DXDB

DX spottings on March 19 2002 - page 1 of 6

W9UI    21019.0  VP6DI    QSX 21027.6           0000
CT2ICC   14252.0  CT1EHK    CQ CQ CQ             0001
KA3HSW   14087.1  PY2BDY    RTTY AFSK dial freq strong PY  0002
W5UA    14019.0  VP6DI    027 movin up        VP6  0002
ON6RK   14002.0  XR0X     WKD 14.008.35          0003
W5UA    21019.0  VP6DI    movin up Sri        VP6  0006
IK7MCJ   21295.0  VP6DI    UP #NUM 8 USA ONLY HI HI     0009
SWL UK   3795.6   G6PZ                     0009
WB6RSE   24902.8  VP6DI    up - chirpy        VP6  0009
IT9RZR   50094.8  ZP6CW    CQ CQ 599 JM76-GF14       0011
KA7FWZ   28469.0  W9AEB    What is your 20?         0011
WM8C    21019.2  VP6DI    QSX 21039.91           0011
K8JJC   10107.1  Z34A     CQ             Z3  0012
K3XXX   14001.8  XR0X     Up at 14004.6       CE0X  0014
JA1WLO   24892.0  XR0X     up            CE0X  0015
KB6NAN   24945.0  XR0X     lis 950-960 wkd 950 easy     0015
K4GHS   21019.1  VP6DI    WRKED AT 21.045      VP6  0016
N3UX    21019.0  VP6DI    WKD UP 21.044          0016
JA1CLW   24902.9  VP6DI    wkd up5             0017
K0NNN   21019.2  VP6DI    FINALLY IT HAPPENED TO ME!!!!!  0017
OH6YF   14001.8  XR0X     Worked from 14004.6       0017
KA2D    24902.8  VP6DI    QSX 24907.50        VP6  0020
K3ZO    14014.0  VU2PHD    VU                0021
KP3AH   14195.0  VP6DI    cq cq cq simplex      VP6  0021
NX4D    21019.2  K0NNN    CONGRATS!! U da Man, Man!!    0021
W1GG    24902.9  VP6DI    qsx 907          VP6  0021
IT9RZR   50106.0  XR0X     CQ CQ CW         CE0X  0022
KP4RF   14195.0  VP6DI    simplex cq cq cq      VP6  0022
VA7DJ   28495.0  VP6DI    QSX 2 BNDS 4 ME TDA       0023
VA7DJ   28495.0  VP6DI    QSX 2 BNDS 4 ME TDA    VP6  0023
AK3E    3790.0   LZ1JY    VIA W0FS             0024
AK3E    3790.0   LZ1JY    VIA W0FS          LZ  0024
NK5K    21258.0  9K2KS    ALI             9K  0024
WW3S    21019.2  VP6DI    qsx 031          VP6  0024
N0KE    24902.9  VP6DI    Vy strange op style?????     0025
N0KE    24902.9  VP6DI    Vy strange op style?????  VP6  0025
F5SDD   21327.5  LU8FDN    Call CQ             0026
F5SDD   21327.5  LU8FDN    Call CQ           LU  0026
G0DBE   18145.0  XR0X     lis up5-10            0026
K3XC    28495.0  VP6DI    worked on 511.75 yes!!!!     0026
W1UN    21019.1  VP6DI    21035           VP6  0027
K2TV    24902.0  JT1BH    CQ CQ            JT  0028
KC6NGN   28487.3  UA0EX    Victor, with big signal :)    0028
PT2GE   50106.0  XR0X     59plus via N7CQQ         0030
PU5VAN   28445.0  XR0X     UP: 10              0030
W9UI    24891.9  XR0X     QSX 24897.5           0031
NJ3K    21019.0  VP6DI    FINALLY, GREAT OP'S THERE    0032
NJ3K    21019.0  VP6DI    FINALLY, GREAT OP'S THERE VP6  0032
NR1R    14195.0  VP6DI    200 up           VP6  0032
S52BT   14195.0  VP6DI    wrk split!!           0033
W1JR    3504.9   PJ2/DL7DF  CQ             PJ2  0033
N4JQQ   28495.0  VP6DI    QX             VP6  0034
SV1CQN 10 203300.0  PJ2/DL7DF  up2               0034
ID0NTC   21295.0  VP6DI                     0035
ID0NTC   21295.0  VP6DI    VP6               0035
K4HPP   28022.1  HL5XF    Loud in TN         HL  0035
SV1CQN   10103.3  PJ2/DL7DF  up2               0035
W0TDX   21295.0  VP6DI    QSX 21318.00 Listen. he gives  0036
N0AT    18145.0  XR0X     QSX 18150 - 18160     CE0X  0037
DL0MBG   18145.0  XR0X     up 150-160 .. loud in EU     0038
K0XB    14001.9  XR0X     up            CE0X  0038
LU2DKN   21000.0  TEST     test               0038
VE9HF   24902.9  4Z4KX    CQing            4X  0038
VE9HF   24903.0  4Z4DX    Correction            0039
WB0WQS   28022.0  HL5XF    HL                0039
SV1CQN   10104.0  MU0FAL    cq                0040
PA1PVH   14002.0  XR0X     wrkd 004.6            0042
GI4XSF   14174.8  VU2WAP                    0044
IT9RZR   50120.0  LU8DNY    57 JM76-GF15           0044
K2TV    10103.4  PJ2/DL7DF  QSX up 2          PJ2  0044
K3ZO    14019.3  4S7VK    4S                0047
SV1CQN   10107.0  Z34A                     0047
JN4ASA   24892.0  XR0R     up 1.5-5             0050
PY2XB   50106.0  XR0X     beaming US now - CW    CE0X  0050
K2XX    24891.8  XR0X     QSX 24906.44       CE0X  0051
K3ZO    14031.6  UK8BQ    UK                0051
JN4ASA   21295.0  VP6DI    nw NA              0052
N2QT    24902.1  JT1BH    cq             JT  0052
IT9RZR   50150.0  LU3DCA    CQ SSB JM76-GF05         0053
K2TV    10107.8  Z34A     Todd            Z3  0053
K3ZO    14020.0  V44KJ    V4                0053
YV1DIG   50106.0  XR0X     cq 559 >fk60           0053
K0CER   21020.0  VP6DI    wrkd, keyed speakr /headphone  0054
K3ZO    14017.8  UK8BQ    UK                0054
WHOCAR   21295.0  VP6DI    ...bazar...be smart...:-)    0054
WHOCAR   21295.0  VP6DI    ...bazar...be smart...:-) VP6  0054
N2QT    21019.1  VP6DI    QSX 21026.41        VP6  0055
YB0AZ   21295.0  VP6DI    qsx?               0055
N9KTB   21019.0  VP6DI    QSX 21034.5 50 watts   VP6  0056
XE1KK   50106.0  XR0X     QSX 24893.50       CE0X  0056
JN4ASA   28495.0  VP6DI    nw NA              0057
W8OSE   24902.9  VP6DI    QSX 24911.16        VP6  0057
YB0AZ   212195.0  VP6DI    QSX on where pse ?        0057
N6JZ    21295.0  VP6DI    now working 7'       VP6  0058
NB1U    21019.0  VP6DI    nice catch, Dave MO..   VP6  0059
PP1CZ   50105.7  XR0X     SSB now - strong - wking PYs   0059
W5BV    21295.0  VP6DI    on #7 now         VP6  0059
K0KP    21295.0  VP6DI    UP for W7 Land       VP6  0100
W6ED    18145.0  XR0X     SA-013 qsx 150-165 wkd 153CE0X  0100
AD1C    28475.0  P5/4L4FN   up             HM  0101
HB9FAX   21295.0  VP6DI    ls 308 usa            0101
SV1CQN   3504.7   PJ2/DL7DF  up1               0101
WB0WQS   28470.0  HL4SF    HL                0101
LU7DR   21295.0  VP6DI    only USA and Rest ???      0102
OH8SR   14001.9  XR0X     569a; no chanche     CE0X  0102
PY5IP   50106.0  XR0X     5/9+++ in GG54 BINGOOO !!!   0102
N1ZT    21295.0  VP6DI    QSX 21315.00 NA #7s    VP6  0103
W8OSE   28475.2  P5/4L4FN   wkd 281.3          HM  0103
PY7ZY   50105.6  XR0X     59            CE0X  0104
EA8JF   28495.0  VP6DI    UP 530 Finally uffff!!      0105
PP5JD   50110.0  9Z4BM    cq                0107
LA6MP   21235.0  XR0X     simplex!             0108
LA6MP   21235.0  XR0X     simplex!         CE0X  0108
K3ZO    14022.0  UK8BQ    UK                0109
KB0RNC   21295.0  VP6DI    59 KS 211deg       VP6  0109
PU5VAN   28495.0  VP6DI    Up: 28530.0 Mgr: VE3HO      0109
W6KX    24891.4  XR0X     wkd 894.1            0109
W6KX    24891.4  XR0X     wkd 894.1         CE0X  0109
AC0M    14195.0  VP6DI    QSX 14212.2           0111
AC0M    14195.0  VP6DI    QSX 14212.2        VP6  0111
K3ZO    14018.0  JT1BH    JT                0111
DL6KVA   14002.0  XR0X     any EU in past hour?       0112
JA1CPS   24891.9  XR0X     wkd 24893.5           0112
JA1CPS   24891.9  XR0X     wkd 24893.5        CE0X  0112
K5CON   14195.0  VP6DI    qsx 14219         VP6  0112
SV1CQN   3799.7   YL2GB                     0112
W3NS    21235.0  XR0X     Wow What a surprise !!  CE0X  0112
K2LS    28740.0  HL4SF    HL                0113
PP5ZP   50105.0  XR0X     bingooo             0113
N7VY    21295.0  VR6DI    got 21.315 yeah         0114
N7VY    21295.0  VR6DI    got 21.315 yeah       VR  0114
PY2XAT   50106.0  XR0X     CE0X               0114
K3ZO    14017.6  V44KJ    V4                0115
DF2KU   14084.0  HK0GU    RTTY               0116
K3GEG   21238.4  XR0X     walking up band!!     CE0X  0117
LU8ADX   50105.7  XR0X     via N7CQQ         CE0X  0117
K3GEG   21240.0  XR0X     now at .240        CE0X  0118
K1PT    28460.0  DU1BP                     0119
K3ZO    14017.0  JT1BH    JT                0119
K3GEG   21233.5  XR0X     back to .234       CE0X  0120
K3GEG   21235.6  XR0X     working the spread simplex!!   0120
KN6H    24891.4  XR0X     wrkd barefoot 894.58       0120
WB4HXO   21025.0  VP6DI    Strong              0120
WB4HXO   21025.0  VP6DI    Strong           VP6  0120
OH8SR   21233.8  XR0X     Old iraqian style operation; u  0121
PY2XAT   50110.0  TI2NA    talk 9Z4BM            0122
W1TO    21020.0  W4VV     move up           K  0122
N7HIY   21236.0  CHA0S    proof of universal chaos theor  0123
WA1LNP   1870.0   FA1KE    AUDIO CLONE's        F  0123
LA6MP   14086.2  XR0X     *RTTY* UP 1-10          0124
LA6MP   14086.2  XR0X     *RTTY* UP 1-10      CE0X  0124
W3LPL   21233.0  XR0X     He's answering on your calling  0124
W4SD    14195.0  VP6DI    VP6               0124
N5RG    14002.0  XR0X     wrkd 5.8         CE0X  0125
W3LPL   14002.0  XR0X     qsx 5              0125
K1NY    14195.0  VP6DI    211            VP6  0126
W4CCW   14195.0  VP6DI    QSX 14218.0(work , then questi  0127
W9HRQ   28495.0  VP6DI    wrkd rcvd 5-9 rpt 28525  VP6  0127
W9HRQ   28495.0  VP6DI    wrkd rcvd 5-9 rpt 28525.0    0127
K3ZO    14015.0  UK8BQ    UK                0128
W1TYQ   14195.0  VP6DI    VP6               0128
N4BSN   28460.0  DU1BP    DU                0129
KA2D    14086.1  XR0X     QSX 14089.03 RTTY     CE0X  0130
VA7FU   28460.0  DU1BP    58 WC              0130
DJ5IH   7002.3   UN8DJ                     0131
DXER    21295.0  VP6DI    stock on west coast forever!!!  0131
K4SN    50106.0  XR0X     INTO FL EL96       CE0X  0132
VP6DI   14195.0  W3ASK    K                0134
KN6H    21019.0  VP6DI    wrkd 21040.21          0135
AB5YI   14200.0  EA8BA    EA8               0136
IK0YVV   21019.0  VP6DI    up vy loud !        VP6  0138
N6KD    21019.0  VP6DI    wrked 21042 gradually moving u  0139
K3ZO    14027.5  PZ5AM    via PA3AMA         PZ  0140
N9RV    14030.0  4S7EA    4S                0140
K8OQL   18145.0  XR0X     QSX 150-165 EASY     CE0X  0141
N2DVQ   21019.0  VP6DI    QSX 21042.12        VP6  0141
OH2WI   7004.0   XR0X     UP                0141
W5KAP   28495.0  VP6DI    QSX .525 #265!!         0141
YV4DDK   50106.0  XROX     ur sig 5/9 finally BINGO  CE  0142
PP5JD   50105.5  XR0X     599               0143
N4TN    7004.0   XR0X     CE0X               0144
W6VX    24902.8  VP6DI    QSX 24908.47           0144
N9NU    7004.0   XR0X     loud es easy       CE0X  0145
PP5JD   50110.0  YV4DDK    correct call        YV  0146
K4YYL   7004.0   XR0X     QSX 7007.30        CE0X  0147
W4ZV    1830.0   EA3VY    QSX up 12,203 kHz ;-)    EA  0148
W1TO    7004.0   XR0X     EU only for 30 minutes  CE0X  0150
WP4U    50105.0  XR0X     big 59 in puerto rico   CE0X  0150
AB8MS   21295.0  VP6DI    QSX 21310.00 working kilo 1's  0151
K1FZ    1830.0   EA3??    QSX telephone ??      EA  0152
K3ZO    14026.0  UK8BQ    UK                0152
N4GG    7004.0   XR0X     no NA for 30 min, QRU EU CE0X  0152
PP5JD   50119.5  YV5LIX                    0152
JH2AYB   24902.9  VP6DI    up             VP6  0153
N2HO    21295.0  VP6DI    excellent op        VP6  0155
KC0CZI   14235.0  PS7JS    not exact freq but vry closePY  0156
YV4DDK   50130.0  TG9AJR    MUY FUERTE 5/9       TG  0156
K3ZO    14010.6  VU2PHD    VU                0157
KP4SQ   18145.0  XR0X     listening up 160-165   CE0X  0159
HP2CWB   50106.0  XR0X     CW INTO FJ09           0200
KC0CZI   14258.7  YS1AE    in QSO           YS  0200
AA4MF   18145.0  XR0X     ON BREAK         CE0X  0201
K1DW    21295.0  VP6DI    2s 300up          VP6  0201
K4GN    28495.0  VP6DI    59 in TN//qsx529.6Via VE3HO   0201
YV1DIG   50103.9  HK0GU    559>fk60             0201
W4TJE   21230.0  XR0X     now qsx up 5's now    CE0X  0202
W4TJE   21237.0  XR0X     now here #5's       CE0X  0202
CL0WN   21295.0  VP6DI    Who's the whiney op? Poor baby  0203
HA8FW   14195.0  VP6DI    Vy poor operation 1 min/ 1 QSO  0203
HP2CWB   50115.0  FG5FR    INTO FJ09            0203
K2WH    3792.0   VP5/K4ISV                   0203
K2WH    3792.0   VP5/K4ISV  VP5               0203
PY5CC   50130.0  JA6WFM/HR3  59                0203
TG9AJR   50000.0  PY5CC    Hello Peter !        PY  0204
W6TK    21237.0  XR0X     Broke pile up barefoot...    0204
NA2M    21295.0  VP6DI    On 2's           VP6  0205
PY5CC   50150.0  TG9AJR    pse here Juan !       TG  0205
YV4DDK   50130.0  JA6WFM/HR3  Tnx Hiro new country BINGOOOO  0205
N2XG    21295.0  VP6DI    QSX 21305.50           0206
N6JV    14018.6  V31VR                     0206
PY5CC   50150.1  TG9AJR    57                0206
YV1DIG   50101.0  TI7WAM    599>fk60             0206
W8LRO   14195.0  VP6DI    qsx 14227            0207
W8LRO   14195.0  VP6DI    qsx 14227         VP6  0207
PY2EMC   50106.0  XR0X     CE0X               0208
PY3KN   50150.0  TG9AJR    TNX QSO and new one     TG  0209
W5OZI   14195.0  VP6DI    qsx 14223.6 slow, but good op.  0210
N9TGR   18145.0  XR0X     up 150 to 160      CE0X  0212
W4JO    21237.0  XR0X     now on #7 simplex    CE0X  0212
KC6NGN   28460.0  DU1BP    LOUD in S.Cal          0213
N5PA    21019.0  VP6DI    QSX 21037.74 worked 21037.74 a  0213
K3ZO    14018.5  V31VR    up 2            V3  0214
JE5DTH   21238.0  ???     WHAT IS CALL???         0215
HP2CWB   50110.0  OA4DKC    CQ CW INTO FJ09         0216
W2RE    14195.0  VP6DI    QRX 14.213.5        VP6  0216
K1AJ    28495.0  VP6DI    QSX .520             0217
KA9MRU   14195.0  VP6DI    (Tom VP6TC OP)       VP6  0217
KF4HOU   14070.5  PSK63F    ****PSK63F***** 500hz      0217
KF4HOU   14070.5  PSK63F    ****PSK63F***** 500hz    PY  0217
DJ9KM   14018.0  V31VR    up1               0218
LU7DR   28495.0  VP6DI    wkd 28522 tnx new one      0218
ZF1DC   50105.7  XR0X     579               0218
K3ZO    14010.0  VP2VI    VP2V               0219
PY5CC   50120.0  PP2KR/PQ2  in GH59 !!!!           0219
W4CCW   14195.0  VP6DI    59+20 in NC        VP6  0219
SP6EKS   3792.1   VP5/K4ISV  WERY BIG SIGNAL         0220
SP6EKS   3792.1   VP5/K4ISV  WERY BIG SIGNAL      VP5  0220
PY5CC   50120.0  PQ2/PP2KR  cq cq 59 in GH59 Tocantins !   0222
WO6T    24902.8  VP6DI    24.908.69            0222
JH6NKZ   50106.6  XR0X     CW CQ TNX QSO!      CE0X  0223
KA0GGI   7003.9   XR0X     ... up ...            0223
KN6H    24902.8  VP6DI    wrkd 908.46, not vy gud op    0223
N4GG    18145.0  XR0X     QSX 18150         CE0X  0224
PY3KN   50145.0  ZZ3LYB    cq cq            PY  0224
SP6EKS   3792.1   VP5/K4ISV  WERY18150         CE0X  0224
ZF1DC   50120.0  JA6WFM/HR3  51 on bs             0226
K3XC    21295.0  VP6DI    on 3's, worked!!!        0227
K3XC    21295.0  VP6DI    on 3's, worked!!!     VP6  0227
K6JAJ   24902.8  VP6DI    QSX 24908.14 XYL        0227
K7ABV   18145.0  XR0X     barefoot qso--easy    CE0X  0227
HA5BDU   10103.4  PJ2/DL7DF  up 2            PJ2  0228
K0QV    14195.0  VP6DI    LIDS, QRMERS, DUMB OPS!!  VP6  0228
K0QV    14195.0  VP6DI    LIDS, QRMERS, DUMB OPS!!!!!   0228
N1EZO   18145.0  XR0X     is he simplex?      CE0X  0228
WP4F    50110.0  XQ3SA                     0229
CE3SAD   50124.8  CE1VLY    53 FG49 > FF46 Bien Pat   CE  0231
LU6QI   28495.0  VP6DI    also 14.195 and 21.295.0     0232
N1LN    7004.0   XR0X     QSX 7008.82 YES     CE0X  0232
LW6DC   50120.0  JA6WFM/HR3  57 ek65/ff81        HR  0233
IK8TMI   14195.0  VP6DI    UP 222.8             0234
K4UHL   21019.0  VP6DI    21.025              0234
K4UHL   21019.0  VP6DI    21.025           VP6  0234
K7GS    28495.0  VP6DI    QSX 28521.9        VP6  0234
N7JCO   18145.0  XR0X     qrx 150-160           0234
N3AM    21295.0  VP6DI    QSX 21312.84 on "N" 3   VP6  0235
WA2ECA   24902.8  VP6DI    who is the clown at the keyer?  0235
JA1KAW   21020.0  VP6DI    VP6               0237
K0WV    21245.0  XR0X     by the #'s        CE0X  0237
K3XXX   21240.0  XR0X     listening 245       CE0X  0237
OE8XWK   3799.5   W5YU     otto               0237
WW3S    21295.0  VP6DI    qsx 313          VP6  0237
N5AN    7013.8   W5AA/TI8   dick easy simple         0238
W3NS    14086.1  XR0X     QSX 14091.2 RTTY Yes.... CE0X  0238
JA1KAW   29295.0  VP6DI    USA            VP6  0239
W2RX    21019.1  VP6DI    21041.7 WKD        VP6  0239
WW3S    18145.1  XR0X     qsx 160          CE0X  0239
K7VV    28495.0  VP2DI    QSX 28522          ??  0240
N0FX    24895.1  XR0X     For those who can't copy CE0X  0240
N0FX    24895.1  XR0X     For those who can't copy cw   0240
JA1KAW   21295.0  VP6DI    SORRY FREQ         VP6  0241
WA2MZX   7003.0   XR0X     QSX 7010.0        CE0X  0241
ZS4TX   1830.0   5R8FU                     0241
ZS4TX   1830.0   5R8FU    5R                0241
WA8JOC   21240.0  XR0X     ON 2'S          CE0X  0242
ZS4TX   1834.0   5R8FU    CQ..               0242
ZS4TX   1834.0   5R8FU    CQ..            5R  0242
JS6DBJ   50106.0  XR0X     599            CE0X  0243
K2TV    10108.0  4X4WN    David            4X  0243
K4JAF   3799.5   OK2BJJ    OK                0243
VE9HF   21019.1  VP6DI    Zero beat last guy wkd   VP6  0245
KE9KD   14195.0  CL0WNS    it's all a bad dream :)     0247
KK9T    21234.9  CX2CY                     0247
SM3EVR   14018.5  V31VR    V3                0247
JH4DYP   21240.0  XR0X     up                0248
K8SWD   14195.0  VP6DI    trucker channel 19!       0248
K8SWD   14195.0  VP6DI    trucker channel 19!    VP6  0248
N7RT    24900.0  VP6DI    The clown is a YL just learnin  0248
VE9HF   14195.0  DX1NUTS   Oh brother...        DU  0250
AB8MS   21295.0  VP6DI    Gone to dinner for 30 minutes  0251
HP2CWB   50106.0  OA4DKC    CQ SSB              0251
N3AM    21240.0  XR0X     QSX 21246.79       CE0X  0251
W0ZT    3509.1   ZD8Z     Big signal !        ZD8  0251
NG4W    21019.0  VP6DI    wkd 21331.8        VP6  0252
W1CKA   1833.7   EA6SX    cqn               0252
K3SKE   21240.0  XR0X     qsx 251.2 wrked      CE0X  0253
G7LXQ   3796.0   Z32AF    5-9             Z3  0254
N5TW    7003.9   XR0X     QSX 7005.83 K5AB at helm CE0X  0254
WB0WQS   10105.0  PJ2/DL7DF  PJ2               0254
HP2CWB   50110.0  XQ3SIX    CQ SSB              0255
RA3AJ   3792.0   VP5/K4ISV  Loud               0255
JR6GV   50106.0  XR0X     TNX NEW ONE        CE0X  0257
KP4SQ   14261.0  EA6/SP4AOQ  QSL VIA EC6TK MAYORCA IS.EU 00  0257
K0KX    7003.9   KW5DX    qrm the xr0x         K  0258
UA6JY   3509.0   ZD8Z     via ve3ho up           0258
KK9T    21279.9  RU9VA    Misha              0259
VE1ZZ   1824.7   5H3RK    up2               0259
HP2CWB   50105.5  XR0X     SSB 59 INTO FJ09         0300
PY2YU   50112.4  OA4DKC    yes..with th7...#64     OA  0300
W5DXER   7004.0   M0RONS    ditter-jerks on qrg       0300
KP2BH   50105.0  XROX     loud            CE  0301
HP2CWB   50112.0  OA4DKC    CQ CW INTO FJ09         0302
K8DX    3509.1   ZD8Z     qsx up 59+30!       ZD8  0302
K7LHB   3960.0   KB7HUF                    0303
K7LHB   3960.0   KB7HUF    K                0303
N3AM    3509.1   ZD8Z     QSX 3512.10        ZD8  0303
AD1C    21240.0  XR0X     QSX 21245+ #4       CE0X  0304
PP5JD   50115.0  KH6/KF6GYM  59 bk 29         KH6  0304
K6PJ    21019.1  VP6DI    QSZ 039          VP6  0305
W1SA    7003.9   XR0X     wkd 05.9 57 in VT        0305
W1SA    7003.9   XR0X     wkd 05.9 57 in VT     CE0X  0305
DL8PM   7004.1   XR0X     nw qrt              0306
KF3DY   18145.0  XR0X     listening 150-160        0307
KF3DY   18145.0  XR0X     listening 150-160     CE0X  0307
RA3AJ   3504.9   UN7AB    CQ             UN  0307
HK5MQZ   28495.0  VP6DI    qsx 522 bingo!!!!!!!       0308
HK5MQZ   28495.0  VP6DI    qsx 522 bingo!!!!!!!    VP6  0308
K6UM    21019.0  VP6DI    QSX 21035 going down       0308
PY5CC   50112.6  OA4DKC    cw now 599            0308
WS9V    7006.0   YS0RR                     0308
K0KP    50125.0  VE4GLS    EN19 > EN36 AURORA        0309
K6UT    3509.0   ZD8Z     UP 4               0309
K6UT    3509.0   ZD8Z     UP 4            ZD8  0309
WS9V    7006.0   OOOOPS    gone               0309
ZS4TX   1824.4   5H3RK                     0310
ZS4TX   1824.4   5H3RK    5H                0310
K0KP    50125.0  NX9Z     EN35>EN36 AURORA         0311
RA3AJ   7003.8   UN7AB    now here             0311
RA3AJ   7008.2   UN7CD    cq             UN  0311
N7RT    1833.0   ZD8Z     QSY from 3509       ZD8  0313
N9AI    14195.0  L0SERS    Glimpse of things to come    0313
W6YOO   10103.3  PJ2/DL7DF  Up 2               0313
W6YOO   10103.3  PJ2/DL7DF  Up 2            PJ2  0313
KE9KD   14195.0  N9AI     hi scott, entertainment     0314
N2DVQ   18145.0  XR0X     QSX 18150.76       CE0X  0314
N3SL    1833.0   ZD8Z     QSY here          ZD8  0315
N1ZT    21240.0  XR0X     QSX 21250.00 #8s     CE0X  0316
N4SEA   14195.0  L0SERS    Glimpse of Licensed Past!!! be  0316
W8WH    21240.0  XR0X     QSX 21245.4        CE0X  0316
N3SL    1832.6   ZD8Z     simplex now           0317
RA4HT   21019.0  VP6DI    QSX 21042.70 qso !        0318
AB0ZO   21295.0  VP6DI    Must be a banquet!        0319
K6PJ    18145.0  XR0X     qsx 18155            0319
OK1ABB   10103.5  PJ2/DL7DF  QSX 2up, QSL @ DL7DF       0320
K8KS    1832.8   ZD8Z     S9 IN SE MI; QSX UP 2   ZD8  0322
PY5CC   50110.0  KH6/KF6GYM  cq Peru !         KH6  0323
WA2MZX   18145.0  XR0X     QSX 18150.0        CE0X  0323
N3ATQ   14023.5  HK0GU    HK0/a              0324
WA4JQS   18145.0  XR0X     s9+ in ky         CE0X  0324
KD9SV   1824.0   5H3RK    unbelievably loud indiana  5H  0325
W4TDX   18135.0  EX2T                     0326
K7RX    21019.0  VP6DI    loud in WWA listening up about  0327
K0QV    14195.0  L0SER    N4SEA- CB general LID!      0328
DL2FAG   18145.0  XR0X     QSX 18150.8        CE0X  0330
KE4TV   21313.0  VP6DI    VP6               0330
US2WU   14023.4  HK0GU    up1           HK0/a  0330
WA1LNP   1824.0   5H3RK    Up 6            5H  0330
AA4MF   14250.0  UY9IF    ALEX IN UKRAINE       UR  0331
K0SR    1832.6   ZD8Z     Up, Loud          ZD8  0331
RW3XW   21019.0  VP6DI    who is he working for ???    0331
W7RF    14024.8  HK0GU    QSX up 1.5            0331
HK5MQZ   21295.0  VP6DI    starting #4 K4 ONLY why?     0332
K1FZ    1824.0   AA4MM    QSX UP            K  0332
W1MD    21019.0  VP6ID    a.qsx 21033.95       VP6  0333
AD5W    24900.0  VP6DI    N7RT-so there's no room in VP6  0334
AD5W    24900.0  VP6DI    N7RT-so there's no room in the  0334
K4IQJ   1827.6   CO8ZZ    CM                0334
KP4SQ   14271.0  PA3GIO/HI9  BIG SIGNAL         HI  0336
HC2FG   50110.0  WP4U     cq cq 59 into FI07     KP4  0338
LU6QI   18145.0  XR0X     5-15 up             0339
N5RA    21019.0  VP6DI    qsx 21037.5        VP6  0340
RW3XW   14019.5  HK0VGJ    Abel San-Andres         0340
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.02 s