DXDB

DX spottings on March 25 2002 - page 1 of 6

K6TA    14087.0  PJ2/DL7UFN  RTTY            PJ2  0001
N0LYW   18145.0  XR0X     UP 5/LOUD IN COLO        0001
EA7JP   18155.0  XR0X     up 18160             0002
KB4XK   21295.0  VP6DI    308            VP6  0002
G4WFQ   21285.0  D44AC    via ik3hhx            0003
WP4LNY   7085.0   NP4A     Pedro              0003
K6TA    28008.0  H40XX    UP 1            H40  0005
SQ2FOS   7038.3   SP2EXE    LSB 1500 HZ PSK-31 MODE BUT Q  0005
SQ2FOS   7038.3   SP2EXE    LSB 1500 HZ PSK-31 MODE BUTSP  0005
G4UCJ   7026.0   PJ4/N2EK   call corr         PJ2  0007
W0EWM   21295.0  VP6DI    QSX 21303            0007
IS0OMH   21020.0  OA40DMR   up 1 - QSL via oh0xx       0008
K8PO    18070.0  W8MV/VP9                   0008
SQ9HZM   14155.0  XR0X     QSX 14170.0           0008
JA0EOK   28008.0  H40XX    UP1               0009
K0JPL   21295.0  VP6DI    Op sez "500 dupes in 15m  VP6  0009
K0JPL   21295.0  VP6DI    Op sez "500 dupes in 15m log"!  0009
EA4BWN   21295.0  VP6DI                     0010
RA4HT   7019.1   9A/DL9CHR  eu-016              0012
WX3B    21285.1  D44AC    Loud!              0012
EU1DXR   21295.0  VP6DI    upload log to negate dupes,hin  0013
RA4HT   7004.2   VU3KJB                    0014
W6UC    21295.0  VP6DI    VP6               0015
N8OH    14245.0  J37LR                     0016
N8OH    14245.0  J37LR    J3                0016
PA3AZF   14155.0  XR0X     STRONG , EASY          0017
JH3DPB   21265.0  BV9G     AS-155              0018
DL8AAM   7061.5   FM/IV3JVJ                   0019
IZ8EDJ   21285.0  D44AC    via ik3hhx            0019
W3BP    7015.1   VP5/W5AO   VP5               0019
PY2AER   18070.0  W8MV/VP9   simplex             0020
VA7DJ   21285.0  D44AC    AL , CQ CQ SIMPLEX        0020
WT8C    14087.0  PJ2/DL7UFN  ***RTTY***         PJ2  0020
JO7AYZ   21265.0  BVG     ONFREQ              0021
KG0UA   14020.0  OA40DMR   OA                0021
W6UC    18069.9  W8MV/VP9   VP9               0021
JA1KAW   50000.0  CEMUSIC   4790MHZ             0022
KU4UW   3790.5   YV5LIX    Joe, FB fm Caracus        0024
KU4UW   3790.5   YV5LIX    Joe, FB fm Caracus     YV  0024
NR1R    3510.2   HI8RV    HI                0024
S53AU   7026.0   PJ4/N2EK   CQ, alone!            0024
NB1U    3790.6   YV5LIX    YV                0025
W0RLI   28495.0  DU1BP    DU                0025
JF2MBF   50000.0  CE/MUSIC   47.9 Loud          CE  0026
N7ZW    28008.0  H4OXX    Easy from WA up 1        0026
N7ZW    28008.0  H4OXX    Easy from WA up 1      H4  0026
ON4AXV   14018.8  CP4BT    via ea5kb            0026
ON4AXV   14018.8  CP4BT    via ea5kb          CP  0026
W6UC    10105.3  PJ2/DL7DF  up             PJ2  0026
EA3GEG   14156.0  WHO     IS THIS ELEMENT????       0028
N3RD    14020.0  OA40DMR   What's the big deal?    OA  0028
NB1U    3796.0   PJ2/DL7UFN  PJ2               0028
N8BJQ   21285.2  D44AC    D4                0029
S53AU   14020.0  OA40DMR   now UP 1          OA  0029
W6UC    28020.0  ZL3NB    ZL                0029
N0XB    14019.8  OA40DMR   OA                0030
EA7HAT   7053.0   HC8/XE1KK  59++++++             0031
IZ1EPM   14018.9  CP4BT    599               0031
JH3DPB   21295.0  VP6DI    UP 5-10          VP6  0032
K7ABV   21285.0  D44AC    weak 44 but wked in mt   D4  0032
WA2MUA   10102.0  W8MV/VP9                   0032
WA2MUA   10102.0  W8MV/VP9   VP9               0032
N5GH    14085.0  PJ/DL7UFN  RTTY SIMPLEX           0034
W7CT    28008.0  H40XX                     0034
XE1YJS   7053.0   HC8/XE1KK  GALAPAGOS, OPERARA UNAS  HC8  0034
XE1YJS   7053.0   HC8/XE1KK  GALAPAGOS, OPERARA UNAS XE    0034
N0FW    3795.0   XR0X     cq            CE0X  0036
W0EWM   14155.0  XR0X     14172              0036
W6LAX   14084.4  DL7UFN/PJ2  RTTY            PJ2  0036
PA1KW   14155.0  XR0X     wkd 59 up 170-175     CE0X  0038
XE1AVM   10105.0  PJ2/DL7UFN  WKD.. 1 UP ..CALLING CQ     0038
XE1AVM   10105.0  PJ2/DL7UFN  WKD.. 1 UP ..CALLING CQ  PJ2  0038
XE1YFJ   7053.0   HC8/XE1KK  SAN CRISTOBAL GALAPAGOS     0038
JO7AYZ   21009.8  V85NL    UP 0.2              0039
SV1FJA   3796.0   PJ2/DL7UFR                  0039
K1OJ    7014.9   VP5/W5AO   up 1            VP5  0040
KA8ZPE   14193.0  D44AC    D4                0040
W6TER   18070.1  FO5RH    FO                0040
PY2QD   50103.0  PY2RO    cqing cw             0041
K3SX    14019.0  CP4BT    Big signal            0042
KG8KO   21295.0  VP6DI    this popgun stn finally made i  0042
N8AVK   21295.0  VP6DI    wrkg anybody dwn to last & eas  0042
PY2AER   14192.0  D44AC    5+20 nw here!        D4  0043
VE7DXF   21295.0  VP6DI    wow 59 plus on na36 big guns   0044
K2PLF   3796.0   PJ2/DL7UFR  QSX 3787             0045
K6YK    28008.0  H40XX    NO PILE          H40  0045
WA7YAZ   28495.0  VP6DI    listening 500-530     VP6  0045
EU1DXR   14020.0  OA40DMR   40years of ham made him   OA  0046
EU1DXR   14020.0  OA40DMR   40years of ham made him deaf   0046
PY2MTB   14071.0  CV7UA    PSK31 MODE            0046
PY2MTB   14071.0  CV7UA    PSK31 MODE         CX  0046
W2CQ    14086.2  EA8/ON4AXU  fsk            EA8  0046
W6UC    14155.0  XR0X     up            CE0X  0046
EA7HAT   10102.2  W8MV/VP9   qsx up              0047
VE2DC   3796.0   PJ2/DL7UFR  QSX 3787.00 Listening Down PJ2  0047
W4NW    10105.3  PJ2/DL7DF  CALL CORRECTION!      PJ2  0047
G4UCJ   10102.0  W8MV/VP9   wkd 103.3         VP9  0048
N5LB    21285.2  D44AC    D4                0048
W5OZI   10105.0  PJ2/DL7DF  this is correct call !!!     0048
W5OZI   10105.0  PJ2/DL7DF  this is correct call !!!  PJ2  0048
N5LB    14192.2  D44AC    D4                0049
NW7O    280008.0  H40XX    55N > Nv QSX up 1        0049
W6TG    14210.2  FM/IV3JVJ  FM                0049
W6UC    14210.2  FM/IV3??   FM                0049
W6UC    14192.0  D44AC    D4                0050
W6ED    28007.0  H40XX    OC-100 up 1 via VK1AA   H40  0051
LW6DC   7053.0   HC8/XE1KK  op.Ramon 59 simplex    HC8  0052
W8JV    3796.0   PJ2/DL7UFR  qsx 3787          PJ2  0052
N5GH    14086.7  EA8/ON4AXU  RTTY SIMPLEX        EA8  0053
NN7X    28008.0  H40XX    UP 1               0054
WX3B    10102.0  W8MV/VP9   QSX 10103.11        VP9  0054
N7LMX   21295.0  VP6DI    good sig up 300 310       0055
N7LMX   21295.0  VP6DI    good sig up 300 310    VP6  0055
NQ3A    14210.1  FM/IV3JVJ  QSL IV3TDM         FM  0055
N8TDL   14252.0  J73CAJ    J7                0056
M0DVT   14210.1  FM/IV3JVJ                   0057
PY2YU   21295.0  VP6DI    59+30!!!             0057
G4UCJ   7010.1   HK0GU    San Andres, simplex       0058
IK0YVV   21295.0  VP6DI    300/310 VY STRONG        0058
W6UC    14020.0  OA4ODM    up             OA  0058
W7ZMD   24950.2  VP6DI    qsx 960          VP6  0058
DL1AUZ   3796.0   PJ2/DL7DF  lsn 3787 easy .....       0059
HK3SGP   3787.0   PJ2/DL7UFR                  0059
IK7MCJ   3796.0   PJ2/DL7UFR  qsx 3787             0059
IK7MCJ   3796.0   PJ2/DLL7UFR qsx 3787             0059
CT1ELC   3799.0   LZ1JY    via w0fs          LZ  0100
IK4JPR   10105.1  PJ2/DL7DFN  PJ2               0100
K8FC    10105.3  PJ2/DL7DF  QSX 10106.27        PJ2  0100
W8OI    10102.0  W8MV/VP9   QSX 10103.0 VIA W8MV       0101
W8OI    10102.0  W8MV/VP9   QSX 10103.0 VIA W8MV    VP9  0101
G4UCJ   7011.1   CO7PK                     0102
PY2YU   28008.0  H40XX    weak but worked ...    H40  0102
IK4JPR   10105.0  PJ2/DL7DF                   0103
W6TER   14182.5  ZD7MY    ZD7               0103
W7ZMD   24950.2  VP6DI    qsx 960             0103
WX3B    3799.0   LZ1JY    Nick - Loud tonight       0104
KD5M    7080.0   XR0X     qsx 7280         CE0X  0105
WO6T    14155.1  XR0X     UP 14.168         CE0X  0105
K3SX    1844.0   KP4SN    Loud in FM19           0106
W5PF    3795.9   PJ2/DL7UFR  QSX 3787.1         PJ2  0106
W6TER   14210.1  FM/IV3JVJ  FM                0106
IZ8EDJ   7053.0   HC8/XE1KK  5/9 op Ramon qsl>via bureau   0107
AE9D    21294.8  VP6DI    Jim 300-310        VP6  0109
W6UC    24950.0  VP6DI    up 10           VP6  0109
G4UCJ   3510.0   HI8RV    op Chikin            0110
ON4BAV   14260.0  K9PPY/4   JIM IOTA NA069 ESTERO ISL.    0110
W6ED    14252.0  J73CAJ    Conrad              0110
K4GN    14155.0  XR0X     59 in TN// qsx14170.5      0111
VK3PA   50147.0  V73GT    59 ssb qf13pd        V7  0111
NR1DX   7010.1   HK0GU    QSX 7012.08       HK0/a  0112
W1WLW   3789.6   D44AC    cq                0112
W1WLW   3789.6   D44AC    cq             D4  0112
W6UC    28495.0  VP6DI    up 10           VP6  0113
K7ABV   24950.0  VP6DI    wked on 960 qsb      VP6  0114
NR1DX   18071.9  VP2VE    VP2V               0114
W1ZT    10102.0  W8MV/VP9   UP 1            VP9  0114
W7OM    18072.2  VP6DI                     0114
K2TE    14020.0  OA40DMR   S9+20; consolation prize  OA  0115
N9NU    7080.0   XR0X     qsx 190 loud es easy   CE0X  0115
SP6EKS   14260.0  K9PPY/4   IOTA NA-069 JIM       K  0115
IK0YVV   18072.2  VP2VE    not vp6di            0116
W7XC    28495.0  VP6DI    Op: Dave VP6DB - Listening 500  0116
N3ATQ   7010.2   HK0GU    HK0/a              0117
S53AU   7024.0   J68ID    QSL via W8QID          0118
SP2EBG   7024.0   J68ID    V.W8QID             0120
W1CKA   3789.7   D44AC    cqn             D4  0120
W3KB    18072.0  VP2VE    Not VP6DI         VP2V  0120
NO8D    18072.0  VP6DI    QSX 18073.04 OC182    VP6  0121
K1IB    18071.9  VP2VE    QSX up 1         VP2V  0122
K8ZR    18072.0  VP2VE    ???? vp6di ???      VP2V  0122
N9RK    21294.9  VP6DI    got on 21.312          0122
N9RK    21294.9  VP6DI    got on 21.312       VP6  0122
SP6EKS   14020.0  OA40DMR   OA                0122
VA3DX   14086.0  LU5OM    rtty cq           LU  0122
W6UC    18072.0  VP2VE    up            VP2V  0122
W4TRY   14266.1  PJ5/KU4IL                   0123
W4TRY   14266.1  PJ5/KU4IL  PJ7               0123
K8JP    18072.0  VP2VE    It's Lee, VP2VE      VP2V  0124
N4KG    18072.0  VP2VE    Learn the CODE guys       0124
NR1DX   18072.0  VP2VE    NOT VP6..LSn lsn lsn   VP2V  0124
UA6LV   3789.7   D44AC    Weak 2nite            0124
K3UG    7024.1   J68ID    lex           HL    0125
N8JDG   21498.0  VP6DI    @21.316             0125
W6UC    14182.4  D7MY     simplex           HL  0125
W8FJ    7003.8   4Z5ML    ALEX            4X  0125
K3UG    7024.1   J68ID    J6                0126
NO8D    18072.0  VP2VE    QSX 18073.04       VP2V  0126
PP8BV   14194.0  PP8BV    RUBEM IN AMAZON CQ CQ DX     0126
PP8BV   14194.0  PP8BV    RUBEM IN AMAZON CQ CQ DX  PY  0126
PY2VA   28495.0  VP6DI    UP             VP6  0126
W6UC    14182.4  ZD7MY    calle corr         ZD7  0126
N8JDG   21294.8  VP6DI    SORRY WRONG FREQ PREVIOUS    0127
N8JDG   21294.8  VP6DI    SORRY WRONG FREQ PREVIOUS VP6  0127
K8FC    7010.2   HK0GU    QSX 7012.11       HK0/a  0128
W1ZZ    18072.0  VP2VE    NOT 6KI!!!        VP2V  0128
K4JRB   24950.0  VP6DI    Not a signal on the band     0131
K4JRB   24950.0  VP6DI    Not a signal on the band  VP6  0131
KR0I    21294.9  VP6DI    QSX 21318.0           0131
N4DB    18071.8  VP2VE    QSX up not VP6DI     VP2V  0131
SP6EKS   14252.0  J73CAJ    IOTA NA-101VIA DIRECT QRZ.COM  0131
W4TRY   14186.0  PZ5DK                     0131
K0EA    10105.3  PJ2/DL7DF  UP-1            PJ2  0133
DE2PKH   14070.1  HP8AJT    CQ CQ in PSK31          0134
DE2PKH   14070.1  HP8AJT    CQ CQ in PSK31       HP  0134
DL5MEV   3793.4   VP5/W5AO   big signal!           0134
W0TM    18072.0  VP2VE    QSX 18073.00 NOT VP6DI -- qsl  0134
K1VW    3789.7   D44AC    GET STRONGER        D4  0135
PY1KZ   7080.0   XR0X     qsx 190 good signal       0136
PY1KZ   7080.0   XR0X     qsx 190 good signal    CE0X  0136
W1AF    14266.0  PJ5/KU4IL  3 Harvard 19 year-olds sophs o  0136
K9RO    3793.3   VP5/W5AO   VP5               0137
W3DF    14020.0  OA40DMR   up 3 HAM40?           0137
W3DF    14020.0  OA40DMR   up 3 HAM40?         OA  0137
IK4JPR   18072.0  VP2VE    NOT VP6DI UP1          0138
IK7MCJ   3785.6   FM/IV3BTY  v iv3tdm          FM  0138
K8FC    3793.2   VP5/W5A0   VP5               0138
KA9MRU   14223.2  7X2LN    7X                0138
KU6J    14020.0  OA40DMR   He ham 40 yrs, he said      0138
IT9AUA   7010.1   HK0GU    PSE Country,QSL info ? mni tnx  0140
KA9MRU   14300.0  J3/K5ESX/MM Looking for a someone to call  0140
HP1HEW   7080.0   XR0X     split 190            0141
K8FC    14223.2  7X2LS    7X                0142
NR1DX   14223.2  7X2LS    NOT 7X2LN....        7X  0142
W6UC    3789.7   D44AC    D4                0142
KA9MRU   14223.3  7X2LS    tnx fer corr, QSB hr    7X  0143
NO8D    7003.9   4Z5ML    4X                0144
W0TM    14020.0  OA40CALL   40 yrs as ham        OA  0144
W6UC    3793.2   VP5/W5AL   dave            VP5  0145
W3DF    7024.0   J68ID                     0147
W3DF    7024.0   J68ID    J6                0147
K2EF    14020.0  OA40DMR   WKD 14023. QSL ROUTE?    OA  0148
NR1DX   3793.2   VP5/W5AO   NOT VP5/W5AL.....     VP5  0148
PP5JR   3789.5   D44AC    very strong         D4  0148
N5VYS   7080.0   XR0X     big sgn in texas         0149
K0XM    3512.6   KG4MO    KG4               0150
SP6EKS   3785.4   FM/IV3BTY  VIA IV3TDM            0150
WH6H    28457.0  ZK1SBQ    Peter in Rarotonga        0150
WH6H    28457.0  ZK1SBQ    Peter in Rarotonga    ZK1/s  0150
NO8D    7007.0   SV1DPI    Kostas           SV  0151
JF2MBF   50105.9  XR0X     CE0X               0152
K8FC    14020.0  OA40DMR   QSX 14021.35 Ham for 40 years  0152
KO3Q    3512.5   KG4MO    working simplex         0152
W5FKX   21294.8  VP6DI    QRX ~30M FOR DINNER       0152
W5FKX   21294.8  VP6DI    QRX ~30M FOR DINNER    VP6  0152
W5XC    21294.9  VP6DI    QRT for dinner until 023  VP6  0152
W5XC    21294.9  VP6DI    QRT for dinner until 0230z    0152
K8UT    7008.2   J88DR    J8                0153
NO8D    7007.0   VU2AJ    VU                0153
W6UC    3785.0   FM/IV3BTY  FM                0153
SP6EKS   3793.2   VP5/W5AO   VP5               0154
W6TG    3797.0   NP4Z     KP4               0155
N7JKF   24902.0  VP6DI    vp6di - need u on 12, 17 1n3   0157
N7JKF   24902.0  VP6DI    vp6di - need u on 12, 17 1n3 3  0157
I2JQ    10105.0  PJ2/DL7DF  up 1               0158
SP8NR   7015.0   XR0X                     0158
K6TA    7008.2   J88DR    J8                0159
W1ZT    3510.0   W8MV/VP9   VP9               0159
W6TG    28457.0  ZK1SBQ    ZK1/s              0159
K8FC    3512.5   KG4MO    QSX 3513.62        KG4  0201
SP6EKS   3797.0   NP4Z     FELIPE VIA WC4E         0201
AI2C    14052.0  XR0X     cq'n           CE0X  0202
KG6OK   14252.0  J73CAJ    J7                0202
WC4H    7003.7   4Z5ML    SIMPLEX             0202
WC4H    7003.7   4Z5ML    SIMPLEX           4X  0202
JL1IHE   50105.9  XR0X     CW 579 at PM95PU         0203
SP6EKS   3510.0   W8MV/VP9                   0205
JH7XRZ   50106.0  XR0X     cw 599              0209
WA0ROI   14080.0  D44AC    tty             D4  0209
W6YY    24950.0  VP6DI    wrked up 10 now on 7s   VP6  0210
K0GUG   14020.0  OA40DMR   OA                0211
VA3DX   14083.6  ZD8JA    rtty cq          ZD8  0211
NO8D    7023.9   J68ID    J6                0213
KB3CBO   7008.5   J88DR    J8                0214
K6TA    14080.0  D44AC    RTTY, UP 2         D4  0215
KE9KD   14182.5  ZD7MY                     0215
W3KB    14079.9  D44AC    QSX 14082.09 RTTY      D4  0215
N8JX    14080.0  D44AC    RTTY not vp6        D4  0218
N6ZO    1822.0   PJ2/DL7DF  PJ2               0219
WQ7A    24949.2  VP6DI                     0219
WQ7A    24949.2  VP6DI    VP6               0219
IK7MCJ   21295.0  VP6DI    test fwd          VP6  0220
VA3DX   10103.5  R1ANC    cq             CE9  0220
N4GG    7007.0   SV1DPI                    0221
NO8D    7011.7   EA6/SP4AOQ  EA6               0221
VE7DXF   21035.0  UA0FFA    Mike rst 449.. my rpt 579, UA9  0221
VE7DXF   21035.0  UA0FFA    Mike rst 449.. my rpt 579, nic  0221
IK7MCJ   24950.0  VP6DIYL   also copy here 8 now       0224
K4PRO   3785.4   FM/IV3BTY  FM                0224
K6TA    3512.5   KG4MO    UP 2            KG4  0224
LA5HE   3512.5   KG4MO    S7 here             0224
LA5HE   3512.5   KG4MO    S7 here          KG4  0224
VE3WQ   14080.8  D44AC    qsx 14083 afsk          0224
VE3WQ   14080.8  D44AC    qsx 14083 afsk       D4  0224
W4AXO   14032.2  W5AA/TI8   TI                0224
N1GMV   3793.0   VP5/W5AO   Dave            VP5  0225
OZ5MJ   3512.0   KG4MO                     0225
W5WQN   7005.7   S51KV    S5                0225
PY1KZ   24949.3  VP6DI    YL workable 960         0226
PY1KZ   24949.3  VP6DI    YL workable 960      VP6  0226
W1CKA   1831.8   W8MV/VP9   cqn            VP9  0226
N2KA    18109.5  HP1AVS/B   beacon qsl via hp1rcp@hotmail,  0229
VE7DXF   21035.0  JH5WAK    matsu qth kochi rst 599     0229
VE7DXF   21035.0  JH5WAK    matsu qth kochi rst 599   JA  0229
W2KA    10109.0  HC8N     HC8               0229
G4VGO   1826.5   XR0X     559 working EU          0230
PY5IP   24950.0  VP6DI    GOOD SIGNAL BY NRS       0230
SP6EKS   3503.1   HI8RV    CHIKKIN STRONG SIMPLEX     0230
NW7O    14052.0  XR0X     599 > Nv qsx up 2-3       0231
NW7O    14052.0  XR0X     599 > Nv qsx up 2-3    CE0X  0231
SP6EKS   3507.0   HI8RV    SORRY KOREKT           0231
VE7DXF   21035.0  JA3WU    yoshi ..qth kobe..rst 599 he i  0231
VE7DXF   21035.0  JA3WU    yoshi ..qth kobe..rst 599 heJA  0231
W1CKA   1822.0   PJ2/DL7DF  qsx up 2          PJ2  0231
N2LH    3785.3   FM/IV3BTY  Via iv3tdm..10+ NY.WOW!   FM  0232
K2XX    7004.9   W8MV/VP9   VP9               0236
N1FOJ   14155.0  XR0X     listening up QSX 180       0236
N1FOJ   14155.0  XR0X     listening up QSX 180   CE0X  0236
W1CKA   3790.0   CT3KD    CT3               0238
W3RJ    3511.0   CT/DL8KWS  CT                0238
K7NO    14079.8  VP6DI    QSX 14083.00 RTTY Not sure at  0239
WQ7A    14195.0  VP6DI    .200 and up           0239
WQ7A    14195.0  VP6DI    .200 and up        VP6  0239
AA5AU   14079.9  D44AC    RTTY, not VP6        D4  0240
K1ST    14079.8  D44AC    RTTY               0240
K4MLC   14213.7  PS7JS    PY                0240
K6GXO   14032.0  W5AA/TI8   TI                0240
W6UC    3799.0   XR0X     simplex          CE0X  0240
K5CON   14079.7  D44AC    NOT vp6di          D4  0241
NO8D    3790.0   CT3KD    AF014           CT3  0241
W3RJ    3512.5   KG4MO    up 2            KG4  0241
K6GXO   14052.3  XR0X     up a few         CE0X  0243
JN1BBZ   50106.0  XR0X     ssb sig up            0244
W4OW    10103.5  R1ANC    CQ             CE9  0244
IK7MCJ   1822.0   PJ2/DL7DF  up i hope i made a gd qso hi h  0245
K4MLC   14211.5  VP6DI    wked him          VP6  0245
N8JX    14195.0  KAN     the X-rtty man        K  0246
W3RJ    3504.0   DK6FX    DL                0246
WT8C    14079.8  D44AC    **UP 3 RTTY ***      D4  0246
K2YSY   14260.0  XR0X     simplex             0247
K2YSY   14260.0  XR0X     simplex          CE0X  0247
K8BL    14195.0  VP6DI    WKD 226.04         VP6  0247
N3KFD   3512.5   KG4MO    QSX UP           KG4  0247
N4YIC   14195.0  VP6DI    Says 160CW tonight     VP6  0247
DL5WW   1822.0   PJ2/DL7DF  Up 2 ufb Signal Op Sigi     0248
K0GY    14079.9  D44AC    RTTY Not VP6           0248
AA5AU   14087.3  ZD8JA    RTTY, VIA N1ZZZ SIMPLEX  ZD8  0249
DX1ER   1800.0   XR0X     there is are idiot why !!    0249
N2LH    14195.0  VP6DI    A MESS AGAIN.       VP6  0249
W3SE    14080.0  D44AC    14.083           D4  0249
N4MHQ   10103.3  R1ANC    via DL5EBE         CE9  0250
W7XC    14195.0  VP6DI    Op: Khan - Listening 200-210   0250
AC0W    7005.0   VP9/W8MV   VP9               0251
W6TER   14189.9  3B8GF    3B8               0251
W8PJY   14195.0  VP6DI    wrk'd .203            0251
UA6JY   14190.0  3B8GF    CQ DX              0252
UA6LV   1822.0   PJ2/DL7DF  up 2 Nice signal on TOP ! QRZ  0252
OM5RW   1826.5   XR0X     UP 2 YEEEEEEEESSSSSSSS      0253
W0ZX    14052.5  XR0X     QSX 14054 KHz       CE0X  0253
W3UR    14195.0  VP6DI    QSX 200-240.        VP6  0253
DL0MB   3790.0   CT3KD                     0254
K7ABV   14195.0  VP6DI    3rd call on 203.3     VP6  0254
W6UC    14195.0  VP6DI    VP6               0254
K2XX    7021.3   5B4OG    5B                0255
JF2MBF   50105.9  XR0X     CQing/CW         CE0X  0256
OH5BR   3799.1   XR0X     CQ..lonely..nice sig anyway   0256
JR7WFC   50106.0  XR0X     CW CQ              0257
N4BMT   28799.9  N4TRM                     0258
N4BMT   28799.9  N4TRM    K                0258
N6ZO    14195.0  VP8DI    WKD ON 14226       VP8  0258
W6RFL   3785.5   FM/IV3TDM  up 3835           FM  0258
WB8ZRL   21295.0  VP6DI    CQ             VP6  0258
W6TER   7027.2   EA6/SP4AOQ  ars            EA6  0259
W6UC    28495.0  HC8//XE1KK  HC8               0300
KF6GYM   50110.0  XR0X     qst: xr0 must qrt in 2 hrs    0301
NO8D    1828.4   YV1NX    YV                0301
NR1DX   14195.0  VP6DI    NOT VP8DI......      VP6  0301
K4UTE   14180.0  A41LZ    A4                0302
KF6GYM   50106.0  XR0X     qst: xr0x must qrt tonite    0303
OH5BM   3799.0   XR0X     with 100w            0303
G3NYY   7016.0   J68ID    QSL:W8QID            0304
W7FW    7016.0   J68ID                     0304
NH6WL   28495.0  HC8/XE1KK  59 in HAWAII           0305
OM5RW   1828.5   YV1NX    gd sigs but wrong freq   YV  0305
K1VW    1833.1   YV1NX    NEW FREQ          YV  0306
NO8D    1835.9   KG4MO    KG4               0306
K2BU    14195.0  VP6DI    QSX 14235.13 moves up 2-3 each  0307
N6HY    3785.5   FM/IV3TDM  now simplex           0307
OM5RW   1833.0   YV1NX    moved            YV  0307
TG9AJR   28495.0  VP6DI    QSX .500          VP6  0307
JA2XW   50106.0  XR0X     CQ CQ           CE0X  0308
K3ZO    3785.4   FM/IV3OWC  QSL via IV3TDM       FM  0308
OK1RR   3507.1   HI8RV                     0308
VK3PA   50105.0  CQ CW    looking 145 ce          0308
WA2VUY   14180.0  A41LZ    CQ             A4  0308
N2LH    14228.5  VP6DI    WOOPIE!!finally!!!     VP6  0309
MM0DSP   7002.0   MM0KSS    om kev looking for dx please k  0310
N6AV    10103.8  W5AA/TI8                   0310
W0FLS   14052.5  XR0X     QSX 14056.25       CE0X  0310
N9EN    7003.0   HK0GU    CQ            HK0/a  0311
G4VGO   1833.0   YV1NX    579 wrkd smplx          0312
WC4H    1835.9   KG4MO    NICE SIG IN FL          0312
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0 s