DXDB

DX spottings on September 12 2005 - page 3 of 4

SV1CEI   14186.0  9M2GOH    op:Goh              1711
OK2PCL   18105.7  VQ9LA    RTTY via N0RM Larry       1713
IW9FBS   14250.0  SV8/IK2CHZ                  1714
UT7UJ   18105.7  VQ9LA    RTTY               1714
F5PBM   18106.7  VQ9LA    RTTY Larry            1717
IV3JCC   14083.0  VR2XLN    rtty 599 clive          1717
RW3CW   14013.9  4S7KG    cq                1717
KG4TPO   14246.0  7X4AN    55 USA              1718
ON5QA   7081.0   PI60ETL   spec call veron 60 years     1718
SP3LPG   14212.8  XU7TZG    56                1718
DK5IR   18150.0  CU2JU    cq                1719
EA7NC   7066.5   EA1/EA9CP  MOV-186             1719
IW2CXJ   14250.0  SV8/IK2CHZ  59 op. marco           1719
DJ4GJ   7005.5   YK1AH    vy loud????           1720
M0NSI   14224.0  OD5NH                     1720
EA2OK   14260.0  HS0/IK4MRH                  1721
F5CQ    14215.0  4S7VK    Victor in Colombo via DJ9ZB   1721
G3CWI   7005.6   YK1AH    Wkd but seems too loud here...  1724
LZ1BJ   14263.4  UR0VX/P   UIA DN-163            1724
PA1MVL   14188.8  4X4REM    spec call            1724
K4KAL   14257.2  EK/DL4FF                   1726
SP3LPG   14280.0  SP3LPG    CQ DX              1726
EA7ALO   14257.0  TK/DL4FF                   1727
2E0FMS   14280.0  SP3LPG    He is at it again        1728
K4KAL   14257.2  TK/DL4FF   correction            1728
F5IXN   14280.0  SP3LPG    He is at it again        1729
DL5ML   14018.0  4S7WI                     1731
UT7UJ   14071.0  IK0TRV    BPSK31              1731
EA3CHZ   14263.0  UR0VX/P   59 KOROPIWKA Isl.        1733
IV3JCC   14083.0  EA4ZB    599 rtty joaquin        1734
K6IRA   14170.0  W6D     RTE 66 OTA - L.A.        1734
PA7ZZ   7081.0   PI60ETL   Via pi4etl            1735
RA0BA   14181.2  Z22JE    Dudley in Harare         1735
OZ6TL   10145.6  R625KB    RTTY               1736
SP5IT   14260.0  HS0/IK4MRH  AS-053              1736
XE1ZVO   50100.0  XE1YJS    TESTING TESTING         1737
XQ3BRN   24950.0  XQ3/IQ6CC  carabinieri on the air      1737
G7PUN   14257.2  TK/DL4FF   v.strong thx new #        1740
ON6WFO   14200.0  LZ7T     59                1740
F5OEV   10108.0  YU35BM    VIA YU1BM            1741
IV3JCC   14083.0  G1HHD    599 rtty ted           1741
UR5FBM   18135.0  M0BZH    CQ CQ              1741
IZ6BRN   24950.0  XQ3/IQ6CC  cq                1742
RA0BA   14170.0  TA4CS                     1742
DL0RW   18100.0  4U1UN    beacon              1743
OM3LQ 10 368818.0  OE8XXQ/B   59s scp jn87cr oe2xro 55s hg  1743
SM5TSP   14245.9  7X4AN    op Mohammed           1743
DL0RW   18110.0  4U1UN    beacon              1744
PE9GG   14215.0  4S7VK    5-9               1744
DH7SA   14236.8  EA8AOC                    1745
EA5BJ   14215.0  4S7VK    Victor.Pile up! Via DJ9ZB    1746
N4AX    14009.0  TI8     WORKED FROM MOBILE STATION    1746
N4AX    14009.0  TI8 / DL4M  WORKED FROM MOBILE STATION /AL  1746
RN3BD   7005.6   YK1AH    QSX 7008.60           1746
IK8DDN   14263.0  UT0VE/P   UIA-DN-163 NEW ONE        1747
OH3NDH   14021.0  HB80IARU   Oli eka qso Suomeen. Tnx Pasi.  1747
ON6WFO   14182.5  LZ2LP    59                1747
G0IYZ   7038.1   R625KB    PSK31 3191HZ VIA RA3PW      1748
IN3QCI   14257.0  TK/DL4MF                   1748
ON4ON   10107.0  A6/ON5NT                   1749
PP5TG   14070.0  DJ3OC    BPSK31 Kurt NUERNBERG      1749
IN3QCI   14257.0  TK/DL4FF                   1750
PA7ZZ   24950.0  XQ3/IQ6CC  wkd 5/9             1750
ON5FU   14085.0  SX8IK    SAMOS ISL. EU-045        1751
SV9FBK   14257.0  TK/DL4FF                   1751
UR5FBM   18143.0  MOWRC/P   Normon              1751
G1TDN   14200.0  YI1EM    qsl ea7ftr op. esam...     1752
EA3CHZ   14250.0  SV8/IK2CHZ  59 Sig. Marco          1753
IN3QCI   14269.3  A47RS                     1754
MM0NDX   14263.0  UT0VE/P   cq                1754
CT1IUA   7005.5   YK1AH    up 3, tnx            1755
DH7SA   14242.5  7X3WJA                    1755
G7PUN   14263.0  UT0VE/P   dn-163              1755
DL7CM   1830.1   5B4AGM    cqing              1756
IN3QCI   14223.7  EA8AOC                    1756
JA2FTL   7003.3   HZ1AN    cq                1756
RN3BD   14022.0  HB80IARU                   1756
IW2CXJ   14269.0  A47RS    59 op. suhalia          1757
RA4CC   10138.0  A6/ON5NT   PSE RTTY QSO           1759
UA6JCC   7081.8   UA6MF/6   rda kr-40            1759
WP4NIX   14257.1  TK/DL4FF   55 EU-014            1759
ZS5IAN   7020.0   JA2FTL    Tnx fer qso. QSL info on QRZ   1800
DK5IR   18135.0  CT3FT                     1803
EC3AKU   21200.0  UA3QDX    59 TNX.             1804
DJ1UJ   14071.1  UA4HRK    BPSK31              1805
DK5IR   21210.0  EA8BKB    cq                1805
G3SED   7003.8   VU2PHD    very loud 9+15 dB in UK     1805
9A1Z  10 368980.0  HG1BSB    sp3jbi any copy?        1806
DG1CMZ   1830.0   5B4AGM    fb tnx new 1           1806
F6AXP   14263.0  UT0VE/P   Koropiwka Isl. new UIA DN-163  1806
RN3BD   10119.0  EA8AHB                    1806
PD0EMR   14204.0  PI60ETL   spec call            1807
UA1OMZ   10107.1  A6/ON5NT   599-hr!             1807
SP9DXX   10107.0  A6/ON5NT   599               1808
W3FM    14005.2  F22IL/P                    1808
9A1Z  10 368000.0  SP3JBI    pse con like 2day in shf ;)   1809
DK5IR   21275.0  PT2GTI    cq sorry call          1809
DK5IR   21275.0  PY2GTI    cq                1809
F6HKA   14022.0  HB80IARU   via HB9DOT            1809
GI0VJE   3799.0   YB0AR                     1809
SP5EWY   24950.0  TZ9A                     1809
RN3BD   10115.0  9A/OK1DSM  eu 136              1810
9A4SS   14271.8  G7HZX    Gunes              1812
RN3BD   10110.3  SV5/SM8C                   1813
UA3XAC   7038.0   RA3VIA    BPSK31 RARE for RUSSIA DIGITAL  1813
XQ3BRN   24950.0  TZ9A     cq cq              1813
9A7YY   24950.0  TZ9A     QSX 24955.00 Chris loud here   1814
DF3VM   14071.5  YV5YNF    Oscar *PSK31*          1814
DK5IR   24950.0  TZ9A     cq strong            1814
F6AXP   14260.0  OZ/DL8AAV/P eu-088 dia nk-03        1815
DF3VM   14071.5  YV5ANF    sorry call corr.         1816
DK5IR   24970.0  PP5OW    cq SA-026            1817
OK1OUE   24950.0  TZ9A     59 in OK             1817
SM4PEL   14187.1  ZS6CCY    Tnx for the qso Bill      1817
SM5SRR   24950.0  TZ9A     SIMPLES             1819
SP1MWK   24950.0  TZ9A     *CQ..CQ*             1819
RZ6BU   3505.0   ET3TK    up1 tnx qso           1820
W3FM    14010.1  J48HW    EU-174 VIA HA0HW         1820
CT1XK   14082.0  R625KB    RTTY               1821
OE8HIK   24950.0  TZ9A     cq dx....            1821
OK1MG   3505.0   ET3TK    bad QRN here           1821
DC7OR   14071.5  YV5ANF    BPSK31 sorry call corr. Oscar  1822
OM3LQ 10 368090.0  OK2BFH    59s 59s jn88 - jn99       1822
SP9DXX   24950.0  TZ9A     59                1822
PY1EG   21275.0  PT2GTI                    1823
IZ8EJB   24970.0  PP5OW    SA-026              1824
F8BJI   7005.5   YK1AH    UP                1825
F81FPG   7005.4   YK1AH    HUGE SIG HR           1826
OK1FPG   7005.4   YK1AH    HUGE SIG HR           1826
UA6ACP   14260.0  OZ/DL8AAV/P eu-088              1827
IK4OMU   14023.0  OH2DZ/P   EU-140              1828
UA3XAC   14257.0  TK/DL4FF                   1828
DG1XO   14070.0  YV5ANF    BPSK31              1829
K7OFT   50125.0  W7MY     529 CN87 > DN06 Nice Tropo    1829
OZ7OX   3793.0   YB0AR                     1829
GM0WRR   14131.0  UR5FCZ/MM  CQ                1830
ON4CCX   14070.3  V51JF    PSK31              1830
IZ8FDH   14260.0  OZ/DL8AAV/P EU-088 very strong in Naples   1831
ZL1KMN   3793.5   DJ9TK    59, but my 100W not enought fo  1832
VE9DX   14085.9  4O310SKY   RTTY               1833
MI0MIX   14257.1  TK/DL4FF   59                1834
SP1MWK   24970.1  PP5OW    op.OSMAR             1834
CT1AUO   18140.0  PI60GV                    1835
G4UCJ   24894.9  EA8/DL5JAN  cq, loud             1835
GW4AYJ   21290.0  PY2RDM    cq                1835
HB9BTI   14082.0  SX8IK    RTTY Samos            1835
OE8PGQ 10 368814.0  OE8PGQ    OE8XXQ 599 in JN76AO       1835
UA3XAC   7008.7   OE50VIE   Q:OE8VIE             1835
UA4FRL   1830.4   5B4AGM                    1836
UT7UJ   18077.0  LU1RAI                    1836
DB6ZU   21275.0  PT2GTI    good signal 5/9 Roberto     1837
OH7HXH   21052.1  EC8AUZ    CQ                1837
EA5EPY   14010.0  J48HW    cq qsl ha0hw           1838
SM1TDE   10109.0  OO6AA    CQ                1838
DK5IR   21275.0  PY7ZMD                    1839
F4CWZ   14120.0  RADIO    ???????             1839
HB0CC   24950.0  TZ9A     Chris              1839
UA3XAC   14023.0  OH2DZ/P   EU-140 !!!            1839
0Z8ON   50510.0  0Z6SSTV   NEW--SSTV--REP USB       1840
W3FM    14021.0  US7IZ                     1840
DK3GI   7009.5   7Z1UG    via DO1HEN            1841
DK5IR   21290.0  PY2RDM    cq                1841
G4UCJ   18074.9  PY1UA                     1841
M0MJA   3799.0   ZS6CCY    5/8               1841
SP9DXX   10104.0  DL0IH    EU 127 CQ            1841
SV1HAC   14023.0  OH2DZ/P   EU-140              1841
DB6ZU   21290.0  PY2RDM    good signal 5/9 Roberto     1842
EA7HW   24970.0  PP5OW                     1842
UA3XAC   7013.2   UA9XC/6   RDA:KR-15            1842
9H1PS   24970.0  PP5OW    IOTA sa-026           1843
S52V    14183.7  XU7TZG    LOOKING FOR DX          1843
SV1EML   24970.0  PP5OW    SA-026              1843
S52V    14183.8  XU7TZG                    1844
SV1HAC   24970.0  PP5OW    SA-026              1844
PE9RP   28449.8  LU1MEN    5-7               1845
DJ2OR   28340.0  LU8EOT    Mariano 5/8 copy strong     1846
IW2OAZ   50250.0  HB9FAQ    I'm ready            1846
JA4FKX   3505.0   ET3TK    QSX 5.80 Nw QSO. TNX      1846
OM3LQ 10 368100.0  CQ3CM    any SP scp jn89li cq .100   1846
RA3AKF   7081.0   RA6CB    RDA KR-19            1846
SP3FLQ   24950.0  TZ9A                     1847
DK5IR   28490.0  LW1DD                     1848
ON7AA   10104.6  3A2MW                     1848
PH2M    14210.0  9H0VRZ    Dutch HAM net ONLY        1848
RV6ASU   10104.1  DL0IH    EU-127              1848
CT1AUO   21295.0  TZ9A                     1849
PA2P    14069.1  R1ANF    BPSK31 Alex, good sig      1849
SP3JBI 10 368100.0  OM3LQ    one moment, pse CQ        1849
9A5ZP   7013.4   UA9XC/6   599               1850
DG5VO   18075.0  PY1UA    vy weak qsb tnx de bernie    1850
DK5IR   28450.0  LU1MEN    cq                1850
EI8JR   14250.0  EA5/ON4LO  portable             1850
OZ3BEN   28450.0  LU1MEN                    1850
WP4NIX   24940.0  CT1BOL    59 op Jrge            1850
ON6RJ   24950.0  TZ9A     58 oper Christia         1851
KG4TPO   28449.8  LU1MEN    55 SC USA            1852
OH5CW   21012.1  EA8/DL5JAN  cq                1852
DK5IR   28340.0  LU8EOT    cq                1853
F4CWZ   14127.0  7X3WJA                    1853
DK5IR   28460.0  PY2DY                     1854
IZ8EJB   24940.0  CT1BOL    5/9++              1855
OH2RF   50230.0  OH7TE    jt6m               1855
UA3XAC   14012.8  OE50VIE   Q:OE8VIE             1855
UT7UV   18142.0  HF0POL    59=10dB via SP3WVL        1855
IW9GEC   14184.0  XU7TZG    op. Wim             1857
PH2M    18140.0  PI60GV    Special event 60 YRS VERON QSL  1857
DK5IR   14290.0  EA6/DL2KBY  cq                1858
GI4NKB   18070.0  EA8AHB                    1858
UA3XAC   7003.0   EK6LP    73 !               1858
G7OGX   14232.0  S52R     SSTV Anton CRNOMELJ       1859
SP1MWK   21011.8  EA8/DL5JAN  op. JAN * CQ..CQ*        1859
DB6ZU   28449.7  LU1MEN    good signal 5/9 Emilio      1900
SM1TDE   7000.6   UK8UWG    CQ                1900
SP2LNW   3580.0   R625KB    via RA3PW            1900
SV1HAC   24940.0  CT1BOL    Op: Jrge             1900
UT7UJ   21016.0  LU5GDL                    1900
OM3LQ 10 368090.0  SP3JBI    57s jn88 - jo91         1901
SM5YOC   24970.0  PP5OW    55 in              1901
HA8KW   14183.8  XU7TG    op WIM, QSL: ON4AJV       1902
SM5YOC   24970.0  995OW    55 in SWEDEN          1902
UT7UJ   24905.0  PY2DO                     1902
DK5IR   18160.0  CN8TW                     1903
E21EIC   14183.0  XU7TZG    Wim op.             1903
HA8KW   14183.7  XU7TZG    call correction...        1903
YO2NAA   7027.0   UN7LH                     1903
F5ABI   24970.0  PP5OW    GOOD !              1904
HA8KW   14010.1  J48HW    only callers can be hrd here   1904
MW0CDO   14257.0  TK/DL4FF   59+               1904
PP5IJ   7050.0   PP5IJ    pp5ij              1904
SP3JBI 10 368100.0  OK2BFH    jn99-jo91 tnx qso        1904
W4FOA   14010.1  J48HW    IOTA EU-174 via HA0HW      1904
UR5FBM   18142.0  HF0POL    via SP3WVL            1905
DL3WJ   28450.0  LU1MEN    58/59 band open to SA      1906
F5CQ    3505.0   ET3TK    up 1.5              1906
IZ7EDQ   18142.0  HF0POL    Strog Sign. 59          1906
IZ8EJB   18142.0  HF0POL    via SP3WVL 5/9++         1907
HB9BTI   14070.0  R1ANF    CQ BPSK Antarica         1909
WP4NIX   24960.0  9H1SP    55 eu-023            1909
DB6ZU   28460.0  PY2DY    good signal 5/9 Toni       1910
OK1CF   14008.5  ST/ZS5ADU                   1910
PA5JS   50230.0  PA5JS    jt6m ne 5js 2nd         1910
UT7UJ   24970.0  PP5OW                     1910
LU6XAH   28350.0  LU8EOT    cq dx              1911
PA3CNX   14209.8  LZ1XC    Mitko 59             1911
DK5IR   28490.0  PY5PDC    cq                1912
G3CWI   7001.9   UK8OAU                    1912
UR5FBM   28460.0  PY2DY    Toni               1912
DF1CH   18142.0  HF0POL    5/9               1914
F8IJV   28200.0  CS3B/B                    1914
WP4NIX   24960.0  9H1PS    CORRECT CALL!! EU-023      1914
DJ2OR   28470.0  DH7SA    cq                1915
DK2GZ   3508.0   ET3TK    up 1 super signal        1915
F8IJV   28430.0  F5OUX    CQing              1915
G3CWI   7006.7   UN7TX    CQ DX              1915
IT9RJE   18142.0  HF0POL                    1916
IW0HEX   14183.0  XU7TZG    55 in Rome            1916
IZ8EKL   18142.0  HF0POL    go+go+go             1916
SQ5LTL   3795.5   SX8IK                     1916
SQ9AOR   18142.0  HF0POL    59==               1916
DK5IR   28449.7  LU1MEN    cq                1917
EA1FCH   14084.8  SX8IK    EU-049              1917
F5PBM   3504.9   ET3TK    Michal UP            1917
G7OGX   14232.0  IW0EIF    SSTV Massimiliano        1917
DL3WJ   28490.0  LPY5PDC   57/59 tnx claud         1918
K4GMH   14082.8  T98GHA    RTTY               1918
K4GMH   14083.5  OX3DB    RTTY JAN NUUK, GREENLAND     1918
KI1G    14085.5  S52R     RTTY               1918
MW0CDO   14212.0  4L8A     Vaco big signal hr.       1918
PE1CDE   7036.1   G2DAN    BPSK31              1918
DL3WJ   28490.0  PY5PDC    57/59 tnx claud ,sri typo    1919
9A2V    10114.4  DL0IH    eu127 CQ sorry call       1920
9A2V    10114.4  DL1IH    eu127 CQ             1920
F8DGY   28028.0  HB9AG0    TN HANNES            1920
SM4CTT   3508.7   OH2DZ/2   EU-140              1920
SP3JBI 10 368115.0  CQ3RS    via scp jn89gu, om3lq 59++s   1920
SP5SS   18142.0  HF0POL    loud               1920
DK5IR   28350.0  LU6XAH    cq                1921
K4GMH   14084.0  3A2MW    RTTY               1921
VE9DX   14084.0  SX8IK    RTTY               1921
PE1M    18142.0  HF0POL    hete also strong         1922
SV1EML   3795.5   SX8IK    special call ioanis kanidis   1922
UT7UJ   21071.0  ZD7JC    BPSK31 John           1922
VE9DX   18142.0  HF0POL    hete also strong         1922
G7PUN   28490.0  PY5PDC    good sig             1923
IK2SGB   14226.9  6W1SA    *SSTV Sc1*            1923
SM4CTT   3508.7   OH2DZ/P   EU-140 SRI WRONG SUFFIX     1923
9A1Z  10 368115.0  SP3JBI    sri can go out now 73s try hg1  1924
EA5DKU   18142.0  HF0POL    VIA SP3WVL            1924
G4PZN   18142.0  HF0POL                    1924
OK1DXD   7003.0   EK6LP    if you need           1924
DK5IR   24970.0  PP5OW    cq SA-026            1925
GB7CGL   3793.0   YB0AR    S9                1925
PA1WLB   14215.0  PI60ETL   Special call info QRZ.COM    1925
SP8AJC   21290.1  PY2RDM    59 QSB              1925
VE9DX   14082.8  T98GHA    RTTY               1925
CT1ITZ   18142.0  HF0POL    Tks for 5/9.Easy..Escel. Pro   1926
DK5IR   21230.0  EA8CA                     1926
HB9GL   18100.0  HB9BTI    CQ CQ BPSK            1926
OK2BFH 10 368112.0  OM3LQ    jn88mk 59s fm jn99gu       1927
PD0EMR   14210.0  PI60ETL                    1927
PD0EMR   21215.0  PI60ETL                    1927
DH7SA   28490.0  PY5PDC                    1928
LW3EWZ   28455.5  LW2DFH    57                1928
OK2BFH 10 368122.0  SP3JBI    56s jo91br fm jn99gu       1928
YO2NAA   7014.0   DL0IH    EU-127 CQ            1928
DL3WJ   28350.0  LU6XAH    56/57 tnx fer qso        1929
MW0CDO   14242.0  ID9/IZ0EHO  IOTA EU017            1929
OK2BFH 10 368884.0  OE5XBM/B   56s fm jn99gu no stn qrv     1929
ST0P    18000.0  CT1ITZ    stop your pollution on cluster  1929
9A2VJ   14018.9  EA6AFF    cq DX...             1930
DB6ZU   28490.0  PY5PDC    good signal 5/9 Claud      1930
GW4AYJ   28455.0  LW2DFH                    1930
IK6IHM   14000.0  TEST                     1930
IZ8GDO   14260.0  PA9MR    eu-146              1930
KI1G    14082.9  T98GHA    RTTY               1930
DK1RWS   28462.4  CE3TS    Jean               1931
EA3AJW   14084.3  R625KB    RTTY               1931
F1TXI   28460.0  PY2DY    TONY QRZ.COM           1931
PA5O    14070.0  R1ANF    PSK31 Alex 665 Hz        1931
LU2NI   29490.0  SV8CS                     1932
LU7HO   18142.0  HF0POL    Op Marek Via SP3WVL       1932
DK5IR   14212.5  4L8A     cq                1933
DK5IR   14218.6  7X4AN    cq                1933
IZ8CUN   18142.0  HF0POL    Via SP3WVL            1933
KG4TPO   28462.3  CE3TS                     1933
LU2NI   28490.0  SV8CS    corr.              1933
PD0EMR   14215.0  PI60ETL   spec call            1933
SV1HAC   3795.5   SX8IK    Special call Op: Vasilis EU-04  1933
F5LMJ   14010.0  4Z5PS                     1934
GW4AYJ   28500.0  XQ4ZW                     1934
HB9ROX   14242.0  ID9/IZ0EHO  IOTA EU017            1934
F8DGY   28028.0  HB9BVP    tnx but vry hard copy      1935
UT7UJ   14071.4  F5VII    BPSK31              1935
G4PCI   50230.0  G0GMS    cq jt6m             1936
MW0CDO   14255.0  9A/DK2CH   Ekki IOTA EU170 59 QRM      1937
RX3DTN   3511.9   UK8UWG                    1937
CT1JEY   28430.0  F5OUX    ???               1938
IV3VFR   28016.8  LU1XS                     1938
LZ1OI   28470.0  FG5GP    CQ CQ CQ             1938
CT1AXS   50027.0  5T5DUB    BCN 599 ik28 > im59       1939
DK5IR   18162.6  EA8EQ                     1939
KG4TPO   28449.6  LU1MCD                    1939
SQ5LTL   3799.6   SM7EHU                    1939
S58P    7009.9   EA6NZ                     1940
F8DGY   28016.8  LU1XS    LU1XS IOTA SA 008        1941
SV1CEI   3795.5   SX8IK    OP:Vasilis ,sp.event       1941
UT7UJ   10106.0  HB80IARU                   1941
VE3UAO   3755.0   VE3UAO    testing             1941
CT1ITZ   14142.3  ID9/IZ0EHO  Tks 5/9 EOLIESS ISL. EU-017   1942
DH7SA   28455.2  LW2DFH                    1942
DK5IR   28462.4  CE3TS    cq                1943
G7PUN   28460.0  PY2DY    thx for qso op: Tony       1943
IZ0FMA   18142.0  HF0POL    qsl via sp3wvl          1943
LW3EWZ   28350.0  LU6XAH    cq dx              1943
PA9CW   3527.6   PI60HGV   Via PA0IJM            1943
S58P    7007.0   JA4FKX                    1943
DK5IR   28465.0  PY2DU    cq                1944
F4ALP   28460.0  PY2DY                     1944
I8JIT   18137.5  CO8LY    cq dx              1944
IK2SGV   7048.0   IZ2BVL    Diploma Pavia Storica      1944
SP9MRY   14017.0  SN100OB   qsl via SP9PGB          1944
9A2VJ   14005.7  EI9JN    excellent CW           1945
DK5IR   28495.0  EA8BED                    1945
F5JFU   24970.0  PP5OW    SA-026              1945
IV3SCP   21072.0  ZD7JC    BPSK31 JOHN           1945
RZ3AFF   18142.0  HF0POL    5/9               1945
MI0MIX   14255.0  9A/DK2CH   59+ EU 170            1946
PA1WLB   28468.0  PI60ETL   here open            1946
WP4NIX   14260.0  PA9MR    55 eu-146            1946
DK5IR   28497.2  LU7DKK    cq                1947
G4UCJ   21071.4  EC8AUA    BPSK31              1947
OH2BN   14007.0  ST/ZS5ADU                   1947
RU4WA   14007.0  ST/ZS5ADU  FB!               1947
F4ALP   28485.0  LW2DY                     1948
MI3IFN   18142.0  HF0POL    57 into northern ireland     1948
F5CQ    10106.0  HB80IARU   via HB9DOT            1949
G4UCJ   7007.0   JA4FKX    nan, fb signal          1949
LU4DX   28455.0  LW2DFH    Sergio QSL via EA5KB       1949
MM0BQN   18142.0  HF0POL    Qsl via SP3WVL Tnx nw Band    1949
ST0P    14000.0  CT1ITZ    stop your pollution on cluster  1949
DB6ZU   28465.0  PY2DU    good signal 5/9         1950
DK5IR   28346.2  CE4WJK                    1950
DL4CW   14268.0  A92GR    OP Mohamed            1950
LW3EWZ   28350.0  LU8EOT    cq cq cq dx           1950
SP2EWQ   18141.9  HF0POL                    1950
SV1CEI   14007.0  EI9JN    Jan               1950
DK1RWS   28499.9  CE4NV                     1951
F4ALP   28465.0  PY2DU                     1951
G4UCJ   18158.0  PY2BOZ    cq                1952
I8JIT   28506.2  LU7DKK    CQ                1952
SP9DXX   18145.0  EA6/DL1KBQ  EU004              1953
SV1HAC   18142.0  HF0POL                    1953
F4ALP   28350.0  LU8EOT                    1954
IW9HII   14071.0  I      CQ CQ CQ DX           1954
G7OGX   14107.0  CN8LI    MFSK OLIVIA SAID RABAT      1955
IZ6FUQ   18141.9  HF0POL                    1955
PD0EMR   28460.0  PY2DY    swl               1956
F4ALP   28455.0  LW2DFH                    1957
IK6IHM   14013.0  4Z5FW                     1957
M0DSA   18142.0  HF0POL    Marek AN-10 (AA SP-01)      1957
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.01 s