DXDB

DX spottings on March 9 2002 - page 4 of 10

JM1HXU   24960.0  9L1BTB    UP5               1017
M0CHK   28498.0  HL4SF    freq correction         1017
G4YVV   28012.0  ZC4DW    BERU               1018
JO1WKO   7014.0   FS/JH8CLU/P CQ CQ JA             1018
ON1LGS   28441.0  D44TA    5up               1019
ON6ZK   14026.0  ZK3HC    up 1.5 tnx # 317         1020
EA5CJX   21199.8  EG5PTA    SPEC-EVENT VIA-EA5ELT      1021
G4YVV   28020.2  9J2BO    BERU               1022
S52LW   21001.1  PJ4/K2NG                   1022
AH6HY   14014.1  XW1HS    simplex...not many calling    1023
OK1DX   24947.9  SV9COL                    1023
HB9LCW   28462.0  UA0FO    IOTA AS-018           1024
MW1MFY   50001.0  TEST     test, test           1024
ON1LGS   28527.0  JA0XIR    cq strong lp           1024
DH5MM   7055.2   DL0MAG    S-DOK: 400 OVG          1025
G3JNB   28498.0  HL4SF    #3S               1025
MW1MFY   50000.0  VIDEO    48.252, s9            1026
DK1WI   29444.0  4L6MM    FM                1027
IK4DCS   14264.0  I5KKW/P   DCI si030            1029
IK2IQD   28445.0  TY2SF    cq ja l.path           1030
IK2WZM   28445.0  TY2SF    dove sei c'e' un la7??      1031
DL4FCS   144418.4  I2M/B    519-529 Qsb JO40HG        1032
JH0EQN   28420.0  TF3TF    sri               1032
G4VXE   28017.7  9M2/G4ZFE                   1033
JG3QZN   28494.9  OK2BSN                    1033
UA9CR   18072.9  ZK2CW                     1033
US0AK   14136.0  UY3CC                     1033
IK4DCS   14251.7  IK0IKE    dci RM 251            1034
JE2HCJ   28441.4  D44TA    QSX449.7             1034
JI2YUO   24907.9  OY3QN                     1034
ON4CAU   28017.4  9G5AA    test               1035
F5VU    28395.0  YJ0APY                    1036
G3HCT   21013.0  ZL2AZ    LP                1036
G3VQO   7089.0   F5NCH/P   DMF-18005 Mln de Chancenay    1036
M0CHK   28427.8  UA9XOJ    look for WAB squares       1036
ON4HF   29450.0  SV5CQN                    1036
DL8JS   28515.0  RW0QW                     1037
ON4CAU   28012.3  ZC4DW    test               1037
DK2EA   50048.5  TR0A/B    jj40 319>jo50 fast qsb      1038
EA1RX   14038.0  CN8AF    599 CW              1039
JE2SOY   28437.0  DJ2AA    naguro om            1039
IK2RPE   14264.0  I5KKW/P   dci-SI130            1040
JA3AZD   3796.5   YV5LIX    SSB               1040
F2WT    28395.0  YJ0APY    UP UP 5             1041
F8BON   28395.0  YJ0APY    Dom, QSX 400, via F6EPY     1041
4X6HP   21262.4  UN8PC    Nicolay, Karaganda        1042
OH2BV   28038.3  XW0X                     1042
7K2OGW   3503.0   HK5QGX    A FEW JAs CALL HIM.       1043
DL6CWM   7055.0   DL0MAG    S-DOK: 400OVG          1043
HS0XNO   14014.0  XW1HS    simplex QSL via E21EIC      1044
JO1WKO   3796.0   YV5OHW    and YV5LIX QRZ JA        1044
ON1KAH   7089.0   ON/DL2DKW/P BCA LG-013 REACTIVITER      1044
9A4K    50100.0  ZS6NK    599 kg46->jn86fj         1045
EA1OS   28501.0  SU3AM    QSL via DL5ZBV          1045
G3VQO   7089.0   ON/DL2KDW/P BCA LG-013 Ch de Roeren     1045
MU3DHI   18143.0  IV3IIM    op dario             1045
9A1CCY   28029.3  9H1ZA    BERU               1047
G4VXE   21018.8  9H1EL    BERU               1047
IZ8DQO   14264.0  I5KKW/P   DCI SI 130            1047
DL4NAC   144300.2  I4CVC    jn54wh 599 in jn59sv       1048
IK2UWA   14260.0  SV9RRT    test               1048
IZ8EEN   14250.0  I1RQJ/P   DCI-MS024            1048
RU6FZ   21275.0  JH4TEW/4   AS-117              1048
DL0NAC   144222.0  IK2YXK    51 in jn59sv           1049
G4DHF   28012.0  ZC4DW    Beru               1049
UA6LGR   24890.1  IS0GQX    CQ DX              1049
9A1CCY   28012.3  ZC4DW    BERU               1050
DL6AMI   50045.0  ZS6TWB/B   569 in jo50           1050
E20RRW   14014.0  XW1HS    QSL via E21EIC          1050
EA5CJX   28515.0  EG5PTA    SPEC-EVENT VIA-EA5ELT      1050
F5UJQ   28395.0  YL0APY    5/10 up qsl F6EPY        1050
ON4CAU   24975.0  UN2E     op => andy via df6pb       1050
9A1CCY   28020.5  9J2BO    BERU               1051
JA8EDN   28501.0  SU3AM    now No.1             1051
ON7GB   28683.0  TF8SM    PA0HVF welke node zit je?    1051
DL5MEV   28501.0  SU3AM                     1052
JH1LPZ   28012.2  ZC4DW    cq cq cq             1052
PA0HVF   28682.9  TF8SM    ***SSTV*** S1          1052
JH4FEB   24937.3  P29VMS    QSL:DL2GAC            1053
JO1WKO   3503.0   HK3QGX    Takashima OM           1053
OH1CH   28395.0  YJ0APY    up 10              1053
F4AZF   144222.0  IK2YXK    JN38IW JN45OP 53-59       1054
JO1WKO   3503.0   HK5QGX    Sorry Call            1054
M0BCG   50050.0  ZS6DN/BCN  569>io91             1054
F4JVG   50125.0  ZR6GPM                    1055
IZ8DQO   14250.0  I1RQJ/P   DCI MS 024            1055
LX2DX   50041.0  ON0SIX    559 (30 dB above noise) in JN2  1055
UA6LGR   24949.5  EI0CL    Mike CQ DX           1055
DK2EA   50049.7  ZS6DN/B   kg44 559>jo50          1056
G3NUG   28395.0  YJ0APY    QSX UP 5             1056
JE2HCJ   28451.0  OD5NH    CQ JA              1056
UU4JWA   24937.2  P29VMS    any EU copy him?         1056
IZ0CIV   14008.4  VE2ZP                     1057
UU4JWA   28022.5  VU2MTT    BERU               1057
F4JVG   50128.0  ZR6ZL                     1058
LA3WAA   28501.0  SU3AM                     1058
LX1JX   50110.0  ZR6GPM    KG43>JO30 55           1059
ON1LGS   50128.0  ZR6ZL    kg33ve              1059
SP2JLR   18072.9  ZK2CW    qsy ?              1059
AH6HY   14014.1  XW1HS    simplex...not many calling    1100
JA1LZR   10106.6  KP2J                     1100
UA6LGR   24943.0  CT1EWY    Luis               1100
UU4JWA   18073.0  ZK2CW    no copy now, may be QSYed    1100
AA4XR   14009.2  J88DS    BERU               1101
JE2HCJ   28020.5  9J2BO                     1101
OK1JKR   24903.0  JW1TV    via LA1TV            1103
DF5LQ   50050.0  ZS6DN/B   549 qsb ->JO44          1104
F4JVG   50106.0  ZS6AXT    hrd cq jn16           1104
JR0AMD   21295.0  ZK2CW    QSL:DL2RUM            1104
ON5PU   50044.0  ZS/B     579               1104
9A1CCY   28519.4  RW0QW    Jean               1105
DK2EA   50106.2  ZS6AXT    cq 579>jo50           1105
JA0DAI   14014.1  XW1HS    cq..               1105
JH4FEB   24903.0  JW1TV    UP QSL:LA1TV           1105
JK3AGC   24898.0  JT1BA    cq...              1105
F4AZF   144300.0  I2FAK    52-59+! clq cq          1106
G3MCS   28395.0  YJ0APY    wrkd 400 gud sigs agn      1106
W2PK    14009.2  J88DR                     1106
YB2PBX   3796.5   YV4GD    good signal coming to YB land  1106
I5FLN   14250.0  I1RQJ/P   dci-ms024            1107
JA8COE   21265.8  VY0/7N2FGG  CQ JA QSL VIA 7N2FGG       1107
K2XX    7006.6   VK6VZ    beru               1107
JH2HHJ   21265.7  VY0/7N2FGG  gd sig              1108
JR3JFZ   21265.7  VY0/7N2FGG  ZONE2              1108
OK1FM   24975.0  UN2E     Andy, via DF6PB         1108
ON4LN   50106.0  ZS6AXT    519 building up         1108
9A1CCY   28570.8  RW0QW    Jean,new QRG           1109
CT1CJJ   18073.0  ZK2CW    QSX 18.076.78 Finaly       1109
G3NOM   14014.0  XW1HS    Op E21EIC QRV now        1109
SP9DSD   50050.0  ZS6DN/B   519 in jo90           1109
UX1UA   24898.0  JT1DA                     1109
JG3LEB   50130.0  KH2/JP1FTR  cq ssb              1110
PA0OOS   50106.0  ZS6AXT    589 in jo33           1110
HB9HFK   50106.0  ZS6AXT                    1111
SM2CEW   21275.0  JH4TEW/4   AS-117 Innoshima Isl       1111
9A4K    50106.0  ZS6AXT    cq north Eu, 599->jn86fj     1112
DL6CWM   7055.0   DL0MGD    S-DOK: 400OVG          1112
JA3AZD   3792.5   HK5MQZ    SSB               1112
JA6WJL   29300.0  CU1CB    cq                1112
W0OP    1800.0   BL0OP                     1113
EA6AFA   21265.7  VY0/7N2FGG  NA-009, zone 2          1114
WA2WVL   3792.5   JH7MQD    Aki             JA  1114
G4YVV   28018.4  9M2/G4ZFE  BERU               1115
G4KFT   28017.2  9G5AA    beru               1116
NA2M    10120.3  KH6/DL7VFR                  1116
PY2PTO   28400.0  W2PK     Hi how are you doing?      1116
DH5MM   7055.2   DL0MGD    S-DOK 400OVG           1117
DH5MM   7058.5   DL0MGD    S-DOK 400OVG           1117
HS4BPQ   14014.0  XW1HS                     1117
JQ1SUO   14014.5  XW1HS                     1117
DG5YIL   50106.0  ZS6AXT    hrd 559 in jo32 call cq     1118
IK1GPG   14258.0  I0YKN/P   DCI-LT098            1118
JH4FEB   24975.0  UN2E     QSL:DF6PB            1118
NP2BT   28445.5  XW0X                     1118
PA0OOS   50044.0  ZS6TWB/B   strong and tr0a strong      1118
W2PK    28400.0  PY2PTO    Not bad for an old guy!     1118
DL4GPA   28452.1  ON5NH    cq green stamps         1119
DJ0RU   28015.0  YJ0APY    up 1 via f6epy          1120
EA5KV   21185.0  EG5PTA    SP. EVENT QSL VIA EA5ELT     1120
G0HDB   28020.2  9J2BO    beru - no EU/JA qso's      1120
IW1PNJ   50049.0  ZS6DN/B   589 >JN33VT           1120
I4WSL   14258.0  I0YKN/P   DCI LT098            1121
JF1ZZG   21265.7  VY0/7N2FGG  up NA-008/Eureka        1121
SP2LLW   28015.0  YJ0APY    LSN AP              1121
G4YVV   28000.9  PJ4/K2NG   CQ                1122
IK2IQD   21226.5  P29VR                     1122
IW1PNJ   50044.0  ZS6TWB/B   579 >JN33VT KG46RD        1122
F5NOD   28448.5  XW0X     UP                1123
F8AIL   24903.1  JW1TV    UP QSL VIA ?           1123
HB9HFK   50050.0  ZS6DN/B                    1124
DL1AAU   24900.7  4S7NE                     1126
CT1EPC   28471.9  D44TA                     1127
W0SF    14000.0  KB7     S.D. DX wanabe hi hi       1127
DL6AMI   50175.0  ZR6GPM    57 in jo50            1128
DL6CWM   7058.5   DL0MGD    S-DOK: 400OVG          1128
DH5MM   7068.4   DL0MB    S-DOK 100 MB           1129
YB0GJS   14014.0  XW1HS                     1129
EA1CA   24898.0  P4/W2NHA                   1130
IK1GPG   14255.0  IT9NVA/P   DCI-SR032            1130
JF9IUW   14000.0  JA2MNB                    1130
M5PLY   24975.0  UN2E                     1130
G4WXT   28015.0  YJ0APY    up,wkd at last.         1131
JA3XNH   24898.1  JT1DA    CW UP2             1131
JH4NWT   21265.7  VY0/7N2FGG  up-3 aria shitei ari       1131
UR5MID   24903.1  JW1TV                     1131
IK2UCK   28015.0  YJ0APY    wkd 2.5 up big pileup      1132
G0HDB   21011.2  ZL2DD    beru               1133
JJ8HOA   24908.0  OY3QN    CQ                1133
KC4AUF   28427.0  G3RZY    calling cq            1133
DL2SBY   28001.0  PJ4/K2NG   simplex / very strong in EUPJ2  1134
G4YVV   28030.5  ZB2EO    BERU               1134
JA4BQI   14014.2  HS1HS    QSL Via E21EIC          1134
KC4AUF   28427.0  G3RZX    call correction sri       1134
NA2M    10109.3  NH6JC    loud               1134
DF5LQ   50000.1  ZS6STN    gone short intermezzo      1135
DL0MGD   7000.0   DL0MGD    what is it,some nazi thing    1135
IK7BPV   28471.4  D44TA    MG.OE5XVL            1135
SP9DSD   50044.0  ZS6TWB/B                   1135
WA2WVL   3793.0   JA3CZY    Elvin            JA  1135
BG7OH   50110.0  VU2VVP    59= cq ssb now       VU  1136
DG5YIL   50044.0  ZS6TWB/B   549 in jo32           1136
IK1WGX   21011.2  ZL1DD    OC-201 corr. call        1136
JA5XAE   21265.7  VY0/7N2FGG  NOW JA NO.1           1136
W3BJ    14023.0  P43E                     1136
W3BJ    14023.0  P43E     P4                1136
W8TK    21014.6  9G5AA                     1136
DG5YIL   50050.0  ZS6DN/B   529 in jo32           1137
JA4BQI   14014.2  XW1HS    call correct qsl via e21eic   1137
SV1XV   14070.0  YO2LIZ    PSK31 2300 Hz          1137
W8JI    1828.2   DU9/N0NM   weak via SW path         1137
I1WSM   21262.7  DK8OL    eu042 - qsl via buro       1138
I1WSM   21262.7  DK8OL    eu042 - qsl via buro    DL  1138
JR4LNG   18150.0  EI4IB                     1138
OZ1CTZ 10 368955.0  OZ1UHF/B   59RS QTF 15 jo46-jo57 155km   1138
DL2SBY   28471.8  D44TA    59+++ in DL         D4  1139
G4YVV   21014.6  9G5AA    BERU               1139
K9UP    3798.9   VK3DZM                    1139
W8UVZ   3508.0   RA0FN    CQ CQ              1139
W8UVZ   3508.0   RA0FN    CQ CQ           UA9  1139
I0KNQ   28500.0  JW/LB8UE   thor               1140
K8OQL   24896.8  GJ3XZE    GJ                1140
JA0DAI   1828.4   DU9/N0NM   cq..               1141
WA4OYH   3793.0   JA3CZY                    1141
JR3IIR   1821.5   VE7SV                     1142
N4HY    24896.2  T99C                     1142
7Z1SJ   50110.0  VK8MS    cq 599 heard in ll25    VK  1143
UA9CR   24898.0  JT1DA                     1143
W8JI    1821.5   JA1CGM    nw path             1143
EA1FAE   24899.6  P4/WA2NHA                   1144
K0SD    24896.1  TO9C     QTH?               1144
N8JV    3505.8   JA7BXS                    1144
DK7UY   50106.0  ZS6AXT    kg33(>jn49 559          1145
EA5EPY   28028.0  EG5PTA    CQ QSL EA5ELT          1145
EA5KV   18130.0  EG5PTA    SP. EVENT QSL VIA EA5ELT  EA  1145
IK1GPG   7043.0   IK4RSR/3   DCI-VR010-011          1145
N4PQX   3794.0   JO1DZA                    1145
K0SD    24896.1  T99C     BUSTED CALL           1146
N4HY    21014.6  9G5AA    BERU test (Commonwealth only)  1146
UA9CR   24903.2  JW1TV    UP1             JW  1146
DL4MO   24897.9  JT1DA    via cba             1147
DL4FCS   144300.0  I2FAK    hrd 59++ JO40HG         1149
JA1BWA   28471.7  D44TA    QRZ JA              1149
SP6CDK   3799.0   ZK2CW                     1149
SP6CDK   3799.0   ZK2CW    ZK2               1149
UA6LGR   24896.1  T99C     not TO9C ...           1149
W8TK    21012.4  9H1EL    9H                1149
G4VXE   28011.7  8P9IF    BERU (G3PJT)        8P  1150
WT8S    7007.0   YB1A     YB                1150
HA1FV   144300.0  IZ2FAK    jn87/jn45            1151
LA3WAA   24903.0  JW1TV    up1 Trond            1151
I0WTD   50099.3  ZS6BTE                    1152
W1LRY   28480.0  EW3CH    EU                1152
7K1WLE   21265.7  VY0/7N2FGG  UP by #, sig getting up  VE  1153
JF2KOZ   1828.2   DU9/N0NM   DU                1153
JM1HXU   24964.0  GI4XFN    CQ                1153
W2EJG   10109.7  NH6JC                     1153
W2EJG   10109.7  NH6JC    KH6               1153
DK2GZ   18075.0  UN9FB    got qsl via buro, ufb      1154
DK7UY   50101.0  ZS6BTE    k33(>jn49 559 my cq     ZS  1154
F5NOD   21262.0  P29VMS                    1154
JH9VSF   28471.7  D44TA    QRZ ASIA             1154
JA0LHU   24964.0  GI4XFN    name steve            1155
DL9ZAL   28014.8  YJ0APY    QSX 28017.8         YJ  1156
G0HDB   21018.4  J88DR    beru               1157
AA4XR   14014.2  XW1HS    Up .5 Qsl:E21EIC         1158
DH1ME   21070.3  OY4TN    Trygvi in PSK31         1158
EA5KV   28028.0  EG5PTA    SP. EVENT QSL VIA EA5ELT     1158
G4VXE   28013.0  VE3EJ    BERU            VE  1159
JR7DXN   24896.0  TO9C     qrz..              1159
KO4MR   28519.9  UA9YAU    Sergei           UA9  1200
DG5YIL   144300.0  I2FAX    hrd 41 52 in jo32        1201
OK1MP   18073.0  ZK2CW    qsy nw qrm            1202
WA2WVL   3797.0   JH1BLX    I think           JA  1202
JR3IIR   24896.0  T99C                     1203
K1JD    14014.2  XW1HS                     1203
K4DY    24895.4  EX2F     CQing              1203
JR7DXN   24896.0  T99C     sri call             1204
WA2WVL   3799.0   JA3CZY    JA                1204
EH1DDU   50119.9  ZR6GPM    KG43AX           ZS  1205
JF2EPL   28492.0  ZK2CW                     1205
JF2KOZ   50014.0  V73SIX/B   >PM84PQ           V7  1205
PY2PTO   28400.0  WA2WVL    Hi how are you doing?      1205
G4VXE   28017.5  5B4AGC    BERU               1207
DS5RYB   7005.0   9M6A     CQing              1208
ON5JY   21000.0  P29VMS    only fr friends ?????      1208
DH5MM   7073.4   DL0MGD    S-DOK: 400 OVG in der DOK-Boer  1209
DL4FF   28015.0  YJ0AOW    up1               1209
JI5DWP   21070.5  OY4TN    via ON5UR            1209
JI5DWP   21070.5  OY4TN    via ON5UR          OY  1209
W4FIN   14211.0  VU2AU                     1210
HL1LTC   50047.0  VK8RAS    bcn 559 ->PM37       VK  1211
IK7BPV   28479.6  FY5FU    MG. F5PAC            1211
F6HTJ   432000.0  G3JHM    Are U there?           1212
I5FLN   21265.0  VY0/7N2FGG  IOTA NA-008 qsx UP outside JAn  1212
IK7BPV   21262.0  P29VMS                    1212
OK1MP   50044.5  ZS6TWB/B   569 in JO70FC          1212
HL1LTC   50130.0  KH2/JL1XYU  ssb wrking JAs       KH2  1213
JR0AMD   28492.0  ZK2CW    UP 5 QSL:DL2RUM         1213
UA9CR   24909.0  LX1MU    LX                1213
W4FIN   14190.0  VU2PEB                    1213
IT9RZR   50104.1  ZS6AXT    cq cw jm76-kg33       ZS  1214
VE1AST   10128.0  VK6HD    VK                1214
EB1IKP   28001.0  PJ4/K2NG                   1215
DL2SBY   28027.3  JT1R     no takers          JT  1216
EC3AJI   28496.8  T77A     T7                1217
N8JV    24893.2  T94N                     1217
PY2VA   28466.6  UY8LL    UR                1217
W4FIN   14192.5  4S7VK                     1217
JA3RAZ   21265.7  VY0/7N2FCG                  1218
JA5EWH   7007.0   CM2CL    CQ                1218
JG0TCL   21265.7  VY0/7N2FGG  up 3 calling by #        1218
KO4MR   28432.6  JW0HR    cq             JW  1218
N8JV    24893.2  T94B                     1218
RW3XA   28027.0  JT1R     via JT1BL          JT  1218
DG5YIL   144300.1  I2FAK    55 52 jn45ob in jo32 796 km   1219
G0TSM   28018.9  ZF2NT    beru 9+20 on my 6m high windom  1219
W4JAM   24975.0  UN2E     QSL DF6PB          UN  1219
N8JV    24891.1  LA8PDA                    1220
SQ2BNV   28433.0  JW0HR                     1220
SQ2BNV   28433.0  JW0HR    JW                1220
DG0JST   24891.1  LA8PDA    Ole               1221
JG0TCL   28492.0  ZK2CW    up 5               1221
DM1HD   144300.0  I2FAK    Jn45 JO31 52 52 QSB     I  1222
IK1GPG   14240.0  IK4RSR/3   DCI-VR010-011        I  1222
S59DXU   28390.0  S57TTI    CQ DIG QSO PARTY         1222
EA1FAE   28089.0  V51AS    RTTY               1223
W7XN    10110.0  YN4SU    cq                1223
F5ODK   144300.0  F5ODK    beam to italy jn16fi     F  1224
G4KFT   14009.0  GB5CC    beru hq             1225
WA8WV   14014.2  XW1HS    LP                1225
WA8WV   14014.2  XW1HS    LP             XW  1225
EA1FAE   28090.0  HF0POL    RTTY FB SIGNAL KING JORGE ISLA  1226
G3NOH   28019.0  ZF2NT    BERU            ZF  1226
ON6ZK   18140.0  SM3WMU    cq DX              1226
PY2VA   28487.0  MW0DVM    GW                1226
PY2VA   28487.0  OE6KNG    OE                1226
W0SF    7000.0   P5/YT1AD   work me again          1226
W0SF    7000.0   P5/YT1AD   work me again        HM  1226
IK7BPV   21302.7  LU8WBK    OP>ROBERTO            1227
K4DY    28018.3  5B4AGC    5B                1227
ST0FF   14000.0  CB2ERS    14033 .. 14037 ssb        1227
ST0FF   14000.0  CB2ERS    14033 .. 14037 ssb     CE  1227
AA4Z    10125.0  CBETC    Intruders USB          1228
AA4Z    10125.0  CBETC    Intruders USB        CE  1228
EC3AJI   28496.8  T77M     long pas from spain       1228
W1CKA   28496.6  T77M                     1228
F6FHP   50044.0  ZS6TWB/B   599 in IN94         ZS  1229
G3NOH   28001.1  PJ4/K2NG   No split.            1229
N8JV    24910.4  T94GB    QSL W3HC          T9  1229
DL3DRN   28441.9  RN6MD    dig party            1230
EA1FAE   28092.0  KP4JRS    CQ CQ RTTY            1230
JR3IIR   24895.4  EX2F     Very clear signal        1230
IK2IQD   21282.2  P29VMS    as.103              1231
SP9DSD   50048.5  TR0A/B                    1231
CB2ERS   14000.0  AL0VER    everywhere            1232
CB2ERS   14000.0  AL0VER    everywhere         KL  1232
G4KFT   28007.0  ZC4VG    BERU               1232
PU2LHA   28450.0  DL3DRN    GM from Brazil my friend.  DL  1232
WI5A    1828.3   DU9/N0NM   Good Sig in Texas thru QRN DU  1232
DH1ME   18070.0  UY0MM    58                1233
K3ZO    14185.0  VU2ELJ                    1233
K3ZO    14203.0  VU2PKK                    1233
N9NS    24960.0  6Y5/G0NJZ  6Y                1233
LA9VDA   28496.5  T77M     T7                1234
N8JV    24892.2  4L5O                     1234
OD5UT   50105.0  OD5UT    TE path open but no one there  1234
PU2LHA   28450.0  HB9LCW    do you work on the 28 MHZ too.  1234
PY2VA   28465.7  EA5CVS                    1234
ST0FF   14000.0  FISHERMEN  are not CBers,respect em     1234
ST0FF   14000.0  FISHERMEN  are not CBers,respect em   F  1234
SV1CQN   29500.0  SV1CQN    cq..            SV  1235
DXDER   14000.0  ST0FF    respect law breakers? wh  ST  1236
DXDER   14000.0  ST0FF    respect law breakers? why???   1236
EA1FAE   24914.0  FS/KT8X   CQ CQ              1236
G3NOH   28008.5  VK6VZ    BERU            VK  1236
K3ZO    14200.0  VU2XX                     1236
G0HDB   21019.0  8P9IF    beru            8P  1237
IK1GPG   7050.0   I6DHY/P   DCI-MC107          I  1237
N9NS    24893.1  Z33A     cq                1237
OK1AW   28471.6  D44TA                     1237
SM0DTK   28432.7  JW0HR    JW                1237
HB9BOS   28440.0  HB9DIG    dig kontest           1238
PA1MR   28014.9  YJ0AOW    wkd 016.9            1238
PU2LHA   28450.0  VK6VZ    gm for you my dear.       1238
BV4FH   14192.8  4S7VK                     1239
BV4FH   14192.8  4S7VK    4S                1239
I0WTD   50220.0  MULTI    tone FSK ... who?        1239
JG3LEB   50114.9  9M6/JA1OEM  cq cw              1239
K3ZO    14196.0  VU2WWX    VU                1239
W3NR    18083.0  YN4SU                     1239
COP    50085.0  JE1TTI    Ur SSB is breaking law.     1240
EA1FAE   24906.6  VQ9M                     1240
IZ8DQO   28432.7  JW0HR                     1240
W1LRY   28006.2  HA8TP                     1240
F1SHY   14000.0  F1SHY    no business in this band @  F  1241
F1SHY   14000.0  F1SHY    no business in this band @ 140  1241
IK2IQD   21300.0  HL1ALA                    1241
N9NS    24906.3  T9/F5LPY                   1242
UA9YAB   1828.2   DU9/N0NM   up 2 559            1242
UA9YAB   1828.2   DU9/N0NM   up 2 559          DU  1242
pages - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pgt: 0.01 s