DXDB

DX spottings on November 1 2002 - page 1 of 7

WT8S    24901.0  3D2RW    CQ                0001
PZ5RA   21020.0  8N1OGA    vy loud in s-a          0002
PZ5RA   21020.0  8N1OGA    vy loud in s-a       JA  0002
EA8BWW   14182.0  W2ONV                     0003
W6NYC   24944.9  K8O     OC077 - via AH6HY        0004
WB9QFW   50000.0  WB9QFW    sri test           K  0005
N5AN    28572.1  W5AA/TI8   DICK BIG SIGNAL       TI  0006
PY7ZZ   24945.0  KH8O     wkd 5 up 0003 Z         0006
PY7ZZ   24945.0  KH8O     wkd 5 up 0003 Z      KH8  0006
W3QY    21020.0  3XY7C    up 2               0006
NN7A    21010.0  8N1OGA    sri freq. nw QRT         0008
NN7A    21010.0  8N1OGA    sri freq. nw QRT      JA  0008
PY7ZZ   24945.0  K8O     correct call           0008
PY7ZZ   24945.0  K8O     correct call         K  0008
W0SA    28028.0  BA4EG                     0008
W1TO    10107.0  ZF2AH    ZF                0008
LU6DRV   50123.0  JA8NAE    59 in gf05         JA  0009
WA4WIP   18147.0  9Y4SRR                    0009
WA4WIP   18147.0  9Y4SRR    9Y                0009
W6FRH   18081.4  3XY7C    wkd .083             0010
W6FRH   18081.4  3XY7C    wkd .083          3X  0010
NZ9R    7006.9   HB0/DK7YY  HB0               0012
VE7BD   14194.8  3XY7C    Good on w/c         3X  0012
W6FAH   24901.0  3D2RW    QSL:ZL1AMO            0012
W8YV    21020.0  3XY7C    QSX up 2 strong in MI      0012
JA3CMD   24901.0  3D2RW    CW                0013
JE1RXJ   50100.0  LU8MB    CW for my CQ           0014
K0XB    28020.0  8N1OGA    JA                0014
W8JV    18081.6  3XY7C    worked 83.2           0014
N5GE    21020.1  3XY7C    QSX 21022.09           0015
DH0GHU   7044.0   FY5GS    57                0016
W8PT    7010.7   GH0ST                     0016
XE1YJS   28505.0  6J1YFJ    SPECIAL PREFIX          0016
XE1YJS   28505.0  6J1YFJ    SPECIAL PREFIX       XE  0016
JA3CMD   24944.7  K8O     UP-5 NOW SA           0018
PP5LD   50110.0  JM1IGJ    55                0018
JH3SIF   21263.3  KH6BB    CQ CQ, Battleship Missouri    0019
JH3SIF   21263.3  KH6BB    CQ CQ, Battleship Missouri KH6  0019
K2XX    7004.1   PR7AB    PY                0019
VA3RJ   10107.0  SP0OK                     0019
DL6KAC   14195.0  3XY7C    up - via dl7df - getting stron  0021
JR2LJO   50120.0  PP5LD    fb sig 59 into PM85IA    PY  0021
PY2MDV   28496.0  6W/F6HLC   Cris. 5/9 in SA         0021
PY2MDV   28496.0  6W/F6HLC   Cris. 5/9 in SA       6W  0021
VE7INX   14195.0  3XY7C    QSX 14200.02           0023
HP2CWB   14193.6  HP100RCP                   0024
PP5LD   50120.0  JE1RXJ    59                0024
SQ9FMU   3512.1   HA450EV   Al, sp call, QSL via HA6VA    0025
SQ9FMU   3512.1   HA450EV   Al, sp call, QSL via HA6VA HA  0025
W0LSD   24901.1  3D2RW    SIMPLEX FOR NOW.         0025
W0LSD   24901.1  3D2RW    SIMPLEX FOR NOW.      3D2  0025
SQ9FMU   3512.1   HG450EV   Al, sp call, QSL via HA6VA    0026
SQ9FMU   3512.1   HG450EV   Al, sp call, QSL via HA6VA HA  0026
JM1IGJ   50110.0  PP5LD    SSB               0027
JM1IGJ   50120.0  CX3ET    SSB 55           CX  0027
PY2NQ   50110.0  JR6WPT    CQ CW              0028
NT9G    14195.0  3XY7C    5 up via DL7DF          0031
NT9G    14195.0  3XY7C    5 up via DL7DF       3X  0031
PY5IP   50110.0  CT3BM    5/9               0032
N5CE    21043.2  KP4FJT    KP4               0033
K2LS    24944.9  K8O     QSX 24949.91         K  0034
KE0UI   7002.3   6W/F6HAC   6W                0034
W1TCH   141313.0  B0OH                     0034
KM9M    28020.1  8N1OGA    QSX DWN A BIT          0035
W4ADJ   18081.0  3XY7C    wrkd 84.3          3X  0035
W1CKA   21263.0  KH6BB                     0036
KE0UI   7002.3   6W/F6HLC   corrected call          0037
W9HRQ   14195.0  3XY7C    wrkd, rcvd 5-9 rpt        0037
W9HRQ   14195.0  3XY7C    wrkd, rcvd 5-9 rpt     3X  0037
KP3AH   18147.0  9Y4SRR    qsl: KD4UDU         9Y  0038
HP2CWB   50110.0  TI5KD    51 working 8R1WD and RPN  TI  0040
KG6I    28020.1  8N1OGA    QSX up 1-ish        JA  0041
HP2CWB   50110.0  FY1FL    59                0042
KM9M    18081.5  3XY7C    QSX 18084.73           0042
KP4SQ   21020.0  3XY7C    up2               0042
W6ED    14195.0  3XY7C    wkd 203.3          3X  0042
DL6KAC   14188.0  PY7GRM                    0043
PY2HGB   14195.0  3XY7C    cq cq cq             0043
HP2CWB   50110.0  F5GS     59+               0044
JS2XGS   28020.0  8N1OGA                    0045
F5NBU   7046.7   UN9GC    UN                0046
K3TZV   10104.9  EA1CS                     0047
K4PYT   14005.0  BR00M/ST1ICK via w1tch          ??  0047
W8JI    1832.5   ZB2FK    Ernie CQ             0047
KB6NAN   18140.0  K8T     lis up 5             0048
KE0UI   7007.0   HB0/DK7YY  up 4               0048
OZ1PMX   7034.6   PY5KT    working by UR5EC PSK31      0048
W6VX    18140.0  KH8/K8T   QSX 18145.14           0049
EA1RX   7006.0   NF4C     559 CW              0050
KP4SQ   18081.0  3XY7C    up3 nice contact         0050
HP2CWB   50110.0  PY1RO    CQ CW            PY  0051
N5CE    18143.0  VP2MEG    calling CQ        VP2M  0051
WE2F    21262.9  KH6BB    Battleshio missouri/pearl KH6  0051
K2ZZ    1832.0   CM6RCR    CQ                0052
WC6DX   14193.8  HP100RCP   100th anniv. Panama       0053
WC6DX   14193.8  HP100RCP   100th anniv. Panama     HP  0053
KE0UI   10104.9  EA1CS                     0054
NQ4I    3799.9   EI2IU                     0055
VY2RU   24945.0  K8O     KH8 QSX 954-955       K  0057
DS1CCU   28121.6  HK5MQZ    BPSK31              0058
DS1CCU   28121.6  HK5MQZ    BPSK31           HK  0058
HP1AC   14193.7  HP100RCP   2 ircs to HP1RCP for cert.    0058
HP1AC   14193.7  HP100RCP   2 ircs to HP1RCP for cert. HP  0058
K3TG    14195.0  37XYC    worked 200.8        ??  0058
PT7BR   18140.0  K8T     QSX 5UP Big Signal in PT7    0058
W5VX    7002.5   6W/F6HLC   QSX 7002.53         6W  0058
K3TG    14195.0  3X7YC    worked 200.8 typo error sri 3X  0059
W9IM    18143.0  VP2MEG    VP2M               0100
JM1IGJ   50110.0  LU9HUP                    0103
W9HO    14188.0  VU2ELJ                    0103
HP2CWB   18140.0  K8T     59 UP 5-10            0105
KA2D    14195.0  3XY7C    .200 UP           3X  0105
KC2UPP   144250.0        N.E.W.S. net tonight 8:30 loca  0105
WU6T    18140.0  K8O     up 5               0105
HP2CWB   24945.0  K8O     UP 5-10 good signal       0106
K4KU    18074.3  8N1OGA                    0106
K4KU    18074.3  8N1OGA    JA                0106
HP2CWB   50110.0  PZ5RA    CQ CW all Guyanas on tonight   0108
KP4SQ   18140.0  K8T     5up nice contact         0108
DS1CCU   28121.8  HK5MQZ    BPSK31              0109
DS1CCU   28121.8  HK5MQZ    BPSK31           HK  0109
JA1WLO   24945.0  K8O     up5               0110
KB5OHT   14195.0  3XY7C    wrkd 14.203           0111
WU6T    18140.0  K8T     call correction         0111
JA4AQR   28199.0  LU1FHH    Beacon? only callsign      0112
JA6QGF   50130.0  XV3AA    3W                0112
W5GAI   28460.0  V63RE    IOTA OC-254 VIA IT9YRE      0112
WD8S    14024.1  D44TD                     0112
K0XB    14024.0  D44TD    D4                0113
PP5MCB   14070.0  LU4FTT    BPSK               0113
JS2XGS   28510.0  CA0YAM    CQ CQ           CE0A  0116
HP2CWB   18081.6  3XY7C    UP not many takers        0118
ZL2AF   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS         0118
ZL2AF   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS       PY  0118
PP5MCB   28120.0  LU9HUP    BPSK               0120
PY7ZZ   50130.0  XV3AA    Pse beam to S.A.      3W  0120
WP4F    14024.0  D44TD    QSX 14026.00 599 Plus    D4  0121
AA3LX   14024.0  D44TD    UP 2-3              0122
HP2CWB   18137.9  9Y4/NG5E   cq                0122
JA4AQR   28460.0  V63RE                     0123
KE0UI   14289.2  VU2VAP                    0124
KW7V    28460.0  V63RE    correction            0124
KW7V    29460.0  V64RE                     0124
OZ1PMX   7046.6   UN9GC    CQ SA              0125
XE1ZW   21020.0  3XY7C    599 Mexico City         0125
XE1ZW   21020.0  3XY7C    599 Mexico City       3X  0125
JA6JKD   50110.0  PY5CC    559 into PL47          0126
K2LS    7004.0   UA9YAB    ALEX               0126
K8LJQ   3508.0   HB0/DK7YY  QSX UP 3             0126
K8LJQ   3508.0   HB0/DK7YY  QSX UP 3          HB0  0126
HR1HCP   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS         0127
HR1HCP   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS       PY  0127
N0AMI   14024.0  D44TD    QSX 14026.0           0127
K6DAP   28460.0  V63RE    simplex             0128
AB0VB   21020.0  3XY7C    to easy to be DX         0132
AB0VB   21020.0  3XY7C    to easy to be DX      3X  0132
CX4VU   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS         0132
CX4VU   28495.0  PT2MAF    CQ CQ Op.MARLOS       PY  0132
HP2CWB   14189.4  VU2WAP    59+               0132
JR2LJO   18141.7  K8O     on fre              0141
N4PQX   18140.0  K8T     qsx 145-150           0143
PT2CSM   14195.0  3XY7C    via.DL7DF            0143
PT2CSM   14195.0  3XY7C    via.DL7DF          3X  0143
W6NYC   28460.0  V63RE    OC254 - Nando - clear      0143
W6OAR   21020.0  3XY7C    Up 2               0143
W3MRG   14024.0  D44TD    up 3, QSL route?         0145
W3MRG   14024.0  D44TD    up 3, QSL route?      D4  0145
DL3APO   7006.3   ZF2AH                     0146
K8BL    18140.0  K8T     WKD UP 7.50         K  0146
KA1TJR   14001.1  K4JA     Hi there. Got your email.    0146
WA6MHZ   14195.0  SP00K    Ghastly Signal!         0147
NO8D    14024.0  D44TD    QSX 14030.31           0148
W5VX    7006.3   ZF2AH    ZF                0150
PP5MCB   28120.0  HK5MQZ    BPSK               0151
K8AV    14023.9  D44TD    QSX 14030.05        D4  0152
PY7ZZ   50110.0  BV3FQ    wkd 0148 Z 579 CW      BV  0152
WB4CKO   18140.0  K8T     5 to 10 up          K  0152
KJ9I    14024.0  D44TD    up,  via IV3TAN      D4  0153
YV1DIG   18074.0  8N1OGA    cq                0157
W8ICN   18071.1  CE9/R1ANF  CQ No takers           0158
W8ICN   18071.1  CE9/R1ANF  CQ No takers        CE  0158
YV1DIG   18081.4  3XY7C    up                0200
K0MN    21020.0  3XY7C    VIA DL7DF = GD SIG>MN      0202
N8WB    14069.2  YV4FUE    PSK31            YV  0202
YV1DIG   18073.0  R1ANC    cq             CE9  0203
WI1S    3508.0   HB0/DK7YY  up 2            HB0  0204
W5ZO    18074.1  8N1OGA    JD/o               0205
IK5FD   14220.0  OD5NH    CQ NA,SA,CARR,PACIFI    FR  0207
K7WM    14082.2  FR5AB    rtty simplex        FR  0207
W5VX    7003.0   LZ1CY    LZ                0207
W8UVZ   3506.7   PZ5RA                     0207
W8UVZ   3506.7   PZ5RA    PZ                0207
N5OHL   18140.0  K8T     up 5               0209
N5OHL   18140.0  K8T     up 5             K  0209
PP5MCB   14070.0  PY4CEL    BPSK               0209
YV1DIG   7005.5   ZF2AH                     0209
YV1DIG   3506.9   PZ5RA    cq                0210
IK5FD   14220.0  OD5NH    CQ NA,SA,CARR,PACIFIC      0211
IK5FD   14220.0  OD5NH    CQ NA,SA,CARR,PACIFIC    OD  0211
UA4LU   7004.2   W3RJ                     0212
W5GAI   18074.0  8N1OGA    IOTA AS-031 VIA JA1MRM      0212
N6DHZ   21263.0  KH6BB    BB-63              0213
W5VX    14213.4  VU2RAK    Rakesh           VU  0213
EA7AIE   14070.0  3B8IK    1814 HZ             0214
AE6IS   28120.0  DS1CUU    psk31 Hong            0215
AE6IS   28120.0  DS1CUU    psk31 Hong         HL  0215
PY2KPY   28510.0  CA0YAM    CE0A               0216
UA4LU   7006.2   ZF2AH    ZF                0218
W9HO    14220.0  OD5NH    Puzant           OD  0218
UA4LU   7007.4   4L2M     4L                0219
N6DHZ   18140.0  K8T     UP 5-10           K  0220
N3CBH   3008.0   HB0/DK7YY  QRT Now             0221
N3CBH   3508.0   HB0/DK7YY  QRT NOW FReq Correction     0222
N3CBH   3508.0   HB0/DK7YY  QRT NOW FReq Correction  HB0  0222
UA4LU   7012.6   4L1MA    4L                0222
ZL3JT   21020.0  3XY7C    Up 2+, SP to ZL         0222
PY2NQ   21020.0  3XY7C    up2             3X  0223
XE1YJS   14080.0  FR5AB    REUNION IS. RTTY         0223
XE1YJS   14080.0  FR5AB    REUNION IS. RTTY      FR  0223
N6YEU   14024.0  D44TD    up rarely id's          0224
UA4LU   7020.6   EY7AF                     0224
W3EZR   18137.0  3B9FR                     0224
UA3CS   7006.1   ZF2AH    via:W6VNR            0225
W1CKA   7006.0   ZF2AH                     0226
K4JUZ   18081.4  3XY7C    UP 2 GUD SIG NW FLA DL7DF    0227
UA4LU   7054.9   LU2FCB                    0229
W5GAI   18071.1  CE9/R1ANF  So. Shetland AN-10 V/ RK1PWA   0229
6J1YFJ   14085.0  6J1YJS    RTTY MEXICO SPECIAL PREFIX    0230
N9TGR   21263.0  KH6BB    Battleship Missouri       0231
W5VX    7022.5   EY7AF                     0231
N8DJX   18081.0  3XY7C    up                0232
NQ4I    3793.0   9Y4/DL4MEH                  0232
PP5LD   50110.0  TI5KD    59 IN QSO LU           0232
W0SA    14004.8  3B8FG                     0232
EA2TV   18081.4  3XY7C    up1               0233
W0EWM   14213.4  VU2RAK    5/7 MO Rakesh        VU  0233
W6RFF   21020.1  3XY7C    CQ CQ UP 2 EASY         0234
W6RFF   21020.1  3XY7C    CQ CQ UP 2 EASY       3X  0234
W2ZDB   14084.1  FR5AB    reunion-island       FR  0235
W4ADJ   14024.0  D44TD    wrkd 26.6          D4  0235
NQ4I    3799.8   OK2BJJ                    0236
K5CWR   21255.0  VK9NS    Big signal as always       0237
K5CWR   21255.0  VK9NS    Big signal as always   VK9N  0237
K5CWR   21255.0  VK9NS                     0238
PR7QI   7005.0   PR7AB    PY                0238
W6OAR   14213.4  VU2RAK    Gud Sig           VU  0239
N4YIC   21020.0  3XY7C    Up2 - QSL v DL7DF      3X  0241
W4JO    14086.2  6J1YJS    RTTY            XE  0241
AB4IQ   18136.9  3B9FR    AF017            ??  0242
W5VX    3793.0   9Y4/DL4MEH  9Y                0242
K9AJ    14008.0  3XY7C    QSX up              0243
W4ADJ   14008.0  3XY7C    up 7               0243
W4AXO   10116.7  W5AA/TI8   CQ             TI  0243
AA9VV   14195.5  UK8GK                     0245
N5OHL   18081.0  3XY7C    worked up one          0245
N5OHL   18081.0  3XY7C    worked up one        3X  0245
W6OAR   18081.0  3XY7C    Up 1               0246
K4WES   3793.0   9Y4/DL4MEH  via HC -- Any 40m?        0247
K4WES   3793.0   9Y4/DL4MEH  via HC -- Any 40m?     9Y  0247
W6TER   14213.4  VU2RAK    short path            0247
W8OI    3793.0   9Y4/DL4MEH  VIA HOME CALL          0255
W8OI    3793.0   9Y4/DL4MEH  VIA HOME CALL        9Y  0255
UA4LU   7063.5   VP2MWM    VP2M               0256
VE7AVV   18135.1  FO0PT    Walt, qsl via DJ0FX     FO  0257
W8OI    10117.0  W5AA/TI8   simplex             0257
W8OI    10117.0  W5AA/TI8   simplex           TI  0257
LU8VCC   7055.0   LU2FCB    cq dx            LU  0258
PT7SY   18072.3  R1ANC    CQING GOOD SIG.         0258
K0WV    18081.0  3XY7C    30 mtrs pls         3X  0259
K7CA    7005.5   5H3RK    CQ             5H  0259
KM9M    14005.0  3B8FG    CQn               0259
AC6LT   14024.0  D44TD    wkd25.8...via iv3tan    D4  0301
SP4AWE   7005.5   5H3RK                     0301
SP4AWE   7005.5   5H3RK    5H                0301
SP4AWE   7008.0   NP4Z                     0301
SP4AWE   7008.0   NP4Z     KP4               0301
TI4DJ   50110.0  PY2BT    559 CQing 559        PY  0301
UA4LU   7043.4   FY5GS    FY                0302
W6TG    14213.4  VU2RAK    Rakesh SP          VU  0302
W6IJ    14008.0  3XY7C    QSX UP to .018          0303
W9XU    14022.1  5R8GZ    cq                0304
W5JMW   14008.0  3XY7C    wrkd 19.8          3X  0305
JR2LJO   50110.5  KH6SX    cq cw into pm85         0307
W6DSQ   7154.9   W6DSQ    K                0308
K8NA    18071.1  CE9/R1ANF  AN010              0309
N1AC    18135.0  FO0PT    QSX 18137.00 Walt via DJ0FX OC  0309
KT0R    21255.0  VK9NS    JIM            VK9N  0313
OZ7C    1824.5   UA3ZJG    CQing              0313
ZZ2NSD   50120.0  PY2BT    wrk 5/9=          PY  0313
AA4XR   28120.0  CX5BE    PSK31 1800h         CX  0314
K8ARL   3967.0   W0O     Spec Evnt Halloween Frankenste  0314
K7LFY   7004.7   S52O     Karl nice signal         0315
K7LFY   7004.7   S52O     Karl nice signal      S5  0315
W5JMW   14197.0  K8T     qsx 14210.0         K  0315
UA4LU   14005.8  CE9/R1ANF  CE                0316
DL3APO   10116.8  W5AA/TI8   up             TI  0317
K2CS    14197.0  K8T     up (kh8)           K  0318
K8ARL   3967.2   W0O     Sp. Evnt Halloween Frankenstei  0318
N8WB    14197.0  K8T     Listening 14210.0      K  0318
PP5MCB   14070.0  CE3WR    BPSK            CE  0319
N5CV    3501.0   SP0OKY    SP                0320
DL3APO   7063.0   CO6FU    cq             CM  0321
W4ADJ   14000.0  3XY7C    http://www.qsl.net/dl7df/3x   0321
UA4LU   14030.5  VU2BK                     0322
W6TG    14008.7  3XY7C    QSX 14016.31 wrkd here      0322
6J1YJS   14070.0  FR5HA    PSK31, REUNION IS. AF-016    0323
KP4SQ   14197.0  K8T     up 14.210 nice contact      0327
UA4LU   14027.3  UA9ODA                    0328
N2TN    3605.0   XQ6ET    cq                0329
UA4LU   14028.3  EP6KI    up 5               0329
W4ADJ   10105.3  PZ1MV    PZ                0330
K9AJ    14034.0  R1ANC    CQing              0331
N2TN    3505.0   XQ6ET    frq corr             0331
DL3APO   10105.7  PZ1DV    Ron               0332
PP5MCB   14070.0  CX7BF    bpsk               0334
W4ADJ   10105.5  PZ1DV    cor call tough qrm     PZ  0334
UA4LU   14181.0  UN7QF    up 5            UN  0335
W4ADJ   10117.5  4Z5ML    4X                0336
YV1DIG   1834.8   W8JI     cq                0336
HP2CWB   18135.0  FO0PT    QSX UP              0337
K2JVB   7001.3   4L1MA    CQ SIMPLEX            0337
K2JVB   7001.3   4L1MA    CQ SIMPLEX         4L  0337
HP2CWB   18140.0  VK7OW                     0338
K0HA    14028.2  EP6KI    Up 5  QRM on 28 but wkd     0338
K4QL    14028.1  EP6KI    up 3            EP  0338
W4ADJ   10118.3  OH4RH    OH                0338
N7US    3793.9   VP2MWM    QSX 3789.91        VP2M  0339
NR2D    3794.0   VP2MWM    qsx 3.790         VP2M  0339
EU1AB   1838.0   EU1AB    cq dx              0340
EU1AB   1838.0   EU1AB    cq dx            EU  0340
HP2CWB   18072.2  R1ANC    CQ                0340
K0HA    14028.2  EP3KI    Now up 3          EP  0341
K8BL    10107.8  UA6AF    CQCQ            UA  0341
W5UGD   14336.0  KH7T     Putting out Hawaii county HI f  0341
K6IR    14163.7  ZS6AN    John in Pretoria      ZS  0342
WA2JQK   14197.0  K8T     qsx 210-215         K  0342
W0SA    7001.6   S53O                     0343
CE2RKD   14302.0  CE0ZIS    cq cq              0345
CE2RKD   14302.0  CE0ZIS    cq cq           CE0Z  0345
W0SA    7001.6   S52O     correct call           0345
W8ID    3967.2   W0O     Sp. Evnt Frankenstein, MO Wooo  0345
W4ADJ   14028.0  EP6KI    Yes! #316! Up 3         0346
N1KJW   18135.0  FO0PT    qsx up two to three     FO  0347
WB0WQS   14197.0  K8T     K                0348
K9UP    3793.0   STUFF    usb               0349
KC6AWX   3794.0   VP2MWM    QSX 3789.9 VIA PA5ET       0349
KC6AWX   3794.0   VP2MWM    QSX 3789.9 VIA PA5ET   VP2M  0349
VE7AVV   14302.0  CE0ZIS                    0349
N0QRM   3793.0   MEXICAN   lowlife CB morons        0351
PP5MCB   21070.0  WH7N     BPSK               0351
N7US    3504.9   XQ6ET    CE                0352
NH7RO   50110.0  JI1CQA/6   pl36 5x6             0353
WA2JQK   18072.2  R1ANC    Easy w/100 Watts es Dipole CE9  0353
JR9LKE   18077.0  3D2RW    CQ CQ           3D2  0355
N7TZ    14028.0  EP6KI    AS-166 Lsn 3 up         0355
N7TZ    14028.0  EP6KI    AS-166 Lsn 3 up       EP  0355
VE6TN   14202.0  K8T     Tutuila Island iota OC-045    0355
N1AC    1830.0   VP2MPA    QSX 1831.00        VP2M  0358
VE6TN   14197.0  K8T     Freq Corr. QSX 210-215   K  0400
N9SW    14008.3  3XY7C    QSX UP 5 TO 8        3X  0402
K4UHL   14028.2  EP6KI    loud in SC; up 3. #316 for me!  0403
N9IO    14197.0  K8T     up 210 to 215 - american samoa  0403
W3MRG   1830.0   VP2MPA    up 1, S9 EPA           0403
W3MRG   1830.0   VP2MPA    up 1, S9 EPA       VP2M  0403
W6OAR   14008.0  3XY7C    Wk On 14.014.6          0404
W4TME   14228.0  RK0AXT    short path - N. Pole    UA9  0405
N5GH    14028.3  EP6KI    LITE BUT WORKABLE      EP  0406
K5AV    14005.8  CE9/R1ANF  up 1               0407
W6VX    14008.4  3XY7C    QSX 14015.45        3X  0407
YV1DIG   18334.0  CM6RCR    cq                0408
YV1DIG   1834.0   CM6RCR    cq scorr freq          0409
AD5Q    14028.0  AP2IA    AP                0410
N7HIY   14197.0  K8T     KH8, EU ON 14.210        0410
AD5Q    14021.0  7Q7BP    cq             7Q  0411
JA1WLO   14197.0  K8T     qsx 210             0411
WB0WQS   14220.0  4X4BL    4X                0411
K5AV    18075.7  FO0PT    CQ             FO  0412
N5FG    10106.0  PY7ZZ    wrking EU now          0412
K5AV    18072.0  FO0PT    Moved            FO  0413
N0AMI   14008.4  3XY7C    QSX 14015.4         3X  0413
W4ADJ   10117.6  4Z5ML    cq cq            4X  0413
CE2RKD   14080.0  CE0ZIS    rtty, rtty            0414
CE2RKD   14080.0  CE0ZIS    rtty, rtty        CE0Z  0414
AC5AA   14005.8  CE9/R1ANF  QSX up           CE  0416
K8LJQ   1836.0   PY2EEI    579 IN MI            0418
K8LJQ   1836.0   PY2EEI    579 IN MI          PY  0418
UA6AAY   14197.7  K8T     K                0419
W9XY    14025.9  9J2CA    9J                0419
WOJLC   10106.9  ZS6QU                     0419
WOJLC   10106.9  ZS6QU    ZS                0419
AG5W    14008.3  3XY7C    QSX 14015.76        3X  0420
K7CA    1830.0   VP2MPA    CQ AGAIN UP 1       VP2M  0421
AC9S    1830.0   VP2MPA    VP2M               0422
WA2JQK   14243.0  KC4AAA    CE9               0422
N0QRM   14008.4  3XY7C    listening UP UP UP UP!!     0425
N0QRM   14008.4  3XY7C    listening UP UP UP UP!!   3X  0425
W4ADJ   14077.0  CE0ZIS    RTTY Lite worked simplex     0427
K7CA    3503.0   VP2MPA    CQ UP 1          VP2M  0428
RW3XA   3505.0   XQ6ET                     0429
VK4FNQ   50110.0  KH6SX    cw 419 >QG39        KH6  0429
W4TME   14243.0  KC4AAA    Strong signal op Neil      0429
pages - 1 2 3 4 5 6 7

pgt: 0.01 s