DXDB

DX spottings on December 16 2003 - page 1 of 3

G3FPQ   1832.9   FG5FR    CQ                0001
NK7C    18162.0  R1ANF    20 over in Nv      VP8/h  0001
PZ5RA   18162.0  R1ANF    Alex..qsl via RK1PWA       0001
W5VX    7004.0   5T5AFF    QSX 7005.61         5T  0001
DH1PQ   3793.7   YL2GB    cq dx              0003
W0ZX    18162.0  R1ANF    So Shetland Simplex   VP8/h  0003
W5VX    7003.3   8P6BX    8P                0003
G3FPQ   1822.0   A45XR                     0004
W5VX    7008.0   VP9BO                     0004
YO5BBO   3508.0   YO5BBO    cq usa              0006
W8KL    18162.0  R1ANF    S. SHETLANDS           0011
K5CM    50110.0  ZL2TPY    ZL                0013
ZL3JT   50110.0  W5LUA    559 in RE66, TKS!        0014
W3YY    7004.0   5T5AFF    QSX 7006.1 Big Sig, wrked bare  0017
N6JZ    18145.0  PZ5RA                     0020
W1UK    7002.0   VP9BO    VP9               0023
EA7CEZ   7002.1   VP9BO                     0026
W1CSM   1826.2   G4IUF/HC8  HC8               0027
W5OZI   50115.0  ZL2TPY    ssb not too strong, but workab  0030
W1CSM   1823.0   XQ6ET    not sure of call      CE  0035
K5CM    50110.0  ZL3AAU                    0037
K5CM    50110.5  ZL3JT                     0040
KE4SXB   14270.0  W6S     Santa is here!!!!!!!!!!!!!!   0042
K9RB    7004.0   5T5AFF    QSX 7006.10         5T  0043
KE3A    7004.0   5T5AFF    QSX 7005.6 VIA JA1AFF      0043
DK0PM   3793.6   YL2GB    cq dx              0045
DL8RJ   3511.5   W1MK                     0046
JJ1BDX   18077.0  FK8GN    FK                0047
W2QN    7009.3   4L1FX    cq usa              0048
K5IX    50110.0  4A1AC    CW                0050
HL4XM   18069.0  VR2BG    CQ, really wanted ur qsl... VR  0051
K1PUG   10111.0  NP2L     Mel               0051
KY5N    50115.0  ZL2TPY    >em12              0052
K5CM    50107.7  ZL3TY                     0053
K5CM    50109.8  ZL3TY                     0053
W4NU    7003.9   5T5AFF    QSX 7006.28         5T  0053
WA8TNO   1815.9   PZ5RA    Ramon gud sig.          0058
IK7MCJ   1800.0   IK7MCJ    test             I  0059
KY5N    50040.0  ZL3SIX/B   >em12              0103
IW4EHZ   144370.0  IW4EHZ    calling cq fsk441 frm JN54ml t  0104
K5IX    50108.5  ZL3TY    CW                0105
EA2CAR   7003.1   EW1KP    cq dx            EU  0107
N8XA    50000.0  ZL      LOOKING TO ZL on 6.       0107
RK6AFG   3793.6   YL2GB                     0108
W6OAR   7004.0   5T5AFF    Up 7.006             0108
K5UIC   50107.7  ZL3TY    NW 559           ZL  0111
W1TO    1822.0   VE9CQ    VE                0111
AA5XE   50105.2  ZL3JT                     0113
K2XX    7004.0   5T5AFF    QSX 7006.65         5T  0113
K2XX    7002.1   F6EAZ                     0114
WA3KYY   7004.0   5T5AFF    now QRT           5T  0114
N4ZR    3509.5   F2MA     with me             0118
ZL3JT   50105.0  K5UR     EM34 into RE66          0118
VE6WZ   7006.9   OZ8ABE    OZ                0120
AA5XE   50115.3  ZL2TPY    55 in em00         ZL  0121
PY7ZZ   14070.0  VP8PJ    PSK-31 Op Alan Ex VK0MM/LD    0122
K9RB    1815.9   PZ5RA    Ramon            PZ  0126
W4OW    3505.0   4X4WN    CQ                0126
W3BGN   1826.1   G6PZ     CQ                0129
VK2ZXC   50038.1  C21SIX    599=40              0130
AE9F    10108.0  9V0A                     0132
KK9H    7006.6   G4IUF/HC8                   0133
N1DG    3505.0   5T5HC    5T                0133
VA3EEA   7006.5   G4IUF/HC8  HC8               0133
W5EUQ   50110.0  ZL1XXX    look'n feru CW. Bob       0134
JH7XRZ   50040.0  ZL3SIX    beacon           ZL  0135
K5UIC   50107.7  ZL2TPY    SIG BLDING NW 55 (EM32)   ZL  0135
AI9L    1815.9   PZ5RA    589 in illinois         0136
AA5XE   50110.5  ZL3TY    cq             ZL  0137
W2QN    7002.9   4X4WN                     0137
VA3EEA   7003.0   4X4WN    DAVID              0138
W3BGN   1816.0   PZ5RA                     0138
N3RD    10107.9  9V0A     9V                0142
N9RV    3504.9   3B8CF    up             3B8  0142
RA3AJ   3793.7   UA0SJ                     0143
VK2ZXC   50110.0  N6XQ     5-9=               0144
K5UIC   50107.9  ZL3TY    CALLING CQ.           0145
RA3AJ   3793.7   YL2GB                     0145
PY7ZZ   10108.0  9V0A     Alan Ex VK0MM/LD up 5/7     0146
RA3AJ   3793.7   DK0PM    and group          DL  0147
W3FM    7003.0   4X4MN    DAVID            4X  0147
KN9N    7003.0   4X4WN    4X                0148
VK2ZXC   50110.0  XE2ED    5-8               0148
JH7XRZ   50108.0  ZL3TY    CQ weak             0150
K9HMB   1828.2   G6PZ                     0151
N4PN    1823.0   XQ6ET    Nice signal tonight       0153
WV9S    3799.0   DK0PM    try 3.797 or up - no QRM     0153
W3DF    3505.0   5T5HC    up1 via ja0hc        5T  0156
K4SV    10108.0  9V0A     QSX Up5 Ellsworth Land Antarti  0158
K5IX    50125.0  KM5DI    dm45               0159
K6ZG    14182.0  VQ9LA                     0159
NW5E    50125.0  K7TOP    DM43               0200
W0EK    1823.0   XQ6ET    CQ'n               0200
W4GRW   14260.0  W4B     Wright Bros Centennial    K  0202
W6OAR   1823.0   XQ6ET                     0202
K3HX    14260.0  W4B     QSL, certificate $5 www.W4B.us  0203
KN9N    7005.0   3B8CF    it's.....Jacky!         0203
B0ZO    7000.0   W4B     5$ - - OUT OF THEIR MINDS!!!   0207
WA3KYY   7006.6   G4IUF    up 1               0207
WA3KYY   7006.6   G4IUF/HC8  correct call        HC8  0207
K9HMB   1825.0   LY3UM                     0209
F3SG    10108.0  9V0A     up 5               0210
UA4RC   7011.8   EA8AHB    CQ             EA8  0210
AA5XE   1816.0   PZ5RA    he's back            0211
W3DF    7007.7   HC8/G4IUF  up 1               0212
W2RQ    7004.9   3B8CF    Rockin!!!            0214
K4SV    10108.1  9V0A     Up 5 www.sarts.org.sg      0216
K9HMB   1816.0   PZ5RA                     0217
LY3UM   1816.0   PZ5RA    Ramon pse lst EU         0220
KD4K    144195.5  KD4K     Hearing EL98, EL96 from here i  0224
VK2ZXC   50105.0  KD7YCR    5-5 INTO QF55km         0230
AK1N    7004.9   3B8CF    wrked 7005.3           0233
K0GU    50027.9  XE2ED/B   DM10>DN70 Es           0238
K1VW    1816.0   PZ5RA    qsx 1817.7            0239
WA3KYY   7003.2   T97M     T9                0241
N6CW    50000.0  ZL/VIDEO   45.250 into DM12 (still)     0252
KS4Q    1816.0   PZ5RA    QSX 1818.81         PZ  0253
AE9B    1825.0   LY3UM    still there?        LY  0254
SP2DNI   7011.0   EA8AHB                    0256
N4GFO   432110.0  KE8FD    EM90 TO EM84           0257
K0GU    50120.0  ZL2TPY    Didn't get my report       0302
WD4OHD   7006.9   XE1HSW                    0302
N4GG    7010.0                          0303
W3YY    10106.0  CO8LY                     0303
N9NS    7010.7   EA8AHB                    0304
OZ8ABE   1816.0   PZ5RA    nw qrt...          PZ  0306
SP2FAX   1816.0   PZ5RA    sri, but qrt           0306
N4GFO   432125.0  W4HP     EM90 to EM75           0307
K4RX    50110.6  VK2ZXC    559               0308
N6CW    50101.0  K0GU     CQ DX              0319
DL8PM   7050.0   YV5GRB    in QSO w. ra3zqw         0320
SP2FAX   1828.7   K9DX     solid 559            0320
N0JK    50120.0  ZL2TPY    hrd calling K0GU on cw      0321
DL8PM   7005.2   RN3OK    cq                0322
N5NR    3793.0   PJ2/K9SG                   0325
SP2FAX   3793.0   PJ2/K9SG   Gary, strong        PJ2  0325
K2KQ    3523.0   C0DE     groups...what is this?      0328
K8KS    50125.0  WO4DX/M   CQ FM13>EN82 booming       0331
DL8PM   7001.5   US0IV    cq                0333
W7EW    50125.0  K7NN     dm42(>cn84            0336
SP2FAX   3798.0   KB1JEC/AE  spec. event?         K  0337
W6OAR   50056.0  VA7SIX/B   Cn89               0338
N3LJS   14260.0  W4B     W.B. 1ST FLIGHT NA-064 NC005S  0341
PY4AST   7016.7   W4B     CQ ( Kitty Hawk )        0343
N8SEX   7026.0   N2SEX    NIice Call, Great QSO!      0347
W6OAR   50090.0  VE7CA                     0349
K8JE    7000.0   K8SEX    I LVE NR K8SEX. SHUD I CALL H  0350
WA7TDZ   50125.0  K7NN     dm42               0350
W3BGN   10107.0  G4IUF/HC8                   0351
AA4MI   7016.5   W4B     Special event station    K  0353
K3HX    7016.5   W4B     QSL, certificate $5 www.W4B.us  0355
N8SEX   7016.5   W4B     Worked on 2 watss. Its not the  0356
KG6GIQ   50125.0  WT0A     EN10 Signal Up/Down       0358
W5ZS    7016.5   W4B                      0400
K5UR    144260.0  NJ2F/4    EL96 to EM35           0407
KN4QS   50102.6  K5AM     INTO EM50            0407
KG4QMI   14189.9  ZS2DL    ZS                0408
WA7TDZ   50135.0  K7TOP    dm43               0408
K6QG    50140.0  W3DHJ    59 DM68 CM98           0409
N4UB    10125.0  K3EGE    FM09 VA TO FM29 PA GOOD PATH   0409
WA7TDZ   50135.0  N6EQ     59=               0410
K6YK    50135.0  K7TOP    DM43--->CM97           0412
N6CT    7005.2   WF6Z     CQ              K  0413
KG6GIQ   50150.0  WX7R     55 CN85 Just Heard        0414
K6YK    50135.0  N6EQ     DM13-->CM97           0415
W1IA    3799.9   VA2ZP    VE                0415
OE8HIK   3790.0   K1JJ     tom ct             0417
OM5CW   7007.7   G4IUF/HC8                   0417
WA7TDZ   50160.0  KG6GIQ    59=               0418
WA9HMN   14260.0  W4B     CQ from Kitty Hawk, NC    K  0420
WA7TDZ   50125.0  KG6IYN    dm12 mobile           0424
K6YK    50069.4  WA7X     DM49--CM97 BCN          0425
K6YK    50067.1  K0EC/B    DM69-->CM97           0426
WA7TDZ   50100.0  W5ZF     579               0426
KG4QMI   50130.0  K6XJ     DM06 > FM16           0427
K6YK    50064.5  W0MTK/B   DM58-->CM97           0428
AB3AH   50110.0  W3CMP    cq west           K  0430
K7BV    50125.0  WB5NRI    em22 5/4 QSB           0430
AB8JH   50125.0  W3CMP    vry wk FN10>EN90         0432
KG4QMI   50130.0  W0VD     FM16 > EM27           0432
SV1EML   7003.7   HA0MO    CQ CQDX             0433
UA4HBW   7003.4   SU9BN                     0434
W3CMP   50125.0  KI5YH    EM14 OKLA            0436
N9UM    50125.0  WT0A     en10 > en52           0438
K6YK    50099.9  W5ZF     DM65-->CM97           0440
KG4QMI   50130.0  KC0IMN    FM16 > EM28           0440
W4DUP   14189.9  ZS2DL    ZS                0441
DL8PM   7067.0   4X4BL    cq                0442
KG4QMI   50133.0  AA6G     FM16 > CM98         K  0443
WB8ZRL   3508.0   9H1ZA    cq             9H  0444
WJ7S    50135.0  AI6O     DM 12 INTO CN 84         0445
N3DB    50080.0  K0UO/B    579 fm18             0446
WJ7S    50145.0  KF6YYV    DM03 INTO CN84          0447
WA7TDZ   50160.0  K6ZTP    59=               0450
WJ7S    50154.9  KB7V     DN13 INTO CN84        K  0450
KC2TN   50145.0  W0VD     K                0451
KG6CMS   50100.0  W5ZF     DM65 (((           K  0453
UA4HBW   14009.0  UP100RAEM                   0453
WJ7S    50130.0  WA7JTM    DM33 INTO CN84          0453
W7EW    50125.0  KD7LHL    DM42(>CN84            0456
KG4QMI   50133.0  K0VUY    FM16 > EM48           0457
W7EW    50157.5  NK7C     DM25(>CN84            0458
DL8PM   7009.6   EA6NB                     0459
KG4QMI   50133.0  K0DHV    FM16 > EM29           0500
W3ARS   50145.0  W0VD     em27>>fm19 5/5          0501
KB4TCU   432100.0  K5QE     em81 georgia to em31 texas    0503
LB7RC   3787.0   AA1BU    K                0503
K6YK    50027.3  XE2ED/B   DM10--->CM97           0504
K6YK    50079.3  K0UO/B    EM07--->CM97           0507
WA7TDZ   50150.0  W7GBI    59=               0508
W0VD    50125.0  WA6STC    CM98             K  0510
HG75M   144373.0  DF7KF    rcvd back: FB bursts 7KF RRRDL  0518
WA7TDZ   50125.0  KD7LHL    59                0518
HG75M   144000.0  HB9BZA    pse Email address      HB  0519
JG3LEB   50109.9  N7ET/DU7   cq cw              0522
KG6I    50125.0  N7DMO    dn53             K  0524
WA7TDZ   50170.0  K6CYF    58                0526
KG6GIQ   50170.0  WX7R     59= CN85 Just Heard       0530
W8PJY   14260.0  W4B     spe event w4b.us         0530
KG6I    50125.0  KO7N     lotsa qsb          K  0532
KG6I    50125.0  AB7OI    dn41               0533
IK4EWN   3790.0   OK2HI    OK                0534
IK4EWN   3799.9   EA9IE    cq             EA9  0538
UA3ARC   144370.0  S51AT    Boris,GM!ARC 1st,GL 73 Alex   0540
WA7TDZ   50168.0  NK7C     59= dm25             0542
S51AT   144370.0  UA3ARC    rrr               0543
WA7TDZ   50140.0  W7GBI    60 over             0548
LB7RC   3799.9   EA9IE    EA9               0553
IV3PRK   1833.0   K9DX     from 569 to 449:vy poor cndx%7  0555
OK2BRD   144370.0  UA3ARC    wkg s51at 360ms 9dB       0556
WJ7S    50000.0  WATTDZ    DAN GET ON 50.128 POINT TO EUG  0558
G0NVD   3796.4   OE6MBG    cq cq            OE  0600
OE8HIK   3792.0   VE3YJ    VE                0600
F5BBD   7010.0   W0YR     K                0601
DL5ML   7004.0   V31LZ    V3                0604
WA7TDZ   50125.0  WA7JTM    59                0604
F6CXJ   7004.0   V31LZ    simplex QRO           0611
KA5BSE   3787.0   AA4MM    LEO CALLING EU.       K  0611
RD3DT   7003.9   V31LZ    fb-599!!!            0611
W4BUR   3799.0   EA9IE    Juan - Cueta, North Africa    0613
LB7RC   3787.0   AA4MM    K                0614
RN3OK   14008.5  ZK2SA                     0618
W6ED    14265.0  VK4GL/P   OC-265 Cato Isl via VK4APG VK  0619
G3YVH   3502.9   TK5EF    TK                0620
RK6AXS   14042.0  RA6WV    DA-06              0620
DU1UGZ   144370.0  DU1UGZ    initial test JT65        0621
IT9ESW   14008.5  ZK2SA    pse qsl info jh ??     ZK2  0622
SP1MWK   3799.9   EA9IE    op. JUAN             0623
DS1CCU   14008.5  ZK2SA    cq EU           ZK2  0624
IK6ZER   18073.7  TO4E     cq             ??  0624
OK2PMS   3799.9   EA9IE                     0625
OM5XX   14008.8  ZK2SA    via JH7OHF         ZK2  0626
NZ3O    3799.8   EA9IE                     0627
OM5XX   14008.5  ZK2SA    via JH7OHF/corr.FRQ/       0627
K6AER   14265.0  VK4GL/P   OC-265 Cato Isl Long path, De  0629
NZ3O    3795.6   G0NVD    cq dx              0630
JA9AVA   18073.7  TO4E     SP             ??  0633
EA3AJW   18073.6  TO4E     good signal        FR/j  0635
SP4AWE   35002.7  TK5EF                     0641
DS1CCU   18073.8  PY1UA    CQ 579           PY  0642
PE9PE   3795.7   G0NVD    CQ DX WITH COMPANY      G  0642
IK2ILH   24895.0  A45XR                     0643
RA9CO   18073.6  TO4E     OMG QRT because "no respect"   0643
RA6CO   1800.0   RA6CO    testing new dx-cluster   UA  0644
SP4AWE   3502.7   TK5EF                     0644
DF1DV   3503.0   TK5EF    IF NEEDED NICE SIGNAL      0645
EA3AJW   18073.0  TO4E     new qrg ... up          0646
RA6CO   1830.0   RN6BN    test spot ignore pls       0649
JA0LXP   14265.0  VK4GL/P   cq qsx270 oc265         0651
EA8TH   3799.9   EA9IE    very strong        EA9  0654
JG3LEB   50110.6  ZL3JT    cq cw              0659
SP2B    7000.0   ZA1UT    end of dx-pedition?     ZA  0703
UA6EM   7010.0   UA6EM    TEST new dx-cluster       0704
DL0EKO   21016.6  AP2IA                     0708
SV1CRX   14265.0  VK4GL/P   simplex oc-265 lp        0709
HA3KNA   24945.0  HA3FTA    cq cq              0720
4Z4DX   14028.0  RA1TCW    RDA-NV-14            0729
G6CNQ   7052.7   9A2YM    9A                0732
SP2QCU   14185.1  9L1MS    59                0734
F5CT    7010.0   W4B     K                0736
G3YVH   3505.0   5T5HC    cq..               0736
F5JSD   21016.6  AP2IA    no takers, CQ DX         0737
DJ3XG   14185.0  9L1MS    on sunday qrv from AF-037    0738
4Z4DX   14168.0  UA6AGE    RDA KR 34            0739
JA1BPA   14210.0  CT1EWX    Sergio 59 via LP in Tokyo    0742
G4KWQ   144404.0  EA1VHF/B   539 in IO92           0743
DL0EKO   7010.0   W4B     qsl via ??            0744
IK7BPV   14213.3  ZL1BD    CQ             ZL  0747
DM1VA   7001.0   TEST     TEST ignore TEST         0748
IK1AIG   14009.0  7X4AN    7X                0749
DL0EKO   7000.0   F5CT     merci pour qsl-info 73      0752
JH3GCN   10105.3  RU0LM/0   SHIKOTAN IS AS-062        0753
OM6PR   21014.0  5T5HC    op. Jin, good signal      0755
JA1BWA   7008.0   F6ARC                     0756
JA1BWA   7012.0   F5IN     CQing              0758
JA1WLO   14009.2  7X4AN    cqing              0800
HA5UK   14265.0  VK4GL/P   cq oc-265          VK  0803
DL8JS   14265.0  VK4GL/P   iota oc 265 qsl vk4apg      0806
IK3XJL   14185.0  9L1MS    5/9               0806
DD1JN   144370.0  IW1BCV    tnx Carlo 73 de Karsten   I  0811
DL0EKO   18073.0  9H1AL                     0812
HA3FTA   18070.9  ZS6ME    big sig 599 in my 7ele yagi   0812
DF2KU   14088.0  PY0FT    RTTY               0815
EA6BF   18070.7  ZS6ME                     0815
IK8TMI   14265.0  VK4GL/P   oc-265              0816
N6CT    7005.0   CT3FT    Weak but workable        0817
IK1AIG   14012.0  UE0JWA                    0818
JA3DY   14087.9  PY0FT    RTTY CQ             0818
F5IDJ   18132.0  TU2OJ                     0819
KL7J    14010.2  US7IA                     0819
OE7SEL   21014.0  5T5HC    qrz japan          5T  0819
HA3JB   21070.0  XU7ACB    cq..PSK..            0820
KN9N    7002.0   TI3TLS                    0820
DL2JON   21014.0  5T5HC    qsl via ja0hc          0821
KL7J    14029.9  WL7WH    cq             KL  0821
JA0CIU   21014.0  5T5HC    lp 130deg            0822
KN9N    7004.0   TI3TLS    moved            TI  0822
OM7PY   21014.0  5T5HC    up2               0824
PT7AZ   14185.0  HL0DNN    cq cq              0826
JA1WLO   14088.0  PY0FT    up2-5 150deg.          0828
N6CT    7014.0   ZL1KR    CQ                0828
PT7AZ   14202.0  LA9LMA    cq cq              0830
F5UOE   14265.0  VK4GL/P   up???              0831
AI9L    7003.9   TI3TLS    direct           TI  0832
SP3DSC   21070.0  XU7ACB                    0833
HA0DU   14008.5  ZK2SA    599+               0834
HA0DU   14265.0  VK4GL/P   he says 267 up, wkd 267.2    0836
9H1AL   18132.0  TU2OJ                     0840
JM1TUY   14008.0  ZK2SA                     0840
SM7WDS   21070.0  XU7ACB    PSK QSL N6FF           0842
ON7DTI   14213.2  ZL1BD    59 q               0845
KP4SQ   3799.7   GI0VJE    a grupnof ham call dx      0847
DJ9KM   21069.9  XU7ACB    psk31 wkd simplex        0849
JM1TUY   14015.0  CT3FT    longpath             0852
JH3PAS   7005.0   3B6RF    UP 7012.41 DE GET!        0854
DK3DM   21010.0  DC1DT    NEW PFX. qsl via DK3DM      0855
IK7BPV   14190.0  OH9AR    CQ             OH  0855
JA1DX   7005.0   JH3PAS    Did u wkd 3B6 at Noon??     0858
PA7ZZ   14265.0  VK4GL/P   wkd 267 long path!        0902
JA3APV   18070.0  ZK2SA    cq cq ..             0903
EA7ST   14265.0  VK4GL/P   5/9 +++ SUR SPAIN        0905
F5HRH   21072.0  3B8IK    BPSK31 Ian Mauritius       0907
DJ9KM   14086.7  PY0FT    up2-5 qsl via ja1ely   PY0F  0909
SV1GYG   14086.5  R1/UU4JO   RTTY            UA  0911
OM5MZ   24893.2  VR2BG                     0914
SV1RK   14087.9  PY0FT    fsk 2-5 up            0916
IK1SPE   14016.1  DC1DT    via DK3DM            0917
OM5MZ   21010.0  5T5AFF    5T                0920
JA5XAE   21010.0  5T5AFF    JA1AFF L.P            0928
UT5RP   14087.9  PY0FT    RTTY QSX UP 2-5         0929
G3OAG   14086.5  R1/UU4JO   LENIN REGION Nr.AGALATOWA..RDA  0930
HA0DU   14086.5  R1/UU4JO   QTH???           UA  0930
JR1KSK   14088.0  PY0FT    RTTY               0931
JE1OHL   14088.0  PY0FT    GET UP 4.5 FB SIG!        0934
UT5RP   14085.0  R1/UU4JO   RTTY Leningrad City       0934
DG0RG   144000.0  DL5SD    test            DL  0936
W6UC    3800.0   ZK2SA    cw                0936
DL3NAZ   24093.2  VR2BG                     0939
DL3NAZ   24893.2  VR2BG    sri..              0939
PA3FGB   21010.0  5T5AFF    qrt             5T  0939
JA1BWA   18070.0  HB9QQ    CQing              0941
IK6OTS   21070.0  II6A     bpsk31              0942
DC7AI   21222.1  RU9VA    Micha, Mongolia Boarder  UA9  0944
OM3DQ   21021.0  EX2F                     0946
F1TDF   144404.0  EA1VHF    549 in in88CB          0952
M0BVE   21015.1  5T5HC    Jin qsl via JA)HC        0954
M5PLY   14072.4  RZ3ZZ    BPSK31 NICK           0954
DJ6TK   24893.2  VR2BG    Brett              0955
M0BVE   21014.1  T5HC     correct frequency        0955
G8RZA   14213.0  OK8XB    (m5bxb) looking for G      0956
E21EIC   21016.5  LZ2YJ    CQ..            LZ  0957
OM3DQ   21014.0  5T5HC                     0958
JA0RUG   3512.6   BV4CT    cq                1000
IK8DYD   50000.0  A61AH    Like Collect $ Save Your $ A6  1001
RK3AZ   21014.0  5T5HC    5T                1002
SP4AWE   21014.0  5T5HC    up 1  via JA0HC         1002
JM1TUY   21014.0  5T5HC    longpath  up1-2         1003
E21EIC   21014.0  5T5HC    vy weak             1005
OM3DQ   21014.1  5T5HC    up2               1005
E21EIC   21012.7  UK8IWA    CQ..               1006
UT5RP   14070.0  OK1AZK    PSK63 CQing           1006
5B4FL   50000.0  IK8DYD    Likes to post idiot messages I  1009
GB7DXS   7030.0   PIRATES   USB               1010
M5PLY   14071.7  DG2MAS    BPSK31 ANDREAS E         1010
W1NH    3506.0   ZL1ASZ    , ART              1014
M5PLY   14070.8  DL8MBF    BPSK63 OSKAR           1022
UT5RP   14069.0  M5PLY    PSK63 @1783Hz with DL8MBF    1023
DJ0RU   21014.0  5T56HC    via JA0HC up 2          1024
IV3RZW   21222.0  RU9VA    SSB               1024
JG8JEF   7024.0   8J6HAM                    1024
DJ0RU   21014.0  5T5HC    via JA0HC up 2 sorry call    1025
W1NH    3503.0   VK2WPM    ,SRI Rob,not awake yet      1025
HG75M   144373.0  DJ8MS    bissible after 14 ut or evenin  1026
HG75M   144373.1  DJ8MS    sri, possible          1027
M5PLY   14070.8  SP9FT    BPSK63 WIESLAW          1032
OM3DQ   21033.7  PY4AR                     1035
OH5LK   144415.0  OH9VHF    bcn 569 KP36OI 646 km      1039
UA9CA   14175.3  RA4FEV    Rda pe-31            1039
F6FHP   144000.0  HG75M    i'll be QRV afternoon, u ?    1041
PA3FGB   21014.0  5T5HC    qsl ja0hc guys keep calling !  1046
GI0WLW   14201.0  VK3FAY                    1048
pages - 1 2 3

pgt: 0 s