DXDB

DX spottings on March 29 2005 - page 1 of 7

G4WFQ   7001.1   6W1RB    LOUD? NO SIGNAL EAR!       0001
SQ9FMU   7006.0   PJ4/OM1KW  QSX 7007.26           0001
OZ1LXJ   1843.0   VE1ZZ                     0002
PY2DA   14010.4  CO2JD                     0002
UA0SC   7001.0   6W1RB    Yess!! Tks!           0002
W2CQ    14082.0  JT1CO    fsk               0005
SQ4GXE   7013.0   9N7JO                     0006
UK9AA   7013.0   9N7JO    CQ CQ              0006
AA8RV   21339.9  W6RO     queen mary long beach harbor   0007
DL2KQ   1826.0   8Q7DV    599 no callers!         0010
IZ0EHO   7069.5   FT5XO    no sign here           0012
HA8KW   1826.0   8Q7DV    vy QRN there, QSY to 80m     0013
SQ9FMU   7001.0   6W1RB    QSX 7002.76           0013
VE3ZI   1826.0   8Q7DV    sez QSY 80m QRN         0013
K4XG    1826.0   8Q7DV    Peaked 569 in TN Too bad QRN   0014
RA6AX   1821.4   FT5XO    cq op              0014
W1JR    1826.1   8Q7DV    QRN too bad. Will QSY 80 mete  0014
K4RO    3510.2   8Q7DV    up 1               0015
K7PT    14200.0  VU4     Cards are in the mail      0015
W2DV    10109.0  J75RZ    58 FL              0016
AA0TT   7012.3   9A2VQ    579 to ks            0018
W3NV    14000.0  FT5XO                     0018
IV3VBM   1842.0   2E1DX    CQ                0019
K8EJ    3510.3   8Q7DV    fb sig in E. TN.-lsng up     0019
AA8RV   21350.9  QUEEN    Mary looking for calls      0020
UA6ECU   3509.9   6W1RB                     0020
AA8RV   213509.0  W6RO     queen mary cqing         0021
F6EYB   7013.0   9N7JO                     0022
UA6ECU   7001.2   6W1RB    cq...lsn up 1 kc         0022
KK5OQ   14084.8  J75RZ    rtty               0023
W9ILY   14007.7  OX3RZ    QSX 14008.20           0023
K9MU    50125.0  K5KHK    59 QSB EM12>EN44         0024
WA8JOC   14007.0  OX3RZ    GUD SIGS INTO EM79 OHIO 589   0024
G0RTN   7012.1   FM5BH    easy simplex           0026
OK2PKD   1842.0   2E1RDX    cq                0027
SQ9FMU   10109.0  J75RZ    QSX 10110.01 QSL via W2RZS    0027
GI4FUE   7012.1   FM5BH    very easy gerry - 1st call    0028
W3BGN   1822.6   FT5XO    UP 2               0028
WA8JOC   7007.0   PJ4/OM6NM  NORBERT GRT SIG 599       0028
K9IL    10109.0  J75RZ                     0030
RA6AX   1822.4   FT5XO    loud good op cq up2       0031
SP8AJK   7020.0   VE2PID    cq cq              0031
AB4GG   14007.7  OX3RZ                     0032
SP9GFI   3500.0   SQ9FMU    Roert GG off?          0032
SQ9FMU   7012.1   FM5BH    QSL via W3HNK          0032
W2DV    7012.1   FM5BH    =20 booming !!          0032
DL9ZEG   7003.1   3A/DL3OCH  looking for NA          0033
W1OO    3504.0   FT5XO    CQ CQ UP             0033
W3BUI   14084.7  J75RZ    RTTY               0035
G0RTN   7026.7   9H3MR    via ik1pmr            0036
MM1DHU   3797.5   G3WXX    cq midwest any takers??     0036
K9MU    50060.0  K5AB     559 EM01>EN44          0038
N3EN    10118.9  JW0HS                     0039
VE3NRG   10119.0  JW0HS    569               0039
2E1RDX   7045.9   YY2ACM    cq                0041
2E1RDX   7060.8   J75RZ    Bob               0042
AA1V    3504.9   OY1CT                     0042
K9MU    50128.0  N5EIL    59 cq ssb            0042
RU4LM   3505.0   OY1CT    cq                0042
IK7MCJ   1822.6   FT5XO    up fb              0043
K5AV    21007.8  VK6JQ                     0043
K8ROX   50125.0  K9ROD    DM77 CO 55            0044
GI4FUE   3505.0   OY1CT    1st call - easy         0045
VE1MC   7004.5   OX3RZ    cq                0048
IZ0EHO   7060.8   J75RZ    5/7 in 1/4 Vertical       0049
KC9ECI   50128.0  AD5A     EL09 Working K0MN in EN43    0050
K3RV    7003.0   3A/DL3OCH                   0051
EA4JF   3505.0   OY1CT    59+10 IN Madrid         0054
N4NN    3792.0   FT5XO    HERE ??????           0054
SQ9FMU   10108.3  CO8LY    QSL via EA7ADH          0054
N7TY    7000.9   CO7EH    nw hr              0056
SP9GFI   7011.0   K8CW                     0057
K9MU    50128.0  K0MN     Dick running Texans       0100
SP5XSD   7064.8   UA4HTZ    CQ DX 3EL            0101
VE1ZZ   1822.6   FT5XO    cq up2 gd sig          0101
K9MU    50125.0  K5AH     59                0102
KP4SQ   14070.0  KP4SQ    call on bpsk63 1524 hz      0102
K5NZ    50140.0  K9MU     +10 to em20           0103
W2LO    7033.0   FT5XO    RTTY-UP             0103
IK1SOW   7005.9   PJ4/OM6NM  up 1 599+++           0104
AB5GU   7013.0   K9MU     En44 El29            0105
N3MX    7004.5   OX3RZ    QSX 7005.5            0105
RU4LM   3510.3   8Q7DV    cq up              0105
W2QO    14081.7  PZ5RA    RTTY               0105
AB5GU   50135.0  K9MU     Sri Em44 El29          0106
WY5I    7003.0   3A/DL3OCH  449 in FL            0106
MM1DHU   3786.0   MM0EAX    cq cq              0107
N8UUP   50135.0  WB5AFY    59 EM05>EN82           0108
SQ9FMU   7011.2   K8CW     tnx QSO Alan           0108
KU4EC   7075.0   J75RZ                     0109
K1FWE   14083.9  PZ5RA                     0110
W5XX    3510.3   8Q7DV    579 MS              0110
VA7UA   7007.0   VE7SV    test spot            0111
W4BQF   7004.4   OX3RZ    QSX .004.4            0111
AK3E    50125.0  K0SHF    EN34 hrd 55           0112
K7GK    21017.7  E20KIR                    0112
SP5XSD   7065.0   YY5LKD    LUIS               0112
K8EJ    1821.5   FT5XO    QSX 1823.50           0118
N0RQ    50132.4  W9JN     en54, worked from em13      0118
UA6ECU   3504.0   FT5XO    via ve3xn            0118
K5WW    14088.1  CE3CDV    RTTY               0119
S57WW   10108.4  CO8LY    CQ CQ here 599 NO RX !!!     0119
AA1BQ   14008.0  V73NS    long path            0120
K8YC    50145.0  W0OSP    John, ND EN17>EM95        0120
W0YG    1821.5   FT5XO    559 even in Colorado!      0121
W1VJ    14205.0  6Y6Y                     0121
YV1DIG   3510.4   8Q7DV    up 2 loud            0121
SQ9FMU   7004.3   OX3RZ    QSX 7005.03 QSL via OH4MDY    0122
KU3G    7004.3   OX3RZ                     0123
KA9CFD   50125.0  VE4AMU    en19>en40            0126
KS4V    14205.0  6Y6Y                     0127
SP6AEG   1821.5   FT5XO    CQ, deep qsb. NO cpi me     0127
VE3LAW   7003.0   VE3LAW    TEST ONLY            0127
W1DTV   7004.2   OX3RZ    M                0127
N8UUP   50125.0  KC0SME    EM17>EN82            0128
WY5I    7004.2   OX3RZ    579 QSB in FL op.        0128
G1KSW   3786.0   MM0EAX    THX QSO DAVE U 5/9 == 73     0131
OE8HIK   7064.8   YY1RDX                    0132
RU4LM   7010.4   VU2AVG    cq                0132
SP6AEG   1821.5   FT5XO    CQ, deep qsb. NO cpi me     0132
K4KJZ   50140.0  K0RPT    EN10               0134
K8JE    10105.0  CT1IUW    GUD SIGS W/QSB          0134
W8JI    1821.5   FT5XO    and cheater sending calls    0134
WJ4VA   14204.9  6Y6Y                     0134
WB9Z    7033.0   FT5XO    RTTY worked on 7037       0136
SP6AEG   1821.5   FT5XO    CQ, deep qsb. NO cpi me     0137
W2QO    14087.5  TG9SM    RTTY               0140
W4TJ    50145.0  W0OSP    FN17>FM08 S9==          0140
KY2T    7015.7   J75RZ                     0141
S57WW   7010.0   PJ4/OM1ATT  BIG SIGNAL nice OP        0141
W0IJR   50150.0  VE2XK    5/( DM79 CO           0141
W1EBI   7010.1   PJ4/OM1ATT  QSX 7011.20           0141
W27WW   7010.0   PJ4/OM1ATT  BIG SIGNAL nice OP        0141
YV4FJO   7064.8   YY1RDX    CQ.CQ.              0141
AB5GU   50130.0  N0VZJ    En-35 El-29           0142
N0JK    50150.0  VE2XK    FN07 > em17           0143
W5UN    1821.5   FT5XO    many calling, few hearing    0144
N4XM    3504.0   FT5XO    worked at 3506.1 (KY)      0146
N8UUP   50135.0  VE5UF    getting stronger Doug DO61>EN8  0146
NK9O    50134.9  VE5UF    do61> en63            0146
W9FXA   3405.0   FT5XO                     0146
W9XX    7006.0   8Q7DZ    up a couple           0147
K4LW    14021.8  UA0AZ    Alex               0148
N0PFE   14008.0  V73NS    519 here in Austin TX w/R7    0148
N5GH    3504.0   FT5XO    GOOD ENOUGH IN MS!        0148
KE4OYS   50130.0  VE3JJX    5-7>EM63             0149
AK3E    50140.0  KC0RQH    EN35>>FM19            0150
EA4JF   7010.0   PJ4/OM1ATT  GUD 59+15 Madrid         0150
NJ1H    14070.9  FG5GK    PSK               0150
W4DJ    14081.7  PZ5RA    RTTY               0150
JR3MED   21020.0  WF7HWF                    0151
YV5SSB   7064.6   YY1RDX    qsx 7200 good novice       0151
NK9O    50134.9                         0152
SV1EEX   7052.0   YV5JF    cq dx              0152
W9FXA   3504.0   FT5XO    ignore the lids         0152
WY5I    7005.9   8Q7DV    599 in FL FB op.         0152
K0MN    50135.0  VE5UF    DO61               0153
KC9AMM   50134.8  VE5UF                     0153
KE9I    1821.5   FT5XO    No Mas !             0153
W1RM    7006.0   8Q7DV    QSX 7007.00           0153
W2DV    14008.0  V73NS    Got him late - fading 429 FL   0153
AK3E    50135.0  N0PZJ    EN35>>FM19 hrd 55        0154
MM1DHU   3797.5   LA7SL    with g3wxx cq n.a any midwest  0154
MM1DHU   3797.5   LA7SL    with g3wxx cq n.a any midwest?  0154
AA2AP   14188.0  AA2AP    Needs NV,OR,WA,MT,ID       0155
KG4QMI   50134.9  N0VZJ    53 with QSB/ gd to hr u Vince  0155
KH6SX   50036.0  OA4B/B    weak into KH6          0155
VE3VAC   14089.5  RW0AA    Yuri-RTTY-Nazarovo Cty      0155
RA4LW   1823.8   VE3EJ                     0156
W4DJ    14023.2  HC2SL    QRZ               0156
IK1SOW   7033.0   FT5XO    pse EU EU tnx!!         0157
W4DJ    14021.7  UA0AZ    QRZ LOUD             0158
WY5I    7005.9   8Q7DV    599 in FL FB op.         0158
VE4HAZ   14204.9  6Y6Y                     0159
AK3E    50160.0  N0WHK    EN03>>FM19 hrd 55        0200
EA4JF   7006.0   8Q7DV    QSX UP 1.5            0200
KE4OYS   50135.0  K8ET     5-9 > EM63            0200
VE6MV   14007.8  V73NS    nice 599            0200
RW1AW  1 296295.0  DJ9YW    TNX EME QSOHeinrich UFB signal  0201
VE1ZZ   1821.5   FT5XO    cq up2              0201
AB5GU   50130.0  WY5ATT    New Young Ham          0202
WA6AXE   7033.0   FT5XO    RTTY everyone is ontop of eac  0202
WA6AXE   7033.0   FT5XO    RTTY everyone is ontop of each  0202
K5AB    50060.9  K9MU/B    EN44 > EM10           0203
WW3S    7032.9   FT5XO    qsx 37.3 ez 100w         0203
K5AB    50073.0  K0KP/B    EN36 > EM10           0204
NK9O    50100.0  VE5SWL                    0204
VE1ZZ   1821.5   FT5XO    cq up2              0204
N3MX    14008.0  V73NS    559 ne pa            0205
NK9O    50140.0  VE5SWL    dn79-en63            0205
AA2AP   14188.8  AA2AP    warking on WAS needs NV,OR,WA  0206
AA2AP   14188.8  AA2AP    warking on WAS needs NV,OR,WA,  0206
KC0RSW   50135.0  KA4RFP    EN10 -> EM63           0206
EA4JF   7013.9   UA0ZDA/MM                   0207
K6III   14023.0  HC2SL    CQ                0207
K9MU    50060.0  K5AB/B    579 EM01>EN44          0208
K0GU    50063.0  KS5V/B    EL09>DN70            0210
K6III   14014.0  VA7CRH    CQ                0210
W3FM    14010.1  UN8GV    VIC               0210
W5OZI   50135.0  KC0RJF    weak ssb             0210
K6III   14010.0  UN8GV                     0211
KO4YC   50155.0  W0TF     EN08GD 59 FM17GV         0211
N8ZX    7032.8   FT5XO    RTTY qsx 7037.21         0211
K0GU    50064.0  W9JN/B    EN54>DN70 599          0212
W4DJ    7006.0   8Q7DV    QRX 5 MINS QSX UP        0212
YV1DIG   10116.9  EA2AFV    cq usa              0212
DX9ERS   3504.0   FT5XO    WE TRY JIM, BUT ONLY IF ?????  0213
SP6AEG   1819.5   KV4FZ    CQing, fb signal         0213
K7TOP   50125.0  KB4IUJ    EM56-DM43            0214
VE6MV   14023.0  HC2SL    loud and nice CW         0214
W4VD    14008.0  V73NS                     0214
K6III   14008.0  V73NS    CQ                0215
NN3Q    1828.1   J75RZ                     0215
W4DJ    1819.5   KV4IIUJ                    0215
K0HA    50140.0  VE2HOG    FN07 CQing            0216
W4DJ    1819.5   KV4IIUJ                    0216
WX2K    7032.9   FT5XO    QSX 7038.37 RTTY         0218
WE9M    3797.5   LA7SL                     0219
K6III   14011.5  RWPYP    CQ                0220
NN3Q    7006.0   8Q7DV    QSX 7008.0            0220
UA1OIZ   1810.4   KV1FZ    NO CPY ME            0220
K6III   14016.8  UN7QX                     0221
UA1OIZ   1819.4   KV4FZ    SORRY              0221
K6OY    3504.0   FT5XO    Good in CA            0222
K9XD    7034.5   FT5XO    RTTY QSX UP 59+10DB HERE     0222
W4DUP   7032.8   FT5XO    7037.71             0222
K6III   14027.5  UA0CFC                    0223
K6OGO   14008.0  V73NS    559 in s ca           0223
KZ5MM   7005.9   8Q7DV    TOO MANY COPS shut up      0223
W9XX    7016.1   ZA1Z                     0223
K7GK    14168.0  UA0KBU                    0225
N7WR    14195.0  FT5XO    kergulen very wattery due No  0225
K1UO    1829.5   YV7QP                     0226
N3DB    50130.0  KB0NLY    S7, deaf             0226
KC9CTV   50145.0  W7LFB    DN83>EN61 LOUD          0227
RA4LW   1829.7   YV7QP    loud my SR            0227
N3DB    50130.2  W0BJ     DN91               0228
K1RA    50097.0  K0GU                     0230
K3ESE   14007.8  V73NS    CQ                0230
WQ5W    50130.0  KC0RQH    EN35 > EM12           0230
AA5WH   50065.0  W0MTK/B   DM59 => EM13 booming..      0231
N7HIY   7033.0   FT5XO    Busting thru WEAK cw       0231
K5RC    14010.0  UN8GV                     0232
KW7Y    10104.2  FT5XO    CQ STRONG            0232
W5OZI   50130.0  K7ICW    Al                0232
AA5WH   50067.6  N8PUM/B   EN65 => EM13           0233
KS4Q    7032.8   FT5XO    QSX 7040.27 RTTY         0233
N5UE    10104.2  FT5XO    listening up           0235
UA6ECU   7010.3   PJ4/OM1ATT  CQ...QSX UP           0235
WX2K    10104.1  FT5XO    QSX 10105.41           0237
N5IN    7032.9   FT5XQ    QSX 7038.98 RTTY         0238
PT2CSM   14197.0  VO2ZT    op Steve cq dx          0238
W9IU    7006.0   8Q7DV    Up 2               0238
W2GB    14205.0  6Y6Y     loud               0240
W7BJN   14195.0  FT5XO    LOUD IN WA QSX 202        0240
KC9ECI   50125.0  W3CMP    Calling CQ Double Hop. Heard i  0242
KJ0M    10104.1  FT5XO    qsx 10107.9           0242
W6KY    14007.8  V73NS                     0242
WZ8P    14195.0  FT5XO    14.202              0242
KC9ECI   50125.0  K0MN     Sounds like he's right next do  0244
K1ZZ    14008.0  V73NS                     0245
VA3PL   14195.0  FT5XO    John VE3EJ at the mike      0245
W2GB    14195.0  FT5XO    QSX 202  Easy          0245
AA2AP   14205.0  6Y6Y                     0246
KC9CTV   50145.0  VE5JCJ    DO70=>EN61 TU John!       0246
W8FJ    3505.0   OX3RZ    QSX 3506.2            0246
I2TAO   3505.2   OX3RZ    up1               0247
KC9CTV   50145.0  NW7O     DN47=>EN61 MT TU         0248
DL8LAS   1824.6   KJ2S     tnx dick             0250
KC9O    14195.0  FT5XO                     0250
KD7WPJ   50130.0  WQ5Q     CQ                0250
NK9O    14195.0  FT5XO                     0250
AA5WH   50125.0  AB7OI    dn41 > em13           0251
SP4AWE   7010.0   PJ4/OM1ATT  up 1               0252
K0KP    50125.0  K7HLN    >en36              0253
KF4ZLO   50155.0  W0TF     50+ on GP EN08 - EM78      0253
WQ5W    50130.0  AB7OI    DN41 > EM12           0254
AD6W    50148.0  K0YW     DM67 > DM06           0255
W2SR    14205.0  6Y6Y     Loud in NJ QSL WA4PGM PO Box   0255
K7TOP   50160.0  K0QFB    EM46-DM43            0256
K8AV    7032.8   FT5XO    QSX 7040.87 RTTY         0256
K0KP    50125.0  VE6PY    do20(>en36 59          0257
K8AZ    10104.2  FT5XO    QSX 10105.8           0257
AB2RF   7033.0   FT5XO    9up tks fr tuf job 2hr finall  0258
AB2RF   7033.0   FT5XO    9up tks fr tuf job 2hr finally  0258
VE3WQ   7034.9   FT5XO    qsx 7041 AFSK          0259
MM1DHU   3794.0   OK2BJJ    cq dx any midwest??       0300
PY2XB   7032.8   FT5XO    qsx 7041.3 US wall        0300
VO1AU   7065.0   J75RZ    QSX 7293 and own freq      0300
W9FX    14008.1  V73NS    cq                0300
K0KP    50125.0  K0RPT    EN10(>EN36 599          0301
DL8LAS   1824.6   J75RZ    TNX FR CALLING          0302
KC9CTV   50145.0  VE5SWL    DN79=>EN61 STILL OPEN      0302
N7JO    14022.5  RA0AA                     0302
VA3NR   14195.0  FT5XO    worked QSX 14202.3        0302
W2GB    3502.0   DL2KQ                     0302
K0KP    50125.0  K0QC     en34(>en36            0303
N7TY    14008.0  V73NS    nw hr              0303
DL3ALI   3505.0   OX3RZ    wkd 3506,40           0304
W3WH    14007.2  V73NS                     0304
KC9CTV   50145.0  VA5LIZ    DN89=>EN61 2 YL's look out!   0305
W2GB    14008.0  V73NS    begging             0305
K0KP    50125.0  N0JK     em17(>en3659++          0306
N8CJK   50129.0  WB7WVO    5/6 dn55             0306
K9OR    14195.0  FT5XO    Wkd 204.95            0307
MM1DHU   7065.0   J75RZ    59+ hr cq cq           0307
K7TOP   50135.0  K0NPR    EN13-DM43            0308
N7JO    14021.3  UA9NA                     0308
VE3FGU   28203.0  K6LLL/B                    0308
W3WH    14195.0  FT5XO                     0309
9A3NM   14082.0  GD0TEP    cq cq FSK            0310
NI0C    3510.0   J75RZ                     0310
W7JK    14208.0  6Y6Y                     0310
AA2AP   14208.0  6Y6Y     Now here.LOUD! QSL viaWA4PGM   0311
N5PHT   14006.0  3D2IZ    559.w5.yagi           0311
N6ZO    14195.0  FT5XO    59 in va  qsx 204        0311
PY7ZY   7031.6   FT5XO    QSX 7040.06 RTTY 599++      0311
K0KP    50065.2  KA0CDN/B   DM79>EN36            0312
K0KP    50059.9  K5AB/B    EM01>EN36            0313
N9JR    10104.2  FT5XO    going strong           0313
WU8Q    14202.0  FT5XO    GETTING STRONGER TNX       0313
KC9CTV   50145.0  N7ERH    DN41=>EN61 tu 4 WY        0314
N9NS    50133.2  W0MU     DN-55, MOnt. into Indy      0315
N8CJK   50150.0  W6OAL    DM79 5/9             0316
RZ9WXW   7068.0   YY1RDX    loud               0316
SP1MWK   7065.0   J75RZ    via.W2RZS*BIG SIGNAL IS SP*   0316
VE3WQ   14008.0  V73NS    W8LR-@:   excellent signal   0316
WA9HMN   14195.0  FT5XO    Lsn 200 to 205. Via VE3XN    0316
AA2AP   14265.0  AA2AP    Working on WAS needs STATES   0317
W8LR    7032.0   FT5XO    WKD 7036             0317
K0MN    50128.1  WB7WVO    BILLINGS,MT DN55         0318
K5RGE   28325.0  KC0KVD                    0318
KO7T    14007.4  V73NS    Hi Neil 579           0318
RZ9WXW   7010.0   PJ4/OM1ATT  loud               0318
VE3FGU   50150.0  W6OAL    nw hr 59 in FN04         0319
WF5W    10104.2  FT5XO                     0319
K4IA    14008.0  V73NS    LP in VA             0320
KA3BPN   14007.8  V73NS    weak in pa            0321
N9NS    50128.0  WB7WVO    JR in Billings Mt. s-5 in Indy  0321
NA5Q    7032.8   FT5XO    QSX 7037.2 VIA VE3XN RTTY    0321
OH3XR   1823.5   W4ZV                     0321
W4DKS   14005.9  3D2IZ    IOTA OC-121 via N6IZ       0321
YV1DIG   3504.0   SV2AVP                    0321
K4WW    7032.9   FT5XO    QSX 7037.7 RTTY         0322
PY7ZY   10104.3  FT5XO    QSX 10107.14 WEEK BUT WKB    0322
W1YIF   7032.9   FT5XO    QSX 7041.30           0322
WA4TT   1834.0   SM7BIC    Len CQ              0322
9A4MF   7010.1   PILEUP    call??              0323
K0KP    50255.0  VA6SZ    do33(>en36 via JT6M       0324
W6UC    3775.0   HI3PAN                    0324
NI0C    7010.0   PJ4/OM1ATT                  0325
DL5WG   1818.5   5Z4DZ    weak-to late           0326
K8ROX   50130.0  W6ORA    CW 53              0326
K9MU    50140.0  VE6JO    DO20 20 Over!          0328
N0FW    1818.5   5Z4DZ    cq - no takers          0328
YV1DIG   1821.2   UT5JAJ    cq                0328
KC9CTV   50145.0  W0MU     DN55=>EN61 CO          0329
NU7T    7010.0   PJ4/OM1ATT  qsx up              0329
YV1DIG   1835.5   OH3XR    loud !              0330
K0KP    50125.0  NS7K     dn31(>en36 clearfield, UT    0331
K6TA    7032.8   FT5XO    RTTY, WKD 38.4          0331
W6UC    3510.0   J75                      0332
SP6AEG   1833.0   G3PQA    CQ                0333
NA5Q    14195.0  FT5XO    QSX 14200.0 VIA VE3XN      0334
W6UC    3795.0   YT6XO    lukin 4 u bob          0334
W7GN    18074.0  FT5XO    cq cq              0334
RZ9WXW   7010.0   PJ4/OM6NM  599+15db!            0335
VE2PEP   1835.3   OH3XR    tnx MARKO            0335
6M0MM   21190.0  JD1BKW/JD1  Ogasawara Is.          0336
PY7ZY   14005.9  3D2IZ    simplex 599           0336
VA6SZ   50145.0  K9MU     55                0336
VE3WO   14006.0  3D2IZ    nice 20m opening, V73NS on to  0336
VE3YV   14016.8  ZL4PW    CQ ND              0336
W4DJ    3509.9   J75RZ    qrz loud             0336
WI5A    1818.5   5Z4DZ    Its the thought that counts!   0336
W6RJ    1835.3   OH3XR    into west coast         0337
W6UC    3793.0   DL2LZ    ur s4 west coast us of a     0337
5Z4DZ   1818.5   5Z4DZ    2 hrs nets 1 QSO! OK...     0338
K0HA    50145.0  VA6SZ    DO33CQing            0338
PY7ZY   14005.9  3D2IZ    simplex 599           0338
K4IA    14016.8  ZL4PW    Looking for ND          0339
K6III   14007.5  4K5D     in QSO              0339
WI5A    1818.5   5Z4DZ    It's the thought that counts!  0339
NX4D    1818.5   5Z4DV    TUFF BAND, HI!          0340
VA6SZ   50145.0  W9IXV    do33->em67            0340
DL2KQ   1818.0   5Z4DZ    we waiting, but not a beep :(  0341
N0FW    1831.9   IV3PRK    cq                0341
SP1MWK   7010.0   PJ4/OM6NM  VIA.OM1KW* UP 1*         0341
K0EWS   14013.1  UA6JY                     0342
K6TA    18074.0  FT5XO    UP 2               0342
N0FW    1833.0   G3PQA                     0342
NI0C    10104.2  FT5XO    cq                0342
NX4D    1818.5   DL2KQ    CALLING.... 579 C. FLA      0342
VA6SZ   50145.0  K0RPT    do33->en10            0342
K6III   14005.8  3D2IZ    CQ                0343
K6SE    14195.0  FT5XO    Short path - 200 deg       0343
SP6AEG   1818.5   5Z4DZ    at 21 UTC was 579, nw not bee  0343
SP6AEG   1818.5   5Z4DZ    at 21 UTC was 579, nw not beep  0343
K0KP    50041.4  VE6EMU/B   do33>en36            0344
NA1VT   1818.0   5Z4DZ    Too Close To W1AW @ 1817     0344
NK9O    50130.0  W8ERI    dn70>en63 Jim          0344
pages - 1 2 3 4 5 6 7

pgt: 0.01 s