DXDB

DX spottings on March 31 2003 - page 2 of 4

I0KNQ   28440.0  V51/DL2SL                   0929
IK0YUJ   21005.0  ET3BN    peter nw qrt           0932
SP2EBG   14195.0  A35WE    simplex           A3  0934
W1NO    21300.0  I0KNQ    Bacco's Isl AN-019 NEW      0936
SV2BZQ   14071.9  DL1SAG    BPSK31 HANS-PETER        0938
JA3EJG   21024.3  BX3/DJ3KR  via home call          0940
HB9DDS   144000.0  TEST     Test               0941
IK2VUC   14195.0  A35WE    --->SP9FIH            0942
IK3VBB   28495.0  ST2CF                     0942
RE1WIN   14260.0  I0KNQ/A   AN-019 NEW IOTA WABA       0942
SV2BZQ   14071.9  IT9QQM    BPSK31 VINCENZO         0944
G3OOK   21089.6  ST0RY    CQing - Op. Uwe         0947
ON4NA   14195.0  A35WE    PSE QSL INFO ???         0948
W1NO    14195.0  I0KNQ/A   AN-019 NEW IOTA WABA       0948
EA1NK   14082.4  C1RCUS    as ussual          ??  0952
UA0SC   7011.8   LU5DX    via AC7DX            0952
PT7WA   14195.0  A35WE    ***NOT I0KNQ/A****        0953
JA1HGY   21014.5  4J85YGA                    0954
HL2IFR   14195.0  A35WE    OC-049 VIA SP9FIH        0955
ON4NA   14000.0  IK2VUC    THANKS GIULIANO FOR INFO.    0955
I4GAS   7058.0   IE9/IK2XDE  USTICA ISL. EU-051        0959
UA0SC   7005.0   CW1OO    cq 579 in z18          0959
DL2DXA   21082.0  5Z4BK    up3 rtty             1002
SV2BZQ   14071.9  DJ7GP    BPSK31 Peter-Juergen       1002
SM6DYK   14082.2  A35XM    QSX 14084.41 RTTY        1005
DJ0RU   21025.0  C53ZF    up 4               1007
SV2BZQ   14071.9  DJ5UW    BPSK31 Fritz           1007
SV2BZQ   14071.9  DJ5UW    BPSK31 Fritz        DL  1007
AK6I    14082.4  A35XM    QSX 14087 RTTY          1010
JF3KON   21087.7  ST0RY    RTTY UP             1010
LY2EC   28449.7  ST0RY                     1010
JE1OHL   7011.9   LU5DX    CQ CQ CQ 59PLUS20db IN JA    1012
AA1K    1816.5   ZL/DIGI   weak; AA1K CQ 1821        1013
KN7Y    7005.0   CW1OO    Nice sig in AZ          1015
OK2PAY   21017.6  EZ0/UT3UV                   1016
IV3ZXQ   28495.0  ST2CF    cq cq              1017
HL2IFR   28449.8  ST0RY    RS55 100W WKD          1018
DL2YCA   14083.4  CU3CZ    cq rtty             1019
JJ1IVX   14195.0  A35WE    CQing              1019
JG3LEB   50029.0  P29BPL    beacon              1020
W1NH    3505.0   VK2WPM                    1020
IW9BDV   50130.0  5B4FL                     1021
IZ5EKT   14000.0  IZ5CYZ    test               1021
OK2PAY   21080.6  5Z4BK                     1021
VA3IX   7011.2   LU5DX    GUD CW              1021
SV2BZQ   14071.9  RU3ALN    BPSK31 ALEX           1022
F8BJU   7088.0   F2YT/P    DFCF DDCF CP           1023
G3JAG   14005.0  JW0HU    599A               1027
JA1FQI   21082.0  5Z4BK    RTTY UP3             1027
SV2BZQ   14071.9  UA6CD    BPSK31              1027
IZ8EDJ   28495.0  ST2CF    very strong           1028
G3JAG   14009.0  A35XM    cq                1029
W6ANR   3799.0   LU6FFL    cq dx              1029
KB4XK   7014.3   VP5/W4SAA                   1030
DJ5AV   21087.7  ST0RY    RTTY FSK, up           1032
SV2BZQ   14071.9  YO6HQ    BPSK31 Gheorghe         1034
W3GH    3798.0   VK3DZM    cq loud             1035
DF1TJ   21006.3  LU5DX    simplex             1036
K8LH    10108.0  A35XM    CQ CQ              1036
W6ANR   3798.1   VK3DZM    cq                1036
IK6OIN   28495.0  ST2CF    Pse 12 m.T'offro un pran     1039
IK6OIN   28495.0  ST2CF    Pse 12 m.T'offro un pranzo!!   1039
AA1K    1818.6   ZL/DIGI   579 AA1K CQ 1821         1040
DL5MG   21088.0  ST0RY    RTTY, split up          1040
IZ4DYU   28495.0  ST2CF    CLAUDIO STRONG 5/9++ VIA IV3OW  1041
HL2IFR   28449.9  ST0RY    FB SIG !!!! PLEASE CW CW CW ??  1042
IT9IMJ   28495.0  ST2CF    claudio qsl mng iv3owc      1042
DL5MG   21025.0  C53KL                     1045
JA1BNW   21077.0  A45XR    CQ                1045
UT5HA   28449.9  ST0RY    CQ No takers           1046
IK7CNK   28494.9  ST2CF                     1048
JJ1YCG   21078.4  A45XR    rtty cq             1049
ON7AA   21025.0  C53ZF    not kl              1050
PA1MR   21025.0  C53ZF    up1 Booming!           1050
CX3AN   50110.0  CX4CR    calling CQ Africa        1052
OE4PWW   14000.0  ST0RY    pse 15 u 20 m cw ?        1052
DL2DXA   28449.9  ST0RY    condx down , vy weak hr 41    1053
W6ANR   3798.3   VK7BBW    w/VK3DZM             1053
DJ6TK   21025.0  C53ZF    -split out/v.YL1ZF        1057
IT9IMJ   28449.9  ST0RY    qsl mng dl5nam          1057
OH2LU   21081.8  JY4NE    *RTTY* via K3IRV         1058
IK7CNK   28495.0  ST2CF                     1059
VE1SK   7083.0   KP2BH                     1059
ST0RY   14000.0  ST0RY    pse 14/21/28 cw QSO       1101
KB4XK   10108.0  A35XM                     1105
DL8FD   14000.0  ST0RY    pse cw 21 MHz ???        1106
W4OWY   10108.0  A35XM    Begging             1106
JA6PSP   18070.0  4S7NE                     1108
KF2HC   7007.0   CO2UG    Will county hunting       1108
F8IXZ   21011.0  4J85YGA   simplex via ut3uy        1111
CT3EE   28495.0  ST2CF                     1112
HL2IFR   28495.0  ST2CF    QRZ....RS 56           1112
DL6LAU   21077.8  A45XR    A4                1113
G3JAG   18072.0  XX9TRR                    1113
IK8WEJ   21089.9  ST0RY    UP RTTY             1113
W3GH    3506.0   A35XM    loud!              1113
YO5ALI   28495.0  ST2CF    ufb op. qsl via IV3OWC      1114
KF2HC   14009.0  A35XM    up                1116
DL2HWT   14009.0  A35XM    qsl dl8yrm            1118
JJ1YCG   21082.3  JY4NE    rtty cq             1118
JA9NPS   28449.0  HL2IFR    DXs don't QRV only for y     1121
JA9NPS   28449.0  HL2IFR    DXs don't QRV only for you!   1121
SP1JRF   14020.2  VP5/W5AO   cq cq              1121
M0BYM   21025.0  C53ZF    wrking split up 5        1124
G3SXW   18080.1  KP2J     "CQ POLAR DX"          1125
HA8FW   18073.1  EZ0/UT3UV                   1125
HA8FW   18140.0  EK3GM                     1126
HA8FW   18140.0  EK6GM                     1126
JA1RKI   18082.0  XX9TRR    UP                1128
BA4DW   14000.0  V60A     still qrv or not? pse in     1129
BA4DW   14000.0  V60A     still qrv or not? pse info    1129
SP7JSG 10 386854.0  SR0CWK    59s jo90ns>ko01bw qtf 210    1130
UA0BA   21087.6  ST0RY    QSX 21091.05 fsk         1130
SP2SV   18082.0  XX9TRR    FB SIGN in CE UP 1.2       1131
UA0BA   18082.0  XX9TRR    QSX 18083.60        XX9  1131
IK8TMI   28495.0  ST2CF    op.claudio         ST  1133
SV1GYG   18140.0  EK3GM    VIA DK6CW  DIRECT       1133
IZ8DPL   18140.0  EK3GM    Boris  qsl via DK6CW      1135
OK2PAY   21007.0  5Z4BL                     1135
UA0BA   18147.0  OD5NH                     1136
I0KNQ   21260.0  DS2GBP    hrd cq cq            1137
DJ6TK   21007.0  5Z4BL    -split up 1KHZ/v.DL2RUM     1138
DL6KAI   14020.0  VP5/W5AO                   1139
JA6AKW   21010.8  4J85YGA   UP                1139
S57LWE   21260.0  DS2GBP    CQ CQ-BUT IN QRM......      1139
N4VN    7006.9   TI5/N0KE                   1140
UA0BA   21006.9  5Z4BL    QSX 21010.00 via dl2rum     1141
UA0SC   3506.0   A35XM    589 good sig in asia       1141
JA9LSZ   21025.0  C53ZF    up1 JAJA!!            1142
HL2WP   18073.2  EZ0/UT3UV                   1144
UA0SC   7013.0   A35XM    599               1144
JA1CLW   21006.8  5Z4BL    NW 3UP Via DL2RUM        1146
JA1RKI   21011.0  4J85YGA   Abt UP1             1147
K4DY    7013.0   A35XM                     1147
SM6CMR   18074.5  KP2J                     1147
I0KNQ   21000.0  V60     qrt??              1148
NI0C    7006.9   TI5/N0KE                   1149
W9OL    7013.0   A35XM    QSX 7014.27           1150
UA0BA   18141.0  EK3GM    op.Boris             1151
UA0BA   18075.5  EZ0/UT3UV  op.Wiktor UP           1152
JG3LEB   50087.6  VK4RTL    beacon              1154
SQ9FMU   21010.9  4J85YGA   up 1, QSL via UT3UY       1159
UA0BA   18069.4  VK2GKA    op.Karl             1159
DJ3XD   21025.3  C53ZF    up                1200
GU0SUP   21087.5  ST0RY    RTTY - UP (and easy!)      1200
JR2HCB   50029.0  P29BPL    RST 529 Beacon          1202
JA1RKI   7007.0   TI5/N0KE   up                1203
W3DF    14009.0  A35XM    big signal            1207
JL1UXH   21082.4  UK8OAR    RTTY               1208
JL1UXH   21082.6  AP2IA    RTTY CQ             1208
I0KNQ   21250.8  OD5NH    hrd cq              1209
RA0BA   21025.0  C53ZF    QSX 21026.90 FB ! via: YL1ZF   1213
WH0OP   1800.0   YITB253   wma               1213
W1NO    14195.0  I0KNQ/A   AN-019 New iota waba       1214
JR1KSK   7006.1   V60Z                     1216
JA1RKI   7006.3   V60Z     OC259 via:IK2WXZ         1217
I0KNQ   21025.3  C53ZF    just work 27.2          1218
9A4KF   21280.0  VR2IG                     1219
I0KNQ   7000.0   V60Z     pse wk eu??!! tnx        1219
IV3TRK   21300.0  BD9AC                     1225
IW2CYS   144370.0  FSK                      1227
DL8AAM   14263.7  I7YKN/P   DCI:TA-053            1228
IW2CYS   14070.0  I2UZV    psk31              1228
N4VN    14033.0  US1VM                     1228
SM4EMO   14195.0  I0KNQ/A   To 9A4KF yes look at 425 DXNEW  1228
IV3AZV   7050.0   IZ7CDE    DCI:TA-053            1229
JA3EJG   18071.7  BX3/DJ3KR  up1               1229
N4VN    14010.8  M0TIX                     1229
IW2CYS   14070.0  PSK31                     1230
DL4YBL   18145.0  4J85YGA                    1232
IK6OIN   28494.9  ST2CF    Vy Vy strong and easy...     1232
IK6OIN   28494.9  ST2CF    Vy Vy strong and easy.....    1232
BA4DW   7006.2   V60Z     oc-259 tnx new one        1234
NE3H    14085.0  RW9FW                     1234
N4VN    14082.8  UT5DX    RTTY               1235
CT1CSN   14195.0  I0KNQ/A   not a whisper          1236
OH6KTL   50000.0  VIDEO    49750 55a ->kp02         1236
I0KNQ   21260.0  H44MD    moffey in honiara        1238
N4VN    14086.7  UT5DX    RTTY-MOVED            1239
I0KNQ   21287.0  HL2LCH                    1242
N4VN    14021.1  HA30Q                     1243
ST0RY   14000.0  ST0RY    give us chance CW QSO      1243
ST0RY   14000.0  ST0RY    give us chance CW QSO    ST  1243
JH8RXM   21007.0  5Z4BL    wkd up5             1244
JH8RXM   21007.0  5Z4BL    wkd up5           5Z  1244
F5SLD   21251.1  OD5NH    qsl via qrz.com       OD  1245
N4VN    14018.2  RA1AR/4   UA                1245
DS1LBT   21007.0  5Z4BL    UP 1.5 VIA DL2RUM        1246
W1NO    14194.0  R0KNQ    an-019 new new          1246
I4XCC 10 368965.0  OE2XRO/B   52s qtf 0 deg          1247
UA0BA   21251.0  OD5NH                     1247
G8GXP   1296830.  GB3MHL    jo02>io93 529 norm      G  1248
JA1CLW   14083.5  UN7FCD    CQ CQ              1248
DS5KJR   7006.2   V6OZ     QSX 7007.20 GD CNT .       1249
RA0ALM   21087.7  ST0RY    up                1250
OM0PDM   145145.0  TEST                     1251
I4MKM   21250.0  I0KNQ/R0   AN-019 NEW IOTA         1252
VE1XY   7006.0   V60Z     Asia, pse ask NA on 20 m.    1253
VE1XY   7006.0   V60Z     Asia, pse ask NA on 20 m. Tnx!  1253
NT5C    7040.0   DU6BG    v loud in TX           1256
HL5QY   21007.0  5Z4BL    qsx 21012.5           1257
I4GAS   7056.5   IE9/IK2JYT  Ustica isl. EU-051        1257
DL2HX   21250.9  OD5NH                     1258
I0KNQ   21230.0  9K2YM    hrd cq              1300
W8XC    14009.1  A35XM    listening up           1300
F6IGF   7088.0   F2YT/P    DFCF 62023 DDCF 6261 DDCP 6213  1301
JA2GAD   21087.7  ST0RY    RTTY UP some JA working     1301
SP2SV   18071.8  BX3/DJ3KR                   1301
I0KNQ   21270.3  VR2KW                     1303
SP2SV   18145.0  4J85YGA   cq cq              1305
HL3AHQ   18145.0  4J85YGA   QSL VIA UT3TY          1307
GI4WXA   21262.9  UA9CKN    serge              1308
I0KNQ   21215.1  EX8VAA    if need hrd cq          1308
JN6RZM   7062.0   JR8KJR/8   IOTA AS-147 Rishiri Isla     1308
JN6RZM   7062.0   JR8KJR/8   IOTA AS-147 Rishiri Island    1308
K2MFY   14019.2  VP5/W4SAA                   1308
F5SLD   14019.0  VP5/W4SAA  CQ CQ              1309
IZ1BII   18071.8  BX3/DJ3KR  up 1               1310
I0KNQ   21279.9  XV2PS    hrd               1311
JA1RKI   21007.0  5Z4BL    up Pickup JA           1312
9K2YM   18145.0  4J85YGA   big sig in kuwait        1313
LA3WAA   145825.0  LC7XAT    test pse ignore         1315
IZ8BRI   21280.0  XV9PS                     1317
IK2OCP   7057.0   IE9/IK2JYT  EU-051 PA-001          1318
DK3XM   144412.0  SK4MPI/B   51a qtf 0deg au starts      1319
N3ATQ   14009.1  A35XM    Wkg Eu              1319
SP5SS   21296.0  VK8DK    loud               1319
G4LOH   144412.0  SK4MPI/B   55a qtf 005 AURORA 5th day! SM  1320
K2MFY   18069.5  IE9/IK4MED                  1321
OE8HIK   21250.8  OD5NH                     1321
PU2PTO   28022.5  4Z5FC    5NN - SA/BR           1321
UA0SC   7010.0   NH7Y     599 goog sign          1322
G3MCS   14009.0  A35XM    wrkd 011             1324
PY2WAN   28010.0  J5UDX                     1324
F6JOB   7088.0   F2YT/P    DDCF62023 DDCF62061 CP62130   1325
JM1TWR   18145.0  4J85YGA                    1326
JK1UVP   14135.0  5Z4BL                     1327
JK1UVP   18135.0  5ZBL     sri               1327
SP3IQ   21296.0  VK8DK    Len, big sign.          1327
UA0SC   7007.4   4S7KJG    559               1328
BD2EX   21270.0  VR2KW    QTH:hong kong qsl qrz.com    1330
G3TXF   14040.0  LA6LN    EU-033 [new for me at least!]  1330
TR8CA   24950.0  5Z4BL    5Z                1331
VA3DX   14027.0  VK6LW                     1331
N5GH    14009.0  A35XM    TONGA:UP 1:GOOD CW OP!      1332
SQ6GGT   21251.0  OD5NH    rst 55 S-W SP          1332
UA0BA   21296.0  VK8DK    op.Len (strong)         1333
JA5SXR   14008.9  A35XM    JA OK              1334
OM7PA   24945.8  TR8CA    qsl: F6CBC           1334
PU2PTO   28009.8  J5UDX    UP - 599 in SA/BR, Valeu PY2WA  1334
SP5SS   21270.0  VR2KW    loud               1334
SV2EVS   28009.8  J5UDX    worked easy. Mngr pls ?     1335
BD2EX   21296.0  VK8DK    Mr len 59            1336
IK7MCJ   7057.0   IE9/IK2JYT                  1336
OM7PA   24950.0  5Z4BL    QSL: DL2RUM           1336
SP4KA   14009.0  A35XM    up                1336
G3MCS   18131.0  A71EY                     1337
JL1UXH   24950.0  5Z4BL                     1337
OM7PA   24898.0  V51AS    CQ                1337
PU2PTO   28000.0  PYWAN    Tnx !! Dica Guine Bissau     1337
F5CDE   28490.0  PY5PDC    op:Claudio in Paranagua     1338
G3MCS   18145.0  H44MS                     1338
N6JV    7007.7   4S7KJG                    1338
PD1ANQ   144055.0  SK6DK    57a into jo31 fb sig       1339
PD1ANQ   144055.1  SK6DK    sri qtf 30            1340
HB9FAX   21019.8  VP5/W5AO   VP5               1341
IK7MCJ   24950.0  5Z4BL    QSX 24955.00        5Z  1341
G3OCA   18145.0  H44MS    not his freq           1342
VY2RU   18145.0  4J85YGA   QSL UT3UY            1342
ON4BAR   28009.8  J5UDX    up qsl via iv3nvn        1343
N4USA   24950.0  TR8CA    f6cbc never qsls         1344
VY2RU   18156.0  EK3GM    Op Boris             1344
PU2PTO   21025.0  C53KL    up - wrk in 027.0        1345
RW4HIF   18145.0  4J85YJA   via ut3uy            1345
VY2RU   18131.0  A71EY                     1346
BD2EX   21290.0  DU9HGF    cq cq              1347
RW4HIF   18145.0  4J85YGA   corr call            1347
G4YVV   21025.0  C53KL                     1350
UA0BA   18145.0  4J85YGA   via UT3UY            1350
OH6KTL   144412.0  SK4MPI    59a (49750 57a) ->kp02      1351
I1CRA   7057.0   IE9/IK2JYT  eu 51 ustica is         1353
JI1ANI   21070.0  EZ8YL    PSK31 1090HZ           1353
UA0BA   21025.0  C53KL    QSX 21027.56           1354
PU2PTO   28020.0  V51AS                     1357
JH6QFJ   21025.0  C53KL    UP 4.5 WKD            1401
N6JV    14009.0  A35XM    UP                1401
OH4HXK   144049.5  RV3IG    59A ko87-kp21          1406
I1RQJ   7057.0   IE9/IK2JYT  EU-051 USTICA IS.        1407
JL1UXH   18145.0  4J85YGA   QSL: UT3UY            1407
F5TNI   28011.0  LW2DX                     1408
G3MCS   18101.5  RW4HIF                    1409
IK8XIR   21025.0  C53KL    wkd 21027.5 - 599 booming    1409
OK1KT   18073.0  5Z4BL    cq...              1409
OK1KT   18073.0  5Z4BL    cq...            5Z  1409
DL2AXA   14008.8  A35XM                     1410
F8IXZ   21025.0  C56KL    bingo on 027,7 via yl2kl     1411
SP5SS   21025.0  C53KL    very loud            1411
G0FOS   18080.8  XX9TRR    UP 1            XX9  1412
EA3BT   18136.0  SU1SK                     1413
JL1UXH   18073.0  5Z4BL    UP                1413
IK2XDF   14070.0  IE9/IK2XDE  EU-051 *PSK31*         1415
N6JV    14032.0  P43JB                     1415
OE5FDM   18080.9  XX9TRR    UP                1417
OE6MBD   21240.0  A47RS    cq,cq...YL,QSL->bureau      1417
SP5GMM   18140.0  EK3GM    cq                1417
W3DM    24950.0  TR8CA    hr 50% qsl rate v f6cbc     1418
G0FOS   21020.0  VP5/W5AO   SIMPLEX             1419
EA3BP   21015.0  9M2/JI1ETU                  1421
OE6MBD   21269.9  A71MA    cq,cq...             1422
SP5SS   21240.0  A47RS    op.YL loud            1422
9K2YM   21240.0  A74RS    big sig in kuwait        1424
OE5FDM   21240.0  A47RS                     1424
JA1CG   18140.0  SU1SK                     1425
JA1CG   18140.0  SU1SK    SU                1425
OE5FDM   21270.0  A71MA                     1425
OE5FDM   18145.0  4J85YGA                    1426
G4ASR   50060.0  GB3RMK    52A io IO81MX 000deg       1427
OE5FDM   18136.0  SU1SK                     1427
G4ASR   50064.0  GB3LER    52A in IO81MX 000deg       1428
JA1CG   18136.0  SU1SK    sorry FREQ            1428
K5RH    21020.0  VP5/W5AO   up 1 fb op           1430
PU2PTO   28007.0  ST0RY    FAcil p. Brasileiro, simplex   1432
UA0BA   18073.0  5Z4BL    QSX 18074.80 VIA DL2RUM     1433
YU1BW   50230.0  #JT6M    CQ 1st to NORTH         1433
G7RAU   50106.6  G4DEZ    hrd 54a qtf15 io90>jo03     1434
G7RAU   50106.6  GM0KSS    hrd 56a io87 qtf 15 wid DEZ   1436
DJ6TK   21023.2  9V1WW    Jim               1437
G7RAU   50100.0  G4ASR    hrd 42a qtf15 io90>io81, GL Da  1437
IV3ZXQ   21290.0  ST2CF    qrz qrz             1437
OM7PY   18069.0  VR2KW                     1438
PU2PTO   21027.0  C53KL    simplex - 599 - SA/BR      1438
G4ASR   50100.0  G3IOE    41A in IO81MX 000deg       1439
UA0BA   21290.0  ST2CF                     1439
F6IGF   7088.0   DDCF     62070 DDCF 6241 DDCP 62770 DMF  1440
MM5AJW   50106.0  G4DEZ    59A io88kk            1440
OM7PA   28007.1  ST0RY    UP 1               1441
K6YK    7002.5   BX3/DJ3KR  CQ'ING           BV  1442
RW3AFY   28007.0  ST0RY    599, up 1            1442
F6IGF   7088.0   F2YT/P    DDCF 62070 DDCT 6241 DDCP 6277  1443
F8BBL   18069.0  VR2KW    SIMPLEX             1443
9A7V    28007.3  ST0RY    wkd 28008.42           1444
G4ASR   50107.0  G4DEZ    56A JO03AE > IO81MX 030deg    1444
G5LP    18080.9  XX9TRR    QSX 18082.4 VIA OH2PM      1444
OH6MRD   50155.0  OH2BHL    57a               1444
ON4ADN   14009.0  A35XM    up                1444
OH6MRD   50155.0  OH3BHL    SORRY CALL GOOD AURORA      1445
ON4ADN   14021.0  YU8/9X0A                   1445
G4ASR   50100.0  G4OBK    55A IO94OF > IO81MX 030deg    1446
OM7PA   21023.2  9V1WW                     1446
ON4ADN   14022.0  SV5/SM8C                   1447
OM7PA   21027.0  C53KL                     1449
PU2PTO   28490.0  LW1HDI    CQ DX              1449
SP9LCW   18080.8  CXX9TRR   up                1450
WA6TLA   18069.0  VR2KW    up                1450
9K2YM   21240.0  A47RS    onli list            1451
SQ9HZM   14259.3  V60A                     1451
JA7XBG   21070.0  AP2IA    psk31 1756Hz           1452
UA4FCO   21027.0  C53KL    TU QSO, UP1           1452
SP2MPO   50150.0  OZ2PBS    57A               1453
ON4ADN   14259.3  V60A     up now              1454
SV2DGH   14259.3  V60A     UP10-15             1454
SP3IQ   14259.2  V60A     simplex, wkd           1455
OM7PA   18152.1  DX1ABC    OC-128              1457
OM7PY   18139.0  4J85YGA                    1457
JA7XBG   21087.7  ST0RY    RTTY               1459
DJ6TK   50104.0  ES2RW    from KO29NS >JO53FG **AURORA**  1500
DS5KJR   14259.3  V60A     QSX 14275.00 TNX         1500
IK2XDF   18128.0  DX1ABC    OC-128              1500
9H5EP   50130.0  FR5CU    IN JM 75FU            1501
IK2FIQ   14259.2  V60A     QSX 14270.275          1501
ON4GG   50134.0  GM4VVX    59a               1501
SP5SS   28007.0  ST0RY    not loud             1501
JH1OJY   18139.0  4J85YGA   workable with dipole via UT3UY  1502
IK2FIQ   14259.2  NOW     QSX 14270.0 -280        1503
IZ8DQO   14259.3  V60A     QSX 14.280            1504
UA4FCO   14259.3  V60A     TU QSO              1506
9H5YZ   50130.0  FR5CU                     1507
DK5QK   18081.0  XX9TRR    up 1               1511
M3RDX   14190.0  VU3DJQ    cq cq              1512
9H5EP   50140.0  FR1EU    5/9 JM75             1514
JE2LPC   21093.0  ST0RY    RTTY just moving,,     ST  1515
PR7AR   28007.0  ST0RY    QSX 28010.00        ST  1515
IK3GHW   21300.0  VP5/W5AO                   1517
OH6KTL   50140.0  SP2MPO    55a to kp02           1518
N6WHK   21299.9  VP5/AO    59 sd              1520
RA4HT   28006.6  ST0RY    up 1               1520
9H5YZ   50140.0  FR1EU                     1522
IV3IUM   21031.0  XV9DT    UP                1522
OM7PA   21339.5  3B8MM    ***SSTV M1*** tks nw one     1522
IK2XDF   50132.7  IE9/I2ADN  EU-051 JM68OR Ustica Is.     1524
M1BUX   50000.0  G4OBK    whats ur qth pls??        1524
SP8AWL   14259.2  V60A     qsl i2ydx            1524
JJ2CJB   18140.0  5Z4BL                     1525
DS5KJR   18081.0  XX9TRR    QSX 18082.00        XX9  1527
SP7AID   18140.0  5Z4BL    strong 5 up           1527
I1JQJ   14259.2  V60Z     OC-259 * lsn 270-280       1530
IV3IUM   21028.0  C56TA    Qsx 21030 - Mng LY2TA      1530
OH7MK   21240.0  A47RS    Fauzia              1531
RA0BA   28007.1  ST0RY    QSX 28008.10 FB !        1531
W2CDO   28026.0  HU1M                     1531
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.02 s