DXDB

DX spottings on August 30 2004 - page 1 of 4

K6FAF   14245.0  EA6AFE    59/59 in socal          0001
K4PYT   21034.8  TU2EN                     0003
N1IG    10141.6  PZ5RA    RTTY               0003
NE4N    14256.0  GB5FI                     0003
AK2B    14021.1  RW6FS    Vlad               0004
CT1ELP   7010.0   HK1XX                     0005
K4PYT   21034.6  UA0VVX                    0006
NE4N    14265.4  S55DX                     0006
N8NN    18141.0  CU3GD                     0007
VA7DJ   18145.0  CT2IUA    MIKE,CQ CQ            0007
OZ1PMX   10140.0  PZ5RA    RTTY CQ 1620hz          0008
VA3PWC   21234.9  HP1RIP    CQ DX              0009
CT1ELP   7016.5   CO2JD                     0010
VE3DTQ   18157.5  W5SAN    bike mobile Tex. 10 watts    0011
VE3DTQ   18157.5  W5SAN /M   bike mobile Tex. 10 watts    0011
IZ6BRN   24950.0  XQ3BRN    sergio via iz6brn        0012
VK3EW   21234.9  HP1RIP    tell him vk calling him tu    0012
VA3PWC   21232.0  XE2JX    55 in Toronto          0014
W4YCZ   14245.0  EA6AFE                    0014
UT7QF   10141.8  PZ5RA    shift 185 Hz           0018
K8LH    14083.0  YL2GP    Alex calling CQ         0019
W1PR    10140.9  PZ5RA    RTTY               0019
W1TO    7009.9   HK1XX                     0019
WA2QQF   18141.0  CU3GD                     0021
W6KY    14050.8  V31LZ    Wrkd K1 QRP...          0022
KU4JZ   18141.0  CU3GD    Frank 59 into NC         0023
N5BLM   14209.5  F5BBD    59 in TX             0024
W3NJ    14083.4  FM5WD    Strong RTTY           0024
N8WXQ   10141.8  PZ5RA    VIA DIRECT RTTY         0027
N9OUK   14245.1  EA6AFE                    0028
W6KY    14050.8  EM1HO    CQ CQ              0029
N9OUK   14209.5  F5BBD                     0032
W6DRB   18141.0  CU3GD    op Frank Nice sig in CA     0032
KC9DJJ   14265.4  S55DX                     0036
KI4RO   10140.9  PZ5RA                     0036
K7XV    14225.0  GM0TGE                    0042
EA5FST   7055.2   MD1LCR/P                   0045
N3GH    14245.0  EA6AFE                    0045
K6HJM   18139.0  V31LZ                     0047
N9OUK   14265.3  S55DX                     0047
W3FM    14033.4  UA0AZ    ALEX 599 AS USUAL        0047
W7VP    14033.4  UA0AZ                     0047
PY5578   145800.0  ZZ2RED    iss               0049
NO8C    14017.0  UA9MN                     0050
WX3B    14265.2  S55DX    Milan              0050
KI4RO   14265.3  S55DX    QRT due to QRM          0051
AB4GG   14245.0  EA6AFE                    0055
W3YY    10140.2  OZ8ABE    Bo - RTTY. Nice Sig.    OZ  0058
N2TBI   18138.8  V31LZ    Working a pileup, 58 signal in  0059
KA4RAB   14080.9  LZ2JA    RTTY Op. Kiril          0106
W7VP    14006.9  SP9DXX                    0108
WX3B    14200.0  W0YR     Mike - Big Sig from VA      0108
KM9M    14017.9  UA9MN    CQ DX              0111
N4ZH    14009.5  US5EVJ                    0111
RK3FG   144155.0  AK3E     TNX new QSO 73! GL        0113
UA4RC   3506.6   VQ9LA    cq                0113
RK3FG   144155.0  K9KNW    TNX FB new EME QSO 73! GL    0115
RK3FG   144155.0  EME     CQ 1st JT65B           0116
K5UZ    3506.7   VQ9LA    JUST AUDIBLE IN ARK.       0117
AA5AU   14081.7  LZ2JA    RTTY               0118
AA5AU   14082.1  YO3FOM    RTTY               0119
AA5AU   14083.8  UA6ECU    RTTY               0119
A61Q    10107.5  GM3JUD    tnx qso             0126
K2MFY   14024.0  IC8/N5KME  Andrew on Ischia Is (EU031)   0127
AA5VU   14082.1  YO3FOM    RTTY good to STX         0129
OZ8ABE   10140.0  VQ9LA    rtty               0129
W2QN    10107.4  A61Q                     0130
PY2SRB   435300.0  PY2BBS    FM AO-51             0136
K3OO    7063.5   DL7GP    qsx 7183             0137
K9DX    1830.8   SM5EDX    nice signal           0138
OH6JW   144000.0  W5UN     QRV??? JT65B           0138
W5GAI   10140.0  VQ9LA    RTTY               0141
A61Q    10107.5  W5UN     tnx qso             0142
OH6JW   144155.0  RK3FG    QRV?? JT65B           0142
WX3B    14243.0  I5REA    Ricardo - HUGE signal      0142
N4BAA   10140.1  VQ9LA    RTTY            VQ9  0143
K2QPN   10140.0  VQ9LA    RTTY            VQ9  0144
RX4HZ   1823.0   RX4HZ    cq SA / NA            0144
W5UN    144129.0  OH6JW    I TX 2nd on.129         0144
AC2K    14021.0  UA0ABK                    0147
W5GAI   14023.6  IC8/N5KME  IOTA EU-031 QSL QRZ.COM     0148
W5UN    10107.0  A61Q     Yes, tnx also          0149
YV1DIG   435295.0  9Z4BM    AO-51              0152
A61Q    10107.5  K4YR     tnx pat             0153
RX4HZ   1823.0   YV1DIG    are you here?          0154
AA5AU   10141.8  OZ8ABE    RTTY, NICE SIGNAL        0155
OH6JW   144129.0  W5UN     -21, Here 12ele         0156
KK8I    14005.7  RU0SYL    CQ                0158
A61Q    10107.5  KC3MR    tnx qso             0200
A61Q    10107.5  W2OKM                     0204
LU7DR   14070.0  KC7TY    bpsk@1192hz           0205
RK3FG   144152.0  OH6JW    pse tomorrow, is ok?       0205
W2QN    10103.0  HK3CQ                     0205
LU7DR   14070.0  VE3GWS    bpsk               0206
OH6JW   144000.0  RK3FG    we can try tomorrow       0206
W3RJ    14014.0  UN8GV                     0207
RK3FG   144000.0  OH6JW    Yes               0209
W3RJ    14012.0  UA9CES                    0210
KK8I    14014.6  4K8F     sri call             0211
KK8I    14014.6  4K9F     cq                0211
AA5AU   14083.0  UA0AZ    BIG RTTY SIGNAL         0213
N9QX    14252.6  S55DX                     0213
SM5EDX   1800.0   K9DX     gud sig,bnd ok          0214
AC2K    14012.0  UA9CES                    0215
LU7DR   14080.0  HC2ZE    RTTY               0216
ZL1AMO   21306.0  ZL1AMO    cq cq            ZL  0218
K2TQC   1017.3   A61Q     tnx!! de Bill          0219
AC2K    14014.7  4K8F                     0220
W6TK    14025.2  UA9CES                    0220
W5GAI   10141.6  OZ8ABE    RTTY               0225
DK5WL   3796.7   4L6VV    cq dx              0228
KI4RO   10141.2  OZ8ABE                    0230
WA9HMN   10142.4  OZ8ABE    Bo now here. cq         0231
WX3B    21292.0  YJ0XX    Clark - 5x5 in MD        0232
WE2F    14020.2  4K9W                     0234
W3RJ    14013.0  RK9CR                     0235
A61Q    10107.5  LZ2LP    qsl via ea7ftr tnx        0236
A61Q    10107.5  NG3O     tnx bill qso           0236
HA7PF   14010.5  UA9MHN    correct call           0236
PY2HGB   3795.0   HF0QF    cq cq cq             0238
G4UFK   1831.0   SM5EDX    wrkg Ve1zj            0243
NA5U    14085.0  3B9FR    rtty               0244
HA7PF   7005.0   PR7AR    cq very qrq and no takers    0247
A61Q    10104.2  EU7SA    cqing              0250
VA3CDX   14020.2  RW9QU                     0250
W6DRB   21292.0  YJ0XX    Nice sig in ca          0252
KB4J    10104.6  EU7SA    cq                0253
PY2SRB   435850.0  PU2OCZ    FO-29 Luiz            0257
W2LK    14013.2  RK9CR                     0258
WA4NFO   21292.0  YJ0XX    Clark - Vanuatu 57 in TN     0301
AK2B    7004.7   F6EBX                     0311
W4ZAN   14200.0  9K2GS    CQ NA LOUD AS USUAL       0313
W5SSG   14203.6  UN9L     57 op is Paul          0313
RA3AAJ   7011.0   N2MM     YL                0315
K4WES   21292.0  YJ0XX    op Clark via W6YOO simplex    0317
VE7IG   10104.4  EU7SA                     0317
OH5TQ   10108.0  5R8GZ                     0318
W2VQ    21268.0  WH7N     cq cq              0319
K5MQ    21292.0  YJ0XX                     0320
KB9JCW   21300.0  VK2KPP    57 my tribander at 8ft      0320
RZ9OS   10103.9  RA1QJ                     0321
K9DJ    14070.0  3B9FR                     0324
XE2JSP   21292.0  YJ0XX    Clark, cq cq           0325
AC7ZG   14083.0  RK9CWA    RTTY op mike           0328
DL8LAS   7017.4   LU6LAS    ALICE              0328
IK7AGT   7011.3   N2MM     yl.Carol - qrt/?         0332
RZ9OS   14028.0  UA9AX    599++              0332
4X1DA   14195.0  ST2M                     0333
RZ9OS   14027.2  RK9CR    599+               0334
KN4QS   14212.8  ZL1BD                     0339
KT0NY   10108.0  5R8GZ    albert              0339
NJ1H    14070.8  3B9FR    PSK               0339
XE2JSP   14210.0  XE2AFR    Alex, cq cq           0340
W0EWM   21292.0  YJ0XX    5/5 in MO            0341
JW5E    3788.0   AA1BU    qso Europe            0347
WA9HMN   14070.0  3B9FR    Robert. PSK. 866 Hz       0348
JW5NM   1800.0   JW5NM    polar-ps@online.no new season  0351
RN6BY   7077.1   RA6YBW/MM  RDA SA-34            0352
EA7ERI   14200.0  EA7ERI    test               0353
G8VHB   3799.0   ON4AEK    CQ North America         0353
YV1DIG   14215.9  4L4MM    cq                0354
G8VHB   3791.0   G0EVY    wkg VE              0357
IK7AGT   14024.0  UN7AB    cq cq              0357
EA7ERI   14205.0  EA7ERI    test            EA  0358
KN9N    7024.0   F9KP     cq cq              0358
K6KLY   10107.0  9A2YM                     0401
N2SHP   14205.0  WW2MI                     0409
K4IA    14058.0  ZL2CD                     0415
OK2ZC   14004.8  3B8FG                     0415
HA7UG   14022.1  5R8GZ                     0419
N5BLM   14219.0  ZL2KJ    59 n2 tx             0421
JA0SC   14230.0  N7QH     **SSTV**JASTA Contest      0424
K9YC    10108.0  LZ1XL    Solid signal in Chicago     0426
N3AM    7003.0   ON4AEK                    0427
AA6YQ   14022.0  5R8GZ    loud on east coast        0429
K7PI    7077.0   5U7JB    listening 7167 nice sig     0429
OK1NH   14071.6  UN9M     BPSK31 via RW6HS Josiff Uralsk  0433
N7CQ    14027.0  9J2CA    clg cq zl, loud on the west co  0435
AA4MI   10117.1  LX1XL    QSYed here            0437
9A2WJ   14156.7  UA9JON    RDA HM-19            0441
KR4OJ   7077.0   5U7JB    Listening 7167 59 in TN     0441
OE6BMG   7077.0   5U7JB    qsl via ON5NT          0443
AA4MI   14027.1  ZL4PO    CQ Africa            0444
OE3JPK   14071.3  OE3XRC/90KK SES of AMRS, see www.amrs.at   0445
KR4OJ   7077.0   5U7JB    Listening 7167 59 in TN     0446
KT0R    7071.5   EA3CXG    CQ DX              0446
F5CT    7077.0   5U7JB    59                0451
9A2WJ   14161.8  UA9UUG    KE-22              0453
AA4MI   7006.8   OK2GX    CQ                0500
F5CQ    7077.0   5U7JB                     0502
HA0DU   14027.1  ZL4PO    what a signal!!!!        0503
W6ED    14205.0  ER4DX    Vsily in Otaki 59+20       0504
G6CNQ   7077.1   5U7JB    59 10 in the UK - Niger     0506
N6CMF   7025.1   KH6/N6KB   GOOD SIGS            0507
N6DQ    14200.0  OH9AR    LKG VK/ZL/W COAST        0511
W6ED    14196.1  ER2NB    Boris              0512
DL8JS   7077.0   5U7JB    loud,,qsl on5nt         0521
HA0DU   14015.9  INTRUDER   military?            0521
JH3DPB   14183.0  A35RK                     0522
HA0DU   14030.3  RU6CQ/6   RDA AD-07            0523
ZL4PO   14183.0  3D2DD    ANZA NET. looking for AFRICANS  0523
S59AA   14024.0  ZL4LO    Harold vy strong!        0528
VK3EW   10119.0  5B4ABP    great signal           0528
W1IBQ   7009.3   ZA/Z35M                    0529
DL1JEK   14194.1  Z38Z     short skip            0532
UT7QF   7077.7   WP3R                     0541
7J1BBC   14071.0  K5CM     PSK31 Connie. OK         0543
9A2WJ   14027.9  RN9RM/QRP  RDA KN-01            0543
DF8QB   7077.7   WP3R     ..loud..             0543
SP3SLD   14185.0  VK3JMB    CQ. TNX FOR QSO         0545
HB9RDE   14251.0  3V8SQ    Midou 58             0546
RN4HA   14166.5  RA9KAA    RDA YN-09            0546
SV1CEI   14277.0  VK2GWK    Henk vy strong          0549
DS3EXX   14000.0  YVOD     test               0550
HB9RDE   14185.0  VK3JMB    Dave 59             0550
G4SGI   10109.8  ZA/Z35M   cq no takers           0551
DH5PK   14274.0  VK7LP    calling G4ZDK          0554
ER1OO   18073.0  8Q7GA                     0555
KA3ARF   7001.0   TI2RDP    Ricardo 579 in MD        0555
VK3IO   7080.0   5U7JB    Karl CQ 59 here         0556
DS4DBF   18073.0  8Q7GA    fb sig qso tnx          0558
OZ1IEP   144370.0  HB0/HA4XG  are you here?          0600
DF3MI   10109.6  ZA/Z3HM                    0601
SV1CEI   18073.0  8Q7GA    wkd simplex           0601
OZ1MAX   145800.0  F8BSY    witch sat was that ???      0603
9A2WJ   14165.0  RZ4AP    RDA VG-09            0604
VK3CEW   14085.2  SY2004CAX  599 in vk3 qsl via sv1xax    0605
W2LK    10102.7  YZ80AA                    0606
KL2A    14010.5  UB40FSU   cq                0607
RA3DHK   144370.0  RA3DHK    cq OZ!1st FSK441         0613
DC7QH 1  296200.0  ANY     ready for test in jo62qn     0618
OE3JPK   14071.2  OE4XRC/90KK SES of AMRS, see www.amrs.at   0623
ZL4PO   14195.0  5U7JB    Karl now here          0623
I1UP    14015.0  IG9/IK3AWP  Lampedusa            0629
RK9CWA   14225.0  SP2AJP    sstv *JASTA* test        0629
RK9CWA   14225.0  LA0VDA/P                   0632
OH1ZAA   50034.0  YU1EO/B   1W gp 539 / 21Z-22Z no activit  0634
9A2WJ   14160.0  RZ9WXW    RDA BA-21 Ilshat         0635
DL8UKE   14011.0  5B4ABP                    0635
SM5SRR   14195.1  5U7JB    gne QRT             0635
SWL    17070.0  SWL     test  dx spot deficil     0637
EA5CJX   14184.5  VK3MO                     0639
DL8UKE   18074.4  3B8/G4FKH                   0640
SP3CUG   14070.0  VK7YP    BPSK31              0645
DL8UKE   18079.6  JL1MWI                    0648
HB9EAA   14025.0  NL7G     strong              0650
DJ9HQ   14023.1  IC8/N5KME  Ischia              0653
SP2MKO   50040.0  SV1SIX/B   599 in jo93           0653
RN4HA   7066.1   RA6YBW/MM  RDA SA-34            0655
9A6Z    10107.0  CT3FT    op. cedric            0657
SM4EPR   14013.2  UB40FSU   via UA0FZ            0657
DJ9HQ   10105.4  VK2GWK    loud               0700
RK9CWA   18070.0  KL7J     strong              0700
DJ9HQ   18070.0  KL7J     loud               0703
SV2GWY   14187.5  SY2004GWY  special CQ VK L.path 107o    0705
ON7RN   7069.0   F2YT/P    DFCF 74-035           0708
DF3IS   14272.0  TA3/DD3MM                   0709
IZ1EPM   50079.9  UU5SIX    bcn in jn35           0712
9A8A    50080.0  UU5SIX/B   kn74al/599/jn86eh        0713
EA5FJM   14210.0  VK2NZ    5/9 luis             0713
W0VX    7003.6   ZL1MH                     0714
RA3DHK   144370.0  FSK441    cq 1stqtf 270          0717
LA4YGA   144370.0  RA3DHK    pse to JO48           0721
SP9CCD   14272.0  TA3/DD3MM                   0721
SP2MKO   50025.0  9H1SIX/B   559 in jo93           0724
PE2AE   14071.0  OH3HPV    BPSK31              0726
JA1FGH   21290.0  LA2FKA    CQ CQ              0728
HB9SJV   144300.0  P1RAT    italian on FM          0730
S53S    14195.0  IT9RYH    CQ DX OP.NINO (TNX MY FRIEND)  0731
RK3FG   144377.0  LA4YGA    pse try, ko86hp FG first     0732
RA3DHK   144370.0  LA4YGA    pse to KO95jh          0734
IK4ADE   50083.0  UT5G/B    59 in JN54            0735
OZ6SM   14195.0  IT9RYH    CONTINUE QRM           0738
I2ADN   50133.0  UT5JAJ    kn64(59>jn45 op.Harry      0741
F6KUM   14255.0  TM6OD    Via f5idb            0746
IK4ADE   50150.0  UR5     UR5SKI? in FM no spk engl.    0746
M0BZH   18160.0  DX1ER    bands wiped out         0746
I2ADN   50075.0  YO3KWJ    bcn kn34             0747
DK3RA   14230.0  TA1MB    SSTV               0749
I2ADN   50106.0  UT5JAJ    now here cw           0750
DM2BLE   18080.0  R25OD    via ra3dke            0752
DM2BLE   18080.0  R85OD    sorry call            0752
DM2BLE   18080.0  R850D                     0754
EA2AZZ   14070.0  VK3CEW    BPSK31              0754
SP2QCU   14220.0  GB4TCF    SPEC EVENT            0755
9A8A    50000.0  7X2RO    QSL RCVD - TNX OM3CGN      0756
DJ7MI   10106.8  TA4/DJ8QP  CQ CQ ALONE!           0756
VK6JJ   14181.4  EA8LS    tnx qso 59==           0756
LA1VNA   7135.0   LA6NNA                    0758
G4RRM   14220.0  G4RRM    Test only - tks         0759
G0GMS   144370.1  OK2PM    Cr tnx best 450/10 73      0801
RK3FG   144370.0  LA4YGA    again I clg you         0802
DJ6TK   10107.7  OY3QN    booming in            0804
ON4CCX   14078.6  EK3GM    BORIS MFSK16           0804
SP3SLD   14220.0  GB4TCF    avec SQ3SLD- yl tnx for contac  0804
I2ADN   50040.0  SV1SIX    bcn               0807
UT5JAJ   50057.0  IQ4AD/B   BECON 599 JN54DT- KN64SM     0813
DL1AOQ   14011.6  VU2DA                     0815
F5NOD   21005.1  8Q7JF    cq cq no taker          0815
IK4ADE   21220.0  I2RR     cq                0815
UA9CA   18080.0  R850D    Via RA3DKF         UA9  0815
G0SOY   14220.0  GB4TCF    OP TIM IN COVENTRY QSL MG MOCO  0816
SV1CQN   18080.0  R850D    simplex via ra3dke        0817
LA4YGA   144370.0  RK3FG    mni strong B !          0818
SV1CQN   21005.0  8Q8JF                     0819
IK4ADE   14255.0  TM6OD                     0821
OE6MDF   21300.0  BG9TD                     0821
RZ3AF   144370.0  LA4YGA    200/16 FB            0822
EB1GCA   144300.0  EB1GCA    CQ CW              0823
DJ9KM   14079.5  EK3GM    cq             EK  0825
SWL    14000.0  SWL     test               0826
G0GMS   144375.1  DH2UAK    Cr tnx nw cq           0829
SP7VTY   50150.0  IT9PAD    59 in JO82(>JM67         0829
RZ3AF   144370.0  RZ3AF    cq 1 st west           0830
SV1CQN   14255.0  TM6OD    via f5idb            0832
I2KAJ   21014.0  4N80RS    QSL 4N1RS            0833
VK3PA   3810.0   HCTIME    es ny air 3485 mhz        0833
F5OVQ   14261.6  IA5/DL5SAX/M eu-028              0837
LA4YGA   144000.0  RK3FG    eme cfm see u on N0UK chat    0837
T96Q    14255.1  TM6OD                     0838
I2KAJ   21004.9  8Q71F    qsl zl1an ???          0839
VE7DUB   50073.0  K0KP/B    54a super distortion       0840
DL5FU   21005.0  8Q7JF    up, QSL DL7JAN          0841
EC1DLG   14255.0  TM6OD    live audio WWW.HFRADIO.TK    0841
F8IXZ   21005.8  8Q7JF    via dl7jan            0841
HA0DU   14000.0  RK6YYA/6   any news___?           0841
ON4ON   21005.0  8Q7JF    QSL>DL7JAN            0841
SP9GFI   21005.0  8Q7JF    up                0841
G0RRJ   144325.0  M3TZD    58/59 jo01>io91         0843
A71BX   21005.0  8Q7JF    MALDIVES ISLANDS Via DL7JAN   0844
DJ4SO   21010.1  UB40FSU   Sakhalin Island         0844
K5OVC   3790.0   VK3PA    Hello Al             0845
RK3FG   144000.0  LA4YGA    i see you here or Link JT65   0847
DG0KW   21290.0  I0KNQ    cq dx              0849
I1SCL   14255.0  TM6OD    QSL VIA F5IDB          0851
OE6MDF   21340.0  RN6AM    SSTV               0853
N8CJK   50018.0  VE4ARM/B   EN09 5/6 aurora         0854
N8CJK   50036.0  VE4VHF/B   EN19 5/5 aurora         0856
OE6MDF   21340.0  VE4VHF/B   EN19 5/5 aurora         0856
DF5JT   18071.9  UA0FAI                    0858
F0EJW   144000.0  EA1VHF    rx EA1VHF beaco in (in78vk    0858
EH3LL   50045.0  LZ2CM/B   kn13 599 in jn01         0859
DJ8OG   21005.0  8Q7JF    up1 easy first call tnx nw one  0902
I0KNQ   21027.0  UK/JI2AED                   0902
DL5ZM   21080.1  8Q7JF                     0903
JA2XYO   21010.9  OE5FBL    CQ                0903
RV3DSF   14180.0  RK6YYA/6   RDA DA-49            0903
G0CHE   50179.3  IT9PAD    59 jm67>io90 ES         0904
I0KNQ   21027.0  UK/JI2MED  sry call correct         0905
I2KAJ   18150.0  GB5FI    eu-124              0905
JA2XYO   21026.7  UK/JI2MED                   0905
DL3OH   21080.0  8Q7JF    rtty               0907
G0IYZ   14070.1  OE4XRC/90KK Special Call PSK         0909
EH3LL   50040.0  YU1EO    kn04 589            0910
OK2LI   24892.1  A71BX    cq simplex via QRZ.COM 599++   0910
RX3RC   14180.0  RK6YYA/6   RDA DA-49 Daghestan       0911
GI0VAB   7060.0   GB5FI    op....ken            0912
SM4EPR   18079.9  EA8/SM7EQL                  0913
SP5ANJ   21080.0  8Q7JF    up                0913
UA4RC   18080.0  EA8/SM7EQL  cq                0913
DL8PM   50000.0  SV2ASP/A   qsl recvd today         0914
G0IYZ   7060.0   GB5FI                     0914
RA0ALM   14180.0  RK6YYA/6   RDA DA-49 QRM          0914
OK2LI   18080.1  EA8/SM7EQL  cq simplex 599++ via ?? TNX!   0919
SP7IXT   14072.5  SV9FBT    BPSK31              0920
GI0VAB   7045.0   G4HRC/P   op jim              0921
DK3WG   144360.1  RZ3AF    burst 500/13           0922
IK2WYI   14220.0  GB4TCF    special event station      0922
DS3DGA   18081.0  RK6LL    cq                0925
DJ9KM   21079.5  8Q7JF    wkd up2.2 qsl via dl7jan     0926
G4OCO   7060.0   GB5FI    IOTA EU124 Op Ken        0926
EA5FIV   21078.0  8Q7JF    RTTY               0927
EH3LL   50030.0  9A0BHH    jn85 599             0927
I0KNQ   21300.0  UK/JA8WGG  masa with me           0928
RZ9OS   14183.5  RZ0ZWA/P   RDA KT-08            0928
HA5CBA   144370.0  EA2AGZ    hrd cq 1st            0929
EH3LL   50008.0  I5MXX    jn53 599             0930
GI0VAB   7062.5   GB0SVR    brain              0932
OE6MDF   21070.8  9K2YM                     0932
T96Q    24892.6  A71BX                     0933
EA7UG   14072.0  SV9FBT    psk31 qra George qth Ierapetra  0935
EH3LL   50100.0  YO7AOT    599               0936
9V1GO   24892.0  A71BX    Tnx QSO             0938
EA5FIV   14081.0  ZB300IF   RTTY CQ CQ            0943
GU0SUP   18100.0  OE4XRC/90KK PSK31 + 668Hz          0944
RN4HA   14020.0  RK6YYA/6   RDA DA-49            0944
SP6EFY   21070.5  SV1ENV    CQ                0944
YO7LJJ   14000.0  TO4E     sri test             0945
F6FHO   14000.0  TM6OD    QRT ? ANY NEWS ?         0947
JJ8HOA   10105.0  YJ0XX    cq                0948
GI0VAB   7055.0   GB4GUZ    ken               0950
A61Q    24905.0  A61Q     QRV               0952
JA3EJG   10105.0  PY2XB    cq                0952
OE4PWW   24898.0  T96Q     with 559             0952
JR3IXB   10108.0  JR3IXB/VP9  cq cq...             0953
RZ9OS   14020.0  RK6YYA/6   DA-49              0953
I8QLI   18132.0  TU2OJ    in QSO with friends       0954
DK1MAX   24894.0  9V1GO    strong today           0955
EA7UG   14082.0  RW3DQC                    0955
JA2XYO   24905.0  A61Q     tnx               0957
OH3TT   18077.1  YJ0XX    CQ                0957
pages - 1 2 3 4

pgt: 0 s