DXDB

DX spottings on September 4 2001 - page 4 of 4

KG6D    21278.0  S570                     1911
DK0OG   144294.0  OZ9KY    JO45VX 53 in JN68GI, 868km    1912
KG6D    21278.0  S57O     correct call           1912
LY2IC   144070.0  SM1BSA    jo97-ko14 nac          1912
M0AWX   50150.0  GM0BQM    hi gerry             1912
PY2NDX   18160.9  GU3UOQ    Paul ..wkd !!! tnx!       1912
RW3XA   7003.5   A45WD    cq                1912
SP6GPJ   21287.0  VLAD     Macedonia            1912
VE3RTD   18140.0  SV1SL    CQ DX              1912
VE3RTD   18140.0  SV1SL    CQ DX            SV  1912
HB9FAX   10104.3  TK/IK1QBT/P                  1913
PY2NDX   18143.0  OD5/OK1MU  Pavel... easy          1914
JH4FEB   10104.3  TK/IK1QBT/P CQ             TK  1916
KH6AP   21019.0  9J2CA    James              1916
KH6AP   21019.0  9J2CA    James            9J  1916
SP1DID   18143.0  OD5OK1MU   qsl->>> OK1TN          1916
DL5NEB   144244.0  OZ1CT    55 jn59kv-jo75jf         1917
PD2DB   144444.0  PD0RFU    59 in jo22md 73s tnx       1917
SP1DID   18143.0  OD5/OK1MU  qsl->>> OK1TN          1917
G3PLP   21011.9  ZP6CW                     1918
JH4FEB   10106.5  ON4AEK    CQ             ON  1918
PY2NDX   18140.0  SV1SL    s9+20!! NO RX!!!! no me copy!  1919
IZ0AEG   7045.0   UN7TX    cq dx              1921
ON5ZO   18074.1  IS0/DL5CF                   1922
PA3CEE   144057.5  DL/UT8AL   JO43HV(599>JO33JI NAC      1922
F6AOJ   21012.6  ZP6CW                     1923
KA8ZPE   18161.0  GU3UOQ    GU                1923
PY2NDX   18141.1  SV1SL    yes! now to SA... s9+30!!    1923
SP2IQW   144205.0  OE5HSN    short test into JO94gm ?     1923
OE5HSN   144205.0  SP2IQW    listening fr you         1924
SP3MGM   7006.0   V51AS    UP 1,3              1924
OE3BCA   18074.0  IS0/DL5CF  cq eu24             1925
PA3CEE   144065.0  LA1T     JO59FB(559>JO33JI NAC      1925
PY2NDX   18073.0  CT3/OK2BOB/P                 1925
KA8ZPE   18131.0  MW0ELR    GW                1926
M0CTP   21256.8  PJ2/AE9B   59                1926
T94B    7006.3   V51AS    up1               1926
UA3XAC   7003.6   A45WD    up:1 Q: YO9HP        A4  1926
DK2YCT   144243.5  OZ1CT    59 in JO32RG           1927
IZ8DPL   21256.8  PJ2/AE9B                   1927
ON5SE   24895.0  CIBI     LSB + ROGGER.BIP ?????     1927
SP1DID   7045.0   UN7TX    cq DX cq DX           1927
W8TTS   21256.8  PJ2/AE9B   SA-006 QSL via HC     PJ2  1927
GM0EFT   50000.0  9A1CAL    bcn 539 JN86->IO86        1928
DF6DBF   14087.0  4Z8BB    ***rtty***            1929
DL7VTX   10368885  DB0TUD/B   55s >jo62tm         DL  1929
K4YJ    21256.9  PJ2/AE1B   PJ2               1929
SP3CJW   14276.0  ZL2DZ                     1929
W8TTS   21278.0  S57O     S5                1929
DL1SUN   10368885  DB0TUD/B   7vtx bitte qtf?       DL  1930
OZ0N    7011.4   V51AS    calling cq            1930
G8BCG   50101.4  YU1EU    559 KN04(>IO70          1931
PY2NDX   18076.7  9A2YM    cq..cq..             1931
HB9FAX   10103.0  EX2A     kyrgyzstan            1933
JH4FEB   10103.0  EX2A     CQ             EX  1933
M5TNT   21278.0  S57O     Super strong in UK        1933
OK2WED   21295.0  ZG2BU                     1933
ON9BGP   50101.0  YU1EU    local SSB..           1933
PA3HGY   18161.0  GU3UOQ    Paul EU114            1933
W8TTS   18137.5  IZ6BXV    I                1933
F5GYZ   50125.0  PY5CC                     1935
F6AOJ   18074.0  IS0/DL5CF                   1935
GW4AYJ   14248.0  JA3GFA                    1935
N1IN    18160.0  GU3UOQ    paul               1935
SP3CJW   14276.0  ZL2UO    Tony               1935
SP3CJW   14276.0  ZL2UO    Tony            ZL  1935
W3FM    18074.0  IS0/DL5CF  EU-024           IS  1935
G8BCG   50101.0  YU      ssb chat??         YU  1936
PP5JD   28480.0  PY3TO    cq                1936
SV2DCD   21290.0  EM1HO    booming 59plus          1937
DL1HSW   21290.0  EM1HO                     1938
ON5SE   50102.5  YZ1RA                     1938
PA3CEE   144244.0  OZ1CT    JO75JF(59>JO33JI Bornholm NAC  1938
DL1HSW   21300.0  FM5GU                     1939
JA5EWH   7003.5   A45WD                     1940
DJ6JJ   144048.6  SM7UYS    jo31(_>jo65 529         1941
HB9GZA   24955.0  VK0KMT    pse qth!!! Heard isl. ????    1942
PP5JD   28440.5  SQ8VS    cq cq 59             1942
PP5JD   28495.0  CX2DQ    cq                1942
F5TNI   18071.5  SV9/IK2ANI/P                 1943
PA3CEE   144048.5  SM7UYS    JO65(559>JO33JI NAC       1943
PT7WA   14260.0  MM0/PA8MO  EU-012              1943
PY2NDX   21290.0  EM1HO    Paul               1945
DK1WI   14084.9  HL3IUA    RTTY               1946
DL6JUN   144295.0  OZ9KY    jo60om jo45ve          1946
IZ8DPL   21290.0  EM1HO                     1946
EA5FXX   7003.5   A45WD    QSX 7004.5            1947
PA4WM   21256.9  PJ2/AE9B                   1948
SM5OJH   7007.1   V51AS    cq cq              1948
PA3CEE   144295.0  OZ9KY    JO45(59++++40>JO33JI NAC     1949
SV1DKR   3799.0   HL3IUA    in net              1949
LY2IC   144066.0  LY2BAW    cq nac fm ko25          1950
IV3VCS   7007.1   V51AS    NOT STRONG BUT WORKEBLE     1951
PY2NDX   18071.0  4S7NE    cq.. Nelson           1951
YU4WU   14255.0  IB0/IZ0CKM                  1951
G0TSM   24955.0  VK0KMT    Davies station Antartica     1952
EA3NP   21199.8  ED1SDC    corr. freq.           1953
PA3HGY   18143.0  OD5/OK1MU  via OK1TN            1953
PA4PA   50121.9  I7RIZ    CQ                1953
S59AA   18070.7  4S7NE                     1953
VE1TK   21264.8  T97V                     1953
EA8ZZ   24955.0  PIRATE    BRASIL lsb 5/9          1955
ON5SE   14255.0  IB0/IZ0CKM  EU.045              1955
PY2NDX   18069.7  SM0OWX                    1955
DL2WAS   18145.0  VK0KMT    qsy here,simplex         1956
DD3SP   144000.0  LY2CI    ready fr a test ?        1957
DF7KF   144148.0  IS0/DH7FB  JM49 CQ nice refl, S7 21 Chr  1957
EA3SD   21200.0  ED1SDC    m:ea1aum             1957
G4UCJ   21070.0  LU2EP    psk 1250Hz            1957
SP3BGL   7003.7   A45WD    QSX 7004.9            1957
EA4DAU   21252.0  CT3HF                     1958
PA5DD   144148.0  IS/DH7FB   QRN S7 hr :-(          1958
EA5FKT   7003.7   A45WD    QSX 7004.9 VIA YO9HP       2000
UA3XAC   7007.0   V51AS    559 !!!             2001
DJ4MJ   3514.0   OZ/DL2SWW  eu-088              2003
EA3SD   21194.9  EF1SDC                    2003
ON5SE   7012.5   DK0FT/M   CQ                2003
PY2NDX   7007.1   V51AS    579!!              2003
LY2IC   144080.0  DD3SP    lsn u dir            2004
DK1YP   21290.3  EM1HO    via I2PJA Antartica 59++    2005
JA1WLO   14260.0  MM0/PA8MO  EU-012           GM  2005
ZS6ASI   18145.0  VK0KMT    up 5-20             2005
ON4CGB   21270.0  PY2TO    Strong              2006
PY2NDX   14030.7  9J2CA    James - Lusaka 599+ !      2006
DD3SP   144080.0  LY2IC    nil now big noise S6,73 de San  2007
DK3RA   18145.0  VK0KMT    Davis-Stn /Antarctis   VK0M  2007
M1DNJ   144270.0  GM1XOI    52 IO85 > JO01          2008
EA3SD   21264.7  T97V     cq cq              2009
EA5FKT   18081.2  EO100ZOO   QSL INFO?          UR  2009
K1EFI   18081.2  EO100ZOO   UR                2009
DK3WJ   18073.5  SV9/IK2ANI/P                 2010
ON5ZO   3514.2   OZ/DL2SWW                   2010
W6ED    21260.0  CO8CY    Oriol              2010
ON5SE   18140.4  4S7NE                     2011
PA1SIX   50000.0  PA0SAZ    not real call, go zzzz      2011
SM0OPA   21260.0  T34XU    ??? pse dxcc           2011
DJ6MN   18140.4  4S4NE                     2012
JA7ZP   21260.0  T30XU                     2012
SM0OPA   3505.0   T77A     up                2012
SV3FUO   21290.0  EM1HO                     2012
MM0BQN   14168.5  JA7AKH    den               2013
ON4ATW   7042.0   HL5FUA    IOTA AS-045 cq EU nw       2013
DF8AN   10108.8  OH0/SM3ARR                  2014
DJ6JJ   144234.6  OZ2TF    52/55 jo31 (-->jo46pe      2014
ON5ZO   7011.5   9A/N0MX   EU-016              2014
ON5SE   18071.7  SV9/IK2ANI/P                 2017
JH1GZE   21260.0  T30XU    T30               2018
ON0ATZ   14195.0  T30XU    qsy hr nw            2018
YU4WU   7011.5   9A/N0MX   EU-016 CI-010 via DJ2MX,Mario  2018
PD0RFU   144295.0  OZ9KY    cq test             2019
SP1DID   21256.9  PJ2/AE9B   NO RX ...            2019
LY2IC   144060.0  ES2NA    ko29-ko14 nac          2020
SL0ZS   144062.0  SL0ZS    CQ to LY C%B4MON GUYS!!!  SM  2021
W6JEX   144135.0  K6JEX    K                2021
NQ3A    21284.0  OE3WMW    OE                2023
LY2BAW   144050.0  OH0AZ    pls turn ant ko25ka ur 559    2024
I1APQ   21260.0  T30XU    lsn 5 up vy clear nw EU!     2025
I6LVT   10123.4  D2BB     nando via w3hnk         2025
M0CTP   28488.0  PY2TES    denir 59             2025
DF8AN   21260.0  T30XU    via PA3AXU            2026
DK2CK   21290.0  EM1HO    Antarktica            2026
DH2UAK   21290.0  EM1HO                     2027
F6HTJ   144000.0  AO40     2401,315 MHz good RX on helix  2027
IV3VCS   14255.0  9A/DL4AMK  DIETER IN MALIJ LOSINJ      2028
N1IN    18140.4  4S7NE    nelson           4S  2028
SV3FUO   14237.0  MYCALL    cq japan             2028
DF8AN   14195.0  JA7AEI    not T30!!            2030
EA1CA   10108.1  CT3/OK2BOB/P                 2030
F6GOX   3514.0   OZ/DL2IWW  IOTA EU-088           2030
JA6TMU   10100.0  JA6TMU    test tnx             2031
JA6TMU   10100.0  JA6TMU    test tnx          JA  2031
S57OCC   21260.0  T30XU    qsl via PA3AXU          2031
S57OCC   21260.0  T30XU    qsl via PA3AXU       T30  2031
EA1CA   10103.0  CT3/OK2BOB/P                 2032
F6GOX   3514.0   OZ/DL2SWW  correct call iota eu-088     2032
IZ5CCS   18100.0  SM4BNZ    PSK31              2032
OZ1IEP   144160.0  CQNAC    cq nac from jo55         2032
ON4ATW   21260.0  T30     Nil hr !             2033
ON5ZO   10108.2  CT3/OK2BOB/P                 2033
RS173787  14255.0  9A/DL4AMK  EU136            9A  2033
LY2IC   144065.0  SK4AO    jp70-ko14 nac 795km       2034
G4KWQ   144270.0  GM0HTT    IO89JC              2035
OK1KQJ   10108.0  CT3/OK2BOB/P                 2036
ON5SE   3514.0   OZ/DL2SWW  EU-088 - QSL @ ??? -TNX     2036
DJ5AV   21257.3  UA1ANA/1   EU133              2038
DK8YY   21260.0  CO8CY    no t30 here ..          2038
F5HRY   144148.0  IS/DH7FB   Loc pse ??            2039
IZ8EFI   21260.0  CO8CY    5/9 via EA5KB          2039
JE2EHP   10104.0  ZC4DW    via g0dez         ZC4  2039
JF1KKV   10107.9  CT3/OK2BOB/P CT3               2039
DH2UAK   28440.0  LX2RH                     2040
HL5FUA   28496.1  T30XU                     2040
HL5FUA   28496.1  T30XU    T30               2040
PY2OF   21290.0  EM1HO                     2040
ON5ZO   10106.4  OH0/SM3ARR  via HC              2041
9A7V    28494.9  CX2DQ    cq dx              2042
G0DZA   14195.0  T30?     ONLY QRO IK7 HR!         2042
I1APQ   14188.8  JR6EA    OKINAWA IS.           2042
LY2BAW   144066.0  CQNAC    dir OH fm ko25ka         2042
JA5EWH   7011.5   9E1S     ET                2043
SV3FUO   14245.0  SV3YY    cq                2043
9A7V    28463.9  LW9EOC                    2044
M5BXB   144430.0  OZ1IEP    Can you hear London     OZ  2044
OK1DG   10106.3  OH0/SM3ARR                  2044
DF1BN   144148.0  IS/DH7FB   jo31-jm49 rnd C 27/26 40'    2045
IZ8EFI   3795.5   SQ8JLA    CQ CQ DX             2045
HB9DCM   21290.0  EM1HO    AN006 cq no takers..       2046
SM3AFR   18070.8  VP2VE    VP2V               2046
HL5FUA   28000.0  T30XU    Today 12,17mband QRV       2047
HL5FUA   28000.0  T30XU    Today 12,17mband QRV    T30  2047
JH1ANZ   21290.0  EM1HO    via I2PJA         CE9  2047
SV3FUO   14245.1  SV3YY    and sv3 group          2047
PY2NDX   10123.2  D2BB     wkd 10125.2 yes!         2048
VE1TK   28480.0  PY2TO                     2048
VE1TK   18140.0  4S7NE                     2049
JA1JAN   10123.0  D2BB     up             D2  2050
KP3W    50020.0  CX1CCC/B   GF15 (> FK68           2050
LY2BAW   144053.0  LY2IC    cq nac              2050
G4PIQ   144294.8  OZ9KY    jo45 57 in jo01         2051
ON5SE   10070.8  VP2VE    QSL @ K3RGD           2051
VE1TK   18145.0  VK1MJ                     2051
VE1TK   18150.0  SV3AQR                    2051
VE1TK   18163.0  4X6HU                     2052
IZ8DPL   18145.0  VK1MJ    Mike 5/9             2053
YU4WU   10123.4  D2BB     up1-3 via W3HNK         2053
JA5EWH   7011.5   9A/N0MX   SRI             9A  2054
4X6HP   14002.0  CN8YR    high speed, no takers      2055
4X6HP   14002.0  CN8YR    high speed, no takers    CN  2055
ON5ZO   14002.1  CN8YR                     2055
DL8AAM   10109.5  UA1ANA/1   eu133              2058
G4UCJ   10106.2  OH0/SM3ARR                  2058
DL8AAM   10108.3  CT3/OK2BOB/P which exact CT3 island ?     2100
W6ED    18127.0  IZ6BXV    Tony               2100
LY2BAW   144054.0  SP5AGT/4   ko03 cq test           2101
EA3AAW   21275.0  T97V                     2102
JA7KE   14028.5  JW7QI    CQ                2102
JF1KKV   10106.1  OH0/SM3APR  qrz            OH0  2103
YT1DU   14225.0  YU1AAV    cqdx               2104
YT1DU   14225.0  YU1AAV    cqdx            YU  2104
YU1AAV   14225.0  YT1DU    cqdx with company        2104
YU1AAV   14225.0  YT1DU    cqdx with company      YU  2104
G3MXJ   1827.0   OZ/DL2SWW  EU-088              2105
JL4BSE   18140.2  4S7NE                     2105
RS173787  14212.0  ZG2FX    VIA G3RFX          ZB  2105
HB9FAX   10102.4  YL2AG                     2107
JA5AQC   14199.6  GB4PTV    G                2108
YU4WU   10102.4  YL800AA   via YL2AG            2108
JA5AQC   14199.6  GD4PTV    SRI               2109
JH1GZE   14212.0  ZG2FX                     2111
F5AMH   7049.0   F5RZJ    CQ DX              2112
WA2QQF   21024.0  JA7BXS    JA                2112
DJ6JJ   144287.5  G4PIQ    59/59 jo31/jo01mu        2113
RK6AXS   14257.6  OZ0BB    OZ                2114
SV3YY   14245.0  SV3FUO    cq asia/japan          2115
KI8IZ   28497.2  PJ2/AE9B                   2116
KI8IZ   28497.2  PJ2/AE9B   PJ2               2116
RK6AXS   14260.0  PY7ZZ                     2116
W3UA    28474.9  8P6FI    8P                2117
EA7ALL   14188.6  JR6EA    MASATO FM OKINAWA        2118
K3ZO    14005.0  TK/IK1QBT/P TK                2118
YU4WU   14004.8  TK/IK1QBT/P EU-014 Tony           2118
KP3W    50020.6  CX1CCC/B   s-1               2119
VE2QRA   14212.0  ZG2FX    What's the QTH?         2120
VE2QRA   14212.0  ZG2FX    What's the QTH?       ZB  2120
EA3SD   14212.0  ZG2FX    martin g3rfx           2121
YU4WU   14008.7  F/HB9ASZ/P  EU-032              2121
EA2IA   18132.9  8P6GY                     2122
F6GOX   1830.0   F6GOX    Appelle stations F pour   F  2122
G4PTJ   14212.0  ZG2FX    SAME AS ZB2 GIBRALTAR      2123
JL1UXH   10123.2  D2BB     Worked UP 2.5        D2  2123
G4UCJ   14212.0  ZG2FX    gibralter (gibralter day call)  2124
JA8EDU   14212.0  ZG2FX    QSL.via -%81@G3RFX        2125
M5ABS   14211.0  ZG2FX    5/9 IN UK            2125
M5ABS   14211.0  ZG2FX    5/9 IN UK          ZB  2125
YU4WU   14014.3  FG5XC                     2125
K3MLA   18082.0  EI6FR    EI                2126
K1TTT   28530.0  PY2YZP    PY                2127
W4DUP   14000.0  ZG2     Gibralter          ZB  2127
K1TTT   28497.3  PJ2/AE9B   PJ2               2128
JH6WMJ   14212.0  ZG2FX    QSL G3RFX            2129
JA1WLO   14212.0  ZG2FX    OP:MARTYN QSL:G3RFX     ZB  2130
K1TTT   28448.0  LW9EOC    LU                2130
RW3XA   7012.2   UE1ZPQ    via RA1ZS            2132
F6GOX   14005.0  TK/IK1QBT/P Tony Haute-Corse so DDFM = 2B  2135
ON1DLL   144255.0  OZ1HLB    jo55us-jo21td 51-51       2136
EA1BCK   14230.0  ED1SDC    qsl via:ea1aum          2138
EA3ESJ   14212.0  ZG2FX    Man:G3RFX            2138
DJ3XD   10109.0  EA8AF                     2139
F6GCP   18075.0  LU8XW    LU                2139
SV3FUO   3794.0   SV3     dx company calling dx      2139
N4YDU   28019.1  NH6I     KH6               2140
JG2TKH   28497.2  PJ2/AE9B   good open            2141
JG2TKH   28497.2  PJ2/AE9B   good open         PJ2  2141
OK2PHC   10108.0  CT3/OK2BOB/P 599 SIGNAL UFB.OP.Bob      2142
DF5WA   14245.0  SV3FUO    note:here is DX-Cluster!!!    2143
N2ETJ   28490.0  WH6ASW/KH2  RAY IN GUAM NICE SIG E   KH2  2143
N2ETJ   28490.0  WH6ASW/KH2  RAY IN GUAM NICE SIG E COAST   2143
OK1FM   10104.0  9A/N0MX   EU016              2144
JA6NW   14011.0  Z37HWX    hr             Z3  2145
SM4OLL   7009.6   4F2KWT                    2145
EA3SD   28490.0  CX4TO    CQ CQ              2146
OK1FM   10104.0  9A/N0MX   EU016              2146
IN3QCI   14275.3  9Y4EMC    sa009 Tobago is.         2148
JH0HDL   14187.0  T97V     T9                2149
DL1AMQ   14003.3  YU1AR    no YA, sri ...          2151
JA6NW   14017.5  9A1CAH    hr cq            9A  2153
W7LFA   14002.6  YA1AR                     2154
N3DRK   14002.7  YA1AR    YA                2155
IZ8DPL   14275.3  9Y4EMC    SA-009              2156
VK3EK   14212.0  ZG2FX    NICE STRONG 59 TO EAST VK    2158
K2RD    14002.9  YU1AR    !!!!!!!!!!!!!!!       YU  2159
G0NXX   7007.0   4F2KWT                    2200
PY2NDX   14003.0  YU1AR    !!!!!!!!!!!!! no rxheheh     2200
W1WLW   14003.0  YU1     not ya              2200
W1WLW   14003.0  YU1     not ya           YU  2200
K2RD    14198.2  9K2ZZ    9K                2202
CT1FMX   14259.7  8P6HX                     2203
M0NMD   14212.0  ZG2FX                     2203
WA1LNP   14002.7  BRING    Back Code Exams       ??  2204
WA1LNP   14002.7  YU1AR    Not YA1UR          YU  2204
G0RUZ   144072.0  SM1SBI    pse eme sked u moonrise only?  2205
K2RD    14185.4  YU1AAV    w/group CQ         YU  2205
OK1FAU   14002.0  YU1AR                     2205
JA6NW   14012.9  TU6DZ    he             TU  2206
M0AWX   14203.0  FP5BZ                     2207
SM1SBI   144072.0  G0RUZ    Ok sked start 22:10 sbi   G  2207
F6GOX   14002.0  YA1AR    Nice # 274            2208
G4AXV   14100.0  YA1AR    via i8dvj            2208
JA6NW   14012.9  YU6     soly            YU  2208
G0PSE   14013.5  HI8RV                     2209
G4AXV   14195.0  P51DX    via I8DVJ All fer $$$$$     2209
K8PT    14003.0  YA1AR    CALLING USA-LONLEY        2209
K8PT    14003.0  YA1AR    CALLING USA-LONLEY     YA  2209
F6GOX   14002.0  YU1AR    Ham's you are right ! tnx...   2210
G0PSE   14009.6  JA1BWD                    2211
KB9KTC   14025.4  EA6/SP4AOQ  EA6               2211
WP3F    28015.8  KP3W     Jose               2211
CT2GZE   14002.6  YA1AR    Real ?? or Pirate ?       2212
I8DVJ   14195.0  P51DX    Via I8DVJ            2213
K1YR    14011.1  JW7QI    JW                2213
KK7GP   14003.0  YA1AR    via KB9UWU            2214
PE1HWO   144121.0  IM0/IK0BZY  NIL 2040-2120          2214
W9OL    14003.1  YU2AR    NOT YA, listen          2214
WA1LNP   14011.0  JW7QIA    Bring back code!      JW  2214
AC0X    14003.1  YU1AR    fast and weak.. not ya..  YU  2215
VE2JCW   18073.0  ZG2FK                     2215
VE2JCW   18073.0  ZG2FK    ZB                2215
DL4TT   7012.0   UE1ZPQ    cq via ra1zs           2216
JA1WZG   28497.0  PJ2/AE9B   STRONG SIG            2217
JA1WZG   28497.0  PJ2/AE9B   STRONG SIG         PJ2  2217
EA5FV   18080.9  PY1XP    cq                2219
F5RZJ   14247.0  C6ANI    net               2219
PT2MAF   28497.0  PJ2/AE9B   59 in Brasil           2220
PT2MAF   28497.0  PJ2/AE9B   59 in Brasil        PJ2  2220
W9OL    18073.3  ZG2FK    via hc zb2fk           2220
G0PSE   14070.0  VE3KGB/VP9  ((PSK31>>            2224
N0AH    14003.0  YA1AR    good fist for pirate (-:     2224
N0AH    14003.0  YA1AR    good fist for pirate (-:  YA  2224
WB3AVN   14011.4  JW7GI    CQ CQ              2224
DH0GHU   144121.0  IM0IK0BZY  MSCW NC 8p4b jn41-jn38      2225
PY2YU   18073.0  ZG2FK    only $$$ snd qsl direct, never  2225
WB3AVN   14011.4  JW7QI    Call corr            2225
EA5FV   18074.9  9Y4JA                     2226
K1YR    14001.9  TK/IK1QBT/P TK                2226
W4QA    14048.0  GW0KZF                    2226
W4QA    14048.0  GW0KZF    GW                2226
G0PSE   14010.4  CU2BJ    IOTA EU-003           2228
KB4QX   18073.0  ZG2FK                     2229
OZ1PMX   14017.0  CE6NWE                    2230
HA5LQ   7005.0   LU4KV                     2234
9A0C    14017.8  9A1CAH    cq ivan zagreb          2235
DJ9LJ   1829.9   A92ZE                     2235
G4MQM   3512.0   F/HB9ASZ   iota eu 32            2236
GW8IZR   144071.8  G0RUZ    nice one, sbi just hrd hr no e  2238
IK4EFW   14198.2  9K2ZZ    op.BOB              2238
K3GV    14002.0  TK/IK1QBT/P                  2242
K3GV    14002.0  TK/IK1QBT/P TK                2242
K1TTT   28478.0  LW9EOC    still going         LU  2246
KP4RAT   14003.0  YU1AR    it's YU; lacks courtesy on YU  2246
KP4RAT   14003.0  YU1AR    it's YU; lacks courtesy on QRS  2246
VE2JCW   18148.3  AJ2Y     MOBILE              2250
VE2JCW   18148.3  AJ2Y     MOBILE            K  2250
N8WI    14247.0  YS1EJ    NET             YS  2257
K7KJ    14028.6  YU1GUV                    2301
K7KJ    14028.6  YU1GUV    YU                2301
DL4WJ   14006.0  VU2UR                     2302
K5PI    14028.7  YU1GUV    YU                2302
K5PI    14026.0  EA6/SP4AOQ  EA6               2303
K5PI    14008.1  HI8RV    HI                2305
N8WRL   28480.9  PY2NDX    Via BURO loud        PY  2310
K2ZZ    14172.0  FJ5DX    NA-146           FJ  2312
OZ1PMX   3517.7   RX9AX                     2315
WB8B    28005.0  PY1NSC    wrkd 5w..nice sig      PY  2316
PY3UEB   14171.9  FJ5DX    Very Strong in brazil      2323
AA1QD   10106.0  ZG2FX                     2324
AA1QD   10106.0  ZG2FK    sri can't type          2325
W6AF    21285.0  BX5AA    TAIWAN              2331
WB5DNT   28500.0  PY2OF    Kim in SP          PY  2331
N8WRL   28500.0  PY2OF                     2332
VE3UUH   14195.0  P51DX    stop this crap, go away and HM  2332
VE3UUH   14195.0  P51DX    stop this crap, go away and di  2332
PY3UEB   14171.8  FJ5DX    big Signal in Brazil       2335
W3BJ    21285.0  BX5AA    Taiwan....simplex        2338
W3BJ    21285.0  BX5AA    Taiwan....simplex      BV  2338
N5PO    14016.7  UK8BQ    Faat in Tashkent      UK  2339
N5PO    14012.4  UK8UC    cq             UK  2342
VE6VK   21295.2  VY0/W2NTJ  NA173 "TRY TO GET A QSL GOOD   2346
VE6VK   21295.2  VY0/W2NTJ  NA173 "TRY TO GET A QSL GOOD L  2346
KL7J    14192.0  9A7R     Strong - With others       2347
N5PO    14005.1  HI8RV    HI                2347
N5PO    14006.9  ZG2FK                     2348
KG1V    14008.2  UA0AZ                     2349
DL8AAM   7009.2   XQ1ZW                     2352
N5PO    14025.9  EA6/SP4AOQ  via EC6TK            2354
VE9WH   14195.0  CE6JOA    CQ                2354
W8TTS   21295.0  VY0/W2NTJ  Doesn't QSL. Collects $$$    2354
N5PO    14038.0  P43E                     2356
K1YR    14017.1  UK8BQ    Faat in Tashkent - UJ      2357
DJ9LJ   7008.7   TI4CF                     2358
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.02 s