DXDB

DX spottings on December 14 2005 - page 1 of 5

EB1EHO   144370.0  9A3JH    IN73DM(MS>JN75AD cq cq      0000
YZ1GD   50220.0  SP9HWY    Tnx fer JT6M qso KN02xx     0000
GI4VIV   14020.0  R1ANF    CQDX Simplex IOTA AN_010 QSL  0002
HA7RY   7047.2   W1AW     QTC               0003
HA1FV   144361.0  RA3WDK    CR tnx              0004
N1NK    1822.9   VP9/AA1AC                   0006
HL4XM   14020.0  R1ANF    SP, on freq.           0007
DL1EAP   144370.0  UR5NOY    KN48(>JO31 C FSK #575 tnx!!!   0008
SP9HWY   50220.0  YZ1GD    Tnx jt6m QSO, JO90NH, 73!    0008
VE1ZZ   1829.0   EU1AB    cq dx              0008
W3UR    1827.0   4BOS     Fish Buoy            0008
DK5DQ   144105.0  UT5JCW    still qrv?            0009
K8FC    1823.0   VP9/AA1KC                   0009
KX2B    3586.9   EA8ANE    RTTY CQ             0009
AB6WN   14196.2  VP8LP    59 in Norcal, Bob in Falklands  0010
CN8SG   3777.0   GM1MGD    CQ DX              0011
K9WZB   18130.0  VK5GP                     0012
9A4EW   144358.0  UR5NOY    JN95KG pse sked         0013
KK4TR   1822.9   VP9/AA1AC                   0013
I5TWK   144000.0  UT6UG    Tks fon info GN!         0014
W2YJ    10104.9  R1ANN    strong!!!            0015
WA5VSK   14275.0  VE7KFM                    0015
YZ1GD   50220.0  S59MA    Tnx fer JT6M qso KN02>JN76    0015
UT6UG   144000.0  UX5UL    priwet              0016
W3UR    1829.0   EU1AB    CQ                0016
DK4KW   144355.0  RU1AA    KP40>MS(JO60 tnx        0017
DJ9FG   144360.0  RX1AS    TNX Sergej CUL in new year    0018
DJ5BV   144458.0  UR5NOY    pse sked > JO30KI        0019
DJ5BV   144355.0  UR5NOY    .358 is busy          0020
VE9DX   7009.6   VP9HW    CQn               0020
DJ5AV   10105.0  R1ANN    up                0021
LY3UM   50230.0  LY3UM    cq jt6m             0022
W1TO    1823.0   VP9/AA1AC  Loud               0022
DL1EAP   144370.1  UR5NOY    not online cluster/inet 73 !!  0023
YV5DSL   14196.2  VP8LP    GOOD SIGNAL           0023
AB6WN   14190.0  R1ANF    59++ in Norcal, S.Shetlands   0024
G8VHI   144370.0  9A4Y     820/10 my qtf baltic!      0026
AA1TT   1823.0   VP9/AA1AC                   0027
UT5ER   144347.0  UT6UG    KST-chat rabotaet??       0028
GI4VIV   14190.0  R1ANF    op Oleg AN-010 QSL Via RK1PWA  0029
PT7VB   3797.0   PT7VB    cq dx              0029
YV5DSL   14190.0  R1ANF                     0029
G8VHI   144363.0  UT6UG    u 1st              0030
W3KB    10105.0  R1ANN    QSX 10106.07           0030
UX5UL   144351.0  LZ1ZP    I am on 351           0031
EA5SE   144382.0  DJ2GM    Tnx MS qso 73          0032
S59F    144392.0  F1NSR    tnx new#             0033
DF5NK   144361.0  RA3WDK    Tnx rnd QSO best 280/10 73!   0034
GI4FUE   14190.0  R1ANF    58 in gi - unusual for nightti  0034
DK4KW   144367.0  RA3LE    KO64-JO60 bolschoi spasibo    0035
LW3EWZ   50025.6  9Y4AT/B   weak in gf05           0036
N7IB    14200.0  VP8LP                     0036
W6ANR   3797.0   PT7VB    hear u but poor condx      0036
LW3EWZ   50025.6  YV4AB/B   weak in gf05           0037
UA6JY   3504.6   F5QF     cw dx              0037
W1EBI   10105.2  R1ANN    QSX 10106.30           0037
K4JET   14190.0  R1ANF                     0038
PA3BIY   144351.0  UX5UL    Pse towards PA. Gd refl on 370  0038
JA7NI   1800.0   VP9     pse try ja 10:40z-11:10z    0040
PY2ZK   28350.0  YY1RDX    thanks Julio nice qso      0040
G8VHI   144000.0  UX6UL    qrb 2214kms! cul         0041
IK4DCX   50230.0  IK4DCX    ANY FR JN64GA          0041
DJ9FG   144367.0  RA3LE    TNX 3min-QSO Valerie :-)     0042
WP3UX   50230.0  WP3UX    CQ CQ JT6M 1nd         0042
DB8WK   144351.0  UX5UL    tnx qso 480/6 gl 73       0044
W8YRB   10105.0  R1ANN    nice sig in KS          0044
G8VHI   144370.0  UT5ST    hrd cq!             0046
OH2HEJ   144370.0  RK6MC    HRD pse KP20 dir         0047
IK1PAG   144001.0  RU1AA    Sorry not riflessions stop 01Z  0048
KE9I    1840.0   NP3E     slow QSB             0048
KN6QG   14190.0  R1ANF                     0048
W3UR    1829.0   PZ5PA    qsx up 2 CQing now        0048
F6BEG   144365.0  UT6UG    possible test ?         0049
KC1BH   7012.0   LU3HBA    fAIR SIG IN va.         0050
DL1EAP   144370.0  OH6AA    KP03 CQ 386 ..bigB..after COND  0051
N4THG   14200.0  R1ANF                     0051
ON4IMM   144389.0  9A3JH    tnx QSO             0052
HB9CVQ   1849.5   HB9CVQ/REMOT testing webradio HB9AZT     0053
K2TS    1822.9   VP9/AA1AC  he's back            0055
YV5SSB   7047.0   YV5SSB                    0056
HA1FV   144351.0  UX5UL    tnx               0058
W6VB    10105.0  R1ANN    CQ                0059
K8ROX   50273.0  KC0HLN    EN32>EN80 fsk 441        0100
DL1EAP   144355.0  RU1AA    KO48(>JO31 BIG-BURSTS QSO 3min  0101
LU7YZ   14190.0  R1ANF    +++ in LUland          0101
DF8IK   144395.0  HA1BC    jn87 2,5sec. rnd C tnx      0103
K2YR    1829.0   PZ5PA    up 2               0103
N2WM    10105.0  R1ANN    up 1               0103
W8FAX   1822.9   VP9/AA1AC  599 plus in Dayton        0104
JA7NI   1800.0   PZ5PA    pse try ja 09:00z-09:40z     0106
K4SV    7009.0   CT/OK2RZ   Tks Jiri, nice QSO        0106
LZ2FO   144370.0  LZ2FO/P   sq 1st ant NW          0108
UA6JY   7037.0   RU0AI    BPSK31              0108
W5OZI   1829.0   PZ5PA    Running contest style      0109
ON4IMM   144370.0  9A7D     CQ 314 2per ???????????     0112
YZ1GD   50230.0  PA0RDY    Tnx fJT6M qso KN02>JO22     0112
PT7VB   3797.0   PS8NF                     0113
KG4HEB   14190.0  R1ANF    only signal on 20m, qrt now   0114
F4DSD   144363.0  UT6UG    test, jn23jo           0116
F6EYB   7005.0   R1ANN                     0116
K4IQJ   1825.4   HK4CZE                    0117
N3UA    7005.0   R1ANN                     0117
NB4M    7012.8   DJ1BW    57n in TN, wrkd QRP, tnx Herm  0121
PT2FE   7056.0   VA3YP                     0121
WP3UX   50230.0  PY1RO    tnx fer JT6M QSO  FK68     0121
KT2Q    50150.0  N8CKK    SSB Scatter           0122
DJ2BW   7012.8   NB4M     tks QSO             0123
W5GCX   3546.0   S0SSB    INTRUDER             0123
OZ6OM   50230.0  YZ1GD    Calling You 2nd.         0124
UX5UL   144351.0  S54T     CR TNX qso best 1060/12 73!   0126
W5GZ    3505.0   VP9/AA1AC                   0126
K4IQJ   1829.0   PZ5PA    up 2               0127
LZ2FO   144351.0  UX5UL    pse lok for my ant???      0129
N4DPU   28400.0  N4DPU    monitoring            0129
N8AP    7011.8   PJ6AN                     0129
PY1RO   50230.0  WP3UX    Sri, was wkg PT9PA. u cpy what  0129
AD1C    10120.0  TEST     ssb               0130
WP3UX   50230.0  PT9PA    yes 26 ithink was you hi..    0131
DL3VZL   3504.0   IS0IGV                    0132
LU6KK   144095.0  CQ EAST   FSK441 mode 2do         0134
LY2BIL   144370.0  RK6MC    CQ\               0135
OK1TEH   144370.0  LY2BIL    gm, are u ko24? try test????   0136
PE2PE   144387.0  LZ2FO    SRI QSO not OK - Wrong callsig  0137
PP5ZP   7056.0   VA3YP                     0137
DK0PM   3799.6   DH1PP    loud               0139
HP3XUG   1821.9   WS4Y     569/579 TNX NEW 1        0140
HP3XUG   1817.5   W1AW     599 FB SIGS           0145
W1YIF   1829.0   PZ5PA    QSX 1831.15 mni tnx       0147
LY2BIL   144370.0  9A5Y     CQ 378              0149
DK4KW   144385.0  YU7ON    KN04 - JO60 sidescatter     0150
K5KC    1829.0   PZ5PA    QSX 1831.00 LOUD IN OK      0150
NO8D    3792.3   G4DBL    Looking for West Coast NA    0151
HP3XUG   1816.0   W4RCC    599 TNX NEW 1          0154
N8AP    3505.0   DJ2BW                     0154
RA6AX   3504.0   W6UC     cq eu              0154
UX5UL   144387.0  LZ1BB/P   pse QRX, nw with LZ2FO      0156
WT8C    1816.0   HP3XUG    CQ'N               0156
K8ROX   50260.0  N5SIX    EM42>EN80 D7 FSK 441       0158
W4RCC   1816.0   HP3XUG                    0158
W2SR    3505.6   RA6AX    CW                0201
PY2SRB   144095.0  LU6KK    TNX MS QSO, BIG GG48>FG73    0202
W4UAT   7010.0   CO2NB                     0202
W4UAT   7004.7   PT7VB    clg cq              0203
WP3UX   50230.0  PY2RO    Nothing Rolf not rock or TEP..  0203
YV1FM   28346.0  YY1RDX    CQ CQ              0206
PA3BIY   144370.0  UR5NOY    CR 27/26 TNX QSO VY HVY QRM   0207
W3UR    1821.0   KP2BH                     0207
DF5NK   144370.0  S51AT    CQ394 620/10 GL         0208
W6UC    3504.0   OY9JD                     0208
LZ1BB   144000.0  UX5UL    kn33qc              0210
N4BAA   1816.0   HP3XUG                    0210
OY9JD   3504.0   W6UC     FB copy Wkd with 100w      0210
LZ1BB   144001.0  UX5UL    lz1bb.p loc KN33QC        0211
LZ1BB   144002.0  UX5UY    lz1bb/p loc KN33QC        0212
W3UR    1826.0   CO6LPB                    0212
PY1RO   50230.0  PY1RO    cq JT6M 2nd, Caribean      0213
LZ1BB   144000.0  UX5UY    sposibo QSO, 73!         0214
LZ1ZP   144378.0  9A5Y     Nice reflection.         0216
DK4KW   144401.0  LZ2HM    KN12 - JO60 Sidescatter Hot B  0217
W0EWM   1816.0   HP3XUG                    0217
K2YR    1826.0   CO6LPB                    0218
K9BWI   1825.1   YV1DIG                    0218
AB8UP   3584.0   K4VD                     0219
LZ2FO   144348.0  PA3BIY    tnx 73 GL            0221
K2YR    1825.2   YV1NX    Correct Call           0223
AD8P    3510.9   F5SIB                     0225
N4BAA   1825.2   YV1NX                     0225
NQ4I    3799.0   OK3BJJ                    0226
WD8PTB   1841.0   NP3E                     0226
AD8P    1825.8   CO6LPB    Luis               0232
W6UC    3796.0   CM6CAC                    0232
KB8NTY   7010.1   CO2NB                     0233
PA3BIY   144401.0  LZ2HM    CR UFB refl, max 10s       0234
HA5UK   144346.0  DJ3VI    tnx qso pse loc         0235
K0VUY   50125.0  WA2SPL    FN35>>EM48 5/2 scat       0235
HB9CVQ   1835.0   HB9CVQ/REMOT cw testing HB9AZT IRB      0237
PA3BIY   144348.1  UX5UL    QSL, u start           0238
W6UC    3777.0   W0EK                     0238
WA4TT   1834.0   KP2BH    Jimmy nw hr cq          0239
N4XP    3513.1   LY2ZZ                     0241
PT9PA   50230.0  PY1RO    Tnx Nice QSO MS 73.       0241
WI5A    1834.0   KP2BH    CQn               0241
NB4M    7008.0   5R8GZ    Madagascar, cud not hr 4 wtts  0242
K3ASK   28450.0  WM3O     cq beaming west         0243
WD7Z    7008.0   5R8GZ    599 NM              0250
ON4IMM   144381.0  IW2HAJ    Tnx qso             0255
AB8UP   3582.0   K4NA     psk31              0256
PY2BRZ   7058.7   DK3FW    loud SA             0256
W8FJ    1835.0   CM6RCR    CQ                0256
N4DB    50125.0  K9DRG    EN70>EN80            0257
K2PLF   1826.0   CO6LPB    CQ                0300
K9US    3795.2   ZS6CY    op Bill             0301
N4BAA   1835.1   CM6RCR                    0301
W7CE    3795.0   ZS6CCY    59 in WA             0301
K9DRG   50125.0  N4DB     en80>en70 strong 59       0304
N4NN    3795.2   ZS6CCY    59 IN FLA            0307
LZ1BB   144138.0  LZ1BB/P   CQ EME 1st from KN33QC      0308
PY2BRZ   7054.0   RU3GB    cq dx - loud SA         0308
YV5DSL   7058.7   DK3FW                     0308
K9DX    1831.9   UT3MD    good sig             0311
K4PIC   1834.0   RA6AX    STRONG              0312
W5EN    7008.0   5R8GZ    Alligator, someone buy this ma  0312
WA5VGI   3798.0   YS1/HB9KNA  mark               0312
WA5VGI   3798.0   YSQ/HB9KNA  Mark               0312
WI5A    1834.0   RA6AX    Call corr            0313
WI5A    1834.0   RA6RX    CQn Big SIgnal          0313
AD6HF   3798.0   YS1/HB9KNA                  0314
DF8IK   144333.0  YU1EV    kn04 5sec. rnd C tnx       0315
WA5VGI   3795.0   ZS6CCY                    0315
W6VB    3510.0   USSB     Mexican Fishing Boats      0318
K0VUY   50125.0  W3CMP    FN10>>EM48 5/7          0319
N4NN    3798.0   YS1/HB9KNA  OP MARK 59 IN FLA        0319
ON4IMM   144341.0  9A7D     Tnx QSo             0320
N4BAA   1834.1   RA6AX                     0323
VE3GIB   50265.0  K7NEP    EM99>FN25 FSK441a        0326
K4KFH   3798.0   YN1/HB9KNA  yn1/ not ys4           0327
KW7V    3795.0   ZS6CCY    Bill - correct call       0329
W8FJ    1828.6   DK2FG    Peter              0329
W8FJ    1835.9   CM6RCR    CQ                0331
PA3BIY   144341.0  9A7D     CR TNX, fb sigs!         0334
YV5DSL   7054.6   RU3ZG                     0334
VE3GIB   50265.0  K9SQL    EM69>FN25 FSK441a        0338
AA1TT   1831.9   UT3MD    op-VLAD             0339
K3TV    3798.0   YA1/HB9KNA  This is it!           0342
DL8GP   144138.0  LZ1BB/P   -19 Harry            0343
GB7CGL   3798.0   YS1/HB9KNA  YA1 is not it          0343
G3UTS   144370.0  RK1B/1    Beam UK pse, anyoneQSP      0345
W5SG    7027.4   NH6I                     0345
FM1II   7054.5   RU3ZG                     0346
DF8IK   144392.0  F1NSR    jn33 2sec. rnd C tnx       0348
DF5NK   144373.0  Z35Z/P    CR 3s/16dB tnx QSO Dime 73    0350
S51AT   144000.0  DF5NK    gm Frank, need DF5...      0352
LZ1BB   144138.0  DL8GP    cfm random EME -24db GL!     0353
DL5DSM   1833.5   4X4WN    cq usa              0357
KA2FIR   7023.9   YS3/I2JIN                   0358
SP4AWE   7006.9   9J2BO    CQ CQ nice sigs         0358
DF5NK   144362.0  S51AT    Hi Boris,I'm clg u 2nd      0359
OE8HIK   3790.0   K1JJ     strong              0359
RW4WE   144365.0  FSK 441A   Pse ms sked LO66PU anyone.    0401
WI5A    1827.6   AD8P     CQn Loud             0405
KA7T    1823.0   VP9/AA1AC  549 in Idaho           0408
VE2QRA   1822.4   VP9/AA1A   cq alone...           0408
WK3N    1826.7   4BOI                     0408
NC2N    7023.9   YS3/I2JIN  loud in NYC           0411
W8JV    1834.0   RA6AX    CQing, loud           0411
W8FJ    1831.1   DK2FG    CQ                0412
KT1V    1836.1   CM6RCR                    0417
KT1V    1835.6   OZ8ABE                    0418
KT1V    1824.9   DL8LAS                    0419
KT1V    1832.0   UT3MD                     0419
DF5NK   144362.1  S51AT    sri nil on my cq,try Ssc tmrw  0420
SM5DQC   1823.0   5B4AGM                    0421
4X1GA   3795.0   EA9GW    RS=57. TNX NEW DXCC       0422
WX3B    3780.5   G0EVY    Nice Signal           0424
K5SWW   3502.4   WP4CQ    cq cq              0425
N4QS    3513.1   LY2ZZ                     0425
WX3B    3792.0   VE9ALX    CQ DX              0425
AA1K    1823.0   5B4     why same QRG as VP9?!?      0426
KR6C    1823.0   VP9/AA1AC  Tnx new one           0426
N2TN    1823.1   VP9/AA1AC  good ears wkd with 5W      0427
N2WB    1823.0   VP9/AA1AC  TNX               0428
WI5A    1823.0   AA1K     Two for price of one.      0429
VE3GIB   50270.0  K4AL     EM66>FN25 FSK441a        0430
4X1GA   3787.0   4X4BL    IN QSO              0431
VE3LYC   1833.0   5B4AGM    pse here for NA, tnx!      0431
WX3B    3787.0   4X4BL    - ZVE - 5x9+ in MD        0432
G4UFK   1817.5   W1AW     s7 this morning         0433
N8GZ    1825.1   XE2EJ                     0433
W8FJ    1834.2   4X4WN    David              0435
DL4MT   1820.9   9H1BM    cq                0436
VE3ZI   1822.0   5B4AGM                    0437
IK4PKM   70337.0  US2MW    bpsk valery tnx fr qso 73    0438
F5GPE   3512.0   UA3MEG    QRP               0440
I2KMG   7023.9   YS3/I2JIN  Bob               0440
W8FJ    1829.5   SM5EDX                    0446
WX3B    3787.0   WM3O     CQ DX              0446
DF5NK   144394.0  S51AT    Tnx rnd QSO,max 1020/13,GL!   0448
N4DPU   14200.0  ZL1TV                     0448
PY8AZT   7023.9   YS3/I2JIN  559 - QRS            0448
F5NZY   3514.0   T96Q     CQ CQ              0449
N4DPU   14200.0  VE3GSL/ZL  Portable in New Zealand     0449
AD8P    1825.0   XE2EJ    Fer nice sig. Tnx QSO      0450
SM5LE   50000.0  ANY     CQ 50230.0 JT6M 1st       0451
LY2BIL   144370.0  LZ1BB/P   CQ nice refl           0452
SM5LE   50230.0  GEMIN    CQ 50230.0 JT6M 1st       0452
HK3JFF   3792.0   W8SS     59 in Colombia          0454
RN6BN   144370.0  9A5Y     CQ 378              0456
RN6BN   144370.0  RX1AS    CQ 360              0459
W4VD    14186.0  ZS6CCY                    0500
RN6BN   144370.0  RX1AP    ja eqe ne podnjl antennu     0508
K9BWI   1836.9   YS1RR    SOUNDS LIKE BUZZ SAW       0509
PE1HWO   144370.0  RX1AS    with rn6bn            0510
IT9MUO   10109.2  4K5D     Igor in Baku 599         0513
KD7TJC   50125.0  W7YCW    41 DN07>CN86           0513
SM5LE   144000.1  GEMINIDS   pse 6m 50230 JT6M        0513
W8FJ    1833.0   IV3PRK    CQ                0513
SM6WET   3514.9   PZ5PA                     0514
UU2JQ   1837.0   YS1RR    EU is calling...         0514
K9BWI   1837.0   YS1RR    WILL NOT QSO USA         0515
SV1DPI   1825.0   SV0XAI/9   Hans               0515
G0OBC   7023.9   YS3/I2JIN  PROPABLY A PIRATE !       0516
SM5DQC   1837.0   YS1RR    Must go "split" to wrk EU    0516
HB9CVQ   1848.0   HB9CVQ/REMOT testing web radio HB9AZT     0517
RX3VA   3514.9   PZ5PA    simplex             0519
RZ3AM   3515.0   PZ5PA    fb                0520
W8FJ    1826.4   LY2ZZ    Jon               0520
G4OBK   1828.9   PZ5PA    Wkd 1831.25           0521
SQ8JLA   3798.0   WX3B     end AA1BU 59 ++         0523
WT2T    1844.0   XE1KK    CQ DX              0523
DL8ZT   1848.0   HB9CVQ    59                0524
K9BWI   1836.9   XE2IA                     0525
UT5JAJ   10104.0  FO/N6JA   BRAD with 559          0525
YU1LA   7011.0   VK3TSN    zovem cq, gde si spavalico    0525
N7DC    1848.0   XE1KK    NOT ANSWR K OR VE        0527
DL8ZT   1844.0   XE1KK                     0528
W6OAR   1837.0   XE2EJ    Cq =n              0528
UA9FU   144366.0  RX1AS    OK pingi 160/3-569/9      0530
NA2P    1844.0   XE1KK    Ramon loud CQ          0531
VK3PA   7024.0   YS3/I2JIN  in qrz.com ok          0531
UU2JQ   1829.0   PZ5PA    CQ CQ UP 2            0532
OH2BN   14007.8  4S7KM                     0533
ON4IMM   144370.0  9A7D     CQ firework           0534
ON4IMM   144370.0  S51AT    CQ many burst          0535
XE1MW   1844.0   XE1KK    CQ DX CQDX            0535
IV3IPS   3798.0   AA1BU    CQ                0536
W6OAR   1844.0   XE1KK                     0540
SQ8JLA   1844.0   XE1KK    55 in SP             0542
DF8IK   144350.0  S54T     jn75 rnd C tnx          0544
UA4HBW   10104.9  EY8CQ                     0544
SP5ANJ   10104.8  EY8CQ    simplex             0545
OM7AG   10105.0  EY8CQ    Simple 599            0546
UU2JQ   14070.2  EK6TA    psk               0548
OH9RI   3515.0   PZ5PA    QSX 3516.60 579         0549
IZ8EPY   3798.0   AA1BU    in the noise           0551
IZ5EKW   1848.0   HB9CVQ    tnx new one for my        0552
OH7HXH   144370.0  9A5Y     CQ .378             0553
NL7Z    3515.0   PZ5PA    wkg eu              0554
W5JK    3515.0   PZ5PA    WRK 3.516 - Strong NTX      0556
W4VD    3515.0   PZ5PA                     0558
VK2UK   14183.1  ZL2MIC    ***ANZA DX NET***        0600
NL7Z    1826.8   DL5RBW    cq                0605
ON4AVJ   144370.0  IW2HAJ    tnx qso but split was stil on,  0606
OH3LX   1844.0   XE1KK    Full Moon Booming        0607
SM5LE   50230.0  LA8NK    TNX JT6M QSO !         0608
SM3GSK   1826.9   KL7HBK    589 FB              0609
YL2GP   1828.0   YL2SM    CQ DX              0609
IZ5EKW   10104.8  EY8CQ    tnx qso new one 30mt       0610
SP4AWE   7004.4   YK1AH                     0611
W4VD    3795.0   G3WXX                     0615
KE5DFA   50125.0  WA4YGG    Heard only calling CQ EL29 -->  0616
EA5FKX   1840.0   IVEBKH    cq cq dx             0620
UY2UA   14195.0  ZA/SP5EA   CQ                0620
OH6HFX   144378.0  9A5Y     kp14ra(>jn85oo 2087km C     0621
UY2UA   14195.0  ZA/SP5EAQ                   0621
W6OAR   3515.0   PZ5PA    Up                0621
OH7HXH   144370.0  LY2BUU    Tnq qso & new #! 73 Kari     0622
DF9TF   3515.0   PZ5PA    599 up 2             0623
IZ8CKS   7047.6   RD3AW    cq vk - zl           0623
DL7YS   3515.0   PZ5PA    wkd up 1.6            0625
IZ8EPY   14223.0  IK8LJA    cq dx              0625
W3DRY   1822.5   SP3BQ    Jerzy, good signal in VA     0629
EA5FKX   1848.0   HB9CVQ    cq dx op:andy          0630
LY2BUU   144363.0  FSK441    CQ 1st from ko15xh        0631
F8IXZ   14012.0  UO0AIK    via dl8kac            0632
IK2IQD   14200.0  7Q7PF                     0632
OH7HXH   144347.0  UT5ER    Tnx qso & new #! 73 Kari     0634
UT5ER   144347.0  OH6HXH    ((KN79GE >>TNX QSO        0635
OH7HXH   144347.0  OH7HXH                    0636
YO6EZ   14010.7  IO1SKE    XXO.W.Games via I1JQJ      0638
YU1LA   7010.1   YU1EA    with zl1amo           0638
CN8SG   14195.0  ZA/SP5EAQ  CQ DX OP : JACK         0639
VK3IO   7081.0   I2VRN    Bob CQ DX LP OC / VK / ZL    0641
W1IBQ   3505.0   GW3KDB                    0641
DG3NDN   144195.0  MS SSB    anyone for ssb sked?       0642
W6QE    3515.0   PZ5PA    qsl via PA7FM          0643
HB9IAG   3515.0   PZ5PA    up 1,5              0644
K5YA    1824.9   G3JMJ                     0644
KT2Q    1825.0   G3JMJ                     0644
UA3TT   14011.0  IO1SKE    Olimpic Games-tnx        0645
DL0EKO   1833.0   CT1FJK    cqdx               0646
K5YA    1834.5   DF2PY                     0648
SWL    14070.0  SWL     test dx spot ( sorry )      0648
OH7HXH   144370.0  YL2OK    CQ .365             0650
K5YA    1835.5   OZ8ABE                    0651
KT2Q    3794.8   G3WXX                     0651
KT2Q    3794.8   G3WXXP                    0651
KT2Q    3794.8   K6MYC    Mike big signal         0652
UT5ER   144347.0  RU1AA    ((KN79GE>>TNX QSO 1800/11    0655
LZ2FO   144347.0  UT5ER    pse ant to my kn14        0656
K5YA    1832.1   DJ3TF                     0657
SM5LE   50230.0  G4PCI    TNX JT6M QSO - fast-      0657
RA9FMT   144365.0  RK3WWF    wwf 1st ?            0658
LY2BUU   144363.0  S54T     tnx QSO 73! GL!         0659
DC9ZP   3509.0   W1IBQ    Jerry Jonesboro         0700
W8FJ    1822.7   G3MLO    Ter               0700
K5YA    1829.0   PZ5RA    up 2               0701
RK3WWF   144365.1  RA9FMT    YES i call yu wwf FIRST     0702
K5YA    1822.8   G3MLO                     0703
K5YA    1833.0   CT1FJK                    0705
UA3DTS   14003.0  RA2FCV/MM  nr Rostok            0705
W8FJ    1834.6   LA0CX    CQ                0705
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.02 s