DXDB

DX spottings on June 6 2005 - page 2 of 5

IT9ORA   14023.0  RA1OGP    serge in arkhangelsk       0639
LY2PCN   14007.8  9V1BG                     0639
RU6YY   14181.4  RV3LR/3   KG-04              0639
DL1AOQ   14003.5  YZ35AA    now here             0640
W6RKC   14011.0  V51AS                     0641
SQ8GKL   14190.5  SE5AJV    special call           0643
DC1MWB   144370.1  CQ2MMS    any1 4 MS-Sked?JN58QR      0645
HA7UG   14180.0                         0647
JJ0FVP   21232.0  T88AH    via ja3ift            0647
HA7UG   14180.0  RK6YYA/4/M  TA30 TA /4 SRI . .       0648
JG3LEB   50127.0  HL2IPL    ssb               0650
VK4TUX   14070.2  WN7O     Ken 589             0650
DK3SE   432370.0  FSK441    CQ 1st-beam.N/E-45-JN37VP    0651
9A2WJ   14180.0  RK6YYA/4/M  Nick RDA TA-30          0652
DL1AOQ   14011.0  YZ35AA    qrg hopping           0652
PA3DOL   144361.0  OH9NMS    27/r27 CR tnx new # gd dx    0656
AC7XP   50075.0  KA7BGR/B   599 CN82>DM43          0658
K6III   14011.8  A35YL    still CQing           0658
RA9WW   14190.5  SE5AJV                    0658
IK7BPV   21232.0  T88AH    VERY LOUD            0700
4X1UN   144300.0  4X1UN    cq cq cw             0701
DL1AAU   7013.5   SJ3BG    =>SK3BG             0701
G0SOY   14200.0  LY1TR    OP STAN 1st QSO 1993 BEST 73   0702
K6III   14027.0  KH6ZM    in QSO              0702
DC1MWB   144370.1  OZ5AGJ    OK. I do 2nd!          0703
DJ3XD   7022.0   DK0AI    SDOK 02 alt           0704
K6III   14009.4  VK3CGB                    0704
G0SOY   14195.5  SE5AJV    5/9 IN CENTRAL UK        0705
IK7BPV   21290.0  UN8GF    CQ                0706
VK4TUX   14070.2  WB9ZGW    Bill 579             0707
SM6NT   7013.6   SJ3BG    qsl sk3bg            0708
SM1TDE   7013.5   SJ3BG    Last day. Op Tord/SM3EVR     0709
F6FHP   432200.0  DK2SE    turn my way Salvo        0710
DK3SE   432370.0  F6FHP    Joel,do you mean FSK???     0711
SM1TDE   7017.0   SJ1BL                     0711
SP9BRP   14009.0  SN0PTG    qsl via SP9PKZ, CRACOW      0711
OH9NMS   144361.0  RZ3AF    sked now i 1st         0712
DK3SE   432200.0  F6FHP    RRR,I TX ODD!JN37VP       0713
VK4TUX   14070.2  ZS6AYE    Braam 559            0715
F6FHP   432370.0  D3KSE    tnx Salvo, pse JT65B ok ?    0721
PA3DOL   111361.0  OH8NMS    tnx qso GD DX, yor station??   0723
ZR1VN   21290.0  UN8GF    CQ DX              0724
DL1AAU   10108.9  SJ1BL                     0727
G0WSB   14255.0  EA5FJF    Steve QSY            0727
VK4TUX   14070.2  N7SEJ    John 589             0728
F9LX    14012.0  A35YL    via vk3dyl            0729
UX7UN   14180.0  RK6YYA/9/M  ob44               0729
IK8YHO   14000.0  RK0LWW    sorry test            0730
IK8YHO   14200.0  RK0LWW    test               0731
JG3LEB   50109.9  KG6DX    cw                0731
UT5JAJ   50110.0  YK1AO    599 in KN64           0733
IK8YHO   14200.5  IZ8BIR    cq cq              0734
IK8TMI   14200.0  IZ8BIR    test               0735
IK8YHO   14205.0  RK0LWW    test               0735
IK8YHO   14210.0  IK8TMI    test               0738
JL8GFB   50110.0  T88AG    cq cw              0738
F6FHP   432370.0  DK3SE    TNX, have a good day       0740
SM2CEW   144370.0  DH1HC    with oh3byz           0741
UY5QZ   50110.0  YK1AO    559 CW KN77MT          0743
SM1TDE   18080.0  JA7COK    Only stn on band         0744
DS5AAQ   14012.0  A35YL    FB SIG              0745
JL8GFB   50110.0  KG6DX    cq ssb 59==           0745
DK5IR   14245.0  LI6LDA    cq                0747
HL4XM   14027.0  KH6ZM    Big sig here..          0751
IK8YHO   14200.0  IZ8BIR    test               0751
JE7JIS   21262.0  RK0LWW/P   as-66?              0751
JH7XRZ   50014.0  V73SIX/B   559 QSB             0751
IW0FFK   144300.0  I1DMP    cq cq cw             0752
JG3LEB   50013.6  V73SIX    beacon              0753
G7PUN   14202.0  EW1MM    op: Gary             0754
PA5TT   14012.0  A35YL                     0754
DL1DAX   144370.0  YU7AA    Backscatterburst call u     0755
OZ5AGJ   144355.0  DC1MWB    tnx QSO             0756
VK4TUX   14070.2  3D2BA    Dick 589             0756
DC1MWB   144355.0  OZ5AGJ    TNX fer QSO. best 440/18dB    0800
SM1TDE   14019.5  OL30A                     0801
DL4UNY   18079.5  JA7COK    low signal but readable     0802
VK6HD   18080.0  9M6/G3OOK                   0804
UA0ZC   21180.0  JL4GEL/4   IOTA AS-117-024         0806
RX3RC   14180.0  RK6YYA/4/M  RDA SR-30            0807
UT5JAJ   50016.0  SV5SIX    beacon 559            0807
IZ8DMZ   14000.0  IZ8BIR    test               0808
UT5JAJ   50122.0  UU1JD    VADIM rst 59           0810
JA6TMU   18076.0  OL30A    CQ                0811
GW8ASA   144370.0  YU1AA    cq 220/5             0812
SM2JKI   14019.5  OL30A    fb 599              0814
G4RRA   14012.0  A35YL                     0817
GW8ASA   144370.0  DC1MWB    pse continue           0819
OK1DRQ   14019.4  OL30A    cq                0824
OK1DRQ   18076.0  OL30A    cq                0824
OK1HCG   14013.2  SE0KCR                    0833
EI6CPB   50000.0  TEST     af                0835
UA0ZC   7040.0   JA4NVY/4   IOTA AS117-           0835
JA0LXP   24895.0  T88AG    cq cq              0836
SM6NT   14042.5  EA8/SM5AXQ                  0836
OH5LK   50080.0  UU5SIX    bcn KN74AL 579 KP30ON      0837
JG3LEB   50120.0  HL1JV    ssb               0839
JA0LXP   24892.0  9K2HN    cq cq              0841
9A2WJ   14180.0  RK6YYA/M   SR-29              0843
JH7XRZ   50120.0  BD4XA    CQ 59              0844
RV1AC   14017.4  SE4BNZ                    0845
JH7XRZ   50110.0  KG6DX    CW CQ              0846
DL2MWB   14012.5  SE0KCR    59                0847
9A2ZH   50100.0  OH5LK    lisen here my CWnista od DXanj  0848
DL5WW   14180.0  RK6YYA/4/M  now SR-29            0848
G0JJL   70030.0  ZB2/G0JJL/B dir 45 deg.           0851
SM1TDE   14006.5  TM6BMC    CQ                0852
DL4ALI   14019.3  RW1CW    rda lo-23            0856
K3KO    7012.0   V73GJ                     0856
M0CSI   28500.0  M0CSI    Listening            0856
SM5APS   7008.0   SM5APS    The last day for our SE call i  0856
HB9QQ   144370.0  DC1MWB    falsche Sendesequenz. Macht Pr  0857
UA4BI   435850.0  IQ6CC/0   sat FO-29 LN28GQ JN52VC     0858
CU3AD   18082.1  CT1GPX                    0900
SM2CEW   144397.0  G3UTS    clg OH8K, fine refl       0902
DL7LTM   18083.0  CT1GPX                    0903
5B8AD   144300.0  4Z5FT    CQ SSB dir 315          0904
F6FII   10114.4  S51WO    Sam Strong but no takers     0909
OZ1MAX   144370.0  HB9QQ    JO57GI(MS>JN47KJ 240/6 Cq    0910
F6FII   10108.6  F2YT     Paul marathon UFT        0911
IK5YJY   50040.0  SV1/B    s9 >jn53             0912
JA1HGY   24984.2  9M6/G3OOK  QSL M5AAV            0912
JA2FTL   7010.0   V73GJ    here               0914
DL5WW   14017.4  SE4BNZ    CQ                0915
HA1DVI   14027.6  RV9XA                     0915
DL2JAA   7021.6   DL0ANA    S-DOK ANA80           0916
HA1DVI   14027.6  RV9XQ                     0916
SM5APS   14023.5  SE5FUG    SE5APS QRV 14.003.0       0919
7K1UBF   18073.0  T88AG    up                0921
W3BGN   7014.1   VK2GWK    CQ                0922
JA1WLO   18072.9  T88AG    up1 via JA6BJV          0923
G8BMP   14086.6  SE4FZW    RTTY CQ             0928
4Z4DX   24894.0  9M6/G3OOK                   0929
DL1AOQ   14021.0  SE0PSO    if u need            0929
I4LCK   14260.0  JW8WF    qsl via LA8WF          0929
IW9HLM   50150.0  4Z5FT    599 599 in jm77mn        0932
JA3FYC   3505.0   T88AG    cq cq              0932
PA1MVL   14260.0  JW8WF    Jon very strong in NL      0933
LA1CO   14259.7  JW8WF                     0936
DB6ZU   14260.0  JW8WF    good signal 5/9         0937
JA1HGY   24894.1  9M6/G3OOK  CQ AGN              0938
RX3VA   14000.0  C21DL    anybody rec. QSL ? v.DJ2EH    0939
G0SOY   14260.0  JW8WF    OP JON EU026 QSL HC LA8WF    0941
5B8AD   144300.0  4X1IF    CQ CW              0942
DL5MHR   14242.0  IU7SCT    Special call           0942
IK8UHA   14087.1  SJ4RY    RTTY               0942
KJ2S    7153.0   VK4TUX    59 in NY             0947
G3VQO   14006.9  SE3TLG                    0948
JE1OHL   3505.0   T88AG    CQ CQ USA!            0950
EI5FK   144370.0  FSK441A   Anyone for sked ?        0952
JH1SWD   21072.0  6K2ABX    rtty               0955
G3VQO   14028.2  SJ3BG                     0956
DF1SO   144370.0  EI5FK    pse QSO your proposal JN48PO   0958
YO8MF   28525.0  UA3IF                     0958
UT5UGR   14017.4  SJ4OR                     0959
F5CH    18075.0  IH9YMC    iota af018            1000
N4NN    3505.0   T88AG    WHERE NOW ?????         1000
YO8MF   28524.0  UE3IF                     1000
EI5FK   144370.0  DF1SO    HA5RL 1st ok, thanks       1001
EB1EHO   144370.0  EB1EHO    IN73DM(MS>IN73DM cq 2st     1002
UT5UGR   14011.8  LI9DFA                    1002
G3VQO   5398.5   GW0WZY/P   SOTA GW/SW-026          1003
UT5UGR   14023.5  SE5FUG                    1003
IW5ACZ   50225.0  FSK441    any for sked jn53hp       1004
UT5UGR   14015.3  SE0KCR                    1004
LA8XU   14259.8  JW8WF    la8wf Jon            1006
HL2FDW   21081.9  6K2ABX    RTTY CQ             1007
DL2MWB   14259.8  JW8WF    Jon via LA8WF          1008
SM1TDE   14028.4  SJ3BG                     1008
EI5FK   144000.0  DF1SO    qso with HA5RL now, u after   1009
SP5FW   14011.8  LI9DFA                    1009
DL2MWB   14027.5  SJ3BG                     1010
GW8ASA   144370.0  HA5RL    180/2              1011
JA3FYC   10121.0  DS50DNO/B  cq                1012
K2SNJ   14256.0  MM0BNN/P   Lighthouse            1012
K9DX    1823.4   VK3ZL                     1014
K9DX    1823.4   ZL3IX    GOOD THRU QRN          1015
VK4TUX   7153.0   W5UJE    Brit 59 + 15           1016
YO8MF   28500.0  YO8MF    clg cq,cq            1017
S57EA   144370.0  S57EA    CQ fsk 1st North         1021
K4MD    7002.0   CO8LY    CQ                1022
SM3GQP   14028.0  SJ3BG                     1022
DK5IR   14250.0  GI7VXC    cq                1023
DK5IR   14265.0  SV8/DL8MCA  cq                1025
YO8MF   28025.0  YO8BCF    cq dx!              1025
IZ8FBS   14256.0  MM0BNN/P   LH SCO-224 op. Bill 59      1026
F5OZK   7093.0   TM5KD    cq cq              1031
SM7GIB   14028.2  SJ3BG    Nice sigs! Good Op!       1033
DK5IR   14191.0  SJ4OR    cq                1034
HA7UG   14193.2  UA1ONR    RDA AR34             1037
DK5IR   14210.0  4Z5JM    cq                1038
IZ8AZZ   14265.0  SV8/DL8MCA  MIA Trophy MG-111        1038
ON6NL   7064.0   F/ON6JUN/P  Special Event on Normandy Beac  1039
SQ8GKL   14200.0  G3MCN    cq                1039
G3LTF   432898.0  GB3IOW/B   IO90IP, qrv again, UFB!     1040
F5OZK   3650.0   TM5KD    via F5KKD            1041
JM1GSH   50210.0  KG6DX    TNX FROM AUTOMOBIL        1042
G3LTF 1  296898.0  GB3IOW/B   SRI!! Wrong BAND!!        1043
OE6MBD   50499.0  5B4CY/B   KM64(559>JN76          1045
SM0MDG   7008.0   OZ/SE7AYB  Bornholm Isl. EU-030       1046
WD8PTB   14000.0  W8FT     test               1046
G8VHI  1 296898.0  GB3IOW/B   529 qsb @67ele io92fm!      1047
DL2MWB   14250.0  GI7VXC    Allan calling CQ .. loud     1050
HA7UG   14183.8  UA6WGL    RDA DA06             1051
N4NN    50110.0  KP4EIT    55 INTO EM90           1051
6K0VM   3504.9   DS50KJR/L  cq                1052
N4NN    50110.0  KP3A     55 INTO EM90           1052
ZL3JT   3505.0   W5UN     My name is Duncan Hi Dave tks  1052
SM0MDG   14014.0  YK1AH                     1055
JK3AGC   21070.3  VU2TRI    cqqpsk              1056
ZL3JT   3504.9   W5UN     only running QRP Dave u did we  1056
6K0VM   7001.0   DS50KJR/L                   1100
W2FLA   14195.0  WH0V                     1101
W5UN    3504.7   ZL3JT    tnx QSO, tough QRN here     1101
SM2YPZ   14262.0  MM3AWD/M   LH SCO-030            1102
DJ3XD   7022.0   DK0AI    SDOK 02 ALT           1103
N4BAA   14195.0  WH0V     JUN - VERY LOUD!!!!!       1106
N8UUP   50125.0  N8UUP    test               1106
LA2T    14220.0  LI2T     YL Liv 35 ours to go       1108
N7TY    7006.2   JA3CJO    cq dx              1109
SM0IMJ   14070.1  EI05CCC   Special call for Cork      1110
EA7MK   14262.0  MM0AWD/M                   1113
M3CVN   14220.0  LI2T     LOUD!              1114
M3CVN   14262.0  MM3AWD/M   GO WWYC!!            1115
W1FC    14200.0  WH0V     59 MA              1115
N4NN    50110.0  N4NN     BAND WIDE OPEN WAKE-UP      1116
GM4FAM   14000.0  WH0V     TNX QSL JUN - RX TODAY      1118
KG9Z    50110.0  N4NN     Not if ur in the blackhole! Mi  1118
W1FC    14024.9  WH0V     CW NOW 599 MA          1118
VK4TUX   7158.0   KJ2S     Dick 59 on tough band today   1119
EB1EHO   144300.0  EB1ATI    IN73DM(TR>?????? bla bla bla   1122
JF3LGC   7003.0   4F3CV/1                    1123
JJ8HOA   7002.9   4F3CV/1                    1123
LA1VNA   14215.0  LI1VNA                    1123
DF7HX   14071.1  IG9/I5HLK  BPSK31 AF-019 Bob LAMPEDUSA   1125
HA5RL   144370.1  G8VYK    1920/14             1127
SM0IMJ   14070.1  IM0MBP    BPSK31 St. Peters Isl. EU-165  1127
N4VN    14085.5  RW3LB    RTTY               1128
N4NN    50110.0  KP4TB    59 IN EM90            1129
DF7HX   10141.0  DL5XG    BPSK31              1133
IT9BZO   14080.0  IT9YLF    cq cq rtty            1133
PA1VW   144330.0  2E1HKB                    1136
AI4FH   14239.0  VK3CEJ    SO. CROSS DX NET         1137
AI4FH   14239.0  ZS5PT    SO. CROSS DX NET         1137
SM5LE   50000.1  OH8K     QRV from KP35 ? monit. 178 ...  1137
SP5PB   14262.0  MM0AWD/M   lighthouse SCO 020        1138
K4KAL   14185.0  JR3IIR    Op:hiro             1140
VK4TUX   7158.0   KB7UP    Ken 59+15 lovely audio      1140
JA2FTL   7004.5   FO/N6JA   cq 599              1141
SM1TDE   14009.3  SE5CEU    Last day!            1142
S57EA   144370.0  F1EBK    Cr 2sec/15db SScatter TNX    1143
VA3YX   3818.0   K2MUB    net control           1143
IZ8FDH   14262.0  MM3AWD/M   LH SCO 030            1144
AI4FH   14239.0  P29KPH    SO. CROSS DX NET         1145
AI4FH   14239.0  VK6ZAI    SO. CROSS DX NET         1145
K1GUN   50110.0  KP3A                     1145
JF3LGC   7008.0   JA3QOS/6   from Okinawa 47001        1146
KZ4V    7005.0   FO/N6JA                    1146
HA7UG   14175.1  RA6MQ    RDA RO10             1147
HA5RL   144370.0  EI5FK    Best 520/14, cul Charles     1148
LA5WQ   7005.0   KZ4V                     1149
W3UR    50110.0  CO8LY                     1149
W9FXA   7004.5   FO/N6JA                    1149
DM2HB   14220.0  LI2T     YL                1150
OK1AD   18075.0  PP5TO/PY1                   1153
ON7TQ   7064.0   F/ON6JUN/P  special event Normandie qsl ON  1153
OO5QN   7064.0   F/ON6JUN/P  special event station D-day   1153
5B4AHO   14220.0  LI2T                     1154
W8TWA   14014.0  BX2AJ    XU VIA BURO           1154
JA4BPI   21070.0  ZR2ABT    BPSK31 op:Neels ,Gamtoos South  1155
JA4RED   14190.0  W6VA                     1155
W2QO    24921.2  W2QO     PSK               1155
W9IXX   50125.0  CO8LY    CQ                1155
M3CVN   7064.0   F/ON6JUN/P  D-Day LOUD!           1156
JH7RTQ   21250.0  UK/JA8WGG  cq cq              1157
OK1AD   18072.3  9H3UT                     1157
W3UR    50109.5  CO8DM    FL11 > FM19           1157
JH7RTQ   21222.0  XU7TZG    via ON4AJV            1158
JH7RTQ   21270.0  VU2DSI    cq cq              1159
BG7MLD   21300.0  BG7LHY    cq cq dx no takers       1201
JI1TMH   18135.0  OH0RJ    cq                1201
ON6NL   14015.0  TA2BD    QRP 2W!             1202
W9IXX   50109.0  CO8DM    CW                1202
JA0EKI   3505.0   T88AG    CQ 599              1203
W2QN    18135.0  OH0RJ    op Lars             1204
JA0LHU   18135.0  OH0RJ    4ele 1kw not so strong      1206
EI3EBB   144000.0  EI5FK    Any news on the egg?       1207
DK5IR   14205.7  LI6LDA    cq                1208
ON6NL   14035.0  YOBC     Radio Rumania International   1208
DG6PU   14205.5  LI6LDA    Op, len             1209
EI5FK   144000.0  EI3EBB    50.110 Alan           1210
OZ4DLT   14195.0  W1ZFL    VERYYYYYYYYYYYY GREAT DX     1210
SM0OGQ   14016.1  SE0KCR    last day, via SM0KCR       1210
W3UR    50110.0  KP4EIT    CQ DX              1210
PA7PYR   7064.0   F/ON6JUN/P  SPEC. EVENT via ON5SD      1213
SM0OGQ   14024.1  OL30A    spec.call            1213
W2QN    18140.5  4L4KK                     1213
KZ4V    10114.0  CU5AOA                    1215
OZ4DLT   14195.0  W8PHZ    FRIEND OF NINO ????       1215
UA0FLZ   1823.0   T88AG    .                1215
OK1AD   18068.1  W1HI     Ri, Ed, 100 w to 10 el Logperi  1216
K2MFY   14017.6  SJ4OR    via SM4BNZ            1217
6K0VM   7003.3   DS50KJR/L  CQ                1218
DF7HX   14072.1  UA9FV    BPSK31 Valery PERM        1218
JI1TMH   18143.0  DL2DXA    cq.dx              1219
K2MFY   14195.0  JA8ECS                    1219
N4NN    50125.0  CO8LY    59 INTO EM90           1219
K2MFY   18075.0  HK3CQ                     1220
W4OFG   50125.0  CO8LY    59 into EM90           1220
HA5RL   144370.1  PSE     TX 2nd, or 144.360 OK??     1221
JA0LHU   18140.0  9A4W     working JA            1221
M3CVN   14024.1  OL30A    Thanks 3rd Band!         1221
VK4TUX   14070.2  RW9OA    Victor 578            1221
DXCC    14195.0  IT9RYH    nino finally removed .ITALY FC  1222
HA5RL   144370.2  RA3GES    ko92(>JN97            1223
K6OY    3505.0   T88AQ    Still loud            1223
K4YMQ   50125.0  CO8LY    into em63 58           1224
VR2XMT   14225.0  N4JR     57                1224
AI4FH   14239.0  KH2UZ    SO. CROSS DX NET         1225
SM3VDX   3750.0   SJ3JR    spec call op ove qsl v sk3jr   1225
IV3VBM   18146.0  RA9FC    CQ                1226
JE1OHL   18140.0  9A4W     CQ CQ JA             1226
JI1TMH   18154.0  IZ6BXV    cq. JA              1226
K2MFY   14207.0  JA5UZ                     1226
K4BI    50125.0  CO8LY    QSL via EA7ADH          1228
F1FSU   7072.5   TM6JUN    special call 61 anniversaire d  1229
W2QO    14071.2  W5BBR    PSK               1229
W2QO    14071.2  WA4YRK    PSK               1229
AI4FH   14239.0  VK4NL    SO. CROSS DX NET         1230
BG7MLD   14255.0  BG7LHY    cqcq cq NA            1230
ON5YX   14017.0  Z37HWX                    1230
G0SOY   14210.0  YU35X    OP BRANI QSL HC YU1XW      1231
HA5RL   144360.0  RA3GES    GES 1st RL 2nd OK        1232
G0SOY   14210.0  YU35XW    correct callYU35XW        1233
KZ4V    18073.0  EA3KU    cq                1233
JI1TMH   18130.0  IK4GRO    cq. JA              1234
HA7UG   14177.0  RK6YYA/4/M  RDA SR22             1235
K4MQG   50110.0  PJ5NA                     1235
K9SEX   14198.0  LA2FKA                    1235
SM0OGQ   14014.4  SE0PSO    last day, via SM0PSO       1235
PA0WLB   14016.8  Z37HWX    Zoki               1237
W3RJ    14007.6  DATA     transmission - obnoxious     1237
JR0JCB   21200.0  UK/JA8WGG                   1238
W2QO    14070.8  WA4FLZ    PSK               1238
DO1KDW   7037.0   DF0DW    FSK441              1239
DS5KJR   7003.3   6K50VM    CQ                1239
JI1TMH   18150.0  I2RR     cq.               1239
W5UN    50109.6  PJ5NA    CQing 57 in NE Texas       1239
DO1KDW   144370.0  DF0DW    cq                1240
HA5UK   144370.0  PA3FSA    tnx,best was 1860/16       1242
N4NN    50110.0  PJ5NA    44 INTO EM90           1242
PA3FSA   144370.0  HA5UK    tnx best 1240/17 1600/12 73 jo  1242
SM0OGQ   14010.0  W3RJ     CQ DX              1242
3B8IK   21070.0  UA6CD                     1243
SP1RWX   7073.0                          1243
3B8IK   21070.5  UA3PAB    psk 31              1244
DL1AOQ   14016.9  Z37HWX    qrq no takers          1244
DL1AZZ   10116.4  T94DO    via DJ2MX            1244
K4YMQ   50110.0  PJ5NA    cqing begging          1244
G8VHI   144370.0  DH2UAK    jo71>io92 hrd 480/5dB      1245
JR0JCB   21242.0  5R8FL    CQ                1245
K4BI    50110.0  PJ5NA    FK87 - St. Eustatius       1245
OM7PY   14012.8  LA/DL2VFR  eu-056              1246
W6UC    3799.0   W6OG     big signal on quiet band     1246
ON2CYV   144300.0  M0FGH    Strong              1247
RX3RC   14180.0  RK6YYA/4/M  RDA SR-35            1249
DL6BF   144360.0  RA3GES    sked next ?           1250
JH7RTQ   21255.0  A52EGV    cq cq              1252
N5UXT   50110.0  PJ5NA    into em40            1252
W1JJ    50015.0  9Y4AT/B   539               1252
W2QO    14071.4  AA5VU    PSK               1252
AA5AU   50110.0  PJ5NA    5x5 into EL 49, CQ        1253
DL5WW   14180.0  RK6YYA/4/M  now SR-35            1253
W2QO    14072.0  VE1SKY    PSK               1253
IK2SNG   14017.0  SE4BNZ    via SM4BNZ            1254
JF3BFS   21020.5  3B8FG                     1254
VE2QRA   14255.0  BG7LHY    5-1 in Qc qrz na         1254
UR5QU   50040.0  SV1SIX/B   very strong in KN77       1256
AA5VU   14070.0  9V1UV    PSK +1393 Calling CQ NA     1257
3B8IK   21070.5  JA0UUA    very weak            1258
G8BMP   14072.2  IG9/I5HLK  BPSK31 AF-019          1258
K9DXR   21255.0  A52???                    1258
W3RJ    14019.7  DK6AP    band open but very quiet     1258
WA4GZK   50110.0  PJ5NA    Q5 into EM73           1258
XE2OR   50035.0  XE2OR/B   test               1258
G8BMP   14071.7  F6GSI    BPSK31              1300
K9DXR   18155.0  OH2BAD                    1300
LA1VNA   14255.0  BG7LHY    strong              1300
OM7PY   14004.9  T88AG                     1300
W2QO    14071.5  W8ERN    PSK31              1300
DC1MWB   144360.1  UY0UP    sked? JN58            1302
IK2SNG   14012.0  LA/DL2VFR  EU-056              1302
JR0JCB   14015.4  4S7KM    CQ                1302
VE2QRA   14004.9  T88AG    strong.... simplex...easy fm q  1302
G8BMP   14082.7  SQ3RX    RTTY CQ             1305
JA3KWZ   14004.9  T88AG    CW His last day in T8.      1305
M1KMC   18140.0  CT2HRB    Miguel,very hard qrn5/5     1305
W9GE    14004.8  T88AG    QSX 14004.80           1308
JR0JCB   21255.0  A52EGV    QRZ               1309
JA4HCG   3799.0   JA4HCG    staning-by on this freq'     1311
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.03 s