DXDB

DX spottings on April 25 2002 - page 1 of 4

GI0VWU   14173.0  JY5HX    5/9 Belfast           0000
N3ATQ   14011.1  MU0FAL                    0000
ON5TN   21011.7  AY4OO    via lu4oo            0001
RU1AA   144155.0  JT44EME   cq             JT  0003
PY2BT   28480.5  N8OO     CQ SSB - 59 PLUS         0007
PY2BT   28480.5  N8OO     CQ SSB - 59 PLUS       K  0007
D44AC   14280.0  D44AC    NO MANGER QSL DIRECT       0008
D44AC   14280.0  D44AC    NO MANGER QSL DIRECT    D4  0008
K2ONP   14016.7  9A3FO    Den             9A  0008
N3ATQ   14182.0  CP6XE    CP                0009
EA3GJO   144300.0  QRV     DIR E-NE JN11BI 8-20UTC     0012
N3ATQ   21014.3  7X4AN    7X                0013
WV2V    14182.0  CP6XE    CP                0013
HA4XW   14001.7  VU3BKY                    0014
HA4XW   14001.7  VU3BKY    VU                0014
WV2B    14248.0  VP9/W9AEB  cq cq              0016
WV2B    14248.0  VP9/W9AEB  cq cq           VP9  0016
G0PSE   14021.5  YV5OHW    QSL via EA7FTR          0017
K3DV    14001.8  VU3BKY    VU                0017
N0FP    14182.0  CP6XE    QSL Direct or IK6SNR?    CP  0018
K9APW   21020.0  VE7DRC    CQ             VE  0019
WV6E    14182.0  CP6XE    Thanks Miguel for QSL. Via:IK6  0019
VE3NE   14190.0  EK6TA    strong              0020
JH3DPB   14170.0  JA1HEE/JD1  JD/O           JD/o  0022
UA4HN   14250.0  VP9/W9AEB  CQ CQ           VP9  0022
W4TRY   14211.0  EU3AR    Egor               0022
W4TRY   14211.0  EU3AR    Egor            EU  0022
W2WB    14022.2  XQ3AWY    CE                0023
W3MEL   14247.9  VP9/W9AEB  op Tom           VP9  0023
MU0FAL   14025.0  CT3KN                     0027
MU0FAL   14025.0  CT3KN    CT3               0027
W4OWY   10108.0  PZ5RA    PZ                0029
N5PMP   28360.0  VP5/WTATV  VP5               0040
N5PMP   28360.0  VP5/W5ATV  VP5               0041
WV6E    28480.1  YJ8DA    QSL: KE4DA Tnx Victor N8  YJ  0045
WV6E    28480.1  YJ8DA    QSL: KE4DA Tnx Victor N8OO    0045
OK1DQT   10120.9  PZ1AP    ARNOLD LOUD         PZ  0046
VE2CED   14150.0  CQ CQ CQ   Marcel              0048
N8EAT   14248.0  VP9/W9AEB  tom--qsl via wf9v     VP9  0049
OK1DQT   10119.5  IS0OMH    CQ DX...          IS  0049
KC8IYG   28350.0  ZL6A     ZL                0052
OZ1PMX   14070.6  4X6UO    PSK31            4X  0052
KA2NUE   14211.0  EU3AR    Op Igor             0056
AC7LX   21030.7  AY5FZ                     0059
AC7LX   21030.7  AY5FZ    LU                0059
KA2NUE   14208.0  S55A     Op Vlado          S5  0100
KM9M    10119.5  IS0OMH    weak hr             0100
W6NYC   28480.4  YJ8DA    Lynn - Via KE4DA         0100
N8EAT   14197.5  VP9/W9AEB  tom/qsl via wf9v      VP9  0105
WP4BV   28480.1  YJ8DA    Bingo.!!!!!!!!       YJ  0105
KB0ADB   18154.5  PP8BV    Strong sig.           0107
KB0ADB   18154.5  PP8BV    Strong sig.         PY  0107
JA2XW   21020.0  JT1BH    CW             JT  0110
K2TXB   144155.0  RU1AA    wrking W5SNX via JT44    UA  0111
KA2NUE   18154.4  PP8BV    Op Rubem          PY  0111
LU7DR   14197.5  VP9/W9AEB  5/5 tnx fer qso      VP9  0111
W4ETN   14195.0  9K2ZZ    9K                0112
W1JR    10107.8  PZ5RA    OH0XX op          PZ  0113
W8OI    10120.0  IS0OMH    good sig into WV         0113
W8OI    10120.0  IS0OMH    good sig into WV      IS  0113
K9RZ    14000.0  V31KQ    Pse Spot...TNX!       V3  0115
AA5AT   14260.0  VO1GO    IOTA NA27, AND NF007       0116
AA5AT   14260.0  VO1GO    IOTA NA27, AND NF007    VE  0116
W4GF    21020.0  JT1BH    Big Sig           JT  0118
K2JVB   7004.0   LU7EAR                    0124
N5TW    14006.2  RX6AY    serge            UA  0124
AA4LU   18075.0  AY6HVW    LU                0125
K3SX    14010.6  RK9CYA    UA9               0126
PY7ZZ   14195.0  9K2ZZ    very loud            0129
N5TW    14007.8  UX5MZ    UR                0130
VE2EH   14194.6  9K2ZZ    20db               0131
VE2EH   14194.6  9K2ZZ    20db            9K  0131
N5TW    14009.9  RK9CYA    UA9               0134
K3SX    14022.0  T94VT                     0136
WA8TNO   21020.0  LU7DAR    cq Paris--Urgent msg !!!     0136
WA8TNO   21020.0  LU7DAR    cq Paris--Urgent msg !!!  LU  0136
KA2NUE   18145.0  KP4SQ    Op Pedro NA099      KP4  0137
KM9M    10107.8  UX3HX    UR                0137
N5TW    14208.2  S55A     S5                0140
W8IQ    10105.1  YZ1EW    CQ CQ            YU  0140
K9VKJ   14208.0  S55A     loud            S5  0142
K2TXB   144105.0  CQ JT44   TX First             0147
W6ED    14194.7  9K2ZZ    Bob             9K  0147
K2JVB   7014.2   HA8GY                     0149
K2JVB   7014.2   HA8GY    HA                0149
W3CV    14010.5  AY7AWP    LU                0149
W7IUV   7009.3   PZ5RA    UP 1            PZ  0151
UA4HAU   18075.0  CE2LZR    cq             CE  0156
AK3E    18155.0  PP8BV    VIA PT2AA            0157
AK3E    18155.0  PP8BV    VIA PT2AA          PY  0157
W6TG    14208.2  S55A     Vlado bands open ya     S5  0157
WX3B    14200.0  9K2GS    "Smooth" Abdullah with 'CCC 9K  0202
W2REH   14007.0  EX8MLE    EX                0208
W9GM    14086.0  HK4QMH    RTTY               0217
W9GM    14086.0  HK4QMH    RTTY            HK  0217
NO2R    14010.2  RW6BM    op Ivan           UA  0220
NO2R    14012.0  RK6HM    op Val           UA  0221
G7RAU   144403.9  EA1VHF    599+10 io90>in53 TROPO!!  EA  0223
NO2R    14017.5  UA3DSX    op Alex           UA  0223
AB9DI   14252.0  RV4CT    Dima- big sig in WI       0224
AB9DI   14252.0  RV4CT    Dima- big sig in WI     UA  0224
OK1KH   10104.0  ZC4DW    cq NA           ZC4  0225
YV5NWG   14185.0  A61AO    like local signal        0225
N7JKF   7055.0   VK9ML    To N1DG: When final VK9ML VK9M  0229
N7JKF   7055.0   VK9ML    To N1DG: When final VK9ML logc  0229
RA6AU   18072.0  XQ6ET    Bob             CE  0233
N1DG    7055.0   N7JKF    SRI NOT IN LOG !!        0235
N1DG    7055.0   N7JKF    SRI NOT IN LOG !!      K  0235
YV5NWG   14195.0  LZ2LP    good signals tonite     LZ  0235
W8LU    14008.3  UX3HX    UR                0237
YV5NWG   14208.2  S55A     another big         S5  0237
N4XC    14184.9  A61AO    Jamal            A6  0238
W6TG    14185.0  A61AO    Jamal            A6  0238
YV5NWG   14222.2  YO4RIU    cq dx            YO  0239
KM9M    10105.1  XE3/DJ1TO                   0242
YV5NWG   14252.1  RV4CT    cq dx            UA  0242
OH2BEJ   7044.5   PZ5RA    PZ                0243
K0WV    14010.0  RA3ZA    UA                0245
NO2R    14018.4  YO7VJ    op Emil           YO  0245
NO2R    14018.4  YO7VS    op Dick           YO  0245
W4TJ    14013.0  3B8FG    strong              0246
W4TJ    14013.0  3B8FG    strong           3B8  0246
NO2R    14018.4  YO7CFD    op Dinca          YO  0249
UA6LGW   14032.0  ZC4DW    cq NA              0250
KA8ZPE   21015.0  FO/F8DQL   FO                0252
VK3ERK   14176.0  ZL6A     ANZAC Day station call cq    0254
VK3ERK   14176.0  ZL6A     ANZAC Day station call cq  ZL  0254
AA1K    7011.4   OE5FBL                    0255
IZ1DFI   10105.0  XE3/DJ1TO  XE                0256
OK1KH   7002.0   ZC4DW    cq NA              0256
AA1K    10107.8  5H3RK                     0257
RV3GW   14260.0  KB5GL/4   na-052 simpl           0257
RV3GW   14260.0  KB5GL/4   na-052 simpl         K  0257
K4XG    14005.8  ER1EA    ER                0301
KB0IWN   14242.0  UA4PK    rudy            UA  0301
RA6AU   18145.0  3B9FR    cq cq           3B9  0302
AA1K    21014.9  FO/F8DQL                   0303
KB4AMA   18135.0  XQ6XT    CE                0303
W4TJ    14008.0  AP2IA    Good Signal           0304
W4TJ    14008.0  AP2IA    Good Signal         AP  0304
WX3B    14205.0  A71MA                     0304
W6KK    10107.7  5H3RK    5H                0305
W4TJ    14008.0  AP2IA    rtty/fsk          EU  0306
WX5L    14087.2  EW3BF    rtty/fsk          EU  0306
AA1K    21058.0  ZL1BSG                    0308
UA3BX   14007.0  AP2IA    CQing...          AP  0308
IM1QRP   21000.0  VK9ML    pse return to workamy qrp    0314
IM1QRP   21000.0  VK9ML    pse return to workamy qrp VK9M  0314
AA1K    21012.0  ZL1PC                     0320
N4XC    14205.1  A71MA    Mohamed           A7  0320
W4TJ    14034.0  V31KQ    Very strong tonight       0322
W4TJ    14034.0  V31KQ    Very strong tonight     V3  0322
KU3O    14249.0  UX0ZZ    UR                0325
PR7AR   14013.0  3B8CF    * new one in CW *     3B8  0326
L59DAH   14022.0  AY4AT                     0327
L59DAH   14022.0  AY4AT    LU                0327
KM9M    14006.1  ER1EA    lonely           ER  0330
UA6LGW   18080.0  ZF2NT                     0331
W3CV    14032.0  ZC4DW    giving real reports :-))     0331
PR7AR   14006.1  ER1EA    op:Mike             0336
OK2BKV   14034.7  V31KQ    via WA0ETE            0337
SP1KV   10105.2  XE3/DJ1TO  cq                0337
KB0IWN   14245.0  LZ2KV    miro            LZ  0338
UA6LGW   21010.0  FR5FD    FR                0338
EA4TD   14080.0  W6MI     RTTY               0342
CT5AFS   50110.0  VK2CFK    VK                0346
KB0IWN   14255.0  9A7C     marko            9A  0346
KL7IWC   14195.0  ER1QQ    Weak in AK    ER       0346
KL7IWC   14195.0  ER1QQ    Weak in AK    ER    ER  0346
PR7AR   14028.0  UA3XGW    CQ CQ!!           UA  0348
RA6AU   14020.4  FM5GJ    qsl v. BURO           0349
EA4TD   14080.0  NE0P     RTTY               0350
I4IKW   10114.0  ZF2NT                     0350
RA6AU   18078.3  RA0AY    cq cq              0351
N9IO    14195.0  ER1QQ    Boris            ER  0355
OM1BM   7015.0   TG9AON    cq                0355
NE0P    14084.5  EA4TD    Oscar in Madrid, RTTY 599    0356
NE0P    14084.5  EA4TD    Oscar in Madrid, RTTY 599  EA  0356
UA6LGW   18095.2  5V7BR    Bob via F5RUQ          0357
VE6TN   14189.9  XE1UN    Mexico City           0358
W6TK    14025.0  ZC4DW    Up 1...good sig CA central ZC4  0358
EA4TD   14084.5  VE6AX    RTTY               0401
EA4TD   14084.5  VE9DX    RTTY               0402
OD5UT   21010.0  FR5FD                     0403
VE9DX   14084.5  EA4TD    RTTY            EA  0406
K2TXB   144150.0  W7FG     CQ JT44, 2nd sequence    K  0408
UA4LU   14187.0  ZL1BD    ZL                0409
UA6LGW   18076.8  5R8GZ                     0410
W6TK    14195.0  ER1QQ                     0411
PP5JD   7084.5   CX5BBL/D   Sergio              0412
W6TK    14183.2  YO3GJC                    0412
RA6AU   18145.2  ZL2CAT    John            ZL  0413
SP2GUC   10114.0  ZF2NT    qsl > g3swh           0416
DL3BUM   10105.0  XE3/DJ1TO  Bernd              0417
EA4TD   14084.5  FO5EM    RTTY               0418
W6EUF   14220.1  OD5NH    OD                0418
SM0DTK   18070.0  SV9/OH1VR/P Up 1            SV9  0419
W6TK    14180.9  4X4FR    4X                0419
K7ZV    14220.0  OD5NH    OD                0421
RA6AU   18071.8  ZL1ALA    ZL                0421
W1PR    14175.0  ZL6A     59 SoCal             0421
OD5NH   14233.0  OD5NH                     0423
OD5NH   14233.0  OD5NH    OD                0423
OK1RR   10109.8  VE7IG                     0424
SP2GUC   21011.5  AP2IA    cq cq              0425
F5NLY   18070.0  SV9/OH1VR/P QSX 18071            0426
OK1CM   10105.1  XE3/DJ1TO  up1               0428
DL5ML   14009.7  YK1AH                     0429
WM7A    14137.0  VP6DB                     0430
WM7A    14137.0  VP6DB    VP6               0430
DL5ML   14020.9  FM5GJ                     0432
KM9M    14010.8  IN3BAE    cq                0433
KM9M    14011.9  OK2GX                     0434
OE6NKG   14190.0  XE1UN                     0434
F5RRS   14006.0  ZL2ORA    LP                0436
OK1CM   10109.7  CO8LY    CM                0438
WI7Z    14176.0  ZL6A     John QSL ZL2GJ          0445
WI7Z    14176.0  ZL6A     John QSL ZL2GJ       ZL  0445
F6FHO   14023.4  AY7AWP    SIMPLEX VIA ???         0448
OK1RR   10109.7  CO8LY                     0450
LW9EOC   14023.4  AY7AWP    QSL VIA LU7AWP          0451
OE6BMG   140223.5  AY7AWP    QSL via lu7awp          0456
OE6BMG   14023.5  AY7AWP    sri QRG...            0459
S51UF   18070.0  SV9/OH1VR/P                  0459
OE6BMG   10104.6  OE7XKJ    cq dx 549 ere          0507
OZ1PMX   21011.5  AP2IA                     0508
OZ1PMX   21015.2  UA0WBW                    0508
ZL1CN   14176.0  UX1IL    rtty            UR  0508
IT9SFT   14176.0  ZL6A                     0510
OZ3FI   14024.0  AY7AWP                    0511
OZ3FI   14024.0  AY7AWP    LU                0511
EA1AHY   14080.7  AX7HF    rtty               0512
KA8ZPE   14196.0  HK0OEP    HK0/a              0512
RA6AU   28017.0  JE3WUK    Duck               0512
EA1AHY   14080.7  AY7HF    sri               0513
KI4RO   14210.0  EA8BWL    EA8               0514
G4APJ   144370.0  WSJT/RX   :stn QTF70 de IO83up       0518
KQ6JI   14208.0  3D2IZ    Brian N6IZ            0518
VK3ERK   14208.0  3D2IZ    cq cq cq cq           0518
OK2BQX   14260.0  KB5GL/4   Marco isl. iota nr.Na.52!!!   0520
V73GT   14009.7  I1YRL    calling CQ            0520
V73GT   14009.7  I1YRL    calling CQ          I  0520
IZ8CPZ   14196.0  HK0OEP    man.n0jt             0521
AE6NL   14208.0  3D2IZ    Brian in Fiji       3D2  0522
DK3WG   14175.9  ZL6A     via ZL2GJ            0522
HB9BLO   14014.0  VK7A     lp                0522
DL1IAQ   10105.1  XE3/DJ1TO                   0526
F5PBM   14083.0  AY7HF    Via LU7HF **RTTY**        0526
HB9BLO   14014.0  4K7A     sorry              0527
HL1LTC   50304.0  VK6RSX    bcn 599 into PM37      VK  0527
TG9W    7015.0   TG9AON    Pirate pay no atention      0528
TG9W    7015.0   TG9AON    Pirate pay no atention   TG  0528
IK2FIQ   10105.2  XE3/DJ1TO                   0530
SP3EAX   18115.0  VK7GK                     0530
HA5PT   28028.0  BV7FF                     0532
HA5PT   28028.0  BV7FF    BV                0532
IK1YDB   21011.3  ZL1AMO    599++              0536
SV1CEI   14176.0  ZL6A     qsl>ZL2GJ strong p.up      0537
V73GT   14031.7  SP8DYM    CALLING K7RQ           0537
V73GT   14031.7  SP8DYM    CALLING K7RQ        SP  0537
IZ0CUX   14178.5  RV3QW    this is the correct call ! sry  0538
IZ0CUX   14178.5  RV4QW    cq cq dx             0538
G4BWP   10105.1  XE3/DJ2TO  'tis X E 3            0539
IK5FTV   10105.0  XE2/DJ2TO                   0540
DF6PW   10105.0  XE3/DJ1TO  correct             0541
IK1YDB   21005.7  ZL1AMO    nw here             0542
IZ0CUX   14196.0  HK0OEP                    0542
VK4FNQ   18140.6  HA3FTA    cq >QG39          HA  0542
ON4ND   10105.0  XE3/DJ1TO                   0543
S52SK   14196.0  HK0OEP    59 via n0jt tnx         0545
G3PMR   10105.0  XE3/DJ1TO  is DJ1 not DJ2          0546
DL5DXF   10105.1  XE3/DJ1TO  what with t2 QRT? any Info?   0547
WN3VAW   14196.0  HK0OEP    jAN VIA N0jt NW ON 3'S      0547
IZ0CUX   14212.0  SP5AWR    cq cq dx             0548
IT9ESW   10108.0  OH0/OH3TM/P                  0549
IV3TMM   21275.0  TT8FC                     0550
OE5NNN   18074.0  SV9/OH1VR/P up1               0550
W7XN    10103.7  FO0/N5XX   FO                0551
DL2YCA   14084.0  VK2KM    rtty in qso with oe3aka   VK  0552
IN3QCI   14176.0  ZL6A     ZL                0554
SV1BSX   21005.8  ZL1AMO                    0555
IZ1DXS   18144.2  CE3CDV    56                0557
PA3CWN   7206.0   KT3Y     lsn 7075 5/9 vy strong      0559
VE7DXG   144135.0  WA7ADK    WSJT CN88 - DN31         0600
IT9ESW   10103.8  FO0/N5XX   pse country ???         0601
IN3QCI   21275.1  TL8SB                     0604
V73GT   21022.8  ZL1DYC                    0604
V73GT   21022.8  ZL1DYC    ZL                0604
N7ON    14083.0  AY7HF    RTTY QSX 088        LU  0605
F5QF    21020.0  A25/DJ6SI                   0607
HB9BLO   14016.0  JA8SWV    small but readable        0608
EA7WA   14024.0  ZK1HCC    CQ EU              0616
I4WSL   7053.0   IZ5DKI/P   DCI PI022            0619
DL8HCO   10105.2  XE3/DJ1TO  QSX 10107.30           0620
IK8OZZ   14201.0  FK8GM    usually 59**           0620
F5NWY   14070.0  VK3EUZ    RTTY               0627
F5NWY   14070.0  VK3EUZ    RTTY            VK  0627
LW6DC   14175.9  ZL6A     Op.John 59         ZL  0629
F5UJQ   14196.0  HK0OEP    n0                0630
I2KAJ   10120.9  OY3QN    via oz1acb            0631
DJ8MS   144370.0  FSK441    monit. fm jo63 to OH       0633
I4WSL   7055.0   IK8???/P   DCI NA020            0634
IK2IQD   28490.0  WH6LU    big signal l.path cq eu     0635
I4WSL   7055.0   IK8ACR/P   DCI NA020            0637
I4WSL   7055.0   IK8ACR/P   DCI NA020          I  0637
I8JOQ   7055.0   IZ8DPO/P   D.C.I. NA-020 Castello di Le  0637
IT9SFT   14196.0  HK0OEP                    0638
PA3CNI   10103.8  FO0/N5XX   marquesas isl          0638
I4WSL   7055.0   IZ8DPO/P   DCI NA 020 corect call !!    0640
DM3ML   14071.3  VK3EUZ    *PSK*            VK  0641
I0SSW   7053.0   IZ5DKI/P   LU-021 Stefano          0642
IK2ILH   10105.0  XE3/DJ1TO  UP2               0642
I4WSL   7045.0   IK6CGO/P   dci mc116            0645
I4WSL   7045.0   IK6CGO/P   dci mc116          I  0645
K8IA    7013.0   AH6NJ                     0645
I0SSW   7059.8   IK3UGX/P   DCI VE45             0650
NH7RO   50110.0  VK4JH    57 into bk29        VK  0651
SP2DNI   10121.0  OY3QN    OY                0651
VK4FNQ   14070.0  KH6ZZ    QPSK31 >QG39        KH6  0651
PA7KK   18145.0  VK7KPB    IOTA: OC-195           0654
IK8OZZ   21260.0  A61AS                     0655
DG5VO   144370.0  FIFIH    cq calling            0658
I5FLN   7053.0   IZ5DKI/P   DCI-PI021 correct ref.      0700
SP2DNI   28014.0  E20KIR                    0700
FR1DI   50210.0  FR1DI    STBY            FR  0702
IK3XJL   14196.0  HK0OEP    5/9 qsl via n0jt        0703
IN3QCI   14262.6  ZB2FX    qsl g3rfx            0703
VK3PA   50210.0  FR1     looking cw            0706
I8JOQ   14255.0  IZ8DPO/P   D.C.I. NA-020 Cast. Lettere   0707
K8IA    14024.3  ZK1HCC    up            ZK1/s  0707
DL7HU   14024.5  ZK1HCC    N.C.fine sigs 2-day wid 5Watt!  0708
VK3PA   50210.0  FR1DI    looking cw            0708
HA1FV   144370.0  WSJT     cq west 1st jn87jj        0710
I8JOQ   14258.0  IZ8DPO/P   D.C.I. NA-020 Cast. Lettere   0710
SV2DXA   14196.0  HK0OEP    HK0/a              0713
IZ1EPM   14024.5  ZK1HCC    LP wkd 025.6           0718
IK3XJL   18122.0  VK4DHF    5/9 long path          0721
SP9CCD   14273.0  VK5CJC                    0721
I1WXY   14024.5  ZK1HCC    a couple up N.Cook > DL9HCU   0722
I5FLN   7066.3   IZ1ANZ/P   dci-vc046            0722
OM7PA   21025.0  A25/DJ6SI  cq                0723
HA1FV   144370.0  S51AT    hrd cq backscatter        0725
I5FLN   7055.0   IZ5CMG/P   DCI-SI160            0727
OK2ZW   21260.4  ZL6A                     0727
PA5KW   14262.3  ZB2FX                     0727
I5FLN   7060.0   IK3UGX/P   DCI-VE045          I  0731
EA5CW   18122.1  VK4DHF                    0733
I3MLU   14024.0  ZK1HCC    wkd 025 1up           0733
IK1QFM   7057.0   IK6CGO/P   DCI-MC116          I  0733
IN3QCI   14206.3  VK3EGN    cq af              0735
F1FIH   144370.0  SM1HPV    i call u fih 1st      SM  0737
OH6KTL   144000.0  CONV     in baad mood agn....       0738
IZ4CCO   18145.0  VK7KPB    oc-195              0740
DL5MG   18115.0  VK7GK    VK                0741
IT9ELD   21025.0  A25/DJ6SI                   0741
DO2TCE   144300.0  DJ2IA    cqcqcq 2m            0742
IK1QFM   14246.0  IK6CGO/P   DCI-MC116            0742
DJ8MS   144370.0  SM1HPV    gd sig in JO63ct via MS = TR -  0743
IK8JVG   7063.0   IK7JWX/P   D.C.I. LE-226          0744
IK1QFM   7073.0   IK5YKY/P   DCI-SI132          I  0746
OM7PA   24895.0  ZL2AGY    if u need          ZL  0746
IK1QFM   7040.0   IK6CGO/P   DCI-MC116          I  0748
I8JOQ   14256.8  IZ8DPO/P   D.C.I. NA-020 Lettere Cast.I  0750
EA5CW   18073.8  LA8LA    EU-036           LA  0751
IK1QFM   7063.0   IK7JWX/P   DCI-LE226          I  0751
SP6EFY   14262.5  ZB2FX    59+10              0751
IN3IZQ   14206.0  UT1KWA    59+10 in jn56mj tnx paolo  UR  0752
JR7DXE   21025.0  A25/DJ6SI  lpqso              0752
JR7DXE   21025.0  A25/DJ6SI  lpqso            A2  0752
YO3GRE   21025.0  A25/DJ6SI                   0755
CT3IA   28495.0  A25/DL1YFF  good sig in CT3. QRM from 4L6  0756
DJ0RU   24895.0  ZL2AGY    tomy            ZL  0758
OH1MM   18080.0  EY8CQ    EY                0758
YO3JOS   21025.0  A25/DJ6SI  good sig             0758
EA5CW   18130.0  ZL1RBH    Rhonda yl          ZL  0800
F1RAD   144340.0  F/PE1PZF/P  jn25             F  0801
OH1MM   24898.0  RV9MM    UA9               0801
SP1KV   21011.7  EX8F     op Vlad             0802
VK6YS   28495.0  A25/DL1YFF  A2                0803
IT9AFJ   21280.0  IT9QQM    op.Enzo           I  0805
G0SAY   18155.0  CN2MP    CN                0806
OZ1PIF   144370.0  F1FIH    Loooong burst hrd      F  0809
I0ZYA   7048.0   IZ8DDG/P   D.C.I. CE-004        I  0811
JA3PEP   21290.0  YO3KPA    op: MIKE             0812
JA3PEP   21290.0  YO3KPA    op: MIKE          YO  0812
F5UJQ   28495.0  A25/DL1YFF  A2                0813
DJ6TK   28495.0  4L6AM    4L                0814
HL4XM   14011.1  ZL6A     Strongly here!          0814
HL4XM   14011.1  ZL6A     Strongly here!       ZL  0814
IN3IZQ   18155.0  CN2MP    qsl via ea9am tnx pilar  CN  0814
IT9SFT   14262.6  ZB2FX    ZB                0814
AH0AG   28495.0  A25/DL1YFF  54 in Hawaii           0815
IK0UTM   14196.0  HK0OEP    test test            0816
IT9POD   28495.0  A25/DL1YFF  also 4l6am         A2  0818
EA1CA   14000.0  TE0ST    testing summit sri        0819
IN3QCI   7079.1   II7GM    marcini day qsl box 487 Trani  0820
I1JQJ   7065.0   IY0TC/IB0  Pirgo Is. * IIA RM-01\      0823
ON4AEF   14024.5  ZK1HCC    still on,qrm ???         0825
IZ0ASK   21070.8  VK3BGH    (((( PSK ))))          0826
I0ER    7040.6   IK6CGO/P   DCI MC-116 Gianni        0827
JA3HBF   14010.9  ZL6A     op:John           ZL  0827
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.03 s