DXDB

DX spottings on March 18 2003 - page 1 of 3

PA2DWH   144412.0  SK4MPI/B   52A QSB in JO22GD        0000
K9RB    7088.0   HH4/W4WX   RTTY               0003
W3QY    7228.0   ST2CF    lsning for US          0003
W6SZG   28480.0  H44MD    QSL ok - INFO AT www.H44A.com  0003
DG6JF   144290.0  GM0EFT    rrr 290 pls loc         0004
K4MK    7048.0   ST2CF    7228               0004
W3QY    7048.0   ST2CF    lsn 7.228            0004
G3UTS   144300.0  TEST     Access Test (Apologies)     0006
W9OA    24900.1  CX3HF    qsl ea5xx            0006
G0HIU   144229.0  PE1HWO    cq                0013
K9JWI   10108.4  YS4/YN4SU                   0013
W4ZAN   7048.0   ST2CF    UP 7228 BY #           0013
DG6JF   144290.1  GM0EFT    51 55 io86 jo33 tnx Roy     0014
K9RB    10107.0  HH4/K4QD                   0014
K9RB    3583.0   HH4/W4WX   rtty               0014
LU3DR   28485.0  LU8ERH    cq ASIA PACIFIC         0014
K1UO    10109.4  YS4/YN4SU                   0016
N3GH    14190.0  HH4/N2WB                   0018
WO2N    10107.0  HH4/K4QD   Simplex             0018
GM0BQM   144000.0  X FLARE   X flare at 19.00         0019
K9RB    3580.9   HH4/W4WX   RTTY               0020
G0HIU   144000.0  PE1HWO    tnx gl              0021
ZZ2LER   50110.0  KH6SX    575 in GG66 Aloha ! Arth     0023
DJ5AV   7058.0   YV5SSB    CQ                0024
G3UTS   144300.0  GM0BQM    Mike, Long time, no see!     0027
DL9OBD   144453.0  GB3ANG/B   539 in jo42 norm nil       0029
W0RLI   28445.0  CA1RQZ                    0029
N4SEA   7048.0   ST2CF    Can't hear them for the CW PES  0031
K1UO    1848.0   G6PZ     clg cq              0032
PT2ND   14190.0  HH4/N2WB                   0032
DJ5AV   7053.0   YV5SSB    CQ ere now            0034
YV5OIE   10109.4  YS4/YN4SU  via ti4su            0039
SP2MKO   144412.0  SK4MPI/B   52a ***aurora***         0040
PT2GE   50048.5  TR0A/B    599 very strong in GH64     0041
DL8OBU 1 296008.0  K5GW     *EME* 559/559 fb         0042
HA5BSW   10107.5  PY7XC                     0045
W3AP    10103.2  EA8DA                     0046
N6IG    10109.4  YS4/YN4SU  up 1               0048
IZ5EKV   7053.0   YV5SSB    59+40              0049
N8CJK   50125.0  K8SN     5/2/ aurora en72         0051
PY2NDX   7048.0   VU2WAP    cq dx              0053
N4XOG   14190.0  HH4/N2WB                   0054
N8CJK   50125.0  KT8O     en34 5/5/aurora         0055
DL9OBD   144300.0  GM6VXB    io97(>jo42 53/58         0057
I1APQ   7048.0   VU2WAP    Miku in Bangalore vy strong   0102
K1GUN   10109.5  YS/YN4SU                   0103
NT5C    7048.0   VU2WAP    under W1AW CW QRM        0106
DL9OBD   144290.0  MM3RP    io87(>jo42 51/53 10out      0108
PT7VB   3799.6   YL2GB    10DB IN FORTALEZA BRAZIL     0109
NH7RO   50009.5  PY2SFY    beacon 529 into KH6       0127
RA6AX   1824.0   A92ZE    cq                0128
W5MLT   14215.0  V21DM                     0129
JH7YTF   21070.0  VE2JCW    psk psk             0135
DS1CCU   21071.3  6K2BSW    BPSK31              0137
PU2PTO   7046.0   CW1OO    cq dx              0137
W6TER   10108.7  YS/YN4SU   simplex             0137
PU2PTO   7034.2   PP5NW    CQ DX              0144
YV5NWG   7074.8   UR4MOJ    cq                0144
W3RJ    7023.0   8P9BO                     0148
LU2NI   7046.0   CW1OO    cq cq              0149
W3RJ    7023.0   8P9BX    sorry              0150
W5PF    10108.6  YS4/YN4SU  QSX 10109.3           0150
N0EEN   14050.0  YI2USA                    0156
W4TRY   14194.8  VQ9LA                     0204
HA5BSW   7046.0   CW1OO                     0208
PU2PTO   7013.0   PY2DX    cq dx - Strong Sing       0208
W0IAK   10117.8  HC1HLO                    0212
W3RJ    7021.9   YO2BBX                    0213
PU2PTO   7013.4   PY2DX    Tony - Mairiporan        0217
N4PN    14194.8  VQ9LA    Larry - Nice signal in GA    0218
W3RJ    7030.9   YY1HGK/6                   0218
N3TDE   14070.0  YV5LIX    psk 1533 hz           0219
W4RK    14190.1  HH4/N2WB                   0219
N3TDE   14070.0  LU8EKC    psk 2168 hz           0222
YV1DIG   3507.5   S58A                     0223
K4FMD   14215.0  V21DM    Devon on Antigua         0226
K4SV    1826.0   HH4/K4QD   Listening for QSO        0226
PU2PTO   7037.3   PY3JDB    ** PSK31 ** Now!         0230
W3RJ    7004.7   4Z5SG                     0231
W3RJ    7012.0   UX3HX                     0236
K4SV    7050.0   YV5SSB    159 has a qso on it qsy up or  0237
K9RB    18070.0  HH4/K4QD                   0237
PP5AMP   7046.0   CW100    cq cq cq dx           0239
W3FM    10108.7  YS4/YN4SU                   0241
W0JLC   10101.8  PR7AR                     0247
N3ATQ   10102.1  PR7AR                     0251
RA6AX   1832.3   RA3DOX    cq dx              0252
SV1BCE   7050.0   YV5SSB    vy ld, now beaming europe    0253
AC2K    10109.0  YS4/YN4SU                   0257
W8UVZ   1833.0   RA6AX    Good sigs in QRN         0259
YV1DIG   1833.0   RA6AX    cqing 579 !           0304
YV1DIG   1832.1   RA3DOX    cq                0308
N2ZR    18070.0  HH4/K4QD                   0309
RA6AX   1830.1   DJ7MI                     0310
RA3DOX   1831.0   FG5FR    579. CQ             0311
RA6AX   1831.1   FG5FR    bingoo!!!!            0314
W3RJ    14040.0  ZK1EAA    oc083 sc lp           0314
KM9M    10108.7  YS4/YN4SU  still going           0316
KG6HSQ   14070.0  XE1M     PSK31 1672            0317
W3RJ    14009.0  3B8FG                     0318
RA6AX   1825.1   TI5/AI5P   cq                0320
W3RJ    14008.0  ZL3RG    lp                0322
HA7UG   7058.0   CX1UI    cq alone..            0325
AE6CH   14190.0  HH4/N2WB                   0335
N5KD    14040.0  ZK1EAA    Real 599 Short path       0335
W3QY    3798.0   TI5/AI5P   calling CQ            0335
N4JF    10107.7  5R8GZ                     0336
IZ6CLZ   7046.5   CW1OO    not 00 qsl EA5KB         0343
N9HT    14040.0  ZK1EAA    VIA HB9EAA            0343
JY9QJ   10107.0  5H3RK                     0344
DF2PY   1818.0   W1AW     code practise frm ARRL      0346
NI0C    10107.0  5H3RK    cq                0346
K7GQ    14205.3  RA9MR    cq                0347
SP6AEG   1831.0   FG5FR    ufb sigs this nite        0348
DJ7MI   1825.0   TI5/AI5P   CQ CQ              0349
OH2NSM   7010.2   PZ1AP                     0352
RN4HA   10114.0  JY9QJ    fb!               0353
W7ZL    14204.5  RA9MR    VLAD               0356
N4JF    10106.8  KL7J                     0357
W3QY    7062.3   TI5/AI5P   lsning 7.223           0357
N4JF    10113.6  JY9QJ                     0400
N9NS    14125.0  V21DM    Devon on Antigua         0401
IZ6CLZ   7062.3   TI5/AI5P   CQ CQ              0403
YV1DIG   1831.0   FG5FR    cq                0403
RA3AJ   3799.9   9Z4FE    LOUD 30m after my SR!      0407
DL8LAS   1828.9   SV2AVP    cq dx              0410
DL8LAS   1824.1   UR5KFT    cq dx              0411
SP4AWE   7017.0   V51XG/P                    0414
W6CCP   24891.0  D88S     Does he ever use SSB       0415
NA5S    10107.9  EU6MM    Alex, drifting          0416
RA3AJ   3799.9   WA4AGS    BAND OPENS AT DAY LINE!!     0416
W2IRT   7062.2   TI5/AI5P   QSX 7214.00 Good sigs to NYC   0417
W6CCP   21295.0  D88S     Does he ever use SSB       0417
W6CCP   14190.0  D88S     Does he ever use SSB       0420
W8ZD    7016.9   V51XG/P                    0421
OH3XR   3508.9   EA6/DF9NQ  cq                0424
DX2ER   14000.0  W6CCP    pse take your medication!    0427
K0WV    14190.0  W6CCP    Does he ever use CW       0429
RA3DOX   14010.0  SU9BN                     0429
IZ6CLZ   3800.0   9Z4FE    CQ CQ              0433
KG0EI   7007.0   K4IA     beautiful sigs dx        0435
I1APQ   10109.5  EK3AA    cq cq              0439
HA5BSW   7007.0   K4IA     with stong radar qrm       0440
V73GT   50110.8  KH6SX    art               0442
IZ6CLZ   3787.6   AA1BU                     0443
V73GT   50110.8  VK4CP    ADAM               0445
V73GT   50110.0  JE1MMX    AKI               0446
HA0DU   1832.0   IV3PRK    CQ DX, the only sig on band   0447
V73GT   50027.3  JE7YNQ    FUKUSHIMA BEACON         0452
K4FMD   14194.0  ZS6AJD                    0453
JI1NJC   50110.2  V73GT    CW                0456
PY1FI   7005.7   LY2ZZ    Op.Jon **cq dx**         0456
HA0DU   14025.0  VU2BK                     0457
T94B    7013.0   SU/DJ0QJ                   0516
T94B    3799.9   9Z4FE                     0520
V73GT   50066.5  KH6HI/B   QSX 50.100 ES 28.885 BL01    0527
W7GA    10114.1  ZL1ALZ    new beam, good sigs       0529
DL2DXA   7010.1   EA6/DF9NQ                   0535
HA5BSW   14040.0  ZK1EAA    SP 449 LP 339          0538
SP8HQQ   10102.5  T77C     cq                0541
HL3ZZL   14025.0  VU2BK    (op.JA1BK?)           0545
RW3XX   14014.0  AP2IA                     0545
SP8HQQ   10105.5  UT7LW    cq                0545
SP8HQQ   10108.8  EK3AA    cq                0548
DL5ML   7008.2   SU/DJ0QJ   cq                0550
SP8HQQ   10115.9  RA3PA    599               0553
SP8HQQ   10102.9  F6GUF    cq                0555
HL3ZZL   14014.0  AP2IA                     0557
SP3FAR   10108.0  KH6ZM    Max               0559
SP7HQ   7012.0   9A2HQ/P   eu136              0606
OE5BWN   10106.0  EK3AA                     0609
PA3DOL   432980.0  GB3ANG/B   and 144453.0 579 into jo22mt,  0613
OK2QX   14040.0  ZK1EAA    - South Cook - clg CQ      0619
JY4NE   14197.0  HZ1MZ    Marzouk, direct qrz.con     0621
F5YJ    10104.0  EK3AA    Nw hr, QRG decrease       0623
SP8CNS   14029.8  RA9CT    Nick               0630
UA4CC   14039.9  ZK1EAA    QSX 14041.15 up abt 2!      0632
SP4AWE   7012.0   9A2HQ/P   EU136              0635
I1WSM   14204.0  ER4DX    5/9 =50 dB!!! cqing       0642
IV3BKC   7060.0   VK2PS    ?                0642
ON7GO   10108.0  KH6ZM    up 1               0643
ER1OO   10108.0  YI0USA    PIRATE!!!!!!!!!!!        0644
G4BUE   7003.0   ZL2TX    Nigel loud on LP         0646
DS5RYB   10112.1  HL4XM                     0647
IV3TMV   7060.0   DK2PS    call vk3bsy now         0650
OM3CW   14010.0  SU/DJ0QJ                   0652
PA3FGM   7009.0   II1D     cq cq              0654
S54M    70185.0  G4YTL    starting FSK441 1st 30sec    0655
OM2KM   14040.0  ZK1EAA    UP                0658
IZ7DMT   7064.6   I6DHY/P   DCI-SI168            0700
K2SNJ   14028.0  ZL1/G3EDG  IOTA OC201            0702
PU2VHJ   7004.0   PU1FI    **CQing DX***          0703
PU2VHJ   7004.0   PY1FI    CALL CORRECT...         0705
IK2QEI   14028.8  ZL1/G4EDG  oc-021              0706
9A8A    50110.0  F6FHP    cq cw-one burst         0707
DS5RYB   10115.2  HL4XM    qsy hr              0708
HB9FAX   14028.8  ZL1/G4EDG                   0708
RA0FU   14028.0  ZL1/G4EDG  IOTA OC-201           0709
SP3FAR   14040.0  ZK1EAA    cq cq, QSX up 2         0714
OE3ZK   14040.0  ZK1EAA    up 2, Nick, South Cook, QSL   0715
PA3FGM   14040.0  ZK1EAA    band not open yet 07H00 utc   0716
DK3WJ   14083.2  JY4NE    RTTY               0717
DL1LTA   14033.9  ZL4IE    alex tks for fb qso, hr 5 W   0717
DL1LTA   14033.9  ZL4IE    alex tks for fb qso, hr 5 W e  0717
SM5SRR   14040.0  ZK1EAA    Dead here as well        0721
IK2ILH   14058.0  ZL1MAD    CQ FISTS             0722
G3SYC   10106.0  ZL1CH    not strong            0723
HB9FAX   14058.0  ZL1MAD    cq                0725
EA5FX   14028.9  ZL1/G4EDG  wkd via lp 579 here       0726
DS5RYB   10140.0  HL4XM    PSK31              0729
G8XVJ  1 296909.0  GB3IOW/B   59 FB IO83RJ           0730
ON4ADN   14040.0  ZK1EAA    up 2 loud between rtty      0733
PA3FGM   14028.0  ZL1/G4EDG  wrk simplex real 51       0734
OE3ZK   14028.8  ZL1/G4EDG  IOTA OC-201 up 1 via LP     0735
OK1ABB   14040.0  ZK1EAA    but in TTY QRM you must beamin  0735
DL7HU   14028.9  ZL1/G4EDG  Steve from OC-201!        0737
I0KNQ   21289.9  JA7BSV    hrd cq strong          0738
LU9FRS   3799.5   LU2FA    cq dx              0739
IK4DCS   14026.5  ZL1JGX                    0740
OH5KAY   21070.0  H44V     dan psk31            0740
IK4DCS   14026.5  ZL1JKY    sry mistake           0742
DM2AFN 10 368913.0  DB0HEX/B   529 j051ht-jo61wb-240km-     0743
GM3WOJ   14028.9  ZL1/G4EDG  Now 559 on LP          0749
G8XVJ  1 296965.0  GB3ANG/B   55 (NIL> IO83RJ         0750
G4BUE   14040.0  ZK1EAA    CQ - no takers!         0758
I0KNQ   28495.0  VU2VVP                    0800
JA0SC   21072.0  H44V     **PSK31**            0803
SK4BX   10103.0  CT3FT    cq                0803
I0KNQ   21286.1  JR3PEP    nice sig             0808
JF3BFS   28495.0  VU2VVP                    0811
KF3B    14040.0  ZK1EAA    QSX 14041.00 op:Nik via:HB9EAA  0812
OM7PY   21070.2  DU3NXE    psk               0812
G4AFU   10103.0  CT3FT                     0813
DS1CCU   21071.7  DL1DTC    BPSK31 QSO TNX %21%21      0821
G4LOH   144410.0  FX3THF/B   IN88gs 549 into IO94, norm. ni  0824
IV3BBR   28495.0  VU2VVP    OPER. VIJAY nyar BOMBEY     0824
JF3BFS   28011.7  XW1DA                     0830
I0KNQ   21018.3  JA1MWR    masa kanagawa          0831
IK6OTS   14250.0  I6DHY/5   dci new si168          0833
PE1PVL   14206.0  VK3CML    5-8               0833
VU3DJQ   50110.0  VU3DJQ    anybody listening me       0836
YO3JR   21286.0  JR3PEP    good sig in YO          0839
I0KNQ   14040.0  ZK1EAA    nil cpy under rtty emission   0842
IZ5DMC   21286.0  JR3PEP    Kazu in Kobe           0842
KL1V    3799.0   VK4WW    55 INTO ALASKA          0843
OM7PA   21340.0  BG9BU    ***SSTV S1***          0843
OM7PY   21070.4  HS0ZBS    psk               0843
DJ5AV   18070.5  CT3FT    now ere             0844
G3VQO   14005.9  CT3/DL3KWR  Rosel (YL)            0845
G3VQO   14009.9  UA6JD    FISTS              0846
OM7PY   21070.6  DS1CCU    psk               0849
ON4NA   14040.0  ZK1EAA    AITUTAKI ISL OC083>HB9EAA N.CO  0850
U5WF    21011.3  4Z5JU                     0851
JA7GYP   14005.9  CT3/DL3KWR  GM 88              0855
JN2UMX   21023.0  JT1KAA                    0855
ON4AGX   14040.0  ZK1EAA    cq cq oc-083          0855
G0JFM   21244.0  LZ125O                    0858
JA0SC   21343.0  H44V     **SSTV** NOW ON         0858
IZ7DMT   14253.0  IK2GSN/P   DCI-BS229            0859
OM7PA   21008.9  VU2RAK    CLG CQ DX            0901
OM7PY   21070.6  HL4RBR    psk               0903
HL5BLF   21288.9  9A9A     CQ                0904
OM7PA   21006.7  EZ0/UT3UV                   0905
HB9BLO   29600.0  HB9FAX    Jacky qrv ???          0908
RK3AZ   21020.3  3W9HRN    CQ CQ              0909
UR4EWZ   18125.0  UR4EWZ    CQ CQ              0909
HB9FAX   29000.0  HB9BLO    ok kuert             0910
HA7EG   21343.0  JA0SC    pse up3 make QRM SM5EEP     0913
G3CCO   21019.2  EZ8BO    Gene               0914
HB9FAX   29600.0  HB9BLO    oninct zu horen         0914
SP4KM   21343.0  H44V     sstv s1             0914
OM7PA   24900.7  EZ0/UT3UV  QSY HR              0916
G3VQO   21015.6  R3ARES    via R3AR             0917
IZ2EIH   7064.8   I6DHY/5   DCI-SI168            0917
HL5NBM   21020.3  3W9HRN    599 FB              0920
OM7PA   24937.3  H44MS    CQ DX              0920
BD2EX   21289.0  9A9A     CQ CQ              0922
G3VQO   21032.0  RJH25    non-amateur CW station      0923
HB9FAX   21000.0  HB9BLO    keine bedingung         0923
IZ8DBJ   14195.0  TM9OO    Via F5BKC            0923
DS4DBG   21003.7  DL1DRT    CQ                0924
K8CX    7005.4   ZL2ACW                    0924
IZ2EIH   7064.6   I6DHY/5   DCI-SI 139            0925
IZ8DFO   7064.8   I6DHY/P   DCI SI-139            0931
DS4DBG   7077.0   DS5BSX/4   AS-084 CHUJA Is         0933
EA4GT   21288.9  9A9A     Simplex             0933
JJ2UIH   7006.0   CW1OO                     0933
OM7PY   21070.1  BX4AF    psk               0933
OK2BFH 10 368100.0  DM2AFN    sked on 3cm ?Jan jn99gu     0934
DS4DRE   7077.0   DS5BSX/4   AS084              0937
DJ6TK   21071.6  DS1CCU    Hong ***PSK31***         0938
G3VQO   21018.5  EZ8BO    slowly drifting LF        0938
IZ2EIH   14250.3  I6DHY/5   DCI-SI 139            0939
K8CX    7006.0   CW1OO    up                0939
OM7PA   28019.7  BX3/DJ3KR                   0940
G3NOH   21018.2  3W9HRN    up 2               0944
JA8EDU   21288.5  9A9A     CQ,CQ DX             0944
9A4SL   7077.0   9A2KO                     0945
LZ1ZF   21244.0  LZ125O    op. Sava QSL via LZ1KZA     0945
G3SXW   24891.2  EZ8BO                     0950
JA8EDU   21275.0  EX8VAA    cq,cq -DX            0951
DS4DRE   7077.0   6K2CLF/4   AS084 CH'U JA ISLAND      0953
G3SXW   24900.8  EZ0/UT3UV                   0953
JA8IYI   7077.0   6K2CLF/4   IOTA:AS-084 op.Choi       0953
DS4NYE   7077.0   6K2CLF/4   chuja isl. as-084        0955
F5LMK   7000.0   TM9OO    PSE               1005
DG6JF   144453.0  GB3ANG/B   539 io86 jo33          1006
SP4PBI   14217.3  SP4PBI    CQ CQ              1009
W1NH    3505.0   LU5YF    . CQn              1009
DL4FV   14250.0  I6DHY/5   dci-si 136 now          1010
DJ6TK   28019.2  BX3/DJ3KR  Juergen             1015
UT7QF   24899.9  H44MS    cq via JA1PBV          1015
I0KNQ   21280.0  BD2EX                     1018
JA3KWZ   7077.5   LU1ECZ    SSB Strong signal        1018
JG3LEB   50304.0  VK6RSX    beacon              1018
DS4DRE   7077.0   LU1ECZ    VIA EA5KB            1019
HL4XM   3506.0   VK3XU                     1020
I2CZQ   14253.0  IK2GSN/P   DCI BS 229, LATER BS 228     1020
I0KNQ   24899.9  H44V     iso fb qsl to ja1pbv       1022
IZ0EGC   14250.3  I6DHY/P   vy pile up            1022
SM3DTR   24898.0  XW1DA    cq                1024
UT7QF   24899.9  H44V     corr call            1024
W1NH    3503.0   XQ6ET                     1024
GW3MFY   144418.0  ON4VHF    569 qsb to529 in io81      1025
GW8ASA   144405.0  F5XAR    539 io81             1026
DS4DRE   1824.0   JA1CGM    CQ DX              1027
W1NH    3502.0   VK2WPM                    1028
W1NH    3503.0   JR3TBE                    1028
F5TTI   21250.0  TM9OO                     1029
HA6OB   14252.8  IK2GSN/P   DCI BS-228           1029
HL4XM   24900.0  H44MS    V DL2GAC             1029
VE1TK   3795.0   ZL4BO    cqdx               1030
EA7GTW   21250.0  TM9OO    QSL VIA F5BKC          1031
F5CH    21009.2  4K7A                     1031
F8UIW   21250.0  TM9OO    OP ANDRE VIA F5BKC        1031
JR7COP   10108.8  DU1JXP/P   CQ                1031
HL4XM   24900.0  H44V     Call correction, V JA1PBV    1033
ON4AGX   24898.0  XW1DA    qsl DL1DA            1033
I0KNQ   28019.3  BX3/DJ3KR  fb call cqcq           1034
JA3FYC   10109.0  DU1JXP/P   CQ OC128,QSL=>DU1JXP       1035
W1NH    3505.0   YJ51     Beacon/Bouy ID every min     1035
PA3CNI   24898.4  XW1DA    cq; come on guys!!        1036
IK2WXQ   28507.4  EK8WA                     1037
GW8ASA   144280.0  F1BKM    59 io81             1042
IZ0EGC   28483.4  EK8WA    club station in Armenia, good  1045
GW8ASA   144279.8  F1BKM    peak 59 io81           1046
JK1QJE   10109.0  DU1JXP/P   OC-128              1046
G3SXW   24903.1  EX8MLE                    1047
JL7BRH   7077.0   DS2GOO/4   AS-084              1048
OH6GAZ   18140.0  FW8FP    PSE I NEED QSL MANAGER?T     1053
OH6GAZ   18140.0  FW8FP    PSE I NEED QSL MANAGER?TNX    1053
OK2BFH 5 760100.0  DM2AFN    i am qrv on 6cm and 3cm Jan   1053
AA7YA   18140.0  FW8FP    QSL via VK4FW          1056
OH6GAZ   18140.0  AA7YA    MANY TNX INFO!          1100
PA1SIX   50000.0  IM67     jo20, jo64 iono, weak Es     1100
OM7PY   21009.3  4K7A     via ta2zv            1101
HA5UK   21343.0  H44V     now nice copy          1103
I0KNQ   28455.0  TA6ER                     1105
SK0CT  1 296000.0  SM0LCB                    1109
DG6JF   144370.0  DG6JF/P   any1 in EA CT for FSK441 sked?  1111
G3VMW   21025.1  DU3NXE                    1113
JA1WLO   21343.0  H44V     sstv               1113
SM3BEI 1 296208.0  SHFNAC    qrv jp81ng tonite        1115
K8UT    14082.8  HH4/W4WX   RTTY               1116
DS2BGV   7077.0   DS2GOO/4   AS-084              1117
ON1DSQ   144430.0  GB3VHF    59 now in jo21 nor 53      1120
I0KNQ   24945.0  PY5XB                     1121
K9UP    3799.0   VK3DZM                    1121
K8CX    7009.8   VK3XU                     1124
9A4SL   24945.0  PY2XB                     1125
K8CX    7004.0   JF1HOH                    1125
I0KNQ   21021.4  R3ARES    qsl to r3ar           1126
OM7PY   14082.2  HH4/W4WX   rtty               1126
N1NK    10105.2  HH4/K9QD                   1131
EA1EDF   14000.0  K1B     today rec.qsl via K4YL - tnx   1132
EA1EDF   14000.0  K1B     today rec.qsl via K4YL - tnx M  1132
G4YVV   21040.1  BW2/JI3KHV                  1132
DL9CU   14160.3  3V8CB    cq cq cq             1133
DL2YCA   14090.7  EA8/DJ1OJ  cq rtty             1139
OE6BMG   21001.0  R1/UY0YU/QRP strong 3Watts          1142
PA1SIX   50000.0  JO64     iono > Es            1142
PA1SIX   50000.0  JO64     iono > Es            1143
OE5REO   14200.0  TM9OO                     1146
K8YC    10105.0  HH4/K4QD                   1148
DS2BGV   7077.0   6K2CLF/4   AS-084 CQ            1149
DS3EXX   7077.0   6K2CLF/4   AS-084              1149
HB9KAM   21033.0  VK8AV    alan               1151
DS3EXX   7077.0   DS3HWS/4   AS-084              1154
W4UUM   7008.1   VK3XU                     1154
F6DAY   21295.0  ST2CF    strong              1156
IV3TOU   21295.0  ST2CF    op. CLAUDIO qsl to IV3OWC    1156
JH7CDS   3504.0   JT1CO                     1159
PA0RWH   21295.0  LID     festival starting agin      1159
W8JI    3504.0   JT1CO    SW path             1159
IV3SKB   21295.0  ST2CF    qsl IV3OWC Claudio        1203
EA3GEG   21295.0  ST2CF    NOTHING HERE           1204
K1HTV   14202.8  VU2PKK    via LP              1206
G4WXZ   144310.0  GM1XOI    beaming south          1209
IK2WXQ   21295.0  ST2CF    also here            1212
IZ4AIK   140000.0  MUTE     all band is mute now why ????  1214
YO8BCF   14000.0  IZ4AIK    idem in yo.           1216
pages - 1 2 3

pgt: 0 s