DXDB

DX spottings on December 9 2004 - page 1 of 7

DD3SP   144305.3  G4KWQ    fb slow qsb 51-59        0000
W2BHK   3791.0   LZ1KY    w/lz2lds             0000
W4WV    3791.0   LZ1KY    w/lz2lds          LZ  0001
DL1YAW   144214.0  G7RAU    THE BEACON !(cw)         0002
KC9BQA   50125.0  AD5SI    59= EM24>EN63          0002
K5JMP   50135.0  K5DNL    heard 5/3 in fm18        0003
KE4YD   7000.0   VU4     Sunrise@vu4 No 40 Mtrs      0003
N4RD    14153.5  PJ4/WW4LL                   0003
AK3E    50130.0  N5FF     EM12>>FM19 59.          0004
EI5FK   144253.0  F1PKA    ALAN 54 jn26           0005
N8UUP   50155.0  KC0IFQ    Kansas EM17>EN82         0006
AH6FC   50127.9  KC0RWC    59 dm 41, lost in qsb      0008
N0JK    50155.0  W9THD    En71 > em17           0008
N8CJK   50135.0  K5DNL    em15 5/9             0010
DL1YAW   144300.0  GU8FBO    in89               0011
K4ZNC   3799.0   CT1IZU    Shel here now          0011
K5IX    50125.0  KB3KUA    EN91               0011
W2BHK   3795.1   CU3GD                     0012
W4WV    3795.1   CU3GD    CU !*W4WV            0012
W4PV    3795.2   CU3GD                     0013
N8UUP   50080.0  K0UO/B    599 EM07>EN82          0014
W2BHK   3799.0   CT1IZU    loud               0014
DG1NSE   144263.0  GW0GET    io73tg 54 in jn59 wkd      0015
WB7B    21285.0  V8ASV                     0015
K7NN    50078.0  N0LL/B    em09ow to DM42li Arizona     0016
N2ZAS   3799.0   CT1IZU    LOUD IN PA            0016
PU2OCZ   50025.0  YV4AB/B   529 in GG66           0016
PU2OCZ   50015.0  9Y4AT/B   599               0017
G3XDY   432432.0  HB9F/B    589 JN36>JO02          0018
PU2OCZ   50036.0  OA4B     559 - in Lima          0018
ZL1AMO   14000.0  W4WV     guess we need a hf cluster    0018
K7LAZ   14206.0  VP2MKK    cq                0019
G7RAU   144444.0  DB0KI/B   IO90IR(TR>JO50WC day 3 599    0020
PU2OCZ   50055.0  V44KAI/B   539               0020
W5OZI   10106.0  VP8DID    QSX up 1-Loud in TX       0020
OE5MPL   144409.1  FX3THF/B   529 IN88gs>JN78cj;weaker now   0021
ZL1AMO   14000.0  PU2OCZ    oh now we need a /b cluster   0021
DL1YAW   144000.0  TROPO    good night            0022
K2CBM   7004.0   C56JHF                    0022
W4KL    3791.0   0Z1JY    NICK               0022
G3XDY  5 760905.0  HB9G/B    529 JN36>JO02 1st time hrd    0023
W4WV    3791.0   0Z1JY    NICK            ??  0023
AH6FC   50127.9  N0LL/B    55 in DM 41 de AH6FC/7      0025
EI5FK   432432.1  HB9F/B    519 solid            0027
KC2GOW   7004.0   C56JHF    NYC               0027
KI4FDF   7004.0   C56JHF    up1               0027
W6WRT   14025.8  VP2MKK    CQ                0027
F1VFH   1845.0   EI7JM                     0029
EY8MM   7081.0   VU4RBI                    0030
W4WV    7081.0   VU4RBI    VU4 !*W4WV            0030
W6TA    14028.4  KL7J                     0031
KC2GOW   7081.0   VU4     deep in noise          0032
EY8MM   7000.0   VE4RBI                    0033
EY8MM   7071.0   VU4RBI    sri fre just wkd yv5fci     0033
W4WV    7000.0   VE4RBI    VE !*W4WV            0033
EI5FK   432000.0  OE5VRL    Listening            0035
K8UT    14085.9  PY0S/PS7JN  RTTY cq no takers        0035
PY2NQ   7070.9   VU4RBI    simplex and strong        0036
WB7B    21285.0  DU1/NZ7X   in qso wid kn6pc         0036
K3SV    3500.0   HS72B    QRT, Antennas down and packed  0037
K6PSK   21290.0  XQ1VLY                    0037
W4WV    3500.0   HS72B    QRT, Antennas down and packed  0038
W4WV    10105.8  VP8DID    CQ UP              0039
W6TA    10105.8  VP8DID    CQ UP              0039
K4GLU   10102.9  VP2MKK                    0040
N0JK    50125.0  K8MMM    EN91 > em17           0040
W4WV    10102.9  VP2MKK    VP2M !*W4WV           0040
W4WV    10105.8  VP8DID    CQ UP           VP8  0040
W4WV    7001.0   C56JHF    C5 !*W4WV            0041
W6TA    10105.8  VP8DID    UP 1               0041
OE5VRL 1 296830.1  GB3MHL    559               0043
VE3MM   7001.0   C56JHF                    0044
RA9CUH   14240.0  RA9CUH    Where you NA and SA?       0046
W4WV    432211.0  OE5VRL/5   jn78dk 1663km 529      OE  0047
W4WV  10 368860.0  DB0JK/B   539 JO30>JO02        DL  0047
EI5FK   432211.0  OE5VRL/5   jn78dk 1663km 529        0048
KC9ECI   50125.0  KD4???    severe QSB            0048
N5JB    10106.1  VP8DID    up 1 falklands via dj2vo     0048
W6TA    10106.0  VP8DID    UP ONLY NO SIMPLEX!       0048
YT1VP   3503.0   W5UN     TNX nice QSO           0048
W4WV  1 296875.0  GB3USK/B   599 io81 congrats Rudi&Charlie  0049
KC3AK   3800.0   EA6WX    ANDREW MALLORCA         0050
W5UN    3795.2   CU3GD    looking fpr QSO's        0050
9K2CQ   7071.0   VU4RBI                    0051
PT7VB   7001.0   C56JHF    loud in sa            0051
W5UN    3503.0   YT1VP    tnx QSO Vlada          0051
DB5KN  1 296830.0  GB3MHL/B   599+++ jo02           0052
G3XDY 10 368860.0  DB0JK/B   539 JO30>JO02          0052
W6TA    21285.2  DU1/NZ7X                   0052
IZ1BII   7070.9   VU4RBI    wkd 55 here           0053
W2YC    7012.3   EA6NZ    KARL               0053
OE5VRL   432211.1  EI5FK    529 1663km 51 in ssb       0056
G3XDY 10 368875.0  DB0HW/B   539 JO51>JO02          0057
JH3DPB   21290.0  XQ1VLY    CQ                0057
W6TA    21267.0  8N0SON/0   CQ                0058
SP4AWE   7070.9   VU4RBI                    0059
NB1U    3505.0   PJ4/K4BAI                   0100
W4WV    3505.0   PJ4/K4BAI  PJ2 !*W4WV            0100
W6TA    21253.0  JJ1MZH    CQ                0100
W6TA    21275.0  PR2SFD    CQ                0101
G3XDY   432465.0  DF0ANN    559 JN59>JO02          0102
KC9BQA   50125.0  K5ASL    55 QSB EM51>EN63         0102
W6TA    21281.1  ZL1ABL    CQ                0102
YB5QZ   7070.9   VU4RBI    loud 59+ in Sumatra Is.     0102
YB5QZ   7070.9   VU4RBI    loud 59+ in Sumatra Is.     0103
W4WV    21290.1  JA3BCC    JA !*W4WV            0104
W6TA    21290.1  JA3BCC                    0104
W4WV    21290.1  DS2CYI    HL !*W4WV            0105
W6TA    21290.1  DS2CYI                    0105
IZ1BII   14008.0  TO4E     test sorry            0106
PT7VB   7071.0   VU4RBI    55                0107
W6TA    21270.0  RA0LGH    CQ                0107
G3XDY  2 320965.0  DB0AJA/B   529 JN59>JO02          0109
VR2BG   28200.0  IARUBCN   4:JA               0111
K2ZB    3793.0   EI8HZ    John strong           0112
KG7V    21272.0                         0112
KG7V    21272.1  DS2QEI                    0113
N1NK    3505.3   PJ4/K4BAI                   0113
W4WV    21272.1  DS2QEI    HL !*W4WV            0113
W4WV    3505.3   PJ4/K4BAI  PJ2 !*W4WV            0113
W6TA    21272.1  DS2QEI    CQ                0113
YT1HA   7070.8   IK0YVV    lsn lsn lsn           0113
M0DCM   7053.0   UN9GC    Sergey              0114
PY7ZY   7071.1   VU4RBI    simplex 57            0114
W9RN    10103.0  HC2SL    clg cq              0114
W9RN-87  10103.0  HC2SL    clg cq              0114
OE5VRL 24 048898.0  DB0NCO    599qsb JN59NB JN78DK 242km    0115
W6VA    21267.0  8N0SON/0   Special Olympic Nagano      0115
K3IXD   50135.0  K5DNL    em15>em93            0116
W5DN    50125.0  N9VX     No grid given 5/7 in EM20    0116
N2QT    7064.0   VP2MQQ    QSX 7274.09           0117
W4WV  10 368855.0  DB0ARB/B   559 JN69>JO02 909km!    DL  0117
W6TA    21275.0  JA1HOU    IN QSO W/W6VA          0117
G3XDY  1 296935.0  DB0YI/B   569 JO42>JO02          0118
K3IXD   50140.0  K4QO     em92 cqing            0118
KG7V    21266.8  8N0SON/0                   0118
WB7B    21021.0  HL5QY                     0118
W5DN    50125.0  K2PQI    Moving to 50140 with someone   0120
KF7E    7064.0   EA5AVL    56 wkg vp2mqq          0121
N9YB    7004.2   GW3UOF/HI3                  0121
W0SA    10103.0  HC2SL                     0121
W4WV    7004.2   GW3UOF/HI3  HI !*W4WV            0121
W8CAR   7003.9   GW3UOF/HI3                  0121
N2BY    21267.0  8N0SON/0   Special Olympics         0122
W4WV    7064.0   EA5AVL    56 wkg vp2mqq        EA  0122
W6TA    21275.0  W6VA     LOOKING FOR JA QSO\'S      0122
G3XDY 10 368855.0  DB0ARB/B   559 JN69>JO02 909km!       0123
W4WV    21275.0  W6VA     LOOKING FOR JA QSO\'S    K  0123
W5DN    50096.7  K4QI     CW FM 06             0126
K0GSV   10106.1  VP8DID    2 db above ESP in MO       0128
KF7E    21295.0  6K0HG    CQ                0128
W4WV    3505.0   PJ2/K4BAI  PJ2 !*W4WV            0128
WA4JQS   3505.0   PJ2/K4BAI                   0128
W4ARM   3527.0   WP4CQ                     0129
N0JK    50130.0  K4YI     EL88 > em17           0130
W4WV    14017.8  4S7CF    4S !*W4WV            0130
W6KH    14017.8  4S7CF                     0131
W0RLI   50125.0  N6SIX                     0133
W4WV    14190.0  VU4NRO    cq             VU4  0134
W4WV    14190.0  VU4RO    VU4 !*W4WV            0134
W0RLI   50125.0  KE6INA                    0135
W0RLI   50130.0  K6GXO                     0135
W7KNT   14190.0  VU4NRO    55 Sigs into Montana       0135
FM5JC   14001.0  W4WV     TIRED              0136
W5DN    50125.0  K4QI     FM06 SSB this time        0136
JF0JYR   14190.0  VU4NRO    cq                0137
JF0JYR   14190.0  VU4RO                     0137
W7ZR    3507.1   ZF2NT    CW                0138
KQ3F    7002.8   VP8DID    CQ                0139
VE3NE   1832.0   VP2MKK                    0139
W4WV    1832.0   VP2MKK    VP2M !*W4WV           0139
W4WV    7002.8   VP8DID    CQ             VP8  0140
KI4FDJ   14001.0                         0141
N7DC    14190.0  VU4RO    prop chars sez 10mhz       0141
W4WV  10 368855.0  DB0JO/B   579 JO31>JO02        DL  0141
N7YA    14000.0  W4WV     what are you doing??       0142
JA7BSD   14215.0  VU4RBI    Ja ok              0143
W0RLI   50125.0  K6NHK                     0143
W8CAR   1832.1   VP2MKK                    0144
WB6RSE   3507.0   ZF2NT    vy loud             0144
W6ED    7003.1   VP8DID    up 2               0145
K0GU    50060.0  WB5LLI/B   EM40>DN70 Es           0146
KF7E    14190.0  VU4NRO    chaos              0146
N4JF    7003.1   VP8DID                    0146
G3XDY 10 368855.0  DB0JO/B   579 JO31>JO02          0147
N4JF    7006.1   3B8CF    CQ                0147
PY7ZZ   14190.0  VU4NRO    nice sigs 57           0147
N4GG    3505.2   PJ4/K4BAI                   0148
ZL1AMO   14000.0  KF7E     they need ya jim         0148
W4WV    3505.2   PJ4/K4BAI  PJ2 !*W4WV            0149
W7LFA   14190.0  VU4NRO    easy in wa            0149
K2TO    7029.0   EA6NZ    S5-7 in NJ            0150
BV4FH   14190.0  VU4NRO    wkd W7,N6,KP2,PY2..       0151
YV5SSB   14190.0  VU4NRO    53 in caracas          0151
N5PHT   14190.0  VU4NRO    nil ntx sp or lp         0152
N4JF    10105.5  V51AS                     0153
N4YIC   7006.0   GW4UOF/HI3                  0153
NB4M    7006.1   3B8CF    559 in TN            0154
PY7ZZ   14216.0  VU4RBI    calling state side        0154
VA3EEA   10105.3  V51AS                     0154
W4WV    10105.3  V51AS    V5 !*W4WV            0154
W4WV    10105.5  V51AS    V5 !*W4WV            0154
DS2BGV   14190.0  VU4NRO    5/7 NR SEOUL           0156
DS2BGV   14216.0  VU4RBI    5/9 NR SEOUL           0156
PT7VB   3795.0   PT7VB    qsx 3860.0            0156
W6AA    14000.0  W4WV     It is Noisy           0156
W6ED    14190.0  VU4NRO    abt s2 LP            0156
VE3XAT   7006.9   GW3UOF/HI3  BIG SIG             0157
AB9M    14190.0  AB5KA                     0200
AB9M    14190.0  K5KC                     0201
N4GG    7008.4   PJ4/K4BAI                   0203
W0LSD   14216.0  VU4RBI    55 in CO LP 160 deg       0203
WB2NPY   3794.9   PT7VB                     0203
W4TRH   50060.0  K5AB/B    559 qsb             0204
K1NU    14190.0  VU4NRO    NIL SP or LP in MA        0205
YV5SSB   14216.0  VU4RBI    55 in caracas,very good operat  0205
K4RX    50130.0  W5OZI    Sir Pat             0206
WA9HMN   7007.0   GW3UOF/HI3  cq NA-096            0206
K0SR    10105.2  V51AS                     0207
K2ZB    3795.0   PT7VB    Jok               0207
RA0FU   144132.0  RA0FCA    CQ JT65b 2nd           0207
NB4M    7008.2   PJ4/K4BAI  599 in TN            0208
VE6WZ   7005.9   3B8CF    strange...skew path..90 deg.   0208
VE6RH   10106.0  VP8DID    UP 1 FALKLAND IS.        0210
W3PT    14190.0  VU4RO    Not even ESP in FN10ng      0210
N9MM    10102.0  VP2MKK                    0212
UR6QA   1833.0   RA6AX    cq DX              0212
W4ZV    1833.0   RA6AX    CQ only 559           0213
W6UR    10105.3  V51AS                     0213
K4IA    14190.0  VU4RO    nothing again          0214
AD5W    14190.0  VU4NRO    STILL S-ZERO IN NEW ORLEANS   0215
KE4WI   14190.0  VU4RO    nothing in GA          0215
W0SA    3515.6   HI8RV                     0215
KE4YD   14190.0  VU4RO    Below ESP In TN.        0216
N2ZR    14190.0  VU4RO    nothing in nnj or izb land    0216
W6TER   14189.9  VU4RO    Nttin in NM short or long    0216
WQ5O    7005.9   3B8CF    Weak but easy.          0216
CX4CR   14216.0  LU2NI    55 chango nada aca        0217
N2ZAS   14190.0  VU4RO    NITTIN IN EPA !!!!!!!!!     0217
W6RJ    14190.0  VU4NRO    sp s5              0217
XE1MW   14190.0  VU4RBI    nathing in Mexico city      0217
JA5XAE   14216.0  VU4RBI    FB 59              0218
N1KJW   10105.5  V51AS    nice signal in NH        0218
N9EN    10106.6  TN6X                     0218
YV5LIX   14261.0  VU4RBI    57 NOW              0218
W3LPL   10106.6  TN6X     up                0221
W2GFF   50060.0  K5AB     EM01>EM60 FLUTTERY        0222
W6ED    7006.0   3B8CF    cq cq              0222
W6OAR   7003.0   VP8DID    UP FOR EU 7.004.5        0222
KB8MCZ   14190.0  VU4RU    Nothing In Wisconsin       0224
W6LEN   10106.6  TN6X     up up up up up up up       0224
K8DID   14000.0  VU4RBI    nutun in mich. never is     0225
W1TA    10106.6  TN6X     QSX 10109.6           0225
JA5XAE   14190.0  VU4NRO    N.A PSE             0227
N4PDV   14205.7  PY2OE                     0227
AA8IN   14190.0  VU4NRO    STATIC IN NW OHIO        0228
K4IA    14190.0  VU4RU    pretend Dxpedition        0228
K6VVA   7008.3   PJ4/K4BAI  John having 40m fun before the  0228
LW7EK   14216.0  VU4RBI    PLEASE BEAM TO SA!!!!!!!!!!!   0228
W5JMW   10105.4  V51AS    nw in ntx fb sig         0228
W6TA    10106.6  TN6X     QSX 10110.27           0228
K5RC    7008.3   PJ4/K4BAI                   0229
N1EU    1833.0   RA6AX    s7-8 in qrn hr          0229
K0GU    50125.0  K4RX     EM70>DN70 59= CQ         0232
K7BV/1   50071.8  W3DOG/B   559 FM28>FN31 tropo       0234
KP3A    7091.0   I5REA                     0234
AE9B    14214.3  KP2/K8MJZ                   0235
K4RX    50125.0  K7TOP    51 Barry             0236
W1TA    10102.0  3B8CF    cq                0236
W6TA    7008.3   PJ4/K4BAI  EASY IN CA. SIMPLEX       0237
K7TOP   50125.0  K8WK     DM43 to FL weak but Q5      0238
LU2NI   14216.0  VU4RBI    QSX 14225            0239
K7TOP   50125.0  WB5NRI    EM22-DM43            0240
ZL3JT   14215.9  VU4RBI    listening 14.225 for NA     0240
PY3YD   14000.0  PY3SB    icq pls, tnx           0241
WY4N    7008.3   PJ4/K4BAI                   0241
K8WK    50125.0  K7TOP    dm43 to em60           0242
SP3VSC   144132.0  RA0FU    qrv eme or tropo ??       0242
K1KO    3503.1   HI8RV                     0243
K5SWW   10106.6  TN6X     qsx 10110.1, tnx         0246
K8SYH   10105.0  5R8GZ    Albert, 579 in VA        0246
NK7L    3795.0   PS8NF                     0247
W2GFF   50073.9  W5RP/B    dm91>em60 589 solid       0248
W6TA    14205.8  PY2OY    CQ                0248
KI4RU   14190.0  VU4NRO    But it's NOT a DX-Ped, just a  0249
RA0FU   144132.0  SP3VSC    EME !! ( JT65b)         0249
W6TA    14205.8  PY2OE    CALL CORR.            0249
K4PIC   10106.6  TN6X     111.7              0251
US0AK   7077.0   4Z5FT                     0251
SP3VSC   144000.0  RA0FU    hr moon now -3,7 pse qrx i'm o  0252
LU2NI   14216.0  VU4RBI    QSX 14230 now          0256
VE9XA   14202.1  XQ1VLY                    0256
OH2NSM   7007.0   PJ2GT                     0257
K4IA    14216.0  VU4RBI    not a peep            0258
N3ONM   14205.6  PY2OE                     0258
N3ONM   14216.0  VU4RBI    All Evening no PEEP here eithe  0300
LU2NI   14216.0  VU4RBI    Simplex now           0302
W5GAI   14216.0  VU4RBI    Pse tell W5 1st copy       0303
W8FJ    10104.9  EM1HO                     0303
KE4YD   14216.0  K4IA     Not A Peep In Tn. Either     0304
HP2CWB   14216.0  VU4RBI    nil copy in hp2         0305
K3SUE   14216.0  VU$     hearing an occasional whisper  0306
W8FJ    10106.6  TN6X     QSX 10110.9 VIA DJ6SI      0306
WA4JQS   3503.0   HI8RV    CHIKIN 589 KY          0306
AD5A    14216.0  VU4RBI    qsx?               0307
WA4JQS   3504.0   HI8RV    SRI FREQ             0307
K4WES   10106.6  TN6X     up 3               0308
N3AM    10106.7  TN6X     QSX 10111.39           0308
K5UO    10104.9  EM1HO    Antartic             0309
KU0A    14000.0  VU4RBI    Try NA 1600-2100 UTC       0309
UA4RC   3506.0   UQ13A                     0311
VE3JNC   14024.0  VU4RBI    Here he comes          0311
N3AM    7008.4   CX9AU                     0312
N4PDV   14211.5  KP2/K8MJZ                   0312
NK7L    3504.7   HI8RV                     0314
W5GAI   14216.0  VU4RBI    Pse ask lsn for W5's       0315
K5OG    14216.0  VU4     nada in so tx          0316
K5SWW   10106.6  TN6X     guess not            0316
OH2NSM   7007.9   UQ13A                     0316
W6OAR   10106.7  TN6X     UP 10.109            0316
YV5LIX   14216.0  VU4RBI    54 now              0317
SP3VSC   144132.1  RA0FU    pse sked now jt65b eme      0318
KF7E    14195.0  HP1BYS    CQ PAc              0319
W7AV    3501.5   V51AS    Good sig in NW          0319
N4JJ    1845.0   W6OAR                     0321
K0EA    3501.7   V51AS    cq no-takers           0322
KI4FDF   7011.3   RV6YZ/6                    0322
UA9OR   14023.7  VU2BK    cq dx              0322
KT0NY   10106.7  TN6X     +4 Baldur via DJ6SI       0324
CT2ITZ   14023.0  VU4RBI    TNX FOR NEW ONE ON CW      0325
K3KO    7008.0   UQ13A                     0327
K5SWW   10106.6  TN6X     now qrt             0327
WA1IIE   10106.7  TN6X     qrt,qsy or qrx?         0329
JM7MFB   21241.0  VU4RBI    FB Sig. 59            0330
EW1CQ   10104.0  EM1HO                     0332
PY7ZZ   14023.0  VU2BK    not vu4rbi            0332
CT2ITZ   14203.4  VU4RBI    TNX FOR NEW ONE ON CW      0336
KG7V    14134.5  A35RK                     0336
A92GR   14205.0  A92GR    Beaming JA & fareast       0337
NO8D    3790.4   S57O                     0337
PY7ZZ   21241.0  VU4RBI    nice sigs here Long Path     0337
JA5XAE   21251.0  VU4RBI    HERE               0338
KG7V    7172.6   JA7YWD                    0341
PY7ZY   21241.0  VU4RBI    Fred aqui nenhum sinal      0341
PY2SP   21251.0  VU4RBI    Aui rasposidade!         0342
W8FJ    7004.0   GW3UOF/HI3  Mike               0344
E21EIC   21251.0  VU4RBI                    0345
US0AK   14205.0  A92GR                     0346
CT2ITZ   14203.4  VU4NRO    tnx for new one on cw      0347
PY7ZZ   21251.0  VU4RBI    opppsss wrong freq        0347
DS1CCU   21251.0  VU4RBI                    0348
N4JF    10104.2  EM1HO                     0348
KG7V    14048.0  SM4KPT                    0349
SV1BYI   10104.0  EM1HO    work 10104.4           0349
W6LEN   7007.9   9J2CA    gud sig tonight.         0349
W8FJ    7007.9   9J2SA    James              0349
JG8NKJ   21251.0  VU4RBI    QRZ JA, nw            0350
N1MM    7004.0   GW3UOF/HI3                  0350
NI0C    7008.0   9J2CA                     0352
N1IW    7004.0   GW3UOF/HI3                  0353
JA0SC   14230.0  ZK1EPY    **SSTV** New one for me!!!    0354
DS5JMG   21251.0  VU4RBI    59 FB              0355
N1IW    7004.0   GW3UOF/HI3                  0355
4Z5LL   3506.0   4Z5CX    CQ CQ F16RM           0356
PY1NX   21251.0  VU4RBI    yesssssssssssssssssssssssss   0357
A61R    14195.0  A61R     CQ CQ              0358
ZL3JT   21250.9  VU4RBI    PY1NX I bet ur relieved?     0358
AA8OY   14217.0  VU4RBI    Zip in OH :-(          0400
US0AK   14195.0  A61R                     0402
W4KHC   1426.5   KP2/K8MJZ  5/9 IN MEM.           0403
W9SZ    7008.0   9J2CA                     0403
A35RK   14134.0  KG7V     That wasn't me!         0404
A35RK   14134.0  KG7V     That wasnt me!          0404
K5UZ    14217.0  VU4RBI    Zilch zip zero nada in ARK    0404
W6ED    14217.0  VU4RBI    Nada sp or lp in CA       0407
CT2ITZ   14023.4  VU4NRO    TNX FOR NEW ONE ON CW      0409
W9RN    10108.9  HP3XUG                    0409
W9RN-87  10108.9  HP3XUG                    0409
JF0JYR   21210.0  VU4RBI/DBS                  0410
KK9H    14217.0  VU4RBI    Zilch in Chicago         0410
K5SWW   7005.0   9J2BO    cq cq              0412
JA5XAE   21210.0  VU4RBI/DVS  OP.VU3DVS FB 59         0413
UA6JY   14023.4  VU2BK    cq dx              0413
VR2BG   24930.0  IARUBCN   3:VK6,JA             0413
K6SGH   14205.0  ZS6SD    very strong in socal       0415
E21EIC   21210.0  VU4RBI/DVS  51 - 59             0416
JA5XAE   21210.0  VU4RBI/DVS  OP.VU3DVS FB           0416
JF0JYR   21210.0  VU4RBI/DVS                  0416
XE2K    7094.0   ZS2J     v51e and group 7171 qsx     0417
EA1CLA   21200.0  EA1DGZ    CQ CQ CQ...           0421
AB9M    14100.0  4S7B     NOT HEARD!            0422
T94B    7004.0   GW3UOF/HI3  cq                0422
5B8AD   144370.0  KSK441    CQ MS 1st beam EU        0425
T94B    7065.0   CM6YVC                    0432
UA9AJ   14023.0  4K5D     Igor               0432
VE3NE   1822.2   HA8FW    hallak !!            0435
SU9BN   10118.2  SU9BN    CQ                0436
W9XT    3502.0   HA8RM    good signal           0439
K9RZZ   7026.5   I1MMR    GOOD SIG BAD QRN         0442
PY2NDX   10118.0  SU9BN    yes! wkd! with my TH7DX hihihi  0442
VE3NE   1800.0   HA8FW    sri belukam QSB es QRN here...  0442
pages - 1 2 3 4 5 6 7

pgt: 0.02 s