DXDB

DX spottings on December 6 2004 - page 1 of 7

K9GWH   14217.0  3DA0TM    SWAZILAND - ANDY         0000
PA2DW   7008.7   NM5X     Tnx, 4 my 1st 40M spot :)    0000
K7ZD    21013.1  HL0U     CQ                0001
VE9DX   3580.0   DK0MWR    Op Ulli, DK1PU          0001
W4NU    21323.1  ZK1JD                     0001
W9HCR   14217.0  3DA0TM    SWAZILAND - ANDY         0001
K4PIC   10104.7  HA8IB                     0003
K9GWH   14244.0  9K2MU    KUWAIT - MURTADA         0003
EY8MM   3500.9   9N7BCC    cq qsx 15            0004
LU1AJH   21013.0  HL0U     Op Jeon             0004
DJ9TA   3795.3   9Y4AT    easy               0005
K7ZL    14018.1  EA8/DJ1OJ                   0005
VE3VTG   18123.0  JE1RXJ                    0006
W4WX    7000.0   VU4     any1 hear the VU4 now???     0007
OK1TEH   144315.0  G7RAU    pse look for ok0ec/b .447    0008
W0VX    10103.7  F2YT                     0008
N7DC    7000.4   VU4     HVNT HRD IN 3 DAYS        0010
DJ9TA   7000.0   VU4     not valid dxcc          0011
W4FOA   7015.0   FM5AD                     0012
WA9YSD   10102.0  LU4KV                     0012
K0XD    14023.7  LU4HIP                    0013
N0VU/4   7000.4   N7DC     Then why u call non-stop in pi  0013
W0EWM   10105.2  HK7AAG    579 in MO            0013
VE3VTG   14018.7  PY4ZF    calling zl/or vk        0014
W0MM    7015.0   FM5AD    NEVER sends QSL         0014
VE3VTG   14023.8  LU3HIP                    0017
VY0PW   18130.0  VR2XMT    cq NA              0017
K5VV    7000.0   VU4     PSE COME OUT AND PLAY!      0018
N3RD    7000.0   VU4AA                     0019
VU4RBI   14200.0  3Y0I     we want peter 1         0019
JJ1BDX   21034.5  AL1G     qsb now loud in JA        0020
ZP6CW   50110.0  PJ2BVU    ssb 5x5 cq            0020
MM1DHU   3795.1   KE1Y     with freinds cq cq        0021
PY2XU   7014.3   FM5ADZ    simplex tks qso         0021
W1YY    21013.1  HL0U                     0021
HR1CP   14200.0  VU4RBI    I have been loking for you    0022
JA7NX   21240.0  VU4RBI                    0023
K0LQB   18130.0  VR2XMT                    0023
HR1CP   14000.0  VU4     THERE ARE RETURN TO INDIA    0026
UA4LY   7014.9   FM5AD                     0029
VA3EEA   21257.9  PY2OE                     0029
W5UN    3500.9   9N7BCC    he responded W5?? QSY now    0031
K4PIC   10118.1  I3BLF                     0033
K8DID   14000.0  VU4     NO NO NO I NEED THEM      0033
UA4LY   7085.0   EI9JF                     0034
K2RD/6   18069.1  VR2BG    cq loud in CA          0036
W8FJ    14016.8  PZ1DG                     0036
K5ZG    7023.1   YU7FU                     0038
UA9FAD   144152.0  RW9FT    %C6%E5%ED%FF %EF%F0%E8%E2%E5%F  0038
JJ1BDX   21240.0  VU4RBI    heard on vertical in Osaka    0039
W0MM    10103.9  YO5BBO                    0039
WT4Q    14200.0  VU4RBI    nil as usual           0039
PY2NA   21240.0  VU4RBI    is real?             0040
W2QN    10102.0  ST2YJ                     0040
JA0ZOO   21240.0  VU4RBI    FORGET STUPID QRT RUMORS!    0041
K4PIC   10117.0  EA2PA    cq'n               0041
K4PIC   10103.9  Y05BBO                    0044
W3OZ .  00379530  VU4                      0044
K4PIC   10105.4  EA6NP                     0045
PY2NA   21240.0  VU4     hihi n list           0045
W6EGB   14071.0  EA7HZ    PSK-31, QTH Malaga south EA   0045
WC7V    7009.0   CO6YV                     0045
JH0HQP   21285.0  VU4NRO                    0046
K4PIC   10106.2  DL6RO                     0046
G3VHB   7178.0   G3VHB                     0047
JA3AAW   21240.0  VU4RBI    56 in JA. QSX 21250-21260    0047
N7DC    21000.0  VU4     just say no to cw        0047
G8TOK   5403.5   W9ZR     and other W stns JO01      0048
IZ8DXB   7063.0   FM5DP    VIia KU9C            0048
K8DID   14000.0  JJ1BDX    THANKS FOR VU NEWS        0048
KG6I    14200.0  N0TVU    spanish speaking stns, not VU  0048
N6FF    21285.0  VU4NRO    Looking for USA         0048
DM7ZZ   7070.0   WA3MWT    BPSK31 Bill, PA         0049
DM7ZZ   7070.0   KG2G     BPSK31              0050
PY2NA   21285.0  VU4NRO    no hear too           0050
IZ4CZE   10102.2  ST2YJ                     0051
N3ZOM   21000.0  VU4     Wrong band wrong time!      0051
KB2WTB   50125.0  KD4ESV    5/7 fn02>el87          0052
N7RT    21240.0  VU4RBI    QSX 285 Vy weak hr 2X2, no cha  0053
WT4Q    21285.0  VU4NRO    It's only a mith! Vy nothing   0053
W4WX    21240.0  VU4RBI    QSX 21285.00 Looking for USA o  0055
K1TOL   50062.0  C6AFP/B   s3                0056
KG6I    21285.0  VU4NRO    at the noise N. CA        0056
WC7V    7010.5   CM6YV                     0056
MM1DHU   3795.1   N1IK     with va3jl cq euro any takers?  0058
W8FJ    14014.0  VP2MNS    CQ                0058
JN4ASA   21285.0  VU4NRO    CALL 285 FER USA 290 FER JA   0059
JN4ASA   21280.0  VU4NRO    280USA 290JA           0100
JP2RCG   21285.0  VU4NRO    ONLY USA QSX290-315       0100
KB3IWV   50125.0  KE4GQE    5/9 EM74>FM28          0100
WB9PNU   21240.0  VU4NRO    better chance on 20 meters    0100
K3TW    14000.0  VU4     Best time USA 21Z (de VU2TJW)  0101
N6WHK   18130.0  TEST     TEST???             0101
SP2OFW   144141.0  ZL3TY    EME -24 tnx           0101
N6ZS    21285.0  VU4NRO    QSX 21298.5           0102
W6TER   14204.8  VR2XMT    cq                0102
AK3E    50130.0  WB4TJO    EM60>>FM19 hrd 59        0104
K3JJG   1832.0   GW3UOF/HI3  CQ                0104
KB3IWV   50125.0  WB4VHF    5/9 EM64>FM28          0104
NR1R    7002.3   3E1A     awesome op shud be on vu4    0104
PR7AR   7083.0   KP2BH    CQ!!!!              0104
W0EWM   10105.4  EA6NP    559 in MO            0104
DS5QJQ   21240.0  VU4RBI    QSX 21253.00           0105
PR7AR   7002.3   3E1A     1UP ;)              0105
VE3YV   7009.6   UX2IO                     0105
W5VZM   7009.0   PJ2GT    cw goos sig           0105
AK3E    50133.0  WB4GTB    EM73>>FM19 hrd 55        0106
AL7GA   21285.0  VU4NRO    That was a Tough One!      0107
K5ZG    7015.9   F5BAR                     0107
KF7E    28035.0  VK9XG    Charlie QSY here briefly     0108
KT0DX   14210.0  RW0CV                     0108
AH8I    14000.0  K8DID    Read the bulletins - stop wast  0109
NI6T    21284.9  VU4NRO    QSX 21315.01           0110
WB7B    14178.0  EM1HO    Antarctica op Paul        0110
K1MS    50130.0  WB4UNA    em93               0114
K8DID   14000.0  AH8I     WHAT BULLETINS THANKS      0114
K1MS    50150.0  K5TF     em73 59             0115
N2LM    3798.1   VP2MQQ                    0115
PT7VB   7085.5   TZ6JA                     0115
SP2OFW   144139.0  VK7MO    EME -20 tnx           0115
W4TRY   3798.2   VP2MQQ    CQ                0115
AK3E    50134.0  KE4OYS    EM63>>FM19 hrd 55        0116
K2SC    7009.5   UX2IO                     0116
DS5QJQ   21284.9  VU4NRO    QSX  21320.00         0117
PT7BI   21240.0  VU4RBI    Vy weak sign in NE Brazil.    0117
MM1DHU   3791.0   PA0GMW    cq n.a any midwest??       0118
VE3XAP   50138.0  W1GUD    el87               0118
W3HQ    10106.0  G4HOM                     0118
JM1TUY   21285.0  VU4NRO    QSX290-320            0119
K1MS    50125.0  K4RX     Hi Terry 59           0119
W3HQ    1810.5   W2BN                     0119
KF7E    21242.0  VK9XG                     0120
W0EWM   3798.5   VP2MQQ                    0120
W4TRH   50125.0  KB4PRH    EM73 > EM85           0120
K7ZD    21242.0  VK9XG                     0121
KE4WBO   50145.0  VA3MDB    599== fn03>el96 wkd 103z log d  0121
KB6KTV   21285.0  VU4     NOTHING IN PIONEER CA.      0122
N7ZG    14000.0  9N7BCC    IS QRV?             0123
W2QN    10104.0  9K2MU                     0123
W3HQ    10106.0  W3HQ     test               0123
KG6I    21242.0  VK9XG    QSX 245-250           0125
DS2BGV   21284.9  VU4NRO    21300-21305 only usa       0126
AL7GA   1810.5   W2BN     No Copy in KL7, Curt       0127
KE4WI   14178.0  EM1HO    59 in GA             0127
W4UBC   21285.0  VU4NRO    NADA IN VA            0127
JA8JO   14015.0  VP2MW    fb sig              0128
NI1N    3505.0   3B8CF    cq                0128
W6TA    21242.1  VK9XG    UP 4               0128
W5FKX   21285.0  VU4XXX    Never heard in LA yet!      0129
N6ND    10110.0  OM3SEM                    0130
N6ZS    14198.0  VU2WAP    loud - sp            0130
PY2XU   14178.0  EM1HO    KC4/A AN-006           0130
W2QN    10113.9  VP2MKK    cq                0130
W6ED    21242.0  VK9XG    qsx 245-50            0130
K3IXD   28450.0  KI4AOC    charleston, sc area 10-x net   0131
KB6KTV   14000.0  GOOD     NIGHT TO ALL.          0131
W6TA    10113.9  VP2MKK    SIMPLEX             0131
VE9HF   7009.4   UX2IO                     0132
WA6DKN   7208.0   3E1A     58 Los Angeles          0132
WB7B    14187.0  VU2WAP                    0132
JA1BNL   21285.0  VU4NRO    290-305 USA ONLY Not JA     0133
JM1TUY   14015.0  VP2MW                     0133
PY3SB   14203.0  PP5MQ                     0133
SP2OFW   144133.0  UA9FAD    EME -20 tnx           0133
W8LRO   3798.5   VP2MQQ    qsl route please         0134
EA7HZ   14070.0  K4FBP    PSK-31, 747.hz          0135
VE9HF   14202.9  PP5MQ                     0135
PY3SB   14186.9  VP2WAP    strong              0136
K4YI    50125.0  VA3INV    Chris              0137
N6HY    10110.1  OM3SEM                    0137
PY3SB   14186.9  VU2WAP                    0137
VE9HF   14260.0  NH6QJ                     0137
W3YY    7005.9   HB9CVQ                    0137
OH2NSM   3504.0   GW3UOF/HI3                  0138
KB2WTB   50125.0  K4RX     599 fn02 cw thnks        0139
MM1DHU   3798.5   VP2MQQ    cq cq 59 hr           0139
N7UVH   7072.0   WA6RWI    psk needs ct fl nj pa ri sc wy  0139
W4ZAN   21285.0  VU4NRO    nothing in SE NC         0139
N9RV    3504.9   3B8CF    cq                0140
NW7O    3798.0   VP2MQQ    57 > Montana John N7CQQ op    0140
W6ED    14186.8  VU2WAP    Miku loud LP           0140
EA7HZ   3581.0   EA7HZ    CQ on PSK-31           0141
N7UVH   7071.1   WA6RWI    psk wrong freq          0141
AB4IQ   14201.0  VY1MB                     0143
KB6KTV   14187.0  VU2WAP    CAN HEAR LP/SP WAY NOT VU4    0143
W3YY    7009.4   UX2IO    59+10dB             0143
W4ZAN   14186.7  VE2WAP    LITE IN NC            0143
JJ     1800.0   VP2MW    ANYONE VP2MW QSL MGR????     0144
PY2TO   28465.0  9Z4GB    CQ>>DX              0144
VE9HF   10105.9  EA2AFV                    0144
W1MO    7003.0   VU2PDA    Anand in Kerala         0144
W4ZAN   14186.7  VU2WAP    SRY CALL CORREC.         0144
W6TA    14187.0  VU2WAP    SIMPLEX 5-9+ S/P         0145
K4YI    50135.0  K4YI     cq cq cq             0146
VE9HF   7009.2   PY2BQI                    0147
W4TRH   50125.0  WA4TZK    EM73 > EM85           0148
W6ED    14193.0  VR2XMT    Charlie clg cq NA        0148
KB2WTB   50125.0  AC4TO    5/5 fn02>em70          0149
N9RV    7011.2   EA6NP                     0150
RA0FU   144132.0  RA0FCA    JT65b CQ 2-nd          0150
JH3DPB   21240.0  VU4RBI    Bharathi/YL  EASY!       0151
EA7HZ   3581.0   W8LM     PSK-31              0153
KA2BZS   1800.0   VP2MW    Qsl W8QID            0153
W4ZAN   3798.7   VP2MQQ    Op:John             0154
I1APQ   7084.0   3E1A     cq eu              0155
K3MM    14005.0  4K5D     Cq pipiska.....         0155
K5CX    14260.0  NH6QJ    Johnie 59 Houston        0155
N6HY    14189.9  RA0JW                     0155
W0EWM   10109.9  OM3SEM    559 in MO            0155
N8TT    21000.0  VU4?     quiet MI QTH-yet to be heard!  0156
W9TN    10113.7  VP2MKK                    0156
MM1DHU   3798.8   VP2MQQ    cq cq up n down hr but strong  0157
N9BX    14186.7  VU2WAP    great cpy il. bruce       0157
W6TA    3798.7   VP2MQQ    SIMPLEX             0157
N3DB    50080.0  K0UO/B    529               0158
K3MM    14007.0  4K8F     test               0159
N6HY    14190.0  RA0JW    correction            0159
EA7HZ   3580.0   DJ2DO    PSK-31, 1000.hz         0200
W6ED    14190.0  RA0GW    Sultan              0200
W6TA    14190.0  RA0GW    CQ NO TAKERS!          0201
W8FJ    7003.7   VU2PDA    Anand              0201
AD0K    7046.2   N0EZZ/5   cw                0202
AD0K    7046.2   N3DAN    cw                0202
AJ3G    3799.0   VP2MQQ    VIA W8QID            0202
W8LM    3582.1   EA7HX    PSK31 559 N.OF bOSTON      0203
DJ5AV   3559.0   3E1A     1up, CQ             0204
I1APQ   3559.0   3E1A     up 1 no takers cw        0204
PJ2GT   7011.2   EA6NP    57 qsb              0205
AD0K    7046.2   KL7OYY    cw                0206
K5BOC   3798.8   VP2MQQ    John via W8QID          0206
MM1DHU   3794.0   RN3BT    cq dx no takers         0208
W6TA    14201.2  VY1MB    CQ                0208
ZL2RVW   21240.0  VU4     got first call          0209
KA2BKG   7026.4   IZ7TUY                    0210
N2LT    3558.9   3E1A     up                0210
W3YY    7003.8   VU2PDA                    0210
KA2BKG   7026.3   IZ7AVY    correction on call        0211
K4KJZ   50125.0  WA2SPL/1                   0217
N4CC    7002.5   VU2LB                     0217
W2QN    10104.9  3B8CF                     0217
AA7ML   14260.0  NH6QJ    Johnie on Honolulu        0218
W8FJ    7002.4   VU2LB    Lali               0218
WO5I    7006.0   HB9CVQ    loud in STX           0219
AD0K    7006.0   HB9CVQ                    0220
W5GCX   10104.9  3B8CF                     0220
N4WI    10105.0  3B8CF    599               0222
WB2NPY   3798.1   VP2MM                     0222
K9TTT   7000.0   UX2IO    super op--smooth cw, gd ears   0223
N2LT    1826.4   3E1A     cq up 2             0226
PT7BI   21240.0  VU4RBI    A long time vy weak sign. Noth  0226
KB3FEE   1830.9   AA1K     cq dx              0227
W4KHC   14260.0  NH6QJ    very strong signal into Memphi  0227
W6TA    3798.1   VP2MQQ                    0227
EA7HZ   1838.0   EA7HZ    CQ on PSK-31           0228
A61Q    3515.0   A61Q     QRV               0231
AD0K    7006.1   HB9CVQ                    0231
W4JSI   7071.6   N5EVT    1665Hz PSK31           0231
IZ6CLZ   3790.5   IK6SNR    cq                0232
K1GUN   1800.0   WA9HMN    yes on 160m           0234
MM1DHU   3798.0   VP2MQQ    any europe??           0234
WB2NPY   3798.1   VP2MQQ    correction on call        0234
EA7HZ   1831.5   EA7HZ    CQ CQ on PSK-31         0235
S57O    7057.3   2E0UTO    cq dx              0236
WA9HMN   14200.0  VU4RBI    dah               0236
N7UVH   7071.4   UA3PAB    in qso with co2wl        0238
CT1ELP   7001.2   A45WD                     0239
JA0QTC   21240.0  JF0EHX    Call wakarazu yobuna baka!    0239
K3IXD   28450.0  NJ4F     band open from SC to PA, NY, M  0240
N4XD    1826.5   3E1A     QSX 1828.50           0241
NK7C    3798.0   VP2MQQ    John - Nice Signal on W. Coast  0243
DH3CVD   10140.0  EA7HZ    PSK-31, 1150.hz         0245
W6OAR   1826.5   3E1A     UP 2 LOUD            0246
DL8GP   144132.0  RA0FCA    ur cq -27 was call you      0248
QRZ    21240.0  VU4RBI    QRZ USA             0248
S56BDP   7048.0   IZ8EDJ    cq dx              0250
VA7DJ   3798.0   VP2MQQ    TNX JOHN             0250
WS9V    7001.6   IS0IGV                    0251
W2QN    10105.0  5R8GZ                     0252
DL8GP   144132.1  RA0FCA    020901 3 -27 1.8  63 6 *  0253
PT7BI   14240.0  VU4RBI    Continue vy weak sign. Also on  0255
JD1AMA   18115.8  VU4RBI    QRZ               0258
WS9V    7008.5   CO5HL                     0300
W6BH    14155.0  A35RK                     0301
VE2QIP   7054.8   G0VJG                     0303
KJ8G    7070.0   CO2WL    psk 988hz            0306
NI0C    7002.2   IS0IGV                    0306
K2SC    7015.8   RN6BY                     0307
N0AV    3503.9   GW3UOF/HI3                  0308
WS9V    3503.3   HI3/GW3UOF                  0308
KM9M    3798.0   VP2MQQ    back, cqn            0309
W2QN    10104.0  GW3UOF/HI3                  0309
JA3FYC   24930.9  VU4RBI    simplex             0312
WX4G    3506.7   A61Q     GUD SIF IN FL 589        0312
YI9QWO   7090.0   YI9QWO    up 7.175 cq USA         0312
AD0K    10105.0  3B8CF    Strong in STX          0314
WS9V    7090.0   VP2MQQ    lis 7230            0314
K8GG    3799.8   DK6TA                     0316
KC3M    10103.9  GW3UOF/HI3  CQ                0316
DS3KLX   21285.0  VU4NRO    up5 wkd             0318
KM9M    7090.7   VP2MQQ    QSX 7230.00 were better on 80  0319
RA0FU   144132.0  DL8GP    Thanks Hans, have some problem  0319
OH2BGD   3507.0   A61Q                     0320
KE4WBO   50060.0  WB5LLI/B   529 em40 >el96          0321
N4BAA   7090.0   YI9QWO    LOUD BUT CAN'T HEAR       0321
KE4WBO   50000.0  6M/PROP   46.482 baltimore police rptr q  0322
AC2K    7025.9   RW0IZ                     0323
W3UR    7090.0   YI9QWO    QSX 7175             0324
KX4JR   7003.2   T97M                     0326
W3UR    50125.0  K1JJ     FN31 CQ             0326
JN3QVC   21285.0  VU4NRO    UP5 LOUD             0327
N4NN    7090.0   YI9QWO    QSX 7175.00 57 IN FLA      0327
MM1DHU   7090.0   YI9QWO    up 7175 loud hr cq n.a      0328
JF2MBF   21285.0  VU4NRO    sez QSX 290-300         0330
W4TRY   7084.0   VP2MQQ    JOHN               0334
KN2M    7009.1   4L1MA                     0335
KC9ECI   3735.0   VE3CJI    qrp               0337
DS5KJR   21285.0  VU4NRO    QSX 21290.00           0339
OH2BGD   7081.0   3E1A                     0339
JA3KWZ   24930.9  VU4RBI/DBP                  0341
OM7CA   10104.0  A61Q                     0341
RZ6HDX   7081.0   3E1A     IOTA: NA-072           0342
W3YY    7002.1   IS0IGV                    0342
W3YY    7002.2   IS0IGV                    0343
W3YY    7004.0   9J2CA                     0344
W9VNE   7002.3   IS0IGV    Gianni              0344
PY8AZT   3509.0   OH2BJ    33, cq - sigs coming...     0349
SWL    3776.0   K2Z     SPECIAL CALL USA         0349
PY8AZT   3794.3   4L4FK    33, cq - sigs coming (corr)   0350
NJ6D    7081.0   3E1A     NA ?? pls            0351
NK7C    7084.1   VP2MQQ    UP 7230 AND JOHNS GETTING LONE  0351
OH2BGD   3503.0   GW3UOF/HI3  cq                0353
N4NN    7084.1   VP2MQQ    QSX 7230.00 59 IN FLA      0354
MM1DHU   7099.5   MM3HDA    cq n.a with freinds anytakers?  0358
NE3A    7093.0   EA5BRE    Listening 7171          0358
K5CX    7084.1   VP2MQQ    QSX 7230.00 59 Houston      0359
N6HY    7072.0   CO2WL    PSK               0359
ZL3JT   21284.9  VU4NRO    split..rate now 4 per min!    0400
N9OUK   7084.1   VP2MQQ    QSX 7230            0401
W5SSG   7084.1   VP2MQQ    lis up 7230           0402
KR4OJ   7090.0   YI9QWO    up 7175. Where did he go?    0403
A61Q    10106.0  W1CWU    tks james fer qso cu agn     0404
NK7U    3795.0   ZD7BG                     0405
PY8AZT   7084.1   VP2MQQ    QSX 7230.00 Tnx new band!    0405
VE3MFP   3504.5   S59A                     0405
W5SSG   7084.1   YI9QWO    had to run to work disregr fre  0405
WB6RIG   7080.9   3E1A     QSX 7227.0 kHz          0406
7N4JZK   21285.0  VU4NRO    FB sig,QSX 21.296        0407
PY8AZT   7025.1   W3LO     cq dx              0407
RW3AS   7081.0   3E1A     NA ?? pls            0407
7N4JZK   24930.8  VU4RBI    On fre,weak 53 by 5ele      0408
US0AK   14174.0  UK8GK    VIA RW6HS            0409
OM8AA   10106.0  A61Q                     0411
KI4RO   7080.9   3E1A     @7227 ez 100w inv V       0412
VE5DLM   3790.0   TZ6JA                     0412
AF2C    14205.0  ZS6SD    Bryan big signal         0413
W4JO    3790.0   TZ6JA    list               0414
A61Q    10106.0  A61Q     tks guys fer qso qsy 20m     0415
VR2XMT   24930.9  VU4RBI    loud               0415
A61Q    14015.0  A61Q     qrv               0416
SV1BYI   7084.1   VP2MQQ    QSL INFO W8QID 5-9        0416
DL8LAS   1830.7   K1FZ     tnx bruce            0417
YY1AFM   7084.1   VP2MQQ    5-9 in Venezuela         0418
K5VT    1816.5   3E1A     599 in AZ            0422
OM8AA   10105.2  ST2YJ                     0422
W7/DL1UF  1826.5   3E1A                     0423
DS5KJR   24931.0  VU4RBI    55                0425
K4ZNC   7084.0   VP2MQQ    QSL to N7CQQ           0425
SP6HEQ   7084.1   VP2MQQ    59= and no EU ??!!        0428
AF3X    7084.0   WP2MQQ    QSL via W8QID, not Home Call   0429
AF3X    7084.0   VP2MQQ    sri.. call QSL via W8QID     0430
S51J    14014.9  A61Q                     0433
RA4HT   21285.0  VU4NRO    qsx 21310 qso!          0436
RA4LW   1826.6   3E1A     CQing up2[D[D[Dqsx up2      0436
RN3OK   24930.9  VU4RBI    Loud!              0437
K9RZZ   7065.0   4X4BL    NICE SIG             0438
PY8AZT   14014.9  A61Q     549 wrkd simplex         0438
W8FJ    7006.5   UQ13A    Alex (UN5A) via DL8KAC      0438
AD5W    7014.5   ZK1EPY    N OR S COOK IS?         0440
W0IAK   10105.0  ST2YJ                     0440
DS1JFY   24931.0  VU4RBI    55                0441
OK1DOT   3791.3   N2RK                     0441
W8KR    7014.5   ZK1EPY    Up 1               0442
MM1DHU   3790.0   TZ6JA    now gone             0443
N8DX    7090.0   YI9QWO    up 1               0443
RA3DOX   1826.6   3E1A     569 up2.             0443
W6CIT   7014.5   ZK1EPY    S. Cook             0443
BA4RF   10110.0  BA4RF    up1               0445
RA3DOX   1831.0   RW3PZ    cq dx.              0445
W5GAI   7014.4   ZK1EPY    IOTA OC-013 QSX 7015.6      0445
W0EWM   7010.9   YU1WN    559 in MO            0446
W4VD    14205.0  ZS6SD                     0446
AC2K    7014.4   ZK1EPY                    0447
N3ST    3513.0   EM5U                     0447
OH3TM   1826.0   3E1A     pse lsn Eu!           0447
KT0R    1826.5   3E1A     up 2 loud now looking for EU   0448
OK1DRQ   14023.1  8P6JD    Rod               0450
VK6HD   24931.0  VU4RBI    on freq still going strong    0450
MM1DHU   3799.5   DL2LZ    cq n.a any midwest westcoast   0452
W0VX    7002.3   IS0IGV                    0452
DL8AAM   3513.1   EM5U     qth: Maidan Square, Kiev City  0453
VE2TKH   7093.0   EA5BRE    Calling U.S. listen 7210.0    0455
pages - 1 2 3 4 5 6 7

pgt: 0.03 s