DXDB

DX spottings on May 28 2001 - page 1 of 4

N6YEU   21305.0  HL3QPZ    cq USA           HL  0000
KA2NUE   21260.0  GB0HI    EU120 Op Paul        G  0001
AB6WQ   14206.0  EK6TA                     0003
N6HY    28025.2  KP3W                     0004
VE9AA   50126.0  K1GBX    FN42 > FN65RS          0008
VE9AA   432349.5  VE1SMU/G   strong tropo 2night       0009
PT7BZ   14244.0  KQ0B     mike are u there?        0010
N7CW    50125.0  W3EUH    EL97 => DM12           0012
K4MK    21271.2  UA0FO                     0013
HL7T@   21271.0  UA0FO    iota AS018 Sergey        0014
N4WJ    18075.7  Z32XX                     0015
W9RN    50134.8  W7CI     dm41>en52          K  0015
WA2SPL   18074.1  VY1JA    JAY IN YUKON RARE ONE!   VE  0015
AB6WQ   21280.0  CN8TW    KILLER SIGNAL!!!         0016
LU8MB   14197.0  RS4FA    cq cq tuani miters.-       0017
K0KP    21004.8  7X4AM    Big Gun from Med this PM     0021
K0KP    21014.6  KP4TF    Edde is 599 in MN        0022
XE2BSS   21020.0  WA0OTV    CQ'ing...            0022
WA2SPL   18070.0  KL7J     LES NEAR ANCHORAGE     KL  0023
K0KP    21004.8  7X4AN    CQing easy on a dipole.     0025
G0SBQ   14007.4  CT3/OE3GEA  IOTA AF 014           0026
W9RN    50142.3  N6ZZ     dm73>en52          K  0026
W8GC    21282.0  4X6ZM    UDI               0030
XE2BSS   28005.0  W1PPJ    Ben in CT...           0031
K0FF    50124.7  CO2OJ    >EM49 (NE MO)          0032
WA2SPL   18128.4  PZ5RA    RAMON BIG SIGNAL      PZ  0032
AA4MM   50115.0  TI5MMB                    0033
G4UJS   21282.2  4X6ZM    Loud               0035
WA2SPL   18141.0  EK6TA    VIA DJ0MCZ         EK  0035
HP2CWB   50110.0  W9RN                     0036
N1KJW   21288.0  E21EIC    cq             HS  0036
N6CV    50137.6  KD5NNN    San Antonio>>LA         0036
N4WW    50115.0  TI5MMB    qsy here             0037
WA2SPL   18144.0  GB0HI    G                0037
K0AZ    50115.0  TI5MMB    EK70 > EM37CD          0038
W4ABW   14260.0  9A2GF    EU-016 Ivo on Brac Is      0038
N6CV    50139.9  K2RTH    EL95>>DM04 Doubl Hop       0039
WA6YFD   14070.0  XE1L     BPSK31              0040
DK1NX   14230.1  DK6LAF    pse u doc ?           0043
WB4IUY   50124.9  K5IX/5    EL28(=>FM05 Mobile!       0043
N6CV    50145.2  K4NB     EL96>>DM04 Dubl Hop!!!      0044
WA2SPL   18155.3  CU2ABA    SERGIO              0044
DJ9LJ   7003.3   V26AU    via DL6LAU            0045
WA2SPL   18155.0  GW3OSV    TOOK FREQ!         GW  0046
WA2SPL   18150.5  4Z5GV    4X                0048
WA2SPL   18138.4  HA3OV    HA                0049
OZ1PMX   14249.0  PY7ZY                     0052
WA2VJA   28420.0  N2UL     MEMORIAL DAY SPECIAL EVENT    0052
K6HJM   14249.0  PY7ZY                     0056
OZ1PMX   14085.7  LU8ADX    RTTY               0056
K0AZ    50110.0  K0FF     EM49HO > EM37CD         0059
KE7NS   28424.1  ZK1JD                     0101
WB4IUY   50150.0  KG6KH    DM12(=>FM05 5x5         0105
HA9PP   18128.3  PZ5RA    working NA            0108
K0AZ    50027.0  XE2UZL/B   DM10 > EM37CD          0108
IK7MCJ   14070.0  VA3MW    PSK31 +1677           0111
VA3MW   14070.0  IK7MCJ    PSK31 +1698         I  0111
G4KCS   14233.0  W3ZNN    sstv s1             0112
JF0HGA   21025.0  XU7AAK    QSL JA1OME            0113
K0AZ    50150.0  KG6KH    DM12 > EM37CD          0113
KB6NAN   50137.9  W1GUD    el87               0114
KM4PW   21282.2  4X6ZM    59 IN TN-- UDI          0116
N2BTJ   14226.8  G4UJS    59 into midwest       G  0117
W9RPM   144200.0  K9IMX    em38>en43          K  0118
W6TG    21292.3  7X4AN    Mohamed             0120
JT1CO   50110.0  JT1CO    jt1co@mongol.net         0121
N6CV    50130.0  W3BTX    EL98>>DM04 5x9          0121
N5TW    21011.9  UA0ZS    cq             UA9  0126
KG6I    50110.0  K6MIO/KH6  BK29>CM97            0129
WA5MLT   14247.0  UA4HKW    59 Hou, TX mobile 5       0132
K0FF    50100.0  K2RTH    CQing DX on CW beaming KH6    0135
HA9PP   3792.0   GB0HI    easy EU-120           0138
K1EEE   7010.5   Z26W                     0142
KO6WQ   50153.8  KX4X     EM63               0142
KM4PW   28491.0  VK6ABS                    0145
JA6XE   21025.0  XU7AAK                    0146
W4DUP   50028.0  XE2UZL/B   into EM55          XE  0146
AC6WL   7042.0   LY1FW    QSX 7220             0148
K6QXY   50110.0  K6MIO/KH6  WKING 4's & 5'ss         0149
AA7CQ   21025.0  XU7AAK                    0154
N9EN    14260.0  TF3GC                     0155
N9EN    14253.1  GB0HI    Hilbre Is EU-120 > G0RWE     0200
K0AZ    50056.0  XE3RCM/B   EL50 > EM37CD          0203
AB6WQ   21260.0  T32CG    IOTA/OC-024           0206
LU4MCS   14253.0  GB0HI    VIA G0WRE            0209
LU9HS   14014.0  LU7HVH    cq dx Europe           0211
LU9HS   14014.0  LUHVH    cq dx low ppm          0211
JA0LXP   21260.0  T32CG    qsl JN1HOW            0212
PY5HOT   21260.0  T32CG    QSL VIA JN1HOW          0213
LU1HLH   3799.0   YL2GB    58 SA              0216
K1JN    7001.8   V26AU                     0219
HL5BLI   21260.0  T32CG    VIA JN1HOW, HC: AB9AN      0220
N6JV    18075.0  ZL75                     0222
W6KK    50174.9  NJ2F/4    EL96               0223
K1JN    28469.9  CE1VLY                    0226
KP4SQ   14253.0  GB0HI    dxexpedition helbre is. eu=120  0226
K7INA 1  402526.0  VE3EXY/VE2  ZONE 2 !!!!           0227
AA9VV   14207.0  EY1HQ    Alex               0233
WK9L    50125.0  WA5VJY    em79>dm64            0236
KC8IYG   21260.0  T22CG                     0240
KC8IYG   21260.0  T32CG    whoops              0241
AA1ON   21260.0  T32CG                     0242
W8FJ    14036.9  UK8UC    Radik              0243
N1SV    21260.0  T22CG    QSL JN1HOW            0245
DL8AAM   7010.0   VE3EXY    up2 * Zone 2           0246
DL8AAM   7010.0   VE3EXY/2   up2 * Zone 2           0246
KA8ZPE   21025.0  XU7AAK    MAKO  Q-V-JA1OEM        0247
N1SV    21260.0  T32CG    correct call           0248
WV2V    21260.0  T32CG    Not T22CG            0248
KG6I    50125.0  K6MIO/KH6  Lookin for Q's BK29>CM97     0251
KP4JRS   14260.0  GB0HI    eu-120              0253
KA5GLX   50128.0  WB6CGZ    el29(>DM35          K  0254
K5IX    50125.0  AA0OI    el29 > dm67         K  0256
W9FL    14075.0  4X6UO    psk qsl via WB3CQN        0257
K7SP    50129.8  WA5KBH    K                0259
AB5A    50132.0  K6CYS                     0300
W4TDX   14197.0  LY1FW    Calling CQ            0300
K1JN    14190.2  EK6TA                     0302
AB5A    50135.0  WB6CGZ    DM35>>EL29            0305
UA6LA   14154.6  VE6MV                     0306
W9FL    14070.5  4X6UO    correction            0307
K0NNN   21025.0  XU7AAK    via JA1OEM            0308
WX3B    14182.2  UT4UO                     0309
W8FJ    14027.0  3B8CF                     0310
WI1G    14005.0  RN3OK                     0311
W4WTB   14245.6  3V8SQ                     0312
KL7VIC   18071.0  KL7J     LES, ALASKA           0313
JR6EXN   21265.0  T32CG                     0314
K5IX    50103.2  N6MA     el29 > dm45           0315
I1APQ   10106.0  ER1DA    cq                0317
KG6CIQ   28121.0  KG6CIQ/B   PSK31 Beacon           0319
SP5KP   14280.7  N3XOF    CQ POLSKA...           0322
UA6LA   14154.6  W9FAM                     0323
VE3TLT   14219.0  UR9MC    alex calling cq         0323
VE7IPU   21265.0  T32CG    TED OC024            0325
N6DW    21265.2  T22CG                     0326
G7RAU   144449.0  HB9HB/B   599 io90>jn37, anyone qrv?    0327
VK3EK   14260.0  GB0HI    IOTA EU 120 HILBRE IS      0327
N7CW    14005.9  4K8M                     0330
W4BP    14195.0  LY1FW                     0330
K5IX    50125.0  KD5HIO    dm65               0331
UA6LA   14154.6  W1LY     NA-?               0331
W6AUG   14005.1  HI3LFE    lor               0331
4Z5DW   21018.0  4A5DW    cq dx              0334
LU8VCC   14001.0  KE1C                     0336
W6WAT   14197.7  UT4UO                     0336
VA7DP   21265.0  T32CG    QSL VIA JN1HOW          0339
W9FL    14072.5  US0DA    Victor              0340
VK7JAB   14260.0  GB0HI    IOTA EU120, HILBRE IS.      0343
WA5RT   50140.0  K5IQ     el49 wrking 6's         0345
K5IX    50135.0  W2JX     dm65               0346
K5IX    50125.0  KA0BAD    dm57               0348
K7NO    28280.0  K5AB/B    em10               0348
K5IX    50150.0  N6KZB    el29 > dm13           0349
AA9VV   14204.9  Z31PK    Pepi               0350
KA8ZPE   21295.0  HK5MQZ                    0350
VE3TLT   50150.0  VE3TLT    no activity in en92 !!      0350
JT1CO   50110.0  JT1CO    jt1co@mongol.net         0352
KA8ZPE   21285.0  JN2FOQ    cq                0353
KH2D    21260.0  JA1RST                    0353
W9FL    14072.0  US0DA    psk               0353
KH2D    21260.0  PY2PY                     0354
VA7DP   14215.0  IV3/KB7OZT  LOOKING FOR NORTH AMERICA    0356
G4ETQ   14260.0  GB0HI    IOTA EU-120           0357
KA8ZPE   21015.1  CM6BN    cq                0357
N2BT    14202.2  LY1FW                     0401
N6JZ    14204.8  Z31PK    PEPI               0401
KA8ZPE   21270.0  JH4TEW/4   AS117 OP KAZU          0403
LU8VCC   14220.0  LU6MC                     0404
NX9B    14017.2  ZL75     Nw Zealand NOT Chatham      0404
W1YY    14026.9  5H3RK    lonely              0404
KS1J    21254.9  KH2JU                     0405
NX9B    14019.3  T94VT                     0405
W6AUG   14020.0  RA1AR    oleg               0405
N6JZ    14197.8  UT4UO                     0406
K5IX    50140.0  N7KQ     dm44               0407
VA7DP   14220.0  HB9BYZ    Peter 58 in BC          0408
K5IX    50150.0  K7CQX    dm33               0409
K5IX    50125.0  W2JX     dm65 cw             0410
K6HJM   14262.0  W1LY     IOTA NA031           0412
DL4AAZ   14027.7  OA4CQL                    0418
K5IX    50130.0  WW7B     dm33               0419
VY2RO   21252.0  KH6/7K3EOP  yl - Nice Signal fm       0419
VY2RO   21252.0  KH6/7K3EOP  yl - Nice Signal fm Hawaii    0419
KA8ZPE   21277.0  VK3NO    AS117              0421
N6JZ    14219.9  HB9BYZ    PETER              0421
DK5RQ   144310.0  F6AQI    59/59 jn06ab-jn68b gd condx   0422
K5KV    10108.0  DF2PY                     0422
K5IX    50128.0  N6MA     dm45               0423
HB9CEX   14262.6  W1LY     NA-031 Willy           0424
G7RAU   144310.0  F6AQI    59/59 IO90>JN06 fb Condx!    0425
DL4AAZ   21295.0  HK5MQZ    Jairo in Cali          0426
N6JZ    14225.8  OK1FKM    PETR               0427
HA9PP   18073.4  SV5/DL3DRN  op wolf             0428
VY2RO   21252.0  HK5MQZ                    0430
WA5UUD   50125.0  WSA5UUD   el49 test            0431
K5IX    50125.0  K6LIG    el29 > dm12           0432
K5IX    50110.0  N7KQ     dm45 cw             0433
DK5RQ   144335.0  G7RAU    pse .335 i call         0434
HA9PP   18080.6  UA6UO    op MICHA             0434
DL4AAZ   21295.1  HK5MQZ    not on 21252...         0435
F5GPE   10109.2  JW/DL3NRV                   0436
KA8ZPE   18073.5  SV5/DL3DRN                  0436
W2CZ    14226.0  IK2IQD    CQ USA              0436
G7RAU   144335.0  DK5RQ    sri, vri small tr>U GL!     0437
HB9KAM   18073.3  SV5/DL3DRN                  0437
UK-SWL   14260.0  GB0HI    IOTA EU120 LAST HOUR ON THE I  0438
HA9PP   18073.7  UN9FB                     0440
KA8ZPE   21027.6  JA2HEQ                    0440
KA8ZPE   21300.0  UU7JC                     0442
I1APQ   10103.0  TI5/W8QZA                   0444
F6CBL   14080.0  K6DXC    MFSK 16             0445
JA2ANA   21295.0  HK5MQZ                    0448
F1NGP   144320.0  F6AQI    jn06ab hrd 59 in jn39cc     0449
F1NGP   144300.0  F1UO     jn16vb hrd 59 in jn39cc     0452
W6AUG   14014.5  PZ1DV                     0452
JA1CLW   18073.4  SV5/DL3DRN                  0454
WA5CHX   14250.0  HB9CQS    Klaus Qsl VIA DIRECT       0455
W6AUG   14021.3  F2GL                     0456
IK7RVY   14262.5  W1LY     iota na 031           0459
WX3B    14190.9  LY1FW                     0459
IK7RVY   14260.0  GB0HI    eu120 via g0wre         0501
HA1FV   144283.0  F1NGP    pse ant.to jn87jj i clq cw    0502
DG3GAG   144320.0  F6AQI    JN06-JN48 55           0503
IK4EWN   14000.0  3B9FR    QSL  INFO PSE         0503
WA5CHX   14290.0  OK2JS    jan 59              0505
DK5RQ   144344.0  F6ETZ    56/56 in97-jn68         0508
F6CBL   14080.0  VK4AKM    MFSK 16             0508
HB9KAM   14003.0  EY8/UA3AGS                  0510
DK5RQ   144405.0  F5XAR/B   57 in jn68bv normal nil     0511
HA1FV   144311.0  CQ2M     to F from jn87jj cw       0512
K7INA   14000.0  3B9FR    QSL DIRECT CBA          0512
K6QG    14175.0  NO7F/KL7   Tim, Dutch Harbor Ak, NA-059KL  0516
3C5J    14034.5  3C5J     CQ                0522
OK2MW   14072.0  HH2SJR    CQ CQ **PSK**          0524
LW9DAH   10103.0  LU6EF                     0525
PB0AOL   144210.0  F5ADT    IN94(>JO21 54/56         0528
OK1FM   14072.0  HH2SJR    PSK31, QSL VIA KZ5RO       0530
F8AQK   14000.0  3B9FR    Via direct CBA          0533
W4DUP   14073.8  HH2SJR    PSK31 in QSO with EA1PC     0537
OK1FM   14034.5  3C5J     Martin, via HC - MW0BRO     0542
G7RAU   144315.0  TK5JJ    319-NC deep qsb, my qrg     0549
VE7IPU   14250.0  HA5HH                     0549
G3BJD   21030.0  AH2R     YESTERDAY QSL INFO PLEASE    0550
RW3XW   14034.6  3C5J     don't spot yourself if can't m  0552
AD6HV   14180.5  K6ST/PORT  6Y5 Barry            0555
3C5J    14000.0  3C5J     http://www.cleddau.com/3c5j/cw  0556
KG0EI   14034.5  3C5J     qrt and audios muchachos     0557
KI4RO   14011.5  ZL2AGY    cq                0558
RW3XW   14036.0  3C5J     moved here !           0559
G7RAU   144240.0  F1EYB    52/52 IO90>JN23kk Wow!!     0603
SV2DGH   14180.5  6Y5/K6ST   Barry via home call       0604
DJ1TU   14072.0  HH2SJR    psk               0606
UK-SWL   21000.0  AH2R     QSL 1433 PALE SAN VICTORES RD  0609
I1URX   14011.5  ZL2AGY                    0611
AD6HV   14195.0  VK3FT                     0612
JQ2NBX   14170.0  T32CG    good sig  qsl jn1how      0616
JQ2NBX   14170.0  T32CG    gug sig qsl jn1how        0618
I1URX   14019.4  K7ENA                     0619
F5NLY   14257.0  F5XX/P    ( IOTA EU-148 )         0620
KG0EI   14036.0  3C5J     still going           0620
OM7PA   14230.0  KP4YD    sstv m1             0620
EB1EHO   144295.0  F1AKK/P   jn29(5/3-tr>in73dm cq cq     0625
G4ZTR   144300.0  F6FHP    57 in94>jo01           0630
PA3FSA   14257.0  F5XX/P    iota 148 brescou         0630
UK-SWL   14215.7  AH6NJ    BIG SIGNAL            0630
EB1EHO   144405.0  F5XAR/B   IN87KW strong tropo in73dm    0633
EB1EHO   144300.0  G7RAU    io90(5/5-tr>in73dm hrd cq cq e  0634
DK5RQ   144335.0  EB1EHO    pse call to jn68bv, fb tropo   0635
I1URX   14016.0  VK6GF    cq ..              0635
RW3XW   24903.6  VQ9NL    lonely              0635
I1URX   14016.0  4K6GF    correct call           0637
KG0EI   24903.6  VQ9NL    lonley? - come to 20 HI     0637
EB1EHO   144335.0  F1AKK/P   jn29(5/1-tr>in73dm        0640
JK1UVP   14170.0  T32CG    QSL JN1HOW            0640
JA6NW   14170.1  T32CG    hr but qsy 17m          0642
G3CCO   14019.3  K7ENA    Bob QTH: Oregon         0644
JK1UVP   18135.0  T32CG                     0644
RA3DQ   28498.0  OH0SJJ    CQ 59 with deep QSB       0644
JA6NW   18135.0  T32CG    hr                0646
UK-SWL   18142.0  VK3CML                    0646
RW3XW   24895.0  V51AS                     0647
JA2ANA   18084.2  F5XX/P                    0648
OK1FM   18134.9                         0650
OK1FM   18134.9  T32CG                     0650
N6DHZ   14213.0  VK7GK    +20 In So. Cal.         0651
OK1JKR   24895.2  V51AS    via CBA             0651
RW3XW   14038.5  RK1B/P                    0653
G7RAU   144315.0  TK/DC3VW/P  pse qsp 2 him qrg :)       0656
SQ8BGJ   14180.0  K6ST/6Y5                   0659
ON1DNF   144328.5  F6FHP    jo20(>in94tr 59++ op. Joel    0707
N6DHZ   14180.5  K6ST/6Y5   VIA K6ST             0710
PA7KK   18145.0  KH6CQH                    0710
PD0PYR   144329.0  F6FHP    59 in94(>jo21uq 59        0711
DL8GP   144405.0  F5XAR    in87kw 59 in jn39 norm nil    0713
IZ3DEA   14217.5  IZ3BSU    Cquing dx over LP Pacific!    0713
RW3XW   21030.5  VQ9NL                     0713
DK1KO   144210.0  EB1EHO    nil north of hamburg       0717
DL0WW   21030.5  VQ9NL                     0717
F6FHP   144328.0  DK5RQ    54 JN68 - IN94          0719
EB1EHO   144328.0  F6FHP    IN94 CQ CQ CQ          0721
PA3BIY   144328.0  F6FHP    Pse short test in CW, Joel!   0722
G3CCO   21038.1  JE3WUK    Band opening           0723
RW3XW   18083.0  UR5ZEL/P   eu179              0724
SP6GNJ   14180.5  K6ST/6Y5   Barry v.HC real 58 in S/W SP   0724
F6FHP   144328.0  PA3BIY    RR beaming to u         0727
JF2IGP   21250.0  T32CG    MGR:JN1HOW            0728
SP6CZ   14086.9  SN0BL    Sp.e.st. Legnickie P. Battle i  0728
F5TOL   28007.0  V51AS                     0731
DK7KR   21020.5  4K6GF                     0733
DL2YY   14260.0  RK1B/P    new isl. RR-01-12        0733
EB1EHO   144300.0  F6DKW    JN18 CQ CQ CQ          0734
JA1ASR   21030.3  VQ9NL    EU PILE             0735
F4JVG   50023.0  LX/B     559 tropo jn16->NORTH      0736
G3CCO   21020.6  4K6GF                     0736
G7RAU   144300.0  F5ADT    hrd 59++, I qtf 140!       0739
PE2ENG   50023.0  LX0SIX/B   5/1 in jo32 as usual       0740
OK1JKR   18069.1  9M6BG                     0742
G7RAU   144315.0  IK4DCX    I call U odd min cw       0743
HA4YF   21071.6  JA5JWQ    psk31 in QSO           0744
SQ1EUG   18069.1  9M6BG    up1               0745
IK4DCX   144300.0  G7RAU    nil here             0748
JR2UXO   21030.5  VQ9NL    FB SIG 10W OK          0748
P5AA    21250.0  T32CG                     0748
G3MCS   50019.9  GB3SIX                    0751
JA0LXP   14180.4  K6ST/6Y5   qrz               0752
JA6DZT   21250.0  T32CG                     0752
EB1EHO   144230.0  FRANCE    CHAT 5/3 IN73DM         0754
G3CCO   18079.2  EY8ZC    Vlad QTH: Dushanbe        0754
G0PZO   14270.0  GB0HI    eu-120 hilbre island       0757
EA1OS   144405.0  F5XAR(B)   55 in IN53ti from IN87kw - 144  0758
G3CCO   18083.2  UR5ZEL/P   IOTA EU-179           0759
MM5AAU   14180.5  6Y5/K6ST   Barry in Jamaica         0759
DL4ZU   14012.3  VK3XU    via lp, op drew         0800
M1BUX   50140.0  CQ CQ CQ   beaming S.W from io93      0802
F4JVG   50200.0  F5JMI    DEPT02 55 DEPT03         0806
F5IDJ   18145.0  KH6CQH                    0807
IT9ESW   10105.7  HB0/PA0RDY                  0807
M5ASF   21072.2  J28FF    ---PSK31--- Op Henri       0810
DF1CF   144315.0  G7RAU    519/539 QSB in JN57       0811
PA1XA   18083.0  UR5ZEL/P   eu-179, qsl info?        0813
G7RAU   144315.0  DF1CF    I move ants>JN57 now       0815
F4JVG   50200.0  TEST     sry               0816
JE1KUP   18107.0  FK8GN    cqdx               0816
F6AFU   7090.0   F5HA     DFCF30001            0822
IK5OEA   50027.0  CN8LI    519 in jn53pg          0823
IK3VZO   144315.0  G7RAU    mny burst in jn55        0824
F4AZF   144225.0  F5ADT    IN94WO JN38IW 53!        0825
GW8ASA   50122.0  IK8DYD    599 only sig on band       0829
IK4DCX   144315.0  G7RAU    519 519 jn64 io91 tks      0831
DL1EBR   21260.0  RK1B/P    RR-01-12             0832
G4YVV   18069.0  9M6BG    UP                0833
GW3RIH   18107.0  FK8GN    Weak but workable wid beam!   0835
ON4ARF   144100.0  HSCW     somebody qrv for MS 2000lpm   0835
F6FHP   144290.0  IW1CCH    53 in IN94 FB SIG        0837
G4YVV   21025.0  XU7AAK    QRS               0840
G0NXX   18107.0  FK8GN    workable wid dipole       0841
SP7HKK   18072.9  JT1BH    cq                0842
G7RAU   144300.0  F6FHP    call sk7mw cw          0844
DJ5NU   144300.0  SK7MW    op Tor 59            0845
G4YVV   24904.5  VQ9NL    CQ                0845
F2YT    7090.0   F5HA/P    dfcf 30001 le castella      0846
F5CQ    14007.0  TE0ST    sri test tks           0847
G4YVV   21070.0  DU3NXE    PSK - CQ CQ           0848
OZ7AEI   18083.0  UR5ZEL/P   EU179 Isl name ??? pse      0849
PA3GFE   18074.6  4W1CW    via N7RO             0852
SM7GIB   18075.9  JT1BH                     0852
4Z4DX   21280.0  V73SP                     0856
F5YJ    14008.0  IQ8MFC    via IZ8AJQ            0857
G3OAG   18069.0  9M6BG                     0857
4Z4DX   21011.0  U8AG     TASHKENT             0858
G4FUJ   7080.0   GB2CHD    Chatham Historic Dockyard    0902
GW0LKJ   14263.0  N2UL     HARRY              0902
4Z4DX   28495.0  EP3SMH    MUHSEIN             0903
OH7MK   7060.0   FIN     73 Matti,Mauri!         0905
VE4VT   14200.0  YO3KPA                    0906
IK7RVY   28495.0  EP3SMH    qsl via cba           0907
G7RAU   144240.0  M0BTZ    wid f5usv jn13dl         0908
LY2SL   14206.8  TF3A                     0908
DL1DWT   7012.0   DL0FTL    special-DOK: DIG01        0910
F5NLY   28476.7  ZB2FX    short skip agn          0913
F4JVG   50200.0  F1CNH    dept80 53 dept03         0914
OK1ABB   18074.8  4W6CW    ???slim???            0914
I4EAT   50110.0  EH7GTF    LOUD in JN54           0918
JK1PLZ   21280.0  V73SP    Booming!             0918
OK2BKV   21025.1  XU7AAK    op Mako via JA1OEM        0919
F4JVG   50200.0  F4PAN    dept 71->NORD          0920
G0NXX   21020.7  4K6GF    CQ                0921
G3VXJ   18080.0  JW/DL3NRV  sri call!            0921
G3VXJ   18080.0  JW/DL3VRV                   0921
JK1PLZ   21258.1  V73MJ                     0921
G0NXX   21027.0  F5XX/P    Eu-148              0922
M0CCQ   28500.0  VQ9NL    qsb               0922
OZ2ZB   18083.0  UR5ZEL/P   eu179 uia bs002 berezan     0922
G3WZT   432884.0  F5XAZ/B   JN06>IO90 539          0924
HB9QQ   50027.0  CN8LI    IM64 529 qsb >JN47        0924
HL5BLI   14169.9  3W2LI    CQing              0926
F5NBQ   7090.0   F5HA/P    DFCF 30001 Le Castellas     0928
JH0NKD   24893.0  9M6BG    CQ                0928
9H1AZ   50080.0  4X4SIX    BCN 599 IN JM75EW        0929
9H1AZ   50030.0  CT0WW    BCN 599 IN JM75EW        0930
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.01 s