DXDB

DX spottings on December 22 2004 - page 4 of 5

EA1FCH   14022.0  T77C                     1509
G4KHG   21224.0  ET3AA                     1509
PA7ZZ   14225.0  7X2EB                     1510
DJ1YFK   7003.0   R1FJL    cq                1511
E21EIC   7002.8   VU2NXM    FB                1511
OK1FM   14070.0  YO8FR    Extra Bad PSK Sig,overmodul.   1511
DL5DSM   10118.3  TF3A     cqing              1512
DF2KU   14086.0  TF3FK    RTTY               1513
DL2FAG   14070.0  5R8FL    PSK 900 hz            1514
N9WYD   14028.0  HB9AAL                    1514
YO6BHN   14070.0  VU4NRO    1052Hz split up 1500-2500Hz   1514
DL2NO   7010.9   UX9TL                     1515
E21EIC   14201.5  3B8GQ    CQ'ing              1515
E21EIC   14201.5  3B8GQ    CQing              1515
OE8XAQ   18111.0  XE1KLP                    1515
OK2PAY   18069.8  CN2PG                     1515
JA1DDZ   7020.0   N6CY     cq                1517
WA4NFO   14260.0  XF3T     Simplex NA-200 via N1NK     1517
DL2JAA   10103.4  YZ200A                    1519
VE7BSM   3791.0   HL4GSN    SSB               1519
N6SJ    10106.9  YI9KT    QSX 10107.9 559 nr SF      1520
PA7A    3797.8   LZ1JY    cq usa lp            1522
E21EIC   14200.0  A43XA    CQ'ing              1523
E21EIC   14200.0  A43XA    CQing              1523
F5NZO   14190.5  RA2FGF    CQ                1524
JN6CYC   7006.2   YA7X     now hr              1524
DJ4PT   3791.0   DS4QHB    hl4gsn hl5bli          1525
DL3MF   3509.0   JH4PQQ    nw fb              1526
SV8CS   144138.0  RN6BN    CQ EME JT65B (-16db CQH RN6BN)  1526
VE3UUH   14189.5  LA1VFA    intentional ignoramus, not sur  1526
K5SW    14021.8  T77C     San Marino            1528
DL2JAA   14022.2  T77C                     1530
EA1FCH   10103.3  YZ200A    CQ                1530
I2TAO   3505.0   RW9MJ    serge gl             1530
K6TA    10106.9  YI9KT    QSX 108.3            1530
K2SNJ   28505.0  HR1FJC    CQ CQ              1531
AG5T    14070.0  VU4NRO    SIG NR NOISE LEV HR       1532
I1APQ   14260.0  XF3T     easy nw. LSN5down. pilup UP HI  1532
KA2D    18130.0  HB9BYZ    CQ USA county hunting      1533
UT5RP   14082.3  OX3HX    FSK               1533
YO8BNG   14191.0  VU4RBI    57                1533
JH4VDP   7011.3   YZ200A                    1535
WA3L    14260.0  XF3T     Now QRX for short        1535
E21EIC   14191.0  VU4RBI    back again.           1536
VA2BOY   144090.0        CW CQ CQ @ 144.090 try and try  1536
DL5DSM   7010.7   RA0QC    cq - sri             1537
UA9CA   7016.2   T96Q                     1537
IK3VBB   14191.0  VU4RBI    iso               1539
AA8LL   14260.0  XF3T     qsx down 5            1540
EA1FCH   10103.3  YZ200A    CQ                1541
KE1F    14191.0  VU4RBI    AS USUAL NIL IN FLORIDA     1541
K7GK    3501.0   6K2AVL                    1542
G7RUP   7075.0   DL0SY    eu-042              1543
VE2QRA   50125.0  K1SIX    5-1 in fn46 pse look n.     1543
E21EIC   14191.1  VU4RBI    No Taker es weak sig.      1544
W7WA    7001.0   YZ200A                    1544
JI4POR   14069.5  VU4NRO    psk31              1547
WP4NIX   18111.0  XE1KLP                    1547
OE3SGA   14070.0  VU4NRO    good signal,but qrm.       1548
UA3AKO   7003.0   R1FJL    R1FJL license expired long tim  1548
UT5RP   14081.2  WZ7I     FSK Strong!           1548
DL4YBL   14070.0  VU4NRO    PSK31              1549
M0ADX   14191.0  VU4     unworkable for 3 weeks      1549
G4ZOY   14191.0  VU4     Beam & Amp here still zilch !!  1550
IK1QHB   14015.0  ET3BN    simplex             1550
M0ADX   14191.1  VU4     only for beams/amps       1550
SP7HKK   3793.1   A45WD    Alex               1552
W7ZR  1 000000.0  DJ3AS    SSB               1552
DX1ER   14191.1  VU4     Only works skilled ops      1553
G4WXT   14191.0  VU4     tri bander, rst 000 at moment  1553
AB4V    14022.0  T77C     Good Signal           1554
XE1YJS   18128.0  XF3T     NOW YURI OP NA-200        1555
DJ9HQ   7006.1   YA7X     up1               1556
WP4NIX   18160.0  XF3T     59 IN FK68 NA-200        1556
XE1YJS   18160.0  XF3T     CORRECT FREC.          1557
KI7VR   7009.3   F/DF3FS   Lp                1559
GI0VJE   3799.0   N7UA     57 into n ireland / got 47.   1600
RN6BN   144138.0  F9HS     tnx 33 SSB            1600
C6HA    14195.0  IT9TYH    Meteorismi.           1601
I1APQ   18135.0  OK1FRG    59+ hr ES ?? ES ?? ES ??     1601
W6ED    14191.0  VU4RBI    59 on short path         1602
XE1YFJ   18160.0  XF3T     59 IN MEXICO CITY        1602
F9HS    144138.0  RN6BN    EME SSB TNX 52          1603
W8QZA   14191.0  VU4RBI    Wkd 5 Wtts frm West Coast    1603
EA2OK   14191.0  VU4RBI    wkd simplex 5/5 here       1604
YO8BNG   14070.0  YO8MF    bpsk 31             1604
F6IIE   7013.5   KI7VR    fb op with 2 el quad       1606
IT9FGA   14191.0  VU4NRO    heard 5/3            1608
KI7VR   7013.5   F6IIE    CQ ... LP            1608
SP2MKO   144370.0  SM4SJY    1000ms 10db / pse loc ???    1610
K5BTK   14003.0  HG0HNY    CQ - Strong signal        1611
YB0DPO   7009.1   F/DF3FS   op.Bert             1613
IV3SBE   14071.0  VU4NRO    BPSK31              1614
NS6C    14191.0  VU4RBI    simplex gud sig         1614
C6HA    14195.0  IT9RYH    Meteorismi.           1616
UA3TN   7036.3   3B8IK    BPSK31 FB 579          1616
JA2BAY   7054.0   YA7X     fb sig              1619
JM1GSH   144138.0  RN6BN    Sum TNX SSB-EME QSO 52/52    1619
K9DXR   14191.0  VU4RBI    EU chatter QRMing        1619
SM3KIF   14005.0  7X4AN    via qrz.com           1619
KI7VR   7007.0   F6EAZ    LP                1621
G4WXT   14191.0  1TS     a recording, not live qso.    1622
K5ZQ    14191.0  VU4     QRN beats noise listening    1622
OE6MDF   14191.0  RUSSIAN   bla bla qrm           1622
K8KS    14191.0  VU4RBI    Russian QRM; unbelievable    1624
K9DXR   21300.0  V51KC                     1624
SM5JAB   7006.9   F6EAZ    cq dx              1624
K5AV    21025.0  HB9RE                     1625
UA4CR   14191.0  VU4     No Russian on freq now      1626
F5MBV   14070.0  FR5GS    psk31 cq             1627
IT9FGA   7054.0   YA7X     cq cq              1628
K6RIM   14190.9  VU4RBI    59+               1628
SM1TDE   3512.0   SC1AG                     1629
EA5FIV   14191.0  VU4RBI    fb signals today         1630
F5ASD   18132.0  TU2                      1631
OH0BP   14080.0  VU4     RTTY not shown up yet ...    1631
DJ7MI   3504.0   ZL2AGY                    1633
E21EIC   14015.3  ET3BN    up                1633
JF7RDV   7057.0   F8DRA    59 tnx qso dear mark       1633
OH1LQ   3504.0   ZL2AGY    Tony cqing            1633
I3HAW   14021.0  K7AO     NV strong            1635
EA7UG   7054.0   YA7X                     1637
F5IDJ   21294.9  5U7JB                     1638
OE6MDF   14087.0  OX3HX    cq cq              1639
F5PFP   7054.0   YA7X     >DL1JJI,qsx up          1641
KW1K    21071.4  CO3LF    PSK               1641
VA2BOY   14191.0  W9NG     59 Qu%E9bec Canada heard you V  1643
IT9FGA   14015.0  ET3BN    UP - qsl via DL1JRC       1644
RK3WWF   144144.0  JM1GSH    pse sked nw JT65B wwf 1st    1644
SV3FUO   7070.0   A43XA                     1644
IZ6CLZ   3799.5   9H1EU    CQ DX              1645
EA5CLU   7070.0   A43XA    mohamed special call       1646
K6KS    14186.0  VU4RBI    QSY               1646
SP3J    3512.0   SC1AG    QSL via SM6CTQ          1647
IZ8ETW   7054.0   YA7X     qsl info ???           1650
N3TXH   21320.0  IK4GRO    58 and fb Lauro.         1651
RA3AET   14071.6  ZS1DJ    BPSK31 Eldred          1651
SWL    28242.8  F5TMJ/B   539 in DL/JO50--weak Es     1651
JL1UXH   14025.0  VU4NRO    UP                1652
JH4VDP   7070.0   A43XA    CQ                1653
SP3J    7054.0   YA7X     QSL via DL1JJI          1654
SV2DGH   14015.0  ET3BN    up                1654
9A4SS   18155.0  9A1BOP    radio club station-op. Casto c  1655
DL7BO   18140.0  9G5OO                     1655
K6RIM   14025.1  VU4NRO    UP - loud            1656
DL2ZAE   14010.0  CNAAR                     1657
F5AQB   14025.0  VU4NRO    up 1               1657
JR4DSM   14025.0  VU4NRO    get up1             1657
DL2ZAE   14010.0  CN8AR    sri               1658
IZ6BGQ   18155.0  9A1BOP    59                1658
DL2ZAE   14006.1  7X4AN                     1659
DL2ZAE   1406.1   7X4AN                     1659
OM0SX   14025.0  VU4NRO    FB....again only USA.....    1659
EA7GWA   14186.0  VU4RBI    5/7  para EA7CU         1701
JA5MY   7054.0   YA7X     QSX 5UP             1701
K6KS    14191.0  VU4RBI    QSY AGN 5/9           1701
DK1DX   14025.0  VU4     american on the key!       1702
IZ8GCB   14015.0  ET3BN    up 1 pse qsl info tnx to all   1702
EA1BUL   18140.0  9G5OO                     1703
F5RRS   14007.2  ZA1KP    CQing              1703
IK3VUT   3504.0   ZL2AGY    tnx tony             1704
MI0LJM   7085.0   S5044E    5/9               1704
OE3TUI   14025.0  VU4     not even lis for vu4. typical  1705
WA6TLA   14186.0  VU4RBI    now               1705
IK2IQD   14116.0  5V7BR                     1707
ON4ASV   7070.0   A43XA                     1707
IN3BFW   18139.9  9G5OO    strong              1708
W2QN    18125.0  KG4MF                     1708
EA6NB   14069.5  FR5HA    PSK31              1709
JH4VDP   14025.0  VU4NRO    nw USA up            1709
SM0DFP 2 320940.0  SK7MHH/B   519 norm. 324km         1709
SQ9JKS   3714.3   SQ7JT/7   Jurek Powiat LY Lodz Wschod   1709
SQ9ITM   14015.0  ET3BN    via DL1JRC            1712
PA7ZZ   18140.0  9G5OO    strong here qsl Via dl4wk    1713
K2QMF   14025.1  VU4NRO    Wkd on 14026.7          1714
W2QN    18140.0  9G5OO    few takers            1714
VE3UUH   14186.0  VU4RBI    what a stupid, horrible mess   1715
WA2JDV   14186.0  K4GWK    Florida             1715
WA2JDV   50125.0  K4GWK    correction FL          1716
AG4EX   7005.0   TR8DF                     1717
IK3VUT   10107.3  4L0CR                     1717
VA3ABS   14186.0  VU4RBI    simplex, just total chaos    1717
SV2DGH   18140.0  9G5OO                     1718
KY6R    14025.0  VU4NRO    599 Fb CW Op wrk'd up 1.5    1719
W6VLD   21265.0  XF3T     NA-200              1719
9A4KF   7089.0   S5044E                    1720
DJ4PT   3790.0   YA7X     5 up               1720
RK3WWF   144144.1  PA3DZL    im cq nw             1723
JH4VDP   3790.0   YA7X     up5,FB sig!!           1726
OE3NXW   7087.5   T96QB                     1726
N2CU    14025.0  VU4NRO    QSX 14026 FINALLY!!!       1728
SV3IBF   7084.0   T96QB                     1730
IZ8ETW   7084.0   T96Q                     1731
OE7FMH   18140.0  9G5OO    Tom via DL4WK          1731
S51MA   14069.0  VU4NRO    PSK31 working split, 599 in S5  1732
PA3DZL   144144.0  RK3WWF    pse sked 65b u 1st        1733
W4ZYT   14025.1  VU4NRO    qsx 14029.0           1734
JH4VDP   3503.0   YA7X                     1735
F5TDK   28210.0  MC      Merry Christmas HNYBeacon What  1736
KM6HB   14088.0  K6B     rtty ww2 special event      1736
W8LU    14025.1  VU4NRO    QSX 14026.81           1736
F5TDK   28210.0  MCHNY    what is & qth ? qtf 135 %B0 It  1738
JL1UXH   14190.9  VU4RBI    CQ CQ up1 Good sigs       1738
M0HDX   14142.0  CN2JD    lonely cq cq cq         1738
OE7FMH   21292.0  Z22JE    Dudley              1738
DJ5IH   3796.0   RN3BT                     1739
IZ8EKL   7084.0   T96Q     59+               1739
VE3WQ   14025.0  VU4NRO    qsx 14026 - tu !         1739
WB6RSE   14070.4  VU4NRO    wrked up 1.7           1740
JR9LKE   7056.6   HZ1IK    VIA DK7YY            1741
RK3WWF   144144.3  PA3DZL    sry no hrd im stop tx rk3wwf@  1741
SV3FUO   7056.6   HZ1IK                     1741
JL1UXH   14191.0  VU4RBI    Sry UP5             1742
KA4RAB   14071.3  XF3T     BPSK31 NA200 Tamalcab Isl    1742
N6ZS    14191.0  VU4RBI    QSX 14.195 Stateside       1744
SM0DFP 10 368848.0  SK1SHH/B   57s jo89->jo97 237km good RS s  1744
IK4GRO   21300.0  VE3AOY    camillo             1745
SV2IHE   14070.0  FR5GS    599 STRONG            1745
SV3FUO   7052.2   VU3IRH                    1745
IK4GRO   21320.0  VE3AOY    now here. camillo        1746
S57VW   7006.0   ZL2AGY    tony strong           1746
YL1ZS   7037.0   YL2GP    bpsk31              1746
SV3FUO   7052.1   VU3IRH                    1747
EA5CLU   7052.2   VU3IRH                    1750
F     7089.0   9A4KF    Millan Hvar isl. EU-016 CI-028  1751
F-SWL   7089.0   9A4KF    Millan Hvar isl. EU-016 CI-028  1751
DH7SA   3770.9   DL0YE    sonder DOK 103 HELL       1752
JA5RL   7056.7   JA5MY    omae 10W daro iikagenisiroyo   1752
RA3AET   14071.2  FR5GS    BPSK31 Axel Saint Benoit     1752
JA5MY   7056.6   HZ1IK    FB sig QSL to DK7YY       1753
SV3FUO   7048.5   YI9WRV    strong              1756
ON4CGY   3510.9   HF100PG                    1757
SV2DGH   14069.0  VU4NRO    UP PSK31             1757
SV3IBF   7048.5   YI9WRV                    1757
EA7AVV   7050.0   7O0DX    only test  ignore        1758
F5PBM   10107.0  4L0CR    via DJ1CW            1758
IK3VUT   3507.0   JT1JA                     1759
EA5CLU   7048.5   YI9WRV    Wally strong           1801
LISTEN   7043.0   CAN'T READ  WHO?               1802
ON6UM   7084.0   T96Q     59++ on GP            1804
UA9JQR   7043.0   VU2PAI    5.7               1804
DJ3XD   3511.0   HF100PG   via SP2PZH            1805
EA7GWA   7089.1   9A4KF    iota eu-016 isla hvar      1805
WA5VGI   14025.1  3D2FF                     1806
EA5CLU   7089.1   9A4KF    EU-016              1807
KG8L    14070.2  XF3T                     1807
YU1AAV   7079.5   A43XA    VIA A47RS OP.SALIM A41MS     1807
EA7GWA   7084.0   T96Q     5/9+               1808
MM0NDX   7043.0   VU2PAI    strong indeed          1809
SV3BSF   708050.0  A43XA                     1809
UA4LY   14070.0  VU4NRO    Pse 80m CW !!!!!!        1809
UT7WZA   7002.5   YA7X     simplex             1809
KK6T    14070.0  VU4NRO    WHERE DID HE GO?         1810
ON6UM   7003.0   YA7X     fb sig              1810
SWL1DX   7043.0   VU2PAI    simplex fb sign in JN25..    1810
IZ4DII   7006.0   ZL2AGY    tony tnx fr qso 73'       1811
DL7ACN   3770.7   DL0YE    Special DOK 103HELL       1812
K7JE    14025.0  3D2FF                     1815
EA7DTZ   7084.0   T96Q     59=               1816
I4MKN   14070.0  XF3T     NA-200 PSK31 CQING        1816
DL4MO   3507.0   JT1JA    up 1 qsl via ????        1817
JR0JCB   7050.0   YI9WRV    qrz/with qrm           1817
MM0NDX   7078.1   TM7VM    qrz               1818
IK2IQD   14210.0  5Z4JC    cq                1819
DL7BO   18140.0  9G5OO                     1820
EA8AK   7003.0   YA7X     su on 30 mt. mry x-mas      1826
KQ7W    14021.7  KH6CC                     1826
JR0JCB   7048.5   YI9WRV    freq correct           1827
UA0MF   3500.0   JT1JA    QSL via JT1CO          1828
F5TDK   28200.0  LU4AA    beacon low            1830
EA1PH   3720.0   SSTV                     1831
EA1PH   3730.0   SSTV     SORRY....!!           1831
WA6OEC   14071.4  PS7CK    bpsk31              1831
XE1CXC   28400.0  XE1CXC    CQ CQ DX DX           1832
JA8IYI   7003.0   YA7X     UP.. QSL>>DL1JJI         1833
WA6OEC   14070.9  AH6HH    bpsk31 needs DE VT        1835
DL4MO   7006.0   ZL2AGY    tony               1837
JA8IYI   7009.3   VU2LX                     1837
JH4VDP   7053.6   4N200A    via 4N1A             1837
JR0JCB   7056.7   HZ1IK                     1837
JM1TUY   7056.6   HZ1IK                     1839
OE7FMH   14215.0  ZS5IAN    ian               1839
DK5IR   7069.5   YO4KBJ    cq dx              1842
ON4CGY   3520.7   DG0TC                     1843
SV1EML   7003.0   YA7X     SOMEONE STUPID MAKE QRM     1843
SV3IBF   7053.6   4N200A                    1843
IT9FGA   7056.6   HZ1IK    QSL VIA DK7YY          1844
ON4CGY   3790.0   DG0TC    eu 057             1844
G8DQZ   14215.0  ZS5IAN    good signal           1845
GM4FDM   10115.3  CT3FT    in QSO wid CU2          1845
HA7TM   7056.8   HZ1IK                     1845
WA6OEC   14071.7  W6YX     bpsk31              1846
WP4NIX   18140.0  9G5OO    59 IN FK68 TOM          1846
CT1BWW   7053.6   4N200A    QSL VIA 4N1A 59+30Dbs      1847
N2NH    14085.0  IZ6FZS    579               1847
W5AP    21305.0  9G5OO                     1847
G0SAS   3793.0   DJ9TK    ADOLF/DX WINDOW OWNER      1848
RA1TCT   7053.5   4N200A    qsl via 4N1A           1848
OH2BGD   3508.0   YI9KT    cq                1849
KM6HB   14086.0  K6B     rtty ww2 special event      1850
DL4MO   7010.5   JM1TUY                    1851
HA7TM   7003.0   YA7X                     1851
WP4NIX   21305.0  9G5OO    CORRECT CALL Sorry!!       1851
F4CDJ   7053.6   4N200A    via 4N1A             1853
HA7TM   7002.1   IS0IGV    CQ CQ DX             1853
F8DRA   7003.0   YA7X     Strong here !          1855
JH4VDP   7080.0   A43XA                     1855
HA7TM   7001.6   5T5SN                     1856
W0EWM   21304.9  9G5OO                     1856
K4KWK   14207.0  XF3T     59 by mobile in tn        1858
G0NAD   3799.5   VK7ZOO                    1859
IT9FGA   7080.0   A43XA    5/9 qsl via A47RS        1859
JA4FKX   7003.0   YA7X     TNX QRP QSO..!!         1859
SP9AI   7057.0   HZ1IK    simpl              1859
VA3EEA   14206.8  XF3T                     1859
DF4RD   7064.5   VU2ATB                    1902
JM1TUY   7080.0   A43XA                     1902
DL1IAQ   10115.1  CU2/SM5CJW  bosse, kx1 wid 1w, fishrod    1904
KM6HB   18150.0  K6B     battle of the bulge sp event   1906
OH2BGD   3503.0   EX2A                     1907
T93Y    7009.7   UQ13A                     1907
VA3EEA   14011.5  4Z5LU    MIKE               1907
KA4RAB   14089.5  VE7CF    RTTY Op. Jack BC.        1908
ON4AEK   3799.0   JA4CYZ    CQ...              1908
JE1HWY   3502.0   A45WD                     1909
W5HGO   14253.0  TX4TG                     1909
OH2BGD   1822.0   YA7X     cq                1910
UR5MID   3501.9   A45WD                     1910
JH2FXK   1813.5   RK3WWH    cq                1911
VA3EEA   14005.9  F5RRS                     1911
G4IRN   7004.2   IS0IGV    cq                1912
DL5ZB   3505.3   YA7X     cq                1914
JM1TUY   7001.6   5T5SN                     1915
W5HGO   14253.0  TX4TG                     1915
IV3KFB   7057.0   HZ1IK                     1916
SP7HKK   7047.0   YB2DX    my QRG              1917
VA3EEA   21291.8  Z22JE                     1917
VA3EEA   21300.0  V51KC                     1917
DG4FR   3799.6   4L0CR                     1921
K7MTR   21300.0  V51KC    says via IZ8DEJ with IRCs    1921
DG4DB   7080.0   A43XA    tks fr 55            1922
SP2HYO   3700.0   SP2HYO                    1922
DD3DJ   7055.0   7X5RS                     1923
HB9BIN   7038.6         BPSK31              1925
JA1WLO   1821.0   RK3WWH    cqing              1925
SM1TDE   1830.0   SC1AG    CQ CQ...             1926
SP2EBG   1830.0   SC1AG    CQing              1927
JH2FXK   1819.7   OH3XR    cq                1928
ON4AEK   3797.0   9K2QA    Achmed              1928
VE6TN   21300.0  V51KC    Jack. QSL IZ8EDJ        1928
XE1GRR   14256.9         XF3T CQ CQ easy QSL via N1NK   1928
DF4RD   3508.0   YI9KT    qsx up calling cq        1930
VK3PA   7057.0   HZ1IK    pse vk              1930
KI4CYB   21300.0  V51KC    VIA IZ8EDJ            1931
RV6LFE   3507.0   UA0ALQ    zone 18             1931
IV3IZU   7073.5   YB2DX    59++               1932
JA3PYC   3508.0   YI9KT    559 UP              1932
N3TXH   21350.0  ZS6GHK    George fp station 58       1932
SP7HKK   7047.0   BD7IFT                    1932
NG1I    21300.0  Z22JE                     1935
I8RCM   14257.0  XF3T     NA 200              1936
JA1WLO   1824.5   US0IV    CQn.               1936
KM6HB   28450.0  K6B     ww2 sp event           1938
OH7HXH   7006.0   JA7ARM    cq                1940
F8DGY   14040.0  8P6EB    TNX TOM 589 QDB CQ       1941
IZ8EJB   14257.0  XF3T     via n1nk             1941
VA3MZB   21350.0  ZS6GHK    OP.gEORGE            1941
GM4FDM   14032.8  9J2BO    Loud on my K2          1942
AA4SC   21300.0  V51KC                     1943
DL4MO   3511.0   JH4PQQ                    1943
KI4CYB   21350.0  ZS6GHK    5-8 in FL            1943
5B8AD   144135.0  EME     CQ 2nd              1944
SM1TDE   7012.0   SC1AG    eu-020              1946
IV3IUM   14082.0  PJ2/WB9ZT                   1947
KM6HB   24953.0  K6B     ww2 sp evt            1947
9A7DM   3507.8   YI9KT    up                1948
JA6ARJ   3508.0   YI9KT    up 1-1.5             1949
WD5K    14257.0  XF3T     NA-200              1949
VE1ZJ   3508.0   YI9KT    up 1               1950
IZ8EJB   14265.0  WM2Z     op.warren            1951
KM6HB   21355.0  K6B     ww2 battle of the bulge sp evt  1953
ON7TL   7073.5   YB2DX    57 on 40m dipool         1953
DL4LZX   7021.0   YT80AT    cqcqcq              1954
G3RGD   14040.0  8P6EB    just above noise now !!     1954
N6CW    14084.0  PJ2/WB9Z   rtty               1954
DL9EE   7000.6   YB0WWW    cq                1955
DL4LZX   7021.0   YT80AT    cqcqcq              1956
JA3FYC   1819.0   RK3PA                     1956
W9OL    10114.0  N4CD/M    4 county hunters         1956
JA3FYC   1818.5   OM5RW    CQ 589              1957
JE1KEY   7056.6   HZ1IK    59                1959
OK2PAY   7009.3   UQ13A                     2000
IK7JTF   3793.0   A45WD    alex               2001
ON4AEK   3799.8   W4VR                     2001
JA3FYC   1824.0   RX3FY                     2002
W4KL    14265.0  WM2Z     WARREN PLUM ISL LGT HSE     2002
JA3FYC   1823.0   HL3IUA                    2003
JA2PJC   1821.0   DL8VL                     2004
JA5NLN   3793.0   A45WD    qsx3802             2004
YU9VK   3514.6   YU7AU    cq dx              2004
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.06 s