DXDB

DX spottings on August 5 2002 - page 1 of 6

F5OIH   7045.0   CX7OV    cq dx qsl EA5KB       CX  0000
PT2ADM   14195.0  SJ9WL    via SM5DJZ         SM  0000
K2PS    50157.1  W0SD/VE1   fn73            VE  0003
PT2ND   14246.6  TF8GX    Gulli - 5.9         TF  0003
K4JAF   144200.0  ZF1DC    ZF                0005
VE9AA   50100.0  VE9DX    579             VE  0006
W4DKS   14238.2  SV9/SV1QN  EU-187 Gavdos Isl.     SV9  0007
AK3E    144200.0  AA3ID    FM25>>FM19          K  0008
IK7IMK   14198.0  IK7IMK    CQ USA              0008
IK7IMK   14198.0  IK7IMK    CQ USA            I  0008
K2YWE   14007.6  RA4YW    cq cq            UA  0008
W4ABW   21260.0  HL0Y/3    Fair cpy in mid NC     HL  0009
W4KX    14021.8  LU5DYV    CQ             LU  0010
F5OIH   7049.6   LU2FFD    with CX5BW         LU  0011
KC3MR   21024.0  RV6YZ    UA                0012
W4WNT   14016.4  OE2REL    Rolf, Austria        OE  0012
K3JT    50097.0  VE1ZJ    VE                0014
KG9QO   50129.3  VE9DX    FN75))EM69 ANDY       VE  0015
OK2LC   14015.0  CN8YR/P   CQ CQ            CN  0017
LU2BA   14246.5  TF8GX    easy               0018
LU2BA   14246.5  TF8GX    easy            TF  0018
W0VX    50104.9  WP4KJJ    FK68 > EM12        KP4  0019
KW7V    18128.0  TG9NX    calling cq         TG  0022
F5OIH   7042.0   LU9FDG    with AY1ECZ (qsl EA5KB)   LU  0023
W4CCW   10107.1  F2MA     cq              F  0023
W5KBD   50000.0  WP4U     50.150 WP4U FK68 > EM50FG KP4  0024
NA1CW   50140.0  K1GUN    55              K  0030
KB2EOQ   14070.0  HP3XBH    PSK31 1831 Hz.       HP  0031
VA6SZ   50068.0  N8PUM/B   579 bcn           K  0037
W5KBD   50000.0  WP4LNY    50.160 WP4LNY FK68 > EM50FGKP4  0038
K5IX    50150.0  WP4U     fk68            KP4  0039
K7HPH   14246.4  TF8GX    TF                0039
KO3Q    3500.0   TY9F     any TY 80M activity?    TY  0040
K1MY    14197.8  IK7IMK    I                0041
K5IX    50105.0  WP4KJJ    fk68            KP4  0041
DF4FQ   3508.0   3Z0PW    SP                0045
JA0LHU   18127.0  XV2OK    kawamura san        3W  0046
DS5USH   21260.0  HL0Y/3    as-080           HL  0048
W3JXP   14240.9  ON6MB    59 ON              0050
W3JXP   14240.9  ON6MB    59 ON            ON  0050
DL8AAM   14262.0  VE1OTA/P   Cheticam Isl.,NA-10 NS27 CAN17  0058
W6TER   14228.1  OD5NH    OD                0059
W0TY    1407073.  4X6OU    PSK31 Israel        4X  0102
MM3GEB   14289.0  MM3GEB    GM                0104
UA6JY   10104.0  HP1XBU    HP                0105
K2EWB   14260.0  KL7AK/P   5/5 NA 222         KL  0107
VE3ZIK   14246.4  TF8GX    Gulli via K1WY nice NA's pile  0108
VE3ZIK   14261.7  VE1OTA/P   NA 010           VE  0108
W9DWN   14260.0  KL7AK    Deer Is. NA220       KL  0108
EA7WA   10104.2  HP1XBU    HP                0111
UA9CA   7023.1   DJ9BX/P   DL                0111
UA9CA   10141.0  UA6JY    UA                0112
W7TJ    14043.0  EA6/SP4AOQ  EA6               0114
KB2EOQ   14070.0  TG9SM    PSK 817Hz          TG  0116
K6IR    14246.2  TF8GX    Gulli            TF  0118
OD5NH   14217.0  OD5NH    QSL QRZ.COM           0119
OD5NH   14217.0  OD5NH    QSL QRZ.COM         OD  0119
UA3CS   14262.5  VE1OTA    big signal na-010      VE  0119
VE3IOS   14246.4  TF8GX    pounding in!!        TF  0120
K0YR    14217.0  OD5NH    CQ             OD  0122
W7TJ    14013.0  OX3PW    OX                0124
WW2P    14030.8  ZP6CW                     0126
WW2P    14030.8  ZP6CW    ZP                0126
N5TW    10108.8  YZ1AA    YU                0127
K2EWB   21250.0  CU3EQ    CU                0128
KD4QCX   14217.0  OD5NH    loud            OD  0128
W7TJ    10111.0  UA6JY    UA                0136
VE3NE   3507.8   KP4/K8ZB   cq             KP4  0141
K2WB    14030.8  ZP6CW    ZP                0142
W4TRY   14190.0  V44??                     0143
KD4QCX   14175.0  4Z5LO    57             4X  0144
W4TRY   14190.0  V44NK                     0144
W4TRY   14190.0  V44NK    V4                0144
K4JPD   14246.3  TF8DX    TF                0151
VE9AA   50078.8  W1XE/B    319             K  0152
K9DXR   14240.9  ON6NP    ON                0153
N4DWK   21250.0  CU3EQ    Victor           CU  0153
UA6JY   18071.5  EX8QB    EX                0153
UA6JY   18074.9  WB6VVA    qrs             K  0153
XE2BSS   14050.0  KG4PUF    Ben CW           KG4  0153
N3KFD   3508.0   KP4/K8ZB   KP4               0157
JN3MXT   21260.0  HL0Y/3    IOTA AS-080           0159
JN3MXT   21260.0  HL0Y/3    IOTA AS-080         HL  0159
7N4REM   21230.0  XV2OK    calling CQ            0202
N2KH    14205.0  DL6KAC    DL                0202
W2BIE   14214.0  4X4MU    4X                0203
W9OP    14015.9  JY9QJ    JY                0205
PY2CW   1848.0   PY3CEJ    cq dx ssb            0212
DL8EBW   144126.0  RA3LW    KO54 C!HSCW 4B 7P 6" #! [JO31N  0217
K2XX    14202.0  9K2GS    9K                0219
K4JAF   14217.1  UN9L     UN                0219
KP4RAT   3508.0   KP4/K8ZB   QTH Aguadilla vacation      0220
A41LX   21220.0  A41LZ    tada               0221
M3XWZ   14193.0  G0CMK    59 NIGEL           G  0221
K2XX    14193.5  G0CNK    G                0222
K1TOL   50036.0  VE4VHF/B   539               0224
KX2S    14015.1  JY9QJ    JY                0224
N6XD    14214.0  4X4MU    59 nice sigs        4X  0224
SP2DNI   14016.0  JY9QJ    JY                0224
K4JAF   14180.6  LU8VCC    LU                0225
W7HZ    14190.0  UX1ZZ    CQ             UR  0225
PY2EMC   14222.0  XE2EMC    Eduardo           XE  0226
K4JAF   14187.0  UA9KZ    UA9               0227
WP4AZT   14130.0  TT8FC    NET             TT  0233
N1RPH   14236.0  9Y4SRR                    0234
KC5JSO   14041.3  YZ1AA    op.Rod 599+20 in NW LA   YU  0237
N2KH    14250.0  UX0ZZ    UR                0237
VE1ZZ   1834.0   HB9ATA    cq dx            HB  0242
WX3B    14202.0  9K2GS    Abdullah - sounding great  9K  0242
N2KH    14191.0  9A7Z     Luka            9A  0243
SP2DNI   14027.5  OH0JV    OH0               0243
K1HTV   14260.0  KL7AK/P   IOTA NA222         KL  0244
KA8ZPE   10103.1  FR5FD    FR                0245
JA8NAE   50075.0  VR2SIX    bcn weak in qn13      VR  0246
K9OT    14022.0  RZ9IZ    sergey           UA9  0247
KC5JSO   14242.7  OK1CF    strong           OK  0247
W4NTI   14015.9  JY9QJ    simplex           JY  0248
JA3KM   50130.0  XV2OK    He will QRV soon.      3W  0252
VE3ZIK   10104.0  PP5XZ    Bias nice sigs       PY  0252
W0SIT   14242.6  OK1CF    Karal            OK  0254
W4NTI   14013.1  UN9L     UN                0254
KM9M    14016.0  JY9QJ    up abt 0.5 via dl5mby   JY  0255
N3ATQ   14182.0  4Z4UR    4X                0301
W4GDC   14242.7  OK1CF    59+ IN FLA         OK  0302
HP2CWB   10109.5  TA3D     CQ             TA  0303
IK7IMK   14198.0  IK7IMK    CQ USA              0304
IK7IMK   14198.0  IK7IMK    CQ USA            I  0304
JJ1BDX   21229.9  4D70VDG   Metro Manila, CQ      DU  0304
OH5PA   14260.0  KL7AK/P   NA-222 Deer is. >N6AWD   KL  0304
DL6MST   14025.0  9Y4/DL5MAE  9Y                0305
EW2AA   10108.2  VE9DX    VE                0306
AA9VV   10109.2  TA3D     BiG!            TA  0307
VA7DJ   7053.5   CX7OV    TON,SIMPLEX 55 W.C.       0307
VA7DJ   7053.5   CX7OV    TON,SIMPLEX 55 W.C.     CX  0307
W6TER   14016.0  JY9QJ    JY                0308
W6TER   14014.8  VP2VE    VP2V               0309
WP4Q    14018.3  UW0ZZ    contest           UR  0310
W6TER   14010.4  FR/W8MU   FR                0311
W6TER   14010.4  FR/W8MV   call            FR  0311
OK1XU   14010.6  FR/W8MV   FR                0315
W6VX    14010.5  FR/W8MV   Simplex           FR  0315
KG6OK   10109.2  TA3D     TA                0317
5B4AFB   14260.0  KL7AK/P   First readable signal!!!  KL  0318
JG3LEB   50130.0  XV3JAA    ssb qsl via jr1jaa     3W  0319
K6YK    14007.9  YZ1AA    YU                0320
W9GRR   18072.3  FR5FD    559 in SW Indiana        0327
W9GRR   18072.3  FR5FD    559 in SW Indiana      FR  0327
JG3LEB   50075.1  VR2SIX    beaocn           VR  0328
KC5JSO   14035.6  T93Y     Boris            T9  0328
WX3B    14195.0  TY4DX    About 5x8 in MD       TY  0330
OK1XU   14022.1  VP2VE    VP2V               0332
W0SIT   14198.0  IK7IMK    Nick 59           I  0332
PY5FD   7100.0   PY5JF    qrv para dx           0335
PY5FD   7100.0   PY5JF    qrv para dx         PY  0335
UA9CR   14025.0  9Y4/DL5MAE  9Y                0335
W6TER   14201.9  EK6TA    EK                0336
W6TER   14242.6  OK1CF    OK                0341
W6TG    14201.9  EK6TA    Hovik            EK  0341
WA2JQK   14195.0  TY4DX    Weak But gud ears      TY  0341
W6HB    21305.0  ZK1CG    VICTOR - QSL DIRECT ONLY     0344
W6HB    21305.0  ZK1CG    VICTOR - QSL DIRECT ONLY ZK1/s  0344
W6TER   14305.1  SM3GOM    SM                0344
W6VX    14195.0  TY4DX    Simplex           TY  0345
W6TER   14175.6  UA6JQ    UA                0348
K7NTW   14014.1  EW6GF    EU                0350
JI7NQW   50130.0  XV3JAA    SSB 59 intoQM08MG      3W  0351
N5KA    14024.9  9Y4/DL5MAE  simplex STRONG       9Y  0351
IT9QDS   14040.0  KL7AK/P   cq eu            KL  0352
WA2JQK   14200.0  ON4AEK    Boomin !          ON  0352
OH5KAY   21021.0  AP2IA    AP                0353
VE6VK   14039.8  KL7AK/P   NA222 TUNING UP 1        0353
VE6VK   14039.8  KL7AK/P   NA222 TUNING UP 1      KL  0353
OK1XU   10104.6  PP5XZ    PY                0354
K6RIM   14022.0  VP2VE    UP            VP2V  0355
N3DRK   14202.0  EK6TA    EK                0359
K0XE    141950.0  TY4DX    calling CQ, not takers!!!!    0401
K7JY    14195.0  TY4DX    gd ears           TY  0402
DJ1OJ   7004.0   9Y4/DL5MAE  up 1 to 2          9Y  0403
KD5NTQ   14250.0  TI2LC    58 into Louisiana        0405
KD5NTQ   14250.0  TI2LC    58 into Louisiana      TI  0405
GM3ITN   14039.9  KL7AK/P   iota NA-222 -559 in GM-a  KL  0410
GM3ITN   14039.9  KL7AK/P   iota NA-222 -559 in GM-a index  0410
AD6KQ   14195.0  TY4DX    SIMPLEX           TY  0411
UA9CR   14021.0  K8CW     K                0411
WA2JQK   14199.5  LZ2KV    LZ                0412
VE7AVV   14195.0  TY4DX    great sig, qsl via hc F5AOV TY  0413
UA9CR   14018.1  VE3DZ    VE                0415
WA2JQK   3799.0   G0NVD    G                0416
WA2JQK   3793.0   ON4AEK    ON                0417
WF7I    14225.0  EA5EPQ    strong              0417
WF7I    14225.0  EA5EPQ    strong           EA  0417
F5OHS   14195.0  TY4DX    CQ CQ CQ CQ CQ DX      TY  0420
EA1AEH   10103.0  EA1AEH    cq dx            EA  0427
F2JD    14211.0  XE1VIC    VICTOR 59+++        XE  0427
OE3SGA   14040.0  KL7AK/P   ufb signal cq EU up 2.   KL  0427
WF7I    14216.0  SK0HS/5   Mel on Vassar Island       0432
WF7I    14216.0  SK0HS/5   Mel on Vassar Island    SM  0432
EA1AEH   10103.0  W2WB     Serge 529 qsb-qrm      K  0433
IK8VAE   21260.0  TST     sorry            3V  0434
RK3FG   144106.0  EME     any proposal cw or jt44   UR  0434
EA1AEH   10103.0  K4VNY    mac-559           K  0436
IT9SFT   14211.2  XE1VIC    XE                0436
KG6OK   10103.0  EA1AEH    EA                0436
OE3SGA   14040.0  KL7AK/P   NA-222 cq EU up2 gd sign some  0438
EA1AEH   10103.0  KG6OK    559 Herb           K  0440
KH6JJ   21021.0  AP2IA    599               0440
KH6JJ   21021.0  AP2IA    599             AP  0440
EA1AEH   10103.0  K6AR     529 Jim           K  0443
GM7PBB   50025.4  OH1SIX/B   5/7 in IO68         OH  0444
OE6BMG   14211.0  XE21VIC   qsl via KA9WON vy strong ereXE  0444
OK1DRQ   10113.8  KE0UI    Minn.            K  0444
JJ1BDX   21239.9  RK3AWL    Asia/Pacific Big Sigs    UA  0445
EA1AEH   10103.0  W6RW     529-mike           K  0447
EA1AEH   10122.0  EA1AEH    CQ DX            EA  0447
G3UNK   14178.0  OH1TY    clg cq           OH  0447
RK3AZ   10104.7  PP5XZ    PY                0447
WF7I    14290.0  I8HAK    John S7             0448
WF7I    14290.0  I8HAK    John S7           I  0448
VE7KET   14216.0  SK0HS/5   strong in bc also      SM  0449
WA5VGI   10104.2  R1ANC    ALAN, VIA: DL5EBE     CE9  0453
DJ4PI   7048.0   LU2FCB    LU                0455
W7CT    14017.1  HA0HW    HA                0459
WA5VGI   14198.7  RK3AO    VITOLD           UA  0500
JJ1YCG   21260.0  HL0Y/3    as-080 cq            0508
JJ1YCG   21260.0  HL0Y/3    as-080 cq          HL  0508
VK2DPD   10106.0  VK9NS    cq cq           VK9N  0510
ZL3JT   10107.0  ZL3GS    No antenna for 30m! Shame! ZL  0510
JK1QJE   14040.4  KL7AK/P   NA-222 EU            0511
JK1QJE   14040.4  KL7AK/P   NA-222 EU          KL  0511
WA2JQK   14220.0  5N1BHF    5N                0512
IT9NVA   10104.6  PP5XZ    qso with me         PY  0514
ZL3JT   10103.9  R1ANC    CQ CQ           CE9  0516
K6DDX   14020.6  SP2AJO    SP                0518
WF7I    14220.0  5N1BHF    Frank in Itori, Nigeria     0518
ZL3JT   10113.1  EA6NP    CQ CQ           EA6  0518
ZL3JT   10120.7  VK?S     Yap Yap Yap!        VK  0520
IT9SFT   14252.2  T94DO    T9                0521
WF7I    14206.0  ON4AEK                    0523
WF7I    14206.0  ON4AEK    ON                0523
9A1CAL   144370.0  EI4DQ    calling iw2haj       EI  0526
IK2IQD   14184.0  FK8HZ    oc.033           FK  0526
IT9NVA   14024.9  TY9F     cq             TY  0527
OK1AOV   14040.0  KL7A2    KL                0527
OK1AOV   14040.0  KL7AK/P   up corr           KL  0528
OE6DK   14039.9  KL7AK/P   na 222 strong for EU UP!!!! KL  0529
OH5LK   50075.0  YO3KWJ    bcn KN34BJ 579 KP30ON    YO  0530
G0WRE   14040.0  KL7AK/P   Any SSB for EU condx fine now!  0531
DJ3AS   14039.9  KL7AK/P   nil in JO41RI        KL  0532
IT9NVA   14021.7  ZL1ANY    ZL                0532
WF7I    14014.0  LA3L                     0532
WF7I    14014.0  LA3L     LA                0532
G3OAG   14040.0  KL7AK/P   wrked 42.3..good sigs at last  0536
G4BUE   10104.8  PP5XZ    PY                0536
DJ3XD   14028.0  OH0LQK    OH0               0537
DK7BY   144375.0  FSK441    dir s 2nd jo33       FJ  0539
N9NS    14017.8  9A5AZK    CQing, peaking s-8     9A  0539
F5PBM   14028.0  OH0LQK    OH0               0542
ZL3JT   7060.0   GM3MOU    Wkg ZL3GS and G's      GM  0542
G4BUE   14028.2  OH0LQ    OH0               0543
K7ZS    14060.0  IK4DCS/QRP  FB West Coast        I  0543
IC8FAX   144375.0  DK7BY    calling u JN70CN      DL  0546
HB9DDZ   14040.0  KL7AK/P   up3.5 iota na222      KL  0547
KL7J    14025.0  TY9F     QSX 14026.99        TY  0547
KM9M    14012.8  OM3SEM    OM                0547
F5NLY   50074.8  YO3KWJ/B   early open KN34(>JN08    YO  0548
EA2CAR   14035.0  NH6JC    in qso           KH6  0549
M3RDX   14269.0  W7WLL/7   don 5/9 from oregon       0549
M3RDX   14269.0  W7WLL/7   don 5/9 from oregon     K  0549
F6FGZ   14122.0  FK8GT    FK                0553
WF7I    14203.0  FK8HW    S9 solid, nw QRT?        0553
WF7I    14203.0  FK8HW    S9 solid, nw QRT?      FK  0553
N6IC    14014.2  LA3D     LA                0554
SP6MLK   50067.0  OH9SIX    bcn 559 kp36/jo80ik     OH  0555
OZ4LP   50080.0  UU5SIX/B   579 in jo55         UR  0557
DM3ML   14070.8  VK5FOX    *PSK31*           VK  0558
ON4PQ   14265.3  VK2APK    59 cq cq          VK  0558
ON5SE   10113.0  W4OIZ    K                0558
K7ZS    14007.5  G4RCG    John             G  0603
DL5MG   14086.6  KH6AT    RTTY            KH6  0604
EU     14040.0  KL7AK/P   eueueu***love***eueueu      0605
K7ZS    14010.5  YU7EU    Nice EU Sigs        YU  0605
OK1DRQ   21025.1  8Q7ZZ    cq simplex         8Q  0605
DK7BY   144375.0  IC8FAX    tnx om            I  0608
VE7NGR   14086.7  KH6AT    RTTY            KH6  0608
DL5MG   14084.0  OH0LQK    RTTY            OH0  0609
IK2UTT   14198.0  ER4DX    wrking oc boom s 9+30    ER  0609
DL5MG   14080.0  VK5OA    MFSK16           VK  0610
G0WRE   14040.0  KL7A/P    New IOTA no SSB !!!!!!!!!!1 KL  0610
IK2FIQ   14040.0  KL7AK/P   strong - up -        KL  0612
ON4VP   14193.0  W0VQ     K                0614
G3XYP   14040.0  KL7AK/P   S9 here Did 'MCS work yet?    0619
SP2DNI   18076.4  4K7A     4J                0619
SV1CQN   21025.0  8Q7ZZ    8Q                0619
ON4VP   14193.0  VK3DN    VK                0623
SM3EVR   14260.1  VE8AE/0   NA-130 QSL HC        VE  0624
DJ5AV   14193.0  ON4VP    announcing his logbook   ON  0626
AA5AT   14260.0  VE8AE/VY0  IOTA NA130            0627
AA5AT   14260.0  VE8AE/VY0  IOTA NA130         VE  0627
DL4AAZ   14240.0  GB3RN    G                0628
OK1DCF   18076.3  4K7A     via TA2ZV          4J  0628
SM3EVR   14260.1  VE8AE/VY0  NA-130           VE  0628
SV1CQN   21021.0  AP2IA    AP                0631
PA0RYS   50083.8  UT5G     tx qra kn66ls        UR  0633
DL4AAZ   14025.0  LY750FE/QRP PWR 5 W           LY  0635
G8TIC   50135.0  LA1JFA    jp55>io82 52 my QRG     LA  0637
IK2FIQ   14086.7  KH6AT    - fsk -          KH6  0639
I4LCK   14260.0  KL7AK/P   OC222 UP UP         KL  0640
DJ5AV   14195.0  VK3DN    Doug in QSO         VK  0641
G3MCS   14260.0  KL7AK/P   Clg CQ QSX up          0641
DL4AAZ   14260.0  KL7AK/P   isn't that NA222?....73s  KL  0642
VE7TLL   14263.0  KL7AK/P   QSX 14266.00 NA-222     KL  0642
OZ5MJ   14025.0  KL7AK/P   UP 3            KL  0643
OZ5MJ   14263.0  KL7AK/P   SRI FREQ          KL  0644
DJ5AV   14011.5  VK3RP    CQ             VK  0645
G3XYP   14263.0  KL7AK/P   now here QSX up 3        0645
I2TAO   21260.0  HL0Y/3    cq cq cq....        HL  0648
ON4IZ   14260.0  RW1AI/ANT  Antarctica IOTA AN-16   CE9  0649
IK0PHY   1421735.  AH6NJ    KH6               0650
G3OAG   14263.0  KL7AK/P   listening up        KL  0651
DL6ZAU   144370.0  EA3DXU    tnx fr nico mny B's 860ms,73EA  0652
DL4AAZ   14025.0  NH6JC    Mith in Kauai - OC019   KH6  0654
DL4AAZ   14035.0  NH6JC    ...SRI QRG...       KH6  0654
I8LPR   50110.0  OH2JXA    OH                0655
YU1BW   50130.0  OH1PV    OH                0655
YU1BW   50230.0  PERSEIDES  MAXIMUM 12.AUG. 17,00 -+ 3hrPA  0700
YU1BW   50230.0  FSK441    anyone qrv for test now..  FJ  0701
EA3KN   21025.1  8Q7ZZ    cq cq            8Q  0703
DL4AAZ   14217.2  AH6NJ    KH6               0704
GW4VEQ   50110.0  LA1NG    jp66-io73 55 cq-dx     LA  0705
F5NLY   50040.3  SV1SIX/B   weak >JN08         SV  0707
OE6DK   14260.0  RW1AI/ANT  LP 330 Grad        CE9  0711
G0WRE   14263.0  KL7AK/P   www.kl7ak.net IOTA NA-222 upKL  0713
DL5WG   144370.0  DL3BUE    clg ea3dxu         DL  0714
OE6DK   14263.0  KL7AK/P   NA 222 up!!!        KL  0714
OE7SEL   21025.0  8Q7ZZ    8Q                0714
G2YT    14200.0  VK2QV    cq cq              0715
G2YT    14200.0  VK2QV    cq cq            VK  0715
PA0HVF   14086.7  KH6AT    ***RTTY*** Nice signal !  KH6  0715
DJ3XD   21022.8  EZ8BO    EZ                0718
DK3EE   50110.0  SM6CMU/2   jp97 > jo41         SM  0720
DK3EE   50130.0  SM6CMU/2   jp97 nw here        SM  0721
DD3DJ   50084.0  UT5G     599 > jo31         UR  0722
F5JNX   50130.0  SM6CMU/2   jp97-jn37 cq        SM  0722
OK1FM   14086.7  KH6AT    RTTY.FB CNDX AFTER BLACKOUT   0722
DK0UB   53750.0  SVERIGE1   sound -> jo31        SV  0726
G8VHB   50128.0  OH7PI    CLG CW           OH  0728
DD3DJ   50069.8  SK3SIX/B   579 > jo31         SM  0729
OH6KTL   50000.0  DK0UB    jp94 TX i guess..      DL  0729
YO7VS   50050.0  ON0SIX    - beacon JO20ep 599++    ON  0729
EA5BKV   14026.2  RA9CA    Egor CQ, CQ, CQ      UA9  0730
YO7VS   50024.0  LX0SIX    beacon 559/599 QSB     LX  0732
F1AKK   50074.7  YO3KWJ/B   kn34>jn39 579 here too!   YO  0735
DL5GAC   50145.0  LA1NG    JP66(>JN47         LA  0736
F4JVG   50040.0  SV1/B    -> jn16           SV  0737
DF3JRK   21295.0  OM3LA    CQ DX            OM  0738
F1AKK   50115.7  US5CCO    kn59>jn39 (hrd> 58-9 cq no tak  0738
F4JVG   50010.0  SV9/B    -> jn16          SV9  0738
IK0PHY   14247.0  KH6LJ    KH6               0738
DL8USA   14285.0  KH6KW    cq cq eu          KH6  0739
LY3AX   21260.0  HL0Y/3    IOTA AS-080           0739
LY3AX   21260.0  HL0Y/3    IOTA AS-080         HL  0739
HB9BLO   14085.0  VK5ABM    op BERN 599         VK  0741
DJ5BV   50130.0  SM6CMU/2   JP97 cq in cw        SM  0744
IK0PHY   14221.0  KH0AC    KH0               0744
HA9RU   14000.0  HA9RS    test            HA  0746
DL1JJ   144370.0  EA3DXU    TNX JO31ia         EA  0748
I5FLN   7062.0   IZ0EOU/0   DCI-RM133 e RM218      I  0748
9A2AJ   18079.5  DN2WE    DL                0750
I4WSL   7062.0   IZ0EOU/0   dci RM132 RM218 italian castle  0750
SP6MLK   50130.0  SM6CMU/2   cq in jo80ik        SM  0750
DK5WO   50069.0  SK3SIX/B   JP71XF 599 in JO30AS    SM  0752
OK2BRD   50130.0  SM6CMU/2   nw cq ssb 55           0752
DL8USA   14207.0  KH6FKG    cq cq           KH6  0754
NZ9R    14005.5  RA0FAB    UA9               0754
G3SBP   21260.0  HL0Y/3    AS080 - QSL Mgr Pse ??   HL  0755
F1AKK   50105.0  DJ5BV    jo30 hrd cq         DL  0756
I4WSL   7040.0   I3THJ/1   DCI TO318            0756
I4WSL   7040.0   I3THJ/1   DCI TO318          I  0756
OZ1DPR   50150.0  YO5BWD    59++ hrd          YO  0756
G3CCO   21034.9  UN8PC    Nick               0757
G3CCO   21034.9  UN8PC    Nick            UN  0757
DS4DBF   21006.8  DS5ISO    cq fb sig          HL  0759
OH6KTL   50130.0  DL9MS    59 hrd cq ->kp02      DL  0759
NZ9R    14009.0  UA0KR    UA9               0800
ON5JY   21260.0  HL0Y/3    AS080 buro is ok      HL  0800
SP6MLK   50150.0  LA6HHA    59 hrd jp54sk/jo80ik    LA  0800
I5FLN   7040.0   I3THJ/P   DCI-TO318          I  0801
PB0ANX   500099.0  SM2GCQ    clg cq 559 >jo22      SM  0801
PB0ANX   50099.0  SM2GCQ    559 kp15(>jo22       SM  0802
OK1FM   14086.8  KH6AT    RTTY, STILL HERE         0803
OK1FM   14086.8  KH6AT    RTTY, STILL HERE      KH6  0803
DF5NK   50150.0  LA6HHA    JP54>JN59 hrd 529qsb    LA  0805
F1IHP   50000.0  INBANDTV   s9 in IN88          I  0805
I4WSL   7050.2   IZ8CCX/P   DCI KR.021            0805
I4WSL   7050.2   IZ8CCX/P   DCI KR.021          I  0805
JA3EMU   50110.0  DS1PEG    cq             HL  0806
SP6MLK   50140.0  LA1NG    55 hrd jp66/jo80ik     LA  0806
DL0WW   14085.4  KH6AT    rtty            KH6  0808
PA5KW   14221.0  F6/ON6LX/P  F                0808
DL1ANA   50083.9  UT5G     kn66ls 559         UR  0809
OK1FM   21080.8  VU2TRI    RTTY               0809
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0 s