DXDB

DX spottings on October 14 2004 - page 1 of 4

KB0FHP   3794.4   WHISLER   no real tune           0001
K4NP    7103.0   ZB2FK                     0002
KB0FHP   3797.1   WHISTLER   he moved             0002
N2WB    21012.1  VK9LA    up 1               0002
W2QN    7013.0   ZB2FK                     0002
K4NP    7013.0   ZB2FK    sorry....            0003
W4KHC   14223.0  ZY0K     mike very loud.         0003
W4FOA   14223.0  ZY0K     Now QSX on 14.228        0005
W2QN    7004.9   CU1CB                     0007
W3RJ    7010.0   FP/W8MV                    0008
WB6RSE   21012.0  VK9LA    up 1 & lonely          0008
JH7XRZ   50038.0  C21SIX/B   Beacon              0009
K3OO    7047.0   ZD8I     qsx 7163             0009
W5SL    21011.9  VK9LA                     0011
ZP6CW   50006.0  PY0FF    IN EARLY AND STRONG       0012
PT2CSM   14223.0  ZY0K     up.5 op.Mike SA..003       0013
VE9DX   3509.9   FP/W8MV   CQing              0013
K5CX    7047.0   ZD8I     QSX 7163.00 59 Houston      0015
W6WBY   14223.0  ZY0K     59NV qsx 14228          0015
LU7HF   14222.9  ZY0K     up 5               0016
NR1R    7003.1   CO8LY                     0017
K1ZZ    7010.7   EA6NZ    Karl               0018
NR1R    7009.2   PY2XB                     0019
PY2SRB   50015.0  9Y4AT/B   529 => GG48BC starting now!!!  0019
CX2DDP   7047.0   DZ8I     strong signal goog luck     0020
IK7MCJ   14165.5  VK3MO    cq                0022
K4NP    7011.8   RW6FS    Vlad               0022
W2RE    1832.6   C6ANI    LSB               0022
W3ZL    7013.0   ZB2FK                     0022
ZP6CW   50110.0  WP4KJJ    cq ssb              0022
YV5SSB   7047.0   ZD8I     qsx 7160             0023
N7DC    5346.5   KW1I/M    in NH calls CQ          0025
PY1NX   3508.0   TJ3FR    up cqing             0026
N0FW    3508.0   TJ3FR    up                0027
GM0HCQ/MM 14020.0  GM0HCQ/MM  calling cq            0029
IS0CAK   14165.3  VK3MO    55 sp              0029
FM5JC   50109.8  LU7WW    Pedro 59 CQ FE77         0030
ZP6CW   50110.0  FM5JC    cq cw              0030
VE1ZJ   1829.0   RA6AX    cq 459              0032
K8LY    18073.0  P29XF    has anybody in ohio heard this  0034
W4NU    7012.9   ZB2FK                     0034
KC3MR   18073.0  P29XF    HEAR HIM BUT CANT MAKE OUT CAL  0036
PY5EW   50110.0  WP4KJJ    59 in gg46            0038
ZL4PO   28480.7  K6NA     Condx open to USA/Caribbean/SA  0040
KY1V    14223.0  ZY0K     listening 14.228 easy      0041
N0FW    3510.0   FP/W8MV   cq                0043
K2UU    3507.8   TJ3FR    UP 1 KHZ             0046
PY2NDX   3508.0   TJ3FR    599+!@              0047
OK1DRQ   3508.0   TJ3FR    UP 1 fb signal hr        0048
KC3MR   7003.6   HA6QR                     0049
KC3MR   7008.1   PS8DX                     0052
PY2NQ   3508.0   TJ3FR    strong on my VHF Dipole !!!   0053
KC3MR   7011.6   RW6FS                     0056
HK3JRL   50110.0  HK3JRL    CQ DX STBY            0057
K4GMH   7011.9   RW6FS    Vlad               0059
W4UEF   14223.0  ZY0K     real 59 in NC          0102
K4NP    7004.2   YU1AAV    Zik...Loud!           0103
K4NP    7002.0   YU1VK                     0106
N1LN    3507.8   TJ3FR    QSX 3510.21 Finally !!      0108
N8UX    7006.0   OK1DRQ    cq                0111
K4NP    14006.0  OK1DRQ                    0113
PY2SRB   50110.0  P43L     59 lisandro           0115
OH9PH   3506.3   TJ3FR    up                0116
KA1LMR   10114.0  ZY0K     Get him while he lasts!!     0117
NA2P    3795.0   HK4CZE    George CQ Loud          0118
PU2OCZ   50110.0  P43L     TNX QSO Lisandro. 73       0118
SP6KFK   7039.7   SP6CZ    cq fsk              0118
ZP6CW   50110.0  P43L     ssb TKS QSO           0120
K4GMH   7007.1   YZ1EW    acim               0121
PZ5RA   3798.0   PZ5RA    now qrv             0123
N7RT    10114.1  ZY0K     Up 1 QTH?            0125
WB2HJV   7006.0   S79RJ    CQ'N               0127
N5FG    10114.1  ZY0K     Fernando de Naronna       0128
OZ1ADL   7094.0   OZ1ADL    QSX 7215             0131
N1LDY   7065.1   HB9FBO    UP 7216.0            0132
KA7LJQ   3985.0   KB7HDX    testing             0133
OK1DRQ   7006.0   S79RJ    up USA             0133
W4FOA   10113.8  ZY0K     (Wkd 116.77)           0134
N4GG    10114.0  ZY0K     QSX 10116.82 doesnt tune     0136
N9NS    7005.8   S79RJ    CQ-US, s-4 in Indy, up 1     0137
OK1DRQ   10113.9  ZY0K     GD SIG, BUT NO HRD        0137
N1LDY   7039.7   SP6ZC    CQ CQ RTTY...          0139
ZP6CW   50015.0  9Y4AT/B   loud tonight           0139
N8NN    10114.0  ZY0K     wow TERRIBLE OP         0140
OK1DRQ   3507.9   TJ3FR    UP UP, SRI FREQ         0140
OK1DRQ   3509.9   TJ3FR    UP UP              0140
AB8AL   3798.0   PZ5RA    58 in Mi             0141
KP4SQ   3798.0   PZ5RA    STRONG              0145
K2UU    7005.8   S79RJ    CLG USA             0149
PY2SRB   50025.0  YV4AB/B   529 gg48             0153
WA1ECF   222066.0  W3CCX/B   strong into FN41sr, Cape Cod   0158
KT1V    7005.9   S79RJ    QSX 7006.8 ABOUT 559       0200
S51NU   7080.0   OA/9A6DX   op Nik  gud signal       0202
W3WH    7005.9   S79RJ                     0204
N5GH    10114.0  ZY0K     GOOB JOB! KEEP IT UP! TNX-73   0206
N8TT    3790.0   LU1ECZ    cq                0206
TEST    3798.0   TEST     TEST               0207
AA5AU   10104.9  3B8CF                     0210
W2UB    3794.0   OK2BJJ    Jan               0210
W6XI    7010.0   OK1DRQ    cq                0213
HA7PF   10108.4  %F2H4RH   op: Mauri cq dx         0215
W1YIF   10114.2  ZY0K     QSX 10115.75 SA003  many tnx  0215
W4DN    3507.9   TJ3FR    Up2.5              0216
AA5AU   10106.7  HB9RJ    CQ                0217
HA7PF   10108.4  OH4RH    Op:Mauri cq dx          0218
K5UO    7003.8   YZ1EW                     0219
AA5AU   10106.6  S79RJ    call correction         0220
PU2WDX   50110.0  PU2OCZ    CQING              0220
WA3KYY   7004.0   YZ1EW    now hr CQing           0220
OK1DRQ   10106.0  S79RJ    nw UP              0226
ON4PO   3798.0   PZ5RA    Ramon              0226
HB9FBO   3790.0   I5REA    Riccardo             0229
KT1V    3790.0   LU1ECZ                    0230
OK1DRQ   10114.0  ZY0K     nw QSO /10116.7/         0231
PR7AR   3508.0   TJ3FR    UP*NEW ONE IN 80M N.90* ;)    0233
F5PBM   10114.0  ZY0K     Mike via KQ0B UP         0246
W0AMI   3507.8   TJ3FR    QSX 3508.8            0246
WA8VSJ   3507.9   TJ3FR    qrx 3509.0            0247
A61Q    14025.0  UA4AN    tnx fer qso           0257
F5PBM   10105.0  RA6MQ    Alex in Batajsk         0259
HB9FBO   7097.0   I5REA    QSX 7240             0259
VE1ZJ   1831.0   ZS1JX    tu qso              0259
A61Q    14025.0  A61Q     qrv               0300
F5PBM   10105.0  4X6PT                     0303
W4NE    7060.0   ZY0K                     0306
AI9L    3507.9   TJ3FR    up1               0307
YV5SSB   7060.2   ZY0K     easy               0308
PR7AR   7060.2   ZY0K     59+ ;)              0310
LU7VCH   7048.0   LU3HS    cq dx              0311
DL8LAS   3508.9   TJ3FR    FB SIG TODAY           0313
XE2BSS   10110.0  N7RC     LOTS OF NOISE          0315
W4NE    7049.0   J79DP    Correction - CQ Europe      0317
W4NE    7054.0   J79DX    7054 D79DP            0317
YV5SSB   7054.0   YV5SSB    qsx 7238             0318
A61Q    14025.0  UT7EM    qsl via ea7ftr tnx        0319
W8AEF   3507.9   TJ3FR    3510.5              0320
KB0FHP   3791.0   S57DA                     0321
OH2NSM   10114.0  SV5/OK2BOB                  0321
KB0FHP   3791.0   S57MVD    Call correction         0322
N8NN    7060.2   DIFF     band same terrible op      0322
KB0FHP   3794.4   G0EVY    LOUD!              0323
N8NN    7060.2   ZY0K     diff band same terrible op    0323
DL8LAS   1830.9   ZS1JX    TNX NEW ONE           0327
VE1ZJ   1829.6   RA6AX    cq 599              0327
A61Q    10104.0  A61Q     ok here!             0332
DJ9HX   7060.2   ZY0K     fernado de noronha fb sigs   0332
SV1FJP   7054.0   YV5SSB                    0334
OH2HEJ   144300.0  RX1AS    can we try ?           0335
VE1ZJ   1828.0   UA6AAY    cq                0338
W4YOK   7014.0   P40H                     0339
W8FJ    7007.0   P40H     MIKE VIA OK2BMT         0339
AC5AA   3507.9   TJ3FR    QSX 3509.40           0341
AC5AA   7008.6   OK1DRQ    CQ                0342
OK1DRQ   7014.0   P40H     op. Michal OK2BMT        0342
K6NR    3507.8   TJ3FR    qsx 3509 great sig so cal    0343
K8CC    7025.0   N8NN     I slept with ur wife today    0344
KB0FHP   3799.8   DL2LZ                     0344
N4NN    7060.0   ZY0K     QSX 7169.00 59 IN FLA      0344
DJ5RE   3508.0   TF3FR    up 1, loud            0345
W5UN    10104.0  A61Q     calling you           0346
DJ5RE   7054.0   YV5SSB    lsn 7238...59+          0349
9K2GS   14195.0  A61R     ��� ���� ��� ���� �����     0350
A61Q    10104.0  W5UN     sri vy weak cu next!       0351
KD9MS   7054.0   YV5SSB    listen 7.238 59+         0354
PT2CSM   3799.8   DL2LZ    cq.               0354
DJ5RE   7011.0   SV5/OK2BOB                  0356
SM5EDX   1831.0   ZS1JX                     0358
DJ5RE   3500.0   NO1SE    mny QRN in JN59 2day       0359
KC9ECI   7060.1   C6ANI                     0400
N8GZ    3507.8   TJ3FR    QSX 3509.00 Good sig in AZ    0403
KR6C    3507.9   TJ3FR    QSX 3510.39 just wkd..gud sig  0404
A61Q    10104.0  A61R     sabah alkhir          0406
PY1WX   7006.5   RX3BP    CQ'ing ...            0406
AA5AU   10104.0  A61R     not a peep here         0407
ZL2AOH   14058.0  UA9ADO    Gene in Urals 569/539. Weak in  0411
A61Q    10104.0  UX2MM    qsl via ea7ftr          0412
AA5AU   10140.0  AA5AU    RTTY, CQ             0412
PY1WX   3507.0   TJ3FR    579 in GG87           0412
PY1WX   3508.0   TJ3FR    Opssss, correct now !  ;-)   0414
PY3YD   7060.0   XY0K     up 7169.0 but qrm from ZP on 7  0414
PY3YD   7060.0   ZY0K     sorry for mystake qrm from ZP  0415
DJ5RE   7060.0   ZY0K     sa003, via kq0b, simplex     0418
DF2PY   1834.5   W1FJ     479,QSYed,cndx fair,EU-QRN S7  0419
OZ1PMX   7035.5   5B4AZ    Feld HELL 1098hz         0423
ON5UE   3508.0   TJ3FR    qrm de IL1OT           0424
K5XK    7002.7   9J2BO    Brian              0426
KT2Q    3507.9   TJ3FR    up 3               0427
W8FJ    7002.6   9J2BO    Brian              0432
N6WK    7060.0   ZY0K     ARE U LISTENING FOR USA ??    0433
IZ0FMA   7060.1   ZY0K     Fernando de Noronha. 5 to 7up.  0434
I0DJV   7060.0   ZY0K     +5+10 .....5/9          0439
PP1MBQ   7060.1   ZY0K     F.de Noronha Is. SA-003 Wrk.E  0440
SM5EDX   1834.0   W8JI     gud sig....           0440
SP6KFK   1828.0   YL2KO    cq dx              0441
OK1NH   14071.8  LW1DGD    BPSK31 via EA7FTR Fabio San Pe  0442
PY2BRZ   7060.1   ZY0K     qsx up 5             0442
US0AK   7076.0   RA3AJ                     0442
PY2BRZ   7076.0   RA3AJ    loud SA             0443
NN6NN   7006.0   F5TNI    CQ NA STRONG           0444
IT9ZGY   1833.0   IV3PRK    cq                0450
PY2BRZ   7053.5   CE3CDV    cq dx              0450
N6JZ    7060.0   ZYOK     Fernando de Noronha       0456
UA9CA   14017.8  ER1OA                     0456
RA3WDK   144370.0  KO81BR    CQ west 1st from KO81br     0503
OK1NH   14071.0  FK8GX    BPSK31 via W3HNK Michel Bourai  0504
IZ2DPX   14260.0  SV8/HB9AAI                  0511
IZ2DPX   14249.8  VK9LW                     0513
UA3ARC   144300.0  RA3QTT    wkd 57,RA3GES 58,UA3GLS 58    0515
DJ5DN   7001.7   IT9     do not selfspotting !!      0516
DL8JS   7056.0   TJ3SP    qsl dl7df            0516
IZ2DPX   14207.9  TC2K4J                    0516
I0DJV   14249.8  VK9LW    yl .. cqcqcq           0517
IT9NVA   7001.7   IT9NVA    cq                0517
N9ADG   7012.6   LU3XPM    wrking KH6            0517
UA4CC   14259.9  SV8/HB9AAI  EU-067              0517
OK1DRQ   7056.0   TJ3SP    NO HRD HR            0520
DF8QB   7056.0   TJ3SP    nill in JO31, nr Cologne     0523
OM2KM   7006.6   TJ3FR    up                0523
SP7SQM   14208.0  TC2K4J                    0523
F1NGP   14250.0  VK9LW    LP                0524
KA8ZPE   7006.5   TJ3FR                     0524
DL5CD   7056.0   DL8JS    Pirat,Walter not qrv in cluste  0525
G0BLB   14249.9  VK9LW    59                0525
SM0RUX   14203.0  EK6TA    Calling CQ            0525
ON4WW   1831.4   LA7THA                    0526
OE3BCA   14006.0  QRM/STRONG  599+60dB RTTY???         0528
A61Q    21010.0  A61Q     qrv nw              0530
UA9CA   14017.7  VU2RAK                    0531
IK2ILH   10103.6  YZ80AA                    0533
DJ3XG   7000.0   DL5CD    DL8JS-@ via Internet is ok !!!  0535
HB9FAX   14025.0  TJ3FR    up min 1             0537
RZ3AFF   14250.0  VK9LW    5/9+               0539
SWL    14071.0  SWL     test               0539
DM2DXA   14260.0  SV8/HB9AAI  Rene, EU-067           0542
OZ6SM   14195.0  IT9RYH    BLOCKING DX WINDOW        0543
EA9IE   7065.4   ZL1BOQ    DEREK BIG SIGNAL         0545
IV3KFB   14250.0  VK9LW    up5               0545
BV8BC   21010.0  A61Q                     0546
I8NHJ   14250.0  VK9LW    QSX 14255.00 CQ'ING NO ANSWERS  0546
SP6MLK   50370.1  RA3WDK    GM pse jo80ik u clq 1st     0547
JR7DXN   14025.0  TJ3FR    lp fb sig up           0548
VK6SIX   50000.0  V1DEO    49.748.8 S9 BY OR UA0      0551
9A8A    14208.6  TC2K4J                    0553
JP1NWZ   21345.0  JP1NWZ    cq eu.. op.OH1VR         0555
YL3AG   144414.0  OH9VHF    579 in KO26AW-KP36OI       0556
A61Q    21010.0  BG1DCG    tnx fer qso           0600
IT9XTP   14250.0  VK9LW    split up e simplex        0601
EA9IE   7060.0   VK9LA                     0602
I8LEL   14115.0  FT8BR    robert >qsl via f5ruq      0602
9A8A    14250.0  VK9LW    YL OP, lsn own freq       0603
9A8A    14250.1  VK9LW    YL OP, hi..nw lsn up 8      0604
ZL2BSJ   14021.0  YZ80AA    cpi on dp 2 m up         0606
DL8JS   14208.6  TC2K4J    spec. call , qsl ta3yj      0608
EA8TH   7055.0   VK9LA    Calling Europe now        0612
IK7BPV   14115.0  5V7BR    OP. ROBERT            0612
DK0EE   14115.0  5V7BR    hi hi              0613
OK1FM   14250.0  VK9LW    QSX 14258.01 CQ,no takers!    0613
OK1FM   7055.0   VK9LA    WKD EU, NO split now       0614
VE7DUB   50125.0  AL7RT    59= au e's great sig       0614
IW0GPN   14115.0  5V7BR    right call hrd          0615
VE7DUB   50125.0  VE8NSD    ssb 53a             0616
IZ8EFB   14250.0  VK9LW    op yl up5            0617
OK1TN   7055.0   VK9LW    nobody do not know CW??     0617
A61Q    21013.0  I2AZ/1    tnx fer qso cu          0618
OE3ZK   14025.0  TJ3FR    up 2               0618
PA5GN   14005.0  INTRUDER   RTTY 250 shift harmful      0619
F6XXX   7055.0   VK9LA    LSN 7070..            0622
HB9FBE   14250.0  VK9LW    up 14258.00           0622
G3ZES   1826.1   M/VK6ABL   Phil Cq             0623
OE8HIK   7055.0   VK9LA    lsn  7070.0  wkg        0623
F6FHO   14115.0  5V7BR    ROBERT IN SOKODE >F5RUQ     0626
VE7DUB   50033.0  VE7FG/B   53a just out of the noise    0626
F5CW    14115.0  FT8BR    WRONG CALL            0627
F8ASP   10107.0  VK9     more cw this time now pse    0627
G0CGL   7055.1   VK9LA    7070 despite QRM         0633
HB9EAA   14250.0  VK9LW    up8 cq cq QSL>VK4FW       0633
F1EBK   144370.0  HA3UU    B 5s               0634
HA1ZH   14010.0  TR8DF                     0636
F8DGY   14025.0  TJ3FR    UP WRK 029           0637
JA1CLW   14010.0  TR8DF    CQing LP             0637
SM5DQC   10106.9  VK9LA                     0638
UA2FX   14250.0  VK9LW    viaVK4FW             0638
A61Q    21013.0  A61Q     qrx see u agn          0640
F6FHO   14250.0  VK9LW    UP 8 QSL VIA???         0640
VK3EW   14250.0  VK9LW    qsl via vk4fw (direct)      0641
F6EYB   14010.0  TR8DF                     0642
LU7DR   14211.0  4Z3JE    ???               0643
LU7DR   14211.0  EA3JE    correction call         0644
LU7DR   14217.0  EA3BEM    cq cq cq             0645
9A1HBC   7055.1   VK9LA    qswx 7070            0647
K8HJ    7006.9   CT3FT                     0648
JK1LUY   14021.0  YZ80AA    GD LP              0650
W4IU    7000.0   TX/C     where are you car 54??      0651
F5SXD   15250.0  VK9LW    No copy N-W France        0652
DL8UKE   14038.0  VK3DBD    LP                0653
IZ5DMC   14000.0  TR8DF    qsl->>F5SWB           0653
OK1FED   14018.3  RA9KY/MM                   0653
HA7UG   14018.3  RA9KY/MM   YN10               0654
IZ1EPM   10106.0  VK9LA    wkd 107.5 finally!!!       0654
VK3EW   14025.0  TJ3FR    needs to look pacific pse    0654
OH3MMM   21345.0  JP1NWZ    CQ Europe op.OH1VR        0655
OK1AD   10106.0  CT3AS    Ben               0655
SP2SV   18077.0  UA9CNM                    0658
UA0FZ   18078.0  SV5/OK2BOB  cq                0659
DL8USA   21071.9  4L1QX    cq cq BPSK            0701
HA1RW   14018.0  RA9KY/MM   YN-10              0701
EA5FX   10107.0  VK9LA    wkd 1.2 up 579 via LP      0704
K8HJ    7002.5   HK4COK                    0705
IQ0RM   145675.0  INTRUDERS  PIRATE. PIRATE.PIRATE.      0707
DS3GSK   14021.5  YZ8OAA    599               0709
F5JRY   21225.0  ZY0K     cq cq qsl KQ0B simplex     0709
LU5FD   14225.0  ZY0K                     0709
F5JRY   14225.0  ZY0K     sri               0711
JA8IYI   14259.9  VK4WRE    IOTA:OC-171 CQ..         0712
SK3LH   14260.0  VK4WRE    NIL LP or SP           0713
JK1LUY   14010.0  TR8DF    UP1               0714
DJ9KM   14225.0  ZY0K     nw 5up              0715
DK1MAX   14260.0  VK4WRE    looking EU            0715
ES4EQ   144414.0  OH9VHF    559-579             0716
OE6BMG   14225.0  ZY0K     big QRM . ere bad to lsn     0717
9A1HBC   14250.0  VK9LW    simplex             0718
G0GMS   144000.1  G0GMS    test               0718
OM7PY   14017.2  SV5/OK2BOB                  0718
EA3GEG   14260.0  VK4WRE    like a moschito         0719
ZL3JT   10106.9  VK9LA    up but keyer problems..     0720
I4GAS   14259.9  VK4WRE    OC-171 CQ CQ LP         0722
JR1AGC   21260.0  JR6TYH/JD1  OC-073 Marcus-Is. CQ EU EU    0725
F6XXX   14225.0  ZY0K     UP5-10...SSTV band!!!!!     0726
EA5FJM   14177.0  VK5PP    adolfo              0729
YO5BIM   21260.0  JR6TYH/JD1  good sigs in EU....Minami TOC  0731
ES4EQ   144300.0  EA4EQ    cq dir 350            0732
G0LRJ   21260.0  JR6TYH/JD1  No copy S.W England.       0734
IZ8EJB   14255.0  ZY0K     5 up kq0b            0734
CT4LV   7060.0   F5DXN/P   DFCF 91037            0735
IZ8EJB   14225.0  ZY0K     5 up kq0b            0735
IZ0FXW   21260.0  EA8BLVCALL  pacific             0736
IZ0FXW   21260.0  IZ0FMA    calling jd1           0738
F4CYZ   144370.0  YU7EW    Tnx MS QSO ! 26/27        0740
IZ0FMA   21260.0  JR6TYH/JD1  feeble but workable - QSB    0741
EA5FJM   14225.0  ZY0K     5/9 5 up             0742
F5BBD   14226.0  ZY0K     up 5               0743
G0DBE   14260.0  VK4WRE    iotaoc-171 via G0WRE       0743
IK8TMI   14250.0  VK9LW                     0747
IV3EPO   14250.0  VK9LW    L.P.               0748
JF3BFS   21007.0  V51AS                     0750
9A2CY   21260.0  JR6HYH/JD1  VIA BURO ONLY          0751
IT9VNO   14250.0  ZY0K     UP 5               0751
MM0NDX   14225.0  ZY0K     will not be QSY-ing       0751
F5BBD   14254.0  ZL2UO    lp                0752
IK8TMI   21260.0  JR6TYH/JD1                  0753
DJ9KM   21007.0  V51AS    QSL via CBA only ...       0754
IT9VNO   14225.0  ZY0K     UP 5 NOT 14250          0754
9A2CY   21260.0  JR6TYH/JD1  CORRECT CALL           0755
JM1TUY   14225.0  ZY0K     SP UP              0755
G3JNB   14225.0  ZY0K     Recommend split up 10 please?  0757
LA7DMA   14225.0  ZY0K     Brasil : nw 5up         0758
OZ4O    21007.0  V51AS    Qsl CBA             0803
ON4NA   14255.9  ZY0K     EXP.FERNANDO NOROHNA SA003 UP  0805
DL1SBF   14260.0  SV8/HB9AAI  Rene, EU-067           0809
9A1CVW   21224.5  RA9UGU    cq dx rda: ke-17         0810
IS0VSG   14225.0  ZY0K     UP 10 (59)            0810
W4IU    7005.0   W6IZT    hi there! waiting for TX/C    0810
GM0FQQ   14225.0  MM0NDX    Hows things Colin?        0811
JA1CQK   14084.0  VK9LW    CQ..               0811
JI4POR   14072.0  7X2LS    PSK31              0813
DJ5AV   21260.0  IH9YMC    Raf,AF018,CQ           0814
RZ9WWH   14137.4  RK3DZD/6   RDA AO-12            0815
F4CYZ   144370.0  OM7CM    hrd you 27 PS try        0816
OM7CM   144370.0  F4CYZ    all OK ?27/27 RRR 73 Dr.OM !   0817
IK7MCJ   18132.0  TU2OJ    in qso              0818
W6IZT   7005.7   W4IU     hello tom            0818
UT5UGR   14137.3  RK3DZD/6   via RD3DT            0819
9A2CY   14225.0  ZY0K     UP 5/10             0821
OM7PY   21255.2  BY6DX                     0821
F5ASD   14225.0  ZY0K     UP 233 5/9            0824
LZ2UU   10108.0  KL7/WF9A   good sig in EU          0824
UA9CA   14139.0  UA9JQE    RDA HM09             0824
IV3EPO   21255.2  BY6DX    Op. Payne            0827
JA5XAE   14082.8  LU3DJS    RTTY               0828
IZ6FIR   21255.2  BY6DX    5/4               0830
JA5XAE   14084.0  VK9LW    WEAK               0833
JR2KDN   10108.0  KL7/WF9A   CQ CQ nice signal        0833
PA2V    21007.1  V51AS    fb sigs             0836
OZ6SM   14190.0  DX STNS   PSE USE 14190          0838
JR2KDN   18135.0  ZY0K     now Japan only          0839
G0MTQ   18135.0  ZY0K     5-15up              0842
PY2NDX   3508.0   FK/N5XX   to SA! go            0842
9A4MF   18135.0  ZY0K     up 5               0843
IW5ACZ   144370.0  FSK441    any for sked jn53hp tnx     0844
JF3BFS   21245.0  A92GR    10m how?             0846
DJ6TK   24950.0  ZY0K     Sked with OH2WI         0847
F5TEJ   14009.4  RA3VFM    rda vl-09            0848
JA8NAE   50075.0  VR2SIX    bcn in qn13er eskp        0849
9A8A    24892.0  YI9KT    cq cq              0851
DL3PN   21255.2  BY6DX    via BA4EG            0852
JF3BFS   28008.5  VQ9LA    599               0853
JJ0FVP   21029.0  TX9     FK/C????             0854
F5TEJ   21020.0  BX4AN                     0856
DK1DN   18135.0  ZY0K     5-10 uo is 59          0857
JA1WSK   14084.0  VK9LW    RTTY CQ             0859
JG3LEB   51233.0  BY/AUDI0   qtf 290             0900
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.06 s