DXDB

DX spottings on August 17 2005 - page 1 of 5

CN8KD   50110.0  K7BV     55 qsb in IM63          0001
EA4IE   14011.9  FM/JJ2RCJ  TNX               0001
ND3F    7003.7   ZA1Z                     0001
K7BV/1   50130.0  CT1APE    57                0002
K4SUS   10114.0  V25QD    wk up 2             0004
EA4SV   50000.0  N0USA    nil in im 68 :--         0005
DJ5AV   10114.0  V25QD    2 up, via K4QD          0008
CX4CR   1824.0   CX3CE    cq cq dx cw           0009
WF4Y    14196.1  HQ1OC                     0012
S57EA   144370.0  DL4EBV    Cr,660/16 tnx          0015
YB5QZ   14011.9  FM/JJ2RCJ  LOUD in Sumatra Isl.       0015
CT1CHT   3798.0   CN8SG    Massalama Hassan 73       0016
MM1DHU   14193.0  TG9ANF    cq dx loud hr          0016
WP4N    7006.1   ZA1Z     CALLING CQ            0016
KD5T    14193.0  TG9ANF                    0017
VE3NWA   7010.9   R1ANN                     0018
K3ASK   14070.0  K3ML     BPSK31              0019
AE4BC   28490.0  AE4BC    any takers            0020
KP4SQ   7008.5   AA4VV    nice contact           0021
IZ8FWN   7006.1   ZA1Z     599+ strong           0024
WP4N    7022.0   YY5EDG    CALLING CQ            0024
EI5FK   50013.0  CU3URA/B   419               0026
VE3NWA   7007.1   HA5KDQ                    0026
YV4BCD   14196.1  HQ1OC    OP: FRANCISCO          0026
HA5KDX   7007.2   HA5KDQ    cq dx              0028
I0ZY    14196.0  HQ1OC    via EA7FTR            0028
K4MWB   14008.6  FO/N6JA   cq                0028
K4WES   10114.0  V25QD    up 2               0028
AA5X    14193.0  TG9ANF    Good signal, Frank        0029
KP4SQ   7022.0   YY5EDG    nice contact           0029
W8BS    14193.0  TG9ANF    5-9 in Ohio           0029
WP4N    7007.1   HA5KDQ    NICE SIGNAL           0029
WA3G    14196.0  HQ1OC    55 IN MD             0031
W0WOI   10104.5  LU6QI    Luis answering CQs        0032
N8UUP   28235.0  VE1CBZ/B   539               0033
WP4N    7006.0   7X2AB    599 PLUS             0033
K6TA    10114.0  V25QD    UP 2, QSL K4QD          0034
K1EO    7022.0   YY5EDG                    0035
PY3PA   7063.0   RD3ZF    57 IN SOUTH BRASIL        0038
VE3NWA   7003.6   ZA1Z                     0038
VE1ZZ   1828.0   YL2IX    cq                0040
VE3NWA   10102.9  FG5FR                     0040
NB4M    7022.0   YY5EDG    5nn in TN            0042
K2CM    14011.9  FM/JJ2RCJ  up 1               0043
N4SZ    10103.0  FG5FR                     0043
WX3B    14200.0  WHERE    is pathetic m ORON?       0047
KP4SQ   7010.0   K5KZ     nice contact           0050
W5IFP   14192.9  TG9ANF    Very strong in Texas       0050
HL4XM   14020.0  R0K/P    Cq                0053
KF3B    7006.0   R1ANN    cq                0054
WF4Y    14193.0  TG9ANF                    0055
K1TOL   50000.0  EA/VIDEO   48.242/250 return weak>FN44   0056
W0EK    3798.0   YU1FJK                    0057
JL3CRS   7046.0   JF0BPT/JI7  AS-117-053 JIA#06-108 ENOSHIMA  0058
JR1KSK   14085.5  DU1UGZ    RTTY CQ..            0058
N3DB    50001.0  VE1SMU/B   579               0103
W5IFP   14195.8  HQ1OCA                    0105
IW4EMV   50013.0  CU3URA    beacon in Terceira island    0107
VE7QCR   14020.0  ROK/P    IOTA AS-038           0108
AA2AP   14196.0  HQ1OC                     0109
K1EO    7007.7   4X4FC                     0109
N3DB    50000.0  EUVID    .242 .250            0118
JE2QYZ   14020.0  R0K/P    CQ frm Boishoy Routan Isl.    0122
K1TOL   50027.0  CN8MC/B   s1 >FN44             0124
VE3NWA   10102.9  6Y5WJ                     0124
IW4EMV   50110.0  DXDXDX    CQ DX              0125
KD2RD   14153.0  A35RK                     0125
CN8SG   14153.0  A35RK                     0126
KD2RD   14161.1  A35RK                     0128
MM1DHU   14170.0  W6CCP    ??? heavy qsb but there     0129
IC8FAX   7052.0   CQDX     listening 7192          0131
OK2PAY   7005.2   VP9BO                     0132
VE3NWA   7005.9   R1ANN                     0133
CT1CHT   14153.0  CN8SG    What about Tonga??        0136
XE2JSP   14161.0  A35RK    Paul, cq cq           0137
W1YY    14011.0  RV1CC/0                    0140
VK3FRS   14193.0  TG9ANF    loud in vk3           0148
YV5SSB   14247.0  YV5SSB    qsl via ea5kb          0148
F1DFR   14161.0  NOTHING   Band closed in JN18       0149
AB2RF   7014.0   FM/JJ2RCJ  qrx qsl to AB2RF Kan       0151
W2QO    14085.0  PY7ZZ    RTTY               0151
YY5LKD   7048.0   I5REA    CQ ..........lisenig 7184    0152
UA6JY   10139.0  UA6JY    BPSK31 CQ            0153
LX1BY   14234.0  ON7PVG    ufb sig             0156
K3TKJ   50125.0  K0VUY    EM48 in on bursts        0159
JL3CRS   7049.0   8J7STAR/7  AS-117 JIA#06-109 IZU-SHIMA   0200
YV4BCD   14193.0  TG9ANF    59 in VEN            0201
KO1H    14085.3  FM5AA                     0204
YV5SSB   7046.0   YV5SSB                    0204
MM1DHU   14204.0  PP2RON    cq cq any takers 52 hr      0208
UA6JY   7035.0   IC8FAX    EU031 RTTY            0208
VE3TES   14083.3  W6QNE    A RUDE OP...           0209
W3RJ    7003.0   HF0POL                    0211
OM5LD   7046.0   YV5SSB    fb signal            0213
MM1DHU   14252.0  EA3BN    cq usa any takers        0216
W0WOI   10106.1  IZ0RZQ    339 in Iowa w/QSB        0216
N3DB    50110.0  VO1KVT    S9                0218
W4TJ    50125.0  VO1KVT    GN29>FM08 55 to 59 nice signal  0218
UA9CGL   7003.0   HF0POL                    0223
VE2XK   50050.9  VE8BY/B   FP53 on FN07 559 Short burst   0226
PU1KGG   3798.6   M0BTZ    TNX Bill 5.3           0227
K4JLD   3795.0   OK2BJJ    Jan CQ              0231
W4NU    3792.0   G3WXX                     0231
SV1ELF   1831.0   SV8ZS                     0232
DS1PCF   7025.0   8J2AI                     0234
KI4IHX   50125.0  KP4/KI4IHX  50.090 cw any takers       0236
OH2NSM   7012.0   VP9HW    op steve             0236
RA0ALM   7003.0   HF0POL    56-7               0236
RA3AAJ   7003.0   HF0POL    579               0238
N4NN    3795.0   OK2BJJ    OP JAN 59 IN FLA         0239
VE7DUB   50125.0  KL7NO    599 out of nowhere        0245
K2YWE   14026.5  KH6AQ    nice sigs            0246
OH2NSM   7016.5   CO8JY    cq                0246
PU1KGG   3790.0   YU1FJK    5.7               0247
DF2ZZ   144033.0  KC0UWS    tnx fer eme qso 73        0250
SP1MWK   7003.0   HF0POL    via .SP3WVL * AN-010*      0250
VA3DX   7020.8   VP9HW    cq                0250
SP1MWK   1833.3   SP6AEG    *CQ...DX*            0259
W0RLI   50130.0  VE8NSD    dp20 > cn85           0259
W2RU    14010.5  FO5BO                     0300
NQ2F    14026.5  KH6AQ                     0301
HA1ZY   7015.6   RV6CT                     0303
N5KDV   14295.0  K7MY/KH6   59++               0308
VE8NSD   50125.0  N7DOH    5/7 into DP20          0309
OK2DA   7018.0   EK6LP    via IK2DUW            0310
VO1KVT   3796.9   T99W     5/8 Emil             0312
JL3CRS   7040.5   JF0BPT/JI7  AS-117-053 JIA#06-108 ENOSHIMA  0316
RX0AT   14071.1  3B9FR    BPSK31 Robert          0316
VE3GIB   50125.0  KA4KOE    EM92>FN25 53           0317
PU1KGG   3796.8   T99W     TNX 5.9             0318
LU5BOJ   7046.3   YN2N     gracias Octavio         0320
WB5HZE   10103.9  F3NB     CQ                0320
SP1MWK   7018.0   EK6LP    VIA. IK2DUW           0321
OK2DA   7005.1   TG9ADM    cq                0323
VE2RA   50054.0  VE2YAT/B   139 fo40(fn48          0324
W7BA    50125.0  VE8NSD    DP20 > CN87           0325
KI4JKY   10104.0  P40GY                     0332
LU8EOT   7026.5   OH3GD    Very strong 599 Kari cq dx cw  0332
A61Q    14014.0  A61Q     tks guys qso QRT QRX       0334
EW2AA   7005.2   TG9ADM    559               0336
SP1MWK   14014.0  A61Q     via .EA7FTR *CQ..CQ*       0336
UA6JAJ   14014.0  A61Q     CQ                0336
WA1T    144296.0  W1XR/B    FN64fo>FN43 qrv 4 humans     0337
VE8NSD   50125.0  K7CW     5/5 it took 3 tries but we con  0338
LU5BOJ   7093.0   4X4BL    tks Zve             0339
WA1T    144288.0  VE1SMU/G   FN74>FN43 599==         0340
SP6AEG   1837.0   G4UFK    CQ dx              0341
W6PU    14200.0  ZL2UNR    100W to a Dp           0346
UA3AKO   14260.0  R0K/P    AS038              0348
KI4JKY   7004.0   HP1/N4GG                   0349
LU5BOJ   7053.0   RU3ZG                     0351
RA4LW   7014.0   FM/JJ2RCJ  qsx up              0351
OD5OA   14200.0  OD5XX    9k2gs hl000           0352
LU5BOJ   7053.0   M0BTZ                     0356
IK7BPV   7043.0   YL2MF    CQ                0402
LU5BOJ   7049.0   UR5EDU                    0402
VE8NSD   50125.0  W7FI     5/7 into DP20          0402
VE8NSD   50125.0  W7WJP    5/3 above S1 noise        0403
IK7BPV   7053.0   ER1QQ    OP. BORIS CQ DX         0404
RV6LO   7014.0   FM/JJ2RCJ  up via AB2RF rst 599 ===     0404
US0AK   14260.0  R0K/P    AS-038              0404
RA6AU   14261.0  R0K/P    AS-038              0405
UA3AKO   14261.0  R0K/P    AS038 simplex          0405
K3ASK   7070.0   AI4FR    BPSK31              0407
VE7QCR   14261.0  R0K/P    IOTA AS-038           0407
YY5ADM   7053.0   ER1QQ    59 in caracas          0407
K0JPL   14170.0  ZL1BOS    Jim S9             0409
IK7BPV   7060.0   YY5SSF                    0411
RA0BA   14261.0  R0K/P    FB !               0411
G4UFK   1858.0   USA??    ssb group            0412
HB9TSI   3790.0   ZS6CCY    Thanks for first contact to ZS  0412
UR0MC   14260.0  R0K/P    simplex strong          0413
VK4DX   3799.8   I5MPK                     0413
US0AK   14180.0  UA4LS/AM                   0416
EW2AA   14022.1  5R8GZ                     0417
F5BBD   7014.0   FM/JJ2RCJ  wkg him up 2           0417
EW2AA   14022.2  5R8GZ    via g3swh            0418
W6FRH   7014.0   FM/JJ2RJC  eu and na; wkd up 1       0419
4Z5LA   14180.0  U4LS/AM                    0420
4Z5LA   14180.0  UA4LS/AM   sri call             0420
VE3TES   7070.0   AI4FR    PSK31              0420
RV6LO   7048.8   EW7LO    cq dx cq dx           0426
IK7BPV   7058.0   XE1REM    OP. PEDRO CQ DX $$$ NO-QSL    0428
RN9XA   14259.7  R0K/P    AS036              0430
VK4DX   3799.9   I5MPK    with ON stn in QSO        0430
W6ENZ   7013.9   FM/JJ2RCJ  up 1.5              0430
W6FRH   7014.0   FM/JJ2RCJ  corr call sri          0433
RA0ALM   14260.0  R0K/P    as038              0434
HA7UG   14174.8  RV9WB/A   RDA BA04             0437
VE8NSD   50025.0  VE4SPT    strong and steady        0437
VE8NSD   50125.0  NN7J     5/9 strong but quick fade    0438
IK7AGT   14011.6  9J2CA                     0439
K3UG    7007.5   CO9LY    Strong in CA.          0440
RN9XA   14021.0  R0K/P    AS038              0440
K3UG    7007.5   CO8LY    call correction         0441
LZ1QV   14021.1  U0K/P                     0441
LZ1QV   14021.1  R0K/P    SRI CORR CALL          0442
F5PBM   7014.0   FM/JJ2RCJ  Kan UP              0444
HA7UG   14182.0  RA4HT/4   RDA UL14             0444
US0AK   14021.0  R0K/P                     0448
S59N    7014.0   FM/JJ2RCJ  Via AB2RF            0449
YY5ADM   7079.5   DK3FW    59 IN CARACAS BUREAU       0450
IK7BPV   7070.0   ZP5ZD    OP. OSVALDO IN QSO I0QMN     0455
OK1DXB   14011.8  9J2BO    Brian, qsl via G3TEV       0457
YY5ADM   7065.5   I0JTV    55 IN CARACAS          0457
ON4CCX   14070.0  UN9M     PSK31              0501
W6XK    7004.0   HP1/N4GG   cqin'              0504
HA7UG   50058.0  OE3XLB/B   JN87 weak hr          0506
T99T    7002.0   JX7DFA                    0506
VE8NSD   50125.0  KL7NO    5/7a minor distortion      0510
F5PBM   7004.0   HP1/N4GG   Harold              0511
IK7BPV   7098.5   ZL2JF    IN QSO              0511
JR1KSK   14070.0  FO/F5JGT/P  BPSK31 2030Hz          0512
F6FGZ   7013.0   SN25SOL   via SP2AYC            0513
IK7BPV   7090.1   CA1ARJ                    0513
OO4LJA   7038.0   SP7IIT    BPSK31 Chris Kielce       0513
RZ1OM   14010.1  UA0QN/MM   YA-18              0513
K5AB    7004.0   HP1/N4GG   cq                0515
I8MPO   14185.0  ZS6CCY    59 on my dipole no takeoff hr!  0516
W6VX    7004.0   HP1/N4GG   Good sigs on noisy band     0518
SV1EML   14185.0  ZS6CCY    Big Signal            0520
F5PBM   7006.6   W1ZY     Bill NYC             0522
IK7BPV   7048.5   EW7LO    CQ DX              0523
JR0AMD   14083.5  XU7ABN    RTTY CQCQ...           0523
OO4LJA   7038.0   SP2FAV    BPSK31 Ryszard          0523
RA3AKF   14177.0  RV6FT    RDA ST-22            0523
UT5RP   14011.7  9J2BO    Brian Lusaka Via G3TEV      0524
DF6PW   14017.8  UA0ZAM    Kamchatka            0526
IK7BPV   7044.0   ZL1BOQ    OP. DERECK IN QSO        0526
IK7BPV   7050.0   4Z5RR    CQ CQ              0527
K2FF    7095.0   EA5BRE    cq cq -qsx 215 ..USA       0527
UA1TAN   14010.1  UA0QN/MM   rda ya-18            0529
DL1EBR   14200.0  UN7QF    Genna              0530
IK1LWK   7010.0   P40C                     0530
F6GCP   7014.0   FM/JJ2RCJ  up                0535
HA7UG   14020.3  SV8/IK2QEI  Stefano             0535
OO4LJA   14070.0  RW6HV    BPSK31              0535
UA3TT   14011.7  9J2BO    Brian in Lusaka         0536
UA4CC   14021.0  R0K/P    AS-038              0536
DF6PW   14021.0  R0C/P                     0537
W8DX    10104.0  G4RCG    John in Leeds          0539
AI9L    7014.0   FM/JJ2RCJ                   0541
G5LP    7025.6   M0TIX    Rob               0542
UA1AKJ   14023.2  FO/N6JA                    0542
UA3TT   14021.0  R0K/P    as-038              0542
F6GCP   10105.1  VK2IA                     0543
VK6HD   14023.0  FO/N6JA                    0548
DL8UKE   14015.0  UA0QJE                    0549
JR0AMD   14023.2  FO/N6JA                    0549
DL1JEK   7005.0   TA1AN    yus               0550
RV1AC   14011.0  RZ0ZWA    op.viktor            0550
VK6HD   14018.0  UA0DAM                    0550
IK7BPV   14195.0  ZS6RF    OP. LEON CQ           0551
DF6PW   14023.0  FO/N6JA   cq, no takers!          0552
RV1AC   14018.0  UA0ZAM    cor. cl             0553
HA8CE   144000.0  FSK441A   any sked proposal?        0555
UA3TT   14021.1  R0K/P    ASIA-038 !!!           0556
N6HC    7010.1   P40C                     0557
OE5MPL   144448.0  HB9HB/B   519 N JN78cj(TR>JN37oe      0558
OE5MPL   144468.0  F1XAW/B   419 N JN78cj(TR>JN26ix;qsb    0559
RZ1OM   14185.0  ZS6CCY    op. Bill, loud signal      0559
OE5MPL   144443.0  DB0KI/B   529 N JO50wc>JN78cj       0600
DL8UKE   7014.0   FM/JJ2RCJ  qrt ((              0602
F6BUM   7010.1   P40C     UP..1...AJ9C           0603
OO4LJA   14070.0  RA9UDY    BPSK31 ARKADY Kemerovo      0603
DF5UL   10105.0  VK2IA    op Bernd DL1VJ          0604
DL1JEK   7010.0   P40C     michaek             0604
DL8UKE   7014.1   FM/JJ2RCJ  up , nw             0605
DF6PW   14220.1  ZK1JD    cq                0606
IZ7DOH   14185.0  ZS6CCY                    0606
KI4JKY   10107.0  HP1/N4GG                   0606
SM2CEW   10106.5  SM3EVR    CQn               0606
SV1CEI   14260.0  RK3DZJ/1                   0607
SM3JUR   3638.0   SM5CBM    Bertie              0608
JR0AMD   14220.1  ZK1JD                     0609
HA8CE   144370.0  DJ9CZ    tnx fer fast qso,73       0612
LY2BUU   144355.0  IW4ARD    TNX QSO KO15/JN64 R27/27     0613
N6HC    14017.8  UA0ZAM                    0619
DG5AAG   144370.0  CQFSK441   dir NNE from jo51ct 2nd     0622
F8DBN   7010.0   P40C     up 1 !!!!!            0624
9A5ZP   14260.0  RK3DZJ/1                   0625
DL8UKE   14025.0  8J2AI                     0625
OO4LJA   14070.0  RA3ZSE    BPSK31              0626
OE3DXA   144370.0  RX1AS    1st 062301 16.1 1440/9 CQ R01A  0627
5Z4ES   14195.0  ZS6RF    leon               0628
IV3RJT   14260.0  RK3DZJ/1   via: RA3DEJ EU-162        0628
OK2QX   14174.7  UA3PY/P   rda tl29             0628
F5OHS   10105.0  VK2IA    +++               0630
SP6FXY   14258.0  RK3DZJ/1   eu-162 qsl via RA3DEJ      0630
IK8DDN   14258.0  RK3DZJ/P   PSE RR NUMBER TNX        0635
SV1EML   14260.0  IA5/IK5FCK  EU-028              0635
DL7YS   10105.0  VK2IA    579               0636
GM0SDV   14071.4  GM0SDV    now ns-75 ns-75 BPSK31      0636
IK8DDN   14000.0  DL8USA    TNX 73' NINO CIAO        0637
EA7SL   10105.1  VK2IA    599FB              0639
SP2MKO   144370.0  G3VYK    400ms 15db            0643
SV1HAC   14258.0  RK3DZJ/1   EU-162 VIA RA3DEJ        0643
DL5WW   14179.9  RU6FA/3/M  BR-13              0644
RN6HZ   14179.9  RU6FA/3/M  BR-13              0646
HA3HP   14192.2  ED2LVA    DME 31152,via EC2AHS       0647
DL8UKE   10105.0  VK2IA    cq eu              0650
W7ZB    14223.0  LZ1FG                     0650
F5IDJ   14179.9  RU6FA/3   RDA SM19             0652
F5IDJ   14183.9  OL200BA                    0652
OZ1MAX   14192.2  ED2LVA    JO57GI(F2> tnx QSO        0653
RX9WN   14071.4  GM0SDV    pse cw 14035           0653
W7ZB    14219.0  IK5BAF                    0654
SV8KOM   14219.0  IK5BAF    cq north pole          0655
HA8CE   144370.0  G8VYK    tnx qso, best 4110/13      0656
HA5BDZ   14220.0  LZ1FG                     0703
DK1KR 19 368880.0  DB0HW    599+ qrg -.880          0709
DK1KR 10 368880.0  DB0HW    599+ qrg -.880 sriFehleingabe  0712
F1AGW   7075.0   F2YT/P    DFCF 06017            0712
HA5BDZ   14071.0         RTTY               0712
DG9NCL   144300.0  OZ9S     very strong in JO50       0715
DK1KR 10 368974.0  SK7MHL    539 qrg -.974.8         0715
IK2FIQ   14025.0  8J2AI    Cq ...              0715
DL8UKE   14021.0  R0K/P                     0716
HA5BDZ   14192.0  ED2LVA    call               0719
JG3LEB   50110.7  KG6DX    cq cw              0720
IZ7EDQ   7075.0   F2YT/P    DFCF 06-017           0728
HA5BDZ   7040.0         RTTY               0729
RX9WN   14158.0  RZ3DZJ/1   cq                0730
RX9WN   14258.0  RK3DZJ/1   corr call and freq        0731
OZ1DOQ   144370.0  YU7EW    CR KN05HP(MS>JO55SV       0733
ON5KL   14190.9  RW6HJV/6   RDA:AD01             0734
YO9FYP   14014.0  SP1PEA/P   599               0734
DK9TF   144471.0  OZ7IGY/B   jo55>jo31 519 norm nil      0735
IZ7EDQ   14258.0  RK3DZJ/1   EU 162 - RR 02-11        0735
F4AOA   7075.0   F2YT/P    DFCF 06017            0736
IZ7EDQ   14184.0  OL200BA   SP. CALL             0736
G3MWQ   144370.0  G3MWQ    CQ IO82             0737
RX0AT   14071.5  DS4DBF    BPSK31 SUN GANAHEUNG       0737
EA1IO   14200.0  G4DFE                     0738
ON5NZ   435847.0  SP3RNW    FO-29 SAT            0741
MI0TJS   14184.0  OL200BA   big sig uk. SES         0742
RN6HZ   7090.0   ER1QQ    CQ                0742
EA1IO   14200.0  MM3IKE                    0743
EA1IO   14200.0  OZ1RRH    ROL               0746
S51AT   144370.0  G3MWQ    cq, 680/4            0747
F4AOA   7013.0   F2YT/P    DFCF 06017            0748
ON4NA   14258.0  RK3DZJ/1   GLOV ISL.EU162 > RA3DEJ.     0748
UN8GC   50110.0  UN8GC    CQ QTF WEST           0749
HB9DSU   144370.0  FSK441    CQ 2nd dir DL/ON/PA       0750
RX9WN   14180.0  RU6FA/3/M  rda sm-18            0751
S51AT   144370.0  OZ1DOQ    qso, 260/7            0752
EA1IO   14200.0  DL2RDT                    0754
GW8ASA   144370.0  S51AT    cq 320/13            0755
SP2BNJ   3720.0   S25SOL    via sp2ayc            0755
F5CQ    7013.0   F2YT/P    DFCF 06017            0756
OZ4VM   14184.0  OL200BA   SP. CALL qsl OK2SW JURA     0756
GW8ASA   144370.0  YU7AA    many P/B in qso         0758
DJ2RB   14257.9  RK3DZJ/1                   0759
LA1VNA   14184.0  OL200BA   via OK2SW            0800
SP2BNJ   3720.1   S25SOL    via sp2ayc            0800
9A7V    14021.2  R0K/P    wkd. 14022.51          0801
IZ7EDQ   7050.0   IV3/IK0BAL/P DCI PN044            0801
YO7LXT   50230.0  YO7VS    SEND 2ND JT6M          0802
DG2SRL   144471.0  OZ7IGY/B   hrd 599 in jo61hn strong...   0805
DL4ZU   3720.0   SN25SOL                    0807
SP7HQ   3720.2   SN25SOL                    0807
HA7UG   14180.0  RU6FA/3/M  ru6fa/3/m SM22          0810
RA6AX   14021.2  R0K/P    up1.3              0811
RX0AT   14071.5  SV5/HB9IQB  BPSK31 Peri Rhodes        0811
ON4NA   14021.2  R0K/P    ROUTAN ISL.AS038 > RZ3EC.    0812
GW8ASA   144370.0  OE5MPL    cq 800/8             0813
HA7UG   14182.0  UE1ABC/3   RDA IV18             0813
OH6GAZ   14195.0  ITALIAN   BLAAP BLAAP           0813
DK9TF   144468.0  F5XAM/B   jn26>jo31 519 norm nil      0818
OH6GAZ   14182.0  UE1ABC/3                   0818
JA1JA   18110.0  ZS6DN    BCN S5              0819
JA5AUC   50110.7  KG6DX    599 r              0819
SM6AFV 24 048886.0  SK6SHG    54 JO57>JO67           0820
SP3IK   3720.2   SN25SOL                    0823
G4SOZ   14262.0  IZ7FLQ/P   iia le-21            0824
DK9TF   144430.0  GB3VHF/B   jo01>jo31 519 norm nil      0825
UA6JD   21070.0  YC1UGK    psk31 599=40dB !!!        0826
DK9TF   144425.0  F5XAM/B   jo01>jo31 539 +10dB       0827
I8TUS   144348.0  TA1D     ok test fsk u 1st?        0828
YO7LXT   50220.0  YO7VS    SEND1ST JT6M           0828
RZ1OM   14028.0  HG8SDS    op. Imre             0829
JA5AUC   18072.0  HA7TM    tibi 599 hr           0830
ON4UK   14262.0  IZ7FLQ/P   Fabio LE21           0830
I1SCL   7050.0   IV3/IK0BAL/P D.C.I. PN 044          0833
F5LMK   7091.5   DFCF     66001 & 66007          0834
F5LMK   7091.5   F4BIT    /P DFCF 66001 & 66007      0834
RA3AET   14071.5  SV5/HB9IQB  BPSK31 Peri Rhodes isl.     0834
F5LMK   7091.5   F4BIT/P   DFCF 66001 & 66007        0835
SP3NX   14028.0  HG8SDS    via HA8PH            0835
JA3EJG   21240.0  DU3NHK                    0836
G4LOH   144300.0  EI5FK    IO70JC(TR>IO51RT CQ CQ cw    0841
RA3AET   14071.0  IT9/IZ2GOL  BPSK31              0841
DL5AWI   14180.0  RU6FA/3/M  RDA SM-20            0842
RA3AET   14070.5  HB9AAA    BPSK31 Aloys SCHAFFHAUSEN    0842
RX0AT   18101.7  JH7VHZ    BPSK31 UME Towada        0844
IZ7EDQ   7091.7   F4BIT/P   DFCF 66001 - 66007        0845
JH7VHZ   18101.0  RX0AT    BPSK FB SIG           0847
F6IPS   7094.7   F2YT/P    DMF 06-002 Moulin  ST Andre  0848
HA8KWO   14217.4  HG8SDS    10 POINT TO SARRET AWARD     0850
IK4PMB   144370.0  IK8IOI    CQ 1st JM88DG          0851
OH6GAZ   14027.1  RW3YW                     0851
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.54 s