DXDB

DX spottings on August 31 2004 - page 1 of 3

AK2B    7037.5   CM2KY    jose havana           0000
N5PHT   14023.0  LU8WFY    599.w5.yagi op: Gus       0000
VE1RG   50045.2  OX3VHF/B   Now strong in FN65        0005
UR5FBM   7057.3   PY1HE/PY2                   0016
DL7AFV   7057.4   PY1HE/PT2  Diaz vy good sig 59+10      0017
PY8AZT   14198.5  PT2ZEG    Op. Alberto running USA     0018
K5ZG    14192.1  TI2GBY                    0021
9A4MF   7057.3   PY1HE/PY2                   0022
XE2JSP   14198.4  PT2ZEG    Alberto, cq cq, tnx       0022
K5ZG    14198.4  PT2ZEG                    0023
W7MEM   50125.0  NW7O     Dn17 to Dn47 AU 59A       0026
WA4JQS   14019.0  TI2KW    cqing sig drifting        0029
K9YC    50073.0  K0KP/B    EN36-EN61 Aurora         0031
XE2JSP   14210.0  VA3YP    Raco, cq cq           0031
W4ATK   7038.8   CO2KY    9+20 CALLING CQ         0032
W2REH   10102.5  KG4JC                     0036
NU4B    10102.0  KG4JC    via ND9M             0038
N3RS    1800.0   VR2BG    just a test. Ignore       0043
N4PY    14027.2  OA4BR    CQ No takers           0043
UR5FBM   7046.0   LU3OE                     0044
WA6OEC   10106.9  VE7NS/QRP                   0045
XE2JSP   14213.8  K5OFJ    John, cq cq           0045
N9NS    10106.1  XQ4ZW    CQing              0058
NU4B    7004.4   V51AS                     0058
K9MR    14198.4  PT2ZEG    BEAMING N.A.           0100
LU7HF   7004.0   V51AS    not send qsl $$$$        0100
LU7HN   7004400.  V51AS    ESTE BUEN AMIGO NO RESPONDE LA  0101
NE4N    14198.5  PT2ZEG                    0103
K2QPN   10102.5  KG4JC                     0104
K2QPN   14198.4  PT2ZEG                    0104
N6WK    7004.0   V51AS    sent 3 QSL's with $$$ No reply  0104
W2JU    10108.0  6Y5WJ                     0104
N8DCJ   21000.0  W8DGU    last test            0106
N4BAA   18138.9  KG4JC    KG4               0113
K5UZ    10102.7  KG4JC    QSX 10103.55 WRKD HR       0114
LU7HN   70000.0  V51AS    7004.4   NOT SEND QSL $$$$$  0114
EB8AH   10102.5  KG4JC    1 up,599 in Galdar        0117
LU7HF   7000.0   V51AS    to my don't confirm my self yo  0117
VE1DX   14135.0  VE1YZ    Aeronautical Mobile (767)    0117
W6TK    14198.4  PT2ZEG                    0118
AA4CF   14011.0  P43E                     0121
W9OL    10102.5  KG4GC    QSX 10103.51           0123
W9ZJX   14011.0  P43E                     0123
W9OL    10102.5  KG4JC    QSX 10103.51 type call correct  0124
W9ZJX   14011.0  P40E                     0124
WB7RHT   10102.5  KG4JC    correct call           0126
N7RT    10102.5  KG4GC    Up Gitmo stn??          0127
K2TQC   7000.0   V51AS    Easy QSL / No $$ from me!!    0134
VE7IG   10102.3  KG4JC    up -- 10103.6          0135
IZ4CZE   10102.5  KG4JC    up 1.5              0136
KI6VC   10102.5  KG4JC    GITMO A GD CW op         0138
CT2HEW   7065.0   CT2HEW    CQ CQ              0142
K3JT    7007.5   V51AS    cq cq no takers.         0144
N0YY    7003.8   PY6AM                     0145
RX4HZ   1823.0   YV1DIG    are you here?          0147
PR7AR   10102.5  KG4JC    1,3UP ;)          KG4  0148
W7RJ    14029.0  TI2RDP    NICE SIG, MAS O MENUS      0149
XE2JSP   14186.0  XE1B     Marcos, cq cq          0151
W2IRT   3799.5   ER1QQ    Boris in Moldova         0152
WB7RHT   14027.0  V73NS    CQ                0152
AC2K    10102.4  KG4JC                     0154
RX4HZ   1831.0   VE1ZJ    gd sig              0154
W2IRT   3795.0   OK1BJJ    Workable in QRN         0156
W8FN    10107.0  CO8LY                     0157
WV1K    7007.5   V51AS    No QSL ! Get manager !...    0157
VE1ZJ   1831.0   RX4HZ    tu sigs gud qrn bad 73      0158
AD1C    10102.5  KG4JC    up 1.25             0159
W2IRT   3795.0   OK2BJJ    Correction. Bad QRN in NYC    0201
AC5AA   10102.5  KG4JC                     0205
N0YY    14027.0  V73NS                     0206
AL1G    14258.0  KL7AA    Alaska State Fair via AC7DX   0218
RU6YY/P  7080.0   V51AS    FRANK QSL QRZ.COM        0219
AC2K    14027.0  V73NS                     0220
W2QN    10106.3  J85M                     0220
K4WES   14027.0  V73NS    simplex calling CQ        0222
K1YS    14258.0  KL7AA    AK STATE FAIR EVENT       0226
XE2K    14193.0  XE2AC                     0226
LU7DR   14080.0  HC2ZE    but not copy !!!!        0227
K5LJ    14027.0  V73NS    NEIL               0228
K9MU    50049.0  VE8BY/B   59 Au/Es very strong!      0232
SP4AWE   7004.0   YI9GT    via SP3GTS            0238
G3JAG   7004.0   YI9GT    CQ                0239
AJ9C    50067.0  N8PUM/B                    0242
K9MU    50125.0  VE3JJX    55A EN29>EN44          0242
OH8LRB   28025.0  CQ4AU    kp24 CQing Au          0243
TEST1   14173.9  TEST     PACKET              0243
KL2A    7011.2   PY7ZZ    cq                0245
POS    9920000.  YG1FRI    PACKET           YB  0246
YV6BTF   14079.4  HC2ZE                     0247
UA6AF   7002.5   KG4JC    CQ                0248
N9RV    7007.4   V51AS                     0249
VE7DUB   50033.0  VE7FG/B   53a qsb             0250
RA3DHK   144130.0  EME     cq JT65B 1st           0251
W2QN    7014.0   CX/K7TD                    0253
AL7GA   14256.0  KL7AA    Spec Event Alaska State Fair (  0254
K6KSY   14260.0  K6TEST                    0254
US0ZZ   1826.0   US0GA    CQ DX              0254
4Z5ML   7010.0   UN7AB    CQing              0300
KD5DSQ   10109.0  KG4JC                     0306
K3SX    1831.0   G3JMJ    VY vy QRN hr           0313
OK1EP   3778.1   4X4BL    CQ                0315
N6WK    7080.0   RU6YY/P   QSL'D Via QRZ.com.. No CARDS!!  0318
DL8LAS   7020.3   PT7ON    NATAN              0324
ON4CCX   7035.6   UA3IFX    PSK31              0324
JY9QJ   3518.4   K9DX     nice signal           0325
DL8LAS   7008.5   PY7JFO                    0329
SP1MWK   3503.0   SY2004MNL  ** CQ.... CQ...**        0330
IK7AGT   7002.1   JY9QJ    cq cq fine sig.         0331
W0PV    7002.1   JY9QJ                     0332
SP4AWE   3518.4   K9DX                     0337
I2TAO   1832.0   VE1ZJ    call now please !        0339
VE7DUB   50049.0  VE8BY/B   53a call correction       0340
RX3BP   7015.3   PY7JGO                    0347
DL4EAU   1296935.  DB0YI/B   QTHn JO42XE qrv again 59++ in  0355
N4ZUM   14070.0  FK8GN    New Caladonia-Alain BPSK     0355
DL4EAU   2320880.  DB0YI/B   QTHn JO42XE qrv again 59++ in  0356
VA7DJ   7000.0   5U7BJ    ANY ONE HRD HIM YET       0414
IT9MUO   7003.0   ER1OM    Alex               0417
VK4BU   14195.0  W6CCP    seymour big sig         0423
OE6BMG   10104.5  LY3BG    cq cq              0424
IT9MUO   10107.2  RN3DY    cq cq              0425
IT9MUO   7010.0   UT4EK    ALEX               0428
VA6SZ   50048.2  VE8BY/B   53a fp53->do33         0428
VK4BU   14189.5  W6CCP                     0429
KC8GKF   145070.0  AB9FT    PACKET            K  0434
OK2BKV   14200.1  YI1HXH    Rafat              0438
SM6HVR   70000.0  5U7BJ    Not yet....           0443
HA0DU   14022.0  9J2BO    CQ                0447
VE7DUB   50125.0  VE8NSD    57a strong            0456
OZ1MAX   145800.0  OZ1MAX    whats the uplink on the sat ??  0458
I0DJV   145475.0  I0QLR                     0500
SV8CS   144800.0  OZ1MAX    ISS UPLINK 437.800        0503
SV8CS   145800.0  OZ1MAX    Look               0505
OZ1MAX   144800.0  SV8CS    Tnx ...-             0507
AA4CF   10106.0  ZM6CL    calling cq.           0508
SP3MGM   7002.0   LW2DQA                    0511
DJ9CZ   144353.0  G0KZG/MM   io89               0513
OK1AMF   7005.0   EM1HO    599 big             0516
UA1AKJ   14123.0  EZ7V     Turkmenistan           0517
W6ENZ   7005.0   EM1HO                     0527
W6KY    7004.9   EM1HO    Antarctica...          0528
IZ8CKS   7082.5   5U7JB    cq                0532
VE7DUB   50036.5  VE4VHF/B   569 au e's            0532
VE7DUB   50019.0  VE4ARM/B   529 au e's            0534
DK5AD   14000.0  7Q7BP    no qsl but (!!!) logs in LOTW  0538
CE3CDV   7082.5   5U7JB    booming 5/9 in Stgo       0540
OE6BMG   7082.5   5U7JB    big QRM by I-stn         0540
DF9TF   10108.6  VK2GWK    real 599 fb           0541
OE6BMG   7082.4   5U7JB    pse, CW QSO pos. ????      0541
IK7BPV   14275.0  TT8FC    OP. FRANSICO           0546
G4RCG   7005.7   EM1HO    Simplex             0547
IT9PKO   7005.6   EM1HO    pse qsl via ??          0548
IK7CNK   7005.6   EM1HO    qsl via i2pja          0551
VE7DUB   50007.0  K0GUV/B   very slow sounds a little sick  0552
I5ZSS   14178.0  VK2CPC    5/9               0554
IK7BPV   7077.0   7X2AN    CQ                0554
K3TW    7082.4   5U7JB    QSX 7153.0 LOUD         0554
VE7DUB   50070.0  N0UD/B    579               0600
IK7BPV   7055.0   GB5FI    EU-124 MG. GW0ANA  CQ      0601
DF8IK   144353.1  G0KZG/MM   io89-jo30 rnd C nw cq      0603
IW0GPN   144373.0  HA3UU    just rx 300ms/16dB        0604
SP2BDR   14230.0  RN6AM    op.Arkady CQ Jasta Contest    0614
IK7BPV   7077.0   7X4AN    OP. MOHAMED CQ         0616
IK8CNT   14262.0  9A/IV3DSH  EU 136              0625
SP3BGD   7013.7   R850D                     0625
DC7QH 1  296200.0  ANY     ready for test in jo62qn     0628
IZ2DPX   14192.6  VK2APG    strong              0629
IZ2DPX   14200.6  A47RS                     0630
E21EIC   144937.5  HS1SPX                    0632
SP3BGD   10109.0  VK2GWK                    0632
SV1HAC   14260.0  GB5FI    EU-124              0638
EC1DLG   14260.0  GB5FI    live audio WWW.HFRADIO.TK    0649
IK8FYZ   14260.0  GB5FY    eu-124 marconi award       0650
IK7BPV   14251.6  7X4AN    OP. MOHAMED CQ          0651
IK8FYZ   14260.0  GB5FI    eu-124 flat-holm is.       0652
IT9FGA   14251.4  7X4AN    MOHAMED             0654
F5IDJ   14262.0  9A/IV3DSH  EU136 CI096           0656
PA3EVY   14071.2  ZB300IF   spec call bpsk         0656
F5RRS   14070.0  ZB300IF   BPSK31 2230Hz Gibraltar     0657
VE7AV   50037.0  VE4VHF    BCN into CO83          0657
OZ6SM   14195.0  IT9RYH    Back on HI FREQ...        0700
F5INJ   14011.0  5B4ABP    QSL via OE2GEN buro       0703
OE5CMN   10107.1  CT3FT    Cedric              0703
IT9FGA   14188.0  IO3IIM    Dario, Trieste          0705
I2UUA   10108.5  IF9/I5RFD  EU-054              0706
F5RRS   14070.0  5B4AHN    BPSK31 1165Hz          0708
IK7BPV   14215.0  EA8BED    AF-04  CQ            0708
IK1ZNN   7056.0   I8/IK1TSM/P dci cb038            0715
OH7HXH   144370.0  DK3WG    Tnx qso! 73 Kari         0716
IT9FGA   14255.0  OE6BMG    Fred in qso with me     OE  0719
IK0XCB   10106.9  CT3FT    CT3               0721
DL1VBN   21005.0  8Q7JF                     0722
DK3WG   144370.0  OH7HXH    FSK, 07.19 440/16 tnx      0724
IK7BPV   14200.0  5N6EAM/7   OP. MARIO  MG. IK2IQD CQ    0726
IK8VRN   14040.0  GM0DHZ/P   qsl via G0DHZ          0728
OZ6B    14195.0  IT9RYH    Back on DX Windows :-(      0728
EA3PZ   14070.0  EA3PZ    BPSK63 CQ CQ CQ         0729
EA7BAX   14012.2  R850D                     0729
DL1DTC   21005.0  8Q7JF    QSL via DL7JAN          0731
F5CH    10108.5  IF9/I5RFD                   0733
SV1HAC   14260.0  F1TPL/P                    0733
PA0PAF   14292.5  VK2APG                    0735
JA8YAF   14200.0  5N6EAM/7   LP FB              0736
IK7BPV   14208.4  GB2IWM    CQ                0737
JA8YAF   14175.0  P29NW                     0741
PA7ZZ   14200.0  5N6EAM/7   via ik2iqd            0742
G8VYK   144370.0  YU7EW    Tnx fur QSO & new # 73      0745
M3OTM   14200.0  5N6EAM-7   TNX MARIO FOR 5/5 YOUR 5/7    0745
N8DCJ   28000.0  W8DGU    test pse ignore tnx       0745
F5CH    14018.4  IC8/N5KME                   0747
EC1DLG   14200.0  5N6EAM/7   live audio WWW.HFRADIO.TK    0749
F5CH    14012.2  R850D                     0749
IK7BPV   14185.2  5B4ABP    OP. GERALD MG. OE2GER      0749
OE3DXA   21005.0  8Q7JF    via dl7jan 559 nw        0750
OE6MDF   14185.2  5B4ABP    via OE2GEN correct        0751
DK3WG   144375.0  G8VYK    loc ?              0752
DL6MST   21000.0  ANY     chance 2 wkd AT0RI 2 day?    0756
DK1MAX   14007.7  UB40FSU   via UA0FZ            0757
EA5QI   14200.0  5N6EAM/7                   0757
F5CH    7010.1   TK5IX                     0803
DJ0RU   14014.6  T94OM    via K2PF             0805
OH6GAZ   14200.0  5N6EAM/7                   0806
N8DCJ   18068.0  W8DGU    more testing           0807
SP6EFY   14071.5  SV9FBT    CQ                0808
DJ6TK   14007.8  UB40FSU   Vlad QSL via UA0FZ     UA  0811
OK2BKV   14007.6  UB40FSU   Vlad UA0FZ via W3HNK ???     0811
PH2M    14200.0  5N6EAM/7   Mario QSL IK2IQD         0812
DK4TG   144000.0  DK3WG    Gm Juergen. Hast Du die Qsl`s  0814
F5PYI   21289.0  8Q7JF                     0814
F8DPN   14000.0  UB40FSU   NOT via W3HNK he told me     0817
DK1MAX   145500.0  UA1AAE/AM                   0818
N8DCJ   28000.0  KC8OWQ    testing             0818
DL3GH   28500.0  LA2FKA    CQ CQ              0820
YO7FFU   145300.0  YO7HIJ    59+ test antena 73' gigi     0825
YO7FFU   145300.0  YO7HHE    59+ test antena 73' gigi     0827
DJ6TK   14012.4  R850D    via RA3DKE            0828
IZ2EIH   7056.0   I8/IK1TSM/P DCI-CB036            0830
IK2WXQ   14190.0  7X2EB                     0832
IZ8FAN   7056.0   IK1TSM/8   DCI - 036 CASTELLO "LUPARA"   0834
IK1AWV   7056.0   IK1TSM/8   DCI CB036            0836
IZ8GCD   14070.0  DG0DEO    qrp station 599 jn70bv      0838
I1RQJ   7056.0   I8/IK1TSM/P DCI CB-036 cast.LUPARA.     0842
SV2GWY   14213.5  SY2004GWY  special call Olympic =10points  0843
IK2WXQ   18080.0  EA8/SM7EQL                  0848
G3VQO   14007.6  UB40FSU   IOTA AS-018 - via UA0FZ     0853
EA7UG   14071.0  OE4XRC/90KK special event St. Austian Mili  0855
G3VQO   14012.1  R850D    pfx - via RA3DKE         0859
G3OCA   14000.0  AT0RI    qrt early 27/08         0900
9A3SM   14245.5  RK4LWZ    Ksenya - RDA ????        0901
PT7BR   14000.0  G3OCA    pse qsl 4d2b oc 092 pse 73 P  0902
DK0EE   14088.0  5B4ABP    cq rtty             0906
DXER    14195.0  IT9RYH    Nino again            0906
SV9AHZ   14259.0  SP8RX/1                    0906
9A3SM   14012.0  R850D                     0908
EA4DQX   14259.2  SP8RX/1   EU-132              0909
EA7UG   14087.0  US6UA                     0909
SV9AHZ   14259.4  SP8RX/1   eu-132              0909
K1ZM    1831.0   VY2ZM    cq dx              0911
IZ8EJB   14259.2  SP8RX/1   EU-132 VIA DJ0IF         0914
DX9ER   14195.0  IT9RYH    wipe him out           0915
PA3EIP   14161.5  ZB300FX   Gibraltar qsl : G3RFX direct   0917
PA3GZZ   7055.0   GB5FI    QSL BY GW0ANA          0917
DL5FU   14254.0  OY/DL1RTL  Heiko              0919
F5BOY   14012.0  R850D    CQ CQ 59=20           0922
PA3EVY   18080.3  EA8/SM7EQL                  0922
DL6MST   14000.0  G3OCA    tks Ken, was in holiday sri...  0923
9V1GO   24895.0  8Q7GA    Good signal in QSB CQ'n     0926
DL7VKD   14019.8  YZ1SG/P   eu-163              0927
K1ZM    3503.0   VY2ZM    cq dx              0929
DL7VKD   14004.8  YZ1SG/P   eu-163              0932
SV1HAC   14259.2  SP8RX/1   EU-132 VIA DJ0IF         0932
DL7VKD   18079.7  EA8/SM7EQL  cq cq              0935
IK1ZNN   7056.5   I8/IK1TSM/P dci cb036          I  0935
DL7VKD   18072.8  8Q7GA    8Q                0937
NN6W    3503.0   VY2ZM    CQ DX REC ON 40MTR ANT      0937
VK2NU   3503.0   ZL3NE    cq ...lots of noise tonightZL  0937
F5NOD   14071.3  OZ4NE    BPSK31 eu-030          0939
CT4I    7090.0   CT4IC    TEST TEST            0944
DL7OK   14195.0  IT9RYH    Nino, das Kameradenschwe....   0944
CT4I    7045.0   CT4IC    test test test          0945
G3JNB   14161.0  ZB300FX   Martyn of CDXC       ZB  0945
OE3EPW   18099.5  OE4XRC/90KK *** PSK31 ***        ??  0945
G3JNB   14175.5  R85ZD    via RA3DKE            0947
EA7UG   18100.0  OE4XRC/90KK                  0949
DJ6TK   18072.9  8Q7GA    Andy still simplex        0950
F8DPN   14004.9  YZ1SG/P   Sveta Nedjelja EU 163      0950
A61Q    18082.5  A61Q     QRV               0951
IT9DAA   14004.8  YZ1SG/P   M.I.A. MY-002 (Sv Nedjelja)   0953
IK4EFW   14175.5  R850D    VIA RA3DKE            0954
EA5GOM   14195.0  IT9RYH    NINO KING FRE.          0955
T94AR   14234.5  T97M     aaaaaaaaaaalllllllaaaaahhhhhhh  0955
JA3EJG   7004.0   PY2XB                     0956
T95TT   3745.6   T91A     sarajevvoooooo-iraqqqqqqqqqqq  0956
IW1FZ   144299.0  I4AIR    5-2 tnx roberto         0957
T94EE   14234.5  T93AA    IRAQQQ LOVE BOSNIA        0957
DJ6TK   18082.4  A61Q     Abdullah via EA7FTR       0959
IZ5CYZ   14254.0  OY/DL1RTL  Op. Heiko            0959
T94OM   14234.4  T989C    AALLLHH-VVVVVISOKO        0959
OH6GAZ   14254.0  OY/DL1RTL                   1000
T91ASA   14345.5  T93DS    HELP ALLLAH BOSNIA        1001
K4GMH   7006.1   EM1HO                     1003
SV2GWY   14211.0  SY2004GWY  QSY here             1004
EA7UG   18100.0  EA7KF    psk31              1005
JA1FGH   14200.0  LA2FKA    CQ CQ              1005
EA3GHZ   28500.0  EA3AGB    CALLING DX            1006
EA5CCP   18072.9  8Q7GA    579 QSL DL3GA          1006
OH6GAZ   14000.0  T91ASA    STOP!THIS IS DX CLUSTER!     1006
RA6AR   14345.0  T91ASA    pse, lets stay away from polit  1007
PH2M    14175.6  R850D    59+               1009
BV4FH   14195.0  VU3DJQ    cqing              1014
DJ9KM   18073.0  8Q7GA    simplex qsl via dl3ga      1014
OZ6SM   14195.0  IT9RYH    BLOCKING FOR 6 HOURS       1014
F5NOD   14085.2  XU7ABN    RTTY               1015
9A6DM   14010.0  MM0XAU    Hans  - Shetland Isl. EU-012  1017
DL1ZBP   7100.0   C30CAN                    1018
9A3SM   18082.5  A61Q     Abdullah- tnx new band      1019
OZ5KG   14244.9  WL7NR                     1020
G8VHB   14255.0  SY2004GWY                   1024
MW0JDW   18115.0  MW0JDW                    1024
RV6LNA   28480.0  A61AR                     1025
EA3GHZ   21299.0  EA3AGB    Calling DX looking JA      1026
G8VHB   14211.0  SY2004GWY  Qsl Via SV2GWY correction    1026
A61Q    18082.5  OH2VZ    tnx               1031
EA7ALL   18073.0  8Q7GA    QSL->DL3GA            1032
A61Q    18082.5  UT5UGR    tnx qso             1033
DL4FF   18079.1  EA8/SM7EQL                  1034
HB9TII   14254.0  OY/DL1RTL  57 Heiko cq cq cq....      1036
EA5GEI   18073.0  8Q7GA    CQ CQ GOOD SIGN IN EA !!     1037
F4BPH   14195.0  IT9RYH                    1037
DL4ZU   10107.0  SY2004MNL  cq..               1038
JA5EWH   7002.9   JA6WFM/HI8  CQ                1038
OK1DRQ   14254.0  OY/DL1RTL  CQ hr 57 - GP          1038
DJ6TK   7100.0   C30CAN    Juergen via DF6EJ/new Bandpoin  1039
N4VN    7007.5   VK2AWD                    1040
W4OWY   7003.0   JA6WFM/HI8                  1041
DL3PN   14211.0  SY2004GWY                   1042
EA5GEI   7100.0   C30CAM    CQ CQ CQ             1043
IK7AGT   10107.0  SY2004MNL  cq cq mgr.SV1BUU         1043
PA1MR   18079.0  EA8/SM7EQL  Ben               1043
WA9YYY   7005.8   EM1HO    cq cq              1046
C31LJ   7100.0   C30CAM    Pirate! There are no C30     1047
DJ6TK   10107.0  SY2004MNL  via SV1BUU            1048
HB9OCR   14260.0  GD4FI    Bob EU 124 via GW0ANA    GD  1052
PE2AE   14071.0  LY3KB    BPSK31 wpx            1052
JA5EWH   7002.9   HS1OVH    CQ                1054
W6XI    7006.4   LW5DD    cq                1054
DL6ZFG   14180.0  UA0WW/P   RDA:HAS-04 !!!          1055
9A4MF   14260.0  GB5FI    via gw0ana            1056
DX8ER   14195.0  IT9RYH    promised 14195 will be lost fo  1056
ON4CHT   18104.0  8Q7GA    RTTY               1056
HB9OCR   14260.0  GB5FI    Bob sorry            1057
RA6AUV   144001.0  RN6BN    test               1058
W6UB    7006.0   EM1HO    Good Signal           1058
YZ1EW   18082.4  A61Q     Abdullah CQing          1058
HB9OCR   14259.9  GB5FI    now work by list         1059
N4VN    7008.3   HK1XX                     1059
W6XI    7008.2   HK1XX    cq                1059
A61Q    18082.5  DL3XM    tnx               1102
DL4FF   7080.0   GB5FI    EU-124,qsl via GW0ANA      1102
F5NOD   18100.4  8Q7GA    RTTY               1104
9A6DM   18100.5  8Q7GA    RTTY               1106
WA9YYY   7005.0   CO2CI    qsl via wd4oin          1106
UA9CA   14020.4  RV3LJ    RDA SM-21            1108
A61Q    18082.5  OE5NNN    tnx               1113
EA5GEI   18099.5  8Q7GA    RTTY GOOD SIGN UN EA !!!     1114
UA9CA   14017.0  RK0UT    RDA CT-01            1114
CT4UW   7067.0   EA9CP/EA1  MLO-054 26105          1118
OE3EPW   18101.0  OE4XRC/90KK *** RTTY ***           1121
9A1BOP   14260.0  GB5FI    OP: Bob EU-124 work by list  1122
N5KI    3503.0   NN6W     Good morn Gary!         1122
F5UBH   7007.0   TM6OD    60TH Liberation of Dieppe OP C  1123
9A1BOP   7080.0   GB5FI    EU-124              1124
JA3EJG   7003.0   V85SS                     1124
NN6W    1830.0   N5KI     HI ARE U TODAY          1126
CT4IC   7067.0   EA9CP/EA1  MLO-054             1127
JA3EJG   10104.0  LU7DW    cq                1127
N5KI    1830.0   NN6W     Doing great!           1128
W4FOA   7002.9   V85SS    (simplex - QRN)         1130
W2SF    14048.0  GB6LOP    "mike"              1132
SP8MI   10107.0  SY2004MNL  fine sign. in SP         1135
UA0BA   14000.0  UA0WW/P   PSE SPOT !!!           1136
SP2NA   14006.5  RI0BDI                    1140
F6FHO   14006.5  RI0BDI    AS-005 TM03 >RA3XR        1147
EA5DWS   18075.0  VU2LX                     1149
WB7RHT   7006.4   VK1AIT    in QSO              1151
ON4CHT   21081.2  OE4XRC/90KK RTTY               1152
VA3ABS   14234.0  T94OM    pls not on dx cluster!!!!!!!   1154
OE3DXA   10103.9  OY3QN    559 cqcq             1155
W8FHF   14020.0  OH4OJ    579 ONLY SIG ON BAND.      1156
EA5CJX   14221.9  LA9LMA/M/M                  1158
DJ4SO   18099.4  8Q7GA    RTTY               1159
9A4MF   14010.5  UA9MC    cq dx              1202
KB2BQG   14232.0  VA3ABS    yes in cloxter Acacio Batista  1205
W5GCX   7003.2   CM2OQ    osmany 5w h'brew         1206
DL6XAZ   14084.2  XU7ABN    RTTY Claude cq          1207
JF2WXS   7008.0   UZ0ZWA/P   CQ                1207
OZ8Q    18101.0  YB9AWQ    cq cw no ears          1207
W6YX    3794.0   VK7BBW    10 over 9 :-)          1207
OH2BN   14011.3  OY/DL1RTL                   1208
JF2WXS   7008.0   RZ0ZWA/P   sri cq              1210
IZ8DPL   14178.0  W2ONV    Bill ..the studio-line on air  1213
pages - 1 2 3

pgt: 0.02 s