DXDB

DX spottings on December 7 2004 - page 1 of 6

DO7RM   1850.0   ENGL.    Listen Phonie 5 9=30       0000
F1AKK   144300.0  F6KEQ    IN98 CQ Scandinavia       0001
KC3MR   3501.0   US0ZZ                     0001
W0EWM   10108.0  C56JHF    QSX 10109.20           0001
DJ2EV   3504.0   LY2KN    clg cq dx            0002
ND3F    3510.5   EA1BSU                    0002
OK1TEH   144064.0  PD0RFU    559-7qsb>519 jo70-jo32 tnx    0002
XE2JSP   21304.9  8N0SON/0   special call, Take        0002
OK1TEH   144194.0  PD0RFU    sri qrg Rene :-)         0003
OK1TEH   144240.0  G7RAU    still 559-7 fb Dave       0004
W4TRY   7078.0   VP2MQQ                    0004
DL3IAS   432220.0  F5PEJ    55 jn09xt(>jn49ej also 2m    0005
W6KY    21280.1  6M0MM                     0006
PP5JD   50110.0  FJ5DX    cq                0008
CT2ITZ   7060.0   VU4NRO    tks for new one         0009
W4FOA   14012.8  VR2BG    Brett CQn            0009
W7MH    14087.0  PY0S/PS7JN  simplex             0009
K9RZZ   7031.1   NP3CW    JULIO              0010
WA6DKN   18150.0  BD7OH    54 Los Angeles          0010
BD7OH   18150.0  N6AW     59                0012
K3JJG   1821.0   G3FPQ    David w/ K1RX; nice signal    0012
PP5JD   50015.0  9Y4AT/B   559               0012
CT2ITZ   7060.0   VU4RN    WHO IS THE JOKER WHO PUT A SPO  0013
SV3FUO   7078.0   VP2MQQ                    0013
CT2DX   7060.0   CT2ITZ    not ct2itz spot.         0014
PD0RFU   144190.0  OK1KT    52/52 jo70/jo32         0015
JA1WSK   14070.1  PY0S/PS7JN  RTTY               0017
K1FE    1850.0   EI7JM                     0017
KL7D    7060.0   CT2ITZ    Lots uv junk spots here today.  0017
JA6AKW   21034.0  FK8AH                     0018
N8TT    14000.0  BOZO     Hows the wife Bozo?       0018
JA1WSK   14087.1  PY0S/PS7JN  RTTY frq correction       0020
KF4NEF   14267.0  K9C     Christmas SE           0021
KG6I    14087.0  PY0S/PS7JN  Simplex fair sig in N. CA    0021
DL9GRE   144400.0  F6CBH    JN19 -- JO61           0022
W4TRY   7076.5   VP2MQQ    LSN 7250             0022
WZ8K    7025.0   PJ2GT                     0022
W8QZA   14087.3  PY0S/PS7JN  Wkd 5 Wtts fron So CA      0023
WE9V    14199.8  TI2GBY                    0023
N4JA    14087.3  W8ZQA    life's too short to run QRP   0024
AH6RR   18150.0  BD7OH    Comming up in Hawaii Cq     0025
WP4CQ   3502.0   RD3ZC    CORRECTION CALL         0025
DJ5AV   3797.0   9K2MU    cq                0026
CT1ITZ   1832.1   VU4RBI    TNX FER NEW ONE ON TOP BAND   0030
N8TT    14000.0  BO?     last posting not made by me   0030
ZL3JT   50110.0  VK5UBC    Brian, 55 in ZL3         0030
PA2DW   144235.0  OE1SOW    Sri lost u...          0031
WA5HOD   18150.0  TE1ST                     0033
KC9DJJ   14246.3  PY2OE    Roger              0034
W4FOA   14005.0  V73NS                     0034
W8GEX   7076.0   VP2MQQ    john qsl w8qid          0034
K3JJG   1829.0   DJ0MDR    gud signal            0035
K8ROX   50265.0  N5SIX    EM42 MS FSK441A         0036
VA7DJ   18150.0  BD7OH                     0036
XE2JSP   21276.0  HL4CBX    Yoon, cq cq           0036
OE1SOW   144234.9  PA2DW    hrd you !! pse call agn     0038
W3GH    1820.7   G6PZ     cqn' loud            0038
W6VA    21276.0  HL4CBX                    0038
N4XD    3505.0   GW3UOF/HI3                  0039
K3GT  1 820700.0  G6PZ                     0040
KB4FB   14089.3  PY0S/PS7JN  RTTY 599 West Central FLA 73's  0040
N4XD    3504.0   LY2KN                     0040
OK1TEH   144194.0  PA3COB    59++>57 jo70-jo32 ufb tu     0040
WA5HOD   14000.0  TE1ST    test               0041
K3JJG   1833.0   RA6AX    John               0042
N4XD    3512.0   YZ1EW                     0042
VK1MJ   18150.0  BD7OH    % in VK             0042
OE1SOW   144234.8  PA2DW    oh,sorry,539 jn88ff gd luck   0044
CT2ITZ   1832.1   JOKER    who is the stupid putting wron  0045
W3WH    14000.0  V73NS                     0045
W3WH    14005.0  V73NS                     0045
W6AX    7066.0   PJ2GT    qsx 7244             0045
CT2ITZ   1832.0   JOKER    NEED HELP FIND JOKER IP PLSS   0046
K9RZZ   7025.9   CO8RJ                     0046
NW4V    10107.1  V51AS                     0046
W6VA    18117.0  RA0LB    CQ                0046
W2YC    14087.0  PY0S/PS7JN  RTTY               0047
W6UB    3795.0   HK0CZE    George w FB signal        0047
CT2ITZ   1832.0   CT2ITZ    STUPID GUY PUT WRONG SPOTS ME  0048
PP7ZZ   14086.1  PY0S/PS7JN  RTTY               0048
W3GH    1829.1   DJ0MDR    loud too             0048
W6AX    7001.9   GW3UOF/HI3                  0048
W0EWM   3795.0   HK4CZE    5/9 in MO            0049
W4QG    3795.0   HK4CZE    not hk0             0049
NA9DM   14267.0  K9C     Ave of Lights cert via AB9DU   0050
JA1WSK   14087.0  PY0S/PS7JN  RTTY CQ CQ sig up        0051
N4ABC   7006.0   VU4FAKE   DXped phoney! Never happened!  0052
CT2ITZ   1832.0   VU4     ANY SPOTS W. MY CALL ARE FALS  0053
W3BGN   1833.0   LY3UM    CQ                0054
K3JJG   1831.0   RA6AX    nw hr              0055
PT7BR   7062.0   PS8NF    cq cq              0055
VE5UA   14024.0  JT1JA    with nice signal         0055
JA1QXY   21240.0  VU4RBI    AS-001              0056
W6DRB   18117.0  RA0LB    george              0056
AB9V    14004.9  V73NS    QSX 14005.99           0057
JA3KWZ   21240.9  VU4RBI                    0057
YB0AZ   21241.0  VU4RBI    big signal            0057
YV5OHW   14000.0  MM0BQN    Hi John see Nex contest     0057
CT2ITZ   1832.1   CT2ITZ    GET A LIFE            0058
IV3TRK   7075.0   TJ6JA    QSL ja3emu            0059
KA2BKG   7076.6   VP2MQQ                    0059
MM0BQN   14000.0  YV5OHW    Gm Greg             0059
PT7BR   7075.0   TZ6JA    cq cq              0100
W4QG    101007.0  V51AS    nice signal!           0100
OE5VRL 24 048899.0  DB0NCO    jn59nb 599+ in JN78dk 1st hrd  0101
W4QG    10107.1  V51AS    nice signal!           0101
N7RT    21240.6  VU4RBI    Simplex wid JA pile. NIL hr   0102
PY1NX   7075.0   TZ6JA    59++ easy            0102
VE1ZZ   3503.8   VU2GSM    op kanti             0102
K3NC    14082.0  CX7BF                     0103
JA1AKL   21285.0  VU4NRO                    0104
NO8D    7075.1   TJ6JA    S9+10 -- No split : (     0105
W6LEN   14024.0  JT1JA    gud sig, gud op, clg cq lonely  0105
EA7HB   7075.0   TZ6JA    via ja3emu            0106
VO1EJ   10107.3  V51AS    op Frank             0106
N4BAA   3504.0   VU2GSM    Good SIgnal in VA! TNX QSO!   0108
YB0AZ   21285.0  VU4NRO    VIA VU2APR DIRECT ONLY $$$    0108
K6KDK   18155.0  JE1MMX    cqcq .. big sig on west coast  0109
OE5VRL 1 296830.0  GB3MHL    549 JN78DK JO02PB        0110
K5ZG    7214.0   TJ6JA    Lsn 7214             0111
K7WT    21241.0  VU4RBI                    0111
W6LEN   10107.2  A51AS    qsk up 1.5 gud ears       0111
W6VA    18140.0  A35RK    Paul               0111
AA5AU   10107.2  V51AS    qsx up              0112
EY8MM   7075.0   TZ6JA    pse look for asia        0113
W6AX    10107.0  V51AS    that's the call...        0113
K8BL    3501.0   VP2MNS                    0114
PT7AZ   14085.0  PY0S/PS7JN  rtty cq cq simples       0115
OE5VRL 1 296917.0  PI7QHN    cm53b 549 in JN78DK       0116
VA3EEA   7075.0   TZ6JA    QSX 7214.04 MAC         0117
W4FOA   7075.1   TZ6JA    QSX 7214 in Bamako        0117
W6LEN   10107.2  V51AS    oops, call correction, sri abt  0117
N4NN    7075.0   TJ6JA    QSX 7214.00 OP MAC 59 IN FLA  0119
RA3AJ   3501.0   VP2MNS    QSX 3501.99 fb signal up1    0119
K1GUN   1831.0   RA6AX    real good signal...       0121
K2ZB    3791.0   ER1QQ    Boris              0121
K4YYL   10107.1  A51AS    QSX 10108.55 wrk hr       0121
KA2BZS   7075.0   TZ6JA    QSX 7214.04 Correct Call...   0121
VE9HF   10107.2  V51AS    U                0121
W2UP    10107.2  V51AS    correct call           0121
KG6I    10107.2  V51AS    Frank med gud N. CA       0122
NR1R    3505.0   3B8CF                     0122
W6TER   10107.3  A51     Not A51, it is V51as       0122
K4YYL   10107.1  V51AS    QSX 10108.55 Call Correction (  0123
OE5VRL   432933.0  GB3BSL    539 IO81QJ JN78DK 1252km     0123
KN5U    10107.3  V51AS    doesn't return QSL's       0124
N7SEJ   18139.9  W7TSQ    PLS CALL ME NOW         0124
K1GUN   1831.0   K3UL     bobby you're 40 over!!      0125
AD1C    7075.0   TZ6JA    QSX 7214.00 by # on 1s now    0126
K5ZG    3504.9   3B8CF                     0126
SP3BGD   10108.9  VP8DID                    0126
W0MM    7075.1   TZ6JA    #1 right now QSX up       0126
ZL3JT   50046.0  VK8RAS/B   539 in ZL3            0126
JA1QXY   21285.0  VU4NRO    MAKE A LIST HIMSELF       0127
N4BAA   10107.1  V51AS                     0127
AF2C    14005.0  V73NS    qsx up about 1          0129
AK2A    14000.0  V51AS    He QSL's via Buro        0130
JE3GUG   21285.0  VU4NRO    FB SIG op.sara/vu3rsb      0130
AA8OY   3503.8   BS7HTST   IGNORE! - test only       0131
N4BAA   14005.0  V73NS                     0131
N7HIY   10107.0  V51AS    11 qso's, 11 qsls        0131
K5ZG    3503.5   HB9BIN                    0132
K8BL    10107.0  V51AS    mail stolen, not his fault    0132
N9CK    7003.1   VP8DID    CQ                0132
N4NN    7075.0   TZ6JA    QSX 7214.00 #S          0133
SP3BGD   7003.0   VP8DID    up                0133
W5VU    10100.0  V51     qsl ok w. reg mail        0133
JA2TBS   21285.0  VU4NRO    QRZ USA USA           0134
K7NN    50125.0  K5ETX    DM42 to EL17 AZ to TX      0134
W0ANZ   10107.1  V51AS    I lost $5 too          0134
W1CSM   1828.0   DJ0MDR                    0134
W6LEN   14005.0  V73NS    qsx up 2, great sig es operato  0134
W6QNE   14079.6  N2MFT    RTTY ANTHONY A WINDSOR      0134
W6VA    21230.0  V8ASV                     0134
N3ZOM   21285.0  VU4NRO    WRONG band and time again!    0136
N4PQX   3791.0   ER1QQ    Boris              0136
N7RT    10100.0  V51AS    Registered mail did not wrk fe  0136
VA3EEA   7003.0   VP8DID    QSX 7004.04           0136
WA0ROI   10107.0  V51AS    QSO=7 QSL=0           0136
RA9CUH   14240.0  RA9CUH    CQ CQ CQ DX           0137
W6QNE   14079.6  CX7BF    RTTY WALT MONTEVIDEO 11000    0137
KJ9D    3500.9   VP2MNS                    0139
N7RT    21240.8  VU4RBI    Mni LU, CX, calling up 10    0139
VE3NE   3509.0   RA3AJ    good signal Val         0140
NU4B    10107.0  V51AS    Has always QSL'd         0142
K0XB    3501.0   VP2MNS    QSX 3502.27           0143
YV5OHW   7027.3   W7QC     cq cq DX !!           0143
PY4FQ   21285.0  VU4NRO    VU4 does not work in CW?     0144
K5LJ    10107.2  V51AS    Always QSL'd for me       0145
YV5OHW   7008.9   CM6YVC    QRS QRS             0145
NI1N    10107.0  V51AS    rcvd my just fine        0146
K6JAJ   21240.8  VU4RBI    QSX 21250.12 HAVNT HRD NW FOR  0147
K8ROX   50258.0  KI0LE    EN36 FSK441A           0148
K8SIX   10107.0  V51AS    $5 & SAE got 5 Q's conf     0148
N6MZ    21240.0  VU2RBI    10 min. SP opening yesterday   0148
PY7ZZ   21241.0  VU4RBI    55 here.thru Long Path      0148
K1FE    3799.0   OK2BJJ                    0150
KN4F    14195.0  4S7AB    NO COPY HERE/BUT WORKING STATS  0150
RU4LM   3529.0   EY7AF    cq cq              0150
PY7ZZ   21285.0  VU4NRO    just worked ah7c 55 here LP   0151
W3YY    7005.1   VU2GSM                    0152
JJ1BDX   21284.9  VU4NRO    LIST only - follow the directi  0153
K6KDK   18140.0  ZK1CG    in QSO              0153
WA5HOD   14000.0  WA5HOD    test               0153
W6AX    7075.0   TZ6JA    qsx 7207 now #6         0154
K1FE    3795.0   SQ6ADL                    0155
K6VVA   14286.0  VU2DVP    wkd LP ... too bad the VU4 isn  0155
N7DC    21284.9  VU4NRO    apparentlyl no prop chart    0155
WK0F    14009.8  V31LZ                     0155
K6VVA   14002.0  4S7CF    wkd LP              0156
K8MV    3501.1   VP2MNS    ONLY Europe now!!!        0156
W4FOA   7006.3   3B8CF    JACKY CQING           0156
SP3BGD   7053.2   HC1VB    RTTY               0157
DS4DTG   21285.0  VU4NRO    59                0158
W4FOA   7003.0   VP8DID    QSX UP 1             0159
KG6I    21240.0  VU4     nuthin there           0200
K6SAS   14000.0  N7DC     quit bitching...go to bed AH   0201
VA3DX   3791.0   ER1QQ                     0201
JA3KWZ   21285.0  VU4NRO    Stateside only. Up 5       0202
KE4WBO   50025.0  YV4AB/B   529 fk50>el96 47.1 hk fm in al  0203
W6AX    21260.0  3D2FI                     0203
ZL3JT   50047.0  VK8RAS/B   weak now...519 in RE66      0203
N4DB    50125.0  N3AUS    EN91 > EN80           0204
YV5LIX   50110.0  YV5OHW                    0205
K8SIX   7075.0   TZ6JA    QSX 7208.00 No CW on trip    0207
L1DS    7075.0   TZ6JA    WA5IPS you are not a #6     0207
VA3DX   3787.0   VC9COAL   cq , corr call 4 letters suffi  0207
W6AX    10114.4  VP2MKK                    0207
WA5VGI   14185.9  VU2DVP                    0207
PR7CM   21285.0  PY7ZZ    u lsn LP?            0208
UA4LY   7055.0   RD3ZF    CQ                0208
EA4NP   10114.4  VP2MKK    cq lonely            0212
N7DC    7075.0   TZ6JA    digi up on top him nw      0212
AA8OY   28010.6  KP5TEST   Test only - ignore        0216
XE1MW   21241.0  VU4RBI    Look from Mexico pse       0216
K8BL    7075.0   TZ6JA    listn 7208 on 8's        0217
AD6WL   7075.0   TZ6JA                     0218
N0RQ    50105.0  XE2TG    cw, heard in EM13        0218
W6AX    7003.0   VP8DD    up 1               0218
W6AX    7003.0   VP8DID    missed key, sri         0218
AB0NSO   1800.0   B0ZO     watts going on bozo lid city   0219
W6AX    14195.0  4S7AB    lp                0220
W9SUS   144200.0  KW3W     test               0221
W4TRH   50125.6  AD4FA    CW hollow sound         0222
WV1K    3505.0   YZ1EW                     0222
JA2TBS   21285.0  VU4RBI    LIST QSO             0224
N7SEJ   21285.0  AA8OY    WISHFUL THINKING         0224
UA4RC   7003.0   VP8DID    QSX 7004.00           0224
W5SSG   50105.0  XE2TG    easy contact on 6m CW      0224
KE4WBO   50073.6  W5RP     599 dm91>el96          0225
JA1JMF   21285.0  VU4RBI    Stn. changed           0226
W2KA    10106.8  V51AS                     0226
RU4LM   3508.0   PZ5RA    cq fb signal          0227
DS4DTG   21285.0  VU4RBI    59                0228
K7BV/1   50125.0  AD4F     CQ slow CW EM75         0228
W5SSG   50125.0  KD4ESV    59 in TX             0229
N3GJ    1830.8   VP2MNS                    0230
W4TRH   50125.6  AD4F     Call corr ;-)          0230
W6AX    10107.8  CO8LY                     0230
JG3LEB   50000.0  BY/VIDE0   49.75 qtf 310 Es         0231
K0XB    3508.0   PZ5RA                     0231
K4RX    50125.0  K5GJR    EL17 59 Randy          0232
JF1IXE   21245.0  ZK1COW    qsl via F6COW          0234
BL0JOB   7000.0   F0OLS                     0236
AD8P    7000.0   N0SIGS    DID SOMEBODY FLIP A SWITCH    0237
W5SSG   50130.0  KG4NZR    em11 to el 98          0237
WB6RSE   1831.0   VP2MNS                    0237
K2LS    3790.9   ER1QQ    BORIS              0238
OH2NSM   3790.0   TZ6JA    QSY 10min            0238
PP8EB   21245.0  ZK1COW    57 in north Brasil        0238
AD7BG   50105.1  XE2TG    559 IN dm41           0239
KP3T    3508.0   PZ5RA    IN QSO              0239
K2LS    3790.0   ER1QQ    NOW HERE CQ           0240
KA1CJI   3795.0   YU1FJK    Pop - very nice signal      0241
ZL2LE   50110.2  VK3DUT                    0242
K4RX    50155.0  K7TOP    55                0244
KT1V    3508.0   PZ5A                     0244
KT1V    3508.0   PZ5RA                     0244
NE1B    3790.0   ER1QQ    Boris in Moldova         0244
W0EWM   10106.7  V51AS                     0246
W5SSG   50155.0  W7RV     em11 to dm43           0246
K4RX    50105.0  XE2TG    599 fb              0248
W5SSG   50130.0  KJ6HI    em11 to dm03           0248
K2LS    3790.9   I0KDS                     0249
KE4WBO   50130.0  N6YIE    5x7 dm14>el96          0250
W0EWM   10114.4  VP2MKK                    0251
W6TER   21245.0  ZK1COW                    0251
ZL2LE   50110.0  VK3CJS                    0252
AD7BG   50100.0  N5AW     559 OFF BACK OF BEAM IN DM41   0254
K5RC    3507.9   PZ5RA    QSX 3510.0            0254
W2IRT   3795.0   YU1FJK    Massive sigs to NYC       0254
W5GAI   50105.0  XE2TG    DL49 599 in EM10 Qsl WD9EWK   0257
W3HQ    10107.0  V51AS                     0258
W5SSG   50170.0  K7TOP    em11 to dm43           0259
W5SSG   50160.0  KG6KH    em11 to dm12           0302
PT7VB   3501.7   V51AS                     0303
VK36    50110.0  ZL2AAA    into qf12            0303
NI1N    3787.0   VC9COAL   special call           0306
W0MM    10104.9  5R8GZ    Nice sig             0306
YV1DIG   7014.3   VP2MKK                    0306
N4NN    3795.0   YU1FJK    HAD TO GO            0308
VE3ZI   1829.0   ZS1JX                     0308
ZS6WB   1834.0   ZS6UT    CQ                0308
A61Q    3515.0   A61Q     QRV Now             0310
LU5FC   7007.2   EY8CQ    cq dx              0310
VE3ZI   1834.0   ZS6UT                     0310
W3HQ    10105.1  5R8GZ                     0310
W4ZAN   14200.0  9K2GS    lp via south america       0312
LU2NI   21245.0  ZK1COW    CQ CQ              0313
WP3UK   50110.0  WP3UK    EL COQUI ESTA, MOJAO. QUE LIND  0313
W5SSG   50175.0  K7ICW    hd dwn in the band dm26     0314
WK9L    3799.0   OK2BJJ    He Can't hear !!!        0314
W9IGJ   14185.0  VU2DUP    5&7 @ 355 degrees        0315
K2TQC   3515.0   A61Q     TNX QSO ON 80M! 559-559     0316
KD5VHZ   50122.0  AH6FC    Portable 7 DM41 heard EM15    0316
W0EK    3790.0   ER1QQ                     0316
W6KY    21245.1  ZK1COW    Still Strong..          0316
MM1DHU   3795.0   YU1FJK    cq midwest big pile       0317
N4NN    3799.0   OK2BJJ    59 IN FLA            0317
YV1DIG   7007.0   EY8CQ    cq loud             0317
DS5GSP   24931.0  VU4RBI                    0318
N4NN    3790.0   ER1QQ    59 IN FLA            0320
YV5LIX   7007.0   EY8CQ    599               0321
HK3JFF   7070.0   HK3JFF    reporta a hk2buz         0322
MM1DHU   3799.0   OK2BJJ    cq no takers           0322
W0VX    50105.0  XE2TG    DL49>EM12 599          0322
HK3JFF   7070.0   HK2BUZ                    0323
K5AB    50133.5  AH6FC/W7   cq  DM-41 > EM-10        0323
JA5XAE   24931.0  VU4RBI    ONFREQ              0324
N2BT    7014.5   VP2MKK                    0324
PT7BR   24931.0  VU4RBI    bingo              0324
AD6WL   50140.0  K5ETX    EL17               0325
HK3JFF   7080.0   HK3BZO    59                0326
EW2AA   3508.0   PZ5RA    QSX 3509.34 up          0327
ZL3TY   144143.0  EA3DXU    19105km, EME JT65b QSO, tnx Jo  0327
OK1CF   7002.9   VP8DID    up 1               0328
K0GU    50007.0  XE2HWB/B   DL44>DN70 Es           0330
JA5XAE   21285.0  VU4NRO    ONFREQ. LIST           0331
A61Q    3515.0   RX4HB    not hear you!          0332
AD8P    1823.0   K1GUN    CQ DX              0332
B0ZO    7003.0   WN6M     hey dummy, buy a dummy load   0332
VE9DX   7014.3   VP2MKK    Up 1.17             0332
W7CNK   50007.7  XE2HWB/B   559 -> em15           0333
YV1DIG   3512.0   YZ1EW                     0333
W8HGH   10106.0  V51AS    gud sig into virginia      0334
YV5LIX   3508.0   PZ5RA                     0334
K0GU    50125.0  K5ETX    EL17>DN70 Es QSY 140       0336
W3HY    10114.   CO8LY                     0336
W3HY    10114.0  CO8LY                     0336
YV1DIG   1833.9   RA6AX    cq loud 599           0336
A61Q    10103.0  A61Q     I'm Here!            0337
YV1DIG   3791.0   ER1QQ    cq                0338
EW2AA   10103.1  A61Q                     0339
WP3UK 10 103000.0  WP3UK    GOOD S.. 3-5DB,,A61Q FROM P.R.  0341
JE8JXW   24931.0  VU4RBI    tnx               0342
W5GAI   50125.0  KA7CVJ    DM43 AZ 57 in EM10 TX      0343
N4JF    10103.4  5R8GZ    cq                0344
K7TOP   50060.0  K5AB/B    599= EM01-DM43          0346
N6ZO    1833.4   ZS6UT    cq                0346
VE3NE   3509.0   HP3XUG                    0346
NJ1H    7016.8   RV6YZ/6   CW                0347
KA8ZPE   10115.0  CO8LY                     0349
JG3LEB   51268.0  BY/AUDI0   qtf 270             0350
NJ1H    7001.9   GW3UOF/HI3  CW                0352
JA     21931.0  VU4RBI    QSX 24940            0354
YV5LIX   1834.0   RA6DX    with NP4A 559          0354
KC7WV   14260.0  3D2FI    OC-121 BEACHCOMBER IS.      0355
KO7T    10114.1  CO8LY                     0357
N4PQX   3795.2   TZ6JA                     0357
YV1DIG   3514.2   UR5VR                     0357
JA     24931.0  VU4RBI    QSX 24940            0359
PT7BR   3795.2   TZ6JA    big signal            0400
A61Q    14020.0  A61Q     QRV HERE             0406
AD8P    1834.1   RA6AX    GM JOHN NICE SIG         0406
N0RQ    50120.0  XE2TG    ssb, DL49, heard in em13     0406
N4YIC   7010.0   HB9ZE                     0406
N6ZO    1834.8   RA6AX                     0406
PY8AZT   3795.2   TZ6JA    got it! Tnx Pepe!        0408
W2GFF   50135.0  KJ6HI    dm03(>em60 59          0408
W5GAI   14260.0  3D2FI    IOTA OC-121 VIA G0UIH      0408
IZ8EDJ   7046.5   CX2DDP                    0410
N5DRG   50120.0  XE2TG                     0410
DG7LAZ   3795.0   TZ6JA    pile up terrible noise      0412
AK3E    50265.0  KB9ZTF    EN53>>FM19 JT6M         0414
F5MNW   7001.8   GW3AOF/HI3                  0414
G4UFK   1817.5   W1AW     s7 this morning         0414
N4NN    3795.2   TZ6JA    59 in fla            0414
IT9AUA   7003.1   VP8DID    CQ..lsn up 1 via DJ2VO      0415
W5GAI   50135.0  K7JA     DM03 CA 57 in EM10 TX      0415
US0AK   3639.0   CX2DDP                    0416
F5MNW   7001.8   GW3UOF/HI3  sri call             0417
W2GFF   50155.0  K7JA     dm03(>em60 55          0418
US0AK   7047.0   CX2DDP                    0420
JF2RDG   14197.0  9K2GS                     0422
K4SE    3795.0   TZ6JZ    LET HIM XMIT, GUYS!       0422
N6JET   50120.0  XE2TG    55 in San Jose CA        0423
US0AK   7003.0   VP8DID    QSX 7004.1            0423
W7FG    14200.0  ZS6SD    S-8/9 in Oklahoma        0424
AB4PP   3795.0   TZ6JA    w3jxp must have said his call  0425
DL8LAS   1822.0   W3UR     cq af fb sig           0425
PR7AR   3790.0   TZ6JA    * NEW ONE IN 80M * ;)      0425
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.03 s