DXDB

DX spottings on March 13 2003 - page 1 of 5

JK1VXE   21082.3  VP6DIA    RTTY / CQ CQ           0002
KB4XK   21082.5  VP6DIA    RTTY EASY UP 2          0003
N8DX    21299.8  BG2EX                     0003
PT7BR   18133.0  VP6DIA    QSX 138/153 BIG SIGNAL 5/9+ i  0003
CT2HMN   3793.1   OK2BJJ    cq                0004
CT2HMN   3799.8   YL2GB    cq dx            YL  0004
N8DX    21300.0  BG2EX    zhang              0004
K8OQL   24950.0  VP6DIA    QSX 960-970 PEAKING EWV  VP6  0005
JH1LPZ   24950.0  VP6DIA    up                0006
W2CQ    21082.4  VP6DIA    fsk up two hooray!        0006
AA6YQ   7016.8   9Y4GL                     0007
OK1ISB   10108.8  YN4SU    up1               0008
CT2HMN   3787.4   LA7SL                     0009
AD6KQ   24950.0  VP6DIA    UP24.970             0010
K1VW    10107.2  OK1BB    STRONG              0010
N4ZR    14020.0  VP6DIA    QSX 14022.26           0010
K9RT    28024.0  VP6DIA    qsx 28035            0012
N4ZR    18133.0  VP6DIA    QSX 18146.76           0014
K1NT    7004.2   SP4R     SP                0016
N6TT    21005.6  UA0JU                     0016
OZ1ING   7009.0   CW1OO    CX                0016
K4QL    10103.3  ZF2AH    ZF                0017
WD8PTB   3790.0   HH4/N2WB                   0017
ZP6CW   50110.0  9L1BTB    cw (calling CQ JA)        0018
NA9D    21082.0  VP6DIA    qsz 21.086.1           0019
PP1CZ   50110.0  9L1BTB    CW - 529             0020
WB7RHT   28024.0  VP6DIA    chas'n fer daz, nvr replys!   0020
OZ1ING   10103.5  ZF2AH    599 + 20 db           0021
AK0A    18133.1  VP6DIA    QSX 18149.6           0022
KY6R    14020.0  VP6DIA    Keyer problem? QSL?       0023
OZ0R    10103.5  ZF2AH    Wkd wit QRP / 2 W        0023
AA9VV   28024.0  VP6DIA    Where'd he go??         0025
WA6OEC   18081.6  ZF2NT                     0026
N3MVX   21083.8  VP6DIA                    0028
NA9D    28024.0  VP6DIA    Where'd he go????     VP6  0028
K5KV    14020.0  VP6DIA    NOT HERE!            0029
W4ATL   18133.0  HH4/N2WB                   0029
W4ATL   18157.0  HH4/N2WB                   0029
K9RT    18133.0  VP6DIA    qsx 18150            0030
WB2NPY   21300.0  BD4XA    KEVIN - 59 IN SNJ        0030
AD1C    24950.2  VP6DIA    QSX 24970.00 weak but easy    0031
KP3T    10103.0  ZF2AH                     0031
DL2JRM   10101.8  4S7NE    in QSO              0032
AA0BA   28024.0  VP6DIA    Has keyer problem        0033
9H1XT   50110.0  PY2XB    cq cw              0034
FG5GP   7050.0   UR4GI    59===              0034
K3ZO    7008.0   VP2EN                     0034
JA0SC   21340.0  S21YY    **SSTV**             0035
W4VQ    14016.9  TI5/AI5P                   0035
WB8YWG   21300.0  BD4XA    Kevin in China 5x9 in Mich.   0036
PY2VA   7008.0   VP2EN    up                0037
N2TN    3508.0   SP4R     cq                0038
S59D    1850.0   LA7SL    PETER              0038
IZ4CZE   14017.0  TI5/AI5P                   0039
N2TIF   21300.0  BD4XA    57 in Buffalo          0039
E21CJN   7009.0   VU2GSM                    0040
K1FE    3796.0   EA6WX                     0040
N6JZ    18133.0  VP6DIA                    0041
PY2NDX   18133.0  VP6DIA    wkd! calling SA         0041
VA2RC   7054.2   OM3EY    strong              0047
W6ZH    28024.3  VP6DIA    back up hr            0047
KA2NUE   21300.0  BD4XA    Op Kevin             0049
N4SR    21082.0  VP6DIA    rtty up 2-7           0050
W2GG    18133.0  VP6DIA    QSX 18148.33           0050
W4GDC   21300.0  BD4XA    59 IN FLA            0050
WB4ZNH   21086.8  VP6DIA    RTTY               0050
K3AN    14013.0  D88S                     0051
KU4BL   14029.1  EA1EVA                    0052
JH1LPZ   28024.2  VP6DIA    up                0054
W0JLC   10102.0  4S7NE    Cq Cq Cq            0054
EI6IZ   10109.0  YN4SU    Simplex             0055
CE3SAD   50012.0  HP1RCP/B   559; XE1KK/B 539; TI/B 5     0058
KP4SQ   10109.0  YN4SU    nice contact  simplex     0058
W4DKS   14013.2  D88S     IOTA AN-010           0058
W0JLC   10105.4  GM4BES                    0059
WB2DZH   21082.5  VP6DIA    UP 2-7              0059
KD9MS   18157.0  HH4/N2WB   cqing              0102
OK1AWO   10102.2  4S7NE    op Nelson            0102
WA3FSY   3797.0   A71MA    CQ DX 80M            0102
W0JLC   10109.0  YN4SU                     0105
W1JR    14020.0  VP6DIA    He's back. Up up         0105
W1RQ    3797.0   A71MA                     0105
AF2C    14020.0  VP6DIA    could be a slim         0106
PY2NDX   3797.0   A71MA    no cpy. N0FW calling 59     0106
AA4HP   3797.0   A71MA    under hvy qrm qsy wud hlp  A7  0110
K6WE    3507.0   D88S                     0111
W8WFN   28430.0  VK4EJ    BERNIE LOOKING FOR USA CTYS   0111
VE3YF   7061.0   YV5SSB    Needs a receiver..        0114
PI4KAR   3799.0   YL2GB    cq cq very hard         0115
LA7DFA   7012.1   VU2ELJ    CQ USA - good sigs        0116
OK1AWO   7011.0   VU2VJT                    0116
N8CJK   50067.0  N8PUM/B   5/2 aurora            0117
WB8B    7014.3   S58A                     0120
KP3T    7014.3   S58A                     0122
W4ADJ   18133.0  VP6DIA    QSY to 14020 Now!        0123
G4WFQ   7003.2   VP2EN                     0124
OK1AWO   7003.0   VP2EN    qsl via G3TXF          0126
PI4KAR   7061.0   YV5SSB    Very loud 59           0127
NP2L    14020.0  VP6DIA    not here             0129
KP3T    14015.0  TI5/AI5P                   0130
K3GT    24950.1  VP6DIA                    0131
W5GAI   28024.0  VP6DIA    QSX 28038.0 VIA JR2KDN      0131
W4ADJ   14020.0  VP6DIA    worked 022.5 !          0132
PI4KAR   7047.0   UR2GI                     0133
AA9RR   21082.4  VP6DIA    RTTY WRKD 21085.1        0134
RK0AWA   21300.0  BD4XA    CQ NA              0134
KP4SQ   24950.0  VP6DIA    QSX 24960 OC182  nice contac  0136
WA3G    14197.0  EA8AOC                    0137
SP5LGS   10116.4  W1MK                     0138
AE7G    18157.0  HH2/N2WB   CQing              0139
WB8B    14036.0  R9UM                     0139
JA1FHK   24950.1  VP6DIA    up 960              0140
K6JAJ   14195.0  VP6DIA    there but week          0140
KB2PNM   213000.0  BD4XA                     0144
KB2PNM 2 130000.0  BD4XA                     0144
N0FW    3799.9   YL2GB    Wal - cq             0144
N6KZ    24950.2  VP6DIA    UP 10              0144
VA7TF   14205.0  HH4/K9MDO  SIMPLEX             0144
N0FW    3799.9   SP4R     Andy - there too         0145
K6JAJ   21300.0  BD4XA                     0146
AA3LX   14018.5  TI3TLS                    0147
K5EO    7003.0   VP6DIA    worked at 7004          0147
NK4L    10109.0  TI5/AI5P   Strong              0148
WX9C    18160.0  AL2J     Justin in Galeena Alaska     0148
DL6KVA   7003.1   VP2EN    up 1 via G3tXF (no VP6DIA hr)  0150
WA3G    18157.0  EA8AOC                    0150
WA9S    14020.0  VP6DIA    QRX 14028            0150
BG2EX   21300.0  BD4XA    info:qrz.com           0151
HL4XM   24950.2  VP6DIA    up 10              0151
K4QL    7003.0   VP2EN    not VP6             0151
W1RG    7003.0   VP2EN                     0151
WA8WV   7003.0   VP2EN    Not VP6             0151
HL4XM   24950.1  VP6DIA    up 10              0152
PY5HSD   50110.0  PY2SBY                    0153
W2OO    14020.0  VP6DIA    worked 14027.2          0153
WB3AVN   7003.3   VP2EN    NOT VP6!             0155
N9HT    7003.0   VP2EN    VIA G3TXF            0156
W9AAZ   7041.0   HH4/W4WX   afsk rtty          HH  0156
KU4BL   14245.2  VQ9LA                     0157
W2IRT   18157.1  HH4/N2WB   Sri - frq corr          0158
W2IRT   24950.2  HH4/N2WB   Easy - no waiting 55NYC     0158
W6KK    14020.0  VP6DIA    QSX 14029.63           0158
WP3GW   21294.0  VP6DIA    worked simplex!         0158
JH2CYU   21295.0  VP6DIA    cq                0159
W6ED    14245.0  VQ9LA    Larry              0159
LU2NI   50110.0  P49MR    cq cq              0200
WA9HMN   7039.0   HH4/W4WX   Bill on RTTY via HC       0203
KA8YYZ   7039.0   HH4/W4X   rtty easy one!          0204
N7HIY   21295.0  VP6DIA                    0204
W5GAI   7003.0   VP2EN    NOT VP6DIA QSX 7004.5      0204
AE7G    24950.0  HH4/N2WB   NOT. is vp6d          0205
G8OZD   7064.4   RN6BY    Calling CQ            0205
W3KT    28024.0  VP6DIA    wkd 032          VP6  0205
N3RD    14020.0  VP6DIA    QSX 14027.55           0206
UA6LV   1830.9   RA6AX    CQ                0206
WA2JQK   14195.0  VP6DIA    qsx up 5-10 HH/4k9,do on 205   0206
WA2JQK   14205.0  HH4/K9MDO  overlap of DX !         0207
K2MFY   18157.0  HH4/N2WB   on battery power         0208
KC6T    14020.0  VP6DIA    QSX 14030.2           0208
UA6LV   1823.9   RA4UN    CQ DX              0211
OM3EY   10103.1  TI5/AI5P   CQ                0212
WB7RHT   28024.0  VP6DIA    wrk'd .032 finally!       0212
KC6T    24950.0  VP6DIA    QSX 24960.0           0215
W2IRT   7085.0   HH4/W4WX   RTTY - 599 NY No pileup - simp  0216
RA6AX   1833.0   UA6LV    cq dx              0217
N7QQ    14020.0  VP6DIA    QSX 14027.04           0218
W5EIL   14195.0  VP6DIA    up 5-10 ez            0218
JR9LKE   28024.0  VP6DIA    UP14 FB FB            0220
SP6KFK   7038.0   HH4/W4WX   requests spot but not listen   0220
SP8AJK   7083.0   HH4/W4WX   rtty simplex           0220
AG5W    14020.0  VP6DIA    QSX 14032.44           0221
K2MFY   14204.9  VU2ELJ                    0221
NE1B    14020.0  VP6DIA    wkd 14029.7           0221
NEMFY   14204.9  VU2ELJ                    0221
K3GT    18133.1  VP6DIA                    0223
N8WRL   18157.0  HH4/N2WB                   0223
W1YIF   14020.1  VP6DIA    QSX 14027.55 Got him Russ!!!   0223
W4MYA   1830.9   RA6AX    very qrn here          0223
W0EWM   21295.0  VP6DIA    qsx 21302.75 5/9 MO       0224
W9OL    14020.0  VP6DIA    QSX 14025.09 OC182  SWEEP   0225
VE3NWA   10103.6  3B8CF                     0226
W8EMX   18157.0  HH4/N2WB   VY STRONG IN NC simplex     0226
VE3NWA   10106.0  YN4SU                     0228
NA9D    14020.0  VP6DIA    qsx 14.031 moving a lot     0229
NK6A    14020.0  VP6DIA    qsx 14030.6           0229
VE9XA   21295.0  VP6DIA    QSX 21302.75           0230
WW2L    3795.0   KB2PIE    cq eur and Afr.         0230
CE3SAD   50110.0  W3XO/5    55                0233
K6YK    14018.9  6Y5WJ    CQ'ING              0233
VE3NWA   14217.0  HH4/K9MDO                   0235
VE9XA   14195.0  VP6DIA    QSX 14200.00           0235
ZL3JT   28023.9  VP6DIA    Meralda, needs a break eh?    0236
K6YK    10103.6  3B8CF    CQ'ING              0237
OK1HEH   3581.9   HH4/W4WX   RTTY CQ             0238
UA6LV   1827.0   DL3BQL    CQ DX              0239
N6AV    10120.2  VP2EN                     0240
W4CK    21004.0  WD8CRT/V73                  0240
W6SJ    21004.0  WD8CRT/V73                  0241
OK2BKV   7057.0   YV5SSB    59+20dB here           0244
UA6LV   1823.8   A92ZE    CQ                0244
W5EIL   18133.0  VP6DIA    listening 18140 and up ,, VP6  0244
W5EIL   18133.0  VP6DIA    listening 18140 and up ,, nice  0244
WA9HMN   10120.1  VP2EN    Nigel, Up 1           0244
N2BT    18133.0  VP6DIA    QSX 18140.0           0245
K6SE    14195.0  VP6DIA    QSX up 5             0246
BV8CM   29210.0  JA2WST                    0247
OM3EY   7000.0   VP6DIA    p l e a s e fer EU 40 mtrs    0247
KG9IL   14217.0  HH4/K9MDO  +30 nr chicago          0249
JJ0FVP   21020.9  H44V     on freq             0252
OZ1PMX   10117.4  WA3FHM                    0252
PY5IP   24950.0  VP6DIA    qsx 960 5/9 ++          0252
N5RG    21021.0  H44V     QSL JA1PBV            0253
S59W    7003.0   A45WD    via YO9HP            0254
YV5OIE   21020.9  H44V     via:ja1pbv            0254
AG5W    18133.0  VP6DIA    QSX 18145.62           0257
I1APQ   14020.0  VP6DIA    strong long time-no ears 4 EU  0258
RA6AX   1833.2   UA6LV    cq                0258
K4KAL   14210.0  UN9LFF                    0259
N3RD    21020.9  H44V                     0300
W3FM    14011.0  RX9AV                     0301
W7XC    14210.0  UN9LFF    5/9 in Pacific Northwest     0302
W7ZMD   28024.0  VP6DIA                    0302
AA6TT   1831.0   RA6AX    CQ                0303
W6ZJ    14210.0  UN9LFF    cq                0303
AA6TT   14195.0  VP6DIA    qsx up 5             0304
N0VR    14195.0  VP6DIA    qsx up 5             0304
AA7YA   21295.0  VP6DIA    wrked .300            0306
JH1LPZ   21295.0  VP6DIA    sig up              0307
W4VD    7015.4   9A2VW                     0308
WW3S    1800.0   VP6DIA    qrv@ 0400            0308
PY5IP   21295.0  VP6DIA    simplex easy          0309
WA2JQK   21295.0  VP6DIA    wrkd 21300 100w dipole      0310
K4OTV   14020.0  VP6DIA    QRX/Dinner - "later on"     0313
S59W    7003.0   5B4AGN                    0314
WA8JOC   14195.0  VP6DIA    EASY! 14.200           0315
UR6QA   10105.0  YV6AZC    EA5KB Jose BARCELONA       0321
N6OC    14195.0  VP6DIA    LAST CALL... QRT 14th. 0000Z   0323
UA9CDC   14212.7  K7ABV                     0323
W4MYA   1824.8   TI5/AI5P                   0323
KM5M    7003.0   5B4AGN                    0325
W3DF    14197.5  FR5HA                     0325
EA8ZS   14019.8  VP6DIA    Op.-$ordo            0326
OH3LX   3500.0   VP6DIA    Time for Low Bands        0327
K7ZD    21081.0  H44V     TTY CQ no callers        0328
NC4RB   3790.0   HH4/N2WB   57 N.c              0328
PY7ZZ   21061.0  H44V     RTTY wkd simplex via ja1     0328
PY7ZZ   21061.0  H44V     RTTY wkd simplex via ja1pbv   0328
K1NT    10102.5  LY2ZZ    jon               0329
N3TR    3790.0   HH4/N2WB   Now here. Wild Bill       0329
UA6LV   1824.8   TI5/AI5P   599 hr              0329
JE2SOY   28024.0  VP6DIA    wkd 040             0330
N6JV    10104.0  5H3RK                     0332
N6JV    10108.0  EU7SA                     0332
HA5BSW   10103.8  5H3RK                     0333
AR0RL   14195.0  VP6DIA    short days qrv to keep r     0334
AR0RL   14195.0  VP6DIA    short days qrv to keep rare   0334
I1APQ   7000.0   VP6DIA    where? 30m,40m,80m, 4 EU ? o y  0336
JG8XTU   21025.8  8N3HES/3                   0338
RA6AX   1824.9   TI5/AI5P   pile-up EU            0338
N5RG    21025.8  8N3HES/3   cq                0339
KE9NJ   14197.5  FR5HA    joseph              0344
W6KH    14184.9  EK6TA                     0345
HL1AV   24024.0  VP6DIA    Wonderfull OP!!!!!!!       0346
N5RG    21025.1  5W1VE    5w es dipole           0346
5B4AGN   1824.9   TI5/AI5P   569 SPLIT WUD BE GUD       0348
AA7YA   14217.0  HH4/K9MDO  on freq.             0348
AC2K    10102.0  LY2ZZ                     0348
K4QL    1800.0   VP6DIA    tmrw, last day de webpage    0348
SP6HEQ   7000.0   VP6DIA    >I1APQ they don`t like EU OMs  0348
AA6TT   1829.0   5B4AGN                    0349
UU0JM   10103.9  5H3RK                     0349
N8GZ    21083.0  UA0SMF    RTTY               0350
RA6AU   7004.0   ZS6QU                     0350
RA6LV   10103.2  EZ8BO                     0351
KG7X    1820.5   HH4/N3WB   GO TO IT             0352
N7HIY   28024.0  VP6DIA    Miralda making Q's agn      0352
AI9L    14217.0  HH4/K9MDO                   0353
KG7X    1820.5   HH3/N2WB   CALL CORECTION (CW)       0355
W2VO    1830.7   ZS6UT                     0356
DL8LAS   1821.8   9H1BM                     0358
VE3NWA   14040.9  ZK1EAA                    0358
N6KZ    14180.4  UA9CBO                    0359
LU5FC   3515.0   Z24S     GOOD SIGNAL           0402
W7GA    28024.0  VP6DIA    taking JA up           0403
IK4MGP   1827.6   KV4FZ                     0404
JH1LPZ   28024.0  VP6DIA    now strong         VP6  0407
K5KV    14019.9  VP6DIA    HE IS BACK QSX 14020.83     0407
KA5DWI   28024.0  VP6DIA    Still can cpy late into the ev  0408
HA5BSW   7062.5   HI8HCJ                    0410
N2OO    1821.2   HH4/N2WB   Wild Bill - QSL via N2OO     0411
N9US    1826.6   VP6DIA?   through hvy precip static    0411
OK2BKV   10105.1  YV6AZC    jose via EA5KB          0411
DL8LAS   1827.7   KV4FZ                     0412
JA0SC   21083.0  H44V     **RTTY** CQ CQ          0412
JA3EJG   18069.0  3D2MN    CQ via DF8AN           0413
DL8LAS   1826.5   SV2AVP                    0414
UA6JY   28024.0  VP6DIA    s3                0415
JA2ATE   21079.4  H44V     UP                0416
WB5LXJ   14040.0  ZK1EAA                    0416
DL8LAS   1832.9   YL2IX    cq dx              0418
JA3GN   24950.0  VP6DIA    QSX 960             0418
K8AZ    14019.9  VP6DIA    QSX 14026.9           0419
N6KZ    14011.1  RX9AV    CQ                0419
ZS6EGB   14195.0  VP6DIA    Pse waiting now !!! SP     0419
JH1LPZ   24950.0  VP6DIA    qsx 960 strong          0421
K6SE    14020.0  VP6DIA    up abt 8             0422
W0RLI   10105.3  RN1AI                     0422
W0RLI   18078.4  P5/YT1AD                   0422
WW2L    3800.0   VP5/KY1V   59 +40 dB BIG SIGNAL       0422
PY2NDX   10109.0  Z24S     wkd! but rcv 339 hi       0424
IZ6CLZ   3799.8   VP5/KY1V   WHY NO SPLIT ZOOOOOOOOO     0425
NA4M    1827.5   KV4FZ    CQ Eu              0425
SQ9FMU   10108.3  UN7CM    via EA7FTR, Buro is OK      0425
W0RLI   18068.0  P5/YT1AD   N1MM Bug ... spots null spot   0425
AC2K    14020.0  VP6DIA    qsx 14.026            0426
N4QV    10102.0  VP6DIA    simplex             0426
PY2NDX   10102.6  LY2ZZ    cq                0427
W6ZH    10102.0  VP6DIA    simplex gud sig-gud op!!     0427
CO2JG   3799.9   VP5/KY1V                   0431
W6RJ    3800.0   SP3GEM    cmg over sa           0431
RN6BY   10102.2  VP6DIA    QSX 10105.87           0432
VA7POP   14190.0  4ZUR     33 in B.C., Canada. Calling   0433
VA7POP   14190.0  4ZUR     33 in B.C., Canada. Calling CQ  0433
JA0SC   21340.0  H44V     **SSTV** by JA1PBV        0434
UA4HBW   18120.0  AL2J     cq                0436
UA4CJJ   14020.1  VP6DIA                    0438
UABGN   1834.4   DF2PY                     0438
W3BGN   1834.4   DF2PY                     0438
OM5RW   1821.0   HH4/N2WB   qrt :o(             0439
W6XYZ   10102.0  VP6DIA    nw much easier than 20m     0441
JM7MFB   24950.0  VP6DIA    RS getting better        0442
W6PBI   10102.0  VP6DIA                    0442
AC5AA   10102.1  VP6DIA    QSX up 2-7            0444
JA2BY   24950.0  VP6DIA    up10 easy            0444
JA3EJG   24950.0  VP6DIA    qsx 960 now CQ          0445
UA4CC   14020.0  VP6DIA    QSX 14029.2 Bingo!!!       0445
WT8C    14019.8  VP6DIA    QSX 14025.32           0445
AL7QZ   14020.0  VK3AMK                    0446
PY1FI   7007.6   OM3EY    BIG SIGNAL !!!          0446
AL7QZ   14025.0  VK3AMK    sri freq             0447
DF1DV   10117.0  YV6AZC    via EA5KB            0447
W3BGN   1831.0   SP2/US5WDX                  0447
W2OO    10102.0  VP6DIA    worked 10123.2          0448
WA2MOE   3500.0   VP6DIA    op says cw or fone now      0448
AA1NZ   14041.0  ZK1EAA    up 1               0452
JE2ZFB   14195.0  VP6DIA    pse 1 more wk 1000s still    0452
JE2ZFB   14195.0  VP6DIA    pse 1 more wk 1000s still clg  0452
WA8VSJ   14019.9  VP6DIA    wrkd 14.025.6          0452
AC2K    14013.0  9J2CA                     0453
K0TVD   14190.0  VP6DIA    simplex!!!!!!! 59 in Iowa    0455
W5ZPA   14190.0  VP6DIA    cq cq cq             0456
N7HIY   14190.0  VP6DIA                    0457
OK1SRD   3500.0   DJ7MI    LID LID SOMRE QRM        0457
W6VX    1829.4   N6KB/KH6                   0457
SP8BRQ   3793.0   CO2JG    cq cq              0458
N9NS    10102.0  VP6DIA    wkd on 125.26...         0459
OE3EVA   14041.0  ZK1EAA    up 1               0502
W3BGN   1829.4   AA1K/M                    0502
WW5L    14190.0  VP6DIA    100 watts            0503
AC2K    14015.0  KH6/K2PLF                   0504
DJ7OL   3502.0   VP6DIA                    0504
ND5S    10102.0  VP6DIA    qsx 10.120-10.130        0504
SQ9FMU   14203.0  EK6TA    Hovik, QSL via DJ0MCZ      0504
AA9VV   14019.9  VP6DIA    qsx 23.1             0505
KJ6Y    1829.5   N6KB/KH6                   0505
KG0EI   14019.9  VP6DIA    up 6-13             0506
UA4HBW   14190.0  VP6DIA    up5               0506
W6RJ    3501.9   VP6DIA                    0506
NH7RO   50110.0  VP6DIA    59, "leaving tomorrow"      0507
N6KB    1825.5   KH6CC    CQ                0508
OE8HIK   3795.0   CO2JG                     0508
U5WF    10102.0  VP6DIA    wrking W's            0509
K3TW    14020.0  VP6DIA    wkd 29.4             0510
W6OAR   1825.7   KH6CC    Jack               0510
KU2US   14190.0  VP6DIA    Got him simplex-58 in WNY..   0511
OK1DOT   3512.0   XQ6ET                     0511
IK1RLI   3502.0   UW0ZZ    cq cq where is VP6?       0512
W6RJ    3502.0   VP6DIA    wkg eu              0512
LA7HJA   10102.0  VP6DIA    UUUUSSSSSSSSSAAAAA        0513
DL4AAZ   10102.0  VP6DIA    .....gone...was 599+ in KN34   0514
KL7J    3502.1   VP6DIA    CQ CQ EU             0514
EU1SA   14041.0  ZK1EAA    LONELY 1 UP           0515
S51U    3502.0   7X4AN    CQ USA, THX OM, this is ham sp  0515
W7AJ    14019.8  VP6DIA    qsx .027             0515
RA1AG   14195.0  9K2ZZ                     0518
SP7GXK   10102.0  VP6INF    LUNCHTIME / SAKE :))       0518
HA0DU   3500.0   DXERS    ????? wild hogs         0520
IK1RLI   3502.0   P5/YT1AD   HI HI !!!!            0520
IK8CNT   28000.0  VP6DIA    LAST DAY!!!!!!!!         0520
9K2HS   14190.0  VP6DIA    Qsl via JR2KDN         0521
LA6FJA   3502.0   DOGS     who hve let ' em out? hi hi   0521
F5TCI   7007.3   YV6AZC    Strong              0523
OH1NX   3502.0   VP6DIA    SO SAD              0523
DL4AAZ   14190.0  VP6DIA    wkd him SIMPLEX (!)       0528
JR3TOE   28024.0  VP6DIA    Wkd QSX 28035.1         0529
PY1FI   3509.5   PY2NDX    Op.Rafael 17yrs NOW !!!     0529
DK1MAX   3509.5   PY2NDX    nice sigs - tks qso     PY  0531
N7RT    3502.0   VP6DIA    QRN S-6 just not copyable    0531
9K2HS   14209.0  ZL2RVW    Nice signal           0533
N6KB    1808.2   F1SH/NET   driftnet beacon         0534
DJ5AV   10104.2  ZL4PO                     0535
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0 s