DXDB

DX spottings on July 30 2002 - page 5 of 6

HA1VQ   14009.5  JA5PL    nice sigs fm Kazu      JA  1907
HB9DRD   10368100  DL4BBU/P   59s JO31LG>JN47HI QTF 340  DL  1907
IK2SND   14020.0  V51AS    mr. frank         V5  1907
OM7PA   10108.0  8Q7ZZ    hr             8Q  1907
F5OCU   7041.0   TK/F8EGF/P  op: f6emq Jean Marie       1909
JA1BWA   10107.9  8Q7ZZ    up             8Q  1910
PA3AOH   10368092  F5MKD    jo31gw(>jn38sp qtf171    F  1910
DL8XDA   14145.0  UA0LKM/MM                   1911
DL8XDA   14145.0  UA0LKM/MM  UA9               1911
OK1DCE   14001.2  UA1OLM/A   EU 153              1911
RN6AH   14020.0  RA3NN/1   UA                1912
JA1BWA   10104.5  EX8MLE    CQing            EX  1913
SP2SV   10111.5  OZ/DM5AA                   1913
K3KO    24898.0  OZ8ABE    OZ                1915
S56JBO   21317.0  EI3Y     59 strong          EI  1915
YU1RE   14012.2  5X2A     lsn up              1915
HB9DRD   10368093  F5MKD    59s JN38UP>JN47HI QTF 340  F  1916
N3XOF   21302.0  JY4NE    v.k3irv             1916
N3XOF   21302.0  JY4NE    v.k3irv           JY  1916
YU1BW   50230.0  DIGITAL   FSK-441 1rst per to NW   DL  1916
JA8JO   14198.0  9Q1A     up2             9Q  1917
F5ADE   28335.0  LU8EBK    MARCOS              1919
F5ADE   28335.0  LU8EBK    MARCOS           LU  1919
F6DWG   10368090  DB1VY/B   54RS JN39/JN19AJ qtf 100 anybo  1920
DL6KVA   14018.6  RA3NN/1   RR-02-27             1921
CT1EPC   18155.0  CN3V     special call           1922
G4EAT   10368874  GB3CEM/B   53s QTF 310 fm JO01hr    G  1922
IZ6CIC   14198.0  9Q1AA    5-9++  UP.200         1922
EA7RM   50105.0  EH7KW    579 fb scatter to Caribian    1923
RN6AH   14198.0  9Q1A     LSN 200-205         9Q  1923
DC8EC   10368095  F6DWG    test in your qtf jn57ux   F  1924
JA3AAQ   18125.0  4L4C     CQing            4L  1927
K6IR    21211.8  C31BO    Archie           C3  1927
9A4MF   14001.0  UA1OLM/A   eu 153           ??  1928
F5OQL   21920.0  F8BON    VIENS TU A MARENNES       1928
OK2PAD   21071.9  ZD7JC    PSK31           ZD7  1929
S51ZO   10368083  JN76M    SET_UP           JA  1929
F6DWG   10368095  DC8EC    OK call me JN19AJ 10W 1M  DL  1930
EA7DIU   28000.1  C6DX     NOT BUSY             1932
F8BON   21290.0  F5OQL    oui Rob ! 73 QRO.        1932
F8BON   21290.0  F5OQL    oui Rob ! 73 QRO.      F  1932
IK8OZZ   14264.1  OH/ES1FB/P  eu184              1932
IZ2DPX   18150.0  CN3V     VIA BUREAU            1933
9A4MF   14007.4  VE9W     qrz               1935
HB9DRD   10368102  PA3AOH    54s JO31GW>JN47HI QTF 340  PA  1936
SK7MW   2320225.  DL3YEE    PSE JO65, KLAUS. OK??    DL  1936
DJ3XD   10108.2  8Q7ZZ    up             8Q  1937
IW4CJM   10368100  S51ZO    try direct jn63ix tnx an  S5  1937
JA1WLO   14198.0  9Q1A     up             9Q  1937
F8BON   21290.0  PJ2/G3XSV  2 to 3 up, via hc        1938
F8BON   21290.0  PJ2/G3XSV  2 to 3 up, via hc     PJ2  1938
OK1ZJ   14024.1  8Q7ZZ    Up 2  Via:G3SWH         1938
JO7AYZ   10103.3  4S7NE    4S                1939
YU4WU   14002.0  R1ANF/A   South Shetlands VP8     ??  1939
JH4FEB   18150.0  CN3V     QRZ             CN  1940
KG2KJ   21013.4  4S7KM    579 in NYC            1940
KG2KJ   21013.4  4S7KM    579 in NYC         4S  1940
9A2AJ   10121.5  FR5FD    cq             FR  1941
F5HRY   10368110  DL4BBU/P   JO31LP 51S QTF 70 new st  DL  1941
IV3TRK   124164.2  OH/ES1FB/P  eu-184              1941
K4BS    21280.0  CU2JN                     1941
KG9SF   24970.0  PJ2/G3TKF  vy strong         PJ2  1941
SP3HRN   28001.5  C6DX                     1943
DL3YEE   2320225.  SK7MW    ok pse call nw i lsn    SM  1944
IK2FIQ   21011.9  EA6/SP4AO  cq ...              1945
RA4LW   7054.9   JA2QXY                    1946
YU4WU   14011.7  OP1A                     1946
9A7ZZ   14259.7  RA3NN/1   EU-153              1947
OM7PA   14012.2  5X2A     up 2.4 weak but work. on  5X  1947
F5HRY   10368110  PA3DYS    53/55s tiny thermal drift  PA  1948
G3VMW   28012.7  CX4GL                     1948
G4WXT   10122.0  FR5FD    weak, CQ CQ no takers.      1949
KA8ZPE   18150.0  CN3V     CN                1949
W6ED    18142.5  HB9KOF                    1949
DL6NCI   10368901  SR6NCI    jo80jg>jo50vi 53s qtf083  SP  1950
EA3AJW   28001.5  C6DX     QSX 28002.50 via n8qet good si  1950
UA6ACA   24965.0  PT2ND    PY                1950
JK1PLZ   7008.0   V51AS    CQing              1954
JK1PLZ   7008.0   V51AS    CQing            V5  1954
OM3IS   14245.5  IT8/OM3YCZ  op Oto            I  1954
EA5QV   14266.0  9A2CY/P   EU-136           9A  1955
G4OBK   10108.1  8Q7ZZ    Wkd 10109.5           1957
I0KNQ   14262.8  JA3GFA    strong              1957
JA1WLO   14002.0  R1ANF/A   ??                1957
JH4FEB   18074.0  IS0/HB9CPS/P CQ             IS  1957
DL3YEE 2 320225.1  SK7MW    sri nil             1958
HB9DRD   10368097  PA3DYS    53s JO21JP>JN47HI QTF 340  PA  1958
SP3JHY   14273.0  9K2/SQ5DAK                  1958
W4YOK   21020.0  EA7KJ    Approx. freq; old RX hr     1958
W4YOK   21020.0  EA7KJ    Approx. freq; old RX hr   EA  1958
EA3AJW   10116.1  OY3QN    cq cq              1959
F6DWG   10368110  DL4BBU/P   53RS JO31/JN19 QTF 60    DL  1959
DL3YEE   10368110  F6DWG    tnx fer qsl !!        F  2000
EA5QV   14256.4  9A8RR/P   EU-016              2000
SP3JHY   14195.0  A71MA    v.kz5ro           A7  2000
UA3XAC   14259.7  RA3NN/1   PSE QSY ON 7091 ! TIME ?  UA  2000
UA6JY   18138.6  LU3CQ    loud               2000
DL3YEE   10368107  HB9AMH/P   hrd 51rs qtf 200      HB  2002
F5HRY   10368090  DB1VY/B   52s QTF 72 from JN18    DL  2003
W6ED    21299.0  EA8LS    Carlos           EA8  2003
JA8JO   14195.0  A71MA    A7                2006
K3ZO    18135.0  9H1ET    9H                2006
I0KNQ   14195.0  A71MA    call cq pacific no eu and jaA7  2007
K6IR    18154.8  9L1BTB                    2008
EA3BCP   18152.9  9A2OM    9A                2009
PY2HN   18075.0  PP6ZKN    via CT3KN          PY  2009
W6ED    21253.0  IZ6BXV    Tony only sig frm Eu     I  2009
K3ZO    18075.0  PP6ZKN    via CT3KN          PY  2010
UA6JY   18105.0  RTTY     pse any call me ? tks      2010
EA3BCP   18135.0  9H1ET                     2011
EA5QV   18145.0  JI3DST/8                   2011
N6IC    18071.0  NH7L     KH6               2011
OK1DCE   28001.7  C6DX     1 up               2012
F6DRO   10368100  F6DRO    CQ RS QTF44 (HB9)      F  2013
IK4XCL   10120.5  SV1AOW    SV                2014
IZ8DPL   14262.8  JA3GFA    Mister Tomy ..very nice contac  2014
IK2UWA   14260.0  RA0NN/1   eu.153           UA9  2015
RA3AQ   144050.0  CQTROPO   Dir OH-SM pls sked     CT  2015
RN6AH   14260.0  RA3NN/1   eu153            UA  2016
F6DWG   10368090  DB1VY    51S JN39KP down nw qrt!!  DL  2017
I0KNQ   21280.0  WB2YL    laura new york        K  2017
K1FE    21272.0  F5OWT    F                2018
UA3XAC   14028.9  9A8RR/P   EU-16 CI-144        9A  2018
I2TAO   28478.0  CX2DQ    5/9+ Mario         CX  2019
OE5FDM   18159.0  RZ1OA/A   eu153              2020
PA0RDY   18105.0  UA6JY    big sig... my first rtty on 17  2020
JJ8HOA   7005.0   FH/JE5WJM  CQ                2022
JJ8HOA   7005.0   FH/JE5WJM  CQ             FH  2022
N2CK    14195.0  A71MA    GETTING READY TO QSY TO 17M A7  2022
IZ8DPL   21290.0  WB2YL    Laura              2023
K3ZO    18162.0  SV2CCR                    2023
OE5FDM   14241.7  JA7TI    Op.Yusa             2023
UA3XAC   14259.8  RA3NN/1   WLH-2217 RLE-018 RR-02-27    2023
VE3NE   14023.6  8Q7ZZ    very good op ...nice run     2023
DL1GLH   28485.2  CX1UU    cq             CX  2024
EA5QV   21295.0  CN3V     CN                2024
DL1GLH   28484.8  LU7PT    cq                2025
OE5FDM   14259.5  RA3NN/1   EU-153           UA  2026
UA6JY   18105.6  PA0RDY    rtty            PA  2026
DL1GLH   28514.9  LU5EGN    cq                2027
M5ZAP   14024.0  8Q7ZZ    www.8q7zz.com          2027
M5ZAP   14024.0  8Q7ZZ    www.8q7zz.com        8Q  2027
W4YCH   18155.0  9L1BTB    NA             9L  2027
OE5FDM   14204.7  OH/ES1AX   CQ japan          OH  2028
9A2KD   14024.2  8Q7ZZ    599 up-2             2029
PA9ZZ   28001.7  C6DX     Lonesome!            2031
PA9ZZ   28001.7  C6DX     Lonesome!          C6  2031
AA3LX   18071.8  OK2ZC    OK                2032
DL6LZM   14028.9  9A8RR    EU-016 LH-0170 CI-144 GLAVAT I  2032
K3ZO    21280.0  SV3FUO    SV                2032
OE5FDM   14194.8  A71MA    QSL via kz5ro          2032
RU1AA   144050.0  RA3AQ    cq 599+20          UA  2033
W6ED    18153.0  9A2OM    Kruno            9A  2033
DK5IR   28490.3  LU1QS    LU                2034
S59D    28001.5  C6DX     UP 1 QSL VIA ??       C6  2034
K3ZO    21295.0  CN3V                     2035
DL1GLH   28460.0  CX3EL    cq                2036
HB9DRD   10368100  LX1DU    51s in JN47HI, no QSO :-(  LX  2036
W6ED    18135.0  9H1ET    John on Malta        9H  2036
OE5FDM   7018.0   RA3NN/1   CQ  Eu-153           2037
UA6JY   28001.5  C6DX     via n8qet          C6  2037
JA1HP   14024.0  8Q7ZZ    gud sigs          8Q  2038
NA1I    18068.0  UA3PB    UA                2039
G4WXZ   28490.0  LU1QS    LU                2040
JA9AA   21295.0  CN3N     workabel             2040
JA9AA   21295.0  CN3N     workabel          CN  2040
NA1I    18070.2  OK1DSU    OK                2040
SV1DPI   18162.0  SV2CCR    SV                2040
DJ4MB   24895.9  FS/N3OC   FJ                2041
IC8FAX   144148.0  HA7UL    hr 2pings at 2008, after  HA  2041
OE5FDM   14239.0  V2/OE9PTI/MM Strong 59++         V2  2041
RA3AQ   144050.0  OH5LK    559 in KO85SP        OH  2041
S57L    7007.9   9A8AA/P   eu-16 ci-144, via om7jg, cq 9A  2041
G4WXZ   28515.0  LU5EGN    band open          LU  2042
HA7UL   144148.0  IC8FAX    I rcvd 1 burst with reports an  2042
NA1I    18071.8  PA0RDY    PA                2042
RU1AA   144044.0  OH5LK    cq , good tropo         2042
S57L    7007.8   9A8RR/P   sri call!          9A  2042
GB7CGL   24940.0  CO8EJ    CQ             CM  2043
OM1BM   7005.2   FH/JE5WJM  up 1.5           FH  2043
ON5JY   21260.0  JI3DST/8   AS147 lonely on 21mc in   JA  2043
W6ED    21020.0  ON4BAQ    cq cq            ON  2043
NA1I    18076.9  UA6JY    UA                2044
ON1DJU   144280.0  F5PEJ    Calling CQ from JN09     F  2045
W6ED    21287.0  EA1ALE    Carlos cq          EA  2045
N3RD    21215.0  SV9CVY    loud fr crete          2046
N3RD    21215.0  SV9CVY    loud fr crete       SV9  2046
ON7GB   18105.6  OH      BOY             OH  2046
NA1I    18073.7  OM3YA    OM                2047
W6ED    21245.5  PZ1DR    PZ                2047
IT9EJW   21260.0  JI3DST/8   iota AS-147 cqing      JA  2048
OE5FDM   14262.9  RW1ZZ/P   Russian Award RLE-021    UA  2049
RW3XA   7010.0   8Q7ZZ    up             8Q  2049
G0PQO   28468.0  CE1TII    CE                2050
IZ8DPL   21260.0  JI3DST/8   AS-147           JA  2051
JG0TCL   21295.0  CN3V     op CN8NK Mhamed         2051
JG0TCL   21295.0  CN3V     op CN8NK Mhamed       CN  2051
W6ED    21223.0  S57AT    S5                2051
HA7UL   144000.0  HA7UL    QRV MS           HA  2052
KD7AEE   21019.6  DM3VPJ                    2052
OE5FDM   7007.7   9A8RR/P   EU-016  ci-144         2052
WP4Q    21295.0  CN3V     working ja         CN  2052
DF6TK   10368830  F1XAU/B   JN27IH>JN47TT 51/S QTF=2   F  2053
JR4DSM   21295.0  CN3V     NW JA No.6            2053
ON5UE   14198.0  9Q1A     back for eu           2053
OE5FDM   14260.0  OH/ES1AX/P  IOTA EU-184           2054
RK3AOL   14239.0  V2/OE9PTI  /mm               2054
RK3AOL   14239.0  V2/OE9PTI  /mm             V2  2054
LY2IJ   10107.1  3A2MW    cq             3A  2055
VE7KET   21245.5  PZ1DR    PZ                2055
DK5IR   28444.1  LU7EP    strong 5.7            2057
DL2MSA   24895.9  FS/N3OC   strong with CQ !      FJ  2057
DL6KVA   7010.2   8Q7ZZ    up 1.4 via G3SWH      8Q  2057
F5IDJ   7071.5   GS4EZW                    2057
OE5FDM   14263.0  RW1ZZ/P   *IOTA EU-082*  RLE-021   UA  2057
OE5FDM   21295.0  CN3V     CN                2058
S59D    14198.0  9Q1A     QSX 14205.0 QSL VIA F2YT  9Q  2058
DL5IAH   24896.0  FS/N3OC   FJ                2059
GI0OTC   28497.3  PY5ZBU    Ex. G            PY  2059
PA3DYS   10368115  DF6IY    57 qtf 135         DL  2100
9K2HN   14263.0  RW1ZZ/P   CQ JA IOTA EU-082      UA  2101
JA1HP   14020.3  SV3CQB/8   EU-060           SV  2101
SV1CEI   24896.0  FS/N3OC   simplex             2101
W6TER   21215.0  SV9CVY    59 in new mexico         2101
W6TER   21215.0  SV9CVY    59 in new mexico      SV9  2101
9K2HN   21295.0  CN3V     CN                2102
IK4GRO   28477.0  VE2QRA                    2102
IZ8DPJ   18153.9  9L1BTB    Zbig            9L  2102
PA3DYS   10368095  DL3IAS    53s qtf 135 in jo21jp    DL  2102
JH1TWT   18154.0  9L1BTB    CQ..            9L  2103
OE5FDM   14198.0  9Q1A                     2103
JG0TCL   14260.0  OH/ES1AX/P  eu-184              2104
JG0TCL   14260.0  OH/ES1AX/P  eu-184           OH  2104
JH4JLV   14198.0  9Q1A     UP                2104
PA4ZP   10368117  DF6IY    j021rk->jn48 55 tropo    DL  2104
UA1AKJ   14239.0  V2/OE9PTI/MM                 2106
VK2DPD   14012.9  LU4FD    cq             LU  2107
W6ED    18165.0  RW1ZW    Val near Murmansk      UA  2107
JG0TCL   14263.0  RW1ZZ/P   eu-082              2108
JG0TCL   14263.0  RW1ZZ/P   eu-082           UA  2108
JR4DSM   7005.0   FH/JE5WJM  SRI    WKD UP 1.8    FH  2108
LY2IJ   18080.0  YV7QP    sa12            YV  2108
OE5FDM   18121.0  CT2GPL    Op.Americo            2108
JA1BNW   14020.3  SV2CQB/8   EU-060           SV  2110
UA1AKJ   7010.1   8Q7ZZ    QSX 7011.20 AS013     8Q  2110
G3VMW   18080.1  YV7QP    SA-012           YV  2111
G4VXE   10107.8  OZ/DL7VOX/P EU-171           OZ  2111
VE3BW   14008.9  9A8RR/P   eu 016           9A  2112
DL2IAN   28487.0  TG9NX    59++ qsl qrz.com      TG  2113
G3VMW   18076.1  FM5DX    FM                2113
IZ5EME   28487.6  TG9NX    cq             TG  2113
JA6BEE   7010.0   8Q7ZZ    UP             8Q  2113
KH6LEM   28495.0  KH6LEM    hawaii listening for dx     2115
KH6LEM   28495.0  KH6LEM    hawaii listening for dx  KH6  2115
DK5IR   28487.7  TG9NX    TG                2116
F6GCP   7002.9   UA1OLM/A   EU-153           ??  2116
G3MLO   7010.0   8Q7ZZ    UP 1 FB SIGNAL       8Q  2116
IZ5EME   28465.0  IK4GRO    cq              I  2116
EA5FKT   18154.0  9L1BTB    VIA SP7BTB            2117
RA3AQ   144044.0  OH5LK    559 in KO85         OH  2117
K9DXR   21310.0  9K2HN    9K                2118
K9DXR   21325.0  MW3USK    GW                2118
DF6IY   10368100  PA0EZ    59tr qtf329         PA  2119
JA5AQC   14256.5  EI9FN    EI                2119
PA9ZZ   14024.0  8Q7ZZ    Listening up           2119
PA9ZZ   14024.0  8Q7ZZ    Listening up        8Q  2119
SP7PS   14079.6  GS4EZW                    2122
SP7PS   14084.0  PJ5/UA1ACX  PJ7               2123
JG0TCL   18127.0  K7IOC    CQ...              2124
JG0TCL   18127.0  K7IOC    CQ...            K  2124
K2CS    18071.1  PJ2/G0HFX  PJ2               2124
OH1LSQ   144056.0  OH6NVQ    CQ to SW fm KP13      OH  2124
W4WX    18124.0  W2NTJ/VE2  zone 2           VE  2124
JA1WPX   14236.0  ZA/UT7DW   ZA                2125
OK1WWJ   7007.7   9A8RR/P   EU-016 QSL via OM7JG    9A  2125
ES6DO   50230.0  FSK441    anyone can tx for me FSK441 FJ  2126
F8BON   21295.0  CN3V     sp. event            2127
F8BON   21295.0  CN3V     sp. event          CN  2127
K4YYL   14024.0  8Q7ZZ    QSX 14027.93        8Q  2127
VE1DX   21250.0  4X4MU    4X                2128
DJ3XD   7013.0   LY750EC   LY                2130
JA0PE   21215.0  SV9CVY    59 plus 10            2130
PY2OF   7048.0   CX7OV    CQ DX            CX  2130
DL0KU   144270.0  F6IRS    dd7dac 59 59 jo31uo jn38vn    2131
IW2BSQ   50230.0  ES6DO    try to call you         2131
OK1WWJ   7014.2   9A/OK2WH   EU-170 op.Vit (via buro  9A  2132
DF6DBF   14081.0  JA1SCW    *MFSK16*             2133
XE1KK   21214.9  SV9CVY    SV9               2133
9A2KD   7008.0   9A8RR/P   eu-016 gl boys       9A  2134
F5OWT   21291.3  HC5T     QSL VIA QRZ@COM         2134
F5OWT   21291.3  HC5T     QSL VIA QRZ@COM       HC  2134
G3VMW   14010.2  CN2CW    Running QRP         CN  2134
KB6NAN   18130.0  9Q1A     9Q                2134
S57RR   50230.0  S57RR    fsk441           S5  2134
JA6BEE   10105.0  FH/JE5WJM  UP-1               2135
OH5LK   144062.0  RA3AQ    clg LY2SA, 559 ere        2135
DJ3XD   14003.6  8J0JCC    Gil Nagano         JA  2136
JA1WLO   21295.0  EA9IB    qrz               2137
VE1DX   18070.6  PL2/G0HFT  YB                2137
IZ8DQO   7050.0   CN3V     SECIAL EVENT           2138
VE1DX   18070.6  PJ2/FOHFT  Call correction      PJ2  2138
VE1DX   18070.6  PJ2/G0HFT  Thirt time lucky!        2139
F8BON   21295.2  EA9IB    via qrz.com           2140
SV3EXU   21280.0  SV3FUO    cq cq dx             2142
JA6BEE   10111.3  EU1AZ/8                    2143
F5OWT   18117.0  KP2/AA1BU  VERY STRONG           2145
F5OWT   18117.0  KP2/AA1BU  VERY STRONG        KP2  2145
OK1WWJ   7026.2   LY2CX    QSL via BUREAU          2145
JA1KLW   21295.0  EA9IB                     2149
JA1KLW   21295.0  EA9IB    EA9               2149
K0BX    14082.4  GS4EZW    rtty            GM  2149
KE3A    18130.0  9Q1A     VIA F2YT cq N.A>      9Q  2149
ES6DO   50230.0  S57/     NIL only sporadic letters  S5  2150
IZ7AUH   28487.7  TG9NX                     2150
K1JN    21282.6  7X4AN    MOHAMED             2150
W4MBD   21016.6  PY7COU                    2150
WB2ZAB   21282.0  7X4AN                     2150
WB2ZAB   21282.0  7X4AN    7X                2150
G3SED   14024.0  8Q7ZZ    Great operator - only 15 yrs o  2151
G3SED   14024.0  8Q7ZZ    Great operator - only 15 yrs8Q  2151
KE3A    18128.0  9Q1A     VIA F2YT  moved here      2151
IZ8DPL   18124.0  W2NTJ/VE2  VE                2152
9A1CAH   14021.3  DU3NXE    cq             DU  2153
IZ8DPJ   18117.0  KP2/AA1BU  Giuseppe big sig.     KP2  2153
JR4ABB   21267.9  CU1CB    FB                2153
HI8ROX   21282.7  7X4AN                     2154
HI8ROX   21282.7  7X4AN    7X                2154
DS5RYB   10105.0  FH/JE5WJM  op HIRO, via HC       FH  2156
IZ8DQO   28487.7  TG9NX    CQ EUROPE          TG  2157
JH1OJY   21268.0  CU1CB    OP.MANUEL            2157
JH1OJY   21268.0  CU1CB    OP.MANUEL          CU  2157
JR4DSM   18128.0  9Q1A     9Q                2158
G3OOK   21001.0  C6DX     CQing              2200
G3OOK   21001.0  C6DX     CQing            C6  2200
JA5AQC   18117.0  KP2/AA1BU  KP2               2200
9A1CAH   14020.3  JW5LJA    JW                2203
I1APQ   10105.7  FH/JE5WJM  qsx 1 up no takers cq    FH  2204
VA3DX   28465.0  IK4GRO    I                2205
YU4WU   7014.0   9A/OK2WH   EU-170 CI-143          2205
YU4WU   7011.0   9A8RR/P   EU-016 CI-144          2206
JA1HP   21001.0  C6DX                     2208
LA8HGA   18074.0  8Q7ZZ    Calling CQ No takers       2208
LA8HGA   18074.0  8Q7ZZ    Calling CQ No takers    8Q  2208
JA1BRL   18140.0  SV9CVY    59 plus             2209
NW5X    18150.8  9A2OM    9A                2209
JA5SXR   18074.0  8Q7ZZ    CQ CQ on freq          2210
DXER    10105.0  FH/JE5WJM  The lids are on...~=0)      2211
YB0AVK   10000.0  LU3SKED   Gm Roberto I call you      2211
IK1YRC   14260.0  9A8RR/P   very strong, 59++        2212
JA3AZD   18140.0  SV9CVY    SSB               2213
JA3AZD   18150.9  9A2OM    SSB             9A  2214
LU1FI   7070.0   IN3JIS    CQ DX              2214
LU1FI   7070.0   IN3JIS    CQ DX            I  2214
HI8ROX   14260.0  9A8RR/P                    2215
MU0FAL   14024.0  8Q7ZZ    up m0dxr 18 yr old fb ym  8Q  2216
MU0FAL   14024.0  8Q7ZZ    up m0dxr 18 yr old fb ym team  2216
VA3PL   14218.0  SP5SS    Calling CQ            2216
VA3PL   14218.0  SP5SS    Calling CQ         SP  2216
IK8CVZ   21005.1  CO8LY    cq                2217
JA3AZD   18153.8  LA9VDA    SSB               2217
DL6KVA   18074.0  8Q7ZZ    up 1.1 op Fabian, DJ1YFK  8Q  2218
IK4EFW   14263.0  RW1ZZ/P   EU-082           UA  2219
JA3AZD   18158.0  9K2HS    QRZ             9K  2219
DL1UU   144158.0  OH/PA3BIY  QRV?/ANY IDEA/PROPOSAL?   OH  2221
W1JR    18074.0  8Q7ZZ    Now NA           8Q  2221
W4ABW   14260.0  9A8RR/P   good sig in NC          2224
N4YIC   18074.0  UA1OLM/A   EU163              2226
DL1UU   144158.1  OH/PA3BIY  TOP Secret OP, or further info  2227
K0JN    18103.3  FM5WD    RTTY - QSL W3HNK         2228
K0JN    18103.3  FM5WD    RTTY - QSL W3HNK      FM  2228
W4ABW   14263.0  RW1ZZ/P   EU-082              2228
ES2NA   144173.0  ES8X     ko18xc cq but not stones     2229
N4YIC   14024.0  8Q7ZZ    Up 2            8Q  2230
W4WWC   18150.9  9A2OM    Strong              2231
IK8PGM   14263.0  RW1ZZ/P   EU-082           UA  2233
G0VUH   18140.0  SV9CVY    9++ cq ja            2234
N2GM    14024.0  8Q7ZZ    up             8Q  2234
AB5A    18074.0  UA1OLM/A   eu-163           ??  2236
LU3CQ   10122.0  YB0AVK    WE MADE IT !!!!         2238
W4DKS   18074.1  UA1OLM/A   IOTA EU-153 not 163     ??  2238
WO2N    18074.0  UA1OLM/A   EU-153              2242
DL6KAC   14203.0  YS1ECB    qrx 5 minutes          2243
KB2M    18147.0  CU3TQ    57 snj              2243
G3OOK   14007.8  RA1QQ/1   EU-161 CQing           2244
PA7UL   10103.0  8Q7ZZ                     2244
I2YWR   10110.0  GU3VXJ/P   qsl via g3vxj          2246
IK4JPR   14024.0  8Q7ZZ    599 QSL VIA G3SWH      8Q  2246
W5PF    14260.0  9A8RR    eu-016              2246
K3ZO    21260.0  OX3LG                     2247
W4DKS   21260.0  OX3LG    NA-220              2247
YB0AVK   10000.0  LUSKED    Gm Roberto I call you      2247
DL4ZBI   7023.8   9A8RR/P   clg CQ / ei-016         2249
PY7ZY   14008.4  RA1QQ/1   CQING - EU-161          2251
DK1EEB   14263.0  RW1ZZ/P   EU-082              2252
JA0EKI   18157.9  9K2HS                     2252
PY7ZY   21260.0  OX3LG    SIMPLEX - NA220         2256
K3ZO    14020.0  4S7EA                     2257
NA1I    18074.0  UA1OLM/A   Seeking quesos          2257
DS4DBF   21007.0  4Z5LO    CQ FB              2258
K4SUS   14024.0  8Q7ZZ    wkd up 2.1            2258
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.01 s