DXDB

DX spottings on October 2 2002 - page 1 of 4

NZ3O    14243.0  KC4AAC    on #4           CE9  0000
LB9ME   50069.0  SK3SIX    Aurora in JP53       SM  0002
K2NJ    14000.0  VE9DX    BM             VE  0003
PY2SBY   28430.0  PY2SBY    py2sby           PY  0005
NZ3O    14192.5  RA6AV    UA                0008
HL1LTC   50027.0  JE7YNQ    bcn 519 qsb         JA  0010
PT2GE   50110.0  LU1JOG    op.Areil 55 and QRM     LU  0010
UT7QF   14243.0  KC4AAC    PLEASE COPY EU %21        0010
F6KHM   144055.0  RA3AQ    pse call here my ant qtf  UA  0011
HL1LTC   50023.0  JA1ZYK    bcn 539 now JA open     JA  0012
K3ANS   14243.0  KC4AAC    CE9               0017
LY2BIL   144072.7  G4DEZ    jo02>ko24 57a qtf 320    G  0017
PT2GE   50110.0  PY5RCB    op.Renato cqing dx     PY  0017
JH6KFY   21260.0  BI7DX    cq...            BY  0018
N6JZ    14192.5  PY7GIM    PY                0018
PT2GE   50115.0  CX4CR    op.Mario cq dx - 57     CX  0018
WB4ZBI   14022.1  VP2VE    VP2V               0020
YV1DIG   14084.7  FM5WD    FM                0020
NZ3O    14022.1  VP2VE    QSX 14023.11       VP2V  0021
CT1EAT   14243.0  KC4AAC    Now SA. Last night on the Anta  0022
PT2GE   14243.0  KC4AAC    op.Skip via K1IED ANTARCTICA   0022
YV1DIG   14089.5  VE3EXY/2   zone 2           VE  0022
LY2BIL   144063.0  G4KWQ    io92>ko24 Au         G  0024
PY2FR   21260.0  BI7DX    cq cq !           BY  0024
K1DG    50049.7  VE8BY/B   FP53 aurora loud      VE  0027
VA3IX   14022.1  VP2VE    579               0030
YV1DIG   14091.0  VE3EXY/2   zone 2 nw here       VE  0030
K3HX    144187.0  W1ZC     FN42 > FN00 44A       K  0031
LY2BIL   144055.0  G3UTS    CQ Ahrd in ko24       G  0032
K2XX    7012.7   PZ5RA    PZ                0034
NZ3O    18155.0  XE3DW    Yolanda in Yucatan QRT   XE  0035
ES1RF   50070.0  SK3SIX    55a in KO29 - Visual Polar SM  0036
G4KWQ   144058.0  LY2BIL    CQ Au            LY  0036
G8TOK   70020.0  GB3ANG/B   IO86>JO01 Au tone Norm nil  G  0037
KD7AEE   14014.8  CE6SAX    alex            CE  0037
KA0GGI   14243.0  KC4AAC    .. on 8s now ..      CE9  0039
VE2PEP   50045.0  OX3VHF/B   50045.0 OX3VHF/B GP60 >   OX  0040
AG5W    7012.7   PZ5RA    59+ in TX, Ramon      PZ  0043
DS5RYB   14082.0  8N1OGA    RTTY            JA  0043
DS5RYB   14082.0  PZ5RA    RTTY]            PZ  0043
G8TOK   70000.0  GB3BUX/B   IO93>JO01 via Au and tropo! G  0043
UT7QF   14082.0  YV1DIG    RTTY Paolo            0046
WA8JOC   50096.0  K8MM     EN83>EM79 55A          0047
PP7ZZ   7012.7   PZ5RA    PSE LISTEN S.A. ALSO       0050
N9AU    7008.0   PY2CWS                    0052
N7ON    10107.0  VP2VE                     0053
UA9CA   14002.9  VU2TS                     0057
W0RLI   21038.8  LW6DJQ    LU                0058
YV1DIG   18071.7  YN4SU                     0058
W0RLI   21035.0  LU3DBL                    0059
DS5RYB   21082.0  8N1OGA    RTTY               0100
N6JZ    14242.9  KC4AAC    CE9               0102
W0RLI   21034.8  PY4RGS                    0103
DL2HX   7012.8   PZ5RA                     0106
DS5RYB   21080.0  8N1OGA    RTTY               0109
KH2D    14270.0  KH2JU    Test - Ignore          0123
W6OAR   7012.7   PZ5RA    Ramon Big Pile Up        0123
W0RLI   21025.7  ZK1XYL    Beth               0124
VE1CSM   50125.0  VE1CZ    AU                0125
KE4MBP   14243.0  KC4AAC    LAST NITE            0128
W0RLI   21023.1  ZK1XYL    Now here             0128
7J1BBC   14082.0  8N1OGA    FSK             JA  0130
DS5RYB   14085.4  K6SAD    RTTY CQing          K  0130
HL4XM   21083.0  E20KIR    RTTY            HS  0130
JA2XW   14082.0  8N1OGA    RTTY CQ Ogasawara(JD1)   JA  0130
KD7WH   50125.0  W1IPL    50125.0 W1IPL DN62 > DN40BP   0132
W5FKX   14082.0  8N1OGA    Ogasawara/qsl: JA1MRM      0135
W8JI    1826.0   PZ5RA                     0135
NH7RO   50110.0  CX4CR    wkd .140, now w/NW5E       0138
NH7RO   50140.0  LU6DLB    59 gf05>>bk29          0138
DS5RYB   21084.9  E20KIR    RTTY CQing            0139
K2RTH   50110.0  CX4CR    50110 CX4CR GF15 > EL95TQ    0142
N9QX    14242.8  KC4AAC    on 8 palmer stn         0145
W2KKZ   21023.0  ZK1XYL    weak but workable oc-083 v/vk3  0145
JA6AKW   21024.9  VU3WIA    op:Rajan QSL:CBA QRZ.com     0146
VE3NE   7006.0   VP2VE                     0146
NH7RO   50069.0  LU1DMA/B   529 First time heard       0147
W7KQU   50126.0  VE6PY    CO20-CN87 aurora         0147
G0LUJ   7009.5   XQ6ET                     0149
YS1JBL   50110.0  CX4CR    and other south amer.. srtng.  0149
W9RN    50125.0  K0AWU    en37>en52 aurora         0150
DL2HX   7070.0   ZA1MM    my frq.             0154
AD6WL   14085.0  8N1OGA    RTTY, Lonely           0159
NH7RO   50110.0  YS1JBL    lkg your way, ssb qso?      0159
K2RTH   50110.0  CX3AN    50110 CX3AN & pethora of   0200
DL2HX   7070.0   5Z4PV    my frq.             0202
YV1DIG   21023.0  ZK1XYL    cq                0202
N5KD    21023.0  ZK1XYL    NO TAKERS            0206
RA6AX   3506.3   5H3RK    cq             5H  0208
N9HT    7009.0   VP2VE    VIA WA2NHA            0209
NH7RO   50110.0  CX4AAJ    cq Pacific 5X7          0211
AD6WL   14195.0  EX1OT    cq south america         0215
AD6WL   14195.0  XE1OT    call correction         0216
W8WH    14185.0  R1ANZ                     0217
N5LYG   14083.0  FR5AB    RTTY               0218
W2MZV/W0  7006.0   VP2VE    here           VP2V  0218
SP2FAX   3799.8   HP1XVH                    0222
K4JAF   14082.9  FR5AB                     0223
AD6WL   14085.0  XQ1IDM    RTTY               0225
AD6WL   14080.0  HK6DOS    RTTY            HK  0228
HL2IFR   21025.6  UN7QX    S-P RST599 ANDY         0228
W7IAN   21023.0  ZK1XYL                    0229
W8EQA   21022.0  ZK1XYL    BETH- S. Cooks          0229
NO2R    1826.0   DJ7MI    gone nw?             0230
WP4Q    50110.0  LW3DX    QRZ DX           LU  0233
WA4ET   14185.0  AY4DX    LU                0238
WP4Q    50110.0  AY2DEK    in qso           LU  0238
W8UVZ   1828.5   HP1XVH    up 2 Loud            0240
NO2R    1828.5   HP1XVH    up 2               0242
A35RK   21259.0  ZK2TO    JAN - YL             0246
OH2NSM   3506.3   5H3RK    up                0249
K5TR    14190.2  AY1ECZ    LU                0254
DF2PY   1828.5   HP1XVH    gd sig, up !(DJ7AA)       0256
K5TR    14201.7  PY7GRM                    0256
WP4NIX   50110.0  PY8AZT    56 GI58             0256
NO2R    1834.5   DF2PY    BOOMING             0257
K5TR    14010.5  PY1XP                     0258
K5TR    14014.9  3B8FG    cq                0300
WB6RSE   1828.5   HP1XVH    Up 4 - Wish I could hear DF2P  0301
N4QV    1828.5   HP1XVH    Loud! EU and NA Calling     0302
PY2EMC   21259.0  ZK2TO    Jan - Nice signal in SA     0303
DF1DV   7004.0   YK1AO                     0304
PP2RON   21259.0  ZK2TO    Yl                0307
DF1DV   7004.8   R1ANF                     0309
NI0C    3506.3   5H3RK                     0312
HI8ROX   21260.0  ZK2TO                     0313
DF1DV   7007.0   PR7AR                     0317
WQ5W    7004.0   YK1AO    SERENDIPITY           0318
K3JJG   1800.0   AURORA                    0319
K6IPM   21259.1  ZK2TO    Readable on W.C. QSL via     0319
K6IPM   21259.1  ZK2TO    Readable on W.C. QSL via OM2SA  0319
DK1MAX   7002.0   R1ANF    here nw             0320
W5FKX   1828.5   HP1XVH    EU only             0320
PY2EMC   7002.0   R1ANF                     0321
K5TR    1834.5   DF2PY    gud sig hvy qrn         0322
SP2FAX   1828.5   HP1XVH    cq Eu up2          HP  0325
UA6JY   14030.2  VU2DK    cq                0326
W1TO    1832.8   DJ7MI                     0330
K6TE    21257.0  ZK2TO    qsl via om2sa       ZK2  0331
K6IPM   21257.0  ZK2TO    Moved down 2 Khz         0332
KG0EI   7004.0   YK1AO    tuner go away!!!      YK  0333
NO2R    1827.5   TK/DJ5MX                   0333
K6TE    14253.0  ZK2TO    now on 20m            0335
K6IPM   14253.0  ZK2TO    5/9 in CA. QSL via OM2SA     0336
DL9CU   14200.0  7Q7CE    Ely via IN3VZE - QSY 28495.0   0343
WD5COV   7004.0   YK1AO    tnx new one           0344
A35RK   14253.0  ZK2TO                     0346
W4GDC   14253.0  ZK2TO    NIUE 59 IN FLA         0346
W7GLC   14253.0  ZK2TO    qsl OM2SA            0347
VE3SRE   144204.0  W0VB     fn03>en34            0348
A35RK   14260.0  ZK1XYL                    0349
K1TOL   50073.0  K0KP/B    50073 K0kp/b aur-e > FN4     0350
N8GZ    14085.6  C98DC    RTTY....CQ         C9  0350
YV1DIG   1828.5   HP1XVH    up 2            HP  0350
HI8ROX   14260.0  ZK1XYL                    0351
KA8ZPE   1828.0   HP1XVH    cq cq              0354
YV1DIG   1830.3   YU1EXY    cllng hp1xvh           0354
DK1MAX   14085.6  C98DC    rtty               0355
YV1DIG   1834.4   DF1PY    Wolf cqing 579          0355
YV1DIG   1834.4   DF2PY    sri Wolf cqing 579        0356
6F1LM   14195.0  KP4RAT                    0357
W6LZ    14253.0  ZK2TO    59 in Calif.           0357
PY4RGS   7001.8   R1ANF/A   IOTA AN-010 / QSL Via RK1PWA   0358
KP4RAT   14253.0  ZK2TO                     0359
JQ6RUP   21015.0  AP2IA                     0401
YV1DIG   1835.2   TK/DJ5MX                   0401
IV3IPS   14087.3  C98DC    rtty               0402
S59DRL   10102.0  ZS2BWB                    0403
EI6IZ   10104.3  ZS2BWB                    0404
K2UU    1828.0   HP1XVH    QSX UP 2 LOUD 599=        0405
KW4DA   14085.6  C98DC    Good Sigs some QSB RTTY     0405
S51U    3505.1   XQ6ET                     0405
NI0C    3505.1   XQ6ET                     0406
W8FJ    1835.2   TK/DJ5MX   Here now          TK  0406
IN3QBR   14200.0  A61X                     0407
OE6BMG   14207.0  EK6TA    qsl via dJ0MVZ          0407
W6ED    14253.0  ZK2TO    Jan via OM2SA       ZK2  0408
KF2O    14087.8  C98DC                     0410
DK1MAX   14253.0  ZK2TO    skewed path from 260deg!     0411
WB9Z    14253.0  ZK2TO    yl Jan is excellent op   ZK2  0411
WP4D    14195.0  C98DC    cq cq              0412
F5PKD   14195.0  C98DC                     0414
KP4RAT   7003.4   4Z5LA                     0414
DF1DV   14036.0  9J2CA    USA             9J  0416
N6DHZ   14253.0  ZK2TO    VIA OM2SA         ZK2  0416
W6ED    14260.0  ZK1XYL    Jun via VK3DYL          0417
YV1DIG   1834.5   DF2PY    cq 59+5             0417
K4ZZR   14205.1  7Q7CE                     0418
YV1DIG   1828.4   HP1XVH    nw eu only 2 up         0418
SP2SGZ   14195.0  C98DC                     0419
EA5DFV   14179.8  9K2ON    cq                0420
PU2PTO   14015.0  S52KAD                    0420
DJ7RI   1280000.  DB0OV    atv-rep jo43fl->jo54ci B5 trop  0421
KP4TR   14205.0  7Q7CE    Malawi via QRZ.com     7Q  0421
DJ7RI 10 220000.0  DB0WTV    atv jo43bm>jo54ci B4 qsb tropo  0422
K4ZZR   14209.8  3DA0TM                    0425
AF5Q    14215.0  V21DM    good contact cllg cq       0426
JA1WLO   14195.0  C98DC    qrz               0426
SP2SGZ   14205.0  7Q7CE                     0426
IK2YXB   7051.0   CN8NK                     0428
PY2PAI   50106.0  PY0FF/BCN  53 QSB              0428
DJ7RI   1280000.  DB0SWN    atv-rep jo43ro>jo54ci B4 tropo  0429
DL1ASA   3504.0   XQ6ET    up                0429
DJ7RI   1279000.  DB0HEX    atv-rep jo51ht>jo54ci B3 tropo  0433
EA4BT   14209.8  3DA0TM                    0433
K3JJG   1837.2   YV1DIG    Paul               0433
IT9SFT   14205.0  7Q7CE                     0435
N1LN    3796.0   HP1XVH    59 in Houston          0436
KC8CY   14195.0  C98DC    QSL via DL7AFS          0437
PY4RGS   7005.1   YZ7DX    Calling CQ            0437
W6BBS   14205.0  7Q7CE                     0437
F5RRS   14070.0  ZL2AH    BPSK31 1260Hz          0438
W6BBS   14205.0  7Q7CE                     0438
IT9SFT   14210.0  3DA0TM                    0439
NY9H    14209.8  3DA0TM    andy               0439
F5RRS   14070.0  4K5D     BPSK31 670Hz           0440
PU2PTO   14021.5  YU7DX    CQ CQ CQ DX ..ONLY COPY     0440
DL7YS   10106.0  YK1AO    op omar             0442
VE3SRE   144200.0  K3KEL    fn03>fn11 au           0445
PU2PTO   14012.0  LU5EE    BIG SING 599+ OP:MARIO      0446
SP6AEG   1837.0   YV1DIG    Great sign my sunrise      0446
K1TOL   50049.0  VE8BY/B   50049 VE8BY/b Aur-E > FN  VE  0448
IK5MEN   7006.8   KH6ZM                     0449
DJ4PI   7006.0   HP1XVH                    0450
IZ6CLZ   3795.0   HP1XVH                    0450
9H1XT   1837.0   YV1DIG    pile up eu            0451
OE6NKG   14248.0  ZV5OKT    qsl via pp5blu          0452
WZ8D    50033.0  VE2RCS/B   50033 VE2RCS/B FN25 > EM79UG   0452
9A8A    7006.0   HP1XVH    LSN UP              0453
IT9SFT   14248.0  ZV5OKT                    0453
KG0EI   10106.0  YK1AO    brief copy then gone deep qsb  0454
AA1K    1837.0   YV1DIG    589; only DX on bands hr!    0457
US0AK   14248.0  ZV5OKT    VIA PP5BLU            0458
EA3PZ   14070.0  4K5D     PSK31 QSL VIA K2PF       0459
WP4D    3795.0   HP1XVH    lsn 3780             0459
JY9QJ   14011.7  ZA/Z35M                    0501
DK1MAX   7003.4   TT8ZZ                     0504
N6DHZ   3795.0   HP1XVH    QSX 3780.0 - CLG EU       0508
PU2PTO   28400.0  PY2LOW    CQ CQ CQ DX DX LZ5XQ 14017.7 C  0510
PA0JSE   3795.0   HP1XVH    down 15           HP  0512
PU2PTO   14017.7  LZ5XQ    CQ CQ CQ DX           0513
IT9SFT   14260.0  ZK1XYL                    0514
5B4FL   50110.0  VU2VVP    58                0515
OK1FM   3795.0   HP1XVH    QSX 3780.00 via DL6MYL      0515
DL6KVA   3795.0   HP1XVH    pse 80m CW for EU        0517
W0RLI   14260.0  ZK1CG                     0517
AA5SH   14250.0  HP8AJT                    0518
S57MVD   3795.0   HP1XVH    list. 3780 booming sig.     0518
PU2PTO   14016.0  9A4A     559 OP:STEPIC          0519
DG7MHR   1289350.  DB0SG    59+20 rx JN57DR       DL  0521
JA1WLO   14195.0  6J1IH    CQing              0521
DL1AMQ   7006.3   HP1XVH    up, big sig           0522
IT9SFT   14250.0  HP8AJT    59                0523
PU2PTO   14016.0  9A4A/EU170  Sorry..Now Correct Tnx Stepic  0523
WB6RSE   7006.0   HP1XVH    up             HP  0523
KG0EI   10105.9  ACTIVITY   yk1ao?            K  0524
OM8AA   14018.8  ZL1ALZ                    0524
DL7VEE   10109.0  ZA/Z35M                    0525
US0AK   14135.0  UN9PP                     0527
IV3IPS   14072.0  4K5D     cq cq  bpsk31          0528
9A8A    10106.0  KG0EI    YK1AO go QRT - 73's     K  0529
EA5RJ   3795.0   HP1XVH    via DL6MYL            0529
F5LMJ   10116.5  TT8ZZ                     0529
F5PBM   7006.0   HP1XVH    via DL6MYL            0529
F5LMJ   10109.0  ZA/Z35M                    0530
IK2ILH   10116.0  TT8ZZ    TT                0530
G4BUE   7004.1   ZL2AGY    Tony               0531
DL8UO   3795.0   HP1XVH    down 15 QSL INFO ???       0532
G4BUE   7009.4   YN4SU    CQ                0533
HK3JFF   14245.0  9H3YM    59 in Colombia          0533
HK3JFF   14245.0  9H3YM    59 in Colombia       9H  0533
W6OAR   7004.0   ZL2AGY    Tony Big Sig        ZL  0534
DL8UO   3795.0   TKS     F5 and EA5 for INFO     TK  0538
I1APQ   10116.4  TT8ZZ    simplex nw            0538
IK2VFR   14185.0  IK2VFR    CQ Q DX L.P.         I  0539
DJ7RI   1280000.  DB0VER    atv-rep jo43pa>jo54ci B3 tropo  0540
A35RK   3506.5   ZK2MO                     0542
K6TA    7009.7   YN4SU    YN                0543
N7ON    10106.9  HP1XVH    Via DL6MYL            0544
4Z4DX   14070.0  7X2BK    **PSK31**            0545
PU2PTO   14010.0  UT0RW    BIG SING CQ CQ DX..       0545
HB9IIY   7006.0   HP2XVH    up                0548
G4UFK   1836.0   G4UFK    cq                0549
G4UFK   1836.0   G4UFK    cq              G  0549
HB9IIY   7006.0   HP1XVH    up "oups" Call          0549
SP7PS   10109.0  ZA/Z35M   CQ CQ              0549
UA4HBW   14248.0  ZV5OKT    loud               0551
LY1YK   7065.0   LY2FY    cq dx South America,Cari     0552
LY1YK   7065.0   LY2FY    cq dx South America,Caribiean  0552
IK6RFQ   14248.0  ZV5OKT    qsl >>>pp5blu          0558
SP2DNI   10109.0  ZA/Z35M                    0558
VE7DUB   50125.0  KL7NO    50125 KL7NO 57 AU-E > CO88RT   0558
PU2PTO   14020.0  HA8BJ    5NN OP.KARCSI          0559
RW3XA   14021.0  TT8ZZ                     0559
SP3EAX   14248.0  ZV5OKT    v.PP5BLU             0602
DF1CF   144461.0  SK7VHF/B   529 in jn57           0603
IK3VUT   10107.1  HP1XVH    UP                0604
4Z4DX   14070.0  SV9/LA4XFA  HANS **PSK31**          0605
DF1CF   144300.0  WATCHING   for SM,OZ,SP           0608
K1TOL   50125.0  KL7NO    50125 KL7NO Aur 55 > FN44VG   0608
IK2FIQ   14011.0  XQ1ZW                     0609
DL4CF   7009.7   YN4SU    YN                0616
JA1WLO   14011.1  XQ1ZW    CQing              0617
DL4CF   7002.0   CT3AS                     0621
DS4DBG   28508.0  UA0SJ    YURI CQ             0629
DS4DBG   28508.0  UA0SJ    YURI CQ          UA9  0629
IT9SFT   14260.0  DK1IP/P   eu 042              0629
DM2AFN   1275000.  DB0HEX    ATV 595 in jo61wb-240km   DL  0630
MM0LEN   14177.0  EA3KO    CALL CQ CQ         EA  0630
F5TNI   21009.0  AP2IA    AP                0631
PE7SK   144300.0  LISTENING  [pe7sk in jo21co]        0632
PY3FBI   3800.0   G3PCG    cq dx              0635
DO3VG   144412.5  SK4MPI    jp70 519 in jn39gv        0639
IK1SPE   14017.9  FK8SC                     0641
JA1WLO   14180.0  FK8HC    CQing              0642
JA7GYP   14021.0  EX2F                     0642
JA1WLO   14018.0  FK8HC    CQing              0644
IK0YVV   14036.0  ZK2MO    lp alone             0645
JA6AKW   21015.0  3W9HRN                    0652
DJ7MI   14018.0  FK8HC    QSL->VK4FW            0653
G2YT    14210.0  VK4MR    Bob, looking for UK QSO's    0654
OM8AA   14021.0  EX2F                     0654
PT2GE   14245.0  9H3YM    op.Sjirk via PE1OFJ - 59     0656
VK3FRS   14178.0  ZK1XYL    STH COOK ISL CALLING CQ     0656
DK9TF   144490.0  DB0FAI/B   JN58>JO31 +20dB over normal   0700
JA3EJG   14036.0  ZK2MO    CQ                0702
JR7DXE   210207.0  ZK1XYL    CQ CQ              0705
DL2BQV   21009.1  AP2IA                     0706
IK4DCS   14260.0  DK1IP/P   BACK AGAIN            0710
DJ2HD   14275.0  J43DIG    op Alfons            0713
DF2JQ   432946.0  DB0LB    jn48>jo31 549, norm nil     0714
PA7ZZ   14193.0  CN2MP    CN                0715
ZL1TM   14005.0  ZL/SM7EQL  from Auckland          0715
ZL1TM   14005.0  ZL/SM7EQL  from Auckland        ZL  0715
UA6JY   28486.9  DS1GQS    cq             HL  0716
OK1FM   14035.9  ZK2MO    Weak but good ears.QSL O  ZK2  0720
OK1FM   14035.9  ZK2MO    Weak but good ears.QSL OM2SA   0720
DB7LN   144310.0  DJ5DM    DL                0723
IZ1DXS   14193.0  CN2MP    YL Pilar via ea9am     CN  0723
JA7GYP   14180.0  ZK1XYL    Len GA Tnx            0723
JA7GYP   14180.0  ZK1XYL    Len GA Tnx        ZK1/n  0723
W6TER   14180.1  ZK1XYL    ZK1/n              0726
IZ1DXS   14005.0  ZL/SM7EQL  FB                0728
PA0HVF   14230.0  7X2BK    ***SSTV*** M2 CQing       0731
GW8ASA   144370.0  CQ      2nd per 110 deg         0736
DF2JQ   432841.0  DB0KI    jo50wc>jo31hl 559, norm nil DL  0742
F5CH    14020.5  HG10MV                    0745
F5CH    14020.5  HG10MV    HA                0745
IK3VUT   14036.1  ZK2MO                     0749
TEST    21000.0  TEST                     0749
DL3LFA   1296805.  DB0HEG/B   jn67(>jnjn59 gd sig 559!  DL  0752
DF6PB   28500.0  TA/M0AOV/P                  0755
DF6PB   28500.0  TA/M0AOV/P  TA                0755
K2FF    14260.0  ZK1XYL    QSL via VK3DYL      ZK1/n  0757
OK2PAY   14036.0  ZK2MO                     0757
W4QC    10105.0  A35RK    where are u?           0759
W4QC    10105.0  A35RK    where are u?        A3  0759
HB9DRD   10368840  DB0KI/B   549 JO50WC>JN47HI Norm Nil DL  0800
JJ1BDX   21010.0  3W9HRN    via dl1hrn simplex     3W  0800
HB9DRD   1296840.  DB0KI/B   549 JO50WC>JN47HI Norm Nil DL  0801
DL3LFA   432840.0  DB0KI/B   jn67(>jo50 579!!!        0803
N7MAL   7009.8   HL1IBC    CQ CQ CQ             0805
DL3LFA   432886.0  OK0EP/B   jn67(>jo80 599 norm nix!!!    0806
HL4XM   7010.0   HL2IBC    callsign correction     HL  0810
JJ1BDX   7010.0   HL2IBC                    0810
DL3LFA   2320833.  DB0FGB/B   jn67(>jo50 599 norm nix!!! DL  0811
TEST    3500.0   TEST                     0814
G4YVV   21260.2  9H9PA    QSL > PA7DX           0815
F6JOB   14256.0  DL9HO/P   IOTA EU042 op. VOLKER      0816
DL7HG   50030.0  SM7BAE    579 in Jo62 :qrg?      SM  0818
HL4XM   14009.0  VK8XC    Darwin              0818
PA5MD   50110.0  GM7PBB    in a burst, clg cq     GM  0819
SP3VSC   432850.0  DL0UB/B   529 in jo92df        DL  0820
DJ1ZN   28490.0  1B/G0OYQ   Steve n.Cyprus       ??  0823
SP3VSC   144466.0  OZ4UHF    569             OZ  0824
DG5YIL   144444.0  DB0KI/B   599 jo50 in jo32      DL  0825
G0LUJ   18074.9  CT3AS    not much on 17...     CT3  0827
SP3VSC   144375.0  GW8ASA    pse sked ok ??          0828
GW8ASA   144375.0  FSK441    RRR asa 2nd         FJ  0829
RW3XA   14015.0  8N1OGA    CQ, Ogasawara          0830
HL4XM   14012.0  ZL4IE    ZL                0831
OE3MWS   144444.0  DB0KI/B   539 in JN88         DL  0832
JA1WLO   28490.0  1B/G0OYQ                   0833
CT1CSN   14260.0  ZK1XYL    good sigs into SW - EU!     0838
CT1CSN   14260.0  ZK1XYL    good sigs into SW - EU! ZK1/n  0838
OK1TEH   432840.0  DB0KI/N   599= norm 539 in jo70fd   K  0840
OE3MWS   144300.0  DC?     cq vy weak in JN88     DL  0841
DS4NYE   7073.0   6M0IG    cqing              0843
DS4NYE   7073.0   6M0IG    cqing            HL  0843
DJ6TK   14014.0  9H3AP    Arno Gozo Island         0847
DJ4OQ   14014.0  9H3AP    op dl1cw qsl via hc       0848
PA1AT   14020.4  HG10MV    QSL VIA HA3HK          0848
DL3LFA   432210.0  OK1TEH    sorry in mom no tx,uhftest oe3  0850
JA5QJD   18125.0  8N1OGA    JA                0850
DL8QS   432950.0  SK1UHF    519 jo97 in jo43 (normal)    0851
DL3LFA   432209.0  OK1TEH    weakend jn88ch OE3XXA(3lfa)...  0852
PA1PVH   14014.0  9H3AP    Arno,qsl dl1cw,buro is ok    0854
DL3LFA   432900.0  DB0YI    jn67(>jo42 gd sig 559 norm nix  0855
DL8QS   432983.8  HB9F     jn36-jo43 539 (normal 419) HB  0856
GW8ASA   144375.0  B1RST    VSC 1B 2P 26        ??  0900
JA1WLO   21260.0  8N1OGA    CQing JD1/O         JA  0900
pages - 1 2 3 4

pgt: 0 s