DXDB

DX spottings on December 26 2004 - page 1 of 8

N3BB    7004.3   VU4NRO    up 2 LP             0000
VE3NWA   7007.0   HG05HNY                    0000
YY5AEA   7078.9   S57O     CQ CQ DX 5-9=          0000
N3BB    7004.1   VU4NRO    freq corrn            0001
W2NRA   7007.1   HG0HSNY                    0001
KF2HC   50136.5  K8AO     Wants ME,NH,VT          0002
VE3NWA   7007.9   6Y5/KN5G                   0002
KB3IWV   50145.0  K0HA     5/9 EN10>FM28          0004
MM0NDX   3800.0   N0FW     gone QRT, he said        0004
N9EN    7005.0   AA5BK    spur on ur signal        0004
KF2HC   50073.0  K0KP/B    en36 > FN20           0005
F6GCP   7004.0   I1APQ    you have wkd him yesterday...  0006
N1LN    7004.2   VU4NRO    QSX 7006.32 YES - Houston, TX  0006
I1APQ   7004.1   VU4NRO    cq cq what? O yes NA!!      0007
N8WWM   50145.0  TESTING   calling CQ En81 for 5 min    0007
PY2SP   7004.1   VU4NRO    Big signal! CQ NA/SA       0007
AA4XR   14070.0  XE1L     PSK-31              0008
K7BV/1   50130.0  KA9CFD    EN40>FN31 59           0008
MM0NDX   7050.0   W6LD     57, in qso            0008
KF2HC   7008.0   6Y5/KN5G                   0009
MM0NDX   7050.0   W6LD/P4   call corr..nw 59         0009
I1APQ   7004.0   F6GCP    first.... SWL i1-11865      0010
JA0UUA   18105.0  VU4NRO    PSK31 FO JA           0010
OM5NU   1834.5   S9SS     up1               0012
W6ZH    14028.0  V73NS    Neil               0012
MM0NDX   7067.0   W6LD/P4   now here             0013
AG5T    7000.0   VU4     nil Houston 40 deltaloop     0014
DL7IO   10107.2  4X0MS                     0014
YV5SSB   7050.0   IZ8DEP    looking for sa          0014
K6XX    14022.0  JT1DA                     0015
N3DB    50125.5  KA0PQW    EN33               0016
SP8BRQ   3796.9   VU4RBI                    0016
EA4DEI   7067.0   P4/W6LD   VERY STRONG           0017
RA3AQ   144135.0  PA3FPQ    Tnx EME qso, -20db        0017
VE3YF   7067.0   P4/W6LD                    0017
W0EK    3503.8   UT3UA                     0017
FM5JC   50109.7  PY3KN    CQ 57              0019
AL7GA   14205.0  VR2XMT                    0021
KB7OUZ   14277.0  VE4MMD    WINNIPEG, MB R3G 2M6 5/9     0022
KT0DX   14195.0  TG9ANF                    0022
PA3FPQ   144135.0  RA3AQ    tnx qso Dmitry, 73!       0023
K7BV/1   50130.0  WA0KBZ    freq correction         0024
PY2TO   28460.0  PY2DY    QSO py7cpc            0024
WA0KBZ   50130.0  K7BV/1    55 into em48           0025
IW0CMM   3795.0   VU4RBI    ONLY FOR MURTADA FRIENDS     0026
S57MHA   3580.0   S57MHA    sorry only test         0026
US0LES   7000.0   VU4     QRV SSTV EME USA ONLY 0800Z   0026
KB0FHP   3797.0   VU4RBI                    0028
AA6NP   7004.1   VU4NRO    now peaking 58 LP in OR..up   0029
JA3KWZ   18106.0  VU4NRO    PSK Up 1 to 3.          0030
W4KL    14200.0  JH4IQZ    YOJI               0030
N4KG    14040.0  HS72B    549 via NORTH in ALA       0031
WS9V    3797.0   KB0FHP    you hearing them where are yo  0031
W3YX    14039.9  HS72B    Back Again            0032
N3DD    14070.0         BPSK31              0033
K6CTA   7004.2   VU4NRO    gud cpy N. Cal          0034
NR2D    7004.1   VU4NRO    Can't hear due to lids tunning  0034
KB0FHP   3797.0   WS9V     East coast - PA         0035
N4YIC   7003.0   HG05HNY   via HG4I             0035
PY3OL   7004.1   VU4NRO    599 in south america       0035
PY7ZZ   7004.0   VU4NRO    wkd 3up under INT QRM fm EU   0037
CT1EEB   3795.0   OK2VCD    mind ur language stupid Czech!  0038
JL3CRS   7049.0   JQ6OZP/6   IOTA AS-012-013 Hime Is.     0039
KB0FHP   3795.0   VU4RBI    Now here - 20min after sunrise  0039
SP7IWA   7004.1   VU4NRO    NA/SA!!! EU - understand?    0039
EA5SE   144125.0  EA5SE    CQ EME, JT65B, TX first     0041
PY4MZJ   7004.1   VU4NRO    Lots of lids!!!         0041
OK2VCD   3795.0   9K2MU    EUROP ASS LICK MURTADA      0045
UA3AGW   1820.0   CT1ILT    sri ILT not ILB         0045
JI1VVB   18127.0  VR2XMT                    0046
JA0EKI   14031.0  V73NS                     0047
K7VV    14028.0  JT1DA    CQING              0047
MM0NDX   7044.5   Z32AF    cqdx               0048
UT3UA   3503.7   UA3AGW    Condx very to west USA      0048
K5BG    3505.1   G3WZT    John blow'n into NTX/ HNY    0049
W2PA    7003.1   HG05HNY   happy new year station      0049
IK7MCJ   3797.0   VU2WAP                    0050
K2XX    7003.1   HG05HNY                    0050
K7VV    14000.0  ALL     PEACE ON EARTH, GUD WILL TOWAR  0050
WOSF    7020.0   WOSF     i'm an ass wipe         0050
MM0NDX   7004.0   PY7ZZ    i can't hear.no shame hr!    0051
PY7ZZ   7004.0   MM0NDX    qrm stopped when asw EUs     0052
WOSF    7024.0   WOSF     my real call is blocked     0052
N1LN    3503.6   UT3UA    Sergio              0053
WOSF    7026.0   WOSF     so i use wosf instead      0053
N4NN    3799.0   PA0IJM    59 IN FLA            0054
WOSF    7028.0   WOSF     cause i'm an ass wipe of a lit  0054
DL3DXX   7004.0   PY7ZZ    shame on vu4 for lazy traffic  0055
JE1LFX   18130.0  VU4NRO    02z QRV...            0055
K0MN    7004.2   VU4     Merry CHRISTmas to eu lozers!  0055
WOSF    3500.0   ONE OF    THESE K0RW K0TJ WB0B       0055
K5BG    3510.9   DF9OX    Like a local           0057
PY7ZZ   7004.0   DL3DXX    shame on you too lazy coms    0057
DL3DXX   7004.1   PY7ZZ    isn't it enough jamming now ?  0058
W4PV    3794.2   LA7SL    CQ                0058
WOSF    3505.0   WOSF     see i'm an ahole also      0058
DL7IO   7004.0   PY7ZZ    what's your prob? you are in t  0059
JL3CRS   7060.0   JF0BPT/5   IOTA AS-076-005 Yo Is.      0059
MM0NDX   7004.0   DL3DXX    have u worked VU4?        0059
YY1RDX   7054.6   RZ6AAB    59 here             0059
PY7ZZ   7004.0   DL7IO    no probs i wkd them desp QRM !  0101
4Z5LA   10107.0  4X0MS                     0102
4Z5LA   7072.0   4X0MS                     0102
DL7IO   7004.0   PY                      0102
WF5W    3505.0   G3WZT    calling cq 5 7 9 hou      0103
AA5AU   14026.0  V73NS    CQ                0105
WD8CRT   14026.0  V73NS    cq'ing              0105
MM0NDX   7004.0   DL7IO    calm cown..only a hobby     0107
I1APQ   7004.2   SING     & song... termine'...      0108
WF5W    3511.0   DF9OX    andy               0108
N1BUG   1833.1   UA6LV    Vlad               0111
WF5W    3501.0   DL4NAC                    0111
KB0FHP   3796.2   OK2BJJ                    0112
K2XA    3793.0   OK2BNG                    0113
W4YOK   7003.0   HG05HNY   CQ                0113
5B8AD   144134.0  EME     CQ 2nd              0114
K7MTR   14195.0  VR2XMT    calling CQ            0114
JL3CRS   7047.9   JE5GFZ/5   IOTA AS-076 Naka Is.NEWJIIA   0115
IZ4AIB   7077.2   VU2DVP    cq                0116
K5KRJ   7007.0   N8OO     Vic Louisiana          0116
W6ZH    7010.1   HI8RV    Op = Chikin (?!)         0117
EA1AIW   7090.0   HB9TRX                    0118
JH7RTQ   28209.0  KH6AP    BCN 539             0119
FM5JC   50109.7  PY1LB    cq 57              0120
WF5W    3508.0   KP4RP                     0120
EA5SE   144134.0  5B8AD    CQ EME, JT65B, TX first     0121
KI6IV   14026.0  V73NS    579 nr reno           0121
N7DC    7004.9   KP4SQ    via QSL KD8IW pedro Puerto Ric  0121
5B8AD   144134.0  EA5SE    tnx, got U..tx for U nw     0122
MM0NDX   7045.1   CX2DDP    huge signal here         0123
4Z5LA   3504.0   4X0MS                     0124
W6OAR   7003.0   HG05HNY   HAPPY NEW YEAR          0126
N3ZOM   14000.0  VU4     On Line Logs?          0127
K0SR    3501.0   DL4NAC    Loud               0128
PY2FUS   1833.0   UA6LV    479               0128
VE3FGU   28272.0  K5BTV/B                    0128
W4DJ    7004.9   KP4SQ    WORKIN GOOD CLIP         0128
WOSF    3500.0   I TOLD    K0RW TO FIX HIS TX - HE'S UPSE  0128
K0SR    3504.8   G3WZT                     0130
N0KE    14219.9  3W3ZZ    gud sig in CO          0130
MM0NDX   7051.5   VU2WAP    wow! strong.           0131
VK2FAD   50110.0  VK6KXW    Good signal           0131
K0SR    3510.1   DL4YYM                    0132
JA0BNX   14083.6  XU7ABN    CQ CQ CQ ...           0133
JG2TKH   28200.0  LU4AA    beacon S2/100W          0133
7K4QOK   21070.2  YC1KKK    psk31 1496Hz           0134
AL7GA   14182.0  UA0FO                     0134
JA0BNX   14090.3  HS72B    CQ CQ CQ ...           0134
UA1AKJ   7004.0   4X0MS                     0134
VK3BOY   50058.0  VK4RGG    599               0135
N0KE    7051.6   VU2WAP    57 in Colorado listen up??    0136
VK3BOY   50048.0  VK8RAS    599               0136
K1TTT   14030.0  RU3HD/ANT                   0137
INFO    21295.0  6M0MM    cq cq ....lonely         0139
7K4QOK   14200.0  VR2XMT    CQing              0140
HS1OVH   14193.0  VU4RBI    CQ                0140
N6MZ    14189.9  JT1BG    begging             0140
W9RSR   7003.0   HG05HNY                    0140
WF5W    14026.0  V73NS    easy on 10 w[D[D0 watts     0140
VK3BOY   50130.0  ZL1AVO                    0142
W0FLS   3504.6   HA9RT/3                    0142
EA5SE   144120.0  EA5SE    CQ EME, JT65B, TX 2nd      0143
K4KWK   14026.0  V73NS    MARSHALL ISLAND         0143
VK3BOY   50130.0  VK4CH    ontop of qso RUDE!        0143
JA3EJG   18068.7  VR2BG    cq                0144
N9MM    3512.0   FG5FR                     0144
N3XK    3793.0   OK2BNG    Jan               0145
N8TT    7004.0   4X0MS    weak               0145
W0EK    3510.1   DL5YYM                    0146
K4GM    7002.9   HG05HNY                    0147
7K1UBF   7012.5   8N0SON/0   for Special Olympics Nagano   0148
JP2MLS   21295.0  JT1BV                     0148
YB0DPO   18068.7  VR2BG    CQ DX              0148
MM0NDX   7057.1   PY7ZZ    and PY7RP..well done!      0149
PY2YP   7051.5   VU2WAP    QSX 7057.01 Booommmmminnnnggg  0149
W7CT    14028.2  JT1DA                     0149
IZ4AIB   7062.5   FM5DN    9+20               0150
N3XK    3786.0   DL1JGP                    0152
VK3CAT   50046.7  VK8RAS    Alice Springs beacon S7 in QF2  0152
W7CT    14026.1  V73NS                     0152
K4KWK   3512.0   FG5FR    GUADELOUPE 559 IN TN       0153
NU1G    3768.0   VA3DZ                     0153
W0EK    3520.0   RW1ZA    CQ                0153
WV6E    14028.0  JT1DA                     0154
W9OY    3503.0   PY7ZY                     0155
PY7ZZ   7051.0   VU2WAP    qsx up 7057 not VU4       0158
KB3HOZ   28400.0  FG5FR                     0200
W9OY    3503.6   UT3UA                     0200
K2QPN   10109.0  PJ7/AA4V   cq'n               0202
PY2NA   10104.5  PJ7/AA4V   cq                0202
6M0MM   21163.2  3W3ZZ    30 db              0203
K2SC    3795.0   HR2JGG    Loud in AL            0204
JA3TJA   14193.0  VU4RBI    QRZ QRZ DX            0205
JA1WZV   14193.0  VU4RBI    Not so strong          0207
JA3KWZ   18104.5  YB0JIV    PSK31              0207
JH0ZIW   7012.5   8N0SON/0   JCC#0905 OP JR0EYF        0209
K4SO    3788.9   CU2JU                     0209
W3WH    3503.1   DL4NAC                    0210
VK2LAD   50100.0  VK4ZQ    out of ssb band         0212
6M0MM   21269.1  XU7AAA    via xw2a             0213
W0EK    3504.5   HA9RT/3   CQ                0213
W3YX    10100.0  4X0MS    QRV on 30 Now?          0213
JH7RTQ   28260.0  VK5WI    BCN 599             0216
JH7RTQ   28261.0  VK2RSY    BCN 599             0216
AE9B    7009.5   HA7TM                     0217
4Z5LA   3503.0   4X0MS                     0218
DL2HX   7074.0   YY5EAH                    0219
4Z5LA   10115.0  4X0MS                     0220
JA3EJG   10108.0  HS72B    AS-125 CQ            0220
KT4Q    7070.0   YY50FX                    0220
EA1AIW   7065.0   YY5BDP    cq dx only            0222
JH1BAM   7053.3   8J1ODA                    0223
ON4IQ   144146.0  EA3DXU    TNX EME QSO CQ Now        0223
DD6VD   7078.0   EA3CXG    S9                0225
AI9NL   7070.2   YY5OFX    PSK31              0227
N3ST    3502.8   4X0MS                     0227
DL4NAC   3789.0   CU2JU    cq                0228
W3YX    10115.0  4X0MS    Still QRV?            0229
WX3B    3793.0   OK2BJJ    Merry Christmas to All      0230
WX3B    3793.0   OK2BNG                    0230
K5BG    7005.0   5R8GZ    clg CQ              0231
N2MM    7004.4   YS3/I2JIN                   0231
DL4NAC   3503.0   4X0MS    cq                0232
JH7RTQ   28228.0  ZL3TEN    BCN 539             0232
K4SO    3505.2   LY2KN                     0232
JH7RTQ   28229.0  ZL2MHF    BCN 559             0233
N3LL    7078.0   EA3CXG    loud listen 7206         0233
N3XK    3924.0   K3LNT    kb3khz/k3lnt calling cq togeth  0234
6M0MM   21340.0  RA0CFA    sstv               0235
6M0MM   21343.0  RA0CFA    sstv freq corr          0235
DL2HX   3503.0   4X0MS                     0235
FM5JC   3502.9   4X0MS    no copy me :-(          0235
N3LL    7078.0   EA3CWG    listening 7206          0235
WA1T    3505.3   LY2KN    op. Vytas            0235
UA9JMB   3520.5   RAEM     test               0236
YV5SSB   7048.0   YV5SSB    qsx 7214             0237
N0OB    3799.5   HA3MY                     0239
UR0MC   3789.0   CU2JU                     0240
ZL1TM   28481.0  JI1HFJ    57 and signal is coming up    0240
K3ASK   3924.0   KB3KHZ    KB3KHZ and K3LNT calling cq   0241
AA4XR   7012.0   PJ7/AA4V                   0242
FM5JC   3503.4   K1TTT    raem CQ just up to 4X0MS     0242
N0FW    3797.0   EA9GW                     0242
N9RV    3786.0   DL1JGP                    0242
N4NN    7078.0   EA3CXG    QSX 7206.00 59+ IN FLA OP RAY  0243
JH7RTQ   28486.0  ZL1TM    Andrei              0244
XE1YJS   7004.0   YS3/I2JIN  VIA I2JIN            0244
N8TT    7005.0   5R8GZ    Albert Loud           0245
6M0MM   21210.0  UA0ZC    Kamchakc penn.          0246
AA5AU   14071.5  LW4DXH    psk31              0246
JA3PCQ   21220.0  3W2TXR    JAop               0247
JI1FXS   21261.7  VU2ABE    qsl via ja4dob          0248
DL2HX   3797.0   EA9GW                     0249
N1TU    3795.0   PE9PE                     0249
NL7Z    50033.0  VE7FG/B   CO83>BP51            0249
N1TU    3792.0   OK2BNG                    0250
EA7GT   3795.0   PE9PE    cq dx              0251
K8RA    7024.1   5R8FU                     0251
KG6I    7003.0   EA4BQ                     0251
FM5JC   3502.0   PY7ZY    with HA6NA            0255
N1TU    3799.5   HA3MY                     0255
N4NN    7048.0   YV4SSB    QSX 7214.00 59+ IN FLA      0255
OK2FD   3500.0   A61Q                     0256
ZL3JT   50058.0  VK4RGG/B   539 with QSB           0257
AA4XR   7007.0   T91A                     0258
KT1V    7012.9   PJ7/AA4V                   0258
A35RK   14155.0  W7TSQ    QRV               0300
HL4CJG   28486.0  ZL1TM                     0300
N1TU    3786.0   DL1JGP                    0300
RV6YZ   3503.8   UT3UA    CQ DX              0300
WS9V    10100.0  A61Q     can you try 30meters       0300
DL2HX   3508.5   UA9HR                     0302
JA1WSK   21085.0  DU1IST    RTTY CQ             0303
A61Q    3500.0   WS9V     ga James yes go had       0304
N4NN    3786.0   DL1JGP    57 IN FLA            0304
AA4XR   7004.9   YS3/I3JIN                   0306
FM5JC   3509.5   RV6YZ/6   Al very strong          0306
K0KP    7012.4   CO7BH                     0306
K4CEB   7012.8   PJ7/AA4V   Steve there till Fri       0306
W6BBS   7048.0   YV5SSB    7214               0307
K0KP    7009.5   PY4S                     0309
A61Q    10100.0  WS9V     where re U I'm Calling U     0310
AA4XR   7014.0   KP4ATF                    0310
AD4AX   3508.1   N1ZZ     cq dx              0310
W8HC    7004.1   4X0MS    CQ                0310
K0KP    7013.9   KP4ATF                    0311
FM5JC   3504.0   UT3UA    Sergio nice sig         0312
JA1BOQ   14082.3  HC1AJQ                    0313
W0EWM   7004.4   YS3/I2JIN  599 in MO            0313
VA3IR   7048.0   YV5SSB                    0314
YV5OHW   7048.0   YV5SSB    7204.0 AND EU          0314
HA7TM   3508.0   N1ZZ     S-9               0315
WP4NIX   7078.0   EA3CXG    59 fk68 Ramon          0315
W2OIB   7004.4   YS3/I2JIN                   0316
N4NN    3792.0   OK2BJJ    55 IN FLA            0318
7K4QOK   14070.4  9V1GO    psk31 1309Hz CQing        0319
JA2GHP   21290.0  DX1DBT    DX1               0321
W2OIB   7048.0   YV5SSB                    0321
UA9JMB   7020.0   RAEM     test               0322
N4PN    7012.6   PJ7/AA4V   Steve - 599 - HNY        0323
JH1HYW   14255.0  HS72B    AS%81%5B125           0325
W8HC    7008.2   RZ6CC    CQing              0325
WB8ZRL   3501.0   HA5DE    cq                0325
ZL2BSJ   50110.0  VK2UBF    CQ                0325
WB8ZRL   3503.8   UT3UA                     0326
ZL2BSJ   50110.0  ZL3JT    CQ                0326
PY2DY   3505.0   PY2WC    CQ DX              0327
W8HC    7008.3   RZ6CC                     0327
WB8ZRL   3509.6   RV6YZ/6                    0328
JA3KWZ   18102.6  9V1GO    PSK31              0329
K1UM    7004.4   YS3/I2JI                   0333
WS9V    10102.0  A61Q     am calling you there       0333
N5PHT   3500.0   A61Q     can we try 80 CW?        0335
A61Q    10102.0  WS9V     sri not copying you       0336
N4NN    3799.5   HA3MY    57 IN FLA OP PETE        0336
VE3ZPD   3529.7   RK2FWA    s9!               0336
W8HC    7007.2   FM5JC    CQing              0340
A61Q    10100.0  N5PHT    sri Sunrise here 34 mints ago  0341
WS9V    10102.0  A61Q     sorry just a peep now anthen  0341
A61Q    10100.0  WS9V     never m try next/time      0343
LU7VCH   14071.0  LU7VCH    cq dx psk31           0345
KP4JRS   7035.0   KP4JRS    bpsk 1200hz           0347
KT1V    1828.1   LY2KN                     0347
N4NN    3793.4   OZ1DD    59 IN FLA            0347
V73GJ   14030.0  V73GJ    looking for S. Africa      0353
HA7UG   3520.7   RK9JWV    61N 75O             0354
ZL2BSJ   50110.0  VK4JSR    Now gone to 50150        0354
6K2AVL   18102.0  9V1GO    happy new year bob        0356
ZL3JT   50110.0  ZL2BSJ    Compliments of the season!    0356
W4UTE   14191.0  VU4RBI    What?! Can NOT rotate beams   0401
N2IXA   3788.7   4N200A    +10 in NY ... S/E Op Acim    0402
NB4M    7007.2   FM5JC    559 in TN            0405
OH2BGD   7002.5   4L1MA    cq                0409
W4UTE   14191.0  VU4     Poor plan, NO rotators! Boy   0409
HA7UG   3535.7   M0SDX    RAEM               0414
K3LNT   3924.0   K3LNT    cq                0421
RZ6HDX   7049.2   HG1000PAX  cq cq              0422
S59N    7087.5   YV4GD    jose 59++            0423
S59N    7087.5   KP4DKE    pedro 59             0424
UT7UW   3503.7   UT3UA    CQ DX              0425
VU4    14191.0  W4UTE    Better than a dipole!      0425
KN3A    7070.8   YY50FX    BPSK31              0431
WB8ZRL   3507.0   LY2KN                     0433
KF2HC   3799.5   HA3MY    CQing              0437
VK3AS   14071.6         BPSK31              0440
WB8ZRL   3515.7   LY4CW                     0440
NB4M    7000.0   TEST     site not working?!?!?!?!     0441
VK3EW   21228.0  VR2VAC    cqing              0445
VR2XMT   21228.0  VR2VAC    cq                0446
JG1GGU   18125.0  HS72B    CQ CQ              0447
RU6CQ   7003.0   4L1MA                     0447
K6SGH   14243.0  KC4/N3SIG  mcMurdo station         0448
UA9CR   10109.0  4X0MS                     0450
VE3DZ   3505.1   XE3ARV    sri call...           0452
VE3DZ   3505.1   XE3XRV    begging             0452
UA9CR   10105.0  4L/UA4WHX                   0453
9V1GO   18074.9  9V1CW    in QSO              0454
UA9CR   18075.0  9V1CW                     0456
HA7UG   3541.8   RK1NA    RAEM               0457
EA7GT   3792.0   LZ1QI    cq dx              0458
SQ9EH   10109.0  4X0MS    easy               0500
KB0FHP   3799.5   HA3MY                     0501
W8WH    14193.0  YV5ANF                    0501
VK3EW   14243.0  KC4/N3SIG  cqing vry loud.!         0502
K7TD    7008.2   6Y5/KN5G   correction & knew better     0503
K9RZ    3796.0   OK2RZ    Weak in NE en11xj        0503
SU9BN   10104.2  SU9BN    CQ                0506
S59N    3502.0   7X4AN                     0509
N6TR    1831.2   VE1ZJ    CQ DX              0511
N8BI    3796.0   OK2RZ    Great signal in Ohio       0511
W2IRT   7012.8   HA3MY    59+ NYC, never QSLs       0512
KB0FHP   3796.0   OK2RZ    59+ in EPA            0514
VR2XMT   28492.0  VR2XZK    cq                0517
KB0FHP   3789.2   PE9PE    Calling CQ DX          0519
KB0FHP   3792.0   G3WXX    Merry Christmas Tony       0524
K2LS    3503.1   DL4NAC    MARTIN              0525
SQ9ITM   3799.5   HA3MY    big signal tks Pit        0526
UT5RP   14070.0  UA0AV    PSK31 @1600Hz          0526
UT5RP   14070.0  ZS6DTS    PSK31 @1000Hz          0527
W0EWM   7020.5   YO9AGI    CQ                0527
JF2SKV   21034.9  HS72B    AS-125 Via E20NTS        0529
SP9GFI   3502.0   TA1UU    op.Ali              0529
SUMWUT   14000.0  CONCRND   rough end to dxpedition     0529
W0GJ    14000.0  VU4QUAKE   9 quakes > 5.8 in area      0529
RX6AY   14169.0  RA9YAH/P   rda AL-41 qsl via buro      0530
W3PH    3503.0   DL4NAC    vy strong sig          0530
SQ9EDH   3799.5   HA3MY                     0534
BG3ABL   14085.0  BA3CE    cq cq              0535
JH5FIX   14193.0  VU4RBI    ssb               0535
K7BHM   14000.0  VU4QUAKE   400 Mi SE, 8.=, Hope 4 Best   0541
HA8FW   1826.0   RW3XX                     0544
K7BV/1   50073.0  K0KP/B    weak Es             0546
N5PHT   3507.0   HB9CIP    579.w5.sloper          0546
JH5FIX   14193.0  VU4RBI    ssb               0547
A45WD   14193.0  VU4RBI    Now running emergency traffic  0548
RA3AJ   3789.9   RN3BT    CQn               0548
UA4HBW   18125.0  HS72B    as-125              0548
HA7UG   7007.6   RAEM     test 62 77            0550
RW3AS   14085.1  BA3CE    RTTY               0551
OH7UE   14086.0  UN8PIM    CQ RTTY             0552
UA9JMB   7007.4   RAEM     test               0552
pages - 1 2 3 4 5 6 7 8

pgt: 0.02 s