DXDB

DX spottings on March 28 2005 - page 2 of 8

AH6RR   14195.0  FT5XO    Still nothing :-(        0505
RZ9WXW   14158.0  RW0LC                     0507
SV1EML   3790.0   EA5GPQ    CQDX CQDX            0507
K7BV/1   50194.0  IS0/I0JU   EME JT65a JN40>FN31       0508
SV1EML   7069.0   HA8RM    LIST 7256 CQDX          0508
WO2N    14195.0  FT5XO    YES!! Getting Louder 5x5 NY 2  0508
N4NN    14195.0  FT5XO    QSX 14262.00 55 IN FLA      0509
N6AJR   14295.0  FT5XO    qsx sounds like a ghost weak.  0510
N6AJR   14295.0  FT5XO    qsx sounds like a ghost weak..  0510
ZZ1JDR   50110.0  --      CQ CQ DX             0511
IK1RLI   3799.8   C6AMP                     0512
AA9RN   14195.1  FT5XO    going down needs some steroi  0514
AA9RN   14195.1  FT5XO    going down needs some steroid  0514
N6AJR   14195.0  FT5XO                     0514
G0GVA   7004.4   HA8LNN    calling dx            0515
N7DC    14195.0  FT5XO    dead as mackarel in Va      0515
K8AV    14195.0  FT5XO    QSX 14262.00 CQing        0516
SV3CJU   14178.0  9Q0AR                     0516
NA2P    14195.0  FT5XO    Listening 262 only , easy    0518
OK1CF   3503.9   J75RZ    Correct call!          0518
JH1SWD   21024.0  FT5XO    up 2               0519
K3SX    14195.0  FT5XO    Still going!           0520
N9SV    14071.4  J75RZ    BPSK31 Dominica         0520
IV3TMT   21024.0  FT5XO                     0521
KG9Z    3504.1   J75RZ    Simplex 579 0n sloper      0522
G0GVA   7000.9   UR5IAP                    0523
G0REK   7167.2   G0REK    calling cq            0523
W7MH    18074.4  FT5XO    up 2 very weak          0523
IV3TMT   14178.0  9Q0AR    via sm5bf GUS Kinshasa      0525
4Z5LA   14178.0  9Q0AR                     0529
DL3APO   18074.0  FT5XO    wkd 2 up             0529
F8CDM   3583.0   TU2OJ    1849HZ QSL VIA F5IPW       0530
JH1WOB   10128.9  8N7JARL   JARL SPECIAL STATION       0530
W6ED    14195.0  FT5XO    qsx 200 fb sig          0530
AA9RN   14087.0  J75RZ    rtty               0531
IV3TMT   18076.0  FT5XO    2 up               0533
DS5JMG   21024.0  FT5XO                     0536
4Z5LA   18074.0  FT5XO    qsx 076 no takers        0541
UR3IFD   24945.0  FT5XO    up5 alone            0541
HB9TSI   7066.1   CO7NO    tnx               0544
G0GVA   7006.2   UT7ZNV    qsb here             0545
WK3N    7022.5   TR8CA    cqing              0545
KG9Z    7009.4   DL2QB    569 on Sloper ILL        0547
HL4CEL   24945.0  FT5XO    QSX 24950.00 FB SIG       0549
SP7NHS   3706.5   3Z1IARU   via SP3MGM cq cq         0549
RU4LM   24945.0  FT5XO    up 5 fb sig. my 100w + gp    0550
JA9GLW   24945.0  FT5XO    QSX 24950.20 GD SIG       0552
IZ8EEL   18074.0  FT5XO    weak bur wkd up 2        0554
PA0WRS   7013.1   HF7IARU                    0557
W6TA    7001.5   S59AA    CQ NO TAKERS!          0558
G4RQI   7015.0   N1IX     559+               0559
WK3N    10102.5  TR8CA    cqing              0559
W5WN    7078.0   IK4GRO    qsx 7179             0601
G4RQI   7005.8   ZB2/GM4FDM                  0602
JA1CQK   28004.0  FT5XO    CQ UP2              0602
I0SSW   7052.9   PY2/PT2FM  5/9               0603
SP6GCU   21024.0  FT5XO    lsn 2up             0605
VK4CQ   28200.0  5Z4B     Beacon 559,no ZS signals.    0605
PY8AZT   7053.0   PY2/PT2FM  Phill              0606
W6TA    7093.4   EA5GPQ    QSX 7210 CQ WEST COAST     0607
BV4FH   21400.0  JA1BPK    speaking Chinese w/BY`s     0608
I0SSW   7066.0   CO7NO    5/7               0608
TR8CA   28400.0  VK4CQ    waiting for u          0608
KL7J    10103.9  SM3BDZ                    0610
DL5DD   7015.2   N1IX     Dave strong from NA tnx     0611
DF6QZ   14275.0  TT8FC    strong              0612
DK3RA   18074.0  FT5XO    cq                0612
K3TRM   14087.2  J75RZ    RTTY               0612
VK4CQ   28400.0  TR8CA    Tnx Alain,calling now 400.    0615
DJ9KM   18074.0  FT5XO    wkd up2.0            0617
SP4INT   18074.1  FT5XO    fb sigs few takers        0617
K6TA    14087.2  J75RZ    RTTY               0618
JF7RJM   28004.0  FT5XO    few takers            0619
JA9GLW   28004.0  FT5XO    UP2 LOUD             0623
4Z5LA   14190.1  9Q0AR    alone              0624
7N4TJS   21295.0  FT5XO    up 5               0624
JA9GLW   28004.1  FT5XO    UP2 LOUD             0624
G0REK   7052.8   PY2/PT2FM  op:phil 59            0625
F5AQB   18074.0  FT5XO    QRT ?              0626
DJ2EV   7005.0   8P6MT    Mike               0632
OH2KFO   14070.0  OH0I     BSK 31              0633
YO6CFB   14205.0  OD5RZ    strong              0633
F5LNU   50190.0  CQ /EME   jt65a second           0634
K9XD    14089.2  J75RZ    RTTY GREAT SIGNAL 5X8      0634
G4PCI   50230.0  QJT6M    cq tx 2nd            0638
YO5OHZ   1850.0   YO5OHZ    testing cluster         0638
LY2IJ   21295.0  FT5XO    5up               0640
VK4CQ   28400.0  5B/M0XAA   58,trying relay to TR8 no luc  0640
CT1BWW   18074.0  FT5XO    QSX .076             0641
CT1BWW   24950.0  FT5XO    QSX .955             0641
IK6CGO   18080.0  ZS6QU                     0642
CT1DYV   21295.0  FT5XO    QSX 21300.00           0643
DJ2EV   7015.2   N1IX     Dave/NH             0645
HB9CNY   14219.1  VK7GK    long path            0646
EA5RJ   18074.0  FT5XO    agn               0647
DG3FK   21295.0  FT5XO    split 5-10 up, easy, vy gd op  0648
DG3FK   21295.0  FT5XO    split 5-10 up, easy, vy gd ope  0648
IK8YOQ   24945.0  FT5XO    10up               0649
IK1HJS   14180.0  ZD7FT                     0650
IT9ORA   14015.0  OH0/LY2TA                   0650
OH6PA   14195.0  CLOWN    is on              0650
DJ6KH   18069.1  4KR60S                    0651
G7GNM   14219.1  VK7GK    cant hear in UK yet - 4 el st  0651
IT9RJE   21295.0  FT5XO    5-10 Up 57            0651
KL7J    10106.2  OX3RZ                     0651
ZL2BSJ   14015.0  OH0/LY2TA  Wkd via LP, with QRM       0651
UA3DR   24945.0  FT5XO                     0652
K2MUB   3799.8   GM3MOU    w/eu group            0656
SP3IQ   21295.0  FT5XO    21304              0656
9A4SS   24945.0  FT5XO    10 UP; AF-048; via VE3XN     0657
I0SSW   7057.9   I2JJR/P   DCI TE-030            0657
GM0SDV   14071.4  GM0SDV    BPSK31 cq cq cq         0658
IT9EJW   24945.0  FT5XO    up 24955             0658
ON2ACO   14175.0  ON2ACO    ON9cgb              0658
SP8BRQ   24945.0  FT5XO                     0658
OK1TPI   7016.0   OO6FT    CQ                0659
OE7FMH   14205.0  OD5RZ    Achmet              0701
DJ2EV   7022.0   2W0ASJ    Steve / nr Swansea        0703
UA3DR   21295.0  FT5XO                     0703
G0REK   7178.0   W5TZC    signal well down         0705
JR2HCB   50304.0  VK6RSX    599 in PM85nc          0705
UT2UZ   14012.5  KL7J     599=               0707
DG5BE   7056.0   F/DM5BO                    0709
DL6KVA   14020.9  UA9OAL    RDA NS-06            0709
IK1AWV   7054.0   IZ8GCE    DCI BN022            0710
DL3APO   7056.0   F/DM7BO   cq                0711
HA6ZM   14071.7  VK3FM    psk               0713
F5LMJ   14012.0  KL7J                     0714
F4DNI   14205.0  OD5RZ    very good operator !!!      0715
DK3EE   144300.0  G1YLE    59 > jo41gu           0717
DL3APO   7059.0   F5MMF/P                    0717
W6VX    14087.0  J75RZ    RTTY-Loud for this late     0717
HB9DQJ   7000.0   HB9DQJ    cluster test           0718
IK1AWV   7068.1   I1ASU/P   DCI IM074 NEW ONE        0719
DL6KVA   14023.6  RZ3RD    RDA TB-12            0720
I4SWL   7047.0   IN3HOT/P   ref dci ? (qrm)         0720
SQ8JLA   14205.0  OD5RZ    59+20              0720
OH3NHF   14208.7  ZK1JD    CQ                0721
DL5KAT   21079.9  5Z4DZ    - RTTY -             0722
DL6KVA   14017.4  UA6ECU    RDA KC-01            0722
G0REK   7075.0   ZL4IR    great signal 59         0722
SQ4CUM   21080.0  5Z4DZ    rtty               0722
SP5XSD   14217.0  4L4MM    MERAB TIBILISI          0723
SWL    14000.0  ONL     testing dx spot         0723
G0ISW   14072.4  VK3WDX    BPSK31 via Long Path       0725
JL1KFR   21080.0  5Z4DZ    VY SRTONG            0725
SP3DOF   21079.9  5Z4DZ    73 Alex             0725
IZ7DOH   7047.0   IN3HOT/P   ref. dli             0726
OZ4EL   14200.0  OZ4EL    only test            0726
F8BUI   144300.0  F8BUI    qrv for tropo          0727
SP5PB   7056.4   IV3UHL/P   dci UD 024            0727
JA1PAP   21079.9  5Z4DZ    RTTY UP             0728
DS2AXU   24945.0  FT5XO    up5               0729
I2UIY   10103.4  J75RZ                     0729
SP3IQ   14071.4  OH0I     BPSK31              0730
F5CH    10127.0  ES70B    qsl via ES4OJ          0732
F8CDM   14080.5  VK2KM    RTTY 1275HZ           0732
DJ8MS   432250.0  SM/DJ8MS   JO87kc qrv 09utc-?        0733
F5IDJ   10122.2  4N35CW                    0733
G4RQI   7005.7   VK3GB                     0733
F5CH    10108.0  ZB2/GM4FDM                  0734
G0MJS   18132.0  G0MJS                     0734
IK8RRY   10105.0  CU1CB                     0735
IZ8CPZ   24945.0  FT5XO    up 5               0735
ZR1VN   21303.1  5R8GT/P   CQ Europe 59 in Cape Town    0736
F2YT    7080.1   F8BMN/P   dfcf 59063            0737
F8BBL   14070.0  OH0I     PSK31 CQ             0737
IK1YMF   24945.0  FT5XO    up 5-10             0737
SP2BDR   21077.5  5Z4DZ    up10-15 rtty           0737
NZ9R    14024.5  VK4TT                     0738
IK1AWV   7068.0   I1ASU/P   DCI IM074            0739
IT9VQC   7056.5   IV3UHL/P   DCI UD024            0739
RU4LM   28008.7  3B8FG    cq cq              0740
CU1CB   14006.0  CU1CB    cq asia qsl manager ea5kb    0741
IK8RRY   18069.3  4KR60S    via 4j5a.            0741
OZ4VM   14217.0  4L4MM                     0741
DH6MM   10117.0  ES70B    via ES4OJ            0742
IK1QFM   7077.0   F/IK1PML/P  DFCF30024 DMF30009        0742
IT9VQC   7068.0   I1ASU/P   DCI IM074            0742
F2YT    7077.2   IK1PML/P   dfcf30024 dmf 30009       0743
ZR1VN   28495.0  VR2XMT    CQ DX              0743
ZL2BSJ   10108.0  ZB2/GM4FDM  Marginal cpi, wkd LP.      0744
G0ISW   14071.3  VK3FM    BPSK31              0745
LA8WG   18069.2  4KR60S                    0745
9A7V    21080.1  5Z4DZ    wkd.21092.71 RTTY        0746
DF7HX   14071.4  JA1VND    BPSK31              0746
DS2AXU   28495.0  VR2XMT    strong              0746
DL4ALI   14020.9  RA4CQ    RDA: SA-04            0747
G0MJS   18130.0  G0MJS    I AM A SELF SPOTTER       0747
G0RRJ  3 400830.0  GB3MHS/B   519 qsb jo02>io91        0747
G4ZOY   14223.1  VK5AZ                     0748
DL4ALI   14033.5  RA3BK    RDA: MA-06            0749
IT9VQC   7047.0   I1ASU/P   DCI IM074            0749
OE7FMH   14223.0  VK5AZ    Bob               0749
EA3ECE   144300.0  EA3ECE    cq cq JN01LT           0750
F4ASA   14140.0  VK6WC    john               0750
F5PBM   14070.1  RN3QKG/QRP  BPSK31 Nik Voronezh rx 928    0751
I1SCL   7046.0   I1ASU/P   D.C.I. IM - 074         0751
OK2PZ   14070.0  OK2PZ    cq 2000 Hz LongPath VK ZL   0751
DL8LE   7075.0   ZL4IR    qsl via W8WC           0752
DJ9KM   18069.2  4KR60S                    0753
F6GPT   144333.0        CQ CQ CQ N NE          0754
DK1KR   432200.0  SM/DJ8MS   ??qtv 1KR 10.00 ut??       0755
DL2DR   50150.0  OE5XBL    hrd 51 jo31to cq         0755
IK1QFM   7058.0   I2JJR/6   DCI-TE030            0755
IT9RJE   14223.0  VK5AZ    59+ LP              0755
HL4CDA   7070.0   HL4HQB    test               0756
IN3BZP   7050.0   IN3HOT/P   DLI REF. IN3-228        0756
DL6KVA   14022.4  KL7IKF                    0757
F8DGF   7026.0   TM2PHG    Via F5RPB            0757
HL4CDA   21000.0  HL4CDA    tese               0758
JR3MED   21015.0  RD3AC                     0758
DS2AXU   21295.0  FT5XO    up 5               0759
F8BBL   21080.0  5Z4DZ    RTTY QSX 21093.17        0759
VK6CJL   14211.8  GM4YSN    Ian 59 into Perth        0759
F5NMK   7058.8   F5MMF/P   DFCF 24068            0800
IT9VQC   7041.0   IK5VID/P   LI072              0800
NZ9R    7016.0   OO6FT                     0800
DJ9KM   50150.0  OE5XBL    44 in jo40            0802
HL5BLI   21295.0  FT5XO    UP 5               0802
F9OB    7077.0   F/IK1PML/P  DFCF 30024.DMF 30004. DDCF 30  0803
F9OB    7077.0   F/IK1PML/P  DFCF 30024.DMF 30004. DDCF 302  0803
DK3JW   7075.0   ZL4IR    55fb sig             0804
HL5BLI   24945.0  FT5XO    QSX 24950.0           0804
IK3HHX   24945.0  FT5XO    up 5 no takers          0804
IK4ADE   24945.0  FT5XO    up 5               0804
DJ9MH   24945.0  FT5XO    no takers? no sig in JO50!    0805
F2YT    7077.2   F/IK1PML/P  dfcf30024 dmf30009 ddcf3020   0805
IK0PEA   21079.8  5Z4DX    qsl via pa1aw up 10-15     0805
IZ4AIB   18138.0  5R8GT/P   Sigi qsl dk8zd buro       0805
PA7ZZ   24945.0  FT5XO    not copy here!          0806
F5TDK   24945.0  FT5XO    52 easy 5 up           0807
F6IPS   7060.1   C39MO                     0807
IK4ADE   21295.0  FT5XO    up 5               0807
G3CCO   14035.0  LZ8IARU                    0808
IZ1BII   24945.0  FT5XO    5/7 here 3ele 12m        0808
IZ8BRI   14205.0  CN8ML                     0808
LY3AX   24945.0  FT5XO    not copy :-(           0808
F8DKG   24945.0  FT5XO    no copy here ...         0809
I1SCL   7041.0   IK5VID/P   D.C.I. LI-072          0809
ON4DQP   7075.0   ZL4IR    thanks for contact ed      0809
F6ARC   10104.4  JA4BS    CQ D               0810
F8BON   24945.0  FT5XO    no copy in IN96         0810
IT9ORA   21079.2  5Z4DZ    RTTY QSX 10-15 UP        0810
IT9VQC   7056.0   IZ8GCE/P   DCI BN022            0810
IZ8BRI   14258.0  OH0/LY2TA                   0810
F5CH    14011.0  I7/9A3A                    0811
ON6CC   18074.0  FT5XO    nil here...           0811
PA3DRL   144370.0  SM1BSA    JO21PS(MS>JO97DP calling cq   0812
OZ6AGD   7000.0   8R1RPN    qso 2 days ago he say OH0XX   0813
ZL2BSJ   14258.0  OH0/LY2TA  S9 on LP, 1st call, wkd.     0813
DJ6JH   140001.0  9H3MR                     0814
HB9RDE   14285.0  VK5TRM    55                0814
DG5BE   7056.0   SJ9WL                     0815
PE1DHI   21079.9  5Z4DX    RTTY qsl via pa1aw up 10-15   0815
OH3LX   7000.0   8R1RPN    Yes, op. Olli OH0XX       0816
IZ8GCD   7041.0   IK5VID    LI-072              0817
F4BWJ   144339.9  F5AGA    51/53 jn18>in93 623kms      0818
F5PBM   10140.0  ZB2/GM4FDM  RTTY Tom rx 1534         0818
F5PRR   7079.0   F5AAR/P   DIFI 49028 R           0818
IZ8BRI   21295.0  FT5XO    UP5               0818
OK2PAY   21079.8  5Z4DZ    IS CORRECT....          0818
VK3JXO   14258.0  OHO/LY2TA  59 into vk3           0818
DL3WJ   50150.0  OE5XBL    53/56 tnx kurt fer tropo-qso   0819
HB9RDE   14285.0  ZL2NZL    56                0819
JA3EJG   18074.0  FT5XO    cq UP              0819
SP9UX   14111.5  DK0MNL    Packet Radio           0819
I0SSW   7051.3   IV3UHL/P   DCI UD024            0820
G4PCI   50230.0  G0CHE    cq jt6m 2nd tx          0822
C31CT   14220.0  C38JM    Special call Andorra       0823
G0STA   21295.0  FT5XO    Nil IO83             0823
G3CCO   14012.5  KL7J                     0823
SP5PB   7051.4   IV3UHL/P   dci UD 024            0823
EA2AYD   24945.0  FT5XO    UP .950 Easy           0824
IZ8GCD   7051.0   IV3UHL/P   UD-024              0824
EB2GAI   144300.0  F6FHP    call to in83md          0825
G3KZR   18074.0  FT5XO    he's there just wkd 2.6up    0825
IZ5EKW   18072.0  RZ9FN                     0827
F5CH    14002.3  9H3MR    qsl via IK1PMR          0828
DL4PY   21295.0  FT5XO    vy weak in jo30nd, not workab  0829
DL4PY   21295.0  FT5XO    vy weak in jo30nd, not workabl  0829
RN4HA   14171.2  UA0AGA/P   Korolev isl,Walerij       0829
ZB2IF   21275.6  VR2XMT    weak but workable        0829
F5PRR   7081.0   F8BMN/P   DFCF 59063            0830
M0AWX   10140.0  CQRTTY    cq rtty             0830
DF6QZ   14195.0  IT9RYH    pse ignore due to FT5XO     0831
I1SCL   7056.0   IZ8GCE/P   D.C.I. BN - 022         0831
IZ8BRI   21279.9  ZS2HCE                    0831
IK8WEJ   7041.0   IK5VID/P   DCI LI072            0832
OH6GAZ   18074.0  FT5XO    STILL NIL HERE ALL BANDS     0832
G6PRB   7174.0   WA8LXJ    5/8               0833
IK6CGO   18080.0  ZS6QU                     0833
ZR1VN   28480.0  FR1AN    good signal up to 59 with QSB  0833
SP6IWQ   144370.0  OH4GGW    oh3byz,yl2ol CQ         0834
VK3JXO   14195.0  IT9RYH    has not got a tuning dial    0834
OH4GGW   144370.0  HB9QQ    CQ hrd              0836
SM5CEU   21294.9  FT5XO    UP 5-10             0836
DF6PW   21295.0  FT5XO    weak but wkd up5, JO30      0837
DK1MAX   14022.1  RZ0ZWA                    0837
ON4LCY   7064.7   F5MMF/P   DFCF24068 LA MALATRIE      0837
F5MCC   14002.0  9H3MR    Andrea Gozo EU 023 Via IK1PMR  0838
IK8WEJ   7060.0   IK6DUN/P   DCI PU063 ITA G453        0838
ZR1VN   21295.0  FT5XO    59 in Cape Town... full calls  0839
IT9VQC   7060.0   IK6DUN/P   DCI PU063            0840
DF6PW   18071.9  5R8GT/P   cq                0841
F0DYO   144270.0  F1BKM    55 QSB IN98MV          0842
IT9RTA   21079.0  5Z4DZ    rtty up 10-15          0842
F0DYO   144200.0  EA3ECE    55 JN01JL            0843
SM5WGM   18079.8  ZS6QU    LISTEN 0.80 559 IN SM5      0843
SP6MLK   50150.0  OE5XBL    519 CQ in jo80ik         0843
DF6PW   18069.3  4KR6OS    ??? cq              0844
PA2P    7035.2   F/PA0WCH   BPSK31, Will@Teillet       0844
SP5ANJ   24945.0  FT5XO    up 10 kHz weak          0844
F2YT    7064.9   F5MMF/P   dfcf24068 ddcf 2436       0845
KA2BKG   7025.8   VK3IM    cq cq cq 559 sig         0845
F5MCC   14021.9  RZ0ZWA    Op: Victor Katchamka RDA KT-0  0846
F5MCC   14021.9  RZ0ZWA    Op: Victor Katchamka RDA KT-01  0846
G0CHE   50225.0  OE5MPL    tnx jt6m qso in 4 mins !!    0846
IK2VUC   7055.0   I7/IZ6FHZ/P DLI-I7-004            0847
JA6AKW   21020.5  OH0/LY2TA                   0847
M0BVE   14011.0  I7/9A3A                    0847
F8BON   7078.2   C37URA                    0848
IK4DCS   7061.0   IC8/IN3XUG  ita i652             0848
F8BON.   7078.2   C37URA                    0849
G4PCI   50230.0  I0WTD    cq jt6m             0849
IK2VUC   7058.0   IZ8GCE/P   DCI-BN022            0849
JA4AHV   21018.0  DU1EV    cq                0849
OK1FM   10143.5  LX2LA    PSK31              0849
EA3BTJ   21295.0  FT5XO    esplit 21305          0850
F6HTJ  2 401200.0  IZ1ERR    59 via AO51 sat         0850
ON4LCY   7046.3   I1ASU/P   DCI IM074            0851
HB9RDE   14285.0  VK5HK    Harro 59=10           0852
F5PBM   7078.0   C37URA    op Michel            0854
F6HTJ  2 401200.0  9H1FF    heard on AO51 sat        0854
IK2UEP   24950.0  FT5XO                     0854
UA0FO   21079.0  5Z4DZ    STRONG DOWN 5-10         0854
IK3VUT   21080.0  5Z4DZ    DWN               0855
IZ5EKV   24945.0  FT5XO    wkd up 10            0855
JJ0FVP   10108.0  V73KJ                     0855
DJ0RU   18069.3  4KR60S    via 4j5a             0856
KL7J    14039.8  PA/LX9EG/M                  0859
UT1IR   28025.6  FT5XO    cq                0859
DF6YL   144362.0  S53VV    tnx QSO Stane          0900
UT1IR   28023.6  FT5XO    up 2               0901
N7MAL   7007.0   8J2AI    What's so special?? huge pile  0902
N7MAL   7007.0   8J2AI    What's so special?? huge pileu  0902
DL6KVA   14018.2  RA0QD    RDA SH-03            0904
G0CHE   50230.0  I0WTD    tnx jt6m qso           0904
G0IYZ   14073.2  OH0I     PSK LAST FEW CALLS        0904
IK1WJN   7051.0   IV3UHL    Udine 24 DC           0906
IK1WJN   7051.0   IV3UHL    Udine 24 DCI           0906
JH1SWD   21071.4  YE1ZBK    psk31              0906
K0OK    7003.0   HI3/JA6WFM                  0906
SM0NJO   21294.9  FT5XO    wkd on 21310.0          0906
SP3IQ   24945.0  FT5XO    24952.5 s7-s9 now        0906
SP9BRP   7017.0   SN9MB    qsl via SP9PON          0906
PA3DJY   18069.0  4KR60S    VIA 4J5A             0907
SP2JYR   144370.0  F5JNX    Tnx random QSO 73!        0908
DF7HX   14071.7  RW9MN    BPSK31 Anatoly OMSK       0909
JA3FYC   10105.1  3D2IZ                     0909
JA7ZP   7000.0   8J2AI    EXPO IN AICHI          0909
JA7ZP   7000.0   8J2AI    EXPO IN AICHI JA         0909
JG6BKB   7003.0   JA6WFM/HI3  Beat by SSB on just freq     0909
OE2SCM   24945.0  FT5XO    5 by 5 nice sig         0909
PA3CNX   18147.0  4L4MM    5/7               0909
G4PCI   50230.0  GW3ORL    cq jt6m 2nd tx          0910
PD1AIH   144325.0  F6DQZ    5 5 in JO21hp          0911
DJ5MN   24945.0  FT5XO    nothing on 15+12+10m now here  0912
F2YT    7060.1   IK6DUN/P   dci pu063            0912
F5AXG   7078.0   C37URA                    0912
IK7TOE   7044.0   IS0LYN/P   DCI SS103            0912
JI2TKX   7000.0   N7MAL    http://www-2.expo2005.or.jp/e  0912
JI2TKX   7000.0   N7MAL    http://www-2.expo2005.or.jp/en  0912
IK2YVF   14012.0  OH0/LY2TA                   0913
IK1WJN   7055.0   IZ6FHZ/P/I7 Lago di Lesina          0914
HL4XM   3507.6   8N7JARL   in Sendai            0915
IZ2BHN   24945.0  FT5X0    56 up 10             0915
JA6WIF   7003.0   JA6WFM/HI3  CQ JA 90dig           0915
OE3GCU   24945.0  FT5XO    up5-10! good signal now in JN  0915
IK2GFK   14000.0  IZ2FOS    prova              0916
IT9SGN   7063.1   IT9AAM    CQ DCI TP 001          0918
M0BCT   21295.0  FT5XO    unworkable JO02, 3ele 18mh ag  0918
ZL3TE   10105.2  3D2IZ                     0918
F2YT    7055.0   I7/IZ6FHZ  dli i7 004            0919
JH1SWD   10112.0  V73KJ    cq cq              0920
VE9DX   7002.8   JA6WFM/HI3                  0920
DK3SE   432200.0  CQ70CM    BEAM.NORD/WEST->JN37VP      0921
OE5CSP   24945.0  FT5XO    nil hr in jn67tp with dipole   0922
YB0DPO   21295.0  FT5XO    5-10 up wkd es tnx       0922
IT9SGN   14205.0  C38JM    CQ DX              0923
JA6WIF   7002.0   JA6WFM/HI3  NW HR              0923
OK2PZ   14070.0  TM1MIL    PSK31 TM1MIL 1850 Hz qsl F5  0923
G0BLB   21295.0  FT5XO    Wkd 55              0924
JA2JOJ   7002.0   JA6WFM/HI3  qsy now             0924
IK1QFM   7063.0   IT9AAK/P   DCI-TP001            0925
HB9DDS   14200.0  HB9DDS    Test the Cluster         0926
M1BJR   3798.0   PA/DD4QE/P  NET018 Op. Gerd         0926
JI2TKX   24894.1  FT5XO    fb sig up            0927
DL6CM   21012.5  8Q7DV    up                0929
IK6CGO   10142.2  LX9LA    psk31              0929
pages - 1 2 3 4 5 6 7 8

pgt: 0.03 s