DXDB

DX spottings on July 26 2004 - page 1 of 5

K5QWO   50125.0  W0KKK    em19 51au            0000
VE1RG   50049.4  VE8BY/B   Strong in FN65       VE  0001
W0RLI   50130.6  W6OAL                     0001
CT2IUA   7062.0   IQ3GO/P   eu130              0002
DL9USA   50091.6  GM0TGE    53A io87-jo71          0003
N7CZ    144200.0  K7AWB    DN17(>DN47 Au!          0003
N7CZ    144200.0  KB7W     CN93(>DN47 Au!          0004
PE1HWO   50098.0  DF9OX    jo53hh 57A/315       DL  0005
SM2LIY   28267.0  OH9TEN    Beacon Au-sigs          0005
KE7V    50130.0  W6OAL    DM79>CN88 59A          0006
WQ5W    144205.6  K0GU     DN70 > EM12 59A       K  0007
CT2ITZ   7064.7   JY5HX    s9..Tks Dr. Munzer        0008
W0RLI   50094.0  VE7XF                     0009
PU2YZP   28500.0  PU2YZP                    0010
MM1DHU   50096.5  MM0BSM    cq cq au with more activity on  0012
PU2YZP   28500.0  PY2YZP    cdcd cq cq cq        PY  0013
CT2IUA   7064.6   JY5HX    tnx :)              0014
K4EA    50092.3  K9CS     en60 > em74           0016
OZ2M    144073.0  EI5FK    IO51 305             0016
NN6C    7064.0   JY5HX    Mr No QSL            0017
W0RLI   50127.2  W6OAL                     0018
K2LS    7018.2   LU8VC                     0019
PZ5RA   7064.0   JY5HX    Bad QSL-er            0021
OZ2M    144073.0  EI4DQ    IO51 310 My CQ          0022
EI5FK   144040.0  EI5FK    cq aurora            0023
OZ2M    144073.0  OY9JD    IP62 000 My CQ          0026
W7CNK   432100.0  W7CNK    cq Au from em15 > north     0027
PE1HWO   144072.9  OZ2M     cq                0028
S53S    7039.5   IQ3GO/P   EU130              0029
EI5FK   144040.0  OZ6OL    jo65 53a thanks         0032
N3AM    7018.2   LU8VCC                    0035
CT2ITZ   28650.0  CT2IUA    CT                0036
GM0TGE   144057.0  G4KWQ    cq cq qft 043 in io87    G  0036
K8SIX   7064.0   JY5HX    No QSL or email A waste.     0040
W3FM    14013.1  CX3EU                     0041
SV9CVY   7043.0   HJ4OBA                    0042
GM0TGE   50098.0  DF9OX    jo53               0043
N7CZ    144200.0  VE7SL    CN88(>DN47 Au!          0045
VE9AA   50110.0  OX3LX    419AE              0045
K0HA    50070.0  WA7X     Beacon DM49 via AU        0046
S53S    7062.0   IQ3GO/P   EU130              0048
N7CZ    144193.0  W7YM     DN57(>DN47 Au!          0050
N7EPD   144200.0  K0GU     53 au in cn87!!         0052
LW6DC   14070.0  KF4HR    bpsk               0054
N7EPD   144205.0  K0GU     cq cq au into cn87!       0055
K3HX    144205.0  W3KWH    EN90 > FN00 CQ AU CW     0056
CT2ITZ   7043.0   HJ4OBA                    0057
AK5X    7005.0   EM1HO    ANTARCTICA CQ          0058
K3HX    144200.0  W3KWH    QSY HERE CQ AU CW        0058
KP4EIT   50120.0         looking for the NW        0103
PP5ZP   7043.0   HJ4OBA    op anibal            0103
N7CZ    144207.0  K0GU     DN70(>DN47 Au! my QRG QTF 75de  0104
LW6DC   14070.0  VE3BLK    bpsk            VE  0108
W0VX    7007.0   XE1XR    CQ DX              0109
W0VX    7025.0   LU8YA                     0112
ZP6CW   1822.0   G3ZES    CQ CQ              0112
KF4NBG   7005.0   EM1HO                     0114
KF4NBG/9  7005.0   EM1HO                     0114
N0FW    7062.0   IQ3GO/P   qsx 7185; EU-130         0116
PY2MTV   7005.0   EM1HO    CQ DX NOW            0116
SV1GRH   7085.0   SX1A/18   Spec. Call for Olymp. Games   0118
ZP6CW   1830.5   N4IS     CQ CQ              0118
N7CZ    222100.0  K7MAC    DN13(>DN47 Au!          0119
PT7VB   7057.5   CX5BW    stron              0120
PY2MTV   7057.5   CX5BW    CQ CQ DX             0120
JH7YES   7043.0   8J7MW/7   SENDAITANABATA          0121
ZP6CW   1822.0   CP4BT    CQ CQ              0121
PY2ZX   432100.0  PU2OCZ    SSB with PY5YFT es PY5AQ!!!   0124
PY2ZX   435000.0  PU2OCZ    SSB with PY5AQ !!!        0130
ZP6CW   1822.0   N4IS     WORKING CP4BT        K  0131
VE1ZJ   1831.0   OK1HB    cq                0133
W0RLI   50125.0  W6OAL                     0133
VE9AA   50045.0  OX3VHF/B   =ox3lx on 110 cw,559       0135
OH2RF   50048.8  JW9SIX    529               0137
LW6DC   14070.0  KC2ILU    bpsk               0139
PT2CSM   3792.0   PY1HE/PT2  CQ CQ DX             0139
DF9OX   50098.0  GM0TGE    IO87 - JO53 AE!!! my QRG    0141
OE5CSP   7057.3   CX5BW                     0142
UU5YL   14255.0  UX0LV/P   Alex from Tuzla is. EU-180   0142
PY2DO   1826.0   ZP6CW    cq cq cq             0144
ZP6CW   1818.6   CP4BT    new freq cq cq          0144
ZP6CW   1827.0   K3UL     cq cq              0146
PY2VA   3790.0   5T5NU    strong              0153
W2NRA   14010.0  8P6JD                     0153
GM0TGE   50098.0  DL9OX    cq cq au-E in io87        0154
KQ3F    7010.0   CX1SI                     0158
W3BGN   1826.1   ZP6CW    CQ                0200
DL7HU   1826.0   ZP6CW    gm                0203
N4YIC   3796.0   KP2/AA1BU  Joe               0207
W3BGN   1832.0   IV3PRK    CQ                0209
JA7FEX   7043.0   8J7MW/7   IWANUMACITY           0212
W0EWM   3796.0   KP2/AA1BU  5/9 in MO            0216
N4IS    1826.0   ZP6CW    569 into Florida good signal..  0218
W3BGN   1826.1   DL7HU    CLG ZP6CW            0221
VE1ZJ   1828.0   OK2ZC    cq                0229
VE1YX   50054.0  VE2YAT/B   fo40>fn74            0233
SP1MWK   7062.2   IQ3GO/P   ** EU- 130**           0249
KC9CTV   50130.0  KB9YAO    yl cqing EN70          0250
SV1FJN   14220.0  SX1A/18                    0253
PY2NB   7022.9   PY3YD    CQ DX              0300
SP1MWK   7047.6   YY4GMJ    op. EDUARDO ** CQ CQ**      0300
K3TKJ   50125.0  W8RU     EN82               0315
W8RU    50125.0  K3TKJ    fm28(>en82 au          0316
W1MU    50050.4  VE8BY/B   Solid S6 in FN53      VE  0321
UX0LV   14185.0  UU5YL/P   YL op.Olga IOTA EU-180 Tuzla I  0325
DF2RR   14225.0  SX1A/18   cq cq            SV  0333
K7XC    144200.0  K7XC     CQing N from DM09ol       0338
FO5RL   14223.0  FO5RJ    Op Manu QSL via F8IJV      0341
W9YK    14207.1  KP2/AA1VU                   0342
W9YK    14207.1  KP2/AA1BU  whoops - fat fingers       0343
W4ZAN   14207.0  KP2/AA1BU  Loud on the E.Coast       0345
OK2BKV   14225.0  SX1A/18                    0356
KC9CTV   50130.0  K9ACX    YL Fest             0358
M1KMC   7052.5   M1KMC    Cq Cq DX Any VK= ZL       0402
S53S    7013.8   IQ3GO/P   EU130  IIA GO029        0404
SP9W    14225.0  SP9                      0418
IK8DDN   14260.0  UU5YL/P   EU-180              0419
UA6LGR   7014.0   IQ3GO/P   cq                0431
W4UEF   14207.1  KP2/AA1BU  abt to QRT            0434
W5XS    3799.5   G3WXX    TONY- GUD SIGNAL HVY QRN     0434
HA0DU   14181.8  RN1NGJ/P   EU-147, RR-02-38         0437
7ABC    7240.0   PA4RED                    0439
UA6LGR   14182.0  RN1NGJ/P   Satam Isl. RR-02-38 RDA KL-11  0440
IK8DDN   14180.9  RN1NGJ/1   PSE NAME ISL. TNX     UA  0441
SP4AWE   7008.0   PA/OM1II   EU 038              0445
SP3DSC   14070.9  YZ1MW                     0449
A61AV   14250.0  A61AV    TEST 73             0458
F5CQ    7010.9   DL5AUA/P   EU127              0500
IZ8FWN   14240.0  IZ8EPY    cq cq              0511
SK7MW   10368225  NAC13    -cm test Tuesd.+5,7 o 10GHz K  0511
DL1EBR   14180.0  RN1NGJ/P   satam ISL EU 147 rr.02-38 UA  0518
EA3AJW   10107.0  SX1A     SV                0518
IN3QBR   7008.0   PA/OM1EE                   0519
OE6NKG   14195.0  TM8N     qsl via f8dvd          0524
U5WF    10106.9  SX1A                     0535
DL8JS   14195.0  TM8N     iota. eu065,,qsl f8dvd      0538
PA0HVF   14071.0  SX2004PA   ***PSK***            0539
U5WF    14023.4  UA1NFA/P                   0540
G0JHC   50031.0  CT0SIX    559 48250 59+++         0542
EA3AJW   14069.5  SX1A/18   PSK31              0545
9A8A    50080.0  UU5SIX/B   kn74al/599/jn86eh        0546
W6KH    14205.0  5W1RA                     0546
YU4WU   14023.4  UA1NFA/P   EU-147, RR-02-38 KL-12      0547
F2YT    7088.0   F5MQW/P   dfcf 83086 ddcf8306       0548
IK1SOW   14012.1  LZ1BJ/1   eu-181              0548
W6KH    14225.2  ZK1JD                     0550
PE1AHX   144370.0  SM3RPQ    hrd CQ362 from JP74bt      0557
KA1LMR   28216.2  WB0FTL/B   Beacon              0558
OK2LI   7020.9   IQ3GO/P   cq simplex eu130 599++      0558
W5XS    7096.0   F5VBY    10 OVER 9 IN TEXAS        0558
IZ8FDH   14194.9  TM8N     EU 064 via F8DVD         0559
W1PWW   144300.0  CQ CW    CQ'ing NOW to N-E de FN53DT   0601
PE1AHX   144370.0  OH9MTY    CR 540/19 2065km         0602
HA8FW   14194.8  TM8N     via F8DVD EU-64         0603
W5XS    7096.0   ZL4PH    PAUL - WEAK BUT READABLE     0603
SV1FJA   10143.3  SX1A/18   *RTTY*              0604
KD5VHZ   50065.0  W0IJR/B   419 tropo            0605
W5XS    7096.0   VK3BCY    GOOD SIGNAL           0607
MM0KOS   144370.0  SP9LCV    hrd 460/5            0609
HA8FW   14018.8  PA/OM1II   EU-038              0612
PE1AHX   144370.0  SM0LQB    hrd cq 2s/19dB          0614
W7RY    7010.0   FO5JR                     0614
CE3RLT   7057.1   CO6LPB    CQ DX with CO7GFK        0615
OH3OJ   14023.4  UA1NFA/P   RR 0238             0615
DK4TG   144000.0  FSK441    any stn qrv ??          0617
HA8FW   14012.7  LZ1BJ/P   EU-181 &&&&& big big IDIOT    0618
F5AOV   07088.0  F5MQW/P   DFCF-83086            0619
F5AOV   7088.0   F5MQW/P   DFCF-83086            0619
SV1FJA   10143.4  SX1A/18   *PSK31*             0619
DK4TG   144370.0  OH9MTY    pse sked fsk441 !        0620
9A1CBK   14025.8  DF6QC    EU-127              0626
CE3RLT   7055.0   CO6LPB    NOW HERE with CO6GMK       0627
DL1AAU   14021.9  IQ3GO/P                    0628
F5IDJ   14199.8  TM8N     IOTA EU64            0628
IK7MCJ   14070.0  5B4AHK                    0629
US2WU   14023.5  RI1NU    eu-147 rr0238          0629
F5IDJ   14260.0  LZ1BJ/1   IOTA EU181            0630
OM3MB   14019.2  PA/OM1II   EU 038              0630
ON5KAH   7088.0   F5MWQ/P   DFCF 83-086           0633
US2WU   14013.3  9A/HA7JJS  eu-170              0634
F5OCL   14199.9  TM8N     IOTA EU-064 via F8DVD      0635
US2WU   14260.0  LZ1BJ/1   eu-181              0636
RZ9WWH   14175.9  UE3FWM/1   eu-133,rda-lo-26         0647
DJ7BA   14265.7  TM4Z     EU-065 Ouessant v F4DXW     0650
SP9GFI   14021.3  9A5DJ/P   EU-170 , via OK1DJG       0650
F6EAS   144453.0  GB3ANG    53 in98lv            0652
OK2PAY   18077.9  SV9/OK2ZU/P                  0652
9A2WJ   14023.5  RI1NU    EU-147 KL-11 RR-02-38 v RN1NU  0656
HB9DVH   14200.0  TM8N     ile de Noirmoutier EU-064    0703
VK6JJ   14156.0  EA7BA    only signal on band 54 qsb    0705
OH6PA   144000.0  RA3EL    R U on Cluster          0708
DL4PY   14007.6  PIRAT    TELEX ??? RTTY-mode 579 into G  0709
F8DRA   14207.0  IQ3GO/P   Wkd59 EU-130          0710
VK6JJ   14177.0  EA5FJM    53 wid qsb            0711
F2YT    7088.1   F5MQW/P   dfcf83086  ddcf8306       0712
OK2PAY   14070.0  SX1A/18                    0715
SV1FJA   21088.3  SX1A/18   *rtty*              0717
ON4PO   14260.0  LZ1BJ/1   eu 181              0719
DJ3XG   14000.0  RI0CM    www.mdxc.org/ri0cm/newse.htm   0723
PA4PA   50000.0  CT/VIDEO   59 >jo22             0725
G3JAG   10107.0  SX1A                     0727
HB9DVH   14260.0  LZ1BJ/1   EU-181              0727
PA4PA   50031.5  CT0SIX/B                   0729
IV3AZZ   14207.0  IQ3GO/P   EU130 GO029           0730
F5IDJ   14207.0  IQ3GO/P   IOTA EU130            0731
UT7AXA   14258.0  SV5/SP6RLK  eu-001              0731
SP3DSC   14260.0  LZ1BJ/1   EU-181              0735
DG3FK   14264.8  RU3SD/1   eu-147              0739
EA7HZ   14207.0  IQ3GO/P   EU-130, IIA GO-029      I  0741
EH3LL   50000.0  GB3VUX    59                0741
G3CCO   14037.4  IM0A     iota eu-165           0744
PA3FPQ   50031.0  CT0SIX/B   55 qsb              0746
S53S    14260.0  LZ1BJ/1   op.bojan 59+30dB         0746
YO7FFU   14260.0  S53S     59+10DB RX DE YO7FFU 73' OP.GI  0749
DL4ALI   50075.0  YO3KWJ/B   coming up kn34>(jo50jw      0751
YO7FFU   14260.0  LZ1BJ/1   59+10DB RX DE YO7FFU 73' OP.GI  0751
EA3EYD   14195.0  TM8N     eu64 via f8dvd          0752
SV1GYG   14087.0  SY2004GYG  CQ RTTY             0753
F5IDJ   14256.9  RK3AWK/1   IOTA EU133            0754
OK2PAY   18071.8  YI9KT                     0755
DL2DR   50075.0  YO3KWJ    599>jo31to hrd nw        0757
DL1DTC   18071.8  YI9KT    Richard QSL via SP8HKT      0758
SM3WMV   14185.1  SX1A/18                    0800
GW8ASA   144360.0  HB9QQ    480ms 10db in qso        0804
S53S    7064.5   IQ3GO/P   EU-130 GO-029          0804
PA3DHR   7087.0   OE/PA0BWX  vakantie net veel qsb      0805
DL1AAU   14009.9  MM0XAU    eu-012              0811
SV1IYL   14087.0  SY2004GYG  CQ RTTY 10 POINTS       0814
UA6MF   14265.7  RN1NGJ/P   RRA rr 02-38           0814
UA9LAU   14181.8  UA3BM/3/M  TV-29              0816
OH6YF   14015.9  9A/HA7JJS                   0817
EI5FK   144360.0  HB9QQ    thanks qso, many many bursts P  0818
DJ7MI   18070.1  MM0XAU    Hans nw here ! strong !QSL DJ6  0820
DL4ALI   14016.0  9A/HA7JJS  eu170 ci085           0822
EH3LL   50150.0  M0XLT    59                0822
SV1GYG   14086.5  SY2004GYG                   0822
OK2PM   144370.0  IW1BCV    tnx fast QSO,240/14 73! GL    0824
RN6FM   14086.0  SY2004GYG                   0824
DK1VJ   14080.0  SY2004GYG  AMTOR              0825
EA5ASF   50145.0  EH5ASF    cq cq jn00aa           0825
EI5FK   144370.0  DJ9CS    jo54 cq 100/8          0826
EI5FK   144360.0  WSJT     anyone interested now      0829
IW1BCV   144370.0  OK2PM    CFM QSO 240/6 JN44FS TNX CIAO  0830
EH1YV   50130.0  G0UYC    in52 jn02 band open       0832
EH3LL   50140.0  G4AFJ    59+               0834
EI5FK   144370.0  DF5NK    cq362 160/12           0835
F8ASY   50026.0  CN8MC/B   59 in jn15            0835
GM7TUD   14260.0  7S5A     EU177              0835
F2VX    14213.0  9A425KA   pfx via 9A6Z buro        0836
9A2OM   14260.0  7S5A     EU-177; QSLVIA:SM4DDS      0838
EI5FK   144360.0  OH6PA    ur on :-))            0839
F8ASY   14283.0  IM0A     CQ                0841
UU2JQ   14182.0  UA3BM/3/M  RDA # ???            0842
F5IDJ   14181.7  UA3BM/3   RR69-02 RDA TV29         0844
DG4BRT   14213.0  9A425KA   59 in north-germany       0847
DJ6TK   50135.0  EH2JE    calling CQ Six          0848
F2VX    14266.0  RI1NU    via RN1NU CQ           0848
SP2GUV   50000.0  3B9C     via RSGB buro...         0848
UU2JQ   14214.0  9A425KA   via 9A6Z             0848
EA1YV   144360.0  EI5FK    you are transmiting?       0849
DG5BE   14213.0  9A425KA   qsl via 9A0           0851
DJ6TK   50075.6  YO3KWJ/B   Beacon from KN34BJ >JO53FG    0853
F2VX    14257.0  LZ1BJ/1   iota: EU-181           0853
SP2RXG   14185.1  SX1A/18   cq cq              0853
SP6OUL   50042.0  GB3MCB/B   599>JO90BF            0853
EI5FK   144360.0  EA1YV    yes to OH6PA, u hr me ?     0854
PA2M    50104.0  UT5JAJ    cq now              0854
EA1MR   14254.0  IQ2GO/P   eu-130              0855
S53S    14254.0  IQ3GO/P   EU-130 GO-029          0855
PA2M    50135.0  UT5JAJ    now here             0856
DF5NK   50084.0  UT5G/B    kn66->jn59 599          0857
F5AZM   14283.0  IM0A                     0857
PA3FPQ   50135.0  UT5JAJ    kn64 ssb now           0857
DL1EY   50083.0  UT5G     KN66LS > 569 > JN59KP      0859
SP2RXG   14265.8  RI1NU    cq cq              0859
G-SWL   50152.5  GM4NFC    Back Scatter QTF 150 degrees   0900
OK2PAY   18080.9  SU9BN                     0902
SP6VGJ   50040.0  SV1SIX    559               0903
OM5CW   50103.0  4X/OK1FIA/P km72 cd             0904
OM5CW   50141.1  G0CDA    cq io83             0908
SX1A    18140.0  SX1A/18                    0908
LA9XKA   50019.4  IZ1EPM/B   559 JN34WR->JP50RE        0909
SP6OUL   50136.0  UT5JAJ    CQ CQ              0909
HB9CQL   50083.5  UT5G     KN66LS 559            0911
RA6YJ   14181.7  UA3BM/3   rda tv-29 ri-6902        0911
GM4WMM   50125.0  S56WKT    58 in IO89            0912
4Z4TL   50125.0  S56WKT    55 KM72             0913
IN3QBR   50083.0  UT5G     599 IN JN55           0915
SP7VTY   50150.0  F5HRY/P   59 +in JO82(>IN88        0915
SV1CDM   18140.0  SX1A/18                    0915
YL1ZF   14185.0  SX1A/18                    0915
HB9CQL   50110.0  M0HEN/MM                   0917
DH1SAV   21200.0  EC5AMK    vy strong            0918
IW2CXJ   50064.0  GB3LER/B   strong ip90->jn45        0919
4Z4TL   50103.3  4X/OK1FIA/  LOUD....             0922
SP7VTY   50136.0  UT5JAJ    CQ CQ from KN64         0923
OH6PA   144360.1  EI5FK    I hawe stoped Nw 73 CUL     0924
EH1YV   50136.0  UT5JAJ    59 in52 kn64           0928
SP6VGJ   50065.0  GB3IOJ/B   599 qsb             0929
M0RWA   50125.0  S56WKT    thanks for qso          0931
CT1FIJ   50120.0  CT1CBI    CQCQ               0932
PA3GXF   14212.9  NA425KA                    0933
PE1GNP   50120.0  CT1CBI    hrd 59 in jo31          0933
S53S    14030.0  IQ3GO/P   EU130 GO029           0933
MW0CFQ   50143.0  SP6OUL    JO90               0935
F5IDJ   21260.0  LZ1BJ/1   IOTA EU181            0936
DL1AZZ   14263.0  OZ8MW/P   EU-088 DIA NK-001        0937
F5AZM   21200.0  EC5AMK                    0937
IK8DYD   50027.0  CN8MC    559 IN JN71           0937
OZ7OG   14030.0  IQ3GO/P   EU130              0937
IK8DYD   50103.0  UT5JAJ    CQ ON CW 599 IN JN71       0938
OK1MP   50095.2  OE5RI    jn77dx 559 jo70fc        0939
SP6VGJ   50120.0  TM4Z     55 qsl v f4dxw          0939
IK8DYD   50120.0  CT1CBI    59 IN JN71            0940
PA7ZZ   14260.0  TM8N     iota eu-064 via f8dvd      0940
EA8EE   29610.0  EA8ADH    Weather+Crossband+VOIP      0941
IK8DYD   50013.0  CU3ARA/B   599 IN JN71           0943
PH2M    50120.0  CT1CBI    Tony IM59hi-JO22hc        0945
CN8LI   50077.0  OD5SIX    519               0946
F4ENU   14260.0  TM8N     active par f8dvd 59+      0946
PA0FRE   50013.0  CU3URA/B   589 jo21             0946
W1JJ    50000.0  VIDEO    48.250 s2            0946
DL9USA   50042.0  GB3MCB/B   in jo71             0949
GM8LFB   50058.0  IQ4AD/B   539, IW2FZQ/B, IK5ZUL/B here   0949
GW3LEW   50103.0  UT5JAJ    io71/kn64            0949
MW0CFQ   50150.0  GW3LEW    Hi Geoff             0949
SP6OUL   50084.0  UT5G/B    599.JO90             0951
CN8LI   50125.0  S56WKT    cq jn76 57 qsb.         0952
SM0LQB   144363.0  GW8ASA    TNX new # 10720ms/18dB      0952
SP6OUL   50080.0  UU5SIX/B   599 >JO90            0953
F5CH    18071.6  7S5A     iota eu177            0954
F5IDJ   14019.8  9A/HA7JJS  IOTA EU170 CI85         0954
DK1MAX   50180.0  M0HEN/MM   JM06-JN58sp; 599         0955
MW0CFQ   50150.0  CT/G0JLO   IM57               0955
F1NNI   50120.0  TM4Z     ouessant island eu065      0956
JA6WFM   7088.0   NP4A     59 in HI8            0956
F1NNI   144300.0  TM4Z     ouessant island eu065      0957
GW3LEW   50000.0  MW0CFQ    come on ON4KST CHAT peter    0957
JA1WLO   14197.0  YB0HCT    cqing              0957
F5IDJ   14263.0  EJ3JP/P   IOTA EU006 INISHEER ISL VIA GI  0958
UX1IL   28460.0  OD5UR                     0958
UX1IL   28524.7  UE3FWM/1                   1000
F5IDJ   14255.0  SK0HS/5   IOTA EU084            1001
F5IDJ   14030.0  IQ3GO/P   IOTA EU130            1003
SP2IJ   50120.0  TM4Z     in78kk              1003
IW2KVT   50160.0  EH6SA    jn18(>jn45 rst 59 esp      1004
GM7TUD   14263.0  EJ3JP/P   EU-006 VIA GI4NKB        1008
F5CQ    14260.0  TM8N     EU064 - via F8DVD        1009
F5IDJ   14224.9  RK3YWU    13 YEARS OLD  MAXIME    UA  1010
G0WZY   14263.0  EJ2HP/P   eu-006 via gi3obo        1010
IK8DYD   50130.0  EH???    LOUD IN QRM           1010
IK8DYD   50143.0  F6HTJ    59 IN JN71            1013
OH3TT   14019.9  9A/HA7JJS  EU-170              1015
HA5LV   144366.0  FSK441    cq 1st              1016
DL1EY   50180.0  M0HEN/MM   JM06 > 59 > JN59KP        1017
PE1OPM   14263.0  EJ6JK    EU-006              1018
DL3AMA   50180.0  M0HEN/MM   JM06 new Grid - split 5up  G  1019
IZ6FZS   18140.0  SX1A/18   5/5               1019
OZ7AEI   14260.0  RU3SD/1   RR-02-38             1023
SM7XJF   14263.0  EJ6JK    EU-006              1023
PH2M    50180.0  M0HEN/MM   QSX 50185.00 JM06 QSL:pa3bls   1024
SV1GYG   18140.0  SX1A/18   18 DAYS B4 O.G OP DIMITRIS   1025
W1CKA   14200.0  NO DX    no signals on any band..bands  1025
IZ6FZS   28484.6  F8DPN    5/9 Mr Jean           1029
HA5AO   21004.9  OD5/IK1QBT  QSLvia I1HJT           1030
ON4LTL   14200.0  EA3/ON4LTL/P qrv qrv cq            1033
N7MAL   3799.0   LU6FL    cq                1034
SP3DSC   21012.8  LZ1BJ/1   cq EU-181            1034
TA1CD   18069.8  OD5/IK1QBT  cq                1036
PY4AST   7006.0   CX1SI    CQ                1037
SWL1DX   28485.2  F8DPN    5/9 in JN25 Short skip open   1039
CT1FFU   50013.0  CU3URA    azores beacom very strong 599  1043
JJ8HOA   10107.0  V85SS    cq                1043
ON4LTL   7060.0   EA3/ON4LTL/P qrv qrv qrv           1043
DL4PY   21025.3  G5LP     CQ                1046
GM7TUD   14259.0  GJ4DBL/P   EU-013 Tim on Jersey       1046
EI5FK   50110.0  9Z4BM    59 10 mins ago wkng a G     1047
LU1DMA   50069.5  LU1DMA/B   Pls Check an info Thanks.!!   1048
JI1ANI   10107.0  V85SS                     1049
G0KOM   50041.0  ON0SIX/B   EA5/G0KOM            1050
M0KQU   21289.0  F6HLG    thanks for qso          1050
UT2IO   28519.9  SY2004GYG                   1050
JI1ANI   10107.0  V85SH    SRI               1051
UA0SC   14000.0  UA0SC    test            UA9  1051
DJ4EY   21012.8  DG3DBO    TEST PSE IGNORE         1054
IW4BET   50031.0  CT0SIX/B   599 im59>jn54          1054
EA1DFP   14253.0  IQ3GO/P   EU130              1055
I6AYS   210121.5  LZ1BJ/1   EU-181              1056
PE1AHX   144370.0  OK2PM    CR 5s/14dB tnx Karel, GL!    1057
NA2M    7018.0   JH9FNB/MM                   1100
G0KOM   50008.0  I5MXX/B   579 EA5/G0KOM          1101
OK2PM   144370.0  PE1AHX    tnx,best 640/11 GL Catharinus!  1102
EA1DFP   14019.9  9A/HA6PS   cq cq              1103
G0KOM   50022.0  S55ZRS/B   559 EA5/G0KOM          1104
G4AZN   21018.5  LZ1BJ/1   eu 181              1107
SP2RXG   14088.0  SX1A/18   *** rtty ***           1108
GW8ASA   144370.0  OK1DFC    cq fireworks           1110
IZ6CLZ   28470.0  T0ST     TEST               1110
KD4ESV   50000.0  LU1DMA    hope to hear beacon soon     1110
UA6LGR   14157.5  UA4PJM/M   RDA TA-55            1110
M0KQU   14125.0  M0EDX    thanks for qso          1113
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.01 s